1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎26.1% ‎47.4% ‎39.1% ‎7.9%

وپسا

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -3.66% 2,212
قیمت پایانی: 2,296
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎4.6‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎-1 :EPS
‎-2,296 :P/E
2,296 2,434
2,158

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وپسا


225 29,799,499 (inf%)
حقیقی
139 29,999,499 (inf%)
1 200,000 (inf%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی29 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
36 میلیون تومان 35 میلیون تومان 30 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی48 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 13 میلیون تومان 13 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
10 روزه 15 روزه 20 روزه
4.39 4.17 3.43
خروج پول حقیقی : 46 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان

توضیحات نماد وپسا

وپسا (س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس) : شرکت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس بطور کلی به فعالیت در بازارهای فروش در خصوص موارد ذیل : محصولات کشاورزی، ماشین آلات، خدمات فنی و مهندسی و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری ها در موارد ذیل : شرکت های تابعه و اصلاح ساختاری آنها جهت افزایش کارایی بیشتر و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان مشغول است. مدیرعامل : رضا نجات بخش اصفهانی، مدیر مالی : مجید احمدی محلی، سرمایه : 2500000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وپسا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 2,212
(‎-2.98)
2,296
(‎0.70)
‎30.0‎ M ‎68.9‎ B 0.61 ‎‎-459.2‎ M
1401/03/02 2,314
(‎2.98)
2,280
(‎1.47)
‎2.3‎ M ‎5.3‎ B 3.68 ‎‎-76.8‎ M
1401/03/01 2,279
(‎2.98)
2,247
(‎1.54)
‎2.4‎ M ‎5.3‎ B 2.64 ‎-
1401/02/31 2,225
(‎2.96)
2,213
(‎2.41)
‎3.7‎ M ‎8.3‎ B 2.71 ‎-
1401/02/28 2,174
(‎2.98)
2,161
(‎2.37)
‎4.0‎ M ‎8.6‎ B 2.90 ‎‎-432.2‎ M
1401/02/27 2,129
(‎3.00)
2,111
(‎2.13)
‎3.6‎ M ‎7.5‎ B 2.33 ‎‎-422.2‎ M
1401/02/26 2,115
(‎2.97)
2,067
(‎0.63)
‎1.1‎ M ‎2.2‎ B 12.80 ‎-
1401/02/25 2,095
(‎3.00)
2,054
(‎0.98)
‎1.6‎ M ‎3.3‎ B 5.50 ‎-
1401/02/24 2,068
(‎2.99)
2,034
(‎1.29)
‎2.2‎ M ‎4.5‎ B 2.38 ‎-
1401/02/21 2,057
(‎2.95)
2,008
(‎0.50)
896,468 ‎1.8‎ B 8.33 ‎-

گروه: پیمانکاری صنعتی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
خصدرا 1,929 1,932 0 0 -
بالاس 30,250 30,200 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت عمران سرمايه آيريك خزر-بامسئوليت محدود- ‎2 B 70.00% 0
شخص حقيقي ‎77 M 3.08% 0
شخص حقيقي ‎55 M 2.18% 0
شركت اعتباري نور-سهامي عام- ‎49 M 1.96% 0
جمع کل سهامداران درصدی 77.22%
تعداد کل سهام شرکت ‎2.5‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎50.8‎ M
میانگین قیمت معامله شده 2,163 ریال
موضوع فعالیت
اجاره و نصب تجهیزات سنگین پتروشیمی
جزئیات فعالیت
وپسا (س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس) : شرکت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس بطور کلی به فعالیت در بازارهای فروش در خصوص موارد ذیل : محصولات کشاورزی، ماشین آلات، خدمات فنی و مهندسی و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری ها در موارد ذیل : شرکت های تابعه و اصلاح ساختاری آنها جهت افزایش کارایی بیشتر و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان مشغول است. مدیرعامل : رضا نجات بخش اصفهانی، مدیر مالی : مجید احمدی محلی، سرمایه : 2500000
مدیر عامل
رضا نجات بخش اصفهاني
مدیر مالی
مجید احمدی محلی
نشانی
------------
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/29
سرمایه
2,500,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 225 1 139 0
حجم معاملات ‎29.8‎ M 200,000 ‎30.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎68.4‎ B ‎459.2‎ M ‎68.9‎ B 0
قدرت ‎30.4‎ M ‎45.9‎ M ‎49.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-459.2‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 56 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 33,676 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎76.8‎ M ‎5.3‎ B 0
قدرت ‎34.6‎ M ‎7.7‎ M ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.68
جریان پول حقیقی ‎-76.8‎ M
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 37 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎5.3‎ B 0
قدرت ‎38.0‎ M - ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.64
جریان پول حقیقی 0
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 57 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎8.3‎ B 0
قدرت ‎39.5‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.71
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 1 61 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 200,000 ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎432.2‎ M ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎40.7‎ M ‎43.2‎ M ‎14.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.90
جریان پول حقیقی ‎-432.2‎ M
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 42 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 200,000 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎422.2‎ M ‎7.5‎ B 0
قدرت ‎41.7‎ M ‎42.2‎ M ‎17.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎-422.2‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 64 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B 0 ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎43.8‎ M - ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 12.80
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 55 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.3‎ B 0
قدرت ‎32.8‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.50
جریان پول حقیقی 0
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 50 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎21.2‎ M - ‎8.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.38
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 50 0
حجم معاملات 896,468 0 896,468 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎30.0‎ M - ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.33
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 40 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎35.1‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.67
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 61 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.3‎ B 0 ‎7.3‎ B 0
قدرت ‎42.8‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.59
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 36 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B 0 ‎4.6‎ B 0
قدرت ‎38.2‎ M - ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 32 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 200,000 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎384.0‎ M ‎3.3‎ B 0
قدرت ‎36.6‎ M ‎38.4‎ M ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.54
جریان پول حقیقی ‎-384.0‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 55 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.83
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 99 0
حجم معاملات ‎7.3‎ M 0 ‎7.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.6‎ B 0 ‎13.6‎ B 0
قدرت ‎14.2‎ M - ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 0 109 1
حجم معاملات ‎8.5‎ M 0 ‎6.5‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎15.5‎ B 0 ‎11.8‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎11.1‎ M - ‎10.9‎ M ‎366.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎3.7‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 118 2
حجم معاملات ‎12.3‎ M 0 ‎8.6‎ M ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎21.9‎ B 0 ‎15.3‎ B ‎6.6‎ B
قدرت ‎26.4‎ M - ‎13.0‎ M ‎330.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎6.6‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 96 0
حجم معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎6.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.6‎ B 0 ‎10.6‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 83 1
حجم معاملات ‎6.4‎ M 0 ‎6.0‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎10.4‎ B ‎698.0‎ M
قدرت ‎11.7‎ M - ‎12.5‎ M ‎69.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎698.0‎ M
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 99 0
حجم معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.2‎ B 0 ‎10.2‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M - ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 86 0
حجم معاملات ‎6.4‎ M 0 ‎6.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M - ‎13.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 113 1
حجم معاملات ‎13.8‎ M 0 ‎8.7‎ M ‎5.1‎ M
ارزش معاملات ‎24.4‎ B 0 ‎15.4‎ B ‎9.0‎ B
قدرت ‎24.1‎ M - ‎13.6‎ M ‎902.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎9.0‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 0 88 1
حجم معاملات ‎8.5‎ M 0 ‎6.4‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎14.6‎ B 0 ‎11.0‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎17.3‎ M - ‎12.5‎ M ‎361.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 1 80 1
حجم معاملات ‎7.9‎ M 400,000 ‎4.8‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎13.2‎ B ‎670.0‎ M ‎8.1‎ B ‎5.9‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎67.0‎ M ‎10.1‎ M ‎586.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎5.2‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 0 98 0
حجم معاملات ‎12.5‎ M 0 ‎12.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.4‎ B 0 ‎20.4‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M - ‎20.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 0 54 0
حجم معاملات ‎8.7‎ M 0 ‎8.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.5‎ B 0 ‎14.5‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M - ‎26.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 0 110 0
حجم معاملات ‎7.4‎ M 0 ‎7.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎12.7‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 84 1
حجم معاملات ‎7.3‎ M 0 ‎3.8‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 ‎6.4‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎15.0‎ M - ‎7.7‎ M ‎599.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.95
جریان پول حقیقی ‎6.0‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 218 0 132 0
