1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

شگامرن

شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
آخرین قیمت: 0.00% 268,488
قیمت پایانی: 268,488
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎2,013 :EPS
‎133 :P/E
268,488 284,597
252,379

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد شگامرن


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
535 میلیون تومان 486 میلیون تومان 367 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
892 میلیون تومان 800 میلیون تومان 672 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.34 0.29 0.23
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-4 میلیارد تومان ‎-5 میلیارد تومان ‎-6 میلیارد تومان

توضیحات نماد شگامرن

شگامرن (شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون) : مجتمع پترو صنعت گامرون در سال 1385در استان هرمزگان تاسیس گردید.این مجموعه در سال 1391 افتتاح گردید و شروع به فعالیت کرد.این شرکت نقش بسزایی در رشد اقتصادی استان و اشتغال زایی در آن منطقه داشت.محصولات پتروشیمی این مجموعه توانسته جوابگوی بخشی از نیاز بازار های داخلی و خارجی باشد.ازجمله توانایی های این مجتمع میتوان به بزرگترین تولید کننده فرمالین در کشور، توانایی احیا کاتالیست نقره، توانایی تولید اوره فرمالدهید و چندین مورد دیگر اشاره کرد. مدیرعامل: قادر نبوي علمداري مدیر مالی:جواد پاک نژاد سرمایه:60000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم شگامرن در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/02/27 268,488
(‎0.00)
268,488
(‎0.00)
39,840 ‎10.7‎ B - ‎‎-10.7‎ B
1400/10/14 268,488
(‎0.00)
268,488
(‎0.00)
37 ‎9.9‎ M - ‎‎9.9‎ M
1400/09/16 268,488
(‎0.00)
268,488
(‎0.00)
29,700 ‎8.0‎ B 1.00 ‎-
1399/10/06 270,100
(‎2.04)
270,100
(‎2.04)
16,000 ‎4.3‎ B - ‎‎-4.3‎ B
1399/10/01 264,700
(‎1.96)
264,700
(‎1.96)
16,000 ‎4.2‎ B 0.38 ‎‎-2.6‎ B
1399/09/29 259,600
(‎4.38)
259,600
(‎4.38)
31,000 ‎8.0‎ B - ‎‎-8.0‎ B
1399/09/25 248,700
(‎4.45)
248,700
(‎4.45)
50,000 ‎12.4‎ B - ‎-
1399/09/22 238,100
(‎0.04)
238,100
(‎0.04)
42,000 ‎10.0‎ B - ‎‎-10.0‎ B
1399/07/12 238,000
(‎-0.83)
238,000
(‎-0.83)
100,003 ‎23.8‎ B 1.00 ‎-
1399/06/16 240,000
(‎-13.36)
240,000
(‎-13.36)
84,000 ‎20.2‎ B 1.00 ‎-

گروه: محصولات شیمیایی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
شجم 13,750 13,736 ‎19.2‎ میلیون ‎263.3‎ میلیارد -
شاملا 15,490 15,450 ‎2.6‎ میلیون ‎39.9‎ میلیارد -
شغدیر 55,854 55,749 ‎1.4‎ میلیون ‎75.8‎ میلیارد -
زاگرس 189,500 189,600 ‎1.1‎ میلیون ‎209.1‎ میلیارد -
شتولی 17,300 17,300 6,867 ‎118.8‎ میلیون -
شسم 288,200 280,650 3,405 ‎981.3‎ میلیون -
جهرم 855 862 0 0 -
شلرد 12,670 12,780 0 0 -
آریا 79,250 79,100 0 0 -
شکبیر 94,000 94,000 0 0 -
بوعلی 88,150 87,690 0 0 -
مارون 191,100 190,800 0 0 -
شکف 47,050 47,050 0 0 -
وپترو 11,000 11,010 0 0 -
پاکشو 6,760 6,740 0 0 -
شپارس 5,700 5,460 0 0 -
شکلر 49,170 49,040 0 0 -
شفن 12,330 12,220 0 0 -
ساینا 90,450 90,500 0 0 -
شبصیر 116,400 115,650 0 0 -
شپترو 2,201 2,205 0 0 -
پترول 2,300 2,315 0 0 -
شکام 33,300 33,800 0 0 -
شخارک 47,200 47,360 0 0 -
شستان 4,140 4,112 0 0 -
شاروم 15,330 15,480 0 0 -
شوینده 22,480 23,160 0 0 -
شصدف 33,450 33,450 0 0 -
فسا 903 923 0 0 -
کلر 91,300 91,650 0 0 -
شپاکسا 2,854 2,881 0 0 -
شگویا 12,150 12,120 0 0 -
پارس 2,730 2,725 0 0 -
شجم 11,840 11,810 0 0 -
شاراک 46,590 46,560 0 0 -
زنجان 4,061 4,070 0 0 -
شپدیس 177,400 177,420 0 0 -
شغدیر 94,210 93,980 0 0 -
نوری 117,790 118,040 0 0 -
شصفها 102,800 101,000 0 0 -
شفارا 5,610 5,680 0 0 -
شمواد 73,350 73,400 0 0 -
شپلی 7,660 7,660 0 0 -
جم 47,350 47,270 0 0 -
شسینا 1,985 1,985 0 0 -
پارسان 30,180 30,220 0 0 -
تاپیکو 16,490 16,490 0 0 -
فارس 8,460 8,460 0 0 -
داراب 937 936 0 0 -
شکربن 3,906 3,905 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري الوند-سهامي عام- ‎49 M 80.90% 0
شركت گسترش صنايع ومعادن ماهان-سهامي خاص- ‎3 M 5.44% 0
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- ‎3 M 4.72% 0
شركت توسعه الوندخاورميانه-سهامي خاص- ‎1 M 2.43% 0
شركت سوله سازان حديدكاران كرمان-سهامي خاص- ‎820,913 1.36% 0
شركت بين المللي تجارت الوند-سهامي خاص- ‎600,000 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 95.85%
تعداد کل سهام شرکت ‎60.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 324,580
میانگین قیمت معامله شده 258,296 ریال
موضوع فعالیت
فعالیت تولیدی ، بازرگانی و سرمایه گذاری در کلیه رشته های پتروشیمی و شیمیایی و صنایع واسته به آن. تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی و و هیدرو کربورها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آید.
جزئیات فعالیت
شگامرن (شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون) : مجتمع پترو صنعت گامرون در سال 1385در استان هرمزگان تاسیس گردید.این مجموعه در سال 1391 افتتاح گردید و شروع به فعالیت کرد.این شرکت نقش بسزایی در رشد اقتصادی استان و اشتغال زایی در آن منطقه داشت.محصولات پتروشیمی این مجموعه توانسته جوابگوی بخشی از نیاز بازار های داخلی و خارجی باشد.ازجمله توانایی های این مجتمع میتوان به بزرگترین تولید کننده فرمالین در کشور، توانایی احیا کاتالیست نقره، توانایی تولید اوره فرمالدهید و چندین مورد دیگر اشاره کرد. مدیرعامل: قادر نبوي علمداري مدیر مالی:جواد پاک نژاد سرمایه:60000
مدیر عامل
قادر نبوي علمداري
مدیر مالی
آقای جواد پاک نژاد
نشانی
بندرعباس ، کیلومتر 16 جاده قدیم بندرعباس سیرجان، جنب شهرک صنعتی شماره 1 ، کدپستی7933194120
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
60,000
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 39,840 39,840 0
ارزش معاملات 0 ‎10.7‎ B ‎10.7‎ B 0
قدرت - ‎1.1‎ B ‎1.1‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 37 0 0 37
ارزش معاملات ‎9.9‎ M 0 0 ‎9.9‎ M
قدرت 993,406 - - 993,406
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎9.9‎ M
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 29,700 0 29,700 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎797.4‎ M - ‎797.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 16,000 16,000 0
ارزش معاملات 0 ‎4.3‎ B ‎4.3‎ B 0
قدرت - ‎216.1‎ M ‎432.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1399/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 0
حجم معاملات 6,000 10,000 16,000 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎2.6‎ B ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎158.8‎ M ‎264.7‎ M ‎423.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1399/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 31,000 31,000 0
ارزش معاملات 0 ‎8.0‎ B ‎8.0‎ B 0
قدرت - ‎268.3‎ M ‎804.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-8.0‎ B
1399/09/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 0 2
حجم معاملات 0 50,000 0 50,000
ارزش معاملات 0 ‎12.4‎ B 0 ‎12.4‎ B
قدرت 0 ‎1.2‎ B - ‎621.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 42,000 42,000 0
ارزش معاملات 0 ‎10.0‎ B ‎10.0‎ B 0
قدرت - ‎333.3‎ M ‎1.0‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-10.0‎ B
1399/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100,003 0 100,003 0
ارزش معاملات ‎23.8‎ B 0 ‎23.8‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ B - ‎2.4‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/06/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 84,000 0 84,000 0
ارزش معاملات ‎20.2‎ B 0 ‎20.2‎ B 0
قدرت ‎2.0‎ B - ‎2.0‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 50 0 0 50
ارزش معاملات ‎13.9‎ M 0 0 ‎13.9‎ M
قدرت ‎1.4‎ M - - ‎1.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎13.9‎ M
1399/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 70,000 0 70,000 0
ارزش معاملات ‎19.4‎ B 0 ‎19.4‎ B 0
قدرت ‎1.9‎ B - ‎1.9‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 11,642 11,642 0
ارزش معاملات 0 ‎3.3‎ B ‎3.3‎ B 0
قدرت - ‎109.3‎ M ‎327.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1399/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 11,000 11,000 0
ارزش معاملات 0 ‎3.1‎ B ‎3.1‎ B 0
قدرت - ‎76.3‎ M ‎305.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1399/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 18,300 18,300 0
ارزش معاملات 0 ‎5.0‎ B ‎5.0‎ B 0
قدرت - ‎124.7‎ M ‎498.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1399/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 15,500 15,500 0
ارزش معاملات 0 ‎4.0‎ B ‎4.0‎ B 0
قدرت - ‎100.4‎ M ‎401.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1399/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 16,000 16,000 0
ارزش معاملات 0 ‎4.0‎ B ‎4.0‎ B 0
قدرت - ‎101.2‎ M ‎405.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1399/04/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 14,000 14,000 0
ارزش معاملات 0 ‎3.4‎ B ‎3.4‎ B 0
قدرت - ‎86.1‎ M ‎344.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1399/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 3 1 0
حجم معاملات 2,000 10,300 12,300 0
ارزش معاملات ‎480.0‎ M ‎2.5‎ B ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎48.0‎ M ‎82.4‎ M ‎295.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.16
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1399/04/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 4 1 0
حجم معاملات 0 11,000 11,000 0
ارزش معاملات 0 ‎2.6‎ B ‎2.6‎ B 0
قدرت - ‎64.7‎ M ‎259.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1399/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 100 0 0 100
ارزش معاملات ‎23.1‎ M 0 0 ‎23.1‎ M
قدرت ‎2.3‎ M - - ‎2.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎23.1‎ M
1399/04/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 135 0 0 135
ارزش معاملات ‎31.1‎ M 0 0 ‎31.1‎ M
قدرت ‎3.1‎ M - - ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎31.1‎ M
1399/04/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 3 1 1
حجم معاملات 155 6,500 6,500 155
ارزش معاملات ‎35.7‎ M ‎1.5‎ B ‎1.5‎ B ‎35.7‎ M
قدرت ‎3.6‎ M ‎50.0‎ M ‎149.9‎ M ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.02
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1399/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 4,100 4,100 0
ارزش معاملات 0 ‎931.5‎ M ‎931.5‎ M 0
قدرت - ‎31.1‎ M ‎93.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-931.5‎ M
1399/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 4,300 4,300 0
ارزش معاملات 0 ‎960.6‎ M ‎960.6‎ M 0
قدرت - ‎32.0‎ M ‎96.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-960.6‎ M
1399/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 6,000 6,000 0
ارزش معاملات 0 ‎1.3‎ B ‎1.3‎ B 0
قدرت - ‎43.9‎ M ‎131.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1399/03/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 1 0
حجم معاملات 0 6,500 6,500 0
ارزش معاملات 0 ‎1.4‎ B ‎1.4‎ B 0
قدرت - ‎46.7‎ M ‎140.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1399/03/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 5,600 5,600 0
ارزش معاملات 0 ‎1.2‎ B ‎1.2‎ B 0
قدرت - ‎59.1‎ M ‎118.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1399/02/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 0 1
حجم معاملات 30,000 8,400 0 38,400
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎1.7‎ B 0 ‎8.0‎ B
قدرت ‎312.2‎ M ‎174.8‎ M - ‎799.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎6.2‎ B
1399/02/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 0 1
حجم معاملات 0 45,000 0 45,000
ارزش معاملات 0 ‎8.9‎ B 0 ‎8.9‎ B
قدرت - ‎297.3‎ M - ‎891.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 3 1 0
حجم معاملات 2,250 12,000 14,250 0
ارزش معاملات ‎424.8‎ M ‎2.3‎ B ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎42.5‎ M ‎75.5‎ M ‎269.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.16
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1399/02/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 1 1
حجم معاملات 2,000 12,000 10,000 4,000
ارزش معاملات ‎359.8‎ M ‎2.2‎ B ‎1.8‎ B ‎719.6‎ M
قدرت ‎36.0‎ M ‎107.9‎ M ‎179.9‎ M ‎72.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1399/02/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 1 0
حجم معاملات 10,000 7,808 17,808 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎1.3‎ B ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎168.9‎ M ‎65.9‎ M ‎300.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1399/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 9,300 0 9,300 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎150.5‎ M - ‎150.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 1 1
حجم معاملات 32,000 30,000 9,000 53,000
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎4.7‎ B ‎1.4‎ B ‎8.3‎ B
قدرت ‎502.4‎ M ‎235.5‎ M ‎141.3‎ M ‎832.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.56
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1399/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 0
حجم معاملات 14,623 2,577 17,200 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎374.7‎ M ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎212.6‎ M ‎37.5‎ M ‎250.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-374.7‎ M
1399/01/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 15,000 0 15,000 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎209.9‎ M - ‎209.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/01/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 44,400 0 44,400 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B 0 ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎603.3‎ M - ‎603.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 52,572 0 52,572 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎674.5‎ M - ‎674.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/01/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 11,200 11,200 0
ارزش معاملات 0 ‎1.4‎ B ‎1.4‎ B 0
قدرت - ‎135.5‎ M ‎135.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1399/01/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 10,000 10,000 0
ارزش معاملات 0 ‎1.2‎ B ‎1.2‎ B 0
قدرت - ‎59.3‎ M ‎118.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1399/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 11,990 11,990 0
ارزش معاملات 0 ‎1.4‎ B ‎1.4‎ B 0
قدرت - ‎140.0‎ M ‎140.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1398/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 4,300 4,300 0
ارزش معاملات 0 ‎492.4‎ M ‎492.4‎ M 0
قدرت - ‎24.6‎ M ‎49.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-492.4‎ M
1398/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 8,950 8,950 0
ارزش معاملات 0 ‎1.0‎ B ‎1.0‎ B 0
قدرت - ‎100.1‎ M ‎100.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1398/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 7,340 7,340 0
ارزش معاملات 0 ‎800.6‎ M ‎800.6‎ M 0
قدرت - ‎80.1‎ M ‎80.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-800.6‎ M
1398/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 23,455 23,455 0
ارزش معاملات 0 ‎2.5‎ B ‎2.5‎ B 0
قدرت - ‎250.0‎ M ‎250.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1398/11/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 2 1
حجم معاملات 200,195 1,500 187,795 13,900
ارزش معاملات ‎20.0‎ B ‎149.9‎ M ‎18.8‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎2.0‎ B ‎15.0‎ M ‎938.3‎ M ‎138.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.13
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1398/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 100 0 100
ارزش معاملات 0 ‎10.0‎ M 0 ‎10.0‎ M
قدرت - 999,000 - 999,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 1
حجم معاملات 0 3,120 2,120 1,000
ارزش معاملات 0 ‎311.7‎ M ‎211.8‎ M ‎99.9‎ M
قدرت - ‎31.2‎ M ‎21.2‎ M ‎10.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-211.8‎ M
1398/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 3,000 3,000 0
ارزش معاملات 0 ‎297.6‎ M ‎297.6‎ M 0
قدرت - ‎14.9‎ M ‎29.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-297.6‎ M
1398/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 2 0
حجم معاملات 200,800 1,880 202,680 0
ارزش معاملات ‎19.6‎ B ‎183.9‎ M ‎19.8‎ B 0
قدرت ‎2.0‎ B ‎9.2‎ M ‎991.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.98
جریان پول حقیقی ‎-183.9‎ M
1398/11/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 1,500 1,500 0
ارزش معاملات 0 ‎146.7‎ M ‎146.7‎ M 0
قدرت - ‎14.7‎ M ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-146.7‎ M
1398/10/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 2,000 2,000 0
ارزش معاملات 0 ‎191.8‎ M ‎191.8‎ M 0
قدرت - ‎19.2‎ M ‎19.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-191.8‎ M
1398/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 118,100 0 118,100 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎1.1‎ B - ‎1.1‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1398/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 76,055 0 76,055 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎715.7‎ M - ‎715.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1398/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 2,120 2,120 0
ارزش معاملات 0 ‎199.5‎ M ‎199.5‎ M 0
قدرت - ‎19.9‎ M ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-199.5‎ M
1398/09/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 3 0 1
حجم معاملات 0 3,000 0 3,000
ارزش معاملات 0 ‎273.8‎ M 0 ‎273.8‎ M
قدرت - ‎9.1‎ M - ‎27.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 2,800 2,800 0
ارزش معاملات 0 ‎255.6‎ M ‎255.6‎ M 0
قدرت - ‎25.6‎ M ‎25.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-255.6‎ M
1398/08/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 13,000 0 13,000
ارزش معاملات 0 ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B
قدرت - ‎118.2‎ M - ‎118.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 15,000 0 15,000
ارزش معاملات 0 ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B
قدرت - ‎135.7‎ M - ‎135.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 10,000 0 10,000
ارزش معاملات 0 ‎900.4‎ M 0 ‎900.4‎ M
قدرت - ‎90.0‎ M - ‎90.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/08/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100 0 100 0
ارزش معاملات ‎9.0‎ M 0 ‎9.0‎ M 0
قدرت 895,900 - 895,900 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 2,000 0 2,000
ارزش معاملات 0 ‎179.2‎ M 0 ‎179.2‎ M
قدرت - ‎17.9‎ M - ‎17.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/08/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 4,000 0 4,000
ارزش معاملات 0 ‎346.4‎ M 0 ‎346.4‎ M
قدرت - ‎34.6‎ M - ‎34.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 8,000 0 8,000 0
ارزش معاملات ‎666.2‎ M 0 ‎666.2‎ M 0
قدرت ‎66.6‎ M - ‎66.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/08/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 8,500 0 8,500 0
ارزش معاملات ‎705.5‎ M 0 ‎705.5‎ M 0
قدرت ‎70.6‎ M - ‎70.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 0 1
حجم معاملات 0 3,500 0 3,500
ارزش معاملات 0 ‎290.5‎ M 0 ‎290.5‎ M
قدرت - ‎14.5‎ M - ‎29.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 0 1
حجم معاملات 0 5,100 0 5,100
ارزش معاملات 0 ‎423.3‎ M 0 ‎423.3‎ M
قدرت - ‎21.2‎ M - ‎42.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/07/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 3,000 0 3,000
ارزش معاملات 0 ‎249.0‎ M 0 ‎249.0‎ M
قدرت - ‎24.9‎ M - ‎24.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/07/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5,000 0 5,000 0
ارزش معاملات ‎415.0‎ M 0 ‎415.0‎ M 0
قدرت ‎41.5‎ M - ‎41.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/06/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 0
حجم معاملات 10,200 5,000 15,200 0
ارزش معاملات ‎836.1‎ M ‎409.9‎ M ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎83.6‎ M ‎41.0‎ M ‎124.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-409.9‎ M
1397/06/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 3,000 0 3,000
ارزش معاملات 0 ‎234.0‎ M 0 ‎234.0‎ M
قدرت - ‎23.4‎ M - ‎23.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/06/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 6,000 0 6,000
ارزش معاملات 0 ‎473.4‎ M 0 ‎473.4‎ M
قدرت - ‎47.3‎ M - ‎47.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1397/06/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3,500 0 3,500 0
ارزش معاملات ‎276.3‎ M 0 ‎276.3‎ M 0
قدرت ‎27.6‎ M - ‎27.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 9,800 9,800 0
ارزش معاملات 0 ‎764.5‎ M ‎764.5‎ M 0
قدرت - ‎76.5‎ M ‎76.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-764.5‎ M
1397/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 7,000 7,000 0
ارزش معاملات 0 ‎510.8‎ M ‎510.8‎ M 0
قدرت - ‎51.1‎ M ‎51.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-510.8‎ M
1397/05/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 1
حجم معاملات 0 8,700 4,700 4,000
ارزش معاملات 0 ‎616.5‎ M ‎333.1‎ M ‎283.5‎ M
قدرت - ‎61.7‎ M ‎33.3‎ M ‎28.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-333.1‎ M
1397/05/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 4,000 4,000 0
ارزش معاملات 0 ‎276.2‎ M ‎276.2‎ M 0
قدرت - ‎27.6‎ M ‎27.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-276.2‎ M
1397/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 1
حجم معاملات 1,000 825,000 1,000 825,000
ارزش معاملات ‎66.4‎ M ‎54.8‎ B ‎66.4‎ M ‎54.8‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎5.5‎ B ‎6.6‎ M ‎5.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/04/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 4,500 0 4,500 0
ارزش معاملات ‎299.3‎ M 0 ‎299.3‎ M 0
قدرت ‎29.9‎ M - ‎29.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 61,000 0 61,000 0
ارزش معاملات ‎4.0‎ B 0 ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎398.8‎ M - ‎398.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/11/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 72,675 0 72,675 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎475.1‎ M - ‎475.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 1
حجم معاملات 149,600 0 148,100 1,500
ارزش معاملات ‎9.8‎ B 0 ‎9.7‎ B ‎98.1‎ M
قدرت ‎977.9‎ M - ‎968.1‎ M ‎9.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎98.1‎ M
1396/06/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 14,600 0 14,600 0
ارزش معاملات ‎957.3‎ M 0 ‎957.3‎ M 0
قدرت ‎95.7‎ M - ‎95.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 1
حجم معاملات 174,900 0 8,300 166,600
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎537.9‎ M ‎10.8‎ B
قدرت ‎566.8‎ M - ‎53.8‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 10.54
جریان پول حقیقی ‎10.8‎ B
1396/05/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 11,375 0 11,375 0
ارزش معاملات ‎743.3‎ M 0 ‎743.3‎ M 0
قدرت ‎74.3‎ M - ‎37.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/05/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 25,300 0 25,300 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎164.8‎ M - ‎82.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/05/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 23,000 0 23,000 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎147.1‎ M - ‎147.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 25,300 0 25,300 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎160.8‎ M - ‎80.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 21,100 0 21,100 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎66.2‎ M - ‎132.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1396/04/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 1,500 0 0 1,500
ارزش معاملات ‎93.7‎ M 0 0 ‎93.7‎ M
قدرت ‎9.4‎ M - - ‎9.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎93.7‎ M
1396/04/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 26,000 0 26,000 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎162.3‎ M - ‎162.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 26,000 0 26,000 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎161.9‎ M - ‎161.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 15,000 0 15,000 0
ارزش معاملات ‎931.1‎ M 0 ‎931.1‎ M 0
قدرت ‎93.1‎ M - ‎93.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 26,800 0 26,800 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎166.5‎ M - ‎166.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 29,100 0 29,100 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎179.8‎ M - ‎179.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 48,400 0 48,400 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B 0 ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎150.0‎ M - ‎150.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 27,500 0 27,500 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎171.0‎ M - ‎171.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 15,000 0 15,000 0
ارزش معاملات ‎951.8‎ M 0 ‎951.8‎ M 0
قدرت ‎95.2‎ M - ‎95.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 0
حجم معاملات 187,000 0 187,000 0
ارزش معاملات ‎11.8‎ B 0 ‎11.8‎ B 0
قدرت ‎294.7‎ M - ‎589.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1396/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 55,000 0 55,000 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎341.5‎ M - ‎170.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 81,000 0 81,000 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎498.9‎ M - ‎249.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 23,400 0 23,400 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎142.7‎ M - ‎142.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 28,500 0 28,500 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎172.9‎ M - ‎172.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/02/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 26,000 0 26,000 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎156.9‎ M - ‎156.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 85,000 0 85,000 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎505.9‎ M - ‎505.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 35,000 0 35,000 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎210.4‎ M - ‎70.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 24,500 0 24,500 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎145.7‎ M - ‎145.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 31,000 0 31,000 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎182.0‎ M - ‎91.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 27,900 0 27,900 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎82.4‎ M - ‎164.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1396/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 33,100 0 33,100 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎97.0‎ M - ‎97.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 18,600 0 18,600 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎108.8‎ M - ‎108.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 31,300 0 31,300 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎91.3‎ M - ‎182.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 1
حجم معاملات 8,000 825,000 8,000 825,000
ارزش معاملات ‎466.1‎ M ‎48.1‎ B ‎466.1‎ M ‎48.1‎ B
قدرت ‎46.6‎ M ‎4.8‎ B ‎46.6‎ M ‎4.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 26,700 0 26,700 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎77.8‎ M - ‎155.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 30,900 0 30,900 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎90.1‎ M - ‎90.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 27,700 0 27,700 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎80.6‎ M - ‎80.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 22,700 0 22,700 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎66.0‎ M - ‎66.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 25 0 25 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
قدرت 145,373 - 145,373 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 25,050 0 25,050 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎145.7‎ M - ‎72.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 1
حجم معاملات 19,300 0 17,300 2,000
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.0‎ B ‎116.0‎ M
قدرت ‎111.9‎ M - ‎100.3‎ M ‎11.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎116.0‎ M
1395/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 28,750 0 28,750 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎55.3‎ M - ‎82.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1395/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 53,200 0 53,200 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B 0 ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎151.6‎ M - ‎303.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 22,500 0 22,500 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎63.2‎ M - ‎63.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 22,800 0 22,800 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎64.0‎ M - ‎128.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 0
حجم معاملات 9,000 29,500 38,500 0
ارزش معاملات ‎503.6‎ M ‎1.7‎ B ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎50.4‎ M ‎165.1‎ M ‎215.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1395/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 26,300 0 26,300 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎73.6‎ M - ‎73.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 25,200 0 25,200 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎70.0‎ M - ‎70.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 2 0
حجم معاملات 31,450 1,000 32,450 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎55.7‎ M ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎87.6‎ M ‎5.6‎ M ‎90.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-55.7‎ M
1395/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 27,500 0 27,500 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎76.5‎ M - ‎76.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 1 0
حجم معاملات 22,800 10,000 32,800 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎548.8‎ M ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎62.6‎ M ‎54.9‎ M ‎180.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-548.8‎ M
1395/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 11,500 0 11,500 0
ارزش معاملات ‎618.6‎ M 0 ‎618.6‎ M 0
قدرت ‎61.9‎ M - ‎61.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 2 0
حجم معاملات 5,000 403,500 408,500 0
ارزش معاملات ‎267.8‎ M ‎21.6‎ B ‎21.9‎ B 0
قدرت ‎26.8‎ M ‎1.1‎ B ‎1.1‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 0.02
جریان پول حقیقی ‎-21.6‎ B
1395/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 23,500 0 23,500 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎62.4‎ M - ‎124.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 1 0
حجم معاملات 50,000 5,000 55,000 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎263.9‎ M ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎88.0‎ M ‎26.4‎ M ‎290.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-263.9‎ M
1395/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 1
حجم معاملات 115,000 0 100,000 15,000
ارزش معاملات ‎6.0‎ B 0 ‎5.2‎ B ‎783.8‎ M
قدرت ‎300.5‎ M - ‎522.5‎ M ‎78.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎783.8‎ M
1395/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 35,000 0 0 35,000
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 0 ‎1.8‎ B
قدرت ‎89.3‎ M - - ‎178.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1395/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 1
حجم معاملات 100,000 0 20,000 80,000
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎1.0‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎515.6‎ M - ‎103.1‎ M ‎412.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1395/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 3 0
حجم معاملات 32,500 75,500 108,000 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎3.7‎ B ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎78.8‎ M ‎366.1‎ M ‎174.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1395/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 10,000 0 10,000 0
ارزش معاملات ‎461.8‎ M 0 ‎461.8‎ M 0
قدرت ‎23.1‎ M - ‎23.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 16,400 0 16,400 0
ارزش معاملات ‎749.8‎ M 0 ‎749.8‎ M 0
قدرت ‎37.5‎ M - ‎37.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 12,000 0 12,000 0
ارزش معاملات ‎541.0‎ M 0 ‎541.0‎ M 0
قدرت ‎27.0‎ M - ‎27.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 10,000 0 0 10,000
ارزش معاملات ‎448.2‎ M 0 0 ‎448.2‎ M
قدرت ‎44.8‎ M - - ‎44.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎448.2‎ M
1395/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 2 2 0
حجم معاملات 116,000 110,000 226,000 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎4.9‎ B ‎10.1‎ B 0
قدرت ‎259.9‎ M ‎246.5‎ M ‎506.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1395/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 1 0
حجم معاملات 0 45,000 45,000 0
ارزش معاملات 0 ‎1.7‎ B ‎1.7‎ B 0
قدرت - ‎86.8‎ M ‎173.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1395/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 55,000 0 55,000 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎101.8‎ M - ‎101.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 1 0
حجم معاملات 35,000 10,000 45,000 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎342.8‎ M ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎60.0‎ M ‎34.3‎ M ‎154.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-342.8‎ M
1395/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 0 2
حجم معاملات 300,000 ‎1.7‎ M 0 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎9.7‎ B ‎55.9‎ B 0 ‎65.6‎ B
قدرت ‎485.8‎ M ‎5.6‎ B - ‎3.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎9.7‎ B
1395/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 3 0
حجم معاملات 0 ‎1.3‎ M ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات 0 ‎39.3‎ B ‎39.3‎ B 0
قدرت - ‎3.9‎ B ‎1.3‎ B -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-39.3‎ B
1395/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 30,000 0 30,000 0
ارزش معاملات ‎910.5‎ M 0 ‎910.5‎ M 0
قدرت ‎91.1‎ M - ‎91.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 30,000 0 30,000 0
ارزش معاملات ‎907.5‎ M 0 ‎907.5‎ M 0
قدرت ‎90.8‎ M - ‎90.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 50,000 0 50,000 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎151.3‎ M - ‎151.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 92,500 0 92,500 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎93.1‎ M - ‎139.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1395/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 90,000 0 90,000 0