1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎7.4% ‎93.4% ‎28.9% ‎-46.5%

ولراز

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: 0.18% 28,300
قیمت پایانی: 28,250
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 305,000
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎-54 :EPS
‎-523 :P/E
28,250 29,945
26,555

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد ولراز


198 894,691 (inf%)
حقیقی
162 894,691 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی13 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 12 میلیون تومان 11 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی16 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
18 میلیون تومان 21 میلیون تومان 30 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.73 0.88 0.77
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد ولراز

ولراز (لیزینگ رازی) : شرکت لیزینگ رازی در زمینه خرید کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آن ها به متقاضیان از طریق روش های اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین، مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مدیرعامل: یحیی دانشبدی مدیر مالی: منیر انصاری سرمایه: 22000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم ولراز در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 28,300
(‎2.91)
28,250
(‎2.73)
894,691 ‎25.3‎ B 0.82 ‎-
1401/03/02 27,050
(‎-2.70)
27,500
(‎-1.08)
‎3.9‎ M ‎108.0‎ B 0.57 ‎-
1401/03/01 27,250
(‎-2.85)
27,800
(‎-0.89)
89,738 ‎2.5‎ B 0.13 ‎-
1401/02/31 27,500
(‎-2.83)
28,050
(‎-0.88)
98,758 ‎2.8‎ B 0.17 ‎-
1401/02/28 28,300
(‎-2.92)
28,300
(‎-2.92)
308,121 ‎8.7‎ B 0.30 ‎-
1401/02/27 28,900
(‎-2.86)
29,150
(‎-2.02)
‎1.7‎ M ‎50.7‎ B 0.57 ‎-
1401/02/26 29,750
(‎2.94)
29,750
(‎2.94)
969,254 ‎28.8‎ B 0.86 ‎-
1401/02/25 29,150
(‎1.57)
28,900
(‎0.70)
‎2.7‎ M ‎79.0‎ B 0.70 ‎-
1401/02/21 29,050
(‎2.83)
28,700
(‎1.59)
165,446 ‎4.7‎ B 3.17 ‎-
1401/02/20 28,250
(‎2.91)
28,250
(‎2.91)
395,545 ‎11.2‎ B 1.44 ‎-

