1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-7.9% ‎9.7% ‎2.4% ‎-6.1%

چخزر

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: 0.34% 29,100
قیمت پایانی: 29,000
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎2,363 :EPS
‎12 :P/E
29,000 30,740
27,260

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد چخزر


492 1,741,231 (inf%)
حقیقی
1,820 1,408,938 (inf%)
1 418,224 (inf%)
حقوقی
4 750,517 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی10 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 12 میلیون تومان 12 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6.33 6.23 6.46
ورود پول حقیقی : 964 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎3 میلیارد تومان ‎11 میلیارد تومان

توضیحات نماد چخزر

چخزر (صنایع چوب خزر كاسپین) : شرکت صنایع چوب خزر كاسپین در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC فعالیت دارد. مدیرعامل: عطاء تفضلی مدیر مالی: مجید محمودی سرمایه: 200000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم چخزر در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 29,100
(‎-3.96)
29,000
(‎-4.29)
‎2.2‎ M ‎62.6‎ B 4.57 ‎‎9.6‎ B
1401/03/02 30,200
(‎-4.88)
30,300
(‎-4.57)
‎1.2‎ M ‎37.2‎ B 2.54 ‎‎-12.1‎ B
1401/03/01 31,650
(‎1.44)
31,750
(‎1.76)
515,569 ‎16.4‎ B 10.63 ‎‎-634.6‎ M
1401/02/31 31,350
(‎-3.69)
31,200
(‎-4.15)
‎1.4‎ M ‎44.4‎ B 4.04 ‎‎-4.0‎ B
1401/02/28 32,150
(‎-1.68)
32,550
(‎-0.46)
930,406 ‎30.3‎ B 17.56 ‎‎1.2‎ B
1401/02/27 32,150
(‎1.58)
32,700
(‎3.32)
804,823 ‎26.3‎ B 7.27 ‎‎-1.5‎ B
1401/02/21 33,850
(‎-0.88)
33,900
(‎-0.73)
‎2.5‎ M ‎83.6‎ B 3.72 ‎‎561.5‎ M
1401/02/20 34,350
(‎-1.15)
34,150
(‎-1.73)
‎1.4‎ M ‎46.9‎ B 4.12 ‎‎-2.6‎ B
1401/02/19 34,250
(‎-3.11)
34,750
(‎-1.70)
‎1.9‎ M ‎65.7‎ B 3.01 ‎‎-687.5‎ M
1401/02/18 35,600
(‎4.86)
35,350
(‎4.12)
‎2.9‎ M ‎103.5‎ B 5.82 ‎‎13.4‎ B

گروه: محصولات چوبی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
چفیبر 6,100 6,150 0 0 -
چنوپا 1 1 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين-سهامي خاص ‎135 M 67.54% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين ‎16 M 7.80% 399,922
شخص حقيقي ‎3 M 1.38% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.12% 1,154
جمع کل سهامداران درصدی 77.84%
تعداد کل سهام شرکت ‎200.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎12.8‎ M
میانگین قیمت معامله شده 32,256 ریال
موضوع فعالیت
تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC
جزئیات فعالیت
چخزر (صنایع چوب خزر كاسپین) : شرکت صنایع چوب خزر كاسپین در زمینه تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC فعالیت دارد. مدیرعامل: عطاء تفضلی مدیر مالی: مجید محمودی سرمایه: 200000
مدیر عامل
عطاء تفضلي
مدیر مالی
مجید محمودی
نشانی
آمل _کیلومتر 8جاده چمستان_جنب شرکت تکاب
تلفن
02188692106
فکس
02188692102
پست الکترونیک
commerce@choobekhazar.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
200,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 492 1 1,820 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 418,224 ‎1.4‎ M 750,517
ارزش معاملات ‎50.5‎ B ‎12.1‎ B ‎40.9‎ B ‎21.8‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎1.2‎ B ‎2.2‎ M ‎544.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
جریان پول حقیقی ‎9.6‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 256 1 963 2
حجم معاملات 827,551 399,961 ‎1.2‎ M 46
ارزش معاملات ‎25.1‎ B ‎12.1‎ B ‎37.2‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎1.2‎ B ‎3.9‎ M 69,690
نسبت خریدار به فروشنده 2.54
جریان پول حقیقی ‎-12.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 1 1,759 2
حجم معاملات 495,569 20,000 515,556 13
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎635.0‎ M ‎16.4‎ B 412,750
قدرت ‎9.9‎ M ‎63.5‎ M 930,580 20,638
نسبت خریدار به فروشنده 10.63
جریان پول حقیقی ‎-634.6‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 477 2 2,125 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 149,276 ‎1.4‎ M 20,014
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎4.7‎ B ‎43.8‎ B ‎624.4‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎232.9‎ M ‎2.1‎ M ‎20.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 1 5,631 3
حجم معاملات 923,881 6,525 886,951 43,455
ارزش معاملات ‎30.1‎ B ‎212.4‎ M ‎28.9‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎21.2‎ M 512,702 ‎47.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.56
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 1 2,572 2
حجم معاملات 757,338 47,485 802,501 2,322
ارزش معاملات ‎24.8‎ B ‎1.6‎ B ‎26.2‎ B ‎75.9‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎155.3‎ M ‎1.0‎ M ‎3.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.27
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 669 2 2,469 3
حجم معاملات ‎2.4‎ M 21,444 ‎2.4‎ M 38,007
ارزش معاملات ‎82.8‎ B ‎727.0‎ M ‎82.3‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎36.3‎ M ‎3.3‎ M ‎42.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.72
