1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-0.4% ‎-0.4% ‎-0.4% ‎-0.4%

قاروم

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -2.95% 192,450
قیمت پایانی: 198,300
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 68,640
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎5,488 :EPS
‎36 :P/E
198,300 210,198
186,402

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد قاروم


17 883 (inf%)
حقیقی
1 883 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی999,608 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
9 میلیون تومان 60 میلیون تومان 45 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی17 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
33 میلیون تومان 58 میلیون تومان 47 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.35 0.47 0.45
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎35 میلیارد تومان ‎25 میلیارد تومان ‎25 میلیارد تومان

توضیحات نماد قاروم

قاروم (کارخانه قند ارومیه) : کارخانه قند ارومیه که جزو یکی از قدیمی ترین کارخانه های قندی کشور میباشد در سال 1327 تاسیس گردید. فعالیت این شرکت در سال 1329 با ظرفیت مصرف روزانه 700 تن چغندر قند شروع شد.کارخانه قند ارومیه با افزایش کشت چغندرقند ظرفیت خود را توسعه داد و مصرف روزانه چغندر قند را به 4000 تن در روز رساند. اشتغال زایی ایجاد شده توسط این کارخانه باعث تاسیس شهر نوشین در بخش نازلوی شد. از محصولات این شرکت میتوان به ملاس، تفاله چغندرقند و شکر اشاره کرد. مدیرعامل:مهدی زنجانی مدیرمالی: شهین هادی زاده سرمایه:171600
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم قاروم در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 192,450
(‎-3.00)
198,300
(‎-0.05)
883 ‎175.1‎ M 0.06 ‎-
1401/03/02 193,800
(‎-2.99)
198,400
(‎-0.68)
15,466 ‎3.1‎ B 0.04 ‎-
1401/03/01 193,176
(‎19,317,500.00)
199,767
(‎19,976,600.00)
‎2.3‎ M ‎450.4‎ B 0.39 ‎‎351.9‎ B
1399/04/29 2,741
(‎2.97)
2,662
(‎0.00)
1,214 ‎3.2‎ M 1.00 ‎-
1399/03/24 2,741
(‎2.97)
2,662
(‎0.00)
3,401 ‎9.1‎ M 1.00 ‎-
1397/09/07 56,840
(‎1.18)
56,840
(‎1.18)
48,999 ‎2.8‎ B - ‎852,600
1397/07/18 56,175
(‎0.00)
56,175
(‎0.00)
322 ‎18.1‎ M 1.00 ‎-
1397/07/09 56,175
(‎5.00)
56,175
(‎5.00)
13,519 ‎759.4‎ M - ‎898,800
1397/06/10 53,500
(‎0.00)
53,500
(‎0.00)
4,972 ‎266.0‎ M - ‎‎-266.0‎ M
1397/04/23 53,500
(‎0.31)
53,500
(‎0.31)
2,204 ‎117.9‎ M - ‎‎-117.9‎ M