حجم معاملات ‎13.0‎ M 0 ‎13.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.6‎ B 0 ‎21.6‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎16.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 0 49 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B 0 ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 30 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.1‎ B 0 ‎8.1‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎27.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 0 108 1
حجم معاملات ‎9.5‎ M 0 ‎7.0‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎17.0‎ B 0 ‎12.6‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎11.3‎ M - ‎11.6‎ M ‎446.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 0 117 0
حجم معاملات ‎8.3‎ M 0 ‎8.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.2‎ B 0 ‎15.2‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M - ‎13.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 100 0
حجم معاملات ‎10.2‎ M 0 ‎10.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.9‎ B 0 ‎18.9‎ B 0
قدرت ‎19.5‎ M - ‎18.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 85 0
حجم معاملات ‎8.2‎ M 0 ‎8.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.0‎ B 0 ‎15.0‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M - ‎17.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 60 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M 0 ‎4.2‎ M ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎14.2‎ B 0 ‎7.5‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎24.1‎ M - ‎12.5‎ M ‎672.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.93
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 0 61 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 99 1
حجم معاملات ‎8.3‎ M 0 ‎5.8‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎10.3‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎18.6‎ M - ‎10.4‎ M ‎440.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 0 79 1
حجم معاملات ‎10.7‎ M 0 ‎8.7‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎18.4‎ B 0 ‎14.9‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎20.4‎ M - ‎18.9‎ M ‎343.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 90 0
حجم معاملات ‎10.2‎ M 0 ‎10.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.1‎ B 0 ‎17.1‎ B 0
قدرت ‎21.7‎ M - ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی 0
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 153 0
حجم معاملات ‎24.4‎ M 0 ‎24.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎41.6‎ B 0 ‎41.6‎ B 0
قدرت ‎25.9‎ M - ‎27.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 163 0 133 0
حجم معاملات ‎14.5‎ M 0 ‎14.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.3‎ B 0 ‎25.3‎ B 0
قدرت ‎15.5‎ M - ‎19.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 2 101 0
حجم معاملات ‎13.9‎ M 107,160 ‎14.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.6‎ B ‎189.5‎ M ‎24.8‎ B 0
قدرت ‎18.1‎ M ‎9.5‎ M ‎24.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-189.5‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 0 128 1
حجم معاملات ‎15.4‎ M 0 ‎11.4‎ M ‎4.0‎ M
ارزش معاملات ‎28.0‎ B 0 ‎20.7‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎17.9‎ M - ‎16.2‎ M ‎728.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 0 88 1
حجم معاملات ‎7.7‎ M 0 ‎5.5‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎13.7‎ B 0 ‎9.8‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎12.9‎ M - ‎11.2‎ M ‎387.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎3.9‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 1 259 0
حجم معاملات ‎19.2‎ M 600,000 ‎19.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.1‎ B ‎1.0‎ B ‎34.1‎ B 0
قدرت ‎19.9‎ M ‎103.2‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 2 228 0
حجم معاملات ‎20.0‎ M 542,078 ‎20.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎34.1‎ B ‎924.2‎ M ‎35.0‎ B 0
قدرت ‎17.8‎ M ‎46.2‎ M ‎15.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎-924.2‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 93 0
حجم معاملات ‎9.7‎ M 0 ‎9.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.2‎ B 0 ‎16.2‎ B 0
قدرت ‎20.3‎ M - ‎17.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 55 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎2.0‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎3.3‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎80.2‎ M - ‎5.9‎ M ‎394.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.48
جریان پول حقیقی ‎3.9‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 2 91 0
حجم معاملات ‎5.0‎ M 500,000 ‎5.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎801.5‎ M ‎8.8‎ B 0
قدرت ‎21.1‎ M ‎40.1‎ M ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.18
جریان پول حقیقی ‎-801.5‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 195 3 168 0
حجم معاملات ‎31.4‎ M ‎1.8‎ M ‎33.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎49.4‎ B ‎2.9‎ B ‎52.3‎ B 0
قدرت ‎25.3‎ M ‎96.4‎ M ‎31.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 79 0
حجم معاملات ‎7.3‎ M 0 ‎7.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎15.6‎ M - ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 108 0
حجم معاملات ‎10.2‎ M 0 ‎10.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.8‎ B 0 ‎14.8‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 96 0
