1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.3% ‎4.2% ‎-0.4% ‎-79.9%

شنفت

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
آخرین قیمت: -0.11% 8,910
قیمت پایانی: 8,920
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎6.7‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎751 :EPS
‎11 :P/E
8,920 9,455
8,385

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد شنفت


98 902,457 (inf%)
حقیقی
125 1,463,462 (inf%)
4 574,505 (inf%)
حقوقی
1 13,500 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی8 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 11 میلیون تومان 12 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی10 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 16 میلیون تومان 15 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.75 0.74 0.73
خروج پول حقیقی : 500 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎-2 میلیارد تومان ‎6 میلیارد تومان

توضیحات نماد شنفت

شنفت (نفت‌ پارس‌) : شرکت نفت پارس در زمینه ایجاد کارخانجات نفتی، تهیه مواد و محصولات نفتی و طراحی و اجرای ساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و همچنین واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندی، توزیع، انتقال، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و هرآنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها می باشد فعالیت دارد. در حال حاضر آقای حمیدرضا خلیلی سمت مدیرعامل و آقای علی کرامتی سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم شنفت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 8,910
(‎-0.34)
8,920
(‎-0.22)
‎1.5‎ M ‎13.2‎ B 0.79 ‎‎-5.0‎ B
1401/03/02 8,740
(‎-3.53)
8,940
(‎-1.32)
‎2.9‎ M ‎26.0‎ B 0.66 ‎‎-4.0‎ B
1401/03/01 8,940
(‎-1.97)
9,060
(‎-0.66)
‎3.7‎ M ‎33.4‎ B 0.75 ‎‎1.2‎ B
1401/02/31 9,000
(‎-1.75)
9,120
(‎-0.44)
‎2.1‎ M ‎19.1‎ B 0.70 ‎‎-4.7‎ B
1401/02/28 9,000
(‎-2.70)
9,160
(‎-0.97)
‎2.7‎ M ‎24.4‎ B 1.05 ‎‎13.0‎ B
1401/02/27 9,140
(‎-1.40)
9,250
(‎-0.22)
‎2.4‎ M ‎21.8‎ B 0.68 ‎‎150.6‎ M
1401/02/26 9,190
(‎-1.18)
9,270
(‎-0.32)
‎2.4‎ M ‎22.6‎ B 0.96 ‎‎245.7‎ M
1401/02/25 9,260
(‎-0.54)
9,300
(‎-0.11)
‎2.2‎ M ‎20.8‎ B 0.88 ‎‎420.4‎ M
1401/02/24 9,350
(‎1.63)
9,310
(‎1.20)
‎5.3‎ M ‎49.1‎ B 0.58 ‎‎530.7‎ M
1401/02/21 9,160
(‎0.11)
9,200
(‎0.55)
‎3.7‎ M ‎34.2‎ B 0.48 ‎‎-123.3‎ M

گروه: فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
شاوان 173,900 173,400 ‎2.9‎ میلیون ‎496.3‎ میلیارد -
شراز 144,550 142,150 809,766 ‎115.1‎ میلیارد -
شبریز 22,280 22,340 0 0 -
شسپا 3,450 3,411 0 0 -
شتران 5,360 5,390 0 0 -
شزنگ 85,350 83,950 0 0 -
شپنا 6,500 6,470 0 0 -
شبهرن 14,460 14,520 0 0 -
ونفت 4,350 4,319 0 0 -
شبندر 8,760 8,770 0 0 -
شپاس 18,440 18,390 0 0 -
شرانل 52,950 53,650 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت توسعه صنعت نفت وگازپرشيا-سهامي عام- ‎8 B 49.01% 0
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي عام- ‎3 B 18.43% 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- ‎3 B 15.01% 0
شركت گروه توسعه انرژي تدبير-سهامي خاص- ‎670 M 4.01% 0
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص- ‎171 M 1.02% 0
جمع کل سهامداران درصدی 87.48%
تعداد کل سهام شرکت ‎16.7‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎25.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 9,148 ریال
موضوع فعالیت
ایجاد کارخانجات تهیه مواد ومحصولات نفتی وساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد ومحصولات نفتی ، بسته بندی ، توزیع ، حمل ، فروش و صادرات مواد ومحصولات نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها میباشد که برای شرکت لازم بنظر میرسدیا بعداً هیئت مدیره ویاشرکاء لازم بدانند . (بارعایت قوانین مربوطه)....
