1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-5.6% ‎15.3% ‎-13.6% ‎-27.1%

تایرا

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
آخرین قیمت: -1.70% 17,340
قیمت پایانی: 17,490
حجم معاملات: 696,555
ارزش معاملات: ‎12.1‎ B
حجم مبنا: ‎1.3‎ M
تعداد معاملات: 252
کمترین قیمت: 17,010
بیشترین قیمت: 18,140
‎2,030 :EPS
‎8 :P/E
17,640 18,698
16,582

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد تایرا


81 616,555 (88.51%)
حقیقی
68 683,604 (98.14%)
2 80,000 (11.49%)
حقوقی
2 12,951 (1.86%)
میانگین خرید هر کد حقیقی13 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 13 میلیون تومان 13 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی17 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 15 میلیون تومان 16 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.10 1.00 0.92
خروج پول حقیقی : 117 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎-2 میلیارد تومان ‎-4 میلیارد تومان

توضیحات نماد تایرا

تایرا (تراکتورسازی ایران) : شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ بطور سهامی خاص به همراه مشارکت کشور رومانی احداث گردید و به تولید انواع تراکتور در تبریز پرداخت. در سال ۱۳۴۸ تولید تراکتور های رومانی آغاز گردید اما در سال ۱۳۵۴ این نوع تراکتور ها منسوخ شده و تولید تراکتور های دیگری با مشارکت شرکت مسی فرگوسن انگلستان اغاز شد. به مرور زمان با بومی سازی های انجام شده تراکتور ها با برند داخلی ITM تولید شد. در سال ۱۳۷۵ این شرکت به سهامی عام تبدیل و در بازار بورس پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم تایرا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/30 17,460
(‎-5.47)
17,640
(‎-4.49)
‎3.3‎ M ‎58.2‎ B 0.41 ‎‎-23.4‎ B
1401/03/29 18,100
(‎-2.43)
18,470
(‎-0.43)
697,971 ‎12.9‎ B 0.74 ‎‎-369.4‎ M
1401/03/28 18,300
(‎-1.51)
18,550
(‎-0.16)
‎2.8‎ M ‎51.0‎ B 1.56 ‎‎29.3‎ B
1401/03/25 18,330
(‎-1.72)
18,580
(‎-0.38)
268,809 ‎5.0‎ B 1.38 ‎‎1.1‎ B
1401/03/24 18,300
(‎-2.30)
18,650
(‎-0.43)
727,516 ‎13.6‎ B 0.98 ‎‎-2.9‎ B
1401/03/23 18,690
(‎0.32)
18,730
(‎0.54)
557,469 ‎10.4‎ B 1.31 ‎-
1401/03/22 18,770
(‎0.97)
18,630
(‎0.22)
‎1.3‎ M ‎24.7‎ B 1.53 ‎‎-3.3‎ B
1401/03/21 18,500
(‎2.04)
18,590
(‎2.54)
‎1.5‎ M ‎27.7‎ B 1.78 ‎‎1.5‎ B
1401/03/18 18,350
(‎0.77)
18,130
(‎-0.44)
381,319 ‎6.9‎ B 1.32 ‎-
1401/03/11 18,620
(‎4.02)
18,210
(‎1.73)
939,473 ‎17.1‎ B 0.82 ‎‎-4.5‎ B

گروه: ماشین آلات و تجهیزات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تپکو 1,490 1,501 ‎58.6‎ میلیون ‎87.9‎ میلیارد -
تکمبا 5,110 5,125 ‎6.9‎ میلیون ‎35.2‎ میلیارد -
تپمپی 17,780 17,790 ‎3.9‎ میلیون ‎69.9‎ میلیارد -
لبوتان 50,400 49,860 ‎1.7‎ میلیون ‎82.4‎ میلیارد -
وتوشه 6,360 6,490 ‎1.6‎ میلیون ‎10.2‎ میلیارد -
لابسا 7,190 7,260 ‎1.4‎ میلیون ‎10.5‎ میلیارد -
لازما 21,600 22,050 804,437 ‎17.7‎ میلیارد -
تمحرکه 24,600 23,760 610,836 ‎15.0‎ میلیارد -
لسرما 22,100 22,270 567,654 ‎12.6‎ میلیارد -
لخانه 20,100 20,490 396,505 ‎8.1‎ میلیارد -
تکشا 32,870 33,590 290,805 ‎9.7‎ میلیارد -
تکنو 7,720 7,380 92,597 ‎714.8‎ میلیون -
لخزر 130,600 132,780 57,340 ‎7.5‎ میلیارد -
تمحرکه 13,360 13,620 8,380 ‎112.0‎ میلیون -
تفیرو 36,700 36,700 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شرکت گروه بهمن-سهامی عام- ‎346 M 10.81% 0
شرکت ویراسهندتبریز-سهامی خاص- ‎185 M 5.78% 0
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- ‎143 M 4.46% 0
شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص- ‎129 M 4.03% 0
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان-سهامی خاص- ‎97 M 3.03% 0
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان-سها ‎79 M 2.47% 0
جمع کل سهامداران درصدی 30.58%
تعداد کل سهام شرکت ‎3.2‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎11.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 18,441 ریال
موضوع فعالیت
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه واردات و صادرات و تولید و فروش انواع تراکتور و موتور ماشین آلات اداوات کشاورزی و سایر فرآورده های صنعتی میباشدوبه موجب پروانه بهره برداری شماره 205284 مورخ 27/2/1347 که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 25000 دستگاه در سال ، از تاریخ 1350 شروع به فعالیت نموده است.
جزئیات فعالیت
تایرا (تراکتورسازی ایران) : شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ بطور سهامی خاص به همراه مشارکت کشور رومانی احداث گردید و به تولید انواع تراکتور در تبریز پرداخت. در سال ۱۳۴۸ تولید تراکتور های رومانی آغاز گردید اما در سال ۱۳۵۴ این نوع تراکتور ها منسوخ شده و تولید تراکتور های دیگری با مشارکت شرکت مسی فرگوسن انگلستان اغاز شد. به مرور زمان با بومی سازی های انجام شده تراکتور ها با برند داخلی ITM تولید شد. در سال ۱۳۷۵ این شرکت به سهامی عام تبدیل و در بازار بورس پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