حجم معاملات ‎6.6‎ M 0 ‎6.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎11.3‎ M - ‎9.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 113 0
حجم معاملات ‎6.8‎ M 0 ‎6.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎11.8‎ M - ‎8.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 82 1
حجم معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎6.6‎ M 413,183
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.0‎ B ‎558.2‎ M
قدرت ‎14.6‎ M - ‎10.9‎ M ‎55.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎558.2‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 62 1
حجم معاملات ‎4.9‎ M 0 ‎4.5‎ M 413,183
ارزش معاملات ‎6.5‎ B 0 ‎5.9‎ B ‎544.2‎ M
قدرت ‎17.0‎ M - ‎9.5‎ M ‎54.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎544.2‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 98 1
حجم معاملات ‎10.5‎ M 900,000 ‎10.6‎ M 800,000
ارزش معاملات ‎13.6‎ B ‎1.2‎ B ‎13.7‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎17.9‎ M ‎116.4‎ M ‎14.0‎ M ‎103.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-129.3‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 69 0
حجم معاملات ‎11.3‎ M 0 ‎11.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M - ‎20.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 16 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 48 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 0 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 6 0
حجم معاملات 900,289 0 900,289 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M - ‎20.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 30 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M - ‎24.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 61 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M - ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 42 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 0 55 0
حجم معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎7.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.1‎ B 0 ‎10.1‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M - ‎18.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 55 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 56 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 963,183 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎1.4‎ B ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎141.4‎ M ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 76 0
حجم معاملات ‎5.3‎ M 0 ‎5.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.8‎ B 0 ‎7.8‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M - ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 1 124 1
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎5.1‎ M ‎9.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B ‎7.4‎ B ‎13.8‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M ‎739.8‎ M ‎11.1‎ M 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-7.4‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 1 97 0
حجم معاملات ‎5.8‎ M ‎1.6‎ M ‎7.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎2.3‎ B ‎10.7‎ B 0
قدرت ‎19.0‎ M ‎233.0‎ M ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 1 75 0
حجم معاملات ‎7.0‎ M 700,000 ‎7.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎1.0‎ B ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎10.7‎ M ‎102.6‎ M ‎15.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 1 139 1
حجم معاملات ‎7.3‎ M ‎3.8‎ M ‎11.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎5.5‎ B ‎15.8‎ B 0
قدرت ‎16.4‎ M ‎547.6‎ M ‎11.4‎ M 0
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 74 1
حجم معاملات ‎8.7‎ M 0 ‎8.4‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 ‎12.0‎ B ‎429.9‎ M
قدرت ‎16.0‎ M - ‎16.2‎ M ‎43.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎429.9‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 51 1
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎3.4‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎5.0‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎17.7‎ M - ‎9.8‎ M ‎176.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 60 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M 200,000 ‎5.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎296.2‎ M ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎15.9‎ M ‎29.6‎ M ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-296.2‎ M
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 68 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎5.4‎ B ‎15.0‎ M
قدرت ‎7.2‎ M - ‎7.9‎ M ‎1.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎15.0‎ M
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 1 59 0
حجم معاملات ‎4.4‎ M 50,000 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎75.6‎ M ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎7.6‎ M ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-75.6‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 103 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 350,000 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎533.8‎ M ‎7.5‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M ‎53.4‎ M ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎-533.8‎ M