جریان پول حقیقی ‎561.5‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 435 1 1,897 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 74,732 ‎1.4‎ M 21
ارزش معاملات ‎44.4‎ B ‎2.6‎ B ‎46.9‎ B 717,150
قدرت ‎10.2‎ M ‎255.2‎ M ‎2.5‎ M 23,905
نسبت خریدار به فروشنده 4.12
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 690 3 2,101 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 59,799 ‎1.8‎ M 40,014
ارزش معاملات ‎63.6‎ B ‎2.1‎ B ‎64.3‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎69.3‎ M ‎3.1‎ M ‎34.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.01
جریان پول حقیقی ‎-687.5‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 565 1 2,857 3
حجم معاملات ‎2.9‎ M 20,294 ‎2.5‎ M 400,013
ارزش معاملات ‎102.8‎ B ‎717.4‎ M ‎89.3‎ B ‎14.1‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎71.7‎ M ‎3.1‎ M ‎471.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.82
جریان پول حقیقی ‎13.4‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 418 2 2,420 4
حجم معاملات ‎1.3‎ M 22,944 ‎1.3‎ M 47,485
ارزش معاملات ‎44.9‎ B ‎778.9‎ M ‎44.1‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎38.9‎ M ‎1.8‎ M ‎40.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.90
جریان پول حقیقی ‎833.2‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 792 2 2,002 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 301,947 ‎3.0‎ M 7
ارزش معاملات ‎91.3‎ B ‎10.3‎ B ‎101.7‎ B 239,400
قدرت ‎11.5‎ M ‎516.3‎ M ‎5.1‎ M 23,940
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 674 1 2,305 8
حجم معاملات ‎2.3‎ M 17,170 ‎2.1‎ M 306,050
ارزش معاملات ‎83.9‎ B ‎614.7‎ M ‎73.5‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎61.5‎ M ‎3.2‎ M ‎137.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی ‎10.3‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 3 2,430 6
حجم معاملات ‎2.0‎ M 36,993 ‎1.6‎ M 397,258
ارزش معاملات ‎68.8‎ B ‎1.3‎ B ‎56.4‎ B ‎13.7‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎42.5‎ M ‎2.3‎ M ‎228.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.78
جریان پول حقیقی ‎12.4‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 622 1 4,491 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 46,100 ‎2.0‎ M 360,000
ارزش معاملات ‎77.8‎ B ‎1.5‎ B ‎67.4‎ B ‎11.9‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎152.8‎ M ‎1.5‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.33
جریان پول حقیقی ‎10.4‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 477 2 2,924 5
حجم معاملات ‎2.8‎ M 24,223 ‎1.7‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎91.1‎ B ‎780.0‎ M ‎53.6‎ B ‎38.2‎ B
قدرت ‎19.1‎ M ‎39.0‎ M ‎1.8‎ M ‎764.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.41
جریان پول حقیقی ‎37.5‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 649 1 2,315 5
حجم معاملات ‎3.5‎ M 20,000 ‎2.2‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎106.7‎ B ‎617.0‎ M ‎67.4‎ B ‎40.0‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎61.7‎ M ‎2.9‎ M ‎799.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی ‎39.4‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 0 1,857 4
حجم معاملات 696,435 0 685,725 10,710
ارزش معاملات ‎21.0‎ B 0 ‎20.7‎ B ‎323.4‎ M
قدرت ‎9.2‎ M - ‎1.1‎ M ‎8.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.24
جریان پول حقیقی ‎323.4‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 226 1 1,403 5
حجم معاملات 698,208 43,267 721,447 20,028
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎1.3‎ B ‎21.7‎ B ‎602.8‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎130.2‎ M ‎1.5‎ M ‎12.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.01
جریان پول حقیقی ‎-699.5‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 312 2 1,478 7
حجم معاملات 799,161 24,512 690,968 132,705
ارزش معاملات ‎24.3‎ B ‎745.2‎ M ‎21.0‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎7.8‎ M ‎37.3‎ M ‎1.4‎ M ‎57.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.48
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 289 1 1,747 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 2,494 ‎1.1‎ M 7
ارزش معاملات ‎33.9‎ B ‎77.1‎ M ‎34.0‎ B 216,300
قدرت ‎11.7‎ M ‎7.7‎ M ‎1.9‎ M 21,630
نسبت خریدار به فروشنده 6.03
جریان پول حقیقی ‎-76.8‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 2 1,655 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 47,184 ‎1.2‎ M 40,014
ارزش معاملات ‎36.0‎ B ‎1.4‎ B ‎36.2‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎72.4‎ M ‎2.2‎ M ‎40.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.61
جریان پول حقیقی ‎-220.1‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 1 1,583 6
حجم معاملات 581,653 285 561,904 20,034
ارزش معاملات ‎17.6‎ B ‎8.6‎ M ‎17.0‎ B ‎606.0‎ M
قدرت ‎11.2‎ M 862,125 ‎1.1‎ M ‎10.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.44
جریان پول حقیقی ‎597.4‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 2 1,158 4
حجم معاملات 377,269 101,347 470,507 8,109
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎3.0‎ B ‎13.8‎ B ‎237.6‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎148.5‎ M ‎1.2‎ M ‎5.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.88
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 1 1,002 2
حجم معاملات 664,654 380,007 ‎1.0‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎19.5‎ B ‎11.2‎ B ‎30.1‎ B ‎588.0‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎1.1‎ B ‎3.0‎ M ‎29.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.35
جریان پول حقیقی ‎-10.6‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 279 0 2,223 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 31,559
ارزش معاملات ‎42.0‎ B 0 ‎41.0‎ B ‎967.3‎ M
قدرت ‎15.0‎ M - ‎1.8‎ M ‎32.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.16
جریان پول حقیقی ‎967.3‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 1 1,505 1
حجم معاملات 862,587 7 812,594 50,000
ارزش معاملات ‎25.7‎ B 208,250 ‎24.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎12.4‎ M 20,825 ‎1.6‎ M ‎148.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.72
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 239 1 1,645 2
حجم معاملات 892,173 64,179 936,345 20,007
ارزش معاملات ‎26.2‎ B ‎1.9‎ B ‎27.5‎ B ‎588.2‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎188.7‎ M ‎1.7‎ M ‎29.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.56
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 386 0 1,710 4
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎1.6‎ M 400,020
ارزش معاملات ‎59.6‎ B 0 ‎47.7‎ B ‎11.8‎ B
قدرت ‎15.4‎ M - ‎2.8‎ M ‎296.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.53
جریان پول حقیقی ‎11.8‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 0 1,675 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 7
ارزش معاملات ‎34.0‎ B 0 ‎34.0‎ B 199,150
قدرت ‎13.8‎ M - ‎2.0‎ M 19,915
نسبت خریدار به فروشنده 6.78
جریان پول حقیقی 199,150
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 322 0 1,607 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 27,573
ارزش معاملات ‎37.7‎ B 0 ‎37.0‎ B ‎762.4‎ M
قدرت ‎11.7‎ M - ‎2.3‎ M ‎25.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.09
جریان پول حقیقی ‎762.4‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 369 1 1,727 4
حجم معاملات ‎1.8‎ M 42,176 ‎1.8‎ M 22,745
ارزش معاملات ‎50.6‎ B ‎1.2‎ B ‎51.2‎ B ‎639.1‎ M
قدرت ‎13.7‎ M ‎118.5‎ M ‎3.0‎ M ‎16.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.63
جریان پول حقیقی ‎-546.0‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 275 0 1,411 2
حجم معاملات 782,030 0 762,024 20,006
ارزش معاملات ‎22.2‎ B 0 ‎21.6‎ B ‎568.2‎ M
قدرت ‎8.1‎ M - ‎1.5‎ M ‎28.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.27
جریان پول حقیقی ‎568.2‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 0 1,807 3
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.2‎ M 400,014
ارزش معاملات ‎73.7‎ B 0 ‎62.5‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎22.6‎ M - ‎3.5‎ M ‎372.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.53
جریان پول حقیقی ‎11.2‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 1 943 4
حجم معاملات 386,495 20,000 402,976 3,519
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎533.0‎ M ‎10.7‎ B ‎93.8‎ M
قدرت ‎7.6‎ M ‎53.3‎ M ‎1.1‎ M ‎2.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.70
جریان پول حقیقی ‎-439.2‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 0 936 1
حجم معاملات 373,766 0 373,759 7
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎10.0‎ B 187,950
قدرت ‎8.3‎ M - ‎1.1‎ M 18,795
نسبت خریدار به فروشنده 7.74
جریان پول حقیقی 187,950
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 870 1
حجم معاملات 688,693 0 628,209 60,484
ارزش معاملات ‎18.3‎ B 0 ‎16.7‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎9.2‎ M - ‎1.9‎ M ‎160.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.82
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 947 4
حجم معاملات 651,538 20,200 670,815 923
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎541.4‎ M ‎18.0‎ B ‎24.7‎ M
قدرت ‎16.0‎ M ‎54.1‎ M ‎1.9‎ M 618,410
نسبت خریدار به فروشنده 8.44
جریان پول حقیقی ‎-516.6‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 1 1,034 3
حجم معاملات 781,910 452 759,419 22,943
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎12.2‎ M ‎20.4‎ B ‎617.2‎ M
قدرت ‎16.4‎ M ‎1.2‎ M ‎2.0‎ M ‎20.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.32
جریان پول حقیقی ‎605.0‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 1 1,724 3
حجم معاملات 928,509 40,200 968,688 21
ارزش معاملات ‎25.2‎ B ‎1.1‎ B ‎26.3‎ B 570,150
قدرت ‎20.0‎ M ‎109.1‎ M ‎1.5‎ M 19,005
نسبت خریدار به فروشنده 13.12
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 1 1,198 2
حجم معاملات 969,340 20,000 989,326 14
ارزش معاملات ‎25.6‎ B ‎528.0‎ M ‎26.1‎ B 369,600
قدرت ‎19.7‎ M ‎52.8‎ M ‎2.2‎ M 18,480
