1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-13.2% ‎24.8% ‎-14.2% ‎-54.5%

گدنا

-
آخرین قیمت: -0.94% 13,650
قیمت پایانی: 13,780
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎498 :EPS
‎27 :P/E
13,780 14,607
12,953

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد گدنا


454 2,457,229 (inf%)
حقیقی
1,833 2,806,789 (inf%)
1 349,570 (inf%)
حقوقی
1 10 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی7 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 10 میلیون تومان 11 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 3.53
10 روزه 15 روزه 20 روزه
4.79 4.33 4.38
خروج پول حقیقی : 482 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-13 میلیارد تومان ‎-10 میلیارد تومان ‎-9 میلیارد تومان

توضیحات نماد گدنا

گدنا (تهیه توزیع غذای دونا آفرین فدك) : کترینگ دونا از سرمایه گذاری مشترک هولدینگ های اقتصادی فدک ایران و دونهـازر اتریش تشکیل شده است. اولین کارخانه کترینگ دونا، در محوطه راه آهن تهران، در فضایی به مساحت 5000 مترمربع با امکان تولید روزانـه 40.000 وعده غذایی شروع به کار کرده اسـت. این کارخانه در حال حاضر، بزرگرین و مجهزترین کترینگ ایرانی می باشد که زیرساخت های آن براساس استانداردهای بین المللی طراحی شده است. مدیرعامل: محسن فاتحی زاده کلخوران مدیر مالی: مجید ابدان کندری سرمایه: 300000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم گدنا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 13,650
(‎-3.94)
13,780
(‎-3.03)
‎2.8‎ M ‎38.7‎ B 3.53 ‎‎-4.8‎ B
1401/03/02 14,160
(‎-4.97)
14,210
(‎-4.63)
‎8.1‎ M ‎114.6‎ B 1.32 ‎‎-69.8‎ B
1401/03/01 14,920
(‎1.77)
14,900
(‎1.64)
‎2.9‎ M ‎43.0‎ B 6.30 ‎‎3.1‎ B
1401/02/31 14,620
(‎-2.66)
14,660
(‎-2.40)
‎2.7‎ M ‎39.9‎ B 5.05 ‎‎-2.8‎ B
1401/02/28 14,970
(‎-4.41)
15,020
(‎-4.09)
‎6.8‎ M ‎101.9‎ B 4.62 ‎‎-40.0‎ B
1401/02/27 15,380
(‎-1.28)
15,660
(‎0.51)
‎3.7‎ M ‎58.2‎ B 6.03 ‎-
1401/02/26 15,690
(‎1.95)
15,580
(‎1.23)
‎5.3‎ M ‎82.6‎ B 7.99 ‎‎696.8‎ M
1401/02/25 15,300
(‎-2.80)
15,390
(‎-2.22)
‎5.3‎ M ‎80.9‎ B 4.30 ‎‎-11.7‎ B
1401/02/24 15,610
(‎-2.50)
15,740
(‎-1.69)
‎5.7‎ M ‎90.0‎ B 4.19 ‎‎-4.6‎ B
1401/02/21 15,950
(‎0.95)
16,010
(‎1.33)
‎4.1‎ M ‎65.6‎ B 4.55 ‎‎-8.8‎ M

گروه: هتل و رستوران

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
گنگین 33,600 33,550 ‎2.1‎ میلیون ‎69.3‎ میلیارد -
سمگا 8,920 8,920 0 0 -
گپارس 115,500 115,500 0 0 -
گکوثر 1,650 1,641 0 0 -
گشان 20,100 20,000 0 0 -
گکیش 33,750 34,450 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت ارزش آفرينان فدك-سهامي خاص- ‎74 M 24.58% 0
FIN Donhauser Gmbh ‎30 M 10.03% 0
شركت ريل پروازتندرخاورميانه م.آزادانزلي-س.خ ‎19 M 6.22% 863,948
شركت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلي-سهامي خاص ‎18 M 5.95% 3 M
PRXسبد-شرك63048--FIN00768- ‎15 M 5.03% 0
جمع کل سهامداران درصدی 51.81%
تعداد کل سهام شرکت ‎300.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎43.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 14,993 ریال
موضوع فعالیت
...
جزئیات فعالیت
گدنا (تهیه توزیع غذای دونا آفرین فدك) : کترینگ دونا از سرمایه گذاری مشترک هولدینگ های اقتصادی فدک ایران و دونهـازر اتریش تشکیل شده است. اولین کارخانه کترینگ دونا، در محوطه راه آهن تهران، در فضایی به مساحت 5000 مترمربع با امکان تولید روزانـه 40.000 وعده غذایی شروع به کار کرده اسـت. این کارخانه در حال حاضر، بزرگرین و مجهزترین کترینگ ایرانی می باشد که زیرساخت های آن براساس استانداردهای بین المللی طراحی شده است. مدیرعامل: محسن فاتحی زاده کلخوران مدیر مالی: مجید ابدان کندری سرمایه: 300000
مدیر عامل
محسن فاتحي زاده کلخوران
مدیر مالی
مجیدابدان کندری
نشانی
....