جزئیات فعالیت
شنفت (نفت‌ پارس‌) : شرکت نفت پارس در زمینه ایجاد کارخانجات نفتی، تهیه مواد و محصولات نفتی و طراحی و اجرای ساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و همچنین واردات مواد و محصولات نفتی، بسته بندی، توزیع، انتقال، فروش و صادرات مواد و محصولات نفتی و هرآنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکربورها می باشد فعالیت دارد. در حال حاضر آقای حمیدرضا خلیلی سمت مدیرعامل و آقای علی کرامتی سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
مدیر عامل
حميدرضا خليلي
مدیر مالی
علی کرامتی
نشانی
کیلومتر 22 جاده مخصوص کرج
تلفن
22229500-021
فکس
22229744
پست الکترونیک
mail@parsoilco.com
سال مالی
12/30
سرمایه
2,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 4 125 1
حجم معاملات 902,457 574,505 ‎1.5‎ M 13,500
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎5.1‎ B ‎13.1‎ B ‎120.4‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎128.1‎ M ‎10.4‎ M ‎12.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 2 154 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 915,951 ‎2.4‎ M 473,746
ارزش معاملات ‎17.8‎ B ‎8.2‎ B ‎21.8‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎409.4‎ M ‎14.1‎ M ‎211.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 178 3 126 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M ‎1.4‎ M ‎2.1‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎20.3‎ B ‎13.1‎ B ‎19.1‎ B ‎14.3‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎437.4‎ M ‎15.2‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 3 116 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 513,500 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎4.7‎ B ‎19.1‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M ‎156.1‎ M ‎16.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 260 2 126 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 23,500 ‎1.2‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎24.2‎ B ‎215.3‎ M ‎11.1‎ B ‎13.3‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎10.8‎ M ‎8.8‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎13.0‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 233 2 158 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 60,000 ‎2.3‎ M 76,281
ارزش معاملات ‎21.2‎ B ‎555.0‎ M ‎21.1‎ B ‎705.6‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎27.8‎ M ‎13.3‎ M ‎35.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎150.6‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 1 204 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 13,500 ‎2.4‎ M 40,000
ارزش معاملات ‎22.5‎ B ‎125.1‎ M ‎22.2‎ B ‎370.8‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎12.5‎ M ‎10.9‎ M ‎37.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎245.7‎ M
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 1 158 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 13,500 ‎2.2‎ M 58,709
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎125.6‎ M ‎20.2‎ B ‎546.0‎ M
قدرت ‎11.2‎ M ‎12.6‎ M ‎12.8‎ M ‎54.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎420.4‎ M
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 359 0 207 3
حجم معاملات ‎5.3‎ M 0 ‎5.2‎ M 57,000
ارزش معاملات ‎49.1‎ B 0 ‎48.6‎ B ‎530.7‎ M
قدرت ‎13.7‎ M - ‎23.5‎ M ‎17.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎530.7‎ M
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 343 2 166 2
حجم معاملات ‎3.7‎ M 58,000 ‎3.7‎ M 44,600
ارزش معاملات ‎33.6‎ B ‎533.6‎ M ‎33.8‎ B ‎410.3‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎26.7‎ M ‎20.3‎ M ‎20.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎-123.3‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 3 125 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 606,386 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎5.5‎ B ‎19.7‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M ‎184.9‎ M ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 4 127 2
حجم معاملات ‎2.5‎ M ‎1.5‎ M ‎4.0‎ M 44,440
ارزش معاملات ‎23.2‎ B ‎14.1‎ B ‎36.9‎ B ‎408.8‎ M
قدرت ‎10.8‎ M ‎352.4‎ M ‎29.0‎ M ‎20.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-13.7‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 200 2 180 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 26,500 ‎3.7‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎34.7‎ B ‎248.6‎ M ‎34.9‎ B ‎46.9‎ M
قدرت ‎17.4‎ M ‎12.4‎ M ‎19.4‎ M ‎4.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-201.7‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 309 3 244 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 330,500 ‎4.0‎ M 13,500
ارزش معاملات ‎34.6‎ B ‎3.1‎ B ‎37.6‎ B ‎127.0‎ M
قدرت ‎11.2‎ M ‎103.7‎ M ‎15.4‎ M ‎12.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 2 168 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 200,500 ‎2.3‎ M 188,590
ارزش معاملات ‎21.4‎ B ‎1.9‎ B ‎21.5‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎93.5‎ M ‎12.8‎ M ‎88.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-111.1‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 358 1 283 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 27,000 ‎4.4‎ M 95,956
ارزش معاملات ‎42.2‎ B ‎253.0‎ M ‎41.5‎ B ‎899.1‎ M
