1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎2.6% ‎1.7% ‎2.2% ‎11.6%

نگین

-
آخرین قیمت: 0.00% 53,380
قیمت پایانی: 53,380
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
53,380 56,583
50,177

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد نگین


3 53,018 (inf%)
حقیقی
1 60 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
1 52,958 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی94 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 10 میلیون تومان 17 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی320,280 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
4 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 294.54
10 روزه 15 روزه 20 روزه
30.86 31.66 28.17
ورود پول حقیقی : 283 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان

توضیحات نماد نگین

نگین (صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری) : این صندوق در سال 1395 تاسیس شد و با مجوزی که سازمان بورس صادر کرد شروع به فعالیت کرد.فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. برای سرمایه گذاری در این صندوق باید واحد های سرمایه گذاری این شرکت را خریداری کنید.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم نگین در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 53,380
(‎0.04)
53,380
(‎0.04)
53,018 ‎2.8‎ B 294.54 ‎‎2.8‎ B
1401/03/01 52,420
(‎-1.56)
53,360
(‎0.21)
11,340 ‎605.1‎ M 1.42 ‎‎179.8‎ M
1401/02/31 53,370
(‎2.28)
53,250
(‎2.05)
2,251 ‎119.9‎ M 1.25 ‎-
1401/02/28 52,080
(‎-2.36)
52,180
(‎-2.17)
622 ‎32.5‎ M 0.83 ‎-
1401/02/27 52,530
(‎-1.46)
53,340
(‎0.06)
7,238 ‎386.1‎ M 1.00 ‎53,340
1401/02/26 53,380
(‎0.41)
53,310
(‎0.28)
10,138 ‎540.5‎ M 6.15 ‎‎399.9‎ M
1401/02/25 52,010
(‎-0.84)
53,160
(‎1.35)
18,188 ‎966.9‎ M 1.00 ‎-
1401/02/24 52,310
(‎-0.23)
52,450
(‎0.04)
2,082 ‎109.2‎ M 0.78 ‎-
1401/02/21 52,980
(‎-0.64)
52,430
(‎-1.67)
2,673 ‎140.1‎ M 1.00 ‎-
1401/02/20 53,310
(‎-0.07)
53,320
(‎-0.06)
107 ‎5.7‎ M 0.67 ‎-

گروه: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
رشد 10,000 10,000 ‎99.0‎ میلیون ‎990.0‎ میلیارد -
نشان 10,000 10,000 ‎87.3‎ میلیون ‎873.1‎ میلیارد -
هامرز 10,108 10,108 ‎60.8‎ میلیون ‎614.6‎ میلیارد -
پاداش 10,198 10,197 ‎25.5‎ میلیون ‎260.1‎ میلیارد -
درسا 10,000 10,000 ‎10.3‎ میلیون ‎103.0‎ میلیارد -
طلا 102,204 102,443 ‎2.4‎ میلیون ‎245.2‎ میلیارد -
عیار 36,322 36,674 ‎1.5‎ میلیون ‎56.2‎ میلیارد -
هم وزن 10,000 10,000 ‎1.5‎ میلیون ‎15.0‎ میلیارد -
سورین 350,000 350,000 ‎1.5‎ میلیون ‎522.5‎ میلیارد -
کهربا 12,380 12,402 599,942 ‎7.4‎ میلیارد -
زر 62,197 62,338 532,745 ‎33.2‎ میلیارد -
مثقال 11,326 11,322 416,383 ‎4.7‎ میلیارد -
گوهر 72,460 72,407 162,646 ‎11.8‎ میلیارد -
پارتین 1,110,000 1,110,000 40,000 ‎44.4‎ میلیارد -
اوج 11,153 11,153 30,949 ‎345.2‎ میلیون -
تاراز 12,050 12,040 11,848 ‎142.7‎ میلیون -
آشناتک 1,065,507 1,065,507 8,000 ‎8.5‎ میلیارد -
گنجین 15,547 15,549 3,018 ‎46.9‎ میلیون -
پیشگام 235,000 235,000 1,000 ‎235.0‎ میلیون -
پویا 240,000 240,000 0 0 -
زرین 13,655 13,633 0 0 -
امین یکم 10,016 10,014 0 0 -
صایند 10,105 10,100 0 0 -
یارا 10,741 10,742 0 0 -
دمعیار 10,101 10,101 0 0 -
صنم 11,450 11,422 0 0 -
سحرخیز 19,945 19,630 0 0 -
ونچر 400,000 418,259 0 0 -
تصمیم 19,870 19,845 0 0 -
کیان 34,973 34,972 0 0 -
اوصتا 22,723 22,722 0 0 -
داریوش 11,220 11,247 0 0 -
ویستا 12,800 12,768 0 0 -
کمان 415,986 415,986 0 0 -
سخند 10,079 10,084 0 0 -
نوآور 761,740 761,740 0 0 -
مانی 11,738 11,738 0 0 -
دارا 10,017 10,017 0 0 -
دارا یکم 115,200 115,300 0 0 -
فیروزه 196,200 195,740 0 0 -
مدیر 11,187 11,239 0 0 -
سرو 81,450 79,280 0 0 -
کاردان 222,900 223,350 0 0 -
فردا 13,115 13,115 0 0 -
پادا 118,100 118,777 0 0 -
پالایش 76,390 76,710 0 0 -
صنوین 124,210 124,350 0 0 -
آساس 209,498 209,510 0 0 -
ثمین 12,099 12,116 0 0 -
اعتماد 44,477 44,476 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
صندوق سرمايه گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاور ‎8 M 29.59% 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك بانك مسكن ‎8 M 29.57% 0
شركت سرمايه گذاري مسكن تهران-سهامي خاص- ‎8 M 29.11% 0
