1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-6.3% ‎-10.3% ‎-3.2% ‎-22.4%

چخزر

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: -6.87% 27,100
قیمت پایانی: 27,350
حجم معاملات: 978,712
ارزش معاملات: ‎26.7‎ B
حجم مبنا: 515,464
تعداد معاملات: 841
کمترین قیمت: 27,100
بیشترین قیمت: 29,000
‎2,810 :EPS
‎9 :P/E
29,100 30,846
27,354

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد چخزر


172 578,712 (59.13%)
حقیقی
464 878,712 (89.78%)
1 400,000 (40.87%)
حقوقی
1 100,000 (10.22%)
میانگین خرید هر کد حقیقی9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 12 میلیون تومان 9 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
10 روزه 15 روزه 20 روزه
5.13 6.46 5.04
خروج پول حقیقی : 821 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد چخزر

چخزر (صنایع چوب خزر كاسپین) : شرکت صنایع چوب خزر كاسپین در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC فعالیت دارد. مدیرعامل: عطاء تفضلی مدیر مالی: مجید محمودی سرمایه: 200000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم چخزر در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/07/02 27,100
(‎-6.87)
27,350
(‎-6.01)
978,712 ‎26.8‎ B 1.78 ‎‎-8.2‎ B
1401/06/30 28,900
(‎0.17)
29,100
(‎0.87)
449,259 ‎13.1‎ B 3.90 ‎‎525.6‎ M
1401/06/29 28,900
(‎0.52)
28,850
(‎0.35)
390,845 ‎11.3‎ B 5.65 ‎-
1401/06/28 28,600
(‎-1.04)
28,750
(‎-0.52)
191,654 ‎5.5‎ B 6.47 ‎402,500
1401/06/27 29,000
(‎0.35)
28,900
(‎0.00)
216,221 ‎6.2‎ B 7.61 ‎‎-260.5‎ M
1401/06/23 28,200
(‎-4.41)
28,900
(‎-2.03)
444,921 ‎12.9‎ B 4.34 ‎‎-875.7‎ M
1401/06/22 29,200
(‎-1.02)
29,500
(‎0.00)
421,274 ‎12.4‎ B - ‎-
1401/06/21 29,950
(‎1.70)
29,500
(‎0.17)
863,229 ‎25.5‎ B 5.66 ‎‎176.1‎ M
1401/06/20 28,900
(‎-3.67)
29,450
(‎-1.83)
320,573 ‎9.4‎ B 5.65 ‎‎-967.4‎ M
1401/06/19 29,800
(‎-4.49)
30,000
(‎-3.85)
666,554 ‎20.0‎ B - ‎-

گروه: محصولات چوبی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
چفیبر 4,950 4,890 ‎2.9‎ میلیون ‎14.2‎ میلیارد -
چنوپا 268,550 261,450 3,450 ‎926.5‎ میلیون -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین-سهامی خاص ‎135 M 67.54% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامین ‎16 M 7.78% 18,049
شخص حقیقی ‎3 M 1.38% 0
جمع کل سهامداران درصدی 76.70%
تعداد کل سهام شرکت ‎200.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎4.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 28,922 ریال
موضوع فعالیت
تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC
جزئیات فعالیت
چخزر (صنایع چوب خزر كاسپین) : شرکت صنایع چوب خزر كاسپین در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC فعالیت دارد. مدیرعامل: عطاء تفضلی مدیر مالی: مجید محمودی سرمایه: 200000
مدیر عامل
عطاء تفضلي
مدیر مالی
مجید محمودی
نشانی
آمل _کیلومتر 8جاده چمستان_جنب شرکت تکاب
تلفن
02188692106
فکس
02188692102
پست الکترونیک
commerce@choobekhazar.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
200,000
1401/07/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 172 1 464 1
حجم معاملات 578,712 400,000 878,712 100,000
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎10.9‎ B ‎24.0‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎1.1‎ B ‎5.2‎ M ‎273.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎-8.2‎ B
1401/06/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 0 543 3
حجم معاملات 449,259 0 431,196 18,063
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎12.5‎ B ‎525.6‎ M
قدرت ‎9.0‎ M - ‎2.3‎ M ‎17.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی ‎525.6‎ M
1401/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 0 700 0
حجم معاملات 390,845 0 390,845 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی 0
1401/06/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 0 673 2
حجم معاملات 191,654 0 191,640 14
ارزش معاملات ‎5.5‎ B 0 ‎5.5‎ B 402,500
قدرت ‎5.3‎ M - 818,670 20,125
نسبت خریدار به فروشنده 6.47
جریان پول حقیقی 402,500
1401/06/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 1 762 1
حجم معاملات 207,201 9,020 216,214 7
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎260.7‎ M ‎6.2‎ B 202,300
قدرت ‎6.2‎ M ‎26.1‎ M 820,024 20,230
نسبت خریدار به فروشنده 7.61
جریان پول حقیقی ‎-260.5‎ M
1401/06/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 1 653 1
حجم معاملات 404,921 40,000 435,221 9,700
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎1.2‎ B ‎12.6‎ B ‎280.3‎ M
قدرت ‎8.4‎ M ‎115.6‎ M ‎1.9‎ M ‎28.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.34
جریان پول حقیقی ‎-875.7‎ M
1401/06/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 1 730 1
