ورود بازیگران جدید با اصلاح بازار

با اصلاح بازار پارامترهای اثرگذار روی تحلیل سرمایه‌گذاران تثبیت می‌شود و بازیگران جدید وارد بازار خواهند شد زیرا بسیاری از افراد تمایل ندارند در اوج قیمتی وارد شوند.

روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت

به نظر من اصلاح بازار موقتی و ضروری است و اگر این اتفاق رخ دهد روند بازار شرایط مناسب‌تری پیدا خواهد کرد.

با اصلاح بازار پارامترهای اثرگذار روی تحلیل سرمایه‌گذاران تثبیت می‌شود و بازیگران جدید وارد بازار خواهند شد زیرا بسیاری از افراد تمایل ندارند در اوج قیمتی وارد شوند.
اصلاح بازار بورس تهران کمک می‌کند نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه هدایت شود بنابراین نگرانی وجود ندارد و اصلاح تاثیری بر روند طبیعی بازار نخواهد گذاشت.