1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎4.9% ‎33.7% ‎17.0% ‎37.1%

لطیف

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: 0.79% 44,550
قیمت پایانی: 44,200
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎4,179 :EPS
‎10 :P/E
44,200 46,852
41,548

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد لطیف


150 537,974 (inf%)
حقیقی
1,042 467,171 (inf%)
1 48,760 (inf%)
حقوقی
2 119,563 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی16 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11 میلیون تومان 12 میلیون تومان 12 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 8.00
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11.35 9.66 8.39
ورود پول حقیقی : 313 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎1 میلیارد تومان ‎4 میلیارد تومان ‎3 میلیارد تومان

توضیحات نماد لطیف

هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم لطیف در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 44,550
(‎-0.89)
44,200
(‎-1.67)
586,734 ‎25.9‎ B 8.00 ‎‎3.1‎ B
1401/03/02 45,000
(‎-3.12)
44,950
(‎-3.23)
688,069 ‎30.9‎ B 4.79 ‎‎880.2‎ M
1401/03/01 46,650
(‎2.64)
46,450
(‎2.20)
417,141 ‎19.4‎ B 11.10 ‎‎5.9‎ B
1401/02/31 45,550
(‎-0.55)
45,450
(‎-0.76)
247,842 ‎11.3‎ B 8.26 ‎‎281.5‎ M
1401/02/28 46,000
(‎0.55)
45,800
(‎0.11)
549,630 ‎25.2‎ B 21.69 ‎‎1.3‎ B
1401/02/27 45,700
(‎0.22)
45,750
(‎0.33)
339,388 ‎15.5‎ B 14.18 ‎‎160.7‎ M
1401/02/26 45,700
(‎-0.76)
45,600
(‎-0.98)
454,228 ‎20.7‎ B 21.63 ‎‎-3.7‎ B
1401/02/25 45,950
(‎-1.39)
46,050
(‎-1.18)
594,452 ‎27.4‎ B 6.22 ‎‎-8.1‎ B
1401/02/24 46,800
(‎1.74)
46,600
(‎1.30)
829,745 ‎38.7‎ B 9.54 ‎‎2.6‎ B
1401/02/21 45,750
(‎1.10)
46,000
(‎1.66)
‎1.1‎ M ‎48.6‎ B 8.08 ‎‎3.1‎ B

گروه: محصولات کاغذی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
چکارن 2,837 2,851 0 0 -
چکاپا 3,140 3,194 0 0 -
چکاوه 7,530 7,440 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين-سهامي خاص ‎145 M 72.30% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين ‎19 M 9.30% 2,415
جمع کل سهامداران درصدی 81.60%
تعداد کل سهام شرکت ‎200.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎4.7‎ M
میانگین قیمت معامله شده 45,650 ریال
موضوع فعالیت
1-تامین و اداره کارخانجات بمنظور تهیه و تولید و فروش انواع کاغذ با گراماژ پایین و کاغذ تیشو و سایر محصولات بهداشتی ساخته شده از کاغذ و مشتقات آن و واردات ابزار تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و کالای نیمه ساخته شدمرتبط با آن و کالای ساخته شده و انجام کلیه عملیات و معاملات و فعالیتهای تولیدی و تجاری که برای مقاصد بالا تهیه و اجراء آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم لازم و مفید باشد. , ...
جزئیات فعالیت
هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
مدیر عامل
رمضانعلي خشوعي
مدیر مالی
داریوش خسرونژاد کلشتری
نشانی
کیلومتر 70 اتوبان تهران-قزوین، هشتگرد، شهرک صنعتی، فاز2، خیابان11
تلفن
02644222743
فکس
02644230446
پست الکترونیک
info@latifpaper.com
سال مالی
12/29
سرمایه
200,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 1,042 2
حجم معاملات 537,974 48,760 467,171 119,563
ارزش معاملات ‎23.8‎ B ‎2.2‎ B ‎20.6‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎215.5‎ M ‎2.0‎ M ‎264.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.00
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 208 3 965 3
حجم معاملات 640,654 47,415 621,072 66,997
ارزش معاملات ‎28.8‎ B ‎2.1‎ B ‎27.9‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎71.0‎ M ‎2.9‎ M ‎100.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.79
جریان پول حقیقی ‎880.2‎ M
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 1 1,182 2
حجم معاملات 393,895 23,246 267,141 150,000
ارزش معاملات ‎18.3‎ B ‎1.1‎ B ‎12.4‎ B ‎7.0‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎108.0‎ M ‎1.0‎ M ‎348.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.10
جریان پول حقیقی ‎5.9‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 1 1,160 2
حجم معاملات 193,802 54,040 187,609 60,233
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎2.5‎ B ‎8.5‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎245.6‎ M 735,071 ‎136.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.26
جریان پول حقیقی ‎281.5‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 0 3,480 5
حجم معاملات 549,630 0 521,807 27,823
ارزش معاملات ‎25.2‎ B 0 ‎23.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎14.9‎ M - 686,746 ‎25.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.69
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 0 2,554 1
حجم معاملات 339,388 0 335,875 3,513
ارزش معاملات ‎15.5‎ B 0 ‎15.4‎ B ‎160.7‎ M
قدرت ‎8.5‎ M - 601,655 ‎16.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.18
جریان پول حقیقی ‎160.7‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 2 4,902 2
حجم معاملات 372,757 81,471 454,210 18
ارزش معاملات ‎17.0‎ B ‎3.7‎ B ‎20.7‎ B 820,800
قدرت ‎9.1‎ M ‎185.8‎ M 422,521 41,040
نسبت خریدار به فروشنده 21.63
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 3 1,894 3
حجم معاملات 371,312 223,140 546,238 48,214
ارزش معاملات ‎17.1‎ B ‎10.3‎ B ‎25.2‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎342.5‎ M ‎1.3‎ M ‎74.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.22
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 210 5 1,806 9
حجم معاملات 559,077 270,668 504,055 325,690
ارزش معاملات ‎26.1‎ B ‎12.6‎ B ‎23.5‎ B ‎15.2‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎252.3‎ M ‎1.3‎ M ‎168.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.54
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 232 4 1,678 7
حجم معاملات 635,383 421,079 568,833 487,629
ارزش معاملات ‎29.2‎ B ‎19.4‎ B ‎26.2‎ B ‎22.4‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎484.2‎ M ‎1.6‎ M ‎320.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.08