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
300,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 454 1 1,833 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M 349,570 ‎2.8‎ M 10
ارزش معاملات ‎33.9‎ B ‎4.8‎ B ‎38.7‎ B 137,800
قدرت ‎7.5‎ M ‎481.7‎ M ‎2.1‎ M 13,780
نسبت خریدار به فروشنده 3.53
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 473 3 1,600 3
حجم معاملات ‎3.2‎ M ‎4.9‎ M ‎8.1‎ M 30
ارزش معاملات ‎44.8‎ B ‎69.8‎ B ‎114.6‎ B 426,300
قدرت ‎9.5‎ M ‎2.3‎ B ‎7.2‎ M 14,210
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-69.8‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 398 1 2,295 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 407,707 ‎2.3‎ M 618,592
ارزش معاملات ‎37.0‎ B ‎6.1‎ B ‎33.8‎ B ‎9.2‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎607.5‎ M ‎1.5‎ M ‎307.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.30
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 415 1 2,255 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 192,293 ‎2.7‎ M 29
ارزش معاملات ‎37.1‎ B ‎2.8‎ B ‎39.9‎ B 425,140
قدرت ‎8.9‎ M ‎281.9‎ M ‎1.8‎ M 14,171
نسبت خریدار به فروشنده 5.05
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 633 2 4,821 1
حجم معاملات ‎4.1‎ M ‎2.7‎ M ‎6.8‎ M 10
ارزش معاملات ‎61.9‎ B ‎40.0‎ B ‎101.9‎ B 150,200
قدرت ‎9.8‎ M ‎2.0‎ B ‎2.1‎ M 15,020
نسبت خریدار به فروشنده 4.62
جریان پول حقیقی ‎-40.0‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 608 0 3,665 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.2‎ B 0 ‎58.2‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.03
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 884 2 7,000 4
حجم معاملات ‎5.2‎ M 143,085 ‎5.1‎ M 187,806
ارزش معاملات ‎80.3‎ B ‎2.2‎ B ‎79.6‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎9.1‎ M ‎111.5‎ M ‎1.1‎ M ‎73.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.99
جریان پول حقیقی ‎696.8‎ M
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 580 1 2,914 3
حجم معاملات ‎4.5‎ M 757,554 ‎5.3‎ M 21
ارزش معاملات ‎69.3‎ B ‎11.7‎ B ‎80.9‎ B 323,190
قدرت ‎11.9‎ M ‎1.2‎ B ‎2.8‎ M 10,773
نسبت خریدار به فروشنده 4.30
جریان پول حقیقی ‎-11.7‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 686 1 3,030 5
حجم معاملات ‎5.4‎ M 326,126 ‎5.7‎ M 36,130
ارزش معاملات ‎84.9‎ B ‎5.1‎ B ‎89.5‎ B ‎568.7‎ M
قدرت ‎12.4‎ M ‎513.3‎ M ‎3.0‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.19
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 625 1 2,844 3
حجم معاملات ‎4.0‎ M 61,683 ‎4.0‎ M 61,136
ارزش معاملات ‎64.6‎ B ‎987.5‎ M ‎64.6‎ B ‎978.8‎ M
قدرت ‎10.3‎ M ‎98.8‎ M ‎2.3‎ M ‎32.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.55
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,052 1 2,574 5
حجم معاملات ‎6.8‎ M 172,874 ‎6.4‎ M 516,606
ارزش معاملات ‎107.1‎ B ‎2.7‎ B ‎101.7‎ B ‎8.2‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎273.1‎ M ‎4.0‎ M ‎163.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.58
جریان پول حقیقی ‎5.4‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 764 0 2,612 5
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.2‎ M 457,923
ارزش معاملات ‎107.8‎ B 0 ‎100.4‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎14.1‎ M - ‎3.8‎ M ‎147.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.67
جریان پول حقیقی ‎7.4‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,142 1 2,636 8
حجم معاملات ‎7.4‎ M 436,366 ‎6.7‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎118.5‎ B ‎7.0‎ B ‎107.4‎ B ‎18.1‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎699.9‎ M ‎4.1‎ M ‎226.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.55
جریان پول حقیقی ‎11.1‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 915 1 3,421 6
حجم معاملات ‎7.9‎ M 171,453 ‎7.4‎ M 608,921
ارزش معاملات ‎124.4‎ B ‎2.7‎ B ‎117.5‎ B ‎9.6‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎270.7‎ M ‎3.4‎ M ‎160.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.96
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 478 2 2,140 3
حجم معاملات ‎2.7‎ M 135,598 ‎2.8‎ M 905
ارزش معاملات ‎40.6‎ B ‎2.1‎ B ‎42.6‎ B ‎13.8‎ M
قدرت ‎8.5‎ M ‎103.1‎ M ‎2.0‎ M 458,533
نسبت خریدار به فروشنده 4.26
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 745 0 2,282 2
حجم معاملات ‎4.7‎ M 0 ‎4.7‎ M 19
ارزش معاملات ‎69.9‎ B 0 ‎69.9‎ B 283,670
قدرت ‎9.4‎ M - ‎3.1‎ M 14,184
نسبت خریدار به فروشنده 3.06