مدیر عامل
ابوالفتح ابراهيمي
مدیر مالی
ناصر یکتن
نشانی
تبریز- جاده سردرود صندوق پستی 4687 کدپستی 15863-51978
تلفن
29-34255800 (041)
فکس
8-34245857 (041)
پست الکترونیک
info@itmco.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
3,200,000
1401/03/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 2 109 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M ‎1.3‎ M ‎3.3‎ M 664
ارزش معاملات ‎34.9‎ B ‎23.4‎ B ‎58.2‎ B ‎11.7‎ M
قدرت ‎21.8‎ M ‎1.2‎ B ‎53.4‎ M ‎1.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-23.4‎ B
1401/03/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 79 0
حجم معاملات 677,971 20,000 697,971 0
ارزش معاملات ‎12.5‎ B ‎369.4‎ M ‎12.9‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M ‎36.9‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-369.4‎ M
1401/03/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 216 2 122 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 278,834 892,831 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎45.8‎ B ‎5.2‎ B ‎16.6‎ B ‎34.5‎ B
قدرت ‎21.2‎ M ‎258.6‎ M ‎13.6‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.56
جریان پول حقیقی ‎29.3‎ B
1401/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 52 1
حجم معاملات 258,809 10,000 198,809 70,000
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎185.8‎ M ‎3.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎18.6‎ M ‎7.1‎ M ‎130.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 3 93 1
حجم معاملات 328,674 398,842 486,171 241,345
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎7.4‎ B ‎9.1‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎9.6‎ M ‎247.9‎ M ‎9.7‎ M ‎450.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1401/03/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 105 0
حجم معاملات 557,469 0 557,469 0
ارزش معاملات ‎10.4‎ B 0 ‎10.4‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی 0
1401/03/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 2 159 1
حجم معاملات 962,827 362,111 ‎1.1‎ M 185,000
ارزش معاملات ‎17.9‎ B ‎6.7‎ B ‎21.2‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎20.4‎ M ‎337.3‎ M ‎13.4‎ M ‎344.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1401/03/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 0 184 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.4‎ M 80,000
ارزش معاملات ‎27.7‎ B 0 ‎26.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎25.4‎ M - ‎14.2‎ M ‎148.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/03/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 99 0
حجم معاملات 381,319 0 381,319 0
ارزش معاملات ‎6.9‎ B 0 ‎6.9‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی 0
1401/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 2 161 2
حجم معاملات 649,473 290,000 894,472 45,001
ارزش معاملات ‎11.8‎ B ‎5.3‎ B ‎16.3‎ B ‎819.5‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎264.0‎ M ‎10.1‎ M ‎41.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1401/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 1 126 0
حجم معاملات 922,538 100,000 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.5‎ B ‎1.8‎ B ‎18.3‎ B 0
قدرت ‎17.2‎ M ‎179.0‎ M ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/03/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 2 98 0
حجم معاملات 484,957 437,000 921,957 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎7.8‎ B ‎16.4‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M ‎389.4‎ M ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1401/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 200 1 159 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 30,000 ‎1.2‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎21.0‎ B ‎533.4‎ M ‎21.1‎ B ‎444.5‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎53.3‎ M ‎13.3‎ M ‎44.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-88.9‎ M
1401/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 2 216 4
حجم معاملات ‎2.4‎ M 700,000 ‎2.6‎ M 501,256
ارزش معاملات ‎43.8‎ B ‎12.7‎ B ‎47.4‎ B ‎9.1‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎632.8‎ M ‎21.9‎ M ‎226.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1401/03/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 0 71 0
حجم معاملات 621,407 0 621,407 0
ارزش معاملات ‎10.7‎ B 0 ‎10.7‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎15.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 1 92 1
حجم معاملات 821,598 47,762 805,360 64,000
ارزش معاملات ‎14.1‎ B ‎820.6‎ M ‎13.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎82.1‎ M ‎15.0‎ M ‎110.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎279.0‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 1 130 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M ‎1.6‎ M ‎3.1‎ M 16,000
ارزش معاملات ‎25.7‎ B ‎27.7‎ B ‎53.1‎ B ‎273.1‎ M
قدرت ‎13.6‎ M ‎2.8‎ B ‎40.9‎ M ‎27.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی ‎-27.4‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 0 85 2
حجم معاملات 765,397 0 638,656 126,741
ارزش معاملات ‎13.8‎ B 0 ‎11.5‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎11.3‎ M - ‎13.6‎ M ‎114.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 1 97 1
حجم معاملات 932,783 88,202 ‎1.0‎ M 6,659
ارزش معاملات ‎16.8‎ B ‎1.6‎ B ‎18.3‎ B ‎120.3‎ M
قدرت ‎16.5‎ M ‎159.3‎ M ‎18.9‎ M ‎12.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 265 2 183 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M 561,503 ‎2.0‎ M 721,561
ارزش معاملات ‎38.8‎ B ‎10.3‎ B ‎35.9‎ B ‎13.2‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎514.1‎ M ‎19.6‎ M ‎440.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 274 1 225 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 120,000 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎48.9‎ B ‎2.3‎ B ‎51.2‎ B 0
قدرت ‎17.8‎ M ‎231.2‎ M ‎22.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 290 3 290 4
حجم معاملات ‎2.7‎ M 495,000 ‎3.1‎ M 103,274
ارزش معاملات ‎55.2‎ B ‎10.0‎ B ‎63.1‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎19.0‎ M ‎333.8‎ M ‎21.8‎ M ‎52.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-7.9‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 242 1 269 2
حجم معاملات ‎2.9‎ M 1,000 ‎2.8‎ M 95,000
ارزش معاملات ‎57.2‎ B ‎19.7‎ M ‎55.4‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎23.7‎ M ‎2.0‎ M ‎20.6‎ M ‎93.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 261 0 270 3
حجم معاملات ‎4.1‎ M 0 ‎3.6‎ M 460,000
ارزش معاملات ‎79.5‎ B 0 ‎70.6‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎30.5‎ M - ‎26.1‎ M ‎297.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎8.9‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 301 1 245 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 60,000 ‎2.2‎ M 110,000
ارزش معاملات ‎42.3‎ B ‎1.1‎ B ‎41.4‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎110.9‎ M ‎16.9‎ M ‎203.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎924.5‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 212 1 214 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 100,000 ‎1.7‎ M 110,199
ارزش معاملات ‎32.3‎ B ‎1.8‎ B ‎32.1‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎184.3‎ M ‎15.0‎ M ‎101.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎188.0‎ M
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 709 3 492 7
حجم معاملات ‎11.2‎ M 210,199 ‎8.3‎ M ‎3.1‎ M
ارزش معاملات ‎210.8‎ B ‎4.0‎ B ‎155.9‎ B ‎58.8‎ B
قدرت ‎29.7‎ M ‎132.0‎ M ‎31.7‎ M ‎840.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎54.8‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 147 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 150,000 ‎1.3‎ M 700,000
ارزش معاملات ‎33.3‎ B ‎2.7‎ B ‎23.5‎ B ‎12.5‎ B
قدرت ‎47.5‎ M ‎267.9‎ M ‎16.0‎ M ‎416.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.98
جریان پول حقیقی ‎9.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 2 159 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 17,489 ‎1.5‎ M 59,159
ارزش معاملات ‎26.9‎ B ‎296.4‎ M ‎26.2‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎14.8‎ M ‎16.5‎ M ‎50.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎706.3‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 183 1 108 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 20,000 ‎1.1‎ M 124,000
ارزش معاملات ‎19.9‎ B ‎334.2‎ M ‎18.2‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎33.4‎ M ‎16.8‎ M ‎103.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 1 110 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 420,516 ‎1.4‎ M 18,330