نسبت خریدار به فروشنده 9.03
جریان پول حقیقی ‎-527.6‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 2 1,575 4
حجم معاملات 732,361 100,007 762,355 70,013
ارزش معاملات ‎19.7‎ B ‎2.7‎ B ‎20.5‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎12.0‎ M ‎134.5‎ M ‎1.3‎ M ‎47.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.23
جریان پول حقیقی ‎-806.8‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 235 0 1,444 2
حجم معاملات 844,267 0 844,137 130
ارزش معاملات ‎22.5‎ B 0 ‎22.5‎ B ‎3.5‎ M
قدرت ‎9.6‎ M - ‎1.6‎ M 173,550
نسبت خریدار به فروشنده 6.15
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 1 2,028 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 26,644 ‎1.3‎ M 13
ارزش معاملات ‎33.3‎ B ‎715.4‎ M ‎34.0‎ B 349,050
قدرت ‎11.4‎ M ‎71.5‎ M ‎1.7‎ M 17,453
نسبت خریدار به فروشنده 6.78
جریان پول حقیقی ‎-715.0‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 210 1 2,790 3
حجم معاملات 705,707 19,390 725,076 21
ارزش معاملات ‎18.9‎ B ‎518.7‎ M ‎19.4‎ B 561,750
قدرت ‎9.0‎ M ‎51.9‎ M 695,189 18,725
نسبت خریدار به فروشنده 12.93
جریان پول حقیقی ‎-518.1‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 0 1,901 2
حجم معاملات 619,477 0 619,463 14
ارزش معاملات ‎16.5‎ B 0 ‎16.5‎ B 373,100
قدرت ‎6.9‎ M - 868,421 18,655
نسبت خریدار به فروشنده 7.89
جریان پول حقیقی 373,100
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 3 1,294 3
حجم معاملات ‎1.5‎ M 220,027 ‎1.7‎ M 13
ارزش معاملات ‎40.0‎ B ‎5.8‎ B ‎45.8‎ B 344,500
قدرت ‎16.1‎ M ‎194.4‎ M ‎3.5‎ M 11,483
نسبت خریدار به فروشنده 4.54
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 368 2 1,422 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 250,049 ‎2.1‎ M 72,674
ارزش معاملات ‎52.3‎ B ‎6.9‎ B ‎57.1‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎342.6‎ M ‎4.0‎ M ‎66.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.54
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 267 2 1,257 5
حجم معاملات ‎1.4‎ M 151,657 ‎1.6‎ M 1,118
ارزش معاملات ‎38.3‎ B ‎4.1‎ B ‎42.3‎ B ‎30.1‎ M
قدرت ‎14.3‎ M ‎204.4‎ M ‎3.4‎ M 602,602
نسبت خریدار به فروشنده 4.26
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 238 0 1,647 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.6‎ M 61,469
ارزش معاملات ‎44.9‎ B 0 ‎43.3‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎18.9‎ M - ‎2.6‎ M ‎82.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.18
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 467 1 1,393 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 120,028 ‎2.1‎ M 14
ارزش معاملات ‎51.8‎ B ‎3.1‎ B ‎54.9‎ B 361,200
قدرت ‎11.1‎ M ‎309.7‎ M ‎3.9‎ M 18,060
نسبت خریدار به فروشنده 2.81
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 458 1 1,376 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 230,048 ‎1.9‎ M 7
ارزش معاملات ‎43.5‎ B ‎6.1‎ B ‎49.6‎ B 185,150
قدرت ‎9.5‎ M ‎608.5‎ M ‎3.6‎ M 18,515
نسبت خریدار به فروشنده 2.64
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 302 1 1,683 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 19,960 ‎1.1‎ M 210,723
ارزش معاملات ‎35.1‎ B ‎549.9‎ M ‎29.9‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎11.6‎ M ‎55.0‎ M ‎1.8‎ M ‎193.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.55
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 392 1 2,045 6
حجم معاملات ‎2.0‎ M 85,273 ‎2.0‎ M 84,762
ارزش معاملات ‎53.4‎ B ‎2.3‎ B ‎53.4‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎225.5‎ M ‎2.6‎ M ‎37.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.22
جریان پول حقیقی ‎-13.5‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 356 1 1,303 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 400,000 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.7‎ B ‎10.3‎ B ‎42.0‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M ‎1.0‎ B ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.76
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 514 1 1,446 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 400,000 ‎2.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎66.4‎ B ‎10.8‎ B ‎77.2‎ B 0
قدرت ‎12.9‎ M ‎1.1‎ B ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.42
جریان پول حقیقی ‎-10.8‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 304 0 1,575 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.3‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎47.8‎ B 0 ‎36.6‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎15.7‎ M - ‎2.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 6.77
جریان پول حقیقی ‎11.2‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 561 1 1,710 5
حجم معاملات ‎3.4‎ M 20,000 ‎2.9‎ M 480,020
ارزش معاملات ‎91.0‎ B ‎535.0‎ M ‎78.7‎ B ‎12.8‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎53.5‎ M ‎4.6‎ M ‎256.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.52
جریان پول حقیقی ‎12.3‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 225 1 1,661 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 100,000 ‎1.1‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎36.2‎ B ‎2.6‎ B ‎28.5‎ B ‎10.2‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎255.5‎ M ‎1.7‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 9.36
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 424 1 3,142 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 286 ‎1.4‎ M 7
ارزش معاملات ‎33.6‎ B ‎7.0‎ M ‎33.6‎ B 171,150
قدرت ‎7.9‎ M 699,270 ‎1.1‎ M 17,115
نسبت خریدار به فروشنده 7.41
جریان پول حقیقی ‎-6.8‎ M
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 317 1 1,601 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 14,260 ‎1.1‎ M 21
ارزش معاملات ‎27.8‎ B ‎355.1‎ M ‎28.2‎ B 522,900
قدرت ‎8.8‎ M ‎35.5‎ M ‎1.8‎ M 17,430
نسبت خریدار به فروشنده 4.99
جریان پول حقیقی ‎-354.6‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 294 1 1,233 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 54,731 ‎1.4‎ M 14
ارزش معاملات ‎33.5‎ B ‎1.4‎ B ‎34.9‎ B 350,700
قدرت ‎11.4‎ M ‎137.1‎ M ‎2.8‎ M 17,535
نسبت خریدار به فروشنده 4.03
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 458 1 1,333 5
حجم معاملات ‎2.0‎ M 200,000 ‎2.2‎ M 1,452
ارزش معاملات ‎51.4‎ B ‎5.1‎ B ‎56.5‎ B ‎37.1‎ M
قدرت ‎11.2‎ M ‎511.0‎ M ‎4.2‎ M 741,972
نسبت خریدار به فروشنده 2.65
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 320 1 1,938 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M 20,000 ‎1.7‎ M 380,014
ارزش معاملات ‎54.3‎ B ‎527.0‎ M ‎44.8‎ B ‎10.0‎ B
قدرت ‎17.0‎ M ‎52.7‎ M ‎2.3‎ M ‎333.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.34
جریان پول حقیقی ‎9.5‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 845 1 1,191 2
حجم معاملات ‎6.3‎ M 400,000 ‎6.7‎ M 10
ارزش معاملات ‎157.7‎ B ‎10.1‎ B ‎167.8‎ B 252,000
قدرت ‎18.7‎ M ‎1.0‎ B ‎14.1‎ M 12,600
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-10.1‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 557 1 1,184 2
حجم معاملات ‎2.1‎ M 366,526 ‎2.4‎ M 14
ارزش معاملات ‎54.7‎ B ‎9.6‎ B ‎64.3‎ B 368,200
قدرت ‎9.8‎ M ‎964.0‎ M ‎5.4‎ M 18,410
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎-9.6‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 426 1 1,181 4
حجم معاملات ‎1.6‎ M 400,000 ‎2.0‎ M 27
ارزش معاملات ‎44.2‎ B ‎10.9‎ B ‎55.1‎ B 734,400
قدرت ‎10.4‎ M ‎1.1‎ B ‎4.7‎ M 18,360
نسبت خریدار به فروشنده 2.22
جریان پول حقیقی ‎-10.9‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 340 1 1,530 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 28,274 ‎2.0‎ M 14
ارزش معاملات ‎56.5‎ B ‎800.2‎ M ‎57.3‎ B 396,200
قدرت ‎16.6‎ M ‎80.0‎ M ‎3.7‎ M 19,810
نسبت خریدار به فروشنده 4.44
جریان پول حقیقی ‎-799.8‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 312 1 1,477 7
حجم معاملات ‎1.9‎ M 250 ‎1.9‎ M 59,541
ارزش معاملات ‎52.7‎ B ‎6.8‎ M ‎51.1‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎16.9‎ M 678,750 ‎3.5‎ M ‎23.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.88
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 323 1
حجم معاملات 311,067 399,271 709,609 729
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎10.7‎ B ‎19.0‎ B ‎19.5‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎1.1‎ B ‎5.9‎ M ‎2.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 286 1 1,159 4
حجم معاملات 882,039 343,119 ‎1.2‎ M 56,902
ارزش معاملات ‎24.7‎ B ‎9.6‎ B ‎32.7‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎8.6‎ M ‎960.7‎ M ‎2.8‎ M ‎39.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.06
جریان پول حقیقی ‎-8.0‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 342 1 896 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 370,327 ‎2.0‎ M 29,686
ارزش معاملات ‎47.8‎ B ‎10.8‎ B ‎57.7‎ B ‎862.4‎ M
قدرت ‎14.0‎ M ‎1.1‎ B ‎6.4‎ M ‎28.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.17
جریان پول حقیقی ‎-9.9‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 515 2 2,337 2
حجم معاملات ‎3.3‎ M 315,505 ‎3.5‎ M 85,733
ارزش معاملات ‎100.2‎ B ‎9.5‎ B ‎107.2‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎477.2‎ M ‎4.6‎ M ‎129.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.24
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 231 1 627 1
حجم معاملات 894,710 400,000 ‎1.3‎ M 6
ارزش معاملات ‎26.7‎ B ‎11.9‎ B ‎38.6‎ B 178,800
قدرت ‎11.5‎ M ‎1.2‎ B ‎6.2‎ M 17,880
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎-11.9‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 1 131 0
حجم معاملات 267,204 400,000 667,204 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎12.5‎ B ‎20.9‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M ‎1.3‎ B ‎15.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-12.5‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 650 2 1,637 3
حجم معاملات ‎3.2‎ M 268,067 ‎3.3‎ M 137,947
ارزش معاملات ‎103.6‎ B ‎8.8‎ B ‎107.9‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎440.3‎ M ‎6.6‎ M ‎151.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.42