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 168 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M ‎4.8‎ M ‎11.8‎ M 953,814
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎7.3‎ B ‎18.0‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎725.3‎ M ‎10.7‎ M ‎145.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 1 173 2
حجم معاملات ‎5.0‎ M ‎15.2‎ M ‎17.0‎ M ‎3.1‎ M
ارزش معاملات ‎7.4‎ B ‎22.8‎ B ‎25.5‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎2.3‎ B ‎14.7‎ M ‎235.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-18.0‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 0 92 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.7‎ B 0 ‎7.7‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M - ‎8.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 1 113 1
حجم معاملات ‎7.8‎ M 10,841 ‎7.5‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎16.2‎ M ‎11.1‎ B ‎598.0‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎1.6‎ M ‎9.9‎ M ‎59.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎581.8‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 1 207 1
حجم معاملات ‎17.2‎ M 895,000 ‎18.1‎ M 110
ارزش معاملات ‎25.9‎ B ‎1.3‎ B ‎27.3‎ B 165,440
قدرت ‎18.1‎ M ‎134.6‎ M ‎13.2‎ M 16,544
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 97 1
حجم معاملات ‎7.2‎ M 0 ‎5.9‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎10.7‎ B 0 ‎8.7‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎11.0‎ M - ‎9.0‎ M ‎199.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 1 144 2
حجم معاملات ‎20.6‎ M 615,150 ‎14.0‎ M ‎7.2‎ M
ارزش معاملات ‎30.2‎ B ‎902.4‎ M ‎20.5‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎18.9‎ M ‎90.2‎ M ‎14.2‎ M ‎531.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎9.7‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 1 110 0
حجم معاملات ‎10.7‎ M ‎1.1‎ M ‎11.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎1.6‎ B ‎17.0‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M ‎158.1‎ M ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 277 0 117 1
حجم معاملات ‎30.2‎ M 0 ‎20.2‎ M ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎43.6‎ B 0 ‎29.1‎ B ‎14.5‎ B
قدرت ‎15.7‎ M - ‎24.9‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎14.5‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 1 112 1
حجم معاملات ‎19.4‎ M ‎7.5‎ M ‎14.6‎ M ‎12.4‎ M
ارزش معاملات ‎28.9‎ B ‎11.2‎ B ‎21.7‎ B ‎18.4‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎1.1‎ B ‎19.3‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 0 86 0
حجم معاملات ‎12.9‎ M 0 ‎12.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.1‎ B 0 ‎19.1‎ B 0
قدرت ‎14.4‎ M - ‎22.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 1 121 1
حجم معاملات ‎10.6‎ M 555,000 ‎11.0‎ M 150,000
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎841.9‎ M ‎16.7‎ B ‎227.6‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎84.2‎ M ‎13.8‎ M ‎22.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-614.4‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 1 162 2
حجم معاملات ‎15.7‎ M ‎1.0‎ M ‎12.1‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎23.9‎ B ‎1.6‎ B ‎18.5‎ B ‎7.0‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎158.6‎ M ‎11.4‎ M ‎347.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎5.4‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 2 147 2
حجم معاملات ‎18.2‎ M ‎4.7‎ M ‎13.6‎ M ‎9.4‎ M
ارزش معاملات ‎28.0‎ B ‎7.3‎ B ‎20.8‎ B ‎14.4‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎363.7‎ M ‎14.2‎ M ‎721.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 2 137 1
حجم معاملات ‎6.9‎ M ‎9.9‎ M ‎16.7‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎14.9‎ B ‎25.3‎ B ‎7.6‎ M
قدرت ‎10.7‎ M ‎746.5‎ M ‎18.5‎ M 757,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎-14.9‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 1 28 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M 173,194 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B ‎268.3‎ M ‎7.6‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M ‎26.8‎ M ‎27.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-268.3‎ M
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 1 124 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M ‎3.0‎ M ‎11.0‎ M 8,078
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎4.8‎ B ‎17.7‎ B ‎13.0‎ M
قدرت ‎13.6‎ M ‎482.7‎ M ‎14.3‎ M ‎1.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 3 0
حجم معاملات 439,210 0 439,210 0
ارزش معاملات ‎728.2‎ M 0 ‎728.2‎ M 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎24.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی 0
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 112,332 0 112,332 0
ارزش معاملات ‎186.7‎ M 0 ‎186.7‎ M 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎18.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 7 0
حجم معاملات 905,056 0 905,056 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M -