جریان پول حقیقی 283,670
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 621 2 2,627 3
حجم معاملات ‎4.0‎ M 8,637 ‎4.0‎ M 27
ارزش معاملات ‎61.5‎ B ‎131.7‎ M ‎61.6‎ B 411,750
قدرت ‎9.9‎ M ‎6.6‎ M ‎2.3‎ M 13,725
نسبت خریدار به فروشنده 4.22
جریان پول حقیقی ‎-131.3‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 680 1 5,555 5
حجم معاملات ‎4.7‎ M 170,000 ‎4.9‎ M 927
ارزش معاملات ‎72.3‎ B ‎2.6‎ B ‎74.9‎ B ‎14.2‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎260.8‎ M ‎1.3‎ M 284,404
نسبت خریدار به فروشنده 7.89
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 991 1 3,275 3
حجم معاملات ‎7.9‎ M 17,710 ‎7.9‎ M 49,710
ارزش معاملات ‎121.4‎ B ‎270.8‎ M ‎120.9‎ B ‎760.1‎ M
قدرت ‎12.3‎ M ‎27.1‎ M ‎3.7‎ M ‎25.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.32
جریان پول حقیقی ‎489.3‎ M
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 712 2 2,675 3
حجم معاملات ‎6.8‎ M 250,000 ‎6.2‎ M 850,009
ارزش معاملات ‎104.7‎ B ‎3.9‎ B ‎95.5‎ B ‎13.1‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎193.0‎ M ‎3.6‎ M ‎437.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.12
جریان پول حقیقی ‎9.3‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 915 4 2,573 2
حجم معاملات ‎7.5‎ M 994,467 ‎8.5‎ M 10,010
ارزش معاملات ‎111.8‎ B ‎14.9‎ B ‎126.5‎ B ‎149.6‎ M
قدرت ‎12.2‎ M ‎371.7‎ M ‎4.9‎ M ‎7.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎-14.7‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 832 4 2,400 8
حجم معاملات ‎11.3‎ M ‎1.3‎ M ‎11.6‎ M 983,463
ارزش معاملات ‎169.3‎ B ‎18.8‎ B ‎173.3‎ B ‎14.8‎ B
قدرت ‎20.4‎ M ‎468.8‎ M ‎7.2‎ M ‎184.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.82
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,400 3 2,913 10
حجم معاملات ‎20.4‎ M ‎11.4‎ M ‎14.6‎ M ‎17.1‎ M
ارزش معاملات ‎292.0‎ B ‎162.5‎ B ‎209.4‎ B ‎245.1‎ B
قدرت ‎20.9‎ M ‎5.4‎ B ‎7.2‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.90
جریان پول حقیقی ‎82.6‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 599 2 2,301 1
حجم معاملات ‎4.9‎ M ‎1.1‎ M ‎6.0‎ M 10
ارزش معاملات ‎69.1‎ B ‎15.1‎ B ‎84.2‎ B 141,200
قدرت ‎11.5‎ M ‎755.4‎ M ‎3.7‎ M 14,120
نسبت خریدار به فروشنده 3.15
جریان پول حقیقی ‎-15.1‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 473 2 2,435 3
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎2.9‎ M ‎6.4‎ M 28
ارزش معاملات ‎48.8‎ B ‎41.3‎ B ‎90.1‎ B 393,400
قدرت ‎10.3‎ M ‎2.1‎ B ‎3.7‎ M 13,113
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی ‎-41.3‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 620 1 2,736 6
حجم معاملات ‎6.0‎ M 200,000 ‎5.5‎ M 692,401
ارزش معاملات ‎81.3‎ B ‎2.7‎ B ‎74.6‎ B ‎9.4‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎271.2‎ M ‎2.7‎ M ‎156.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.81
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 827 1 1,909 2
حجم معاملات ‎6.3‎ M 75,369 ‎6.3‎ M 20
ارزش معاملات ‎82.3‎ B ‎988.8‎ M ‎83.3‎ B 262,400
قدرت ‎9.9‎ M ‎98.9‎ M ‎4.4‎ M 13,120
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی ‎-988.6‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 609 0 660 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎50.5‎ B 0 ‎50.3‎ B ‎135.6‎ M
قدرت ‎8.3‎ M - ‎7.6‎ M ‎13.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎135.6‎ M
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,006 2 2,774 4
حجم معاملات ‎9.8‎ M 501,100 ‎9.6‎ M 662,604
ارزش معاملات ‎137.4‎ B ‎7.0‎ B ‎135.1‎ B ‎9.3‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎352.3‎ M ‎4.9‎ M ‎232.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.80
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 712 2 1,869 0
حجم معاملات ‎7.0‎ M 221,367 ‎7.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎96.5‎ B ‎3.1‎ B ‎99.5‎ B 0
قدرت ‎13.5‎ M ‎152.9‎ M ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.54
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 906 0 2,079 1
حجم معاملات ‎6.2‎ M 0 ‎6.1‎ M 25,173
ارزش معاملات ‎83.7‎ B 0 ‎83.4‎ B ‎342.4‎ M
قدرت ‎9.2‎ M - ‎4.0‎ M ‎34.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.30
جریان پول حقیقی ‎342.4‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 795 0 1,895 5
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.1‎ M 600,038
ارزش معاملات ‎95.0‎ B 0 ‎86.5‎ B ‎8.4‎ B
قدرت ‎11.9‎ M - ‎4.6‎ M ‎169.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.62
جریان پول حقیقی ‎8.4‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,101 1 2,072 1
حجم معاملات ‎9.1‎ M 13,865 ‎9.1‎ M 9
ارزش معاملات ‎126.1‎ B ‎192.6‎ M ‎126.3‎ B 125,010
قدرت ‎11.4‎ M ‎19.3‎ M ‎6.1‎ M 12,501
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎-192.5‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,983 1 2,428 5
حجم معاملات ‎28.1‎ M 57,127 ‎28.1‎ M 50
ارزش معاملات ‎401.8‎ B ‎818.1‎ M ‎402.6‎ B 716,000
قدرت ‎20.3‎ M ‎81.8‎ M ‎16.6‎ M 14,320
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-817.3‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,161 3 2,311 6
حجم معاملات ‎42.8‎ M 78,308 ‎7.4‎ M ‎35.5‎ M
ارزش معاملات ‎598.5‎ B ‎1.1‎ B ‎103.3‎ B ‎496.3‎ B
قدرت ‎51.6‎ M ‎36.5‎ M ‎4.5‎ M ‎8.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 11.54
جریان پول حقیقی ‎495.2‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 518 0 1,569 4
حجم معاملات ‎2.9‎ M 0 ‎1.5‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎38.1‎ B 0 ‎20.4‎ B ‎17.7‎ B
قدرت ‎7.4‎ M - ‎1.3‎ M ‎441.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی ‎17.7‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 420 0 1,788 4
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎2.2‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎42.1‎ B 0 ‎28.8‎ B ‎13.3‎ B
قدرت ‎10.0‎ M - ‎1.6‎ M ‎332.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.22
جریان پول حقیقی ‎13.3‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 0 1,188 4
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 39
ارزش معاملات ‎20.9‎ B 0 ‎20.9‎ B 515,580
قدرت ‎10.1‎ M - ‎1.8‎ M 12,890
نسبت خریدار به فروشنده 5.74
جریان پول حقیقی 515,580
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 0 1,191 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 9
ارزش معاملات ‎20.4‎ B 0 ‎20.4‎ B 117,180
قدرت ‎8.9‎ M - ‎1.7‎ M 11,718
نسبت خریدار به فروشنده 5.20
جریان پول حقیقی 117,180
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 208 0 999 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 2 1,276 3
حجم معاملات ‎2.4‎ M 640,221 ‎3.0‎ M 24
ارزش معاملات ‎30.6‎ B ‎8.3‎ B ‎38.9‎ B 310,800
قدرت ‎11.4‎ M ‎414.5‎ M ‎3.0‎ M 10,360
نسبت خریدار به فروشنده 3.75
جریان پول حقیقی ‎-8.3‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 435 2 1,484 4
حجم معاملات ‎4.6‎ M ‎4.1‎ M ‎8.3‎ M 510,219
ارزش معاملات ‎62.2‎ B ‎55.6‎ B ‎111.0‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎2.8‎ B ‎7.5‎ M ‎171.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎-48.8‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 218 2 1,829 6
حجم معاملات ‎3.3‎ M 486,215 ‎3.8‎ M 58
ارزش معاملات ‎43.6‎ B ‎6.3‎ B ‎49.9‎ B 757,480
قدرت ‎20.0‎ M ‎317.5‎ M ‎2.7‎ M 12,625
نسبت خریدار به فروشنده 7.32
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 262 1 1,854 3
حجم معاملات ‎3.7‎ M 471,224 ‎4.2‎ M 52,019
ارزش معاملات ‎47.2‎ B ‎6.0‎ B ‎52.5‎ B ‎657.0‎ M
قدرت ‎18.0‎ M ‎595.2‎ M ‎2.8‎ M ‎21.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.36
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 1,972 4
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎1.8‎ M 600,029
ارزش معاملات ‎29.8‎ B 0 ‎22.3‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎56.1‎ M - ‎1.1‎ M ‎186.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 49.64
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 1 1,692 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 295,282 ‎1.8‎ M 18
ارزش معاملات ‎17.4‎ B ‎3.5‎ B ‎20.9‎ B 213,480
قدرت ‎9.2‎ M ‎350.2‎ M ‎1.2‎ M 10,674
نسبت خریدار به فروشنده 7.45
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 1 2,304 3
حجم معاملات ‎3.5‎ M 110,000 ‎3.6‎ M 29
ارزش معاملات ‎41.0‎ B ‎1.3‎ B ‎42.3‎ B 341,330
قدرت ‎20.4‎ M ‎129.5‎ M ‎1.8‎ M 11,378
نسبت خریدار به فروشنده 11.11
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 0 3,348 2
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 20
ارزش معاملات ‎27.1‎ B 0 ‎27.1‎ B 228,600
قدرت ‎11.1‎ M - 810,207 11,430
نسبت خریدار به فروشنده 13.72
جریان پول حقیقی 228,600
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 219 0 2,047 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 20
ارزش معاملات ‎20.6‎ B 0 ‎20.6‎ B 227,400
قدرت ‎9.4‎ M - ‎1.0‎ M 11,370
نسبت خریدار به فروشنده 9.35
جریان پول حقیقی 227,400
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 261 1 1,446 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 100,000 ‎1.8‎ M 19