حجم معاملات 783,838 79,391 777,868 85,361
ارزش معاملات ‎23.1‎ B ‎2.3‎ B ‎22.9‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎17.8‎ M ‎234.2‎ M ‎3.1‎ M ‎251.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.66
جریان پول حقیقی ‎176.1‎ M
1401/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 2 674 1
حجم معاملات 287,722 32,851 320,572 1
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎967.5‎ M ‎9.4‎ B 29,450
قدرت ‎7.9‎ M ‎48.4‎ M ‎1.4‎ M 2,945
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی ‎-967.4‎ M
1401/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 360 1 927 3
حجم معاملات ‎1.8‎ M 60,000 ‎1.8‎ M 70,007
ارزش معاملات ‎56.3‎ B ‎1.9‎ B ‎56.0‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎189.3‎ M ‎6.0‎ M ‎73.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.59
جریان پول حقیقی ‎315.7‎ M
1401/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 181 2 1,247 3
حجم معاملات ‎2.8‎ M 73,258 ‎2.5‎ M 361,756
ارزش معاملات ‎88.2‎ B ‎2.3‎ B ‎79.1‎ B ‎11.4‎ B
قدرت ‎48.8‎ M ‎115.9‎ M ‎6.3‎ M ‎381.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.68
جریان پول حقیقی ‎9.1‎ B
1401/06/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 0 806 1
حجم معاملات 150,194 0 150,187 7
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 203,700
قدرت ‎8.4‎ M - 542,238 20,370
نسبت خریدار به فروشنده 15.50
جریان پول حقیقی 203,700
1401/06/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 789 2
حجم معاملات 195,338 0 195,326 12
ارزش معاملات ‎5.7‎ B 0 ‎5.7‎ B 350,400
قدرت ‎7.9‎ M - 722,879 17,520
نسبت خریدار به فروشنده 10.96
جریان پول حقیقی 350,400
1401/06/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 667 1
حجم معاملات 277,339 0 277,332 7
ارزش معاملات ‎8.1‎ B 0 ‎8.1‎ B 204,750
قدرت ‎8.1‎ M - ‎1.2‎ M 20,475
نسبت خریدار به فروشنده 6.67
جریان پول حقیقی 204,750
1401/06/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 0 838 2
حجم معاملات 496,108 0 456,101 40,007
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎13.5‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.6‎ M - ‎1.6‎ M ‎59.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.56
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/06/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 1 602 0
حجم معاملات 170,428 40,000 210,428 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎1.2‎ B ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M ‎118.2‎ M ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.95
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 1 737 2
حجم معاملات 723,603 20,000 743,590 13
ارزش معاملات ‎21.6‎ B ‎597.0‎ M ‎22.2‎ B 388,050
قدرت ‎11.3‎ M ‎59.7‎ M ‎3.0‎ M 19,403
نسبت خریدار به فروشنده 3.75
جریان پول حقیقی ‎-596.6‎ M
1401/05/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 1 763 1
حجم معاملات 589,689 1,028 590,710 7
ارزش معاملات ‎16.9‎ B ‎29.4‎ M ‎16.9‎ B 200,200
قدرت ‎11.2‎ M ‎2.9‎ M ‎2.2‎ M 20,020
نسبت خریدار به فروشنده 5.04
جریان پول حقیقی ‎-29.2‎ M
1401/05/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 1 819 3
حجم معاملات 900,950 8,598 909,528 20
ارزش معاملات ‎26.8‎ B ‎255.4‎ M ‎27.0‎ B 594,000
قدرت ‎20.9‎ M ‎25.5‎ M ‎3.3‎ M 19,800
نسبت خریدار به فروشنده 6.34
جریان پول حقیقی ‎-254.8‎ M
1401/05/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 0 1,039 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 44,455
ارزش معاملات ‎41.4‎ B 0 ‎40.0‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎20.5‎ M - ‎3.9‎ M ‎132.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.31
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 1 1,165 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 2,500 ‎1.3‎ M 397,521
ارزش معاملات ‎50.0‎ B ‎72.5‎ M ‎38.5‎ B ‎11.5‎ B
قدرت ‎20.5‎ M ‎7.3‎ M ‎3.3‎ M ‎288.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.20
جریان پول حقیقی ‎11.5‎ B
1401/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 0 1,130 2
حجم معاملات 992,734 0 972,727 20,007
ارزش معاملات ‎27.5‎ B 0 ‎26.9‎ B ‎554.2‎ M
قدرت ‎21.5‎ M - ‎2.4‎ M ‎27.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.01
جریان پول حقیقی ‎554.2‎ M
1401/05/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 0 840 2
حجم معاملات 187,231 0 187,217 14
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 376,600
قدرت ‎5.4‎ M - 599,540 18,830
نسبت خریدار به فروشنده 8.94
جریان پول حقیقی 376,600
1401/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 1 916 1