قدرت ‎11.8‎ M ‎25.3‎ M ‎14.7‎ M ‎89.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎646.1‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 470 1 359 7
حجم معاملات ‎19.3‎ M 400,000 ‎10.6‎ M ‎9.1‎ M
ارزش معاملات ‎180.9‎ B ‎3.7‎ B ‎99.3‎ B ‎85.3‎ B
قدرت ‎38.5‎ M ‎374.8‎ M ‎27.7‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎81.6‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 213 0 129 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎1.9‎ M 11,282
ارزش معاملات ‎17.3‎ B 0 ‎17.2‎ B ‎100.0‎ M
قدرت ‎8.1‎ M - ‎13.3‎ M ‎10.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎100.0‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 2 157 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 250,000 ‎2.4‎ M 95,691
ارزش معاملات ‎20.2‎ B ‎2.2‎ B ‎21.6‎ B ‎850.7‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎111.1‎ M ‎13.8‎ M ‎85.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 180 3 126 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 363,458 ‎1.8‎ M 1,183
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎3.2‎ B ‎15.8‎ B ‎10.6‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎108.3‎ M ‎12.6‎ M ‎1.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 1 164 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 62,706 ‎1.6‎ M 273,303
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎563.1‎ M ‎14.1‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎56.3‎ M ‎8.6‎ M ‎122.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 3 128 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 505,144 ‎1.9‎ M 22,428
ارزش معاملات ‎12.7‎ B ‎4.5‎ B ‎17.0‎ B ‎201.2‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎151.0‎ M ‎13.3‎ M ‎10.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 2 144 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 238,500 ‎2.1‎ M 36,720
ارزش معاملات ‎16.6‎ B ‎2.1‎ B ‎18.4‎ B ‎327.9‎ M
قدرت ‎14.1‎ M ‎106.5‎ M ‎12.8‎ M ‎32.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 116 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 13,500 ‎2.1‎ M 4,000
ارزش معاملات ‎19.0‎ B ‎120.3‎ M ‎19.1‎ B ‎35.6‎ M
قدرت ‎12.7‎ M ‎12.0‎ M ‎16.5‎ M ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-84.6‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 0 109 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎23.0‎ B 0 ‎23.0‎ B ‎44.5‎ M
قدرت ‎10.7‎ M - ‎21.1‎ M ‎4.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎44.5‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 302 5 150 2
حجم معاملات ‎3.9‎ M ‎1.5‎ M ‎4.9‎ M 485,195
ارزش معاملات ‎34.3‎ B ‎13.6‎ B ‎43.6‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎272.4‎ M ‎29.0‎ M ‎214.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-9.3‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 450 2 220 3
حجم معاملات ‎8.0‎ M 428,500 ‎7.8‎ M 682,665
ارزش معاملات ‎73.7‎ B ‎3.9‎ B ‎71.4‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎196.7‎ M ‎32.4‎ M ‎208.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 369 2 173 2
حجم معاملات ‎5.0‎ M 185,273 ‎5.1‎ M 98,305
ارزش معاملات ‎46.3‎ B ‎1.7‎ B ‎47.1‎ B ‎904.4‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎85.2‎ M ‎27.2‎ M ‎45.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-800.1‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 465 3 223 1
حجم معاملات ‎8.8‎ M 294,000 ‎9.1‎ M 35,318
ارزش معاملات ‎82.2‎ B ‎2.7‎ B ‎84.6‎ B ‎329.9‎ M
قدرت ‎17.7‎ M ‎91.5‎ M ‎37.9‎ M ‎33.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 5 127 4
حجم معاملات ‎16.4‎ M ‎1.1‎ M ‎3.0‎ M ‎14.5‎ M
ارزش معاملات ‎153.5‎ B ‎10.3‎ B ‎28.4‎ B ‎135.4‎ B
قدرت ‎150.5‎ M ‎205.5‎ M ‎22.4‎ M ‎3.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 6.73
جریان پول حقیقی ‎125.2‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 186 4
حجم معاملات ‎14.6‎ M 303,807 ‎2.7‎ M ‎12.1‎ M
ارزش معاملات ‎129.8‎ B ‎2.7‎ B ‎24.4‎ B ‎108.1‎ B
قدرت ‎103.9‎ M ‎270.4‎ M ‎13.1‎ M ‎2.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 7.91
جریان پول حقیقی ‎105.4‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 118 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 100,547 ‎1.2‎ M 457,144
ارزش معاملات ‎13.2‎ B ‎856.7‎ M ‎10.2‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎7.1‎ M ‎85.7‎ M ‎8.6‎ M ‎129.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 1 105 3
حجم معاملات 887,250 137,253 853,008 171,495
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎1.2‎ B ‎7.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎116.4‎ M ‎6.9‎ M ‎48.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎290.4‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 3 82 1
حجم معاملات 240,099 533,545 754,543 19,101
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎4.5‎ B ‎6.4‎ B ‎161.4‎ M
قدرت ‎3.0‎ M ‎150.3‎ M ‎7.8‎ M ‎16.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 95 0
حجم معاملات 487,101 0 487,101 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی 0
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 0 112 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 71 0
حجم معاملات 772,144 0 772,144 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B 0 ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M - ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 0 95 0
حجم معاملات 985,077 0 985,077 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎8.3‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 1 79 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 27,000 542,265 ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎19.4‎ B ‎226.5‎ M ‎4.5‎ B ‎15.1‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎22.7‎ M ‎5.8‎ M ‎756.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎14.9‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 0 70 0
حجم معاملات 687,416 0 687,416 0
ارزش معاملات ‎5.8‎ B 0 ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M - ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 41 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 424,479 582,000
ارزش معاملات ‎8.5‎ B 0 ‎3.6‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎8.7‎ M - ‎8.7‎ M ‎163.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 2 60 1
حجم معاملات 391,259 143,500 487,013 47,746
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎1.2‎ B ‎4.1‎ B ‎403.9‎ M
قدرت ‎4.8‎ M ‎60.7‎ M ‎6.9‎ M ‎40.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-810.1‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 2 86 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 218,000 ‎1.2‎ M 218,005
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎1.8‎ B ‎10.4‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎92.3‎ M ‎12.1‎ M ‎92.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 42,350
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 2 80 2
حجم معاملات 659,525 363,500 989,525 33,500
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎3.1‎ B ‎8.4‎ B ‎285.4‎ M
قدرت ‎6.6‎ M ‎154.9‎ M ‎10.5‎ M ‎14.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 0 125 2
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎1.0‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎17.6‎ B 0 ‎8.7‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎11.8‎ M - ‎7.0‎ M ‎445.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.70
جریان پول حقیقی ‎8.9‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 2 72 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 193,500 ‎1.4‎ M 246,159
ارزش معاملات ‎12.7‎ B ‎1.7‎ B ‎12.3‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎82.5‎ M ‎17.0‎ M ‎105.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎449.2‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 224 1 121 4
حجم معاملات ‎2.3‎ M 474,000 ‎1.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎19.4‎ B ‎4.1‎ B ‎14.8‎ B ‎8.7‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎406.2‎ M ‎12.2‎ M ‎217.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎4.6‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 0 119 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.8‎ M 135,236
ارزش معاملات ‎16.0‎ B 0 ‎14.9‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎10.0‎ M - ‎12.5‎ M ‎114.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 115 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 13,500 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.3‎ B ‎114.2‎ M ‎18.4‎ B 0
قدرت ‎24.8‎ M ‎11.4‎ M ‎16.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎-114.2‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 58 0
حجم معاملات 972,811 13,500 986,311 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎114.9‎ M ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎11.5‎ M ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-114.9‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 52 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎13.1‎ B 0
قدرت ‎23.4‎ M - ‎25.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 43 0
حجم معاملات 520,822 0 520,822 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎10.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 63 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 25,500
ارزش معاملات ‎9.7‎ B 0 ‎9.5‎ B ‎218.8‎ M
قدرت ‎19.0‎ M - ‎15.0‎ M ‎10.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎218.8‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 88 2
حجم معاملات 849,460 0 682,670 166,790
ارزش معاملات ‎7.3‎ B 0 ‎5.9‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎10.0‎ M - ‎6.7‎ M ‎71.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 1 76 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 23,500 ‎1.0‎ M 904,577
ارزش معاملات ‎16.5‎ B ‎201.9‎ M ‎8.9‎ B ‎7.8‎ B
قدرت ‎20.4‎ M ‎20.2‎ M ‎11.7‎ M ‎259.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎7.6‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 68 0
حجم معاملات 730,826 13,500 744,326 0
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎116.1‎ M ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M ‎11.6‎ M ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-116.1‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 0 52 0
حجم معاملات 456,554 0 456,554 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 1 74 0
