1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

تمحرکه

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 4.99% 24,600
قیمت پایانی: 23,760
حجم معاملات: 610,836
ارزش معاملات: ‎15.0‎ B
حجم مبنا:
تعداد معاملات: 197
کمترین قیمت: 24,600
بیشترین قیمت: 24,600
‎208 :EPS
‎114 :P/E
23,430 24,836
22,024

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد تمحرکه


27 610,836 (100.00%)
حقیقی
147 610,836 (100.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی56 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
28 میلیون تومان 23 میلیون تومان 19 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی10 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
25 میلیون تومان 24 میلیون تومان 48 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 5.44
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2.31 1.77 1.38
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد تمحرکه

تمحرکه (ماشین سازی نیرو محرکه) : شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در سال ۱۳۷۰ به شکل سهامی خاص تاسیس گردید. در سال ۱۳۸۰ شرکت به سهامی عام تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۸۱ وارد بازار بورس شد. این شرکت در زمینه های مختلفی فعالیت میکند که برخی از آن ها عبارت اند از : صنایع معدنی و فلزی، خط پردازش و جدا سازی زباله، تولید انرژی از زباله، صنایع ریلی و ... .
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم تمحرکه در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/06/25 24,600
(‎4.99)
23,760
(‎1.41)
610,836 ‎14.5‎ B 5.44 ‎-
1399/06/24 24,320
(‎4.96)
23,430
(‎1.12)
505,581 ‎11.8‎ B 7.19 ‎‎28.1‎ M
1399/06/23 23,860
(‎4.97)
23,170
(‎1.94)
854,463 ‎19.8‎ B 5.14 ‎-
1399/06/22 23,910
(‎4.96)
22,730
(‎-0.22)
‎4.3‎ M ‎97.0‎ B 1.64 ‎-
1399/06/19 21,930
(‎-4.98)
22,780
(‎-1.30)
568,581 ‎13.0‎ B 0.46 ‎-
1399/06/18 21,950
(‎-4.98)
23,080
(‎-0.09)
46,340 ‎1.1‎ B 0.25 ‎-
1399/06/17 21,950
(‎-4.98)
23,100
(‎0.00)
444 ‎10.3‎ M 1.00 ‎-
1399/06/12 22,000
(‎-4.97)
23,100
(‎-0.22)
86,635 ‎2.0‎ B 0.16 ‎-
1399/06/11 22,090
(‎-4.99)
23,150
(‎-0.43)
177,187 ‎4.1‎ B 0.30 ‎-
1399/06/10 22,950
(‎-2.46)
23,250
(‎-1.19)
‎3.1‎ M ‎71.7‎ B 1.54 ‎‎295.3‎ M

گروه: ماشین آلات و تجهیزات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
لبوتان 50,400 49,860 ‎1.7‎ میلیون ‎82.4‎ میلیارد -
لازما 23,800 23,700 ‎1.4‎ میلیون ‎33.3‎ میلیارد -
تفیرو 35,300 35,300 0 0 -
تپکو 1,719 1,681 0 0 -
وتوشه 6,410 6,630 0 0 -
لسرما 25,660 25,920 0 0 -
لخانه 18,880 18,860 0 0 -
تکشا 37,330 37,630 0 0 -
لخزر 128,900 128,470 0 0 -
لابسا 7,480 7,370 0 0 -
تکنو 7,370 7,080 0 0 -
تایرا 17,220 17,180 0 0 -
تکمبا 4,305 4,392 0 0 -
تپمپی 17,860 18,000 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎13 M 10.92% 0
شخص حقيقي ‎6 M 4.95% 0
شخص حقيقي ‎3 M 2.72% 0
شخص حقيقي ‎2 M 2.01% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.99% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.80% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.54% 0
شخص حقيقي ‎1 M 1.18% 0
جمع کل سهامداران درصدی 27.11%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎7.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 23,144 ریال
موضوع فعالیت
ماشین الات و تجهیزات
جزئیات فعالیت
تمحرکه (ماشین سازی نیرو محرکه) : شرکت ماشین سازی نیرو محرکه در سال ۱۳۷۰ به شکل سهامی خاص تاسیس گردید. در سال ۱۳۸۰ شرکت به سهامی عام تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۸۱ وارد بازار بورس شد. این شرکت در زمینه های مختلفی فعالیت میکند که برخی از آن ها عبارت اند از : صنایع معدنی و فلزی، خط پردازش و جدا سازی زباله، تولید انرژی از زباله، صنایع ریلی و ... .