ارزش معاملات ‎17.1‎ B ‎7.0‎ B ‎23.7‎ B ‎303.0‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎695.1‎ M ‎21.6‎ M ‎15.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 2 87 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 400,000 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.5‎ B ‎6.5‎ B ‎36.0‎ B 0
قدرت ‎18.8‎ M ‎325.4‎ M ‎41.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 2 108 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 58,380 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.9‎ B ‎946.3‎ M ‎25.9‎ B 0
قدرت ‎14.3‎ M ‎47.3‎ M ‎24.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-946.3‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 4 107 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 516,110 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎26.1‎ B ‎8.5‎ B ‎34.6‎ B 0
قدرت ‎16.3‎ M ‎212.9‎ M ‎32.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-8.5‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 1 83 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 7,000 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.6‎ B ‎114.7‎ M ‎22.8‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎11.5‎ M ‎27.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-114.7‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 1 84 0
حجم معاملات 958,634 6,000 964,634 0
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎100.9‎ M ‎16.2‎ B 0
قدرت ‎11.8‎ M ‎10.1‎ M ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-100.9‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 1 129 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 6,000 ‎1.8‎ M 15,000
ارزش معاملات ‎30.5‎ B ‎101.9‎ M ‎30.3‎ B ‎254.7‎ M
قدرت ‎19.7‎ M ‎10.2‎ M ‎23.5‎ M ‎12.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎152.8‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 2 121 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 922,000 ‎2.3‎ M 2,000
ارزش معاملات ‎23.4‎ B ‎15.1‎ B ‎38.5‎ B ‎32.8‎ M
قدرت ‎19.9‎ M ‎756.5‎ M ‎31.8‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-15.1‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 3 103 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 489,128 ‎1.6‎ M 660,565
ارزش معاملات ‎28.6‎ B ‎7.9‎ B ‎25.8‎ B ‎10.7‎ B
قدرت ‎19.9‎ M ‎264.0‎ M ‎25.1‎ M ‎534.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 2 120 3
حجم معاملات 930,509 44,858 834,610 140,757
ارزش معاملات ‎15.1‎ B ‎729.8‎ M ‎13.6‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎36.5‎ M ‎11.3‎ M ‎76.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 2 138 1
حجم معاملات 911,611 560,000 ‎1.4‎ M 57,649
ارزش معاملات ‎14.9‎ B ‎9.2‎ B ‎23.1‎ B ‎943.7‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎458.4‎ M ‎16.8‎ M ‎94.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-8.2‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 1 204 4
حجم معاملات ‎3.2‎ M 290,000 ‎2.7‎ M 788,000
ارزش معاملات ‎54.6‎ B ‎5.0‎ B ‎46.1‎ B ‎13.5‎ B
قدرت ‎25.9‎ M ‎497.4‎ M ‎22.6‎ M ‎337.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎8.5‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 3 139 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M 207,649 ‎1.9‎ M 452,000
ارزش معاملات ‎35.1‎ B ‎3.4‎ B ‎31.1‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎22.5‎ M ‎113.3‎ M ‎22.3‎ M ‎246.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎4.0‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 1 128 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 50,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.1‎ B ‎807.0‎ M ‎20.9‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M ‎80.7‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-807.0‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 0 196 8
حجم معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎2.7‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎83.0‎ B 0 ‎44.0‎ B ‎39.0‎ B
قدرت ‎37.6‎ M - ‎22.4‎ M ‎487.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی ‎39.0‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 2 152 4
حجم معاملات ‎1.3‎ M 144,764 ‎1.1‎ M 271,000
ارزش معاملات ‎19.5‎ B ‎2.2‎ B ‎17.6‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎11.0‎ M ‎111.8‎ M ‎11.6‎ M ‎104.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 2 98 2
حجم معاملات ‎2.4‎ M 270,000 ‎2.0‎ M 630,300
ارزش معاملات ‎35.6‎ B ‎4.1‎ B ‎30.1‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎21.4‎ M ‎204.0‎ M ‎30.8‎ M ‎476.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎5.4‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 0 79 3
حجم معاملات 997,975 0 797,234 200,741
ارزش معاملات ‎15.4‎ B 0 ‎12.3‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎12.7‎ M - ‎15.6‎ M ‎103.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 59 0
حجم معاملات 555,611 0 555,611 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B 0 ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M - ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 2 138 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 270,000 ‎1.9‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎30.7‎ B ‎4.1‎ B ‎28.7‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎204.4‎ M ‎20.8‎ M ‎605.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 0 145 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.2‎ M 425,000
ارزش معاملات ‎41.2‎ B 0 ‎34.5‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎16.8‎ M - ‎23.8‎ M ‎334.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 216 0 131 6
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎1.5‎ M 790,478
ارزش معاملات ‎34.3‎ B 0 ‎22.4‎ B ‎11.9‎ B
قدرت ‎15.9‎ M - ‎17.1‎ M ‎198.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎11.9‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 1 58 0
حجم معاملات 649,414 30,000 679,414 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B ‎432.0‎ M ‎9.8‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M ‎43.2‎ M ‎16.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-432.0‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 0 59 5
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 747,267 770,372
ارزش معاملات ‎21.9‎ B 0 ‎10.8‎ B ‎11.1‎ B
قدرت ‎20.5‎ M - ‎18.3‎ M ‎222.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎11.1‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 42 3
حجم معاملات 913,539 0 357,542 555,997
ارزش معاملات ‎12.8‎ B 0 ‎5.0‎ B ‎7.8‎ B
قدرت ‎17.5‎ M - ‎11.9‎ M ‎259.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی ‎7.8‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 2 49 0
حجم معاملات 555,857 145,546 701,403 0
ارزش معاملات ‎7.7‎ B ‎2.0‎ B ‎9.8‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M ‎101.2‎ M ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 3 59 3
حجم معاملات 379,001 276,944 520,470 135,475
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎3.9‎ B ‎7.3‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎6.5‎ M ‎130.1‎ M ‎12.4‎ M ‎63.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 2 57 1
حجم معاملات 416,723 15,016 391,739 40,000
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎213.5‎ M ‎5.6‎ B ‎568.8‎ M
قدرت ‎11.9‎ M ‎10.7‎ M ‎9.8‎ M ‎56.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎355.3‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 54 0
حجم معاملات 318,692 26,032 344,724 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎373.0‎ M ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M ‎37.3‎ M ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-373.0‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 49 3
حجم معاملات 723,430 12,000 375,780 359,650
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎173.3‎ M ‎5.4‎ B ‎5.2‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎17.3‎ M ‎11.1‎ M ‎173.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 57 3
حجم معاملات 373,054 0 293,692 79,362
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎4.2‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎10.9‎ M - ‎7.4‎ M ‎38.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 0 74 3
حجم معاملات 628,313 0 496,428 131,885
ارزش معاملات ‎9.0‎ B 0 ‎7.1‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎10.0‎ M - ‎9.6‎ M ‎63.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 0 117 3
حجم معاملات 653,255 0 556,923 96,332
ارزش معاملات ‎9.3‎ B 0 ‎7.9‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎13.9‎ M - ‎6.8‎ M ‎45.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.05
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 2 53 2
حجم معاملات 409,234 132,226 520,333 21,127
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎1.8‎ B ‎7.3‎ B ‎295.1‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎92.4‎ M ‎13.7‎ M ‎14.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 4 50 5
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎1.5‎ M 319,383 ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎17.4‎ B ‎20.2‎ B ‎4.4‎ B ‎33.2‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎504.8‎ M ‎8.9‎ M ‎663.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎13.0‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 1 37 0
حجم معاملات 112,305 5,000 117,305 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎70.3‎ M ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M ‎7.0‎ M ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-70.3‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 1 38 1
حجم معاملات 139,795 330 139,795 330
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎4.6‎ M ‎2.0‎ B ‎4.6‎ M
قدرت ‎5.2‎ M 463,980 ‎5.2‎ M 463,980
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 2 49 1
حجم معاملات 380,938 51,941 262,879 170,000
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎731.3‎ M ‎3.7‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎9.1‎ M ‎36.6‎ M ‎7.6‎ M ‎239.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 2 32 1
حجم معاملات 146,802 139,478 106,280 180,000
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎2.0‎ B ‎1.5‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎4.8‎ M ‎98.3‎ M ‎4.7‎ M ‎253.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎571.4‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 1 50 1
حجم معاملات 225,617 70,861 187,478 109,000
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎998.4‎ M ‎2.6‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎4.4‎ M ‎99.8‎ M ‎5.3‎ M ‎153.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎537.4‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 63 2
حجم معاملات 347,567 136,466 332,033 152,000
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎1.9‎ B ‎4.7‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎9.6‎ M ‎191.7‎ M ‎7.4‎ M ‎106.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎218.3‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 3 42 1
حجم معاملات 112,051 152,202 254,253 10,000
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎2.1‎ B ‎3.5‎ B ‎139.6‎ M
قدرت ‎3.6‎ M ‎70.8‎ M ‎8.5‎ M ‎14.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 4 49 1
حجم معاملات 171,811 83,461 206,505 48,767
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎1.2‎ B ‎2.9‎ B ‎683.7‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎29.3‎ M ‎5.9‎ M ‎68.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎-486.4‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 2 33 1
حجم معاملات 136,761 52,000 146,754 42,007
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎731.6‎ M ‎2.1‎ B ‎591.0‎ M
قدرت ‎4.3‎ M ‎36.6‎ M ‎6.3‎ M ‎59.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-140.6‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 1 42 0
حجم معاملات 206,936 30,925 237,861 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎436.4‎ M ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎43.6‎ M ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-436.4‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 2 40 0
حجم معاملات 162,333 30,573 192,906 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎431.7‎ M ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎4.7‎ M ‎21.6‎ M ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-431.7‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 4 92 1
حجم معاملات 111,274 194,412 284,686 21,000
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎2.7‎ B ‎4.0‎ B ‎296.7‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎68.7‎ M ‎4.4‎ M ‎29.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 3 110 0
حجم معاملات 194,825 190,110 384,935 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎2.7‎ B ‎5.4‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎89.4‎ M ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 2 75 0
حجم معاملات 850,309 248,000 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.1‎ B ‎3.5‎ B ‎15.6‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M ‎176.1‎ M ‎20.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 1 34 0
حجم معاملات 417,295 30,000 447,295 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎444.6‎ M ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎13.4‎ M ‎44.5‎ M ‎19.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-444.6‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 2 33 0
حجم معاملات 215,711 131,000 346,711 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎2.0‎ B ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎7.2‎ M ‎98.8‎ M ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 1 70 0
حجم معاملات 606,772 150,000 756,772 0
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎2.3‎ B ‎11.6‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎229.2‎ M ‎16.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 1 56 0
حجم معاملات 360,154 174,840 534,994 0
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎2.7‎ B ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M ‎274.1‎ M ‎15.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 62 1
حجم معاملات 307,921 68,360 361,281 15,000
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎1.1‎ B ‎5.7‎ B ‎237.5‎ M
قدرت ‎8.4‎ M ‎108.2‎ M ‎9.2‎ M ‎23.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-844.7‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 2 91 2
حجم معاملات 341,344 92,142 359,069 74,417
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎1.5‎ B ‎5.7‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎7.8‎ M ‎73.0‎ M ‎6.3‎ M ‎59.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی ‎-280.9‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 3 94 2
حجم معاملات 389,765 321,933 423,793 287,905
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎5.1‎ B ‎6.7‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎7.1‎ M ‎169.9‎ M ‎7.1‎ M ‎227.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-538.7‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 123 2
حجم معاملات 972,505 0 572,332 400,173
ارزش معاملات ‎15.4‎ B 0 ‎9.1‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎11.9‎ M - ‎7.4‎ M ‎316.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎6.3‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 4 141 2
حجم معاملات 719,093 882,595 979,188 622,500
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎13.8‎ B ‎15.4‎ B ‎9.8‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎346.0‎ M ‎10.9‎ M ‎488.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 1 0
حجم معاملات 36,797 9,500 46,297 0
ارزش معاملات ‎605.3‎ M ‎156.3‎ M ‎761.6‎ M 0
قدرت ‎6.1‎ M ‎15.6‎ M ‎76.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی ‎-156.3‎ M
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 2 0
حجم معاملات 29,904 0 29,904 0
ارزش معاملات ‎492.8‎ M 0 ‎492.8‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎24.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.11
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 1 26 0
حجم معاملات 160,953 100,000 260,953 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎1.7‎ B ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎4.8‎ M ‎165.0‎ M ‎16.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 1 67 1
حجم معاملات 575,992 100,000 625,992 50,000
ارزش معاملات ‎9.6‎ B ‎1.7‎ B ‎10.4‎ B ‎833.5‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎166.7‎ M ‎15.6‎ M ‎83.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-833.5‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 2 68 0
حجم معاملات 470,228 660,000 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎11.3‎ B ‎19.3‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎563.0‎ M ‎28.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-11.3‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 45 1
حجم معاملات 463,122 0 423,570 39,552
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎7.6‎ B ‎705.6‎ M
قدرت ‎10.5‎ M - ‎16.8‎ M ‎70.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎705.6‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 1 69 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 541,450 935,899 620,448
ارزش معاملات ‎18.4‎ B ‎9.8‎ B ‎17.0‎ B ‎11.3‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎983.3‎ M ‎24.6‎ M ‎563.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 231 2 131 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 356,904 ‎1.3‎ M 202,550
ارزش معاملات ‎22.6‎ B ‎6.8‎ B ‎25.5‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎340.0‎ M ‎19.5‎ M ‎192.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی