عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
بجهرم (‎4.98) 2,509 (‎4.98) 2,509 ‎14.2‎ M ‎35.6‎ B -
بکهنوج (‎5.00) 1,281 (‎4.18) 1,271 ‎10.0‎ M ‎12.8‎ B -
وهور (‎4.97) 1,520 (‎1.10) 1,464 ‎5.8‎ M ‎8.9‎ B -
بفجر (‎2.90) 15,970 (‎1.48) 15,750 ‎5.2‎ M ‎82.7‎ B -
ونیرو (‎6.00) 3,092 (‎5.90) 3,089 ‎4.9‎ M ‎15.1‎ B -
مبین (‎-2.38) 26,690 (‎-1.50) 26,930 ‎2.0‎ M ‎52.7‎ B -
بپیوند (‎6.00) 13,430 (‎6.00) 13,430 ‎1.9‎ M ‎25.7‎ B -
بزاگرس (‎4.99) 5,154 (‎2.91) 5,052 ‎1.9‎ M ‎9.6‎ B -
آبادا (‎4.97) 13,300 (‎4.97) 13,300 ‎1.6‎ M ‎21.1‎ B -
بگیلان (‎4.97) 15,430 (‎2.38) 15,050 831,561 ‎12.8‎ B -
دماوند (‎4.82) 21,750 (‎0.96) 20,950 445,632 ‎9.7‎ B -
بمپنا (‎4.94) 7,650 (‎0.69) 7,340 420,170 ‎3.2‎ B -
گواهی ظرفیت (‎0.00) 10,639 (‎0.00) 10,639 0 0 -
فعالیت های گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

از شرکت های این گروه به عنوان صنعت نیروگاهی هم نام برده می‌شود.البته دو پتروشیمی مبین (مبین) و فجر (بفجر) بنابر گستره فعالیت ‌های خود در اینگروه طبقه ‌بندی شده‌اند. علاوه بر این دو شرکت، شرکت تولید نیروی برق دماوند(دماوند) و تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) از دیگر شرکت‌های بزرگ این گروه هستند.عمده فعالیت شرکت های این گروه همانطور که از نام گروهشان مشخص است تولید و عرضه برق، گاز و بخار و آب گرم است.این صنعت با اینکه از صنایع زیرساختی کشوری محسوب می شود اماسرمایه گذاری چندانی در آن چه از طریق بخش خصوصی و چه دولتی انجام نگرفته است.

تاریخچه گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
شرکت سرمايه‌گذاری نيرو (ونيرو) قدیمی ترین نماد این گروه استکه از سال 1383 فعالیت خویش را در بورس شروع کرده است. سایر شرکت های این گروه طیسال های 1392 تا 1398 طبق سیاست های دولت و اختصاص منابع مورد نیاز و همچنین هموارسازی مسیر ورود به بورس  موفق شدند سهام خود را به بورس عرضه کردند.
ارزش و تعداد شرکت های گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
در مجموع 25 نماد حاضر در این گروه ارزشی بالغ بر 522 هزار میلیاردتومان دارند که عدد قابل توجهی برای این تعداد به نظر می‌رسد. مهمترین عامل بنیادی در صنعت نیروگاهی را می‌توان مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفه انرژی درکشور دانست.
بزرگترین شرکت گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
در حال حاضر شرکت توليد نيروي برق دماوند (دماوند) در بازار دوم فرابورس با ارزش بازار حدود 138 هزارمیلیارد تومان بزرگترین شرکت این گروه است که سهم قابل توجهی از بازار را به خوداختصاص داده است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه برق وانرژي پيوندگستر پارس با نماد "بپيوند" که در تابستان 1399 به بازار اول فرابورس عرضه شده است.