مدیر عامل
بهزاد نوروز بختياري
مدیر مالی
ندا نوروز بختیاری
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
121,843
1399/06/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 147 0
حجم معاملات 610,836 0 610,836 0
ارزش معاملات ‎14.5‎ B 0 ‎14.5‎ B 0
قدرت ‎53.8‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.44
جریان پول حقیقی 0
1399/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 122 1
حجم معاملات 505,581 0 504,381 1,200
ارزش معاملات ‎11.8‎ B 0 ‎11.8‎ B ‎28.1‎ M
قدرت ‎69.7‎ M - ‎9.7‎ M ‎2.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.19
جریان پول حقیقی ‎28.1‎ M
1399/06/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 185 0
حجم معاملات 854,463 0 854,463 0
ارزش معاملات ‎19.8‎ B 0 ‎19.8‎ B 0
قدرت ‎55.0‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.14
جریان پول حقیقی 0
1399/06/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 395 0 646 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎97.0‎ B 0 ‎97.0‎ B 0
قدرت ‎24.6‎ M - ‎15.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.64
جریان پول حقیقی 0
1399/06/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 39 0
حجم معاملات 568,581 0 568,581 0
ارزش معاملات ‎13.0‎ B 0 ‎13.0‎ B 0
قدرت ‎15.2‎ M - ‎33.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی 0
1399/06/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 46,340 0 46,340 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎26.7‎ M - ‎107.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1399/06/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 444 0 444 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ M 0 ‎10.3‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/06/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 7 0
حجم معاملات 86,635 0 86,635 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎4.7‎ M - ‎28.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.16
جریان پول حقیقی 0
1399/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 16 0
حجم معاملات 177,187 0 177,187 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎25.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1399/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 339 2 520 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M 7,300 ‎3.1‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎71.6‎ B ‎169.7‎ M ‎71.3‎ B ‎465.0‎ M
قدرت ‎21.1‎ M ‎8.5‎ M ‎13.7‎ M ‎46.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎295.3‎ M
1399/06/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 904 1 689 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 3,629 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎122.0‎ B ‎85.4‎ M ‎122.1‎ B 0
قدرت ‎13.5‎ M ‎8.5‎ M ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-85.4‎ M
1399/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 1 215 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 1,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.2‎ B ‎24.4‎ M ‎31.2‎ B 0
قدرت ‎20.4‎ M ‎2.4‎ M ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎-24.4‎ M
1399/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 2 0
حجم معاملات 38,651 0 38,651 0
ارزش معاملات ‎973.2‎ M 0 ‎973.2‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎48.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی 0
1399/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 1 5 0
حجم معاملات 40,532 1,000 41,532 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎25.2‎ M ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎5.1‎ M ‎2.5‎ M ‎20.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-25.2‎ M
1399/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 152 1 134 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 1,000 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.3‎ B ‎25.2‎ M ‎29.4‎ B 0
قدرت ‎19.3‎ M ‎2.5‎ M ‎21.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-25.2‎ M
1399/05/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 2 3 0
حجم معاملات 43,946 1,300 45,246 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎33.8‎ M ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎2.5‎ M ‎1.7‎ M ‎39.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی ‎-33.8‎ M
1399/05/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 497 3 388 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 5,096 ‎2.7‎ M 39,000
ارزش معاملات ‎71.8‎ B ‎132.7‎ M ‎70.9‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎4.4‎ M ‎18.3‎ M ‎101.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎882.9‎ M
1399/05/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 2 2 0
حجم معاملات 212,656 2,500 215,156 0
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎67.7‎ M ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎3.4‎ M ‎291.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.03
جریان پول حقیقی ‎-67.7‎ M
1399/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 2 0
حجم معاملات 110,922 500 111,422 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎13.6‎ M ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎1.4‎ M ‎151.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.04
جریان پول حقیقی ‎-13.6‎ M