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 4 1,386 4
حجم معاملات 509,327 318,193 450,408 377,112
ارزش معاملات ‎23.0‎ B ‎14.4‎ B ‎20.4‎ B ‎17.1‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎360.0‎ M ‎1.5‎ M ‎426.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.61
جریان پول حقیقی ‎2.7‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 5 1,474 2
حجم معاملات 731,392 270,163 870,609 130,946
ارزش معاملات ‎32.5‎ B ‎12.0‎ B ‎38.7‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎240.2‎ M ‎2.6‎ M ‎291.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.36
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 442 2 1,781 5
حجم معاملات ‎1.4‎ M 239,977 833,657 850,903
ارزش معاملات ‎66.2‎ B ‎11.0‎ B ‎38.2‎ B ‎39.0‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎549.5‎ M ‎2.1‎ M ‎779.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.98
جریان پول حقیقی ‎28.0‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 476 7 1,733 5
حجم معاملات 864,398 707,225 662,476 909,147
ارزش معاملات ‎39.6‎ B ‎32.4‎ B ‎30.3‎ B ‎41.6‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎462.7‎ M ‎1.8‎ M ‎832.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.75
جریان پول حقیقی ‎9.2‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 323 6 1,939 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 36,316 ‎1.1‎ M 151,716
ارزش معاملات ‎54.6‎ B ‎1.7‎ B ‎49.3‎ B ‎7.0‎ B
قدرت ‎16.9‎ M ‎27.9‎ M ‎2.5‎ M ‎233.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.65
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 3 845 4
حجم معاملات 850,665 224,000 753,773 320,892
ارزش معاملات ‎38.9‎ B ‎10.2‎ B ‎34.4‎ B ‎14.7‎ B
قدرت ‎15.8‎ M ‎341.2‎ M ‎4.1‎ M ‎366.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.88
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 7 2,672 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 948,358 ‎1.9‎ M 467,608
ارزش معاملات ‎61.3‎ B ‎41.6‎ B ‎82.4‎ B ‎20.5‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎594.1‎ M ‎3.1‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.29
جریان پول حقیقی ‎-21.1‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 347 4 1,602 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 213,863 954,366 591,490
ارزش معاملات ‎56.3‎ B ‎9.0‎ B ‎40.3‎ B ‎25.0‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎225.9‎ M ‎2.5‎ M ‎833.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.44
جریان پول حقیقی ‎16.0‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 2 1,199 4
حجم معاملات 410,525 234,661 553,229 91,957
ارزش معاملات ‎16.6‎ B ‎9.5‎ B ‎22.4‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎6.8‎ M ‎475.2‎ M ‎1.9‎ M ‎93.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.62
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 226 8 1,430 3
حجم معاملات 711,014 674,579 966,820 418,773
ارزش معاملات ‎29.2‎ B ‎27.7‎ B ‎39.7‎ B ‎17.2‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎346.1‎ M ‎2.8‎ M ‎573.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.65
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 5 1,001 1
حجم معاملات 242,927 74,654 317,550 31
ارزش معاملات ‎9.7‎ B ‎3.0‎ B ‎12.7‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎59.7‎ M ‎1.3‎ M 124,000
نسبت خریدار به فروشنده 4.94
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 231 3 1,608 2
حجم معاملات 701,836 667,635 ‎1.4‎ M 2,599
ارزش معاملات ‎28.4‎ B ‎27.0‎ B ‎55.2‎ B ‎105.0‎ M
قدرت ‎12.3‎ M ‎899.1‎ M ‎3.4‎ M ‎5.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.57
جریان پول حقیقی ‎-26.9‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 5 1,275 4
حجم معاملات 620,834 547,836 695,848 472,822
ارزش معاملات ‎24.1‎ B ‎21.3‎ B ‎27.0‎ B ‎18.4‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎425.7‎ M ‎2.1‎ M ‎459.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.36
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 190 0 1,107 2
حجم معاملات 348,050 0 347,895 155
ارزش معاملات ‎13.0‎ B 0 ‎13.0‎ B ‎5.8‎ M
قدرت ‎6.9‎ M - ‎1.2‎ M 289,850
نسبت خریدار به فروشنده 5.83
جریان پول حقیقی ‎5.8‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 2 816 1
حجم معاملات 192,803 3,078 165,881 30,000
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎115.3‎ M ‎6.2‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎5.8‎ M 761,304 ‎112.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.25
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 176 1 653 3
حجم معاملات 394,152 184,380 578,203 329
ارزش معاملات ‎14.8‎ B ‎6.9‎ B ‎21.7‎ B ‎12.4‎ M
قدرت ‎8.4‎ M ‎693.3‎ M ‎3.3‎ M 412,347
نسبت خریدار به فروشنده 2.53
جریان پول حقیقی ‎-6.9‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 275 0 1,806 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 713,562 376,543
ارزش معاملات ‎42.6‎ B 0 ‎27.9‎ B ‎14.7‎ B
قدرت ‎15.5‎ M - ‎1.5‎ M ‎490.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.03
جریان پول حقیقی ‎14.7‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 1,069 0
حجم معاملات 292,272 0 292,272 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎11.1‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 10.80
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 0 1,000 3
حجم معاملات 179,163 0 167,144 12,019
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.2‎ B ‎445.3‎ M
قدرت ‎5.4‎ M - 619,269 ‎14.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.79
جریان پول حقیقی ‎445.3‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 120 1 867 3
حجم معاملات 180,317 1,000 164,808 16,509
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎36.9‎ M ‎6.1‎ B ‎609.2‎ M
قدرت ‎5.5‎ M ‎3.7‎ M 701,432 ‎20.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.90
جریان پول حقیقی ‎572.3‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 112 1 1,111 2
حجم معاملات 360,571 3,623 304,184 60,010
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎134.2‎ M ‎11.3‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎13.4‎ M ‎1.0‎ M ‎111.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.76
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 173 1 1,063 1
حجم معاملات 289,319 30,412 309,701 10,030
ارزش معاملات ‎10.6‎ B ‎1.1‎ B ‎11.4‎ B ‎369.1‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎111.9‎ M ‎1.1‎ M ‎36.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.74
جریان پول حقیقی ‎-750.1‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 2 1,368 1
حجم معاملات 453,020 284 419,637 33,667
ارزش معاملات ‎16.8‎ B ‎10.5‎ M ‎15.6‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎6.9‎ M 526,820 ‎1.1‎ M ‎124.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.03
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 2 1,069 2
حجم معاملات 389,546 30,615 417,151 3,010
ارزش معاملات ‎14.6‎ B ‎1.1‎ B ‎15.6‎ B ‎112.6‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎57.3‎ M ‎1.5‎ M ‎5.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.74
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 0 1,473 4
حجم معاملات 975,507 0 373,942 601,565
ارزش معاملات ‎35.5‎ B 0 ‎13.6‎ B ‎21.9‎ B
قدرت ‎33.8‎ M - 922,796 ‎546.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 36.60
جریان پول حقیقی ‎21.9‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 711 1
حجم معاملات 133,504 0 133,494 10
ارزش معاملات ‎4.6‎ B 0 ‎4.6‎ B 342,500
قدرت ‎7.6‎ M - 643,062 34,250
نسبت خریدار به فروشنده 11.85
جریان پول حقیقی 342,500
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 695 0
حجم معاملات 187,729 8,030 195,759 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B ‎273.8‎ M ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M ‎27.4‎ M 960,487 -
نسبت خریدار به فروشنده 11.90
جریان پول حقیقی ‎-273.8‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 633 1
حجم معاملات 260,131 63,060 322,050 1,141
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎2.1‎ B ‎10.9‎ B ‎38.6‎ M
قدرت ‎9.0‎ M ‎213.1‎ M ‎1.7‎ M ‎3.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.22
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 1 582 2
حجم معاملات 68,523 13,154 81,660 17
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎443.3‎ M ‎2.8‎ B 572,900
قدرت ‎6.1‎ M ‎44.3‎ M 472,842 28,645
نسبت خریدار به فروشنده 12.85
جریان پول حقیقی ‎-442.7‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 666 1
حجم معاملات 87,853 14,538 102,381 10
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎490.7‎ M ‎3.5‎ B 337,500
قدرت ‎5.8‎ M ‎49.1‎ M 518,823 33,750
نسبت خریدار به فروشنده 11.21
جریان پول حقیقی ‎-490.3‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 2 873 0
حجم معاملات 117,627 29,388 147,015 0
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎993.3‎ M ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎49.7‎ M 569,199 -
نسبت خریدار به فروشنده 13.43
جریان پول حقیقی ‎-993.3‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 2 808 1
حجم معاملات 68,938 7,613 76,051 500
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎258.1‎ M ‎2.6‎ B ‎17.0‎ M
قدرت ‎7.1‎ M ‎12.9‎ M 319,075 ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.19
جریان پول حقیقی ‎-241.1‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 1,126 1
حجم معاملات 219,269 0 219,260 9
ارزش معاملات ‎7.5‎ B 0 ‎7.5‎ B 306,000
قدرت ‎12.9‎ M - 662,064 30,600
نسبت خریدار به فروشنده 19.41
جریان پول حقیقی 306,000
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 966 4
حجم معاملات 109,056 450 101,851 7,655
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎15.2‎ M ‎3.4‎ B ‎259.1‎ M
قدرت ‎9.2‎ M ‎1.5‎ M 356,900 ‎6.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 25.86
جریان پول حقیقی ‎243.9‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 1,469 2
حجم معاملات 161,446 28,681 190,108 19
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎972.3‎ M ‎6.4‎ B 644,100
قدرت ‎7.0‎ M ‎97.2‎ M 438,711 32,205
نسبت خریدار به فروشنده 15.99
جریان پول حقیقی ‎-971.6‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 2,359 2
حجم معاملات 242,148 57,759 299,889 18
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎1.9‎ B ‎10.1‎ B 603,900
قدرت ‎10.3‎ M ‎193.8‎ M 426,506 30,195
نسبت خریدار به فروشنده 24.11
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 1 1,231 1
حجم معاملات 183,038 82,565 265,594 9
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎2.8‎ B ‎8.9‎ B 301,050
قدرت ‎7.1‎ M ‎276.2‎ M 721,699 30,105
نسبت خریدار به فروشنده 9.86
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 0 980 2
حجم معاملات 55,290 0 55,271 19
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 638,400
قدرت ‎3.6‎ M - 189,501 31,920
نسبت خریدار به فروشنده 18.85
جریان پول حقیقی 638,400
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 928 1
حجم معاملات 180,422 0 180,412 10
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 336,000
قدرت ‎11.0‎ M - 653,216 33,600
نسبت خریدار به فروشنده 16.87
جریان پول حقیقی 336,000
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 2 805 4
حجم معاملات 87,874 6,324 94,159 39
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎210.9‎ M ‎3.1‎ B ‎1.3‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎10.5‎ M 390,087 32,516
نسبت خریدار به فروشنده 14.45
جریان پول حقیقی ‎-209.6‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 948 1
حجم معاملات 72,942 70,018 142,951 9
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎2.3‎ B ‎4.8‎ B 300,150
قدرت ‎4.7‎ M ‎233.5‎ M 502,892 30,015
نسبت خریدار به فروشنده 9.30
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 1 1,039 2