حجم معاملات 662,970 55,000 717,970 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎474.7‎ M ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎47.5‎ M ‎8.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-474.7‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 2 56 0
حجم معاملات 615,948 123,520 739,468 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎1.1‎ B ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎53.4‎ M ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 38 0
حجم معاملات 638,922 0 638,922 0
ارزش معاملات ‎5.5‎ B 0 ‎5.5‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M - ‎14.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 2 76 0
حجم معاملات 343,164 190,717 533,881 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎1.7‎ B ‎4.6‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M ‎82.9‎ M ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 3 115 1
حجم معاملات 314,554 430,297 704,351 40,500
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎3.7‎ B ‎6.1‎ B ‎352.4‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎124.8‎ M ‎5.3‎ M ‎35.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 2 80 1
حجم معاملات 298,798 613,904 567,326 345,376
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎5.3‎ B ‎4.9‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎5.9‎ M ‎267.0‎ M ‎6.2‎ M ‎300.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 2 111 0
حجم معاملات 387,563 600,849 988,412 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎5.2‎ B ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M ‎261.7‎ M ‎7.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 4 87 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 531,778 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.0‎ B ‎4.6‎ B ‎13.7‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M ‎115.9‎ M ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 232 2 111 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎1.4‎ M ‎4.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.9‎ B ‎12.2‎ B ‎41.2‎ B 0
قدرت ‎12.5‎ M ‎610.6‎ M ‎37.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-12.2‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 2 72 1
حجم معاملات 778,357 87,996 846,353 20,000
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎799.9‎ M ‎7.7‎ B ‎181.8‎ M
قدرت ‎13.9‎ M ‎40.0‎ M ‎10.7‎ M ‎18.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-618.1‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 3 66 0
حجم معاملات 488,702 380,000 868,702 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎3.5‎ B ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M ‎115.3‎ M ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 4 95 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 626,797 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B ‎5.7‎ B ‎15.3‎ B 0
قدرت ‎10.7‎ M ‎142.8‎ M ‎16.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 5 110 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 950,084 ‎1.9‎ M 60,743
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎8.7‎ B ‎17.4‎ B ‎554.6‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎173.5‎ M ‎15.8‎ M ‎55.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 0 111 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 99,695
ارزش معاملات ‎13.0‎ B 0 ‎12.1‎ B ‎914.2‎ M
قدرت ‎11.2‎ M - ‎10.9‎ M ‎91.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎914.2‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 3 132 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 749,898 ‎1.5‎ M 555,000
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎6.8‎ B ‎14.0‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎227.7‎ M ‎10.6‎ M ‎168.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 29 0
حجم معاملات 531,144 400,000 931,144 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎3.7‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M ‎366.0‎ M ‎29.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 2 64 0
حجم معاملات 603,940 160,000 763,940 0
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎1.5‎ B ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎73.7‎ M ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 83 0
حجم معاملات 359,618 186,830 546,448 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎1.7‎ B ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M ‎173.0‎ M ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 3 101 0
حجم معاملات 696,468 587,715 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎5.5‎ B ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M ‎181.8‎ M ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 2 119 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 530,000 ‎1.3‎ M 930,069
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎5.0‎ B ‎12.3‎ B ‎8.7‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎247.5‎ M ‎10.4‎ M ‎289.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎3.7‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 2 53 1
حجم معاملات 317,016 372,754 689,682 88
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎3.5‎ B ‎6.5‎ B 825,440