1399/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 0 4 0
حجم معاملات 173,932 0 173,932 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎118.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی 0
1399/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 0 85 0
حجم معاملات 808,279 0 808,279 0
ارزش معاملات ‎22.2‎ B 0 ‎22.2‎ B 0
قدرت ‎13.7‎ M - ‎26.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1399/05/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 58 0
حجم معاملات 353,852 0 353,852 0
ارزش معاملات ‎9.9‎ B 0 ‎9.9‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M - ‎17.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1399/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 0 192 0
حجم معاملات 880,550 0 880,550 0
ارزش معاملات ‎25.0‎ B 0 ‎25.0‎ B 0
قدرت ‎14.1‎ M - ‎13.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی 0
1399/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 0 349 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎42.8‎ B 0 ‎42.8‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M - ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1399/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 455 0 430 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎47.6‎ B 0 ‎47.6‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1399/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 622 0 587 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.3‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎83.2‎ B 0 ‎73.8‎ B ‎9.4‎ B
قدرت ‎13.4‎ M - ‎12.6‎ M ‎942.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎9.4‎ B
1399/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 955 0 549 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎109.7‎ B 0 ‎109.7‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M - ‎20.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1399/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 249 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 425
ارزش معاملات ‎35.2‎ B 0 ‎35.1‎ B ‎13.1‎ M
قدرت ‎42.4‎ M - ‎14.1‎ M ‎1.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی ‎13.1‎ M
1399/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 222 0
حجم معاملات 638,743 0 638,743 0
ارزش معاملات ‎19.0‎ B 0 ‎19.0‎ B 0
قدرت ‎14.7‎ M - ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی 0
1399/05/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 604 1 508 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 500 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎107.9‎ B ‎14.6‎ M ‎107.9‎ B 0
قدرت ‎17.9‎ M ‎1.5‎ M ‎21.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-14.6‎ M
1399/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 762 1 772 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 9,300 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎141.3‎ B ‎285.2‎ M ‎141.6‎ B 0
قدرت ‎18.5‎ M ‎28.5‎ M ‎18.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-285.2‎ M
1399/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 0 326 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎67.2‎ B 0 ‎67.2‎ B 0
قدرت ‎17.3‎ M - ‎20.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی 0
1399/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 579 1 441 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 100,000 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎76.1‎ B ‎3.3‎ B ‎79.4‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M ‎332.0‎ M ‎18.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1399/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 835 4 973 2
حجم معاملات ‎5.3‎ M 162,005 ‎5.2‎ M 270,650
ارزش معاملات ‎184.8‎ B ‎5.6‎ B ‎181.1‎ B ‎9.4‎ B
قدرت ‎22.1‎ M ‎140.7‎ M ‎18.6‎ M ‎470.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1399/05/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 0 6 0
حجم معاملات 236,042 0 236,042 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B 0 ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎142.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.04
جریان پول حقیقی 0
1399/04/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 402 0 176 0
حجم معاملات 877,447 0 877,447 0
ارزش معاملات ‎32.1‎ B 0 ‎32.1‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M - ‎18.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی 0
1399/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,546 1 835 1
حجم معاملات ‎5.2‎ M 50,000 ‎5.3‎ M 12,223
ارزش معاملات ‎192.9‎ B ‎1.8‎ B ‎194.2‎ B ‎451.5‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎184.7‎ M ‎23.3‎ M ‎45.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1399/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,044 2 365 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 1,500 ‎2.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎99.5‎ B ‎57.2‎ M ‎99.6‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M ‎2.9‎ M ‎27.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-57.2‎ M
1399/04/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,556 4 967 0
حجم معاملات ‎5.9‎ M 39,903 ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎235.4‎ B ‎1.6‎ B ‎237.0‎ B 0
قدرت ‎15.1‎ M ‎39.8‎ M ‎24.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1399/04/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 217 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎42.0‎ B 0 ‎42.0‎ B 0
قدرت ‎22.8‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی 0
1399/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 224 0 229 0
حجم معاملات 685,103 0 685,103 0
ارزش معاملات ‎25.6‎ B 0 ‎25.6‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M - ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1399/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 817 2 831 2
حجم معاملات ‎5.2‎ M 22,000 ‎5.3‎ M 3,500
ارزش معاملات ‎191.0‎ B ‎802.6‎ M ‎191.6‎ B ‎127.7‎ M
قدرت ‎23.4‎ M ‎40.1‎ M ‎23.1‎ M ‎6.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-674.9‎ M
1399/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 989 0 703 0
حجم معاملات ‎4.9‎ M 0 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎175.2‎ B 0 ‎175.2‎ B 0
قدرت ‎17.7‎ M - ‎24.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1399/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 419 0 216 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎57.7‎ B 0 ‎57.7‎ B 0
قدرت ‎13.8‎ M - ‎26.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1399/04/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 792 0 433 0
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎152.2‎ B 0 ‎152.2‎ B 0
قدرت ‎19.2‎ M - ‎35.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 0
1399/04/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 161 0
حجم معاملات 561,200 0 561,200 0
ارزش معاملات ‎20.4‎ B 0 ‎20.4‎ B 0
قدرت ‎170.1‎ M - ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 13.42
جریان پول حقیقی 0
1399/04/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 153 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 1
ارزش معاملات ‎38.8‎ B 0 ‎38.8‎ B 35,720
قدرت ‎184.7‎ M - ‎25.4‎ M 3,572
نسبت خریدار به فروشنده 7.29
جریان پول حقیقی 35,720
1399/04/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 153 0
حجم معاملات 719,105 0 719,105 0
ارزش معاملات ‎24.8‎ B 0 ‎24.8‎ B 0
قدرت ‎413.6‎ M - ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 25.50
جریان پول حقیقی 0
1399/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 0 280 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎45.6‎ B 0 ‎45.6‎ B 0
قدرت ‎40.0‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.46
جریان پول حقیقی 0
1399/04/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 0 269 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎57.1‎ B 0 ‎57.1‎ B 0
قدرت ‎51.4‎ M - ‎21.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.42
جریان پول حقیقی 0
1399/04/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 0 248 0
حجم معاملات 929,832 0 929,832 0
ارزش معاملات ‎28.7‎ B 0 ‎28.7‎ B 0
قدرت ‎14.1‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1399/04/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 392 1 550 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 120,000 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎105.9‎ B ‎3.6‎ B ‎109.5‎ B 0
قدرت ‎27.0‎ M ‎361.3‎ M ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1399/04/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 338 1 414 0
حجم معاملات ‎6.2‎ M 50,000 ‎6.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎181.4‎ B ‎1.5‎ B ‎182.8‎ B 0
قدرت ‎53.7‎ M ‎146.2‎ M ‎44.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1399/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 1 166 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 100,000 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎40.1‎ B ‎2.8‎ B ‎42.9‎ B 0
قدرت ‎49.5‎ M ‎279.6‎ M ‎25.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.92
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1399/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 371 0 510 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎80.5‎ B 0 ‎79.8‎ B ‎671.5‎ M
قدرت ‎21.7‎ M - ‎15.7‎ M ‎67.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎671.5‎ M
1399/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 580 1 346 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 1,000 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎62.8‎ B ‎26.2‎ M ‎62.8‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M ‎2.6‎ M ‎18.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-26.2‎ M
1399/03/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 0 307 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 41,510
ارزش معاملات ‎44.9‎ B 0 ‎43.9‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎9.7‎ M - ‎14.3‎ M ‎51.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ B
1399/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 478 0 368 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎63.6‎ B 0 ‎63.6‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M - ‎17.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1399/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 654 0 574 0
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎90.3‎ B 0 ‎90.3‎ B 0
قدرت ‎13.8‎ M - ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1399/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 193 0 186 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 7
ارزش معاملات ‎28.2‎ B 0 ‎28.2‎ B 157,570
قدرت ‎14.6‎ M - ‎15.2‎ M 15,757
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 157,570
1399/03/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 123 0 179 0
حجم معاملات 961,814 0 961,814 0
ارزش معاملات ‎21.1‎ B 0 ‎21.1‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M - ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.46
جریان پول حقیقی 0
1399/03/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 0 283 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎40.9‎ B 0 ‎40.9‎ B 0
قدرت ‎16.6‎ M - ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1399/03/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 521 0 599 0
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎88.3‎ B 0 ‎88.3‎ B 0
قدرت ‎17.0‎ M - ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1399/03/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 755 1 633 1
حجم معاملات ‎5.5‎ M 510 ‎5.3‎ M 178,808
ارزش معاملات ‎110.0‎ B ‎10.2‎ M ‎106.4‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎1.0‎ M ‎16.8‎ M ‎357.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1399/03/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 0 169 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.1‎ B 0 ‎23.1‎ B 0
قدرت ‎16.7‎ M - ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1399/03/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 213 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.6‎ B 0 ‎28.6‎ B 0
قدرت ‎33.2‎ M - ‎13.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی 0
1399/03/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 212 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.2‎ B 0 ‎28.2‎ B 0
قدرت ‎48.7‎ M - ‎13.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.66
جریان پول حقیقی 0
1399/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 0 965 0
حجم معاملات ‎8.0‎ M 0 ‎8.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎142.7‎ B 0 ‎142.7‎ B 0
قدرت ‎39.5‎ M - ‎14.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.67
جریان پول حقیقی 0
1399/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 531 0 601 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 27,223
ارزش معاملات ‎65.7‎ B 0 ‎65.2‎ B ‎481.3‎ M
قدرت ‎12.4‎ M - ‎10.8‎ M ‎48.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎481.3‎ M
1399/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 370 0 626 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎66.7‎ B 0 ‎66.7‎ B 0
قدرت ‎18.0‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی 0
1399/03/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 127 0 28 0
حجم معاملات 359,653 0 359,653 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎24.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.22
جریان پول حقیقی 0
1399/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 733 1 745 0
حجم معاملات ‎6.0‎ M 104,000 ‎6.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎113.5‎ B ‎2.0‎ B ‎115.5‎ B 0
قدرت ‎15.5‎ M ‎195.5‎ M ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1399/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 1 408 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 48,619 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.9‎ B ‎882.1‎ M ‎34.8‎ B 0
قدرت ‎30.0‎ M ‎88.2‎ M ‎8.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.52
جریان پول حقیقی ‎-882.1‎ M
1399/02/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 271 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎35.5‎ B 0 ‎35.5‎ B 0
قدرت ‎27.5‎ M - ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.10
جریان پول حقیقی 0
1399/02/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 227 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.3‎ B 0 ‎24.3‎ B 0
قدرت ‎51.7‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.83
جریان پول حقیقی 0
1399/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 0 279 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎27.3‎ B 0 ‎27.3‎ B 0
قدرت ‎14.7‎ M - ‎9.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1399/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 480 0 951 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M 0 ‎7.9‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎130.1‎ B 0 ‎129.3‎ B ‎814.4‎ M
قدرت ‎27.1‎ M - ‎13.6‎ M ‎81.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.99
جریان پول حقیقی ‎814.4‎ M
1399/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 701 1 597 0
حجم معاملات ‎4.7‎ M 14,351 ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎74.3‎ B ‎225.1‎ M ‎74.6‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M ‎22.5‎ M ‎12.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-225.1‎ M