ارزش معاملات ‎19.2‎ B ‎1.1‎ B ‎20.3‎ B 217,170
قدرت ‎7.4‎ M ‎114.3‎ M ‎1.4‎ M 10,859
نسبت خریدار به فروشنده 5.23
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 407 1 1,431 4
حجم معاملات ‎3.4‎ M 50,000 ‎3.3‎ M 200,029
ارزش معاملات ‎39.9‎ B ‎582.0‎ M ‎38.1‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎58.2‎ M ‎2.7‎ M ‎58.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.68
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 181 1 1,794 5
حجم معاملات ‎2.6‎ M 200,000 ‎2.8‎ M 48
ارزش معاملات ‎30.0‎ B ‎2.3‎ B ‎32.3‎ B 550,080
قدرت ‎16.6‎ M ‎229.2‎ M ‎1.8‎ M 11,002
نسبت خریدار به فروشنده 9.21
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 277 1 1,403 3
حجم معاملات ‎1.8‎ M 100,000 ‎1.9‎ M 29
ارزش معاملات ‎20.2‎ B ‎1.1‎ B ‎21.3‎ B 319,580
قدرت ‎7.3‎ M ‎110.2‎ M ‎1.5‎ M 10,653
نسبت خریدار به فروشنده 4.80
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 358 2 1,613 3
حجم معاملات ‎3.6‎ M 102,000 ‎3.7‎ M 29
ارزش معاملات ‎40.9‎ B ‎1.2‎ B ‎42.0‎ B 333,210
قدرت ‎11.4‎ M ‎58.6‎ M ‎2.6‎ M 11,107
نسبت خریدار به فروشنده 4.38
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 546 1 1,562 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 600,000 ‎4.5‎ M 9
ارزش معاملات ‎44.6‎ B ‎6.8‎ B ‎51.5‎ B 102,690
قدرت ‎8.2‎ M ‎684.6‎ M ‎3.3‎ M 10,269
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎-6.8‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 341 0 1,698 4
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.0‎ M 120,020
ارزش معاملات ‎25.2‎ B 0 ‎23.8‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎7.4‎ M - ‎1.4‎ M ‎35.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.28
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 392 2 2,150 4
حجم معاملات ‎3.1‎ M 120,000 ‎3.1‎ M 128,343
ارزش معاملات ‎36.3‎ B ‎1.4‎ B ‎36.3‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎70.0‎ M ‎1.7‎ M ‎37.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.50
جریان پول حقیقی ‎97.4‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 456 1 2,468 2
حجم معاملات ‎6.1‎ M ‎1.4‎ M ‎7.5‎ M 20
ارزش معاملات ‎68.7‎ B ‎16.4‎ B ‎85.1‎ B 226,200
قدرت ‎15.1‎ M ‎1.6‎ B ‎3.4‎ M 11,310
نسبت خریدار به فروشنده 4.37
جریان پول حقیقی ‎-16.4‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 508 1 2,266 1
حجم معاملات ‎5.4‎ M 300,000 ‎5.7‎ M 9
ارزش معاملات ‎59.8‎ B ‎3.4‎ B ‎63.1‎ B 100,530
قدرت ‎11.8‎ M ‎335.1‎ M ‎2.8‎ M 10,053
نسبت خریدار به فروشنده 4.22
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 0 1,559 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 9
ارزش معاملات ‎14.0‎ B 0 ‎14.0‎ B 98,010
قدرت ‎13.1‎ M - 897,231 9,801
نسبت خریدار به فروشنده 14.57
جریان پول حقیقی 98,010
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 353 0 1,881 2
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 20
ارزش معاملات ‎43.8‎ B 0 ‎43.8‎ B 208,000
قدرت ‎12.4‎ M - ‎2.3‎ M 10,400
نسبت خریدار به فروشنده 5.33
جریان پول حقیقی 208,000
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 0 1,681 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 9
ارزش معاملات ‎11.4‎ B 0 ‎11.4‎ B 91,350
قدرت ‎6.5‎ M - 678,539 9,135
نسبت خریدار به فروشنده 9.61
جریان پول حقیقی 91,350
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 325 0 1,839 3
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 29
ارزش معاملات ‎23.5‎ B 0 ‎23.5‎ B 292,610
قدرت ‎7.2‎ M - ‎1.3‎ M 9,754
نسبت خریدار به فروشنده 5.66
جریان پول حقیقی 292,610
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 260 0 895 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 19
ارزش معاملات ‎18.9‎ B 0 ‎18.9‎ B 192,660
قدرت ‎7.3‎ M - ‎2.1‎ M 9,633
نسبت خریدار به فروشنده 3.44
جریان پول حقیقی 192,660
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 0 1,690 2
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 19
ارزش معاملات ‎25.5‎ B 0 ‎25.5‎ B 201,780
قدرت ‎9.0‎ M - ‎1.5‎ M 10,089
نسبت خریدار به فروشنده 5.95
جریان پول حقیقی 201,780
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 533 1 1,479 3
حجم معاملات ‎3.7‎ M 600,000 ‎4.3‎ M 30
ارزش معاملات ‎40.7‎ B ‎6.6‎ B ‎47.2‎ B 327,900
قدرت ‎7.6‎ M ‎655.8‎ M ‎3.2‎ M 10,930
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 473 0 1,793 2
حجم معاملات ‎5.3‎ M 0 ‎4.7‎ M 600,010
ارزش معاملات ‎60.7‎ B 0 ‎53.9‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎12.8‎ M - ‎3.0‎ M ‎342.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.27
