1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-3.5% ‎17.6% ‎-15.8% ‎-82.5%

لکما

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -0.11% 888
قیمت پایانی: 889
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎10.6‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎-67 :EPS
‎-13 :P/E
889 942
836

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد لکما


534 35,190,658 (inf%)
حقیقی
245 33,672,954 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
2 1,517,704 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی6 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 10 میلیون تومان 10 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی12 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
12 میلیون تومان 11 میلیون تومان 11 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.98 0.97 0.99
ورود پول حقیقی : 135 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-3 میلیارد تومان ‎-4 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان

توضیحات نماد لکما

لكما (كارخانجات ‌مخابراتی‌ ایران‌) : شرکت سهامی كارخانجات ‌مخابراتی‌ ایران در زمینه تحقیق، طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و الکتریکی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به اجرای انواع پروژه های شبکه و کلیه فرایند نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزات مخابراتی و طراحی و تولید صنایع فلزی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مخابرات می پردازد. مدیرعامل: سیدعلیرضا مریخی مدیر مالی: مهدی همتی علمدارلو سرمایه: 3235362
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم لکما در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 888
(‎-2.95)
889
(‎-2.84)
‎35.2‎ M ‎31.3‎ B 0.48 ‎‎1.3‎ B
1401/03/02 915
(‎-2.97)
915
(‎-2.97)
‎13.0‎ M ‎11.9‎ B 0.42 ‎-
1401/02/27 950
(‎2.04)
943
(‎1.29)
‎54.0‎ M ‎50.9‎ B 0.85 ‎‎-17.7‎ B
1401/02/26 939
(‎2.74)
931
(‎1.86)
‎48.4‎ M ‎45.1‎ B 1.39 ‎‎-1.7‎ B
1401/02/25 912
(‎-2.77)
914
(‎-2.56)
‎59.7‎ M ‎54.6‎ B 0.77 ‎-
1401/02/24 939
(‎-0.42)
938
(‎-0.53)
‎44.7‎ M ‎42.0‎ B 1.03 ‎‎1.1‎ B
1401/02/21 943
(‎0.11)
943
(‎0.11)
‎41.6‎ M ‎39.2‎ B 0.90 ‎‎-281.0‎ M
1401/02/20 940
(‎-2.29)
942
(‎-2.08)
‎44.3‎ M ‎41.7‎ B 0.94 ‎‎-192.6‎ M
1401/02/19 959
(‎2.35)
962
(‎2.67)
‎67.6‎ M ‎65.1‎ B 0.95 ‎‎-11.7‎ B
1401/02/18 944
(‎2.94)
937
(‎2.18)
‎40.0‎ M ‎37.5‎ B 2.03 ‎‎-2.0‎ B

گروه: ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
لپارس 112,040 110,540 0 0 -
لپیام 24,400 24,250 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند-سهامي عام- ‎679 M 7.46% 0
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- ‎183 M 2.01% 0
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- ‎176 M 1.93% 0
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- ‎133 M 1.46% 0
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- ‎129 M 1.42% 0
شركت س ااصفهان س.ع-م ك م ف ع- ‎117 M 1.28% 0
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- ‎103 M 1.13% 0
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- ‎95 M 1.04% 0
جمع کل سهامداران درصدی 17.73%
تعداد کل سهام شرکت ‎9.1‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎408.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 931 ریال
موضوع فعالیت
تحقیق ، طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و الکتریکی ، اجرای پروژه های نصب ، راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی فنی شبکه ها و تجهیزات مخابراتی و طراحی و تولید صنایع فلزی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه فعالیت شرکت
جزئیات فعالیت
لكما (كارخانجات ‌مخابراتی‌ ایران‌) : شرکت سهامی كارخانجات ‌مخابراتی‌ ایران در زمینه تحقیق، طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و الکتریکی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به اجرای انواع پروژه های شبکه و کلیه فرایند نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی فنی و تجهیزات مخابراتی و طراحی و تولید صنایع فلزی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه مخابرات می پردازد. مدیرعامل: سیدعلیرضا مریخی مدیر مالی: مهدی همتی علمدارلو سرمایه: 3235362
مدیر عامل
سيدعليرضا مريخي
مدیر مالی
مهدی همتی علمدارلو
نشانی
شیراز - کیلومتر دوم بلوار مدرس - کارخانجات مخابرتی ایران
تلفن
07137269701
فکس
07137268094
پست الکترونیک
info@itmc.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
3,235,362
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 534 0 245 2
حجم معاملات ‎35.2‎ M 0 ‎33.7‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎31.3‎ B 0 ‎29.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎5.9‎ M - ‎12.2‎ M ‎67.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 0 49 0