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 482 1 2,524 11
حجم معاملات ‎6.3‎ M 25,095 ‎5.2‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎210.8‎ B ‎843.2‎ M ‎173.5‎ B ‎38.1‎ B
قدرت ‎43.7‎ M ‎84.3‎ M ‎6.9‎ M ‎346.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.36
جریان پول حقیقی ‎37.3‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 12 0
حجم معاملات 48,054 400,000 448,054 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎13.2‎ B ‎14.7‎ B 0
قدرت ‎4.0‎ M ‎1.3‎ B ‎122.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.03
جریان پول حقیقی ‎-13.2‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 1 8 1
حجم معاملات 97,685 400,000 497,678 7
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎13.8‎ B ‎17.2‎ B 242,200
قدرت ‎5.5‎ M ‎1.4‎ B ‎215.2‎ M 24,220
نسبت خریدار به فروشنده 0.03
جریان پول حقیقی ‎-13.8‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 543 1 661 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 366,217 ‎2.3‎ M 33,790
ارزش معاملات ‎72.8‎ B ‎13.3‎ B ‎84.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎1.3‎ B ‎12.8‎ M ‎61.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-12.1‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 708 2 2,579 8
حجم معاملات ‎8.9‎ M 31,529 ‎6.5‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎335.4‎ B ‎1.2‎ B ‎245.5‎ B ‎91.1‎ B
قدرت ‎47.4‎ M ‎59.3‎ M ‎9.5‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.98
جریان پول حقیقی ‎89.9‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 321 1 1,466 6
حجم معاملات ‎2.5‎ M 400,000 ‎2.7‎ M 186,477
ارزش معاملات ‎88.2‎ B ‎14.4‎ B ‎95.9‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎27.5‎ M ‎1.4‎ B ‎6.5‎ M ‎111.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.20
جریان پول حقیقی ‎-7.7‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 117 1
حجم معاملات 362,840 0 322,840 40,000
ارزش معاملات ‎13.6‎ B 0 ‎12.1‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎340.8‎ M - ‎10.4‎ M ‎150.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 32.87
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 1 1,524 4
حجم معاملات ‎1.4‎ M 11,328 ‎1.1‎ M 388,693
ارزش معاملات ‎52.2‎ B ‎410.4‎ M ‎38.5‎ B ‎14.1‎ B
قدرت ‎49.2‎ M ‎41.0‎ M ‎2.5‎ M ‎352.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.48
جریان پول حقیقی ‎13.7‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 368 1 1,914 6
حجم معاملات ‎2.6‎ M 5,697 ‎2.0‎ M 700,021
ارزش معاملات ‎91.7‎ B ‎197.6‎ M ‎67.6‎ B ‎24.3‎ B
قدرت ‎24.9‎ M ‎19.8‎ M ‎3.5‎ M ‎404.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.05
جریان پول حقیقی ‎24.1‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 3 1,979 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M 106,578 ‎1.4‎ M 599,372
ارزش معاملات ‎63.9‎ B ‎3.6‎ B ‎47.5‎ B ‎20.0‎ B
قدرت ‎25.9‎ M ‎118.3‎ M ‎2.4‎ M ‎998.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.78
جریان پول حقیقی ‎16.4‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 263 1 2,049 3
حجم معاملات ‎2.0‎ M 98,291 ‎1.9‎ M 243,835
ارزش معاملات ‎63.8‎ B ‎3.1‎ B ‎59.2‎ B ‎7.8‎ B
قدرت ‎24.3‎ M ‎313.5‎ M ‎2.9‎ M ‎259.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.40
جریان پول حقیقی ‎4.6‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 397 1 2,062 3
حجم معاملات ‎3.4‎ M 123,926 ‎3.3‎ M 127,167
ارزش معاملات ‎103.1‎ B ‎3.8‎ B ‎103.0‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎26.0‎ M ‎381.2‎ M ‎5.0‎ M ‎130.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.20
جریان پول حقیقی ‎99.7‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 1,757 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.4‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎54.9‎ B 0 ‎43.0‎ B ‎12.0‎ B
قدرت ‎119.4‎ M - ‎2.4‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 48.82
جریان پول حقیقی ‎12.0‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 1 2,170 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 126 ‎1.3‎ M 419,781
ارزش معاملات ‎49.6‎ B ‎3.6‎ M ‎37.6‎ B ‎12.0‎ B
قدرت ‎37.6‎ M 358,861 ‎1.7‎ M ‎398.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.66
جریان پول حقیقی ‎12.0‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 258 1 1,538 1
حجم معاملات 762,336 43,429 805,758 7
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎1.2‎ B ‎21.9‎ B 190,008
قدرت ‎8.0‎ M ‎117.9‎ M ‎1.4‎ M 19,001
نسبت خریدار به فروشنده 5.64
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 321 0 1,822 7
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 47
ارزش معاملات ‎27.6‎ B 0 ‎27.6‎ B ‎1.3‎ M
قدرت ‎8.6‎ M - ‎1.5‎ M 18,413
نسبت خریدار به فروشنده 5.68
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 0 1,233 6
حجم معاملات 416,055 0 415,921 134
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B ‎3.6‎ M
قدرت ‎6.8‎ M - 898,464 59,485
نسبت خریدار به فروشنده 7.61
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 1,553 2
حجم معاملات 626,632 20,000 642,302 4,330
ارزش معاملات ‎16.3‎ B ‎519.5‎ M ‎16.7‎ B ‎112.5‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎51.9‎ M ‎1.1‎ M ‎5.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.10
جریان پول حقیقی ‎-407.0‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 1 3,024 5
حجم معاملات 653,117 3,754 656,837 34
ارزش معاملات ‎16.2‎ B ‎93.1‎ M ‎16.3‎ B 842,894
قدرت ‎13.7‎ M ‎9.3‎ M 538,480 16,858
نسبت خریدار به فروشنده 25.48
جریان پول حقیقی ‎-92.2‎ M
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 1 1,216 3
حجم معاملات 275,984 49 151,262 124,771
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎1.2‎ M ‎3.6‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎7.4‎ M 117,644 298,655 ‎99.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 24.93
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 0 1,548 3
حجم معاملات 356,537 0 267,138 89,399
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎6.5‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎7.3‎ M - 417,136 ‎72.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.51
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 1 1,090 4
حجم معاملات 194,142 30,067 181,167 43,042
ارزش معاملات ‎4.7‎ B ‎727.0‎ M ‎4.4‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎5.3‎ M ‎72.7‎ M 401,858 ‎26.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.27
جریان پول حقیقی ‎313.7‎ M
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 1,129 2
حجم معاملات 168,441 0 153,435 15,006
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎3.7‎ B ‎364.5‎ M
قدرت ‎4.4‎ M - 330,109 ‎18.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.47
جریان پول حقیقی ‎364.5‎ M
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 1 1,222 3
حجم معاملات 568,211 144,263 672,460 40,014
ارزش معاملات ‎13.9‎ B ‎3.5‎ B ‎16.5‎ B ‎980.3‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎353.4‎ M ‎1.3‎ M ‎32.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.27
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 2 1,057 5
حجم معاملات 505,511 164,323 627,465 42,369
ارزش معاملات ‎12.8‎ B ‎4.2‎ B ‎15.9‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎8.6‎ M ‎208.2‎ M ‎1.5‎ M ‎21.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.72
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 1 1,597 4
حجم معاملات 575,378 302,635 858,914 19,099
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎8.0‎ B ‎22.7‎ B ‎503.8‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎798.3‎ M ‎1.4‎ M ‎12.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.30
جریان پول حقیقی ‎-7.5‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 0 1,710 6
حجم معاملات 319,059 0 303,831 15,228
ارزش معاملات ‎8.8‎ B 0 ‎8.4‎ B ‎418.9‎ M
قدرت ‎6.6‎ M - 488,759 ‎7.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.60
جریان پول حقیقی ‎418.9‎ M
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 1,513 1
حجم معاملات 265,412 4,439 269,844 7
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎122.8‎ M ‎7.5‎ B 193,599
قدرت ‎7.5‎ M ‎12.3‎ M 493,263 19,360
نسبت خریدار به فروشنده 15.19
جریان پول حقیقی ‎-122.6‎ M
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 1 1,646 3
حجم معاملات 389,224 4,769 393,973 20
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎132.8‎ M ‎11.0‎ B 557,080
قدرت ‎10.8‎ M ‎13.3‎ M 666,690 18,569
نسبت خریدار به فروشنده 16.26
جریان پول حقیقی ‎-132.3‎ M
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 2 1,786 4
حجم معاملات 251,790 39,672 289,687 1,775
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎1.1‎ B ‎8.1‎ B ‎49.9‎ M
قدرت ‎5.1‎ M ‎55.7‎ M 455,843 ‎1.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.25
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 1,878 6
حجم معاملات 400,418 106,215 506,250 383
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎3.0‎ B ‎14.3‎ B ‎10.8‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎300.8‎ M 763,311 180,750
نسبت خریدار به فروشنده 9.40
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 2 1,643 6
حجم معاملات 802,406 184,471 744,348 242,529
ارزش معاملات ‎22.7‎ B ‎5.2‎ B ‎21.0‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎260.6‎ M ‎1.3‎ M ‎114.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.58
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 2 1,730 4
حجم معاملات 447,483 41,917 281,522 207,878
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎1.2‎ B ‎7.9‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎8.2‎ M ‎58.8‎ M 456,798 ‎145.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.86
جریان پول حقیقی ‎4.7‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 1 1,989 3
حجم معاملات 432,460 68,438 360,376 140,522
ارزش معاملات ‎12.3‎ B ‎1.9‎ B ‎10.2‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎9.1‎ M ‎194.4‎ M 514,709 ‎133.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.68
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 181 1 2,254 6
حجم معاملات 538,423 96,351 576,798 57,976
ارزش معاملات ‎15.4‎ B ‎2.8‎ B ‎16.5‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎275.2‎ M 730,875 ‎27.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.62
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 1 1,667 3
حجم معاملات 667,160 395,032 ‎1.1‎ M 4,982
ارزش معاملات ‎19.1‎ B ‎11.3‎ B ‎30.2‎ B ‎142.3‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎1.1‎ B ‎1.8‎ M ‎4.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.59
جریان پول حقیقی ‎-11.1‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 1,654 2
حجم معاملات 360,741 385,488 736,874 9,355
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎11.5‎ B ‎22.0‎ B ‎279.9‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎1.2‎ B ‎1.3‎ M ‎14.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.35
جریان پول حقیقی ‎-11.3‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 1 2,735 6
حجم معاملات 255,463 328,108 583,535 36
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎10.2‎ B ‎18.1‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎5.5‎ M ‎1.0‎ B 661,752 18,610
نسبت خریدار به فروشنده 8.37
جریان پول حقیقی ‎-10.2‎ B
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 1 2,531 4
حجم معاملات 519,641 51,019 546,923 23,737
ارزش معاملات ‎16.7‎ B ‎1.6‎ B ‎17.5‎ B ‎760.7‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎163.5‎ M 692,459 ‎19.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.66
جریان پول حقیقی ‎-874.3‎ M
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 1 2,516 2
حجم معاملات 527,440 229,619 757,045 14
ارزش معاملات ‎16.6‎ B ‎7.2‎ B ‎23.8‎ B 440,384
قدرت ‎7.5‎ M ‎722.3‎ M 946,487 22,019
نسبت خریدار به فروشنده 7.93
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 553 2 2,661 5
حجم معاملات ‎1.7‎ M 353,807 ‎1.7‎ M 360,905
ارزش معاملات ‎53.9‎ B ‎11.2‎ B ‎53.7‎ B ‎11.4‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎559.1‎ M ‎2.0‎ M ‎228.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.83
جریان پول حقیقی ‎224.3‎ M
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 297 1 3,025 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 30,073 ‎1.4‎ M 375,573
ارزش معاملات ‎54.8‎ B ‎943.9‎ M ‎43.9‎ B ‎11.8‎ B
قدرت ‎18.4‎ M ‎94.4‎ M ‎1.5‎ M ‎294.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.70
جریان پول حقیقی ‎10.8‎ B
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 251 1 2,858 6
حجم معاملات ‎1.1‎ M 8,097 701,080 426,522
ارزش معاملات ‎33.7‎ B ‎243.5‎ M ‎21.1‎ B ‎12.8‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎24.3‎ M 737,557 ‎213.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 18.18
جریان پول حقیقی ‎12.6‎ B
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 235 1 2,430 4
حجم معاملات 759,937 133,498 893,408 27
ارزش معاملات ‎22.0‎ B ‎3.9‎ B ‎25.9‎ B 781,380
قدرت ‎9.4‎ M ‎386.3‎ M ‎1.1‎ M 19,535
نسبت خریدار به فروشنده 8.80
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 1 2,555 4
حجم معاملات 275,445 50,706 302,816 23,335
ارزش معاملات ‎7.8‎ B ‎1.4‎ B ‎8.6‎ B ‎663.6‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎144.2‎ M 337,044 ‎16.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 23.01
جریان پول حقیقی ‎-778.4‎ M
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 1 2,538 4
حجم معاملات 252,843 67,788 320,609 22
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎1.9‎ B ‎9.1‎ B 623,502
قدرت ‎7.2‎ M ‎192.1‎ M 358,013 15,588
نسبت خریدار به فروشنده 20.22
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 3,020 6
حجم معاملات 344,326 62,763 379,342 27,747
ارزش معاملات ‎9.8‎ B ‎1.8‎ B ‎10.8‎ B ‎793.2‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎179.4‎ M 359,094 ‎13.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.35
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 1 2,871 5
حجم معاملات 177,683 811 176,974 1,520
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎23.0‎ M ‎5.0‎ B ‎43.0‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎2.3‎ M 174,564 860,898
نسبت خریدار به فروشنده 20.30
جریان پول حقیقی ‎20.1‎ M
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 1 2,529 3
حجم معاملات 384,385 100,979 485,343 21
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎2.9‎ B ‎13.8‎ B 595,182
قدرت ‎7.7‎ M ‎286.2‎ M 543,914 19,839
نسبت خریدار به فروشنده 14.11
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 233 1 2,103 4
حجم معاملات 530,847 183,875 714,538 184
ارزش معاملات ‎15.1‎ B ‎5.2‎ B ‎20.3‎ B ‎5.2‎ M
قدرت ‎6.5‎ M ‎521.6‎ M 963,760 130,479
نسبت خریدار به فروشنده 6.71
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 174 0 3,401 2
حجم معاملات 564,852 0 564,838 14
ارزش معاملات ‎16.6‎ B 0 ‎16.6‎ B 410,536
قدرت ‎9.5‎ M - 487,013 20,527
نسبت خریدار به فروشنده 19.55
جریان پول حقیقی 410,536