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 0 1,656 4
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎1.9‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎59.9‎ B 0 ‎21.0‎ B ‎38.9‎ B
قدرت ‎30.6‎ M - ‎1.3‎ M ‎972.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.10
جریان پول حقیقی ‎38.9‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 0 1,468 5
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 997,753 14,490
ارزش معاملات ‎10.7‎ B 0 ‎10.6‎ B ‎153.6‎ M
قدرت ‎5.4‎ M - 720,448 ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.48
جریان پول حقیقی ‎153.6‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 208 0 1,776 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 29
ارزش معاملات ‎14.6‎ B 0 ‎14.6‎ B 306,820
قدرت ‎7.0‎ M - 821,744 10,227
نسبت خریدار به فروشنده 8.54
جریان پول حقیقی 306,820
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 239 0 1,354 5
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 46
ارزش معاملات ‎13.5‎ B 0 ‎13.5‎ B 469,660
قدرت ‎5.6‎ M - 995,560 9,393
نسبت خریدار به فروشنده 5.67
جریان پول حقیقی 469,660
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 1 500 1
حجم معاملات 874,752 290,000 ‎1.1‎ M 40,549
ارزش معاملات ‎9.0‎ B ‎3.0‎ B ‎11.6‎ B ‎416.8‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎298.1‎ M ‎2.3‎ M ‎41.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.74
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 254 0 1,239 3
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 29
ارزش معاملات ‎15.9‎ B 0 ‎15.9‎ B 310,300
قدرت ‎6.3‎ M - ‎1.3‎ M 10,343
نسبت خریدار به فروشنده 4.88
جریان پول حقیقی 310,300
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 163 1 1,056 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 600,000 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎6.6‎ B ‎19.2‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎656.4‎ M ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.26
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 271 0 2,170 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎34.2‎ B 0 ‎34.2‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.01
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 0 1,360 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎11.0‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - 811,089 -
نسبت خریدار به فروشنده 7.95
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 1 1,133 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 600,000 ‎1.6‎ M 19
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎6.4‎ B ‎17.3‎ B 203,870
قدرت ‎6.7‎ M ‎643.8‎ M ‎1.5‎ M 10,194
نسبت خریدار به فروشنده 4.40
جریان پول حقیقی ‎-6.4‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 1,520 5
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 4,039
ارزش معاملات ‎14.6‎ B 0 ‎14.6‎ B ‎45.5‎ M
قدرت ‎9.1‎ M - 958,614 909,583
نسبت خریدار به فروشنده 9.47
جریان پول حقیقی ‎45.5‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 0 1,609 5
حجم معاملات 956,954 0 956,908 46
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 ‎10.9‎ B 524,400
قدرت ‎6.8‎ M - 677,983 10,488
نسبت خریدار به فروشنده 10.06
جریان پول حقیقی 524,400
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 1 1,463 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 600,000 ‎1.6‎ M 30
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎7.0‎ B ‎18.8‎ B 352,200
قدرت ‎6.1‎ M ‎704.4‎ M ‎1.3‎ M 11,740
نسبت خریدار به فروشنده 4.71
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 1 1,485 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 174,673 ‎2.0‎ M 40
ارزش معاملات ‎22.3‎ B ‎2.1‎ B ‎24.4‎ B 490,800
قدرت ‎9.2‎ M ‎214.3‎ M ‎1.6‎ M 12,270
نسبت خریدار به فروشنده 5.62
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 0 1,580 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 18
ارزش معاملات ‎15.8‎ B 0 ‎15.8‎ B 227,880
قدرت ‎10.5‎ M - 997,904 11,394
نسبت خریدار به فروشنده 10.53
جریان پول حقیقی 227,880
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 205 0 1,722 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.2‎ M 65,226
ارزش معاملات ‎15.9‎ B 0 ‎15.1‎ B ‎819.2‎ M
قدرت ‎7.8‎ M - 877,480 ‎41.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.86
جریان پول حقیقی ‎819.2‎ M
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 276 4 1,510 3
حجم معاملات ‎2.3‎ M 838,054 ‎3.1‎ M 820
ارزش معاملات ‎28.1‎ B ‎10.4‎ B ‎38.5‎ B ‎10.2‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎260.4‎ M ‎2.5‎ M 339,753
نسبت خریدار به فروشنده 3.99
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 304 1 2,058 6
حجم معاملات ‎3.1‎ M 60,000 ‎3.2‎ M 58
ارزش معاملات ‎41.0‎ B ‎782.4‎ M ‎41.8‎ B 756,320
قدرت ‎13.5‎ M ‎78.2‎ M ‎2.0‎ M 12,605
نسبت خریدار به فروشنده 6.64
جریان پول حقیقی ‎-781.6‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 344 0 1,798 3
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 445
ارزش معاملات ‎49.8‎ B 0 ‎49.8‎ B ‎5.7‎ M
قدرت ‎14.5‎ M - ‎2.8‎ M 189,585
نسبت خریدار به فروشنده 5.23
جریان پول حقیقی ‎5.7‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 388 2 1,277 2
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎3.5‎ M ‎6.5‎ M 20
ارزش معاملات ‎37.4‎ B ‎44.3‎ B ‎81.6‎ B 252,980
قدرت ‎9.6‎ M ‎2.2‎ B ‎6.4‎ M 12,649
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎-44.3‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 674 1 2,414 3
حجم معاملات ‎6.9‎ M 39,000 ‎6.9‎ M 8,900
ارزش معاملات ‎91.5‎ B ‎517.1‎ M ‎91.9‎ B ‎118.0‎ M
قدرت ‎13.6‎ M ‎51.7‎ M ‎3.8‎ M ‎3.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.57
جریان پول حقیقی ‎-399.1‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 729 0 2,359 2
حجم معاملات ‎6.4‎ M 0 ‎6.4‎ M 19,067
ارزش معاملات ‎81.3‎ B 0 ‎81.1‎ B ‎241.5‎ M
قدرت ‎11.2‎ M - ‎3.4‎ M ‎12.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.25
جریان پول حقیقی ‎241.5‎ M
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 730 2 2,068 4
حجم معاملات ‎9.2‎ M 155,551 ‎9.3‎ M 9,602
ارزش معاملات ‎115.4‎ B ‎2.0‎ B ‎117.2‎ B ‎120.9‎ M
قدرت ‎15.8‎ M ‎97.9‎ M ‎5.7‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 0 1,995 5
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 661,425 700,034
ارزش معاملات ‎17.2‎ B 0 ‎8.4‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎25.0‎ M - 419,997 ‎177.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 59.51
جریان پول حقیقی ‎8.9‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 1,894 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.0‎ M 600,010
ارزش معاملات ‎31.4‎ B 0 ‎24.2‎ B ‎7.2‎ B
قدرت ‎31.7‎ M - ‎1.3‎ M ‎362.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.86
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 0 2,506 5
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎1.6‎ M 600,037
ارزش معاملات ‎25.4‎ B 0 ‎18.4‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎16.1‎ M - 736,149 ‎138.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.94
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 423 1 2,128 3
حجم معاملات ‎3.7‎ M 358,949 ‎4.1‎ M 30
ارزش معاملات ‎40.5‎ B ‎3.9‎ B ‎44.5‎ B 329,400
قدرت ‎9.6‎ M ‎394.1‎ M ‎2.1‎ M 10,980
نسبت خریدار به فروشنده 4.59
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 377 1 2,135 7
حجم معاملات ‎2.3‎ M 132,754 ‎2.4‎ M 38,845
ارزش معاملات ‎25.6‎ B ‎1.5‎ B ‎26.7‎ B ‎431.8‎ M
قدرت ‎6.8‎ M ‎147.6‎ M ‎1.2‎ M ‎6.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.44
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 404 0 3,094 5
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 49
ارزش معاملات ‎28.7‎ B 0 ‎28.7‎ B 542,675
قدرت ‎7.1‎ M - 927,486 10,854
نسبت خریدار به فروشنده 7.66
جریان پول حقیقی 542,675
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 1 1,654 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 10,000 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.1‎ B ‎107.5‎ M ‎20.2‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M ‎10.8‎ M ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.14
جریان پول حقیقی ‎-107.5‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 540 1 1,862 2
حجم معاملات ‎3.9‎ M 600,000 ‎4.5‎ M 20
ارزش معاملات ‎40.5‎ B ‎6.3‎ B ‎46.8‎ B 209,280
قدرت ‎7.5‎ M ‎627.8‎ M ‎2.5‎ M 10,464
نسبت خریدار به فروشنده 2.99
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 267 0 1,954 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 28
ارزش معاملات ‎22.5‎ B 0 ‎22.5‎ B 306,852
قدرت ‎8.4‎ M - ‎1.2‎ M 10,228
نسبت خریدار به فروشنده 7.32
جریان پول حقیقی 306,852
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 258 0 1,662 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 9
ارزش معاملات ‎16.3‎ B 0 ‎16.3‎ B 100,179
قدرت ‎6.3‎ M - 979,764 10,018
نسبت خریدار به فروشنده 6.44
جریان پول حقیقی 100,179
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 346 1 1,702 5
حجم معاملات ‎2.7‎ M 10,000 ‎2.7‎ M 47
ارزش معاملات ‎29.5‎ B ‎108.8‎ M ‎29.6‎ B 511,266
قدرت ‎8.5‎ M ‎10.9‎ M ‎1.7‎ M 10,225
نسبت خریدار به فروشنده 4.90
جریان پول حقیقی ‎-108.3‎ M
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 365 1 1,727 3
حجم معاملات ‎4.3‎ M 8,889 ‎4.3‎ M 28
ارزش معاملات ‎48.6‎ B ‎100.3‎ M ‎48.7‎ B 315,896
قدرت ‎13.3‎ M ‎10.0‎ M ‎2.8‎ M 10,530
نسبت خریدار به فروشنده 4.72
جریان پول حقیقی ‎-100.0‎ M
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 193 1 728 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 4,175 ‎1.1‎ M 19
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎49.4‎ M ‎13.0‎ B 224,903
قدرت ‎6.7‎ M ‎4.9‎ M ‎1.8‎ M 11,245
نسبت خریدار به فروشنده 3.76
جریان پول حقیقی ‎-49.2‎ M
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 1 644 1
حجم معاملات 797,193 60,000 857,183 10
ارزش معاملات ‎9.8‎ B ‎738.6‎ M ‎10.6‎ B 123,100
قدرت ‎6.0‎ M ‎73.9‎ M ‎1.6‎ M 12,310
نسبت خریدار به فروشنده 3.65
جریان پول حقیقی ‎-738.5‎ M
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 373 0 2,296 5
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 47
ارزش معاملات ‎33.4‎ B 0 ‎33.4‎ B 597,981
قدرت ‎9.0‎ M - ‎1.5‎ M 11,960
نسبت خریدار به فروشنده 6.16
جریان پول حقیقی 597,981
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 735 2 2,654 2
حجم معاملات ‎5.4‎ M 14,729 ‎5.4‎ M 19
ارزش معاملات ‎69.4‎ B ‎190.5‎ M ‎69.6‎ B 245,784
قدرت ‎9.4‎ M ‎9.5‎ M ‎2.6‎ M 12,289
نسبت خریدار به فروشنده 3.60
جریان پول حقیقی ‎-190.3‎ M
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 435 1 1,441 3
حجم معاملات ‎3.8‎ M 9,386 ‎3.3‎ M 554,258
ارزش معاملات ‎50.7‎ B ‎125.0‎ M ‎43.4‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎11.6‎ M ‎12.5‎ M ‎3.0‎ M ‎246.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.87
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 1 2,534 4
حجم معاملات ‎2.2‎ M 49,930 ‎2.2‎ M 38
ارزش معاملات ‎30.2‎ B ‎698.9‎ M ‎30.9‎ B 531,886
قدرت ‎7.9‎ M ‎69.9‎ M ‎1.2‎ M 13,297
نسبت خریدار به فروشنده 6.50
جریان پول حقیقی ‎-698.3‎ M
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 638 2 3,589 6
حجم معاملات ‎6.2‎ M 167,026 ‎6.4‎ M 58
ارزش معاملات ‎85.9‎ B ‎2.3‎ B ‎88.2‎ B 798,602
قدرت ‎13.5‎ M ‎115.0‎ M ‎2.5‎ M 13,310
نسبت خریدار به فروشنده 5.48
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 206 0 373 1
حجم معاملات 881,625 0 881,615 10
ارزش معاملات ‎12.3‎ B 0 ‎12.3‎ B 139,840
قدرت ‎6.0‎ M - ‎3.3‎ M 13,984
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی 139,840
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 310 1 773 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 6,900 ‎1.7‎ M 38
ارزش معاملات ‎24.8‎ B ‎99.9‎ M ‎24.9‎ B 550,430
قدرت ‎8.0‎ M ‎10.0‎ M ‎3.2‎ M 13,761
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎-99.4‎ M
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 394 1 1,569 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 57,424 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.8‎ B ‎868.1‎ M ‎34.6‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎86.8‎ M ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.88
جریان پول حقیقی ‎-868.1‎ M
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 696 1 2,972 5
حجم معاملات ‎3.7‎ M 190,796 ‎3.9‎ M 49
ارزش معاملات ‎58.5‎ B ‎3.0‎ B ‎61.5‎ B 773,857
قدرت ‎8.4‎ M ‎301.3‎ M ‎2.1‎ M 15,477
نسبت خریدار به فروشنده 4.06
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 707 1 4,144 9
حجم معاملات ‎8.1‎ M 201,687 ‎8.3‎ M 3,076
ارزش معاملات ‎126.9‎ B ‎3.2‎ B ‎130.0‎ B ‎48.3‎ M
قدرت ‎17.9‎ M ‎316.7‎ M ‎3.1‎ M 536,659
نسبت خریدار به فروشنده 5.72
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 2 253 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎1.0‎ M ‎2.3‎ M 18
ارزش معاملات ‎20.4‎ B ‎16.1‎ B ‎36.5‎ B 287,118
قدرت ‎14.6‎ M ‎805.7‎ M ‎14.4‎ M 14,356
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-16.1‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 1 252 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M ‎1.0‎ M ‎2.1‎ M 9
ارزش معاملات ‎17.4‎ B ‎17.1‎ B ‎34.5‎ B 150,840
قدرت ‎7.2‎ M ‎1.7‎ B ‎13.7‎ M 15,084
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-17.1‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,112 0 2,763 4
حجم معاملات ‎11.3‎ M 0 ‎8.5‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎199.4‎ B 0 ‎150.0‎ B ‎49.4‎ B
قدرت ‎17.9‎ M - ‎5.4‎ M ‎1.2‎ B