حجم معاملات ‎13.0‎ M 0 ‎13.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎10.2‎ M - ‎24.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 392 1 513 1
حجم معاملات ‎35.2‎ M ‎18.8‎ M ‎53.9‎ M 60,236
ارزش معاملات ‎33.2‎ B ‎17.7‎ B ‎50.8‎ B ‎56.8‎ M
قدرت ‎8.5‎ M ‎1.8‎ B ‎9.9‎ M ‎5.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-17.7‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 476 1 690 2
حجم معاملات ‎46.5‎ M ‎1.9‎ M ‎48.4‎ M 67,201
ارزش معاملات ‎43.3‎ B ‎1.8‎ B ‎45.0‎ B ‎62.6‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎176.8‎ M ‎6.5‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 551 0 422 0
حجم معاملات ‎59.7‎ M 0 ‎59.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎54.6‎ B 0 ‎54.6‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎12.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 397 0 398 2
حجم معاملات ‎44.7‎ M 0 ‎43.5‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎42.0‎ B 0 ‎40.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎10.6‎ M - ‎10.3‎ M ‎56.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 399 1 363 0
حجم معاملات ‎41.3‎ M 298,000 ‎41.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.9‎ B ‎281.0‎ M ‎39.2‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎28.1‎ M ‎10.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-281.0‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 481 1 455 1
حجم معاملات ‎44.1‎ M 220,000 ‎44.3‎ M 15,503
ارزش معاملات ‎41.5‎ B ‎207.2‎ M ‎41.7‎ B ‎14.6‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎20.7‎ M ‎9.2‎ M ‎1.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-192.6‎ M
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 402 5 469 1
حجم معاملات ‎54.7‎ M ‎12.9‎ M ‎66.9‎ M 700,000
ارزش معاملات ‎52.6‎ B ‎12.4‎ B ‎64.4‎ B ‎673.4‎ M
قدرت ‎13.1‎ M ‎248.2‎ M ‎13.7‎ M ‎67.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-11.7‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 1 421 1
حجم معاملات ‎37.1‎ M ‎2.9‎ M ‎39.2‎ M 831,747
ارزش معاملات ‎34.7‎ B ‎2.8‎ B ‎36.7‎ B ‎779.3‎ M
قدرت ‎17.7‎ M ‎275.9‎ M ‎8.7‎ M ‎77.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 376 1 414 1
حجم معاملات ‎35.3‎ M 60,000 ‎35.3‎ M 28,253
ارزش معاملات ‎32.3‎ B ‎55.0‎ M ‎32.4‎ B ‎25.9‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎5.5‎ M ‎7.8‎ M ‎2.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-29.1‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 451 0 425 0
حجم معاملات ‎47.5‎ M 0 ‎47.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎43.4‎ B 0 ‎43.4‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 0 161 0
حجم معاملات ‎15.2‎ M 0 ‎15.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.1‎ B 0 ‎14.1‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎8.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی 0
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 188 0 203 0
حجم معاملات ‎13.8‎ M 0 ‎13.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎12.7‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎6.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 445 2 431 2
حجم معاملات ‎42.7‎ M ‎6.4‎ M ‎47.6‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎6.0‎ B ‎44.3‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎298.6‎ M ‎10.3‎ M ‎66.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 657 1 455 1
حجم معاملات ‎54.2‎ M 200,000 ‎54.3‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎49.2‎ B ‎181.6‎ M ‎49.3‎ B ‎9.1‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎18.2‎ M ‎10.8‎ M 908,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-172.5‎ M
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 283 0 262 1
حجم معاملات ‎32.8‎ M 0 ‎32.8‎ M 8,690
ارزش معاملات ‎30.2‎ B 0 ‎30.2‎ B ‎8.0‎ M
قدرت ‎10.7‎ M - ‎11.5‎ M 799,480
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎8.0‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 0 401 0
حجم معاملات ‎43.6‎ M 0 ‎43.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎39.0‎ B 0 ‎39.0‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M - ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 300 0 323 1
حجم معاملات ‎32.0‎ M 0 ‎27.0‎ M ‎5.0‎ M
ارزش معاملات ‎28.0‎ B 0 ‎23.6‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎9.3‎ M - ‎7.3‎ M ‎437.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 400 0 440 1
حجم معاملات ‎59.7‎ M 0 ‎59.3‎ M 441,994
ارزش معاملات ‎51.8‎ B 0 ‎51.4‎ B ‎383.2‎ M
قدرت ‎12.9‎ M - ‎11.7‎ M ‎38.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎383.2‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 0 314 1