صندوق سرمايه گذاري ره آوردآبادمسكن ‎1 M 5.00% 0
شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام- ‎862,496 3.19% 0
ذذذبازارگردان شرك19553نگين ‎370,144 1.37% 0
شخص حقيقي ‎290,000 1.07% 0
جمع کل سهامداران درصدی 98.90%
تعداد کل سهام شرکت ‎27.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 107,550
میانگین قیمت معامله شده 52,984 ریال
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژۀ ساختمانی مندرج در امیدنامۀ صندوق از محل وجوه یاد شده، و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است
جزئیات فعالیت
نگین (صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری) : این صندوق در سال 1395 تاسیس شد و با مجوزی که سازمان بورس صادر کرد شروع به فعالیت کرد.فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. برای سرمایه گذاری در این صندوق باید واحد های سرمایه گذاری این شرکت را خریداری کنید.
مدیر عامل
سيدمحسن فاضليان
مدیر مالی
غلامحسین احمدی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
27,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 1
حجم معاملات 53,018 0 60 52,958
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎3.2‎ M ‎2.8‎ B
قدرت ‎94.3‎ M - 320,280 ‎282.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 294.54
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 5 1
حجم معاملات 11,340 0 7,971 3,369
ارزش معاملات ‎605.1‎ M 0 ‎425.3‎ M ‎179.8‎ M
قدرت ‎12.1‎ M - ‎8.5‎ M ‎18.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی ‎179.8‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 5 0
حجم معاملات 2,251 0 2,251 0
ارزش معاملات ‎119.9‎ M 0 ‎119.9‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 5 0
حجم معاملات 622 0 622 0
ارزش معاملات ‎32.5‎ M 0 ‎32.5‎ M 0
قدرت 540,933 - 649,119 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 5 1
حجم معاملات 7,238 0 7,237 1
ارزش معاملات ‎386.1‎ M 0 ‎386.0‎ M 53,340
قدرت ‎7.7‎ M - ‎7.7‎ M 5,334
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 53,340
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 8 1
حجم معاملات 10,138 0 2,637 7,501
ارزش معاملات ‎540.5‎ M 0 ‎140.6‎ M ‎399.9‎ M
قدرت ‎10.8‎ M - ‎1.8‎ M ‎40.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.15
جریان پول حقیقی ‎399.9‎ M
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 9 0
حجم معاملات 18,188 0 18,188 0
ارزش معاملات ‎966.9‎ M 0 ‎966.9‎ M 0
قدرت ‎10.7‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 7 0
حجم معاملات 2,082 0 2,082 0
ارزش معاملات ‎109.2‎ M 0 ‎109.2‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 8 0
حجم معاملات 2,673 0 2,673 0
ارزش معاملات ‎140.1‎ M 0 ‎140.1‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 107 0 107 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
قدرت 190,175 - 285,262 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 3 0
حجم معاملات 347 0 347 0
ارزش معاملات ‎18.5‎ M 0 ‎18.5‎ M 0
قدرت 462,811 - 617,082 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 1
حجم معاملات 813 0 1 812
ارزش معاملات ‎43.4‎ M 0 53,380 ‎43.3‎ M
قدرت 867,959 - 5,338 ‎4.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 162.60
جریان پول حقیقی ‎43.3‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 1
حجم معاملات 1,580 0 580 1,000
ارزش معاملات ‎84.3‎ M 0 ‎31.0‎ M ‎53.4‎ M
قدرت ‎2.1‎ M - ‎1.5‎ M ‎5.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎53.4‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 4 1
حجم معاملات 6,448 0 6,420 28
ارزش معاملات ‎344.0‎ M 0 ‎342.5‎ M ‎1.5‎ M
قدرت ‎4.3‎ M - ‎8.6‎ M 149,380
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100 0 100 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 523,400 - 523,400 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 0 1
حجم معاملات 43,225 0 0 43,225
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 0 ‎2.3‎ B
قدرت ‎38.5‎ M - - ‎230.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 5 1
حجم معاملات 83,851 0 1,623 82,228
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎86.6‎ M ‎4.4‎ B
قدرت ‎149.2‎ M - ‎1.7‎ M ‎438.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 86.11
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 1,095 0 1,095 0
ارزش معاملات ‎57.8‎ M 0 ‎57.8‎ M 0
قدرت ‎2.9‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 99 0 99 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.1‎ M 0
قدرت 514,107 - 514,107 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 95 0 95 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ M 0 ‎4.9‎ M 0
قدرت 493,240 - 493,240 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 7 1
حجم معاملات 19,709 0 1,937 17,772
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎103.3‎ M ‎947.6‎ M
قدرت ‎21.0‎ M - ‎1.5‎ M ‎94.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.25
جریان پول حقیقی ‎947.6‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 67 0 67 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
قدرت 175,373 - 116,915 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 182 0 182 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ M 0 ‎9.4‎ M 0
قدرت 943,306 - 943,306 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 260,150 0 260,150 0
قدرت 13,008 - 8,672 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 6 0
حجم معاملات 510 0 510 0
ارزش معاملات ‎26.6‎ M 0 ‎26.6‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 443,190 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 6 0
حجم معاملات 885 0 885 0
ارزش معاملات ‎46.2‎ M 0 ‎46.2‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 769,360 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 99 0 99 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.1‎ M 0
قدرت 513,315 - 513,315 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 4 0
حجم معاملات 547 0 547 0
ارزش معاملات ‎28.8‎ M 0 ‎28.8‎ M 0
قدرت 575,444 - 719,305 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 7 0
حجم معاملات 1,180 975 2,155 0
ارزش معاملات ‎61.6‎ M ‎50.9‎ M ‎112.4‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M ‎5.1‎ M ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-50.9‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 5 0
حجم معاملات 1,200 0 1,200 0
ارزش معاملات ‎63.3‎ M 0 ‎63.3‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 4 0
حجم معاملات 1,300 0 1,300 0
ارزش معاملات ‎68.2‎ M 0 ‎68.2‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 385 0 385 0
ارزش معاملات ‎20.4‎ M 0 ‎20.4‎ M 0
قدرت 678,370 - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 3 0
حجم معاملات 2,269 100 2,369 0
ارزش معاملات ‎117.9‎ M ‎5.2‎ M ‎123.1‎ M 0
قدرت ‎3.9‎ M 519,500 ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ M
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 5 0
حجم معاملات 1,380 0 1,380 0
ارزش معاملات ‎72.4‎ M 0 ‎72.4‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 201 0 201 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ M 0 ‎10.5‎ M 0
قدرت 527,424 - 527,424 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 483 0 483 0
ارزش معاملات ‎25.5‎ M 0 ‎25.5‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 5 0
حجم معاملات 897 0 897 0
ارزش معاملات ‎46.7‎ M 0 ‎46.7‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - 933,418 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100 0 100 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 521,000 - 521,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 521,000 0 521,000 0
قدرت 52,100 - 52,100 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 282 0 282 0
ارزش معاملات ‎15.0‎ M 0 ‎15.0‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - 748,710 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 132 0 132 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎7.0‎ M 0
قدرت 700,920 - 350,460 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 306 0 306 0
ارزش معاملات ‎16.0‎ M 0 ‎16.0‎ M 0
قدرت 802,179 - 534,786 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 135 0 135 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎7.0‎ M 0
قدرت 702,000 - 702,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 580 0 580 0
ارزش معاملات ‎30.2‎ M 0 ‎30.2‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - ‎3.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 160 0 160 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ M 0 ‎8.3‎ M 0
قدرت 832,000 - 832,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 4 0
حجم معاملات 1,635 0 1,635 0
ارزش معاملات ‎85.5‎ M 0 ‎85.5‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 3 1
حجم معاملات 192 2,075 2,267 0
ارزش معاملات ‎10.2‎ M ‎110.5‎ M ‎120.7‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M ‎11.0‎ M ‎4.0‎ M 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی ‎-110.5‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 1,224 0 1,224 0
ارزش معاملات ‎64.9‎ M 0 ‎64.9‎ M 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 111 0 111 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.9‎ M 0
قدرت 588,189 - 294,095 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 95 0 95 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
قدرت 503,405 - 503,405 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 5 0
حجم معاملات 791 299 1,090 0
ارزش معاملات ‎41.1‎ M ‎15.5‎ M ‎56.6‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M ‎1.6‎ M ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-15.5‎ M
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 4 0
حجم معاملات 1,305 0 1,305 0
ارزش معاملات ‎69.2‎ M 0 ‎69.2‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100 0 100 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 518,300 - 518,300 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 203 0 203 0
ارزش معاملات ‎10.7‎ M 0 ‎10.7‎ M 0
قدرت 537,037 - 537,037 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 115 0 115 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎6.1‎ M 0
قدرت 304,750 - 609,500 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 5 0
حجم معاملات 0 748 748 0
ارزش معاملات 0 ‎38.8‎ M ‎38.8‎ M 0
قدرت - ‎3.9‎ M 775,377 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-38.8‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 3 0
حجم معاملات 23 125 148 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ M ‎6.5‎ M ‎7.7‎ M 0
قدرت 119,669 650,375 256,681 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2 0 2 0
ارزش معاملات 106,180 0 106,180 0
قدرت 10,618 - 10,618 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 1 0
حجم معاملات 568 2,575 3,143 0
ارزش معاملات ‎29.4‎ M ‎133.5‎ M ‎162.9‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M ‎13.3‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.09
جریان پول حقیقی ‎-133.5‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 500 500 0
ارزش معاملات 0 ‎25.9‎ M ‎25.9‎ M 0
قدرت - ‎2.6‎ M ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-25.9‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 2 0
حجم معاملات 0 290 290 0
ارزش معاملات 0 ‎15.0‎ M ‎15.0‎ M 0
قدرت - ‎1.5‎ M 751,535 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-15.0‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 0
حجم معاملات 79 21 100 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ M ‎1.1‎ M ‎5.2‎ M 0
قدرت 409,457 108,843 518,300 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 300 0 300 0
ارزش معاملات ‎15.5‎ M 0 ‎15.5‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 199 0 199 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ M 0 ‎10.3‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - 515,709 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 12 0 12 0
ارزش معاملات 630,120 0 630,120 0
قدرت 31,506 - 31,506 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2 0 2 0
ارزش معاملات 104,580 0 104,580 0
قدرت 10,458 - 10,458 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 400 400 0
ارزش معاملات 0 ‎20.7‎ M ‎20.7‎ M 0
قدرت - ‎2.1‎ M ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-20.7‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 2 0
حجم معاملات 0 3,131 3,131 0
ارزش معاملات 0 ‎162.3‎ M ‎162.3‎ M 0
قدرت - ‎16.2‎ M ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-162.3‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 2,400 0 2,400 0