گروه: واسطه‌گری‌های مالی و پولی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ولانا 14,520 14,430 ‎2.5‎ میلیون ‎35.6‎ میلیارد -
وثوق 8,610 8,590 ‎1.7‎ میلیون ‎14.7‎ میلیارد -
واحصا 105,250 104,850 807,473 ‎84.6‎ میلیارد -
وثنو 2,423 2,377 0 0 -
وارس 16,980 17,020 0 0 -
ویسا 6,520 6,550 0 0 -
وآتوس 25,350 25,350 0 0 -
واحیا 19,590 19,580 0 0 -
ولشرق 2,474 2,526 0 0 -
وسنا 10,400 10,290 0 0 -
ولتجار 2,857 2,788 0 0 -
ومشان 60,150 60,700 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎26 M 42.91% 0
سبد شخص حقیقی ‎2 M 2.49% ‎-1.2‎ M
سبد شخص حقیقی ‎1 M 2.26% 0
شخص حقيقي ‎1 M 1.82% 0
سبد شخص حقیقی ‎700,000 1.14% 0
سبد شخص حقیقی ‎680,000 1.11% 0
جمع کل سهامداران درصدی 51.73%
تعداد کل سهام شرکت ‎61.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎10.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 28,489 ریال
موضوع فعالیت
موضوع اصلی : خرید کالاهای مصرفی بادوام -لوازم خانگی -تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقداجاره و یا فروش اقساطی . موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل ذیر بط .
جزئیات فعالیت
ولراز (لیزینگ رازی) : شرکت لیزینگ رازی در زمینه خرید کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آن ها به متقاضیان از طریق روش های اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین، مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مدیرعامل: یحیی دانشبدی مدیر مالی: منیر انصاری سرمایه: 22000
مدیر عامل
يحيي دانشبدي
مدیر مالی
منیر انصاری
نشانی
-
تلفن
021-26400398-834
فکس
021-26405979
پست الکترونیک
leasingrazi83@gmail.com
سال مالی
12/30
سرمایه
22,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 162 0
حجم معاملات 894,691 0 894,691 0
ارزش معاملات ‎25.3‎ B 0 ‎25.3‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M - ‎15.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 635 0 365 0
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎108.0‎ B 0 ‎108.0‎ B 0
قدرت ‎17.0‎ M - ‎29.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 8 0
حجم معاملات 89,738 0 89,738 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎31.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی 0
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 12 0
حجم معاملات 98,758 0 98,758 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎23.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 0 32 0
حجم معاملات 308,121 0 308,121 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ B 0 ‎8.7‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎27.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 504 0 286 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎50.7‎ B 0 ‎50.7‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M - ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 274 0 236 0
حجم معاملات 969,254 0 969,254 0
ارزش معاملات ‎28.8‎ B 0 ‎28.8‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 621 0 437 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎79.0‎ B 0 ‎79.0‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M - ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 76 0
حجم معاملات 165,446 0 165,446 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎19.8‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.17
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 69 0
حجم معاملات 395,545 0 395,545 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎23.3‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 0 82 0
حجم معاملات 157,065 0 157,065 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ B 0 ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎17.2‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.28
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 356 0 336 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎87.1‎ B 0 ‎87.1‎ B 0
قدرت ‎24.5‎ M - ‎25.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 3 0
حجم معاملات 69,247 0 69,247 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎62.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی 0
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 2 0
حجم معاملات 24,253 0 24,253 0
ارزش معاملات ‎658.5‎ M 0 ‎658.5‎ M 0
قدرت ‎2.7‎ M - ‎32.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 1 1
حجم معاملات 89,174 0 65,101 24,073
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎1.8‎ B ‎654.8‎ M
قدرت ‎3.9‎ M - ‎177.1‎ M ‎65.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.02
جریان پول حقیقی ‎654.8‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 264 0 161 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎27.6‎ B 0 ‎27.6‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎17.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 363 0 203 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎32.9‎ B 0 ‎32.9‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 0 112 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.8‎ B 0 ‎38.8‎ B 0
قدرت ‎19.3‎ M - ‎34.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 0 47 0
حجم معاملات 526,818 0 526,818 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B 0 ‎13.9‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M - ‎29.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 0 88 0
حجم معاملات 683,822 0 683,822 0
ارزش معاملات ‎17.5‎ B 0 ‎17.5‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M - ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 0 117 0
حجم معاملات 974,211 0 974,211 0
ارزش معاملات ‎24.3‎ B 0 ‎24.3‎ B 0
قدرت ‎13.0‎ M - ‎20.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 411 0 306 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎59.1‎ B 0 ‎59.1‎ B 0
قدرت ‎14.4‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 431 1 234 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 2,993 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎84.1‎ B ‎69.7‎ M ‎84.2‎ B 0
قدرت ‎19.5‎ M ‎7.0‎ M ‎36.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-69.7‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 40 0
حجم معاملات 229,742 24,075 253,817 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎545.3‎ M ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎57.8‎ M ‎54.5‎ M ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.02
جریان پول حقیقی ‎-545.3‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 47 0
حجم معاملات 315,570 0 315,570 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎58.1‎ M - ‎14.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.92
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 39 0
حجم معاملات 314,701 0 314,701 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎51.0‎ M - ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 100 0
حجم معاملات 686,245 0 686,245 0
ارزش معاملات ‎14.0‎ B 0 ‎14.0‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M - ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 0 89 0
حجم معاملات 915,392 0 915,392 0
ارزش معاملات ‎18.2‎ B 0 ‎18.2‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M - ‎20.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 105 0
حجم معاملات 269,758 0 269,758 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎10.9‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 81 0
حجم معاملات 226,132 0 226,132 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎32.2‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.23
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 87 0
حجم معاملات 517,220 0 517,220 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎10.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 174 0
حجم معاملات 787,481 0 787,481 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B 0 ‎13.9‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 121 0
حجم معاملات 414,452 0 414,452 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 82 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.3‎ B 0 ‎18.3‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎22.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 0 75 0
حجم معاملات 528,658 0 528,658 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ B 0 ‎8.7‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 55 0
