1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

نکالا

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
آخرین قیمت: 0.00% 45,390
قیمت پایانی: 45,390
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا:
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎249 :EPS
‎182 :P/E
45,390 48,113
42,667

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد نکالا


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.00 0.00
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد نکالا

نكالا (نهادهای مالی بورس كالای ایران) : بازار کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بود که باعث شد نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف دیده شود. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. مدیرعامل: حامد سلطانی نژاد
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم نکالا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/10/30 42,400
(‎0.00)
42,400
(‎0.00)
25 ‎1.1‎ M - ‎-
1398/12/07 55,292
(‎-5.00)
57,140
(‎-1.82)
80,000 ‎4.6‎ B - ‎-
1398/06/20 13,621
(‎0.00)
13,621
(‎0.00)
20 272,420 - ‎-
1398/03/22 16,800
(‎0.19)
16,800
(‎0.19)
100 ‎1.7‎ M - ‎-

گروه: فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تفارس 1,000 1,000 ‎2.0‎ میلیارد ‎2,000.0‎ میلیارد -
تفارس 3,296 3,296 ‎27.1‎ میلیون ‎89.3‎ میلیارد -
تماوند 5,420 5,350 ‎1.4‎ میلیون ‎7.8‎ میلیارد -
بورس 8,770 8,730 ‎1.0‎ میلیون ‎9.1‎ میلیارد -
کالا 26,500 26,240 468,982 ‎12.5‎ میلیارد -
فرابورس 14,180 14,250 452,989 ‎6.5‎ میلیارد -
تملت 3,844 3,776 298,661 ‎1.1‎ میلیارد -
امین 10,770 10,770 26,578 ‎286.2‎ میلیون -
تنوین 4,546 4,494 20,000 ‎90.9‎ میلیون -
تماوند 5,270 5,270 16,795 ‎88.5‎ میلیون -
امید 5,870 5,840 3,936 ‎23.1‎ میلیون -
لوتوس 6,970 7,120 2,000 ‎13.9‎ میلیون -
اکالا 27,450 27,450 0 0 -
تکالا 25,240 25,240 0 0 -
نبورس 9,660 9,660 0 0 -
کبورس 9,220 9,220 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- ‎99 M 6.34% 0
شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- ‎96 M 6.15% 0
شركت تامين سرمايه تمدن-سهامي خاص- ‎85 M 5.48% 0
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي عام- ‎84 M 5.41% 0
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام- ‎80 M 5.15% 0
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- ‎68 M 4.40% 0
شركت بيمه البرز-سهامي عام- ‎65 M 4.15% 0
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد-س.ع- ‎63 M 4.03% 0
شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان-سهامي خاص- ‎61 M 3.90% 0
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- ‎59 M 3.78% 0
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي ‎59 M 3.77% 0
شركت بانك كشاورزي-سهامي خاص- ‎58 M 3.73% 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- ‎51 M 3.27% 0
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت-سهامي عام ‎44 M 2.80% 0
شركت سرمايه گذاري بوعلي-سهامي عام- ‎41 M 2.64% 0
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي-سهامي عام- ‎40 M 2.56% 0
شركت سرمايه گذاري توكافولاد-سهامي عام- ‎39 M 2.51% 0
شركت بانك آينده-سهامي عام- ‎39 M 2.49% 0
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهاداروتسويه وجوه ‎37 M 2.37% 0
شركت سرمايه گذاري صباجهاد-سهامي خاص- ‎33 M 2.14% 0
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام ‎33 M 2.12% 0
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- ‎29 M 1.88% 0
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد ‎29 M 1.86% 0
صندوق رفاه وتامين آتيه ‎25 M 1.63% 0
شركت تكادو-سهامي عام- ‎24 M 1.54% 0
شركت گروه توسعه فراگيرفولادخوزستان-س.ع- ‎20 M 1.27% 0
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام- ‎18 M 1.13% 0
شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس-سهامي عام- ‎16 M 1.00% 0
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- ‎16 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 90.50%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 80,145
میانگین قیمت معامله شده 32,490 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
نكالا (نهادهای مالی بورس كالای ایران) : بازار کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بود که باعث شد نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف دیده شود. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. مدیرعامل: حامد سلطانی نژاد
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1399/10/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 25 0 25
ارزش معاملات 0 ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M
قدرت - 106,000 - 106,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 80,000 0 80,000
ارزش معاملات 0 ‎4.6‎ B 0 ‎4.6‎ B
قدرت - ‎457.1‎ M - ‎457.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 20 0 20
ارزش معاملات 0 272,420 0 272,420
قدرت - 27,242 - 27,242
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1398/03/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 100 0 100
ارزش معاملات 0 ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M
قدرت - 168,000 - 168,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
98/12/17 09:21 بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كالا)،(اكالا)،(نكالا)،(تكالا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بورس كالاي ايران(كالا)با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در تارنماي كدال در خصوص تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام به شماره پيگيري 613740 مورخ 1398/12/14 و نمادهاي معاملاتي كارگزاران بورس كالاي ايران(اكالا)، نهادهاي مالي بورس كالاي ايران(نكالا)، توليدكنندگان بورس كالاي ايران(تكالا)با توجه به بازگشايي نماد اصلي،آماده انجام معامله مي باشند،همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<> امكان پذير است، ضروري است سرمايه گذاران محترم با توجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام ،اطلاعات منتشر شده در تارنماي كدال(codal.ir)كه تنها مرجع رسمي انتشار اطلاعات توسط ناشر مي باشد را مبناي تصميم گيري خود قرار داده و از توجه به اخبار و شايعات منتشر شده در فضاي مجازي و غير رسمي اجتناب نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/10/30 42,400 ( ‎0.00 ) 42,400 ( ‎0.00 ) 25 ‎1.1‎ M - ‎-
1398/12/07 55,292 ( ‎-5.00 ) 57,140 ( ‎-1.82 ) 80,000 ‎4.6‎ B - ‎-
1398/06/20 13,621 ( ‎0.00 ) 13,621 ( ‎0.00 ) 20 272,420 - ‎-
1398/03/22 16,800 ( ‎0.19 ) 16,800 ( ‎0.19 ) 100 ‎1.7‎ M - ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- ‎99 M 6.34% 0
شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- ‎96 M 6.15% 0
شركت تامين سرمايه تمدن-سهامي خاص- ‎85 M 5.48% 0
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي عام- ‎84 M 5.41% 0
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام- ‎80 M 5.15% 0
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- ‎68 M 4.40% 0
شركت بيمه البرز-سهامي عام- ‎65 M 4.15% 0
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد-س.ع- ‎63 M 4.03% 0
شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان-سهامي خاص- ‎61 M 3.90% 0
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- ‎59 M 3.78% 0
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي ‎59 M 3.77% 0
شركت بانك كشاورزي-سهامي خاص- ‎58 M 3.73% 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- ‎51 M 3.27% 0
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت-سهامي عام ‎44 M 2.80% 0
شركت سرمايه گذاري بوعلي-سهامي عام- ‎41 M 2.64% 0
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي-سهامي عام- ‎40 M 2.56% 0
شركت سرمايه گذاري توكافولاد-سهامي عام- ‎39 M 2.51% 0
شركت بانك آينده-سهامي عام- ‎39 M 2.49% 0
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهاداروتسويه وجوه ‎37 M 2.37% 0
شركت سرمايه گذاري صباجهاد-سهامي خاص- ‎33 M 2.14% 0
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام ‎33 M 2.12% 0
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- ‎29 M 1.88% 0
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد ‎29 M 1.86% 0
صندوق رفاه وتامين آتيه ‎25 M 1.63% 0
شركت تكادو-سهامي عام- ‎24 M 1.54% 0
شركت گروه توسعه فراگيرفولادخوزستان-س.ع- ‎20 M 1.27% 0
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام- ‎18 M 1.13% 0
شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس-سهامي عام- ‎16 M 1.00% 0
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- ‎16 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 90.50%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 80,145
میانگین قیمت معامله شده 32,490 ریال

پول هوشمند