حجم معاملات 426,181 12,418 438,593 6
ارزش معاملات ‎11.4‎ B ‎332.2‎ M ‎11.7‎ B 160,500
قدرت ‎10.0‎ M ‎33.2‎ M ‎1.3‎ M 16,050
نسبت خریدار به فروشنده 7.81
جریان پول حقیقی ‎-332.0‎ M
1401/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 0 607 1
حجم معاملات 192,100 0 192,093 7
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 183,750
قدرت ‎6.1‎ M - 830,715 18,375
نسبت خریدار به فروشنده 7.40
جریان پول حقیقی 183,750
1401/05/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 0 659 1
حجم معاملات 275,858 0 275,851 7
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 186,900
قدرت ‎7.1‎ M - ‎1.1‎ M 18,690
نسبت خریدار به فروشنده 6.34
جریان پول حقیقی 186,900
1401/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 702 2
حجم معاملات 478,932 18,094 497,014 12
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎487.6‎ M ‎13.4‎ B 323,400
قدرت ‎11.8‎ M ‎48.8‎ M ‎1.9‎ M 16,170
نسبت خریدار به فروشنده 6.21
جریان پول حقیقی ‎-487.3‎ M
1401/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 0 672 2
حجم معاملات 351,501 0 351,487 14
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 366,800
قدرت ‎8.1‎ M - ‎1.4‎ M 18,340
نسبت خریدار به فروشنده 5.89
جریان پول حقیقی 366,800
1401/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 694 1
حجم معاملات 202,144 31,427 233,564 7
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎814.0‎ M ‎6.0‎ B 181,300
قدرت ‎8.7‎ M ‎81.4‎ M 871,658 18,130
نسبت خریدار به فروشنده 10.01
جریان پول حقیقی ‎-813.8‎ M
1401/05/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 1 640 1
حجم معاملات 187,517 20,000 203,722 3,795
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎513.0‎ M ‎5.2‎ B ‎97.3‎ M
قدرت ‎4.5‎ M ‎51.3‎ M 816,480 ‎9.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.51
جریان پول حقیقی ‎-415.7‎ M
1401/05/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 1 625 3
حجم معاملات 918,952 400,000 ‎1.3‎ M 20
ارزش معاملات ‎23.7‎ B ‎10.3‎ B ‎34.0‎ B 515,000
قدرت ‎10.3‎ M ‎1.0‎ B ‎5.4‎ M 17,167
نسبت خریدار به فروشنده 1.89
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1401/05/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 152 1 929 1
حجم معاملات 584,056 11,968 564,690 31,334
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎323.7‎ M ‎15.3‎ B ‎847.6‎ M
قدرت ‎10.4‎ M ‎32.4‎ M ‎1.6‎ M ‎84.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.32
جریان پول حقیقی ‎523.9‎ M
1401/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 1 814 2
حجم معاملات 487,804 31,921 519,711 14
ارزش معاملات ‎12.8‎ B ‎834.7‎ M ‎13.6‎ B 366,100
قدرت ‎8.3‎ M ‎83.5‎ M ‎1.7‎ M 18,305
نسبت خریدار به فروشنده 4.99
جریان پول حقیقی ‎-834.4‎ M
1401/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 2 682 1
حجم معاملات 456,192 21,006 457,198 20,000
ارزش معاملات ‎12.0‎ B ‎552.5‎ M ‎12.0‎ B ‎526.0‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎27.6‎ M ‎1.8‎ M ‎52.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.39
جریان پول حقیقی ‎-26.5‎ M
1401/05/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 1 687 4
حجم معاملات 385,039 85,461 450,481 20,019
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎2.3‎ B ‎12.0‎ B ‎534.5‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎228.2‎ M ‎1.8‎ M ‎13.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.49
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1401/05/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 123 0 882 2
حجم معاملات 259,695 0 259,683 12
ارزش معاملات ‎7.1‎ B 0 ‎7.1‎ B 329,400
قدرت ‎5.8‎ M - 808,197 16,470
نسبت خریدار به فروشنده 7.17
جریان پول حقیقی 329,400
1401/05/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 280 1 1,006 1
حجم معاملات 591,401 59,800 651,194 7
ارزش معاملات ‎16.2‎ B ‎1.6‎ B ‎17.8‎ B 191,450
قدرت ‎5.8‎ M ‎163.6‎ M ‎1.8‎ M 19,145
نسبت خریدار به فروشنده 3.26
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 1 957 1
حجم معاملات 621,210 32,540 644,750 9,000
ارزش معاملات ‎17.2‎ B ‎903.0‎ M ‎17.9‎ B ‎249.8‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎90.3‎ M ‎1.9‎ M ‎25.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.40
جریان پول حقیقی ‎-653.2‎ M
1401/04/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 225 1 1,040 1
حجم معاملات 786,376 7 766,383 20,000
ارزش معاملات ‎21.3‎ B 189,350 ‎20.7‎ B ‎541.0‎ M
قدرت ‎9.5‎ M 18,935 ‎2.0‎ M ‎54.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.74
جریان پول حقیقی ‎540.8‎ M
1401/04/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 204 1 851 3
