پیمانکاری صنعتی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
خصدرا (‎0.67) 1,945 (‎-0.05) 1,931 ‎2.3‎ M ‎4.5‎ B -
بالاس (‎0.99) 30,500 (‎0.99) 30,500 43,842 ‎1.3‎ B -
وپسا (‎-3.66) 2,212 (‎0.00) 2,296 0 0 -
فعالیت های گروه پیمانکاری صنعتی

گروه پیمانکاری صنعتی از دیگر صنایع کوچک بازار سرمایه به شمار می‌رود.بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در فضای کسب و کار از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می‌شوند. تنظیم این قراردادها کار ساده‌ای نیست ونیازمند سازوکارهای قانونی و مواد مورد نظر آن است؛ شرکت های فعال این گروه درزمینه طراحی، تنظیم و عقد تمامی قرار داد های پیمانکاری هستند که هرکدام در زمینه تخصصی خود، صنعت هدفشان برای اخذ قراردادهای پیمانکاری را می یابند.به طور کلی اطلاعات قرار دادهای هر کدام از این شرکت ها به جهت پیروی از قانون شفافیت مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برای دید عموم انتشار دادهمی شود. 

تاریخچه گروه پیمانکاری صنعتی
سه شرکت مهندسی تأسیسات ساختمان راه‌آهن (بالاس)، سرمایه‌گذاری پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا) و صنعتی دریایی ایران (خصدرا) مهم ترین شرکت هابین 5 شرکت موجود در این گروه اند. که از سال 1390 فعالیت خود در بورس را شروع کرده اند. 
ارزش و تعداد شرکت های گروه پیمانکاری صنعتی
مجموع ارزش این سه شرکت حدود 84 هزار میلیارد تومان بوده و عمده درآمد آن ‌ها حاصل انعقاد قرارداد های پیمانکاری در خصوص پروژه‌های زیرساختی با بخش دولتی است. 
بزرگترین شرکت گروه پیمانکاری صنعتی
در حال حاضر شرکت صنعتی‌دریایی‌ ایران با نماد "خصدرا"‌ حدود 90 درصد از سهم این بازار را در اختیار خود دارد که ارزش بازارش حدود 75 هزار میلیارد تومان است. 
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه پیمانکاری صنعتی
عوامل زیادی وجود دارد که صنعتگران علاقه ای به ورود به زمینه  پيمانكاری صنعتی ندارند یا اگر هم داشته باشند با توجه به سخت گیری های انجام شده سهامشان را به بورس عرضه نمی کنند؛ همچنین در این صنعت وجود بازار بسته مشتریان که اغلب صنایع اساسی وزیرساختی زیرنظر دولت است بازار را از جذابیت انداخته، با توجه به آنچه گفته شدسال هاست که شرکت جدیدی در این گروه به بورس عرضه نشده است.