دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران چیست؟

دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران چیست؟

دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟ شاید در معاملات خود در کارگزاری ها با محدودیت نوسان و گاه سهم هایی را دیدید که بدون دامنه نوسان باز میشوند و برای شما سوال پیش آمده باشد که چه موقع دامنه نوسان 5 درصد و چه زمانی بدون دامنه نوسان است؟ در ادامه با سهامجو در ارتباط باشید … امروزه در مردم میتوانند در بازار های مالی مختلفی سرمایه گذاری کنند و به کسب سود بپردازند. یکی از بازار های…

ادامه مطلب