مواد و محصولات دارویی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
برکت (‎0.11) 17,580 (‎2.39) 17,980 ‎13.8‎ M ‎248.6‎ B -
ددام (‎-3.27) 13,610 (‎-3.77) 13,540 ‎7.8‎ M ‎106.0‎ B -
دسبحان (‎1.60) 9,550 (‎1.28) 9,520 ‎2.9‎ M ‎27.5‎ B -
دالبر (‎-0.40) 9,930 (‎-2.01) 9,770 ‎2.3‎ M ‎22.2‎ B -
پخش (‎-1.99) 34,400 (‎-1.71) 34,500 ‎2.1‎ M ‎71.8‎ B -
دعبید (‎-0.54) 24,070 (‎0.00) 24,200 0 0 -
دامین (‎-0.24) 3,372 (‎0.00) 3,380 0 0 -
دسانکو (‎-0.79) 11,270 (‎0.00) 11,360 0 0 -
دفارا (‎-0.30) 13,260 (‎0.00) 13,300 0 0 -
دکپسول (‎-0.51) 38,650 (‎0.00) 38,850 0 0 -
والبر (‎2.41) 7,230 (‎0.00) 7,060 0 0 -
کی بی سی (‎0.72) 12,580 (‎0.00) 12,490 0 0 -
دشیری (‎-0.40) 98,850 (‎0.00) 99,250 0 0 -
دابور (‎-1.19) 24,000 (‎0.00) 24,290 0 0 -
دقاضی (‎0.95) 31,750 (‎0.00) 31,450 0 0 -
دارو (‎0.95) 30,870 (‎0.00) 30,580 0 0 -
دتوزیع (‎-0.72) 34,700 (‎0.00) 34,950 0 0 -
دبالک (‎-1.19) 9,990 (‎0.00) 10,110 0 0 -
دیران (‎-1.07) 20,250 (‎0.00) 20,470 0 0 -
ددانا (‎0.00) 37,250 (‎0.00) 37,250 0 0 -
دپارس (‎-1.40) 30,910 (‎0.00) 31,350 0 0 -
داوه (‎-0.25) 7,880 (‎0.00) 7,900 0 0 -
هجرت (‎0.16) 31,700 (‎0.00) 31,650 0 0 -
دلر (‎-0.04) 45,280 (‎0.00) 45,300 0 0 -
دسینا (‎0.67) 25,470 (‎0.00) 25,300 0 0 -
ریشمک (‎0.75) 27,000 (‎0.00) 26,800 0 0 -
وپخش (‎0.41) 34,140 (‎0.00) 34,000 0 0 -
دزهراوی (‎0.00) 5,040 (‎0.00) 5,040 0 0 -
داسوه (‎0.84) 48,000 (‎0.00) 47,600 0 0 -
درهآور (‎0.56) 35,900 (‎0.00) 35,700 0 0 -
دتهران‌ (‎0.00) 18,983 (‎0.00) 18,983 0 0 -
دکیمی (‎1.65) 20,920 (‎0.00) 20,580 0 0 -
دفرا (‎0.49) 18,350 (‎0.00) 18,260 0 0 -
دتولید (‎0.95) 9,580 (‎0.00) 9,490 0 0 -
کاسپین (‎-1.99) 22,150 (‎0.00) 22,600 0 0 -
تیپیکو (‎0.00) 21,710 (‎0.00) 21,710 0 0 -
دلقما (‎0.72) 2,094 (‎0.00) 2,079 0 0 -
شتهران (‎0.00) 40,950 (‎0.00) 40,950 0 0 -
دکوثر (‎-0.54) 3,481 (‎0.00) 3,500 0 0 -
درازک (‎0.86) 16,450 (‎0.00) 16,310 0 0 -
دشیمی (‎-1.56) 26,500 (‎0.00) 26,920 0 0 -
دجابر (‎0.00) 12,250 (‎0.00) 12,250 0 0 -
دتماد (‎0.70) 41,850 (‎0.00) 41,560 0 0 -
شفا (‎1.23) 15,600 (‎0.00) 15,410 0 0 -
دحاوی (‎-2.01) 5,860 (‎0.00) 5,980 0 0 -
دسبحا (‎-0.42) 19,030 (‎0.00) 19,110 0 0 -
دروز (‎-0.15) 25,900 (‎0.00) 25,940 0 0 -
فعالیت های گروه مواد و محصولات دارویی

شرکت های این گروه در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادارات دارو اعم از داروی انسان و احشام و لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین مواد اولیه وماشین آلات مورد نیاز این صنعت فعالیت دارند.

تاریخچه گروه مواد و محصولات دارویی
از ویژگی‌های صنعت داروسازی می‌توان به رقابت بالای میان شرکت ‌هااشاره کرد. به همین علت شاید نتوان شرکت خاصی را به عنوان شرکت مهم این حوزه معرفینمود هرچند که گروه دارويی بركت با نماد "برکت" مدتی است که از نام های آشنای این گروه شده است. تعداد عرضه ‌های اولیه گروه مواد و محصولات دارویی در سال ‌های اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده استقبال گسترده فعالان کلان این حوزه نسبت به بازار سرمایه است.
ارزش و تعداد شرکت های گروه مواد و محصولات دارویی
این گروه با دارا بودن حدود 50 شرکت فعال در بورس همواره یکی از صنایع موردتوجه سرمایه‌ گذاران بوده است. ارزش کل بازار این صنعت در حدود 234 هزار میلیاردبوده و از این نظر در زمره صنایع متوسط قرار می‌گیرد. قیمت‌گذاری محصولات دارویی معمولا به صورت دولتی و با تعامل میان وزارت بهداشت، شرکت‌ های بیمه و شرکت‌های فعال در این صنعت صورت می‌گیرد. در سال ‌های اخیر شروع صادرات دارو توسط بعضی از شرکت ‎ها و درآمدهای ارزی ناشی از آن توجهات بسیاری را متوجه گروه دارویی نموده است. البته شاید اصلی‌ترین تهدید برای این شرکت‌ ها تحریم مواد اولیه و سخت شدن واردات آن نسبت به قبل است که بر عملکرد شرکت ‌های داروسازی اثر گذاشته است.
بزرگترین شرکت گروه مواد و محصولات دارویی
در حال حاضر شرکت توزیع دارو پخش با نماد "دتوزيع" با ارزش بازار حدود33 هزار میلیارد بزرگترین شرکت این گروه است اما پخش البرز "پخش" با حدود 31 هزارمیلیارد و پخش هجرت "هجرت" با حدود 28 هزارمیلیارد از رقبای این شرکت محسوب می شوند.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه مواد و محصولات دارویی
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه سهم صكوكاجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) است که در بازار اوراق بدهي عرضه شده است.