قند و شکر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
قنیشا (‎-0.18) 32,940 (‎0.52) 33,170 ‎2.4‎ M ‎78.1‎ B -
قثابت (‎0.12) 3,256 (‎0.00) 3,252 0 0 -
قلرست (‎1.29) 23,550 (‎0.00) 23,250 0 0 -
قپیرا (‎0.82) 8,640 (‎0.00) 8,570 0 0 -
قشیر (‎-1.16) 6,820 (‎0.00) 6,900 0 0 -
قیستو (‎-1.85) 23,850 (‎0.00) 24,300 0 0 -
قنقش (‎-1.29) 118,500 (‎0.00) 120,050 0 0 -
قاروم (‎-2.95) 192,450 (‎0.00) 198,300 0 0 -
قهکمت (‎-1.57) 6,890 (‎0.00) 7,000 0 0 -
قزوین (‎0.57) 5,260 (‎0.00) 5,230 0 0 -
قجام (‎0.48) 6,250 (‎0.00) 6,220 0 0 -
قچار (‎-0.28) 10,580 (‎0.00) 10,610 0 0 -
قتربت (‎2.38) 17,640 (‎0.00) 17,230 0 0 -
قشهد (‎0.92) 14,330 (‎0.00) 14,200 0 0 -
قشکر (‎0.62) 2,422 (‎0.00) 2,407 0 0 -
قشرین (‎0.95) 5,340 (‎0.00) 5,290 0 0 -
قمرو (‎-1.02) 26,200 (‎0.00) 26,470 0 0 -
قصفها (‎-1.18) 95,310 (‎0.00) 96,450 0 0 -
فعالیت های گروه قند و شکر

شرکت های این گروه در زمینه کشت، تولید، فراوری و بهره برداری از نی شکر و چغندر قند به جهت تولید شکر سفید و شکر قهوه ای فعالیت دارند.به طور کلی این گروه صنعتی کوچک است، اما همواره به لحاظ جذابیت‌های خاص خود، مورد توجه فعالان بازار سرمایه بوده است. قند و شکر یکی از اصلی ترین اقلام مصرفی در سبد همه خانواده‌ های ایرانی و همچنین صنایع خوراکی است و از این نظر توجه ویژه ‌ای در کشور متوجه آن است.

تاریخچه گروه قند و شکر
در سال 1381 قانون لغو انحصار قند و شکر توسط دولت تصویب شد و در این خصوص کمیته بررسی وضعیت شکر تشکیل گردید. اما در چند سال اول این دوره صنعت قند و شکر عملاً رها شد. خرید شکر تولید داخل کاهش و روند کنترل و تغزیرات قیمت شدید و قیمت ها با نرخی کمتر از نرخ تورم و روند کاهشی افزایش یافت. نکته قابل تامل در این رهاسازی، کاهش شدید تعرفه واردات و عدم کنترل واردات منطبق با تولید و نیاز داخلی بود که عملاً با ورود بی سابقه 2.5 میلیون تنی واردات قانونی در سال 1385، شالوده صنعت داخلی قند و شکر در سایه لغو انحصار از هم پاشید. پس از آن بود که دولت با واگذاری 80 درصد از شرکت های تولید شکرو با سیاست های حمایتی موجب ایجاد موج تاسیس کارخانجات و تاسیسات متناسب تولید شکرشد که تا پایان سال 1390 کشور را در این عرصه بی نیاز به هرگونه واردات شکر مصرفی کرد و همچنین راه های صادرات تولید مازاد کشور را نیز به صورت شکر خام فراهم آورد.
ارزش و تعداد شرکت های گروه قند و شکر
گروه قند و شکر حدود 20 شرکت را شامل می شود که ارزش بازاری حدود 90 هزار میلیارد تومان دارند؛ قیمت حامل ‌های انرژی و قیمت چغندر قند و نیشکر به عنوان عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده محصولات، همچنین قوانین و مقرراتی نظیرمالیات‌ها، تعرفه واردات و صادرات و سیاست های دولتی مربوط به آن از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر این صنعت می ‌باشند.
بزرگترین شرکت گروه قند و شکر
در حال حاضر شرکت فراورده هاي غذايي و قند چهارمحال با نماد (قچار) بزرگترین شرکت فعال در این گروه است که ارزش بازاری بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان سهم عمده و حدودا نیمی از بازار قند و شکرکشور را در اختیار دارد.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه قند و شکر
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه قندتربت حيدريه با نماد "قتربت" که از اسفند 1399 به بازار پايه زرد فرابورس عرضه شد.