1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-15.0% ‎35.8% ‎30.8% ‎-53.3%

ولراز

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -2.30% 23,350
قیمت پایانی: 23,700
حجم معاملات: 901,339
ارزش معاملات: ‎21.4‎ B
حجم مبنا: 305,000
تعداد معاملات: 544
کمترین قیمت: 23,200
بیشترین قیمت: 24,600
‎-54 :EPS
‎-438 :P/E
23,900 25,334
22,466

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد ولراز


192 751,339 (83.36%)
حقیقی
217 901,339 (100.00%)
1 150,000 (16.64%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
8 میلیون تومان 9 میلیون تومان 10 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی10 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
26 میلیون تومان 21 میلیون تومان 21 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.44 0.61 0.59
خروج پول حقیقی : 356 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-2 میلیارد تومان ‎-1 میلیارد تومان ‎-1 میلیارد تومان

توضیحات نماد ولراز

ولراز (لیزینگ رازی) : شرکت لیزینگ رازی در زمینه خرید کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آن ها به متقاضیان از طریق روش های اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین، مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مدیرعامل: یحیی دانشبدی مدیر مالی: منیر انصاری سرمایه: 22000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم ولراز در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/30 23,550
(‎-2.89)
23,900
(‎-1.44)
162,296 ‎3.9‎ B 0.07 ‎‎-3.1‎ B
1401/03/29 23,900
(‎-2.85)
24,250
(‎-1.42)
161,413 ‎3.9‎ B 0.05 ‎‎-3.2‎ B
1401/03/28 24,250
(‎-2.81)
24,600
(‎-1.40)
162,607 ‎4.0‎ B 0.21 ‎‎-2.7‎ B
1401/03/25 24,700
(‎-2.95)
24,950
(‎-1.96)
855,323 ‎21.3‎ B 0.62 ‎‎-4.0‎ B
1401/03/24 25,500
(‎2.82)
25,450
(‎2.62)
754,715 ‎19.2‎ B 0.84 ‎‎3.1‎ B
1401/03/23 25,150
(‎2.86)
24,800
(‎1.43)
993,677 ‎24.6‎ B 0.78 ‎‎2.5‎ B
1401/03/22 24,450
(‎-2.98)
24,450
(‎-2.98)
444,388 ‎10.9‎ B 0.27 ‎‎-3.9‎ B
1401/03/21 25,150
(‎-2.90)
25,200
(‎-2.70)
855,008 ‎21.5‎ B 0.51 ‎‎-4.0‎ B
1401/03/18 25,900
(‎-3.00)
25,900
(‎-3.00)
653,331 ‎16.9‎ B 0.51 ‎‎-15.0‎ M
1401/03/17 26,550
(‎-2.93)
26,700
(‎-2.38)
437,334 ‎11.7‎ B 0.53 ‎‎-5.0‎ M

گروه: واسطه‌گری‌های مالی و پولی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ویسا 7,060 7,160 ‎18.2‎ میلیون ‎130.1‎ میلیارد -
واحیا 21,200 20,950 ‎5.6‎ میلیون ‎117.8‎ میلیارد -
ولشرق 2,219 2,191 ‎5.5‎ میلیون ‎12.0‎ میلیارد -
وثنو 1,970 2,005 ‎3.1‎ میلیون ‎6.3‎ میلیارد -
واحصا 105,450 104,800 ‎1.8‎ میلیون ‎188.7‎ میلیارد -
ولانا 13,210 13,140 ‎1.4‎ میلیون ‎18.4‎ میلیارد -
ولتجار 2,824 2,887 945,307 ‎2.7‎ میلیارد -
وسنا 9,920 9,950 440,979 ‎4.4‎ میلیارد -
وثوق 9,020 9,220 357,440 ‎3.2‎ میلیارد -
وارس 15,620 15,950 156,911 ‎2.5‎ میلیارد -
وآتوس 24,650 24,850 100,661 ‎2.5‎ میلیارد -
ومشان 54,800 56,400 3,386 ‎185.6‎ میلیون -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقیقی ‎26 M 42.91% 0
BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.آوای زاگرس ‎2 M 2.95% 130,000
سبد شخص حقیقی ‎1 M 2.26% 0
شخص حقیقی ‎1 M 1.82% 0
سبد شخص حقیقی ‎700,000 1.14% 0
جمع کل سهامداران درصدی 51.08%
تعداد کل سهام شرکت ‎61.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎5.0‎ M
میانگین قیمت معامله شده 24,833 ریال
موضوع فعالیت
موضوع اصلی : خرید کالاهای مصرفی بادوام -لوازم خانگی -تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقداجاره و یا فروش اقساطی . موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل ذیر بط .
جزئیات فعالیت
ولراز (لیزینگ رازی) : شرکت لیزینگ رازی در زمینه خرید کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آن ها به متقاضیان از طریق روش های اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی فعالیت دارد. این شرکت همچنین به خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین، مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مدیرعامل: یحیی دانشبدی مدیر مالی: منیر انصاری سرمایه: 22000
مدیر عامل
يحيي دانشبدي
مدیر مالی
منیر انصاری
نشانی
-
تلفن
021-26400398-834
فکس
021-26405979
پست الکترونیک
leasingrazi83@gmail.com
سال مالی
12/30
سرمایه
22,000
1401/03/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 1 9 0
حجم معاملات 32,296 130,000 162,296 0
ارزش معاملات ‎771.9‎ M ‎3.1‎ B ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎3.0‎ M ‎310.7‎ M ‎43.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.07
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/03/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 6 0
حجم معاملات 31,413 130,000 161,413 0
ارزش معاملات ‎761.8‎ M ‎3.2‎ B ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎3.0‎ M ‎315.3‎ M ‎65.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.05
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1401/03/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 23 0
حجم معاملات 52,607 110,000 162,607 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎2.7‎ B ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M ‎270.6‎ M ‎17.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.21
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 120 0
حجم معاملات 695,323 160,000 855,323 0
ارزش معاملات ‎17.3‎ B ‎4.0‎ B ‎21.3‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M ‎399.2‎ M ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 133 0 94 1
حجم معاملات 754,715 0 634,715 120,000
ارزش معاملات ‎19.2‎ B 0 ‎16.2‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎14.4‎ M - ‎17.2‎ M ‎305.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/03/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 0 173 1
حجم معاملات 993,677 0 893,677 100,000
ارزش معاملات ‎24.6‎ B 0 ‎22.2‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎9.9‎ M - ‎12.8‎ M ‎248.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1401/03/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 44 0
حجم معاملات 284,388 160,000 444,388 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎3.9‎ B ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎391.2‎ M ‎24.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1401/03/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 1 82 1
حجم معاملات 695,008 160,000 854,819 189
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎4.0‎ B ‎21.5‎ B ‎4.8‎ M
قدرت ‎13.5‎ M ‎403.2‎ M ‎26.3‎ M 476,280
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/03/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 1 95 0
حجم معاملات 652,753 578 653,331 0
ارزش معاملات ‎16.9‎ B ‎15.0‎ M ‎16.9‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M ‎1.5‎ M ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-15.0‎ M
1401/03/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 1 73 0
حجم معاملات 437,145 189 437,334 0
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎5.0‎ M ‎11.7‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M 504,630 ‎16.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ M
1401/03/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 176 0 198 0
حجم معاملات 735,910 0 735,910 0
ارزش معاملات ‎20.1‎ B 0 ‎20.1‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1401/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 0 110 1
حجم معاملات 467,512 0 441,966 25,546
ارزش معاملات ‎12.9‎ B 0 ‎12.2‎ B ‎705.1‎ M
قدرت ‎9.6‎ M - ‎11.1‎ M ‎70.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎705.1‎ M
1401/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 0 223 0
حجم معاملات 942,607 0 942,607 0
ارزش معاملات ‎25.8‎ B 0 ‎25.8‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی 0
1401/03/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 299 0 321 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 2
ارزش معاملات ‎58.0‎ B 0 ‎58.0‎ B 54,200
قدرت ‎19.4‎ M - ‎18.1‎ M 5,420
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی 54,200
1401/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 0 38 0
حجم معاملات 153,097 0 153,097 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی 0
1401/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 401 0 223 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎36.4‎ B 0 ‎36.4‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/03/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 454 0 315 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎55.2‎ B 0 ‎55.2‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M - ‎17.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 162 0
حجم معاملات 894,691 0 894,691 0
ارزش معاملات ‎25.3‎ B 0 ‎25.3‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M - ‎15.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 635 0 365 0
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎108.0‎ B 0 ‎108.0‎ B 0
قدرت ‎17.0‎ M - ‎29.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 8 0
حجم معاملات 89,738 0 89,738 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎31.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی 0
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 12 0
حجم معاملات 98,758 0 98,758 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎23.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 0 32 0
حجم معاملات 308,121 0 308,121 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ B 0 ‎8.7‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎27.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 504 0 286 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎50.7‎ B 0 ‎50.7‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M - ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 274 0 236 0
حجم معاملات 969,254 0 969,254 0
ارزش معاملات ‎28.8‎ B 0 ‎28.8‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 621 0 437 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎79.0‎ B 0 ‎79.0‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M - ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 76 0
حجم معاملات 165,446 0 165,446 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎19.8‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.17
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 69 0
حجم معاملات 395,545 0 395,545 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎23.3‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 0 82 0
حجم معاملات 157,065 0 157,065 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ B 0 ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎17.2‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.28
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 356 0 336 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎87.1‎ B 0 ‎87.1‎ B 0
قدرت ‎24.5‎ M - ‎25.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 3 0
حجم معاملات 69,247 0 69,247 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎62.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی 0
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 2 0
حجم معاملات 24,253 0 24,253 0
ارزش معاملات ‎658.5‎ M 0 ‎658.5‎ M 0
قدرت ‎2.7‎ M - ‎32.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 1 1
حجم معاملات 89,174 0 65,101 24,073
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎1.8‎ B ‎654.8‎ M
قدرت ‎3.9‎ M - ‎177.1‎ M ‎65.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.02
جریان پول حقیقی ‎654.8‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 264 0 161 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎27.6‎ B 0 ‎27.6‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎17.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 363 0 203 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎32.9‎ B 0 ‎32.9‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 0 112 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.8‎ B 0 ‎38.8‎ B 0
قدرت ‎19.3‎ M - ‎34.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 0 47 0
حجم معاملات 526,818 0 526,818 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B 0 ‎13.9‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M - ‎29.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 0 88 0
حجم معاملات 683,822 0 683,822 0
ارزش معاملات ‎17.5‎ B 0 ‎17.5‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M - ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 0 117 0
حجم معاملات 974,211 0 974,211 0
ارزش معاملات ‎24.3‎ B 0 ‎24.3‎ B 0
قدرت ‎13.0‎ M - ‎20.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 411 0 306 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎59.1‎ B 0 ‎59.1‎ B 0
قدرت ‎14.4‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 431 1 234 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 2,993 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎84.1‎ B ‎69.7‎ M ‎84.2‎ B 0
قدرت ‎19.5‎ M ‎7.0‎ M ‎36.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-69.7‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 40 0
حجم معاملات 229,742 24,075 253,817 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎545.3‎ M ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎57.8‎ M ‎54.5‎ M ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.02
جریان پول حقیقی ‎-545.3‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 47 0
حجم معاملات 315,570 0 315,570 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎58.1‎ M - ‎14.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.92
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 39 0
حجم معاملات 314,701 0 314,701 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎51.0‎ M - ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 100 0
حجم معاملات 686,245 0 686,245 0
ارزش معاملات ‎14.0‎ B 0 ‎14.0‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M - ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 0 89 0
حجم معاملات 915,392 0 915,392 0
ارزش معاملات ‎18.2‎ B 0 ‎18.2‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M - ‎20.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 105 0
حجم معاملات 269,758 0 269,758 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎10.9‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 81 0
حجم معاملات 226,132 0 226,132 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎32.2‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.23
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 87 0
حجم معاملات 517,220 0 517,220 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎10.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 174 0
حجم معاملات 787,481 0 787,481 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B 0 ‎13.9‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 121 0
حجم معاملات 414,452 0 414,452 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 82 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.3‎ B 0 ‎18.3‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎22.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 0 75 0
حجم معاملات 528,658 0 528,658 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ B 0 ‎8.7‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 55 0
حجم معاملات 482,558 0 482,558 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 50 1
حجم معاملات 171,213 0 161,245 9,968
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.7‎ B ‎165.9‎ M
قدرت ‎4.6‎ M - ‎5.4‎ M ‎16.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎165.9‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 45 0
حجم معاملات 119,579 0 119,579 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 49 0
حجم معاملات 221,680 0 221,680 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 0 64 0
حجم معاملات 214,721 0 214,721 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 0 113 0
حجم معاملات 755,117 0 755,117 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 51 0
حجم معاملات 431,911 0 431,911 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 47 0
حجم معاملات 189,190 0 189,190 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎12.4‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 60 0
حجم معاملات 271,324 0 271,324 0
ارزش معاملات ‎4.0‎ B 0 ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی 0
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 45 0
حجم معاملات 156,712 0 156,712 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 0 64 0
حجم معاملات 419,630 0 419,630 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎9.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 53 0
حجم معاملات 241,644 0 241,644 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M - ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 54 0
حجم معاملات 199,347 0 199,347 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 44 0
حجم معاملات 210,143 0 210,143 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 48 0
حجم معاملات 297,553 0 297,553 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 103 0
حجم معاملات 265,093 0 265,093 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 67 0
حجم معاملات 655,698 0 655,698 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M - ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 58 0
حجم معاملات 252,311 0 252,311 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 0 82 0
حجم معاملات 807,065 0 807,065 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 54 0
حجم معاملات 259,388 0 259,388 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 13 0
حجم معاملات 77,491 0 77,491 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 36 0
حجم معاملات 320,407 0 320,407 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 63 0
حجم معاملات 225,513 0 225,513 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 43 0
حجم معاملات 306,577 0 306,577 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 39 0
حجم معاملات 237,299 0 237,299 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 45 0
حجم معاملات 296,249 0 296,249 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 102 0
حجم معاملات 382,377 0 382,377 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 27 0
حجم معاملات 164,502 0 164,502 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 68 0
حجم معاملات 294,197 0 294,197 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M - ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 56 0
حجم معاملات 347,709 0 347,709 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 72 0
حجم معاملات 393,374 0 393,374 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B 0 ‎7.1‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 79 0
حجم معاملات 236,538 0 236,538 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B 0 ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 85 0
حجم معاملات 397,372 0 397,372 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 98 0
حجم معاملات 573,120 0 573,120 0
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎10.0‎ B 0
قدرت ‎13.9‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 0 63 0
حجم معاملات 537,878 0 537,878 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎14.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 93 0
حجم معاملات 999,044 0 999,044 0
ارزش معاملات ‎17.1‎ B 0 ‎17.1‎ B 0
قدرت ‎24.5‎ M - ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 17 0
حجم معاملات 114,963 0 114,963 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎11.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 50 0
حجم معاملات 131,745 0 131,745 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 74 1
حجم معاملات 259,770 0 239,770 20,000
ارزش معاملات ‎4.6‎ B 0 ‎4.2‎ B ‎353.0‎ M
قدرت ‎6.0‎ M - ‎5.7‎ M ‎35.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎353.0‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 1 148 0
حجم معاملات 893,063 20,000 913,063 0
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎357.6‎ M ‎16.3‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎35.8‎ M ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-357.6‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 94 0
حجم معاملات 479,621 0 479,621 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B 0 ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 71 0
حجم معاملات 447,305 0 447,305 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M - ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 99 0
حجم معاملات 757,177 0 757,177 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎13.1‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M - ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 61 0
حجم معاملات 291,632 0 291,632 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 54 0
حجم معاملات 304,827 0 304,827 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 53 0
حجم معاملات 218,274 0 218,274 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M - ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی