مخابرات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
همراه (‎0.50) 9,990 (‎0.00) 9,940 0 0 -
اخابر (‎2.06) 7,910 (‎0.00) 7,750 0 0 -
فعالیت های گروه مخابرات

در سال های اخیر با توجه به رشد چشمگیرشبکه های زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین روی آوردن هرچه بیشتر کشورهایتوسعه یافته و در حال توسعه به برنامه های تحت وب، کسب و کار های اینترنتی و ازهمه مهم تر گره خوردن حیاتی ترین ملزومات زندگی روزمره به اینترنت و شبکه هایمخابراتی در همه جای دنیا شرکت های فعال در حوزه مخابرات مورد توجه زیادی قرارگرفته اند و کشور ما نیز ازاین قافله جدا نمانده است؛ با توجه به نقش انکارناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه،برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان و اقتصادی کشورمان به خصوص برنامه‌ های مختصبه دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت قابلتوجهی برخوردار شده و رویکرد گریزناپذیری در تمامی عرصه ‌ها پیدا کرده است.

چنانچه گفته شد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران طی سال‌هایاخیر به شدت در حال رشد بوده و البته به طور همزمان بر شدت رقابت در آن نیز افزودهشده است. به دلیل آنکه رقابت در این حیطه به طور مستقیم به میزان سرمایه شرکت بهدلیل هزینه بالای تهیه و نگهداری سخت افزار و زیرساخت های ارتباطی بستگی دارد وسهم شرکت ها در بازار مشتریانی که به سرعت و کیفیت ممتاز با استاندارد بالا اهمیتمی دهند در سود دهی آنان تاثیر مستقیم دارد؛ امکان حضور شرکت‌های کوچک و متوسط دراین بازار، روز به روز کمتر می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است تا در طی سال هایآینده حداکثر 2 تا 4 شرکت از بین شرکت‌های فعال در این بازار به صورت جدی به فعالیت ادامه دهندو سایر شرکت‌ها از طریق شرکت‌های بزرگتر یا تمرکز به ارائه خدمات از وظیفه ایجادشبکه کناره‌گیری کنند.

تاریخچه گروه مخابرات
گروه مخابرات اولین بار با ورود شرکت مخابرات ایران به بازاربورس در مرداد 1387 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت، اخابر در توسعه صنعتفناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران طی سال‌های اخیر نقش بهسزایی داشته است به طوری که بسیاری از شرکت هایی که در زمینه ارائه خدمات اجرایی،تبلیغاتی و پس از فروش فعالیت دارند، کار خود را زیر نظر این مجموعه شروع کردهاند.
ارزش و تعداد شرکت های گروه مخابرات

صنعت مخابرات از نظر تعداد شرکت‌های بورسی تنها شامل چهار شرکت است که شرکت مخابراتایران (اخابر) و همراه اول (همراه) زبانزد های آنان اند به طوریکه از نظر ارزشبازار این دو شرکت مجموعا بیش از 3% (حدود 110000 میلیارد تومان) کل ارزش بورس و فرابورس را تشکیلمی‌دهند که عدد قابل توجهی است. سهم هر یک از این دو شرکت از بازار نیز تقریبا باهم برابر است.

بزرگترین شرکت گروه مخابرات
در حال حاضر شرکت مخابراتايران با نماد اخابر با ارزش بازار حدود 62000 میلیارد تومان، بزرگترین شرکت این گروه به شمارمی‌رود.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه مخابرات
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه نیزشرکت صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% با نماد صخابر102 که از اردیبهشت سال 1397 دربازار اوراق بدهي فعالیت دارد.