حجم معاملات 681,121 60,000 710,412 30,709
ارزش معاملات ‎17.9‎ B ‎1.6‎ B ‎18.6‎ B ‎806.1‎ M
قدرت ‎8.8‎ M ‎157.5‎ M ‎2.2‎ M ‎26.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی ‎-768.9‎ M
1401/04/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 272 1 1,262 4
حجم معاملات ‎1.6‎ M 20,000 ‎1.3‎ M 285,902
ارزش معاملات ‎43.3‎ B ‎538.0‎ M ‎36.1‎ B ‎7.7‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎53.8‎ M ‎2.9‎ M ‎192.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.56
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1401/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 2 911 1
حجم معاملات 589,212 20,401 555,406 54,207
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎525.3‎ M ‎14.3‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎26.3‎ M ‎1.6‎ M ‎139.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.86
جریان پول حقیقی ‎870.5‎ M
1401/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 219 1 837 7
حجم معاملات 832,214 60,000 872,027 20,187
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎1.5‎ B ‎22.0‎ B ‎509.7‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎151.5‎ M ‎2.6‎ M ‎7.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.65
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1401/04/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 861 1
حجم معاملات 941,158 400,000 ‎1.3‎ M 7
ارزش معاملات ‎24.6‎ B ‎10.5‎ B ‎35.1‎ B 183,050
قدرت ‎13.2‎ M ‎1.0‎ B ‎4.1‎ M 18,305
نسبت خریدار به فروشنده 3.25
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1401/04/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 1 949 2
حجم معاملات 322,418 20,000 342,245 173
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎547.0‎ M ‎9.4‎ B ‎4.7‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎54.7‎ M 986,344 236,578
نسبت خریدار به فروشنده 6.00
جریان پول حقیقی ‎-542.3‎ M
1401/04/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 890 1
حجم معاملات 243,966 8,303 252,262 7
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎231.7‎ M ‎7.0‎ B 195,300
قدرت ‎6.5‎ M ‎23.2‎ M 790,799 19,530
نسبت خریدار به فروشنده 8.28
جریان پول حقیقی ‎-231.5‎ M
1401/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 1 908 3
حجم معاملات 367,191 39,800 405,027 1,964
ارزش معاملات ‎10.2‎ B ‎1.1‎ B ‎11.3‎ B ‎54.6‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎110.6‎ M ‎1.2‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.56
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/04/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 1 963 0
حجم معاملات 268,470 20,000 288,470 0
ارزش معاملات ‎7.6‎ B ‎567.0‎ M ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M ‎56.7‎ M 849,234 -
نسبت خریدار به فروشنده 7.60
جریان پول حقیقی ‎-567.0‎ M
1401/04/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 1 1,254 4
حجم معاملات 369,777 28,652 349,661 48,768
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎816.6‎ M ‎10.0‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎81.7‎ M 794,684 ‎34.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.29
جریان پول حقیقی ‎573.3‎ M
1401/04/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 176 1 968 1
حجم معاملات 456,372 20,000 456,372 20,000
ارزش معاملات ‎12.8‎ B ‎563.0‎ M ‎12.8‎ B ‎563.0‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎56.3‎ M ‎1.3‎ M ‎56.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.50
جریان پول حقیقی 0
1401/04/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 188 1 1,011 2
حجم معاملات 498,711 9,311 478,835 29,187
ارزش معاملات ‎14.5‎ B ‎271.4‎ M ‎14.0‎ B ‎850.8‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎27.1‎ M ‎1.4‎ M ‎42.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.60
جریان پول حقیقی ‎579.4‎ M
1401/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 237 1 1,292 0
حجم معاملات 778,994 1,863 780,857 0
ارزش معاملات ‎23.3‎ B ‎55.7‎ M ‎23.3‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎5.6‎ M ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.44
جریان پول حقیقی ‎-55.7‎ M
1401/04/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 294 1 1,454 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 35,620 ‎1.3‎ M 27,542
ارزش معاملات ‎41.1‎ B ‎1.1‎ B ‎41.4‎ B ‎844.2‎ M
قدرت ‎14.0‎ M ‎109.2‎ M ‎2.8‎ M ‎28.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.92
جریان پول حقیقی ‎-247.6‎ M