حجم معاملات 206,772 3,523 210,276 19
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎117.1‎ M ‎7.0‎ B 631,750
قدرت ‎11.1‎ M ‎11.7‎ M 672,924 31,588
نسبت خریدار به فروشنده 16.48
جریان پول حقیقی ‎-116.5‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 1 958 2
حجم معاملات 146,948 140,145 287,074 19
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎4.6‎ B ‎9.5‎ B 626,050
قدرت ‎9.1‎ M ‎461.8‎ M 987,379 31,303
نسبت خریدار به فروشنده 9.25
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 1,020 2
حجم معاملات 121,872 94,681 216,533 20
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎3.1‎ B ‎7.1‎ B 658,000
قدرت ‎5.9‎ M ‎311.5‎ M 698,425 32,900
نسبت خریدار به فروشنده 8.44
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 1 1,042 3
حجم معاملات 25,845 200,345 226,163 27
ارزش معاملات ‎849.0‎ M ‎6.6‎ B ‎7.4‎ B 886,950
قدرت ‎2.7‎ M ‎658.1‎ M 712,999 29,565
نسبت خریدار به فروشنده 3.84
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 1,016 3
حجم معاملات 50,725 120,675 161,838 9,562
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎4.0‎ B ‎5.3‎ B ‎313.2‎ M
قدرت ‎3.3‎ M ‎395.2‎ M 521,673 ‎10.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.24
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 1,182 1
حجم معاملات 63,972 136,218 200,180 10
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎4.5‎ B ‎6.6‎ B 328,000
قدرت ‎4.0‎ M ‎446.8‎ M 555,491 32,800
نسبت خریدار به فروشنده 7.26
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 1 987 1
حجم معاملات 120,902 108,349 229,241 10
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎3.5‎ B ‎7.5‎ B 327,500
قدرت ‎7.3‎ M ‎354.8‎ M 760,653 32,750
نسبت خریدار به فروشنده 9.64
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 1,007 2
حجم معاملات 67,360 243,228 310,568 20
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎7.9‎ B ‎10.1‎ B 653,000
قدرت ‎3.7‎ M ‎794.1‎ M ‎1.0‎ M 32,650
نسبت خریدار به فروشنده 3.64
جریان پول حقیقی ‎-7.9‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 1,111 3
حجم معاملات 204,845 105,372 310,188 29
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎3.4‎ B ‎10.0‎ B 935,250
قدرت ‎9.4‎ M ‎339.8‎ M 900,411 31,175
نسبت خریدار به فروشنده 10.48
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 1 3,192 0
حجم معاملات 191,760 832 192,592 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎26.5‎ M ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M ‎2.6‎ M 192,170 -
نسبت خریدار به فروشنده 34.17
جریان پول حقیقی ‎-26.5‎ M
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 0 1,272 0
حجم معاملات 92,347 0 92,347 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M - 230,868 -
نسبت خریدار به فروشنده 17.67
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 883 0
حجم معاملات 142,083 9,920 152,003 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎315.5‎ M ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎31.5‎ M 547,417 -
نسبت خریدار به فروشنده 8.42
جریان پول حقیقی ‎-315.5‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 3 758 3
حجم معاملات 299,949 148,239 338,198 109,990
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎4.7‎ B ‎10.7‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎7.2‎ M ‎156.9‎ M ‎1.4‎ M ‎116.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.09
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 1 956 0
حجم معاملات 265,940 22,028 287,968 0
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎726.9‎ M ‎9.5‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M ‎72.7‎ M 994,032 -
نسبت خریدار به فروشنده 6.59
جریان پول حقیقی ‎-726.9‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 1 957 1
حجم معاملات 116,310 48,594 164,394 510
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎1.6‎ B ‎5.5‎ B ‎17.1‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎163.3‎ M 577,183 ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.78
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 2 1,034 1
حجم معاملات 90,905 18,920 109,815 10
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎637.6‎ M ‎3.7‎ B 337,000
قدرت ‎4.0‎ M ‎31.9‎ M 357,908 33,700
نسبت خریدار به فروشنده 11.26
جریان پول حقیقی ‎-637.3‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 879 1
حجم معاملات 171,675 7,437 168,913 10,199
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎250.6‎ M ‎5.7‎ B ‎343.7‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎25.1‎ M 647,596 ‎34.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.12
جریان پول حقیقی ‎93.1‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 1 1,135 3
حجم معاملات 522,156 45,104 563,742 3,518
ارزش معاملات ‎17.6‎ B ‎1.5‎ B ‎19.0‎ B ‎118.7‎ M
قدرت ‎10.3‎ M ‎152.2‎ M ‎1.7‎ M ‎4.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.15
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 1 1,100 0
حجم معاملات 177,907 17 177,924 0
ارزش معاملات ‎5.8‎ B 551,650 ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎21.4‎ M 55,165 524,876 -
نسبت خریدار به فروشنده 40.74
جریان پول حقیقی 551,650
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 691 3
حجم معاملات 221,090 0 191,071 30,019
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎6.1‎ B ‎956.1‎ M
قدرت ‎6.9‎ M - 880,696 ‎31.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.84
جریان پول حقیقی ‎956.1‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 4 676 0
حجم معاملات 464,679 506,699 971,378 0
ارزش معاملات ‎14.8‎ B ‎16.1‎ B ‎30.9‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M ‎402.8‎ M ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎-16.1‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 802 1
حجم معاملات 137,370 15,891 153,251 10
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎529.2‎ M ‎5.1‎ B 333,000