حجم معاملات ‎42.4‎ M 0 ‎42.4‎ M 1,405
ارزش معاملات ‎35.8‎ B 0 ‎35.8‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎11.0‎ M - ‎11.4‎ M 118,582
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 233 0 360 1
حجم معاملات ‎34.8‎ M 0 ‎34.8‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎29.5‎ B 0 ‎29.5‎ B ‎8.5‎ M
قدرت ‎12.7‎ M - ‎8.2‎ M 848,000
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎8.5‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 353 1 324 0
حجم معاملات ‎43.9‎ M 10,000 ‎43.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎36.4‎ B ‎8.3‎ M ‎36.4‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M 828,000 ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-8.3‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 214 0 125 0
حجم معاملات ‎18.0‎ M 0 ‎18.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.2‎ B 0 ‎15.2‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎12.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 433 0 334 4
حجم معاملات ‎37.8‎ M 0 ‎36.7‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎32.7‎ B 0 ‎31.8‎ B ‎913.3‎ M
قدرت ‎7.5‎ M - ‎9.5‎ M ‎22.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎913.3‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 324 1 299 2
حجم معاملات ‎49.0‎ M ‎5.0‎ M ‎53.6‎ M 423,113
ارزش معاملات ‎42.0‎ B ‎4.3‎ B ‎45.9‎ B ‎362.2‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎428.0‎ M ‎15.3‎ M ‎18.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 0 306 1
حجم معاملات ‎47.8‎ M 0 ‎37.7‎ M ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎39.8‎ B 0 ‎31.4‎ B ‎8.4‎ B
قدرت ‎20.0‎ M - ‎10.3‎ M ‎835.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.95
جریان پول حقیقی ‎8.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 0 109 0
حجم معاملات ‎14.1‎ M 0 ‎14.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.5‎ B 0 ‎11.5‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 242 0 164 1
حجم معاملات ‎24.8‎ M 0 ‎19.3‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎20.1‎ B 0 ‎15.6‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎8.3‎ M - ‎9.5‎ M ‎447.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 509 2 305 1
حجم معاملات ‎43.0‎ M ‎1.0‎ M ‎33.6‎ M ‎10.4‎ M
ارزش معاملات ‎35.3‎ B ‎822.7‎ M ‎27.6‎ B ‎8.6‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎41.1‎ M ‎9.0‎ M ‎857.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 396 0 288 1
حجم معاملات ‎29.6‎ M 0 ‎29.3‎ M 355,715
ارزش معاملات ‎24.8‎ B 0 ‎24.5‎ B ‎298.4‎ M
قدرت ‎6.3‎ M - ‎8.5‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎298.4‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 262 0 214 0
حجم معاملات ‎19.9‎ M 0 ‎19.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.7‎ B 0 ‎16.7‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎7.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 0 218 1
حجم معاملات ‎28.8‎ M 0 ‎20.8‎ M ‎8.0‎ M
ارزش معاملات ‎24.2‎ B 0 ‎17.5‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎17.5‎ M - ‎8.0‎ M ‎670.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 233 0 191 0
حجم معاملات ‎19.4‎ M 0 ‎19.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.7‎ B 0 ‎15.7‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 319 0 190 0
حجم معاملات ‎23.4‎ M 0 ‎23.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.0‎ B 0 ‎19.0‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 438 1 241 1
حجم معاملات ‎39.4‎ M 400,000 ‎39.2‎ M 599,993
ارزش معاملات ‎32.1‎ B ‎326.0‎ M ‎32.0‎ B ‎489.0‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎32.6‎ M ‎13.3‎ M ‎48.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎163.0‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 294 1 203 2
حجم معاملات ‎21.6‎ M 200,000 ‎21.4‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎18.0‎ B ‎166.8‎ M ‎17.9‎ B ‎333.6‎ M
قدرت ‎6.1‎ M ‎16.7‎ M ‎8.8‎ M ‎16.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎166.8‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 254 3 334 1
حجم معاملات ‎28.7‎ M 900,000 ‎25.2‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎24.5‎ B ‎770.4‎ M ‎21.6‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎25.7‎ M ‎6.5‎ M ‎374.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 265 0 409 0
حجم معاملات ‎35.3‎ M 0 ‎35.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.4‎ B 0 ‎29.4‎ B 0
قدرت ‎11.1‎ M - ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 291 1 282 2
