1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.7% ‎7.5% ‎22.3% ‎-54.7%

سپیدار

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: -1.13% 21,850
قیمت پایانی: 22,100
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎1,947 :EPS
‎11 :P/E
22,100 23,426
20,774

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد سپیدار


107 464,580 (inf%)
حقیقی
585 849,849 (inf%)
2 391,290 (inf%)
حقوقی
1 6,021 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
20 میلیون تومان 17 میلیون تومان 15 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی3 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 2.99
10 روزه 15 روزه 20 روزه
15.49 13.13 13.39
خروج پول حقیقی : 851 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎12 میلیارد تومان ‎14 میلیارد تومان ‎12 میلیارد تومان

توضیحات نماد سپیدار

هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم سپیدار در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 21,850
(‎-0.91)
22,100
(‎0.23)
855,870 ‎18.9‎ B 2.99 ‎‎-8.5‎ B
1401/02/31 24,000
(‎-2.64)
23,900
(‎-3.04)
‎2.0‎ M ‎48.5‎ B 4.57 ‎‎-10.7‎ B
1401/02/28 25,050
(‎3.30)
24,650
(‎1.65)
‎3.2‎ M ‎79.9‎ B 14.93 ‎‎-5.3‎ B
1401/02/27 24,350
(‎4.96)
24,250
(‎4.53)
‎6.7‎ M ‎161.8‎ B 17.31 ‎‎57.5‎ B
1401/02/26 23,100
(‎-1.70)
23,200
(‎-1.28)
‎1.4‎ M ‎32.4‎ B 23.31 ‎‎-9.5‎ B
1401/02/25 23,350
(‎1.74)
23,500
(‎2.40)
‎2.5‎ M ‎58.4‎ B 11.59 ‎‎4.8‎ B
1401/02/24 23,000
(‎0.22)
22,950
(‎0.00)
‎5.4‎ M ‎124.7‎ B 35.95 ‎‎60.1‎ B
1401/02/21 23,000
(‎4.78)
22,950
(‎4.56)
‎3.9‎ M ‎89.9‎ B 21.95 ‎‎36.0‎ B
1401/02/20 22,200
(‎1.14)
21,950
(‎0.00)
681,499 ‎15.0‎ B 13.47 ‎‎-2.8‎ B
1401/02/19 21,600
(‎-3.57)
21,950
(‎-2.01)
‎1.2‎ M ‎26.2‎ B 8.86 ‎‎-1.7‎ B

گروه: رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تاپکیش 13,890 13,920 0 0 -
سیستم 6,300 6,220 0 0 -
فن آوا 8,510 8,440 0 0 -
آپ 6,840 6,810 0 0 -
افرا 35,150 35,150 0 0 -
پرداخت 23,500 22,760 0 0 -
توسن 20,950 20,950 0 0 -
مداران 19,810 19,860 0 0 -
سپ 22,750 22,300 0 0 -
رافزا 53,900 54,350 0 0 -
مفاخر 51,300 51,700 0 0 -
رکیش 5,030 5,080 0 0 -
مرقام 11,190 11,280 0 0 -
رانفور 4,330 4,303 0 0 -
رتاپ 4,950 5,000 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت همكاران سيستم-سهامي عام- ‎521 M 74.47% 0
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني تاك دانا ‎16 M 2.25% 0
شخص حقيقي ‎11 M 1.54% 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشتاز ‎10 M 1.40% 0
شخص حقيقي ‎9 M 1.32% 0
شركت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد-سهامي خاص- ‎9 M 1.24% 0
شخص حقيقي ‎8 M 1.16% 0
شركت نوآوران توسعه وتجارت خاورميانه-سهامي خاص ‎8 M 1.13% 0
جمع کل سهامداران درصدی 84.51%
تعداد کل سهام شرکت ‎700.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎26.7‎ M
میانگین قیمت معامله شده 23,272 ریال
موضوع فعالیت
فعالیت اصلی شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) طبق ماده 2 اساسنامه عمدتاً در زمینه های تولید (تحلیل، طراحی و برنامه نویسی)، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش محصولات، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازار کسب و کارهای کوچک، اصناف، اشخاص و ایجاد بسترهای لازم برای عرضه آنها می باشد.
جزئیات فعالیت
هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
مدیر عامل
حميدرضا رنجبري
مدیر مالی
ندا آجورلو
نشانی
تلفن
021-81022000
فکس
021-81022999
پست الکترونیک
info@spidarsystem.com
سال مالی
12/29
سرمایه
200,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 2 585 1
حجم معاملات 464,580 391,290 849,849 6,021
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎8.6‎ B ‎18.8‎ B ‎133.1‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎432.4‎ M ‎3.2‎ M ‎13.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.99
جریان پول حقیقی ‎-8.5‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 351 5 2,059 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 447,500 ‎2.0‎ M 24
ارزش معاملات ‎37.8‎ B ‎10.7‎ B ‎48.5‎ B 573,600
قدرت ‎10.8‎ M ‎213.9‎ M ‎2.4‎ M 57,360
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 348 2 5,619 4
حجم معاملات ‎2.6‎ M 615,000 ‎2.8‎ M 400,526
ارزش معاملات ‎64.7‎ B ‎15.2‎ B ‎70.0‎ B ‎9.9‎ B
قدرت ‎18.6‎ M ‎758.0‎ M ‎1.2‎ M ‎246.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.93
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 429 5 4,645 6
حجم معاملات ‎6.3‎ M 342,031 ‎4.0‎ M ‎2.7‎ M
ارزش معاملات ‎153.5‎ B ‎8.3‎ B ‎96.0‎ B ‎65.8‎ B
قدرت ‎35.8‎ M ‎165.9‎ M ‎2.1‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 17.31
جریان پول حقیقی ‎57.5‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 222 2 7,332 5
حجم معاملات 984,039 410,620 ‎1.4‎ M 114
ارزش معاملات ‎22.8‎ B ‎9.5‎ B ‎32.4‎ B ‎2.6‎ M
قدرت ‎10.3‎ M ‎476.3‎ M 441,264 52,896
نسبت خریدار به فروشنده 23.31
جریان پول حقیقی ‎-9.5‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 281 0 2,987 5
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.3‎ M 204,897
ارزش معاملات ‎58.4‎ B 0 ‎53.6‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎20.8‎ M - ‎1.8‎ M ‎96.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.59
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 242 4 2,856 6
حجم معاملات ‎3.9‎ M ‎1.5‎ M ‎1.3‎ M ‎4.2‎ M
ارزش معاملات ‎89.4‎ B ‎35.2‎ B ‎29.4‎ B ‎95.3‎ B
قدرت ‎37.0‎ M ‎880.1‎ M ‎1.0‎ M ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 35.95
جریان پول حقیقی ‎60.1‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 1 3,195 3
حجم معاملات ‎3.8‎ M 122,956 ‎2.2‎ M ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎87.1‎ B ‎2.8‎ B ‎51.1‎ B ‎38.8‎ B
قدرت ‎35.1‎ M ‎282.2‎ M ‎1.6‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 21.95
جریان پول حقیقی ‎36.0‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 2 2,021 4
حجم معاملات 554,011 127,488 681,440 59
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎2.8‎ B ‎15.0‎ B ‎1.3‎ M
قدرت ‎10.0‎ M ‎139.9‎ M 740,109 32,376
نسبت خریدار به فروشنده 13.47
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 3 1,932 3
حجم معاملات 912,336 282,383 990,019 204,700
ارزش معاملات ‎20.0‎ B ‎6.2‎ B ‎21.7‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎206.6‎ M ‎1.1‎ M ‎149.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.86
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 4 2,519 5
حجم معاملات ‎1.1‎ M 74,379 957,064 194,053
ارزش معاملات ‎24.1‎ B ‎1.7‎ B ‎21.4‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎41.7‎ M 851,061 ‎86.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.43
جریان پول حقیقی ‎2.7‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 2 2,411 2
حجم معاملات 609,165 242,550 851,670 45
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎5.3‎ B ‎18.7‎ B 987,750
قدرت ‎7.3‎ M ‎266.2‎ M 775,369 49,388
نسبت خریدار به فروشنده 9.37
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 213 1 1,821 1
حجم معاملات 850,453 295,000 ‎1.1‎ M 21
ارزش معاملات ‎18.8‎ B ‎6.5‎ B ‎25.3‎ B 463,050
قدرت ‎8.8‎ M ‎650.5‎ M ‎1.4‎ M 46,305
نسبت خریدار به فروشنده 6.35
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 374 2 1,933 4
حجم معاملات ‎2.3‎ M 331,359 ‎2.6‎ M 73
ارزش معاملات ‎50.2‎ B ‎7.4‎ B ‎57.5‎ B ‎1.6‎ M
قدرت ‎13.4‎ M ‎367.8‎ M ‎3.0‎ M 40,515
نسبت خریدار به فروشنده 4.51
جریان پول حقیقی ‎-7.4‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 506 2 2,926 6
حجم معاملات ‎4.9‎ M 500,000 ‎3.3‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎112.4‎ B ‎11.5‎ B ‎77.2‎ B ‎46.7‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎576.3‎ M ‎2.6‎ M ‎778.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.42
جریان پول حقیقی ‎35.2‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 2 5,674 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 71,928 ‎1.3‎ M 200,045
ارزش معاملات ‎30.9‎ B ‎1.6‎ B ‎28.1‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎79.5‎ M 495,374 ‎147.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 28.26
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 1 2,908 2
حجم معاملات 501,216 241,651 742,828 39
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎5.2‎ B ‎16.0‎ B 840,450
قدرت ‎7.6‎ M ‎520.8‎ M 550,479 42,023
نسبت خریدار به فروشنده 13.72
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 1 1,881 1
حجم معاملات 402,284 205,651 607,914 21
ارزش معاملات ‎8.7‎ B ‎4.5‎ B ‎13.2‎ B 454,650
قدرت ‎5.9‎ M ‎445.2‎ M 699,699 45,465
نسبت خریدار به فروشنده 8.47
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 2,002 4
حجم معاملات 271,389 116,840 388,142 87
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎2.5‎ B ‎8.4‎ B ‎1.9‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎253.5‎ M 420,713 47,198
نسبت خریدار به فروشنده 13.46
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 1 1,608 3
حجم معاملات 161,453 217,291 378,688 56
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎4.7‎ B ‎8.2‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎472.6‎ M 512,218 40,600