قدرت ‎6.0‎ M ‎52.9‎ M 636,316 33,300
نسبت خریدار به فروشنده 9.46
جریان پول حقیقی ‎-528.8‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 1 752 4
حجم معاملات 296,196 43,324 309,493 30,027
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎1.5‎ B ‎10.4‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎7.9‎ M ‎145.4‎ M ‎1.4‎ M ‎25.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.71
جریان پول حقیقی ‎-446.1‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 0 968 2
حجم معاملات 147,719 0 147,692 27
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B 934,200
قدرت ‎5.2‎ M - 527,907 46,710
نسبت خریدار به فروشنده 9.88
جریان پول حقیقی 934,200
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 2 821 1
حجم معاملات 127,270 99,145 219,406 7,009
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎3.4‎ B ‎7.6‎ B ‎242.9‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎171.8‎ M 925,995 ‎24.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.37
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 3 674 2
حجم معاملات 369,604 304,873 620,570 53,907
ارزش معاملات ‎12.8‎ B ‎10.6‎ B ‎21.6‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎353.1‎ M ‎3.2‎ M ‎93.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 2 967 4
حجم معاملات 299,669 37,334 306,545 30,458
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎1.4‎ B ‎11.1‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎67.9‎ M ‎1.2‎ M ‎27.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.62
جریان پول حقیقی ‎-249.9‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 2 1,014 4
حجم معاملات 352,099 12,796 300,755 64,140
ارزش معاملات ‎12.8‎ B ‎466.4‎ M ‎11.0‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎23.3‎ M ‎1.1‎ M ‎58.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.81
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 3 915 3
حجم معاملات 219,927 40,170 198,825 61,272
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎1.5‎ B ‎7.3‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎49.1‎ M 797,473 ‎75.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.33
جریان پول حقیقی ‎774.4‎ M
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 983 3
حجم معاملات 196,830 50,000 246,801 29
ارزش معاملات ‎7.4‎ B ‎1.9‎ B ‎9.2‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎8.5‎ M ‎187.0‎ M 938,999 36,153
نسبت خریدار به فروشنده 9.01
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 0 886 5
حجم معاملات 193,753 0 163,564 30,189
ارزش معاملات ‎7.3‎ B 0 ‎6.2‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎6.5‎ M - 695,978 ‎22.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.29
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 2 1,048 2
حجم معاملات 525,346 91,996 608,404 8,938
ارزش معاملات ‎19.8‎ B ‎3.5‎ B ‎22.9‎ B ‎336.1‎ M
قدرت ‎11.6‎ M ‎173.0‎ M ‎2.2‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.29
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 429 4 1,012 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 831,303 ‎2.3‎ M 394,381
ارزش معاملات ‎73.2‎ B ‎32.6‎ B ‎90.3‎ B ‎15.5‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎815.7‎ M ‎8.9‎ M ‎516.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎-17.1‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 1,443 5
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 420,690 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎98.0‎ B 0 ‎17.0‎ B ‎81.0‎ B
قدرت ‎102.1‎ M - ‎1.2‎ M ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 86.49
جریان پول حقیقی ‎81.0‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 1,348 3
حجم معاملات 887,307 0 287,292 600,015
ارزش معاملات ‎34.3‎ B 0 ‎11.1‎ B ‎23.2‎ B
قدرت ‎142.7‎ M - 822,704 ‎772.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 173.47
جریان پول حقیقی ‎23.2‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 850 1
حجم معاملات 88,400 0 88,390 10
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.3‎ B 371,500
قدرت ‎5.8‎ M - 386,316 37,150
نسبت خریدار به فروشنده 14.91
جریان پول حقیقی 371,500
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 1,029 4
حجم معاملات 119,708 17 89,698 30,027
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 632,009 ‎3.3‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎7.3‎ M 63,201 324,072 ‎27.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.51
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 3 978 1
حجم معاملات 97,694 156,867 240,098 14,463
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎5.8‎ B ‎8.9‎ B ‎538.2‎ M
قدرت ‎3.8‎ M ‎194.6‎ M 913,575 ‎53.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.19
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 4 976 1
حجم معاملات 191,043 161,322 262,800 89,565
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎6.1‎ B ‎9.9‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎151.6‎ M ‎1.0‎ M ‎336.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.76
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 3 1,087 2
حجم معاملات 121,119 92,302 183,169 30,252
ارزش معاملات ‎4.7‎ B ‎3.6‎ B ‎7.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎118.8‎ M 650,444 ‎58.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.98
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 4 1,131 1
حجم معاملات 90,654 59,048 149,544 158
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎2.3‎ B ‎5.8‎ B ‎6.2‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎57.5‎ M 515,378 615,852
نسبت خریدار به فروشنده 9.52
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 4 1,533 4
حجم معاملات 366,678 123,459 450,109 40,028
ارزش معاملات ‎14.3‎ B ‎4.8‎ B ‎17.5‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎120.0‎ M ‎1.1‎ M ‎38.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.69
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 4 1,091 0
حجم معاملات 118,318 137,088 255,406 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎5.2‎ B ‎9.8‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M ‎130.9‎ M 894,132 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.62
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 4 1,356 2
حجم معاملات 177,642 67,698 245,322 18
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎2.6‎ B ‎9.4‎ B 688,608
قدرت ‎5.2‎ M ‎64.7‎ M 692,112 34,430
نسبت خریدار به فروشنده 7.55
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 4 1,405 4
حجم معاملات 394,596 104,381 498,940 37
ارزش معاملات ‎15.1‎ B ‎4.0‎ B ‎19.1‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎16.4‎ M ‎99.7‎ M ‎1.4‎ M 35,353
نسبت خریدار به فروشنده 12.08
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 3 979 3
حجم معاملات 232,245 132,186 364,267 164
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎4.9‎ B ‎13.5‎ B ‎6.1‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎163.3‎ M ‎1.4‎ M 202,655
نسبت خریدار به فروشنده 7.90
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 3 1,190 1
حجم معاملات 324,670 268,514 592,983 201
ارزش معاملات ‎11.9‎ B ‎9.8‎ B ‎21.6‎ B ‎7.3‎ M
قدرت ‎15.2‎ M ‎326.7‎ M ‎1.8‎ M 733,710
نسبت خریدار به فروشنده 8.35
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 3 1,311 4
حجم معاملات 428,472 171,235 368,521 231,186
ارزش معاملات ‎15.4‎ B ‎6.2‎ B ‎13.3‎ B ‎8.3‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎205.6‎ M ‎1.0‎ M ‎208.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.52
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 2 1,509 3
حجم معاملات 329,305 78,166 332,884 74,587
ارزش معاملات ‎11.6‎ B ‎2.8‎ B ‎11.8‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎138.2‎ M 780,259 ‎87.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.59
جریان پول حقیقی ‎-126.6‎ M
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 2 1,274 3
حجم معاملات 130,093 36,122 141,639 24,576
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎1.3‎ B ‎4.9‎ B ‎850.6‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎62.5‎ M 384,816 ‎28.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.17
جریان پول حقیقی ‎-399.6‎ M
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 5 1,116 1
حجم معاملات 196,843 404,604 598,599 2,848
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎13.9‎ B ‎20.6‎ B ‎98.2‎ M
قدرت ‎8.8‎ M ‎278.9‎ M ‎1.8‎ M ‎9.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.77
جریان پول حقیقی ‎-13.8‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 4 1,190 4
حجم معاملات 240,413 154,117 392,420 2,110
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎5.5‎ B ‎14.0‎ B ‎75.5‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎137.8‎ M ‎1.2‎ M ‎1.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.69
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 2 1,023 4
حجم معاملات 163,425 158,370 287,868 33,927
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎5.8‎ B ‎10.6‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎291.2‎ M ‎1.0‎ M ‎31.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.93
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 2 1,299 1
حجم معاملات 114,605 88,287 161,916 40,976
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎3.3‎ B ‎6.0‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎5.2‎ M ‎163.8‎ M 462,414 ‎152.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.21
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 2 1,559 3
حجم معاملات 86,134 65,498 121,613 30,019
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎2.4‎ B ‎4.5‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎4.0‎ M ‎122.4‎ M 291,629 ‎37.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.80
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 2 1,305 2
حجم معاملات 192,973 36,259 173,580 55,652
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎1.4‎ B ‎6.5‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎7.8‎ M ‎67.9‎ M 497,822 ‎104.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.60
جریان پول حقیقی ‎725.8‎ M
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 2 1,432 4
حجم معاملات 231,571 269,972 436,090 65,453
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎10.2‎ B ‎16.6‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎8.6‎ M ‎512.5‎ M ‎1.2‎ M ‎62.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.46
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 2 1,675 4
حجم معاملات 306,804 33,981 315,757 25,028
ارزش معاملات ‎11.6‎ B ‎1.3‎ B ‎12.0‎ B ‎949.9‎ M
قدرت ‎16.4‎ M ‎64.5‎ M 715,458 ‎23.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.92
جریان پول حقیقی ‎-339.8‎ M
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 2 1,773 3
حجم معاملات 163,052 176,658 339,485 225
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎6.6‎ B ‎12.7‎ B ‎8.4‎ M
قدرت ‎8.8‎ M ‎330.1‎ M 715,542 280,275
نسبت خریدار به فروشنده 12.34
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 2 1,271 3
حجم معاملات 217,582 388,349 602,911 3,020
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎14.4‎ B ‎22.4‎ B ‎112.3‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎722.0‎ M ‎1.8‎ M ‎3.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.17
جریان پول حقیقی ‎-14.3‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 2 1,657 1
حجم معاملات 281,683 124,243 374,497 31,429
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎4.7‎ B ‎14.3‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎7.9‎ M ‎236.8‎ M 861,592 ‎119.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.16
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 1 1,522 4
حجم معاملات 163,672 194,426 333,068 25,030
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎7.4‎ B ‎12.7‎ B ‎956.2‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎742.8‎ M 836,040 ‎23.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.04
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 1 1,717 4
حجم معاملات 150,344 281,231 401,509 30,066
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎10.7‎ B ‎15.3‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎5.0‎ M ‎1.1‎ B 891,855 ‎28.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.64
جریان پول حقیقی ‎-9.6‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 1 1,116 2
حجم معاملات 60,669 140,451 201,100 20
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎5.4‎ B ‎7.8‎ B 774,220
قدرت ‎3.6‎ M ‎543.7‎ M 697,561 38,711
نسبت خریدار به فروشنده 5.10
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 380 2 1,499 5
حجم معاملات ‎1.0‎ M 393,776 ‎1.4‎ M 22,216
ارزش معاملات ‎39.6‎ B ‎15.4‎ B ‎54.2‎ B ‎868.6‎ M
قدرت ‎10.4‎ M ‎769.8‎ M ‎3.6‎ M ‎17.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.89
جریان پول حقیقی ‎-14.5‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 2 2,400 5
حجم معاملات 251,000 45,453 286,018 10,435
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎1.9‎ B ‎11.7‎ B ‎427.4‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎93.1‎ M 488,125 ‎8.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.73
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 206 2 2,045 1
حجم معاملات 383,280 45,019 398,299 30,000
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎1.9‎ B ‎16.5‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎7.7‎ M ‎93.0‎ M 804,915 ‎124.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.55
جریان پول حقیقی ‎-620.7‎ M
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 1 4,487 2
حجم معاملات 576,773 34,637 601,176 10,234
ارزش معاملات ‎24.2‎ B ‎1.5‎ B ‎25.2‎ B ‎428.7‎ M
قدرت ‎15.1‎ M ‎145.1‎ M 561,303 ‎21.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 26.91
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 233 1 1,984 1
حجم معاملات 546,825 71,036 555,713 62,148
ارزش معاملات ‎22.6‎ B ‎2.9‎ B ‎22.9‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎293.1‎ M ‎1.2‎ M ‎256.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.38
جریان پول حقیقی ‎-366.7‎ M
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 279 1 2,446 4
حجم معاملات ‎1.2‎ M 8,135 ‎1.1‎ M 84,932
ارزش معاملات ‎49.5‎ B ‎346.2‎ M ‎46.2‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎17.7‎ M ‎34.6‎ M ‎1.9‎ M ‎90.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.39
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 305 2 2,059 2
حجم معاملات 798,098 572,001 ‎1.4‎ M 15
ارزش معاملات ‎32.5‎ B ‎23.3‎ B ‎55.7‎ B 610,110
قدرت ‎10.6‎ M ‎1.2‎ B ‎2.7‎ M 30,506
نسبت خریدار به فروشنده 3.93
جریان پول حقیقی ‎-23.3‎ B
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 480 1 2,593 4
حجم معاملات ‎1.9‎ M 34,833 ‎1.5‎ M 459,987
ارزش معاملات ‎80.0‎ B ‎1.4‎ B ‎62.4‎ B ‎19.0‎ B
قدرت ‎16.7‎ M ‎144.2‎ M ‎2.4‎ M ‎475.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.92
جریان پول حقیقی ‎17.6‎ B
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 2 2,843 3
حجم معاملات 258,548 301,956 559,976 528
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎12.0‎ B ‎22.3‎ B ‎21.0‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎601.0‎ M 784,085 700,621
نسبت خریدار به فروشنده 9.18
جریان پول حقیقی ‎-12.0‎ B
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 1 2,017 7
حجم معاملات 199,299 240,684 429,925 10,058
ارزش معاملات ‎7.7‎ B ‎9.3‎ B ‎16.6‎ B ‎387.8‎ M
قدرت ‎5.2‎ M ‎927.9‎ M 821,739 ‎5.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.32
جریان پول حقیقی ‎-8.9‎ B
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 2 1,970 3
حجم معاملات 717,677 198,045 662,264 253,458
ارزش معاملات ‎28.5‎ B ‎7.9‎ B ‎26.3‎ B ‎10.0‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎392.6‎ M ‎1.3‎ M ‎335.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.12
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 2 2,438 3
حجم معاملات 335,546 12,038 347,555 29
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎462.8‎ M ‎13.4‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎6.6‎ M ‎23.1‎ M 548,062 37,164
نسبت خریدار به فروشنده 12.13
جریان پول حقیقی ‎-461.7‎ M
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 2 2,192 0
حجم معاملات 297,502 37,023 334,525 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎1.4‎ B ‎12.8‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎70.6‎ M 581,848 -
نسبت خریدار به فروشنده 11.89
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 331 2 1,872 6
حجم معاملات 897,151 584,425 ‎1.4‎ M 49,520
ارزش معاملات ‎34.1‎ B ‎22.2‎ B ‎54.4‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎1.1‎ B ‎2.9‎ M ‎31.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.54
جریان پول حقیقی ‎-20.3‎ B
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 2 2,933 5
حجم معاملات 804,179 217,872 922,014 100,037
ارزش معاملات ‎31.7‎ B ‎8.6‎ B ‎36.4‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎429.9‎ M ‎1.2‎ M ‎79.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.40
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 348 2 2,191 6
حجم معاملات ‎1.0‎ M 76,265 805,333 280,044
ارزش معاملات ‎38.0‎ B ‎2.9‎ B ‎30.4‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎143.8‎ M ‎1.4‎ M ‎176.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.89
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1400/08/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 222 0 2,288 2
حجم معاملات 346,650 0 326,640 20,010
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎12.0‎ B ‎732.2‎ M
قدرت ‎5.7‎ M - 522,381 ‎36.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.94
جریان پول حقیقی ‎732.2‎ M
1400/08/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 2,362 4
حجم معاملات 433,183 0 433,144 39
ارزش معاملات ‎15.8‎ B 0 ‎15.8‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎8.6‎ M - 669,833 35,614
نسبت خریدار به فروشنده 12.84
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ M
1400/08/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 2 2,419 3
حجم معاملات 598,385 612,059 ‎1.2‎ M 29
ارزش معاملات ‎21.6‎ B ‎22.1‎ B ‎43.6‎ B ‎1.0‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎1.1‎ B ‎1.8‎ M 34,844
نسبت خریدار به فروشنده 5.89
جریان پول حقیقی ‎-22.1‎ B
1400/08/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 2 3,671 2
حجم معاملات 566,022 445,932 979,382 32,572
ارزش معاملات ‎21.4‎ B ‎16.9‎ B ‎37.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎844.9‎ M ‎1.0‎ M ‎61.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.25
جریان پول حقیقی ‎-15.7‎ B
1400/08/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 237 2 3,193 4
حجم معاملات ‎1.1‎ M 26,863 524,126 610,018
ارزش معاملات ‎43.2‎ B ‎1.0‎ B ‎20.5‎ B ‎23.8‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎52.4‎ M 640,639 ‎595.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 28.46
جریان پول حقیقی ‎22.8‎ B
1400/08/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 4 2,652 1
حجم معاملات 280,789 340,705 571,494 50,000
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎12.7‎ B ‎21.3‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎6.8‎ M ‎317.5‎ M 803,389 ‎186.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.41
جریان پول حقیقی ‎-10.8‎ B
1400/08/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 2 2,680 2
حجم معاملات 239,367 65,849 305,196 20
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎2.4‎ B ‎11.3‎ B 739,840
قدرت ‎7.3‎ M ‎121.8‎ M 421,262 36,992
نسبت خریدار به فروشنده 17.37
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/08/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 2 2,131 1
حجم معاملات 442,100 146,551 588,641 10
ارزش معاملات ‎16.6‎ B ‎5.5‎ B ‎22.0‎ B 374,370
قدرت ‎8.2‎ M ‎274.3‎ M ‎1.0‎ M 37,437
نسبت خریدار به فروشنده 7.88
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/07/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 2 2,244 4
حجم معاملات 279,842 4,099 223,816 60,125
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎160.3‎ M ‎8.8‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎8.0‎ M 389,933 ‎58.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.80
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/07/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 0 2,862 4
حجم معاملات 339,993 0 339,953 40
ارزش معاملات ‎13.4‎ B 0 ‎13.4‎ B ‎1.6‎ M
قدرت ‎6.4‎ M - 469,354 39,514
نسبت خریدار به فروشنده 13.57
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ M
1400/07/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 0 2,644 8
حجم معاملات 526,628 0 506,560 20,068
ارزش معاملات ‎20.7‎ B 0 ‎19.9‎ B ‎787.4‎ M
قدرت ‎12.2‎ M - 751,736 ‎9.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.17
جریان پول حقیقی ‎787.4‎ M
1400/07/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 190 0 2,825 5
حجم معاملات 404,435 0 394,521 9,914
ارزش معاملات ‎16.3‎ B 0 ‎15.9‎ B ‎399.0‎ M
قدرت ‎8.6‎ M - 562,119 ‎8.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.24
جریان پول حقیقی ‎399.0‎ M
1400/07/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 263 1 3,753 4
حجم معاملات 664,922 9,002 433,482 240,442
ارزش معاملات ‎27.1‎ B ‎367.3‎ M ‎17.7‎ B ‎9.8‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎36.7‎ M 471,309 ‎245.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.89
جریان پول حقیقی ‎9.4‎ B
1400/07/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 1 2,390 4
حجم معاملات 689,188 59,059 710,982 37,265
ارزش معاملات ‎26.9‎ B ‎2.3‎ B ‎27.8‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎230.7‎ M ‎1.2‎ M ‎36.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.61
جریان پول حقیقی ‎-851.2‎ M
1400/07/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 1 2,622 2
حجم معاملات 582,167 1,546 583,695 18
ارزش معاملات ‎23.8‎ B ‎63.1‎ M ‎23.8‎ B 735,030
قدرت ‎13.9‎ M ‎6.3‎ M 909,046 36,752
نسبت خریدار به فروشنده 15.29
جریان پول حقیقی ‎-62.4‎ M
1400/07/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 180 0 4,061 6
حجم معاملات 589,318 0 589,260 58
ارزش معاملات ‎24.9‎ B 0 ‎24.9‎ B ‎2.5‎ M
قدرت ‎13.8‎ M - 613,449 40,868
نسبت خریدار به فروشنده 22.56
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ M
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 343 1 3,654 5
حجم معاملات 886,486 200,000 872,466 214,020
ارزش معاملات ‎37.0‎ B ‎8.3‎ B ‎36.4‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎833.7‎ M 995,361 ‎178.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.82
جریان پول حقیقی ‎584.5‎ M
1400/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 1 3,181 4
حجم معاملات 343,393 85,375 419,710 9,058
ارزش معاملات ‎15.0‎ B ‎3.7‎ B ‎18.3‎ B ‎395.8‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎373.1‎ M 576,564 ‎9.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.99
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 255 0 4,375 3
حجم معاملات 251,719 0 247,058 4,661
ارزش معاملات ‎11.2‎ B 0 ‎11.0‎ B ‎207.9‎ M
قدرت ‎4.4‎ M - 251,869 ‎6.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.48
جریان پول حقیقی ‎207.9‎ M
1400/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 285 0 4,760 6
حجم معاملات 492,931 0 489,271 3,660
ارزش معاملات ‎21.7‎ B 0 ‎21.6‎ B ‎161.4‎ M
قدرت