حجم معاملات ‎25.6‎ M ‎2.2‎ M ‎27.8‎ M 4,695
ارزش معاملات ‎21.1‎ B ‎1.8‎ B ‎22.9‎ B ‎3.9‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎181.0‎ M ‎8.1‎ M 193,669
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 664 3 592 1
حجم معاملات ‎79.2‎ M ‎22.5‎ M ‎101.6‎ M 167,270
ارزش معاملات ‎67.1‎ B ‎19.1‎ B ‎86.0‎ B ‎141.7‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎635.9‎ M ‎14.5‎ M ‎14.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-18.9‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 555 3 669 1
حجم معاملات ‎75.9‎ M ‎11.0‎ M ‎86.9‎ M 3,140
ارزش معاملات ‎65.7‎ B ‎9.5‎ B ‎75.2‎ B ‎2.7‎ M
قدرت ‎11.8‎ M ‎317.7‎ M ‎11.2‎ M 271,924
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-9.5‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 155 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M ‎3.0‎ M ‎8.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎2.5‎ B ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎44.2‎ M ‎252.9‎ M ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.86
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 1 100 0
حجم معاملات ‎10.0‎ M ‎2.0‎ M ‎12.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎1.7‎ B ‎9.9‎ B 0
قدرت ‎7.2‎ M ‎165.4‎ M ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 344 2 459 1
حجم معاملات ‎59.0‎ M ‎5.6‎ M ‎54.6‎ M ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎47.5‎ B ‎4.5‎ B ‎44.0‎ B ‎8.1‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎225.4‎ M ‎9.6‎ M ‎805.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 179 1
حجم معاملات ‎6.6‎ M ‎10.2‎ M ‎16.6‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎8.0‎ B ‎13.0‎ B ‎156.6‎ M
قدرت ‎15.6‎ M ‎798.7‎ M ‎7.3‎ M ‎15.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.16
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 426 1 422 0
حجم معاملات ‎39.8‎ M ‎4.5‎ M ‎44.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎30.3‎ B ‎3.4‎ B ‎33.7‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M ‎343.1‎ M ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 782 1 827 1
حجم معاملات ‎113.7‎ M 991,957 ‎114.2‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎88.6‎ B ‎772.7‎ M ‎89.0‎ B ‎389.5‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎77.3‎ M ‎10.8‎ M ‎39.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-383.2‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 108 0
حجم معاملات ‎6.0‎ M 400,000 ‎6.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎304.0‎ M ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎13.8‎ M ‎30.4‎ M ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.07
جریان پول حقیقی ‎-304.0‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 62 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.88
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 47 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 134 0
حجم معاملات ‎8.3‎ M 0 ‎8.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.53
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 86 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.3‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M - ‎3.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.74
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 1 149 0
حجم معاملات 891,675 ‎10.0‎ M ‎10.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎640.2‎ M ‎7.2‎ B ‎7.8‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎718.0‎ M ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 1 278 0
حجم معاملات ‎29.3‎ M 500,000 ‎29.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.6‎ B ‎351.0‎ M ‎21.0‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M ‎35.1‎ M ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-351.0‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 378 0 209 1
حجم معاملات ‎26.8‎ M 0 ‎26.8‎ M 1,439
ارزش معاملات ‎18.6‎ B 0 ‎18.6‎ B 997,227
قدرت ‎4.9‎ M - ‎8.9‎ M 99,723
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 997,227
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 243 0 234 1
حجم معاملات ‎27.0‎ M 0 ‎27.0‎ M 550
ارزش معاملات ‎19.2‎ B 0 ‎19.2‎ B 391,600
قدرت ‎7.9‎ M - ‎8.2‎ M 39,160
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 391,600
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 218 0 172 0
حجم معاملات ‎16.4‎ M 0 ‎16.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.0‎ B 0 ‎12.0‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 319 1 235 0
حجم معاملات ‎22.8‎ M ‎3.5‎ M ‎26.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.0‎ B ‎2.6‎ B ‎19.6‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M ‎261.1‎ M ‎8.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 286 1 279 0
حجم معاملات ‎20.6‎ M ‎1.0‎ M ‎21.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎796.6‎ M ‎16.6‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M ‎79.7‎ M ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-796.6‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 261 0 338 0
حجم معاملات ‎31.3‎ M 0 ‎31.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.4‎ B 0 ‎23.4‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 396 1 390 0
حجم معاملات ‎51.9‎ M ‎1.1‎ M ‎53.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.0‎ B ‎793.8‎ M ‎38.8‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M ‎79.4‎ M ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-793.8‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 192 0
حجم معاملات ‎24.9‎ M 0 ‎24.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.8‎ B 0 ‎17.8‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 472 0 341 1
حجم معاملات ‎38.5‎ M 0 ‎38.5‎ M 25,953
ارزش معاملات ‎26.7‎ B 0 ‎26.7‎ B ‎18.0‎ M
قدرت ‎5.7‎ M - ‎7.8‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎18.0‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 0 141 0
حجم معاملات ‎16.4‎ M 0 ‎16.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 346 0 259 0
حجم معاملات ‎36.4‎ M 0 ‎36.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.9‎ B 0 ‎25.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 122 0
حجم معاملات ‎22.8‎ M 0 ‎22.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.7‎ B 0 ‎16.7‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 313 1 169 0
حجم معاملات ‎27.5‎ M 60,143 ‎27.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎45.4‎ M ‎20.8‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M ‎4.5‎ M ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-45.4‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 578 0 342 0
حجم معاملات ‎51.4‎ M 0 ‎51.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎39.9‎ B 0 ‎39.9‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M - ‎11.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 228 0 80 0
حجم معاملات ‎18.5‎ M 0 ‎18.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.8‎ B 0 ‎14.8‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎18.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 506 0 391 1
حجم معاملات ‎59.1‎ M 0 ‎59.1‎ M 2,000
ارزش معاملات ‎48.3‎ B 0 ‎48.3‎ B ‎1.6‎ M
قدرت ‎9.5‎ M - ‎12.4‎ M 163,600
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 7 115 0
حجم معاملات ‎23.7‎ M 700,000 ‎24.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.8‎ B ‎585.9‎ M ‎20.4‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M ‎8.4‎ M ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-585.9‎ M
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 304 0 127 0
حجم معاملات ‎22.5‎ M 0 ‎22.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.4‎ B 0 ‎19.4‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 350 1 263 0
حجم معاملات ‎27.1‎ M 38,857 ‎27.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.0‎ B ‎34.4‎ M ‎24.0‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎3.4‎ M ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-34.4‎ M
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 582 0 398 3
حجم معاملات ‎51.0‎ M 0 ‎50.5‎ M 454,020
ارزش معاملات ‎45.8‎ B 0 ‎45.4‎ B ‎407.7‎ M
قدرت ‎7.9‎ M - ‎11.4‎ M ‎13.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎407.7‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 0 243 1
حجم معاملات ‎23.9‎ M 0 ‎23.7‎ M 162,252
ارزش معاملات ‎22.0‎ B 0 ‎21.8‎ B ‎149.6‎ M
قدرت ‎11.3‎ M - ‎9.0‎ M ‎15.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎149.6‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 479 1 451 0
حجم معاملات ‎46.5‎ M 9,437 ‎46.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎42.5‎ B ‎8.6‎ M ‎42.5‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M 863,486 ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 0 123 0
حجم معاملات ‎14.5‎ M 0 ‎14.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎13.1‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎10.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 0 323 0
حجم معاملات ‎37.3‎ M 0 ‎37.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.3‎ B 0 ‎33.3‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 419 0 297 1
حجم معاملات ‎27.6‎ M 0 ‎27.5‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎24.9‎ B 0 ‎24.8‎ B ‎90.1‎ M
قدرت ‎5.9‎ M - ‎8.3‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎90.1‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 517 1 461 1
حجم معاملات ‎40.3‎ M 400,000 ‎37.1‎ M ‎3.6‎ M
ارزش معاملات ‎36.4‎ B ‎360.8‎ M ‎33.5‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎36.1‎ M ‎7.3‎ M ‎327.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 0 98 0
حجم معاملات ‎18.2‎ M 0 ‎18.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.5‎ B 0 ‎16.5‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 432 0 417 1
حجم معاملات ‎39.5‎ M 0 ‎39.5‎ M 7,245
ارزش معاملات ‎36.9‎ B 0 ‎36.9‎ B ‎6.8‎ M
قدرت ‎8.5‎ M - ‎8.8‎ M 676,683
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎6.8‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 866 4 650 0
حجم معاملات ‎72.9‎ M ‎4.6‎ M ‎77.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎68.1‎ B ‎4.3‎ B ‎72.4‎ B 0
قدرت ‎7.9‎ M ‎107.9‎ M ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 339 0 336 0
حجم معاملات ‎33.7‎ M 0 ‎33.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.7‎ B 0 ‎31.7‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M - ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 81 0
حجم معاملات ‎8.7‎ M 0 ‎8.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎10.2‎ M - ‎9.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 523 0 575 1
حجم معاملات ‎67.3‎ M 0 ‎65.3‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎60.5‎ B 0 ‎58.7‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎11.6‎ M - ‎10.2‎ M ‎179.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 835 1 656 3
حجم معاملات ‎74.2‎ M 9,000 ‎74.2‎ M 65,583
ارزش معاملات ‎64.9‎ B ‎7.9‎ M ‎64.8‎ B ‎57.3‎ M
قدرت ‎7.8‎ M 786,600 ‎9.9‎ M ‎1.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎49.5‎ M
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 22 0
حجم معاملات ‎8.0‎ M 0 ‎8.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎32.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی 0
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 25 0
حجم معاملات ‎7.3‎ M 0 ‎7.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎26.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی 0
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 0 7 0
حجم معاملات 921,631 0 921,631 0
ارزش معاملات ‎861.7‎ M 0 ‎861.7‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.19
جریان پول حقیقی 0
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 520 1 267 0
حجم معاملات ‎34.1‎ M 200,000 ‎34.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.9‎ B ‎187.4‎ M ‎32.1‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M ‎18.7‎ M ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-187.4‎ M
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 236 0 61 0
حجم معاملات ‎9.5‎ M 0 ‎9.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.1‎ B 0 ‎9.1‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎14.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی 0
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 459 0 167 0
حجم معاملات ‎16.6‎ M 0 ‎16.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.3‎ B 0 ‎16.3‎ B 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎9.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی 0
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 840 0 409 0
حجم معاملات ‎55.2‎ M 0 ‎55.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎56.0‎ B 0 ‎56.0‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی 0
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 0 175 0
حجم معاملات ‎14.7‎ M 0 ‎14.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.3‎ B 0 ‎15.3‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 0 372 1
حجم معاملات ‎41.5‎ M 0 ‎41.5‎ M 28
ارزش معاملات ‎43.2‎ B 0 ‎43.2‎ B 29,120
قدرت ‎9.2‎ M - ‎11.6‎ M 2,912
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 29,120
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 325 0 434 1
حجم معاملات ‎27.5‎ M 0 ‎27.4‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎29.0‎ B 0 ‎28.9‎ B ‎105.4‎ M
قدرت ‎8.9‎ M - ‎6.6‎ M ‎10.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎105.4‎ M
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 662 1 485 0
حجم معاملات ‎50.5‎ M 100,000 ‎50.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎54.2‎ B ‎107.3‎ M ‎54.3‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M ‎10.7‎ M ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73