ارزش معاملات ‎124.5‎ M 0 ‎124.5‎ M 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎12.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 14 0
حجم معاملات 16,331 10,375 26,706 0
ارزش معاملات ‎851.3‎ M ‎540.8‎ M ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎17.0‎ M ‎54.1‎ M ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.71
جریان پول حقیقی ‎-540.8‎ M
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 2 1
حجم معاملات 21,894 0 10,380 11,514
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎554.0‎ M ‎614.5‎ M
قدرت ‎13.0‎ M - ‎27.7‎ M ‎61.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎614.5‎ M
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 4 0
حجم معاملات 0 5,743 5,743 0
ارزش معاملات 0 ‎297.7‎ M ‎297.7‎ M 0
قدرت - ‎29.8‎ M ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-297.7‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 177 0 177 0
ارزش معاملات ‎9.3‎ M 0 ‎9.3‎ M 0
قدرت 463,386 - 463,386 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 500 500 0
ارزش معاملات 0 ‎25.9‎ M ‎25.9‎ M 0
قدرت - ‎2.6‎ M ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-25.9‎ M
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 200 200 0
ارزش معاملات 0 ‎10.4‎ M ‎10.4‎ M 0
قدرت - ‎1.0‎ M ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 9,000 9,000 0
ارزش معاملات 0 ‎466.5‎ M ‎466.5‎ M 0
قدرت - ‎46.6‎ M ‎46.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-466.5‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 389 0 389 0
ارزش معاملات ‎20.2‎ M 0 ‎20.2‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 3 0
حجم معاملات 200 448 648 0
ارزش معاملات ‎10.4‎ M ‎23.2‎ M ‎33.6‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M ‎2.3‎ M ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-23.2‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 2 0
حجم معاملات 0 322 322 0
ارزش معاملات 0 ‎16.7‎ M ‎16.7‎ M 0
قدرت - ‎1.7‎ M 834,463 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-16.7‎ M
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 3 0
حجم معاملات 65 457 522 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ M ‎23.7‎ M ‎27.1‎ M 0
قدرت 336,895 ‎2.4‎ M 901,842 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-23.7‎ M
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 0
حجم معاملات 1,145 0 1,145 0
ارزش معاملات ‎59.4‎ M 0 ‎59.4‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 192 0 192 0
ارزش معاملات ‎10.0‎ M 0 ‎10.0‎ M 0
قدرت 995,520 - 497,760 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 2 0
حجم معاملات 0 397 397 0
ارزش معاملات 0 ‎20.6‎ M ‎20.6‎ M 0
قدرت - ‎2.1‎ M ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-20.6‎ M
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 100 100 0
ارزش معاملات 0 ‎5.2‎ M ‎5.2‎ M 0
قدرت - 518,300 518,300 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ M
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 97 0 97 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
قدرت 503,430 - 503,430 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 100 0 100 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 520,000 - 520,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 4 0
حجم معاملات 316 0 316 0
ارزش معاملات ‎16.6‎ M 0 ‎16.6‎ M 0
قدرت 552,789 - 414,592 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 0
حجم معاملات 503 0 503 0
ارزش معاملات ‎26.2‎ M 0 ‎26.2‎ M 0
قدرت 653,900 - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 12 0
حجم معاملات 1,429 0 1,429 0
ارزش معاملات ‎75.1‎ M 0 ‎75.1‎ M 0
قدرت 938,853 - 625,902 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 4 0
حجم معاملات 506 0 506 0
ارزش معاملات ‎26.5‎ M 0 ‎26.5‎ M 0
قدرت 884,657 - 663,493 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 5 0
حجم معاملات 437 0 437 0
ارزش معاملات ‎22.8‎ M 0 ‎22.8‎ M 0
قدرت 569,411 - 455,529 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 208 0 208 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ M 0 ‎10.8‎ M 0