گروه: قند و شکر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
قنیشا 32,940 33,170 ‎2.4‎ میلیون ‎78.1‎ میلیارد -
قثابت 3,256 3,252 0 0 -
قلرست 23,550 23,250 0 0 -
قپیرا 8,640 8,570 0 0 -
قشیر 6,820 6,900 0 0 -
قیستو 23,850 24,300 0 0 -
قنقش 118,500 120,050 0 0 -
قهکمت 6,890 7,000 0 0 -
قزوین 5,260 5,230 0 0 -
قجام 6,250 6,220 0 0 -
قچار 10,580 10,610 0 0 -
قتربت 17,640 17,230 0 0 -
قشهد 14,330 14,200 0 0 -
قشکر 2,422 2,407 0 0 -
قشرین 5,340 5,290 0 0 -
قمرو 26,200 26,470 0 0 -
قصفها 95,310 96,450 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- ‎137 M 79.72% 0
شخص حقيقي ‎9 M 4.99% 0
شخص حقيقي ‎7 M 3.99% 0
شخص حقيقي ‎5 M 3.00% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.40% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 94.10%
تعداد کل سهام شرکت ‎171.6‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎2.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 91,609 ریال
موضوع فعالیت
تولیدشکر
جزئیات فعالیت
قاروم (کارخانه قند ارومیه) : کارخانه قند ارومیه که جزو یکی از قدیمی ترین کارخانه های قندی کشور میباشد در سال 1327 تاسیس گردید. فعالیت این شرکت در سال 1329 با ظرفیت مصرف روزانه 700 تن چغندر قند شروع شد.کارخانه قند ارومیه با افزایش کشت چغندرقند ظرفیت خود را توسعه داد و مصرف روزانه چغندر قند را به 4000 تن در روز رساند. اشتغال زایی ایجاد شده توسط این کارخانه باعث تاسیس شهر نوشین در بخش نازلوی شد. از محصولات این شرکت میتوان به ملاس، تفاله چغندرقند و شکر اشاره کرد. مدیرعامل:مهدی زنجانی مدیرمالی: شهین هادی زاده سرمایه:171600
مدیر عامل
مهدي زنجاني
مدیر مالی
شهین هادی زاده
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
04/31
سرمایه
171,600
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 1 0
حجم معاملات 883 0 883 0
ارزش معاملات ‎175.1‎ M 0 ‎175.1‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎17.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 3 0
حجم معاملات 15,466 0 15,466 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎102.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.04
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 506 4 37 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 89,000 404,077 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎432.7‎ B ‎17.8‎ B ‎80.7‎ B ‎369.7‎ B
قدرت ‎85.5‎ M ‎444.5‎ M ‎218.2‎ M ‎37.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎351.9‎ B
1399/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,214 0 1,214 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
قدرت 323,167 - 323,167 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3,401 0 3,401 0
ارزش معاملات ‎9.1‎ M 0 ‎9.1‎ M 0
قدرت 905,346 - 905,346 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 0 1
حجم معاملات 15 48,984 0 48,999
ارزش معاملات 852,600 ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B
قدرت 85,260 ‎278.4‎ M - ‎278.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 852,600
1397/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 322 0 322 0
ارزش معاملات ‎18.1‎ M 0 ‎18.1‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1397/07/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 0 1
حجم معاملات 16 13,503 0 13,519
ارزش معاملات 898,800 ‎758.5‎ M 0 ‎759.4‎ M
قدرت 89,880 ‎75.9‎ M - ‎75.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 898,800
1397/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 7 0
حجم معاملات 0 4,972 4,972 0
ارزش معاملات 0 ‎266.0‎ M ‎266.0‎ M 0
قدرت - ‎26.6‎ M ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-266.0‎ M
1397/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 2,204 2,204 0
ارزش معاملات 0 ‎117.9‎ M ‎117.9‎ M 0
قدرت - ‎11.8‎ M ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-117.9‎ M
1397/04/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 2 0
حجم معاملات 0 2,357 2,357 0
ارزش معاملات 0 ‎125.7‎ M ‎125.7‎ M 0
قدرت - ‎12.6‎ M ‎6.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-125.7‎ M
1397/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 4 0
حجم معاملات 0 151,001 151,001 0
ارزش معاملات 0 ‎8.1‎ B ‎8.1‎ B 0
قدرت - ‎805.3‎ M ‎201.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1397/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 37 0
حجم معاملات 480,000 ‎1.8‎ M ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.0‎ B ‎92.6‎ B ‎116.6‎ B 0
قدرت ‎801.6‎ M ‎9.3‎ B ‎315.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.54
جریان پول حقیقی ‎-92.6‎ B
1395/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 321 0 321 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
قدرت 182,970 - 182,970 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 322 0 322 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
قدرت 183,540 - 183,540 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 4,458 4,458 0
ارزش معاملات 0 ‎25.0‎ M ‎25.0‎ M 0
قدرت - ‎2.5‎ M ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-25.0‎ M
1395/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 12,249 0 12,249 0
ارزش معاملات ‎74.7‎ M 0 ‎74.7‎ M 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/08/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 3 0
حجم معاملات 0 283,085 283,085 0
ارزش معاملات 0 ‎1.7‎ B ‎1.7‎ B 0
قدرت - ‎170.0‎ M ‎56.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1395/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 7,349 7,349 0