1401/04/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 1 978 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 50,000 ‎1.2‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎46.9‎ B ‎1.5‎ B ‎36.2‎ B ‎12.2‎ B
قدرت ‎45.6‎ M ‎152.8‎ M ‎3.7‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 12.30
جریان پول حقیقی ‎10.7‎ B
1401/04/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 0 1,425 3
حجم معاملات 939,679 0 539,667 400,012
ارزش معاملات ‎27.4‎ B 0 ‎15.7‎ B ‎11.7‎ B
قدرت ‎14.3‎ M - ‎1.1‎ M ‎388.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.92
جریان پول حقیقی ‎11.7‎ B
1401/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 223 1 1,261 7
حجم معاملات 841,052 1,516 813,015 29,553
ارزش معاملات ‎23.4‎ B ‎42.2‎ M ‎22.6‎ B ‎823.1‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎4.2‎ M ‎1.8‎ M ‎11.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.85
جریان پول حقیقی ‎780.8‎ M
1401/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 0 990 3
حجم معاملات 199,733 0 199,712 21
ارزش معاملات ‎5.5‎ B 0 ‎5.5‎ B 578,550
قدرت ‎4.7‎ M - 555,764 19,285
نسبت خریدار به فروشنده 8.46
جریان پول حقیقی 578,550
1401/03/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 1 1,187 4
حجم معاملات 358,017 13 358,002 28
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 364,000 ‎10.0‎ B 784,000
قدرت ‎6.5‎ M 36,400 844,487 19,600
نسبت خریدار به فروشنده 7.66
جریان پول حقیقی 420,000
1401/03/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 347 1 1,342 0
حجم معاملات 913,244 99,116 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.6‎ B ‎2.8‎ B ‎28.4‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M ‎278.0‎ M ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.49
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1401/03/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 1 1,303 3
حجم معاملات 406,523 14 405,535 1,002
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 408,100 ‎11.8‎ B ‎29.2‎ M
قدرت ‎9.0‎ M 40,810 907,241 973,610
نسبت خریدار به فروشنده 9.90
جریان پول حقیقی ‎28.8‎ M
1401/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 365 1 1,278 2
حجم معاملات 939,893 37,648 977,527 14
ارزش معاملات ‎27.0‎ B ‎1.1‎ B ‎28.1‎ B 402,500
قدرت ‎7.4‎ M ‎108.2‎ M ‎2.2‎ M 20,125
نسبت خریدار به فروشنده 3.37
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 1 1,241 1
حجم معاملات 527,387 20,000 547,380 7
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎596.0‎ M ‎16.3‎ B 208,600
قدرت ‎7.1‎ M ‎59.6‎ M ‎1.3‎ M 20,860
نسبت خریدار به فروشنده 5.41
جریان پول حقیقی ‎-595.8‎ M
1401/03/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 1,464 3
حجم معاملات 485,504 0 465,490 20,014
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎13.8‎ B ‎595.4‎ M
قدرت ‎7.3‎ M - 945,924 ‎19.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.71
جریان پول حقیقی ‎595.4‎ M
1401/03/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 1 1,377 4
حجم معاملات 498,907 20,000 516,581 2,326
ارزش معاملات ‎14.6‎ B ‎587.0‎ M ‎15.2‎ B ‎68.3‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎58.7‎ M ‎1.1‎ M ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.69
جریان پول حقیقی ‎-518.7‎ M
1401/03/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 1 1,344 1
حجم معاملات 662,085 12,379 654,464 20,000
ارزش معاملات ‎19.4‎ B ‎363.3‎ M ‎19.2‎ B ‎587.0‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎36.3‎ M ‎1.4‎ M ‎58.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.55
جریان پول حقیقی ‎223.7‎ M
1401/03/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 193 1 1,347 0
حجم معاملات 460,078 12,840 472,918 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B ‎389.1‎ M ‎14.3‎ B 0
قدرت ‎7.2‎ M ‎38.9‎ M ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.79
جریان پول حقیقی ‎-389.1‎ M
1401/03/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 282 1 1,567 4
حجم معاملات 859,723 44,423 863,132 41,014
ارزش معاملات ‎26.3‎ B ‎1.4‎ B ‎26.4‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎135.9‎ M ‎1.7‎ M ‎31.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.53
جریان پول حقیقی ‎-104.3‎ M
1401/03/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 360 1 1,285 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 400,000 ‎1.9‎ M 7
ارزش معاملات ‎46.7‎ B ‎12.2‎ B ‎58.9‎ B 214,200
قدرت ‎13.0‎ M ‎1.2‎ B ‎4.6‎ M 21,420
نسبت خریدار به فروشنده 2.83
جریان پول حقیقی ‎-12.2‎ B
1401/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 327 1 1,691 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 43,357 ‎1.5‎ M 3,014