حجم معاملات 482,558 0 482,558 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 50 1
حجم معاملات 171,213 0 161,245 9,968
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.7‎ B ‎165.9‎ M
قدرت ‎4.6‎ M - ‎5.4‎ M ‎16.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎165.9‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 45 0
حجم معاملات 119,579 0 119,579 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 49 0
حجم معاملات 221,680 0 221,680 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 0 64 0
حجم معاملات 214,721 0 214,721 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 0 113 0
حجم معاملات 755,117 0 755,117 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 51 0
حجم معاملات 431,911 0 431,911 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 47 0
حجم معاملات 189,190 0 189,190 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎12.4‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 60 0
حجم معاملات 271,324 0 271,324 0
ارزش معاملات ‎4.0‎ B 0 ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی 0
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 45 0
حجم معاملات 156,712 0 156,712 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 0 64 0
حجم معاملات 419,630 0 419,630 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎9.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 53 0
حجم معاملات 241,644 0 241,644 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 54 0
حجم معاملات 199,347 0 199,347 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 44 0
حجم معاملات 210,143 0 210,143 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 48 0
حجم معاملات 297,553 0 297,553 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 103 0
حجم معاملات 265,093 0 265,093 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 67 0
حجم معاملات 655,698 0 655,698 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M - ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 58 0
حجم معاملات 252,311 0 252,311 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 0 82 0
حجم معاملات 807,065 0 807,065 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 54 0
حجم معاملات 259,388 0 259,388 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 13 0
حجم معاملات 77,491 0 77,491 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 36 0
حجم معاملات 320,407 0 320,407 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 63 0
حجم معاملات 225,513 0 225,513 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 43 0
حجم معاملات 306,577 0 306,577 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 39 0
حجم معاملات 237,299 0 237,299 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 45 0
حجم معاملات 296,249 0 296,249 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 102 0
حجم معاملات 382,377 0 382,377 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 27 0
حجم معاملات 164,502 0 164,502 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 68 0
حجم معاملات 294,197 0 294,197 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M - ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 56 0
حجم معاملات 347,709 0 347,709 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 72 0
حجم معاملات 393,374 0 393,374 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B 0 ‎7.1‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 79 0
حجم معاملات 236,538 0 236,538 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 85 0
حجم معاملات 397,372 0 397,372 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 98 0
حجم معاملات 573,120 0 573,120 0
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎10.0‎ B 0
قدرت ‎13.9‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 0 63 0
حجم معاملات 537,878 0 537,878 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎14.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 93 0
حجم معاملات 999,044 0 999,044 0
ارزش معاملات ‎17.1‎ B 0 ‎17.1‎ B 0
قدرت ‎24.5‎ M - ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 17 0
حجم معاملات 114,963 0 114,963 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎11.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 50 0
حجم معاملات 131,745 0 131,745 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 74 1
حجم معاملات 259,770 0 239,770 20,000
ارزش معاملات ‎4.6‎ B 0 ‎4.2‎ B ‎353.0‎ M
قدرت ‎6.0‎ M - ‎5.7‎ M ‎35.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎353.0‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 1 148 0
حجم معاملات 893,063 20,000 913,063 0
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎357.6‎ M ‎16.3‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎35.8‎ M ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-357.6‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 94 0
حجم معاملات 479,621 0 479,621 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B 0 ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 71 0
حجم معاملات 447,305 0 447,305 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M - ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 99 0
حجم معاملات 757,177 0 757,177 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎13.1‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M - ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 61 0
حجم معاملات 291,632 0 291,632 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 54 0
حجم معاملات 304,827 0 304,827 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 53 0
حجم معاملات 218,274 0 218,274 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M - ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 41 0
حجم معاملات 139,625 0 139,625 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی 0
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 61 0
حجم معاملات 230,515 0 230,515 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 67 0
حجم معاملات 245,531 0 245,531 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 60 0
حجم معاملات 414,092 0 414,092 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 71 0
حجم معاملات 266,092 0 266,092 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی 0
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 0 54 0
حجم معاملات 131,238 0 131,238 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 62 0
حجم معاملات 257,836 0 257,836 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M - ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی 0
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 0 80 0
حجم معاملات 502,285 0 502,285 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 183 0 128 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.1‎ B 0 ‎23.1‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M - ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 28 0
حجم معاملات 236,654 0 236,654 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M - ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 0 67 0
حجم معاملات 170,802 0 170,802 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 52 0
حجم معاملات 124,413 0 124,413 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M - ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 98 0
حجم معاملات 432,558 0 432,558 0
ارزش معاملات ‎8.2‎ B 0 ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M - ‎8.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی 0
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 0 64 0
حجم معاملات 189,244 0 189,244 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B 0 ‎3.5‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 108 0
حجم معاملات 536,435 0 536,435 0
ارزش معاملات ‎10.1‎ B 0 ‎10.1‎ B 0
قدرت ‎11.3‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی 0
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 80 0
حجم معاملات 366,998 0 366,998 0
ارزش معاملات ‎6.8‎ B 0 ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎8.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 0 138 0
حجم معاملات 875,092 0 875,092 0
ارزش معاملات ‎16.3‎ B 0 ‎16.3‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی