منسوجات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
نشار (‎0.00) 1 (‎0.00) 1 0 0 -
نبروج (‎4.91) 6,200 (‎0.00) 5,910 0 0 -
نطرین (‎0.54) 5,620 (‎0.00) 5,590 0 0 -
نبروج (‎0.00) 21,300 (‎0.00) 21,300 0 0 -
نمرینو (‎-1.33) 84,150 (‎0.00) 85,280 0 0 -
نتوس (‎-0.19) 10,580 (‎0.00) 10,600 0 0 -
فعالیت های گروه منسوجات

به طور کلی شرکت های فعال در صنعت منسوجات در فرایند تبدیل ماده اولیهبه نخ، رنگ‌آمیزی، تولید پارچه و چاپ آن و ... فعالیت دارند. از هفت شرکتی که در حال حاضردر این گروه هستند، پنج شرکت قدیمی هستند و فقط طی سال های گذشته دو شرکت جدید بهآن ها اضافه شده که این نشان دهنده آن است که کارخانه ‌های جدید تمایلی برای ملحقشدن به بازار سرمایه ندارند، شرکت‌ ها برای حضور در بورس باید عملکرد و صورت‌هایمالی شفاف داشته باشند و اطلاعات دقیق به سازمان بورس ارائه کنند؛ بسیاری ازفعالان صنعت نساجی دوست ندارند شفاف باشند. از دیگر دلایل تعداد کم شرکت های اینگروه جذاب نبودن عمل جذب سرمایه های خرد برای این صنعت است که بر سیاست گزاریمالکان آن ها تاثیر مستقیم داشته است. همچنین 97 درصد صنعت نساجی در دست بخش‌خصوصیاست و به دلیل وجود قوانین حقوقی پیچیده شرکت های خصوصی‌ کمتر در بورس حضور می ‌یابند. 

تاریخچه گروه منسوجات
از سال  1380 که شرکت های ايران‌مرينوس‌ (نمرينو) و شرکت نساجي بروجرد (نبروج) در بورس پذیرفتهشدند زیرمجموعه گروه منسوجات شدند و به فعالیت خود در بازار دوم فرابورس ادامه میدادند با این تفاوت که در پاییز 1399 به دلیل افزایش کاربری و حجمی نبروج در  بازار پايه نارنجي فرابورس قرار داده شد.  
ارزش و تعداد شرکت های گروه منسوجات
صنعت منسوجات از 7 شرکت کوچک تشکیل شده که مجموع ارزش بازار آن‌ها حدود 100000 میلیارد تومان است. ایران مرینوس با نماد نمرینو و نساجی بروجرد با نماد نبروج، گسترش صنايعبلوچ با نماد صنايع بلوچ، نساجي قائمشهر با نماد نساجي قائمشهر، پشم‌بافی توس بانماد نتوس، کارخانجات پشم‌بافی افشار یزد و عطرین نخ قم با نماد نطرین شرکت های فعالپذیرفته شده در بورس در صنعت منسوجات هستند. عوامل اصلی موثر بر این صنعت نرخ فروش و میزان تولید و فروشمحصولات است. استفاده از فناوری‌های نوین در خطوط تولید و فرایندهای با کارایی بیشترنیز می‌تواند باعث کاهش هزینه ‌ها و افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها شود.
بزرگترین شرکت گروه منسوجات
در حال حاضر شرکت نساجي بروجرد با نماد نبروج با ارزش بازارحدود 86000 میلیارد تومان، بزرگترین شرکت این گروه به شمار می‌رود. آخرین شرکت پذیرش شدهگروه منسوجاتعطرين نخ قم با ارزش بازار 900 میلیارد تومان جدیدترین شرکتپذیرفته شده در این گروه است که فعالیت خود را از 1396 در بازار بورس شروع کردهاست اما فعالیت تجاری این شرکت به 1390 بازمی گردد که کارخانه زیرنظر بانک هایتجارت و کشاورزی تاسیس شد.


آخرین شرکت پذیرش شده در گروه منسوجات