ارزش معاملات ‎45.4‎ B ‎1.4‎ B ‎46.7‎ B ‎96.3‎ M
قدرت ‎13.9‎ M ‎138.5‎ M ‎2.8‎ M ‎3.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.03
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 226 1 1,787 2
حجم معاملات 940,543 214 920,750 20,007
ارزش معاملات ‎29.5‎ B ‎6.7‎ M ‎28.9‎ B ‎628.2‎ M
قدرت ‎13.1‎ M 671,960 ‎1.6‎ M ‎31.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.08
جریان پول حقیقی ‎621.5‎ M
1401/03/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 264 1 2,056 2
حجم معاملات 823,688 2,895 823,536 3,047
ارزش معاملات ‎25.5‎ B ‎89.5‎ M ‎25.4‎ B ‎94.2‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎8.9‎ M ‎1.2‎ M ‎4.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.79
جریان پول حقیقی ‎4.7‎ M
1401/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 308 1 1,469 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 116,040 ‎1.4‎ M 14,234
ارزش معاملات ‎37.9‎ B ‎3.5‎ B ‎40.9‎ B ‎428.4‎ M
قدرت ‎12.3‎ M ‎349.3‎ M ‎2.8‎ M ‎21.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.41
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 1 1,899 9
حجم معاملات ‎1.5‎ M 35,267 ‎1.5‎ M 20,381
ارزش معاملات ‎45.9‎ B ‎1.1‎ B ‎46.4‎ B ‎628.8‎ M
قدرت ‎12.9‎ M ‎108.8‎ M ‎2.4‎ M ‎7.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.27
جریان پول حقیقی ‎-459.2‎ M
1401/03/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 1 2,475 6
حجم معاملات ‎2.2‎ M 20,000 ‎1.5‎ M 730,023
ارزش معاملات ‎65.8‎ B ‎600.0‎ M ‎44.5‎ B ‎21.9‎ B
قدرت ‎16.9‎ M ‎60.0‎ M ‎1.8‎ M ‎365.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.41
جریان پول حقیقی ‎21.3‎ B
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 492 1 1,820 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 418,224 ‎1.4‎ M 750,517
ارزش معاملات ‎50.5‎ B ‎12.1‎ B ‎40.9‎ B ‎21.8‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎1.2‎ B ‎2.2‎ M ‎544.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
جریان پول حقیقی ‎9.6‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 256 1 963 2
حجم معاملات 827,551 399,961 ‎1.2‎ M 46
ارزش معاملات ‎25.1‎ B ‎12.1‎ B ‎37.2‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎1.2‎ B ‎3.9‎ M 69,690
نسبت خریدار به فروشنده 2.54
جریان پول حقیقی ‎-12.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 1 1,759 2
حجم معاملات 495,569 20,000 515,556 13
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎635.0‎ M ‎16.4‎ B 412,750
قدرت ‎9.9‎ M ‎63.5‎ M 930,580 20,638
نسبت خریدار به فروشنده 10.63
جریان پول حقیقی ‎-634.6‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 477 2 2,125 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 149,276 ‎1.4‎ M 20,014
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎4.7‎ B ‎43.8‎ B ‎624.4‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎232.9‎ M ‎2.1‎ M ‎20.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 1 5,631 3
حجم معاملات 923,881 6,525 886,951 43,455
ارزش معاملات ‎30.1‎ B ‎212.4‎ M ‎28.9‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎21.2‎ M 512,702 ‎47.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.56
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 1 2,572 2
حجم معاملات 757,338 47,485 802,501 2,322
ارزش معاملات ‎24.8‎ B ‎1.6‎ B ‎26.2‎ B ‎75.9‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎155.3‎ M ‎1.0‎ M ‎3.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.27
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 669 2 2,469 3
حجم معاملات ‎2.4‎ M 21,444 ‎2.4‎ M 38,007
ارزش معاملات ‎82.8‎ B ‎727.0‎ M ‎82.3‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎36.3‎ M ‎3.3‎ M ‎42.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.72
جریان پول حقیقی ‎561.5‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 435 1 1,897 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 74,732 ‎1.4‎ M 21
ارزش معاملات ‎44.4‎ B ‎2.6‎ B ‎46.9‎ B 717,150
قدرت ‎10.2‎ M ‎255.2‎ M ‎2.5‎ M 23,905
نسبت خریدار به فروشنده 4.12
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 690 3 2,101 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 59,799 ‎1.8‎ M 40,014
ارزش معاملات ‎63.6‎ B ‎2.1‎ B ‎64.3‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎69.3‎ M ‎3.1‎ M ‎34.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.01
جریان پول حقیقی ‎-687.5‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 565 1 2,857 3
حجم معاملات ‎2.9‎ M 20,294 ‎2.5‎ M 400,013
ارزش معاملات ‎102.8‎ B ‎717.4‎ M ‎89.3‎ B ‎14.1‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎71.7‎ M ‎3.1‎ M ‎471.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.82
جریان پول حقیقی ‎13.4‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 418 2 2,420 4
حجم معاملات ‎1.3‎ M 22,944 ‎1.3‎ M 47,485
ارزش معاملات ‎44.9‎ B ‎778.9‎ M ‎44.1‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎38.9‎ M ‎1.8‎ M ‎40.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.90
جریان پول حقیقی ‎833.2‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 792 2 2,002 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 301,947 ‎3.0‎ M 7
ارزش معاملات ‎91.3‎ B ‎10.3‎ B ‎101.7‎ B 239,400
قدرت ‎11.5‎ M ‎516.3‎ M ‎5.1‎ M 23,940
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 674 1 2,305 8
حجم معاملات ‎2.3‎ M 17,170 ‎2.1‎ M 306,050
ارزش معاملات ‎83.9‎ B ‎614.7‎ M ‎73.5‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎61.5‎ M ‎3.2‎ M ‎137.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی ‎10.3‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 3 2,430 6
حجم معاملات ‎2.0‎ M 36,993 ‎1.6‎ M 397,258
ارزش معاملات ‎68.8‎ B ‎1.3‎ B ‎56.4‎ B ‎13.7‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎42.5‎ M ‎2.3‎ M ‎228.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.78
جریان پول حقیقی ‎12.4‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 622 1 4,491 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 46,100 ‎2.0‎ M 360,000
ارزش معاملات ‎77.8‎ B ‎1.5‎ B ‎67.4‎ B ‎11.9‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎152.8‎ M ‎1.5‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.33
جریان پول حقیقی ‎10.4‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 477 2 2,924 5
حجم معاملات ‎2.8‎ M 24,223 ‎1.7‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎91.1‎ B ‎780.0‎ M ‎53.6‎ B ‎38.2‎ B
قدرت ‎19.1‎ M ‎39.0‎ M ‎1.8‎ M ‎764.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.41
جریان پول حقیقی ‎37.5‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 649 1 2,315 5
حجم معاملات ‎3.5‎ M 20,000 ‎2.2‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎106.7‎ B ‎617.0‎ M ‎67.4‎ B ‎40.0‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎61.7‎ M ‎2.9‎ M ‎799.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی ‎39.4‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 0 1,857 4
حجم معاملات 696,435 0 685,725 10,710
ارزش معاملات ‎21.0‎ B 0 ‎20.7‎ B ‎323.4‎ M
قدرت ‎9.2‎ M - ‎1.1‎ M ‎8.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.24
جریان پول حقیقی ‎323.4‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 226 1 1,403 5
حجم معاملات 698,208 43,267 721,447 20,028
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎1.3‎ B ‎21.7‎ B ‎602.8‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎130.2‎ M ‎1.5‎ M ‎12.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.01
جریان پول حقیقی ‎-699.5‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 312 2 1,478 7
حجم معاملات 799,161 24,512 690,968 132,705
ارزش معاملات ‎24.3‎ B ‎745.2‎ M ‎21.0‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎7.8‎ M ‎37.3‎ M ‎1.4‎ M ‎57.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.48
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 289 1 1,747 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 2,494 ‎1.1‎ M 7
ارزش معاملات ‎33.9‎ B ‎77.1‎ M ‎34.0‎ B 216,300
قدرت ‎11.7‎ M ‎7.7‎ M ‎1.9‎ M 21,630
نسبت خریدار به فروشنده 6.03
جریان پول حقیقی ‎-76.8‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 2 1,655 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 47,184 ‎1.2‎ M 40,014
ارزش معاملات ‎36.0‎ B ‎1.4‎ B ‎36.2‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎72.4‎ M ‎2.2‎ M ‎40.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.61
جریان پول حقیقی ‎-220.1‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 1 1,583 6
حجم معاملات 581,653 285 561,904 20,034
ارزش معاملات ‎17.6‎ B ‎8.6‎ M ‎17.0‎ B ‎606.0‎ M
قدرت ‎11.2‎ M 862,125 ‎1.1‎ M ‎10.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.44
جریان پول حقیقی ‎597.4‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 2 1,158 4
حجم معاملات 377,269 101,347 470,507 8,109
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎3.0‎ B ‎13.8‎ B ‎237.6‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎148.5‎ M ‎1.2‎ M ‎5.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.88
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 1 1,002 2
حجم معاملات 664,654 380,007 ‎1.0‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎19.5‎ B ‎11.2‎ B ‎30.1‎ B ‎588.0‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎1.1‎ B ‎3.0‎ M ‎29.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.35
جریان پول حقیقی ‎-10.6‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 279 0 2,223 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 31,559
ارزش معاملات ‎42.0‎ B 0 ‎41.0‎ B ‎967.3‎ M
قدرت ‎15.0‎ M - ‎1.8‎ M ‎32.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.16
جریان پول حقیقی ‎967.3‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 1 1,505 1
حجم معاملات 862,587 7 812,594 50,000
ارزش معاملات ‎25.7‎ B 208,250 ‎24.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎12.4‎ M 20,825 ‎1.6‎ M ‎148.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.72
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 239 1 1,645 2
حجم معاملات 892,173 64,179 936,345 20,007
ارزش معاملات ‎26.2‎ B ‎1.9‎ B ‎27.5‎ B ‎588.2‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎188.7‎ M ‎1.7‎ M ‎29.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.56
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 386 0 1,710 4
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎1.6‎ M 400,020
ارزش معاملات ‎59.6‎ B 0 ‎47.7‎ B ‎11.8‎ B
قدرت ‎15.4‎ M - ‎2.8‎ M ‎296.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.53
جریان پول حقیقی ‎11.8‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 0 1,675 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 7
ارزش معاملات ‎34.0‎ B 0 ‎34.0‎ B 199,150
قدرت ‎13.8‎ M - ‎2.0‎ M 19,915
نسبت خریدار به فروشنده 6.78
جریان پول حقیقی 199,150
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 322 0 1,607 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 27,573
ارزش معاملات ‎37.7‎ B 0 ‎37.0‎ B ‎762.4‎ M
قدرت ‎11.7‎ M - ‎2.3‎ M ‎25.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.09
جریان پول حقیقی ‎762.4‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 369 1 1,727 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 42,176 ‎1.8‎ M 22,745
ارزش معاملات ‎50.6‎ B ‎1.2‎ B ‎51.2‎ B ‎639.1‎ M
قدرت ‎13.7‎ M ‎118.5‎ M ‎3.0‎ M ‎16.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.63
جریان پول حقیقی ‎-546.0‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 275 0 1,411 2
حجم معاملات 782,030 0 762,024 20,006
ارزش معاملات ‎22.2‎ B 0 ‎21.6‎ B ‎568.2‎ M
قدرت ‎8.1‎ M - ‎1.5‎ M ‎28.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.27
جریان پول حقیقی ‎568.2‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 0 1,807 3
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.2‎ M 400,014
ارزش معاملات ‎73.7‎ B 0 ‎62.5‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎22.6‎ M - ‎3.5‎ M ‎372.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.53
جریان پول حقیقی ‎11.2‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 1 943 4
حجم معاملات 386,495 20,000 402,976 3,519
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎533.0‎ M ‎10.7‎ B ‎93.8‎ M
قدرت ‎7.6‎ M ‎53.3‎ M ‎1.1‎ M ‎2.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.70
جریان پول حقیقی ‎-439.2‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 0 936 1
حجم معاملات 373,766 0 373,759 7
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎10.0‎ B 187,950
قدرت ‎8.3‎ M - ‎1.1‎ M 18,795
نسبت خریدار به فروشنده 7.74
جریان پول حقیقی 187,950
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 870 1
حجم معاملات 688,693 0 628,209 60,484
ارزش معاملات ‎18.3‎ B 0 ‎16.7‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎9.2‎ M - ‎1.9‎ M ‎160.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.82
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 947 4
حجم معاملات 651,538 20,200 670,815 923
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎541.4‎ M ‎18.0‎ B ‎24.7‎ M
قدرت ‎16.0‎ M ‎54.1‎ M ‎1.9‎ M 618,410
نسبت خریدار به فروشنده 8.44
جریان پول حقیقی ‎-516.6‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 1 1,034 3
حجم معاملات 781,910 452 759,419 22,943
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎12.2‎ M ‎20.4‎ B ‎617.2‎ M
قدرت ‎16.4‎ M ‎1.2‎ M ‎2.0‎ M ‎20.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.32
جریان پول حقیقی ‎605.0‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 1 1,724 3
حجم معاملات 928,509 40,200 968,688 21
ارزش معاملات ‎25.2‎ B ‎1.1‎ B ‎26.3‎ B 570,150
قدرت ‎20.0‎ M ‎109.1‎ M ‎1.5‎ M 19,005
نسبت خریدار به فروشنده 13.12
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130