ارزش معاملات 0 ‎44.1‎ M ‎44.1‎ M 0
قدرت - ‎4.4‎ M ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-44.1‎ M
1395/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 41 41 0
ارزش معاملات 0 246,164 246,164 0
قدرت - 24,616 24,616 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 246,164
1394/10/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 21,174 0 21,174 0
ارزش معاملات ‎127.1‎ M 0 ‎127.1‎ M 0
قدرت ‎12.7‎ M - ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2,743 0 2,743 0
ارزش معاملات ‎16.5‎ M 0 ‎16.5‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 67,339 0 67,339 0
ارزش معاملات ‎404.3‎ M 0 ‎404.3‎ M 0
قدرت ‎40.4‎ M - ‎40.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
98/8/27 09:56 توقف نماد معاملاتي (قاروم1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت قند اروميه (قاروم1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/08/27 متوقف مي شود. مديريت عمليات بازارهاي خارج از بورس
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 11:12:07 10,000 160,000 ‎160.0‎ میلیون تومان
2 11:12:07 3,114 160,000 ‎49.8‎ میلیون تومان
3 11:12:07 2,000 160,000 ‎32.0‎ میلیون تومان
4 11:12:07 748 160,000 ‎12.0‎ میلیون تومان
5 11:12:07 591 160,000 ‎9.5‎ میلیون تومان
6 11:12:07 500 160,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
7 11:12:07 436 160,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
8 11:12:07 310 160,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
9 11:12:07 310 160,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
10 11:12:07 308 160,000 ‎4.9‎ میلیون تومان
11 11:12:07 301 160,000 ‎4.8‎ میلیون تومان
12 11:12:07 300 160,000 ‎4.8‎ میلیون تومان
13 11:12:07 300 160,000 ‎4.8‎ میلیون تومان
14 11:12:07 203 160,000 ‎3.2‎ میلیون تومان
15 11:12:07 200 160,000 ‎3.2‎ میلیون تومان
16 11:12:07 200 160,000 ‎3.2‎ میلیون تومان
17 11:12:07 184 160,000 ‎2.9‎ میلیون تومان
18 11:12:07 150 160,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
19 11:12:07 149 160,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
20 11:12:07 118 160,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
21 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
22 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
23 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
24 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
25 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
26 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
27 11:12:07 100 160,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
28 11:12:07 92 160,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
29 11:12:07 75 160,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
30 11:12:07 69 160,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
31 11:12:07 50 160,000 800,000 تومان
32 11:12:07 50 160,000 800,000 تومان
33 11:12:07 43 160,000 688,000 تومان
34 11:12:07 35 160,000 560,000 تومان
35 11:12:07 32 160,000 512,000 تومان
36 11:12:07 10 160,000 160,000 تومان
37 11:12:07 8 160,000 128,000 تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 192,450 ( ‎-3.00 ) 198,300 ( ‎-0.05 ) 883 ‎175.1‎ M 0.06 ‎-
1401/03/02 193,800 ( ‎-2.99 ) 198,400 ( ‎-0.68 ) 15,466 ‎3.1‎ B 0.04 ‎-
1401/03/01 193,176 ( ‎19,317,500.00 ) 199,767 ( ‎19,976,600.00 ) ‎2.3‎ M ‎450.4‎ B 0.39 ‎‎351.9‎ B
1399/04/29 2,741 ( ‎2.97 ) 2,662 ( ‎0.00 ) 1,214 ‎3.2‎ M 1.00 ‎-
1399/03/24 2,741 ( ‎2.97 ) 2,662 ( ‎0.00 ) 3,401 ‎9.1‎ M 1.00 ‎-
1397/09/07 56,840 ( ‎1.18 ) 56,840 ( ‎1.18 ) 48,999 ‎2.8‎ B - ‎852,600
1397/07/18 56,175 ( ‎0.00 ) 56,175 ( ‎0.00 ) 322 ‎18.1‎ M 1.00 ‎-
1397/07/09 56,175 ( ‎5.00 ) 56,175 ( ‎5.00 ) 13,519 ‎759.4‎ M - ‎898,800
1397/06/10 53,500 ( ‎0.00 ) 53,500 ( ‎0.00 ) 4,972 ‎266.0‎ M - ‎‎-266.0‎ M
1397/04/23 53,500 ( ‎0.31 ) 53,500 ( ‎0.31 ) 2,204 ‎117.9‎ M - ‎‎-117.9‎ M
1397/04/06 53,334 ( ‎0.00 ) 53,334 ( ‎0.00 ) 2,357 ‎125.7‎ M - ‎‎-125.7‎ M
1397/02/19 53,333 ( ‎6.45 ) 53,333 ( ‎6.45 ) 151,001 ‎8.1‎ B - ‎‎-8.1‎ B
1397/02/17 50,100 ( ‎965.96 ) 50,100 ( ‎965.96 ) ‎2.3‎ M ‎116.6‎ B 2.54 ‎‎-92.6‎ B
1395/12/02 5,700 ( ‎0.00 ) 5,700 ( ‎0.00 ) 321 ‎1.8‎ M 1.00 ‎-
1395/10/20 5,700 ( ‎1.77 ) 5,700 ( ‎1.77 ) 322 ‎1.8‎ M 1.00 ‎-
1395/10/01 5,601 ( ‎0.00 ) 5,601 ( ‎0.00 ) 4,458 ‎25.0‎ M - ‎‎-25.0‎ M
1395/08/16 6,101 ( ‎1.62 ) 6,101 ( ‎1.62 ) 12,249 ‎74.7‎ M 1.00 ‎-
1395/08/03 6,004 ( ‎0.00 ) 6,004 ( ‎0.00 ) 283,085 ‎1.7‎ B - ‎‎-1.7‎ B
1395/07/10 6,004 ( ‎0.00 ) 6,004 ( ‎0.00 ) 7,349 ‎44.1‎ M - ‎‎-44.1‎ M
1395/06/14 6,004 ( ‎0.00 ) 6,004 ( ‎0.00 ) 41 246,164 - ‎246,164
1394/10/23 6,004 ( ‎0.00 ) 6,004 ( ‎0.00 ) 21,174 ‎127.1‎ M 1.00 ‎-
1394/10/20 6,004 ( ‎0.00 ) 6,004 ( ‎0.00 ) 2,743 ‎16.5‎ M 1.00 ‎-
1394/09/16 6,004 ( ‎700.53 ) 6,004 ( ‎700.53 ) 67,339 ‎404.3‎ M 1.00 ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان-سهامي خاص- ‎137 M 79.72% 0
شخص حقيقي ‎9 M 4.99% 0
شخص حقيقي ‎7 M 3.99% 0
شخص حقيقي ‎5 M 3.00% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.40% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 94.10%
تعداد کل سهام شرکت ‎171.6‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎2.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 91,609 ریال

پول هوشمند