1399/02/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 261 0 204 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.9‎ B 0 ‎25.9‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1399/02/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 467 0 139 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.4‎ B 0 ‎25.4‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎18.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1399/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 768 0 663 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 ‎4.0‎ M 12,000
ارزش معاملات ‎68.2‎ B 0 ‎68.0‎ B ‎202.6‎ M
قدرت ‎8.9‎ M - ‎10.3‎ M ‎20.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎202.6‎ M
1399/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 624 0 479 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎55.4‎ B 0 ‎55.4‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1399/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 849 0 749 2
حجم معاملات ‎6.3‎ M 0 ‎6.0‎ M 203,800
ارزش معاملات ‎101.9‎ B 0 ‎98.6‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎12.0‎ M - ‎13.2‎ M ‎166.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1399/02/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 768 0 281 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 100
ارزش معاملات ‎45.6‎ B 0 ‎45.6‎ B ‎1.7‎ M
قدرت ‎5.9‎ M - ‎16.2‎ M 170,020
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ M
1399/02/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,138 0 686 1
حجم معاملات ‎4.8‎ M 0 ‎4.7‎ M 31,759
ارزش معاملات ‎83.5‎ B 0 ‎83.1‎ B ‎556.5‎ M
قدرت ‎7.3‎ M - ‎12.1‎ M ‎55.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎556.5‎ M
1399/02/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 825 0 350 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎63.3‎ B 0 ‎63.3‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی 0
1399/02/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 751 0 472 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 325
ارزش معاملات ‎61.8‎ B 0 ‎61.7‎ B ‎5.7‎ M
قدرت ‎8.2‎ M - ‎13.1‎ M 566,053
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎5.7‎ M
1399/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,056 0 679 1
حجم معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 28
ارزش معاملات ‎94.6‎ B 0 ‎94.6‎ B 465,556
قدرت ‎9.0‎ M - ‎13.9‎ M 46,556
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی 465,556
1399/02/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,284 0 601 0
حجم معاملات ‎5.8‎ M 0 ‎5.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎93.4‎ B 0 ‎93.4‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M - ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی 0
1399/02/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 895 2 666 2
حجم معاملات ‎5.8‎ M 150,026 ‎5.8‎ M 114,900
ارزش معاملات ‎97.7‎ B ‎2.5‎ B ‎98.2‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎126.0‎ M ‎14.8‎ M ‎96.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-590.0‎ M
1399/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 925 1 751 1
حجم معاملات ‎7.0‎ M 1,800 ‎7.0‎ M 27,682
ارزش معاملات ‎120.5‎ B ‎30.9‎ M ‎120.1‎ B ‎475.0‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎3.1‎ M ‎16.0‎ M ‎47.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎444.1‎ M
1399/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 384 1 238 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 15,000 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎47.7‎ B ‎252.9‎ M ‎47.9‎ B 0
قدرت ‎12.4‎ M ‎25.3‎ M ‎20.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-252.9‎ M
1399/02/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 0 210 2
حجم معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎1.7‎ M ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎54.5‎ B 0 ‎27.3‎ B ‎27.2‎ B
قدرت ‎27.4‎ M - ‎13.0‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.11
جریان پول حقیقی ‎27.2‎ B
1399/02/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 474 1 735 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 71,187 ‎4.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎66.7‎ B ‎1.1‎ B ‎67.8‎ B 0
قدرت ‎14.1‎ M ‎109.3‎ M ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1399/02/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 747 1 564 0
حجم معاملات ‎4.4‎ M 1,432 ‎4.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎66.1‎ B ‎21.3‎ M ‎66.2‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M ‎2.1‎ M ‎11.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-21.3‎ M
1399/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 866 1 469 0
حجم معاملات ‎4.9‎ M 42,412 ‎5.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎75.6‎ B ‎648.2‎ M ‎76.2‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M ‎64.8‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-648.2‎ M
1399/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 838 1 365 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 326 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎59.8‎ B ‎5.2‎ M ‎59.8‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M 515,015 ‎16.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ M
<
1399/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 459 1 623 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 100,000 ‎3.5‎ M 71,242
ارزش معاملات ‎53.3‎ B ‎1.5‎ B ‎53.7‎ B ‎1.1‎ B