نسبت خریدار به فروشنده 6.86
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 2 1,769 4
حجم معاملات 429,367 71,376 450,691 50,052
ارزش معاملات ‎9.4‎ B ‎1.6‎ B ‎9.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎5.6‎ M ‎77.8‎ M 555,402 ‎27.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.09
جریان پول حقیقی ‎-464.9‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 3 1,915 4
حجم معاملات 558,129 267,167 607,685 217,611
ارزش معاملات ‎12.1‎ B ‎5.8‎ B ‎13.1‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎6.5‎ M ‎192.4‎ M 685,431 ‎117.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.46
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 2 1,619 3
حجم معاملات 381,503 373,211 754,662 52
ارزش معاملات ‎8.2‎ B ‎8.0‎ B ‎16.2‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎400.3‎ M 999,846 37,180
نسبت خریدار به فروشنده 8.18
جریان پول حقیقی ‎-8.0‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 1 2,060 5
حجم معاملات 984,259 120,000 843,136 261,123
ارزش معاملات ‎21.2‎ B ‎2.6‎ B ‎18.1‎ B ‎5.6‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎258.0‎ M 879,972 ‎112.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.14
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 2 1,372 4
حجم معاملات 189,613 68,360 239,960 18,013
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎1.4‎ B ‎5.0‎ B ‎372.0‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎70.6‎ M 361,164 ‎9.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.91
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 2 1,020 2
حجم معاملات 502,185 300,000 416,705 385,480
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎6.2‎ B ‎8.6‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎309.0‎ M 841,581 ‎397.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.88
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 1 2,011 0
حجم معاملات 246,658 23,000 269,658 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎492.2‎ M ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M ‎49.2‎ M 286,956 -
نسبت خریدار به فروشنده 18.21
جریان پول حقیقی ‎-492.2‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 1 1,907 1
حجم معاملات 658,823 ‎1.4‎ M ‎2.0‎ M 106,436
ارزش معاملات ‎14.0‎ B ‎30.5‎ B ‎42.2‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎12.0‎ M ‎3.0‎ B ‎2.2‎ M ‎226.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.42
جریان پول حقیقی ‎-28.2‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 2 1,561 3
حجم معاملات 283,763 263,036 521,930 24,869
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎5.5‎ B ‎10.9‎ B ‎518.5‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎274.2‎ M 697,133 ‎17.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.24
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 1 1,559 6
حجم معاملات 389,372 109,855 494,971 4,256
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎2.3‎ B ‎10.3‎ B ‎89.0‎ M
قدرت ‎5.1‎ M ‎229.6‎ M 663,560 ‎1.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.71
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 141 1 2,000 5
حجم معاملات ‎1.1‎ M 175,000 629,251 628,337
ارزش معاملات ‎22.5‎ B ‎3.6‎ B ‎13.1‎ B ‎13.0‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎363.1‎ M 652,848 ‎260.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.40
جریان پول حقیقی ‎9.4‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 2 1,813 2
حجم معاملات 243,983 ‎1.3‎ M ‎1.4‎ M 128,196
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎25.7‎ B ‎28.0‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎4.9‎ M ‎1.3‎ B ‎1.5‎ M ‎130.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.16
جریان پول حقیقی ‎-23.0‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 1 1,856 3
حجم معاملات 384,613 60,000 444,547 66
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎1.2‎ B ‎9.2‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎124.2‎ M 495,804 45,540
نسبت خریدار به فروشنده 13.49
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 1,628 2
حجم معاملات 206,715 153,170 337,154 22,731
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎3.2‎ B ‎7.0‎ B ‎473.9‎ M
قدرت ‎4.4‎ M ‎319.4‎ M 431,797 ‎23.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.19
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 4 1,753 5
حجم معاملات 998,296 258,690 631,144 625,842
ارزش معاملات ‎20.9‎ B ‎5.4‎ B ‎13.2‎ B ‎13.1‎ B
قدرت ‎15.1‎ M ‎135.2‎ M 752,476 ‎261.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.09
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 2 1,127 3
حجم معاملات 45,852 165,638 206,456 5,034
ارزش معاملات ‎930.8‎ M ‎3.4‎ B ‎4.2‎ B ‎102.2‎ M
قدرت ‎2.1‎ M ‎168.1‎ M 371,877 ‎3.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.69
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 1,026 3
حجم معاملات 196,453 74,927 271,343 37
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎1.5‎ B ‎5.5‎ B 751,100
قدرت ‎5.4‎ M ‎152.1‎ M 536,868 25,037
نسبت خریدار به فروشنده 10.04
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 3 1,123 3
حجم معاملات 346,721 ‎5.1‎ M 548,271 ‎4.9‎ M
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎103.7‎ B ‎11.1‎ B ‎99.6‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎3.5‎ B 986,204 ‎3.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 12.91
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 2 1,081 3
حجم معاملات 300,136 365,504 410,427 255,213
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎7.3‎ B ‎8.2‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎367.3‎ M 763,144 ‎171.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.40
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 3 1,296 5
حجم معاملات 171,615 369,289 346,868 194,036
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎7.3‎ B ‎6.9‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎7.8‎ M ‎245.0‎ M 532,614 ‎77.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.57
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 4 1,372 2
حجم معاملات 102,339 93,296 195,593 42
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎1.9‎ B ‎3.9‎ B 833,700
قدرت ‎3.6‎ M ‎46.3‎ M 282,983 41,685
نسبت خریدار به فروشنده 12.59
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 1 1,407 4
حجم معاملات 101,167 250,000 350,680 487
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎5.0‎ B ‎7.0‎ B ‎9.7‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎497.5‎ M 495,987 242,283
نسبت خریدار به فروشنده 7.12
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 2 1,709 5
حجم معاملات 91,314 219,926 311,168 72
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎4.4‎ B ‎6.2‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎3.3‎ M ‎220.5‎ M 365,063 28,872
نسبت خریدار به فروشنده 9.12
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 2 1,475 2
حجم معاملات 79,308 167,441 246,718 31
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎3.4‎ B ‎5.0‎ B 623,100
قدرت ‎4.7‎ M ‎168.3‎ M 336,206 31,155
نسبت خریدار به فروشنده 13.95
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 2 2,149 1
حجم معاملات 220,816 114,231 335,023 24
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎2.3‎ B ‎6.8‎ B 483,600
قدرت ‎5.9‎ M ‎115.1‎ M 314,133 48,360
نسبت خریدار به فروشنده 18.89
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 2 3,518 3
حجم معاملات 455,210 385,951 826,133 15,028
ارزش معاملات ‎9.2‎ B ‎7.8‎ B ‎16.6‎ B ‎302.8‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎388.8‎ M 473,183 ‎10.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 18.82
جریان پول حقیقی ‎-7.5‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 2 2,097 2
حجم معاملات 136,964 291,818 428,751 31
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎5.9‎ B ‎8.6‎ B 621,550
قدرت ‎3.9‎ M ‎292.5‎ M 409,941 31,078
نسبت خریدار به فروشنده 9.43
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 1 1,393 3
حجم معاملات 145,821 90,000 235,775 46
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎1.8‎ B ‎4.8‎ B 929,200
قدرت ‎4.3‎ M ‎181.8‎ M 341,899 30,973
نسبت خریدار به فروشنده 12.49
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 2 1,379 0
حجم معاملات 177,335 135,514 312,849 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎2.8‎ B ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎137.5‎ M 460,539 -
نسبت خریدار به فروشنده 10.56
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 3 1,266 3
حجم معاملات 274,955 76,554 351,443 66
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎1.6‎ B ‎7.2‎ B ‎1.3‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎51.9‎ M 564,918 44,770
نسبت خریدار به فروشنده 17.08
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 4 1,409 6
حجم معاملات 420,628 381,928 742,470 60,086
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎7.8‎ B ‎15.3‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎196.2‎ M ‎1.1‎ M ‎20.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.47
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 4 1,542 3
حجم معاملات 418,155 659,894 ‎1.0‎ M 50,041
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎13.6‎ B ‎21.2‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎340.5‎ M ‎1.4‎ M ‎34.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.47
جریان پول حقیقی ‎-12.6‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 3 1,462 3
حجم معاملات 598,006 226,430 688,586 135,850
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎4.6‎ B ‎14.1‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎154.5‎ M 964,115 ‎92.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.27
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 174 4 2,190 4
حجم معاملات ‎1.5‎ M 630,746 ‎1.8‎ M 307,629
ارزش معاملات ‎30.2‎ B ‎12.8‎ B ‎36.7‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎319.8‎ M ‎1.7‎ M ‎156.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.34
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 2,072 9
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 591,382 897,643
ارزش معاملات ‎29.0‎ B 0 ‎11.5‎ B ‎17.5‎ B
قدرت ‎54.8‎ M - 556,561 ‎194.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 98.43
جریان پول حقیقی ‎17.5‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 1 1,788 1
حجم معاملات 235,173 724 235,876 21
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎13.6‎ M ‎4.4‎ B 393,960
قدرت ‎8.8‎ M ‎1.4‎ M 247,485 39,396
نسبت خریدار به فروشنده 35.65
جریان پول حقیقی ‎-13.2‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 1,829 2
حجم معاملات 128,758 21,359 147,895 2,222
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎402.4‎ M ‎2.8‎ B ‎41.9‎ M
قدرت ‎4.3‎ M ‎40.2‎ M 152,342 ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 28.43
جریان پول حقیقی ‎-360.5‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 3 1,399 1
حجم معاملات 161,381 38,537 199,894 24
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎727.6‎ M ‎3.8‎ B 453,120
قدرت ‎6.1‎ M ‎24.3‎ M 269,764 45,312
نسبت خریدار به فروشنده 22.59
جریان پول حقیقی ‎-727.1‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 1 1,339 3
حجم معاملات 118,008 286 118,249 45
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎5.4‎ M ‎2.2‎ B 850,050
قدرت ‎4.6‎ M 540,254 166,820 28,335
نسبت خریدار به فروشنده 27.84
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 1,684 2
حجم معاملات 143,398 1,128 144,481 45
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎21.4‎ M ‎2.7‎ B 851,850
قدرت ‎6.0‎ M ‎2.1‎ M 162,412 42,593
نسبت خریدار به فروشنده 37.14
جریان پول حقیقی ‎-20.5‎ M
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 1 5,392 5
حجم معاملات 287,413 100,000 382,420 4,993
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎1.9‎ B ‎7.2‎ B ‎94.6‎ M
قدرت ‎8.1‎ M ‎189.5‎ M 134,400 ‎1.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 60.48
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 2,214 3
حجم معاملات 416,913 18,336 382,919 52,330
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎348.4‎ M ‎7.3‎ B ‎994.3‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎34.8‎ M 328,612 ‎33.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 39.52
جریان پول حقیقی ‎645.9‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 2 1,536 1
حجم معاملات 168,221 158,225 325,946 500
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎3.0‎ B ‎6.2‎ B ‎9.4‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎149.4‎ M 400,854 944,500
نسبت خریدار به فروشنده 14.41
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 1 1,448 1
حجم معاملات 235,106 154,339 389,421 24
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎2.9‎ B ‎7.3‎ B 450,240
قدرت ‎8.2‎ M ‎289.5‎ M 504,526 45,024
نسبت خریدار به فروشنده 16.19
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 3 1,715 3
حجم معاملات 425,090 329,745 675,645 79,190
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎6.2‎ B ‎12.8‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎208.2‎ M 746,164 ‎50.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.58
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 2 1,512 1
حجم معاملات 182,298 367,411 266,414 283,295
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎7.0‎ B ‎5.1‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎348.3‎ M 334,075 ‎537.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 18.81
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 1 1,632 4
حجم معاملات 181,491 311,976 392,279 101,188
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎5.9‎ B ‎7.4‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎5.2‎ M ‎589.0‎ M 453,813 ‎47.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.44
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 2 1,531 4
حجم معاملات 274,466 326,344 304,889 295,921
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎6.1‎ B ‎5.7‎ B ‎5.6‎ B
قدرت ‎6.0‎ M ‎306.1‎ M 373,594 ‎138.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.03
جریان پول حقیقی ‎-570.7‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 1,546 5
حجم معاملات 298,013 1,271 264,215 35,069
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎23.2‎ M ‎4.8‎ B ‎641.4‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎2.3‎ M 312,580 ‎12.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.91
جریان پول حقیقی ‎618.2‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 1 1,677 0
حجم معاملات 281,680 1,356 283,036 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎24.5‎ M ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M ‎2.4‎ M 304,470 -
نسبت خریدار به فروشنده 35.51
جریان پول حقیقی ‎-24.5‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 2 1,254 6
حجم معاملات 689,158 363,680 ‎1.0‎ M 30,093
ارزش معاملات ‎12.3‎ B ‎6.5‎ B ‎18.2‎ B ‎535.4‎ M
قدرت ‎10.7‎ M ‎323.5‎ M ‎1.5‎ M ‎8.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.35
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 2 1,179 0
حجم معاملات 802,924 145,643 948,567 0
ارزش معاملات ‎14.1‎ B ‎2.6‎ B ‎16.6‎ B 0
قدرت ‎14.5‎ M ‎127.7‎ M ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 10.29
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 1 1,293 2
حجم معاملات 378,387 3,027 381,383 31
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎54.2‎ M ‎6.8‎ B 554,590
قدرت ‎8.5‎ M ‎5.4‎ M 527,683 27,730
نسبت خریدار به فروشنده 16.04
جریان پول حقیقی ‎-53.6‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 3 1,187 5
حجم معاملات ‎1.9‎ M 551,320 ‎1.8‎ M 656,285
ارزش معاملات ‎33.7‎ B ‎10.0‎ B ‎31.8‎ B ‎11.9‎ B
قدرت ‎25.9‎ M ‎331.9‎ M ‎2.7‎ M ‎237.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.67
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 0 1,529 0
حجم معاملات 269,159 0 269,159 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - 330,772 -
نسبت خریدار به فروشنده 18.20
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 3 1,250 0
حجم معاملات 270,501 58,347 328,848 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎1.1‎ B ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M ‎36.6‎ M 494,587 -
نسبت خریدار به فروشنده 14.69
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 1,057 5
حجم معاملات 691,491 318,636 991,422 18,705
ارزش معاملات ‎13.1‎ B ‎6.0‎ B ‎18.7‎ B ‎353.5‎ M
قدرت ‎15.0‎ M ‎602.2‎ M ‎1.8‎ M ‎7.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.47
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 2 1,450 5
حجم معاملات 354,423 36,000 390,333 90
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎693.0‎ M ‎7.5‎ B ‎1.7‎ M
قدرت ‎9.0‎ M ‎34.7‎ M 518,201 34,650
نسبت خریدار به فروشنده 17.32
جریان پول حقیقی ‎-691.3‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 3 1,647 2
حجم معاملات 240,488 27,879 268,322 45
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎538.1‎ M ‎5.2‎ B 868,500
قدرت ‎5.2‎ M ‎17.9‎ M 314,427 43,425
نسبت خریدار به فروشنده 16.40
جریان پول حقیقی ‎-537.2‎ M
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 5 1,319 4
حجم معاملات 778,421 550,926 ‎1.3‎ M 90
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎10.7‎ B ‎25.9‎ B ‎1.8‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎214.9‎ M ‎2.0‎ M 43,875
نسبت خریدار به فروشنده 4.41
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 1 1,376 6
حجم معاملات 293,525 24,742 262,480 55,787
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎506.0‎ M ‎5.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎5.2‎ M ‎50.6‎ M 390,096 ‎19.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.38
جریان پول حقیقی ‎634.9‎ M
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 1 1,349 4
حجم معاملات 212,127 18,422 230,466 83
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎377.7‎ M ‎4.7‎ B ‎1.7‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎37.8‎ M 350,226 42,538
نسبت خریدار به فروشنده 14.11
جریان پول حقیقی ‎-375.9‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 2 1,605 2
حجم معاملات 321,713 40,451 346,855 15,309
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎831.3‎ M ‎7.1‎ B ‎314.6‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎41.6‎ M 444,104 ‎15.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.31
جریان پول حقیقی ‎-516.7‎ M
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 1 1,427 0
حجم معاملات 306,157 20,034 326,191 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B ‎417.7‎ M ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M ‎41.8‎ M 476,600 -
نسبت خریدار به فروشنده 12.40
جریان پول حقیقی ‎-417.7‎ M
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 3 2,038 7
حجم معاملات 876,092 690,000 ‎1.3‎ M 281,033
ارزش معاملات ‎18.7‎ B ‎14.7‎ B ‎27.4‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎489.9‎ M ‎1.3‎ M ‎85.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.94
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 4 2,066 6
حجم معاملات ‎1.0‎ M 244,429 953,118 332,832
ارزش معاملات ‎21.7‎ B ‎5.1‎ B ‎19.9‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎127.3‎ M 961,237 ‎115.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.29
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 1,304 3
حجم معاملات 186,576 0 186,527 49
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.7‎ B 984,214
قدرت ‎5.2‎ M - 287,315 32,807
نسبت خریدار به فروشنده 18.12
جریان پول حقیقی 984,214
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 2 1,546 4
حجم معاملات 150,287 54,974 205,185 76
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎1.1‎ B ‎4.1‎ B ‎1.5‎ M
قدرت ‎4.2‎ M ‎55.4‎ M 267,723 38,327
نسبت خریدار به فروشنده 15.51
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 3 1,673 1
حجم معاملات 215,868 63,823 279,674 17
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎1.3‎ B ‎5.6‎ B 343,383
قدرت ‎4.2‎ M ‎43.0‎ M 337,665 34,338
نسبت خریدار به فروشنده 12.42
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 2 1,607 4
حجم معاملات 321,573 86,215 407,712 76
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎1.7‎ B ‎8.2‎ B ‎1.5‎ M
قدرت ‎5.5‎ M ‎87.1‎ M 512,469 38,378
نسبت خریدار به فروشنده 10.74
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 5 1,925 3
حجم معاملات 582,413 301,572 854,607 29,378
ارزش معاملات ‎12.0‎ B ‎6.2‎ B ‎17.5‎ B ‎603.1‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎123.8‎ M 911,344 ‎20.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.86
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 176 2 1,766 1
حجم معاملات 330,976 300,000 629,200 1,776
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎6.3‎ B ‎13.3‎ B ‎37.5‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎316.8‎ M 752,546 ‎3.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.28
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 5 3,026 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎1.9‎ M ‎2.8‎ M 363,917
ارزش معاملات ‎25.8‎ B ‎40.1‎ B ‎58.2‎ B ‎7.7‎ B
قدرت ‎17.9‎ M ‎802.5‎ M ‎1.9‎ M ‎384.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.31
جریان پول حقیقی ‎-32.4‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 5 2,068 4
حجم معاملات ‎1.0‎ M 310,041 ‎1.3‎ M 20,051
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎6.3‎ B ‎26.6‎ B ‎405.3‎ M
قدرت ‎18.7‎ M ‎125.3‎ M ‎1.3‎ M ‎10.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.52
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 6 2,120 8
حجم معاملات ‎1.5‎ M 328,157 ‎1.7‎ M 64,570
ارزش معاملات ‎29.5‎ B ‎6.6‎ B ‎34.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎110.2‎ M ‎1.6‎ M ‎16.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.85
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 0 1,751 6
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.3‎ M 197,926
ارزش معاملات ‎30.8‎ B 0 ‎26.7‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎10.5‎ M - ‎1.5‎ M ‎68.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.90
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 212 2 1,408 4
حجم معاملات 710,170 105,308 718,865 96,613
ارزش معاملات ‎14.7‎ B ‎2.2‎ B ‎14.9‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎109.1‎ M ‎1.1‎ M ‎50.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.56
جریان پول حقیقی ‎-180.2‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 4 2,220 3
حجم معاملات 901,992 ‎2.0‎ M ‎2.9‎ M 45
ارزش معاملات ‎18.4‎ B ‎39.8‎ B ‎58.2‎ B 918,180
قدرت ‎20.2‎ M ‎995.4‎ M ‎2.6‎ M 30,606
نسبت خریدار به فروشنده 7.71
جریان پول حقیقی ‎-39.8‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 4 1,976 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 435,859 ‎1.8‎ M 315,016
ارزش معاملات ‎33.0‎ B ‎8.5‎ B ‎35.4‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎35.5‎ M ‎212.7‎ M ‎1.8‎ M ‎307.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.83
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 3 2,168 3
حجم معاملات 410,294 60,201 430,285 40,210
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎1.2‎ B ‎8.3‎ B ‎774.7‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎38.7‎ M 382,374 ‎25.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.50
جریان پول حقیقی ‎-385.1‎ M
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 5 1,625 3
حجم معاملات 457,908 143,671 601,172 407
ارزش معاملات ‎8.7‎ B ‎2.7‎ B ‎11.5‎ B ‎7.8‎ M
قدرت ‎11.2‎ M ‎54.8‎ M 705,092 258,567
نسبت خریدار به فروشنده 15.87
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 4 1,740 1
حجم معاملات 592,794 88,775 681,545 24
ارزش معاملات ‎11.4‎ B ‎1.7‎ B ‎13.1‎ B 460,488
قدرت ‎10.5‎ M ‎42.6‎ M 751,540 46,049
نسبت خریدار به فروشنده 14.01
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 264 6 2,432 7
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎2.0‎ M ‎3.2‎ M 177,105
ارزش معاملات ‎26.5‎ B ‎38.2‎ B ‎61.3‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎636.6‎ M ‎2.5‎ M ‎49.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.98
جریان پول حقیقی ‎-34.8‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 6 1,482 6
حجم معاملات 566,893 ‎1.7‎ M ‎1.8‎ M 400,097
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎31.6‎ B ‎34.8‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎527.0‎ M ‎2.3‎ M ‎125.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.52
جریان پول حقیقی ‎-24.1‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 4 1,512 6
حجم معاملات 833,166 ‎1.4‎ M ‎2.2‎ M 56,717
ارزش معاملات ‎16.5‎ B ‎28.0‎ B ‎43.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎700.6‎ M ‎2.9‎ M ‎18.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.90
جریان پول حقیقی ‎-26.9‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 5 2,503 4
حجم معاملات 824,730 ‎1.9‎ M ‎2.5‎ M 144,577
ارزش معاملات ‎17.1‎ B ‎38.4‎ B ‎52.4‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎767.0‎ M ‎2.1‎ M ‎74.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.40
جریان پول حقیقی ‎-35.4‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 6 2,610 6
حجم معاملات ‎2.0‎ M ‎6.1‎ M ‎8.0‎ M 63,397
ارزش معاملات ‎42.5‎ B ‎127.5‎ B ‎168.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎2.1‎ B ‎6.5‎ M ‎22.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی ‎-126.2‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 330 3 3,235 6
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎2.1‎ M ‎4.0‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎62.1‎ B ‎44.6‎ B ‎83.9‎ B ‎22.8‎ B
قدرت ‎18.8‎ M ‎1.5‎ B ‎2.6‎ M ‎379.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.26
جریان پول حقیقی ‎-21.8‎ B
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 313 4 2,842 4
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.3‎ M ‎2.8‎ M 113,548
ارزش معاملات ‎32.8‎ B ‎26.5‎ B ‎57.1‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎663.2‎ M ‎2.0‎ M ‎57.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.22
جریان پول حقیقی ‎-24.2‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 5 3,615 9
حجم معاملات ‎8.9‎ M ‎3.5‎ M ‎9.6‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎174.9‎ B ‎68.8‎ B ‎188.3‎ B ‎55.4‎ B
قدرت ‎45.0‎ M ‎1.4‎ B ‎5.2‎ M ‎615.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.63
جریان پول حقیقی ‎-13.3‎ B
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 8,456 6
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.6‎ M 302,593
ارزش معاملات ‎35.4‎ B 0 ‎29.8‎ B ‎5.7‎ B
قدرت ‎107.4‎ M - 351,918 ‎94.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 305.24
جریان پول حقیقی ‎5.7‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 4 2,521 3
حجم معاملات 928,262 ‎3.1‎ M 994,214 ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎16.7‎ B ‎55.1‎ B ‎17.9‎ B ‎53.9‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎1.4‎ B 708,530 ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 16.46
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 4 2,498 7
حجم معاملات 509,349 75,404 573,640 11,113
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎1.4‎ B ‎10.3‎ B ‎199.0‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎33.8‎ M 411,216 ‎2.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.98
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 3 2,533 5
حجم معاملات 725,183 346,641 ‎1.1‎ M 9,680
ارزش معاملات ‎13.0‎ B ‎6.2‎ B ‎19.0‎ B ‎173.3‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎206.9‎ M 750,755 ‎3.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.36
جریان پول حقیقی ‎-6.0‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 1 2,344 1
حجم معاملات 565,401 53,000 552,454 65,947
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎965.6‎ M ‎10.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎6.7‎ M ‎96.6‎ M 429,377 ‎120.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.58
جریان پول حقیقی ‎235.9‎ M
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 307 2 2,786 9
حجم معاملات ‎2.1‎ M 66,185 ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎39.5‎ B ‎1.2‎ B ‎19.9‎ B ‎20.8‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎61.5‎ M 714,838 ‎230.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.98
جریان پول حقیقی ‎19.5‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 212 3 3,826 5
حجم معاملات 736,903 52,000 778,817 10,086
ارزش معاملات ‎14.0‎ B ‎989.8‎ M ‎14.8‎ B ‎192.0‎ M
قدرت ‎6.6‎ M ‎33.0‎ M 387,454 ‎3.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.08
جریان پول حقیقی ‎-797.8‎ M
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 204 2 3,241 5
حجم معاملات 818,422 50,907 829,270 40,059
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎995.0‎ M ‎16.2‎ B ‎783.0‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎49.8‎ M 500,121 ‎15.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.68
جریان پول حقیقی ‎-212.0‎ M
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 345 2 2,911 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 344,583 ‎1.3‎ M 208,856
ارزش معاملات ‎22.2‎ B ‎6.7‎ B ‎24.8‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎6.4‎ M ‎337.1‎ M 853,061 ‎136.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.54
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 579 3 3,661 6
حجم معاملات ‎2.6‎ M ‎2.3‎ M ‎4.3‎ M 580,038
ارزش معاملات ‎52.1‎ B ‎46.6‎ B ‎86.8‎ B ‎11.8‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎1.6‎ B ‎2.4‎ M ‎197.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.79
جریان پول حقیقی ‎-34.7‎ B
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 4 3,711 3
حجم معاملات ‎3.0‎ M 890,000 ‎2.7‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎59.6‎ B ‎17.6‎ B ‎52.5‎ B ‎24.7‎ B
قدرت ‎25.9‎ M ‎439.1‎ M ‎1.4‎ M ‎822.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 18.32
جریان پول حقیقی ‎7.1‎ B
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 3 3,273 6
حجم معاملات ‎1.9‎ M 58,113 ‎1.7‎ M 350,087
ارزش معاملات ‎36.7‎ B ‎1.1‎ B ‎31.2‎ B ‎6.6‎ B
قدرت ‎29.1‎ M ‎36.4‎ M 952,676 ‎109.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 30.55
جریان پول حقیقی ‎5.5‎ B
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 6 2,613 7
حجم معاملات ‎1.0‎ M 515,369 ‎1.5‎ M 1,135
ارزش معاملات ‎18.5‎ B ‎9.4‎ B ‎27.9‎ B ‎20.8‎ M
قدرت ‎11.5‎ M ‎157.3‎ M ‎1.1‎ M 296,997
نسبت خریدار به فروشنده 10.75
جریان پول حقیقی ‎-9.4‎ B
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 4 3,513 7
حجم معاملات 478,369 65,885 514,101 30,153
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎1.3‎ B ‎9.8‎ B ‎575.1‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎31.4‎ M 279,104 ‎8.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.95
جریان پول حقیقی ‎-681.5‎ M
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 188 1 3,481 5
حجم معاملات 968,614 16,671 982,725 2,560
ارزش معاملات ‎18.5‎ B ‎317.7‎ M ‎18.7‎ B ‎48.8‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎31.8‎ M 538,085 975,872
نسبت خریدار به فروشنده 18.25
جریان پول حقیقی ‎-269.0‎ M
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 342 4 4,762 12
حجم معاملات ‎4.4‎ M 261,000 ‎3.5‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎86.3‎ B ‎5.1‎ B ‎68.4‎ B ‎22.9‎ B
قدرت ‎25.2‎ M ‎126.7‎ M ‎1.4‎ M ‎190.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.56
جریان پول حقیقی ‎17.8‎ B
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 3 4,328 6
حجم معاملات 531,500 75,602 562,036 45,066
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎1.4‎ B ‎10.4‎ B ‎836.2‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎46.8‎ M 240,956 ‎13.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 31.24
جریان پول حقیقی ‎-566.6‎ M
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 5 3,547 5
حجم معاملات 894,131 125,000 969,054 50,077
ارزش معاملات ‎16.4‎ B ‎2.3‎ B ‎17.8‎ B ‎920.4‎ M
قدرت ‎11.8‎ M ‎46.0‎ M 502,149 ‎18.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 23.55
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 253 5 2,853 10
حجم معاملات ‎1.9‎ M ‎1.7‎ M ‎2.9‎ M 673,590
ارزش معاملات ‎34.2‎ B ‎30.9‎ B ‎52.7‎ B ‎12.4‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎618.0‎ M ‎1.8‎ M ‎124.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.33
جریان پول حقیقی ‎-18.5‎ B
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 387 3 3,994 6
حجم معاملات ‎2.2‎ M 410,000 ‎2.4‎ M 219,434
ارزش معاملات ‎41.9‎ B ‎7.9‎ B ‎45.6‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎264.1‎ M ‎1.1‎ M ‎70.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.49
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 314 5 3,445 9
حجم معاملات ‎2.9‎ M 721,090 ‎3.0‎ M 579,874
ارزش معاملات ‎54.3‎ B ‎13.5‎ B ‎56.9‎ B ‎10.8‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎269.8‎ M ‎1.7‎ M ‎120.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.46
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/08/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 4 3,149 9
حجم معاملات ‎1.4‎ M 590,511 ‎1.8‎ M 157,110
ارزش معاملات ‎25.0‎ B ‎10.6‎ B ‎32.7‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎33.7‎ M ‎264.8‎ M ‎1.0‎ M ‎31.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 32.45
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1400/08/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 3 4,118 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 522,116 ‎2.3‎ M 5,048
ارزش معاملات ‎31.2‎ B ‎8.9‎ B ‎40.0‎ B ‎86.4‎ M
قدرت ‎23.8‎ M ‎297.7‎ M 972,261 ‎2.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.49
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ B
1400/08/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 120 3 3,438 9
حجم معاملات ‎1.8‎ M 699,745 ‎2.5‎ M 16,436
ارزش معاملات ‎30.2‎ B ‎11.4‎ B ‎41.4‎ B ‎268.7‎ M
قدرت ‎25.2‎ M ‎381.3‎ M ‎1.2‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.91
جریان پول حقیقی ‎-11.2‎ B
1400/08/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 3 5,328 1