قدرت ‎5.3‎ M ‎174.8‎ M ‎12.2‎ M 82,544
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 77 1
حجم معاملات 529,037 31,050 476,498 83,589
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎292.8‎ M ‎4.5‎ B ‎788.2‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎29.3‎ M ‎5.8‎ M ‎78.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎495.4‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 4 76 0
حجم معاملات 485,025 ‎2.3‎ M ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎21.4‎ B ‎26.0‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M ‎535.2‎ M ‎34.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.15
جریان پول حقیقی ‎-21.4‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 3 89 0
حجم معاملات 817,425 590,729 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎5.7‎ B ‎13.6‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M ‎189.6‎ M ‎15.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 178 1 64 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 30,000 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎291.9‎ M ‎11.6‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M ‎29.2‎ M ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-291.9‎ M
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 3 109 0
حجم معاملات 336,456 ‎1.1‎ M ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎10.6‎ B ‎13.9‎ B 0
قدرت ‎4.8‎ M ‎352.2‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-10.6‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 3 106 0
حجم معاملات 755,020 600,100 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B ‎5.9‎ B ‎13.3‎ B 0
قدرت ‎7.1‎ M ‎196.4‎ M ‎12.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 3 28 0
حجم معاملات 460,678 920,000 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎9.1‎ B ‎13.7‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M ‎303.6‎ M ‎48.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی ‎-9.1‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 3 129 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 856,886 ‎2.2‎ M 50,500
ارزش معاملات ‎13.6‎ B ‎8.6‎ B ‎21.7‎ B ‎505.0‎ M
قدرت ‎8.5‎ M ‎285.6‎ M ‎16.8‎ M ‎25.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 2 69 2
حجم معاملات 452,252 353,040 686,229 119,063
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎3.6‎ B ‎6.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎4.8‎ M ‎178.6‎ M ‎10.1‎ M ‎60.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 3 92 0
حجم معاملات 365,661 79,765 445,426 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎809.6‎ M ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M ‎27.0‎ M ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-809.6‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 2 57 0
حجم معاملات 376,341 110,000 486,341 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎1.1‎ B ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎4.8‎ M ‎55.9‎ M ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 2 96 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 750,141 ‎1.2‎ M 610,100
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎7.6‎ B ‎12.5‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎381.8‎ M ‎13.0‎ M ‎310.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 1 81 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 86,658 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.6‎ B ‎888.2‎ M ‎12.5‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎88.8‎ M ‎15.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-888.2‎ M
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 0 94 2
حجم معاملات 783,060 0 580,778 202,282
ارزش معاملات ‎8.1‎ B 0 ‎6.0‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎7.1‎ M - ‎6.4‎ M ‎104.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 2 99 3
حجم معاملات 916,081 17,914 917,143 16,852
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎185.4‎ M ‎9.5‎ B ‎174.4‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎9.3‎ M ‎9.6‎ M ‎5.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-11.0‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 2 141 5
حجم معاملات ‎2.0‎ M 228,018 ‎1.8‎ M 456,719
ارزش معاملات ‎20.6‎ B ‎2.4‎ B ‎18.2‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎118.5‎ M ‎12.9‎ M ‎94.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 1 223 7
حجم معاملات 982,580 ‎6.5‎ M ‎3.3‎ M ‎4.1‎ M
ارزش معاملات ‎10.2‎ B ‎67.7‎ B ‎34.9‎ B ‎43.0‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎6.8‎ B ‎15.6‎ M ‎614.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-24.6‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 183 2 283 10
حجم معاملات ‎1.8‎ M ‎9.7‎ M ‎5.5‎ M ‎6.0‎ M
ارزش معاملات ‎18.5‎ B ‎99.3‎ B ‎56.3‎ B ‎61.5‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎5.0‎ B ‎19.9‎ M ‎614.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-37.8‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 2 189 3
حجم معاملات ‎1.8‎ M ‎2.8‎ M ‎3.9‎ M 695,208
ارزش معاملات ‎17.1‎ B ‎27.3‎ B ‎37.7‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎1.4‎ B ‎19.9‎ M