1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-0.6% ‎10.2% ‎-90.3% ‎-89.4%

شستا

آخرین قیمت: 0.79% 1,021
قیمت پایانی: 1,013
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎113.1‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎139 :EPS
‎7 :P/E
1,013 1,074
952

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد شستا


6,398 569,541,223 (inf%)
حقیقی
4,263 694,426,858 (inf%)
25 291,607,335 (inf%)
حقوقی
11 166,721,700 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 14 میلیون تومان 13 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی17 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
15 میلیون تومان 16 میلیون تومان 15 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.00 0.97 0.89
خروج پول حقیقی : 13 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-211 میلیارد تومان ‎-236 میلیارد تومان ‎-302 میلیارد تومان

توضیحات نماد شستا

شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مديريت منابع مالی تخصيص يافته با هدف سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليدی، خدماتی و بازرگانی می ‌باشد. از جمله برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاری های پربازده به منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم برای ايفای حمايت ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی. مدیرعامل: محمد رضوانی فر مدیر مالی: محمدحسین ملک سرمایه: 80000000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم شستا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 1,021
(‎0.79)
1,013
(‎0.00)
‎861.1‎ M ‎872.3‎ B 0.55 ‎‎-126.5‎ B
1401/03/02 1,009
(‎-2.89)
1,013
(‎-2.50)
‎1.2‎ B ‎1,239.8‎ B 0.54 ‎‎-240.1‎ B
1401/03/01 1,039
(‎-0.10)
1,039
(‎-0.10)
‎658.2‎ M ‎683.8‎ B 0.76 ‎‎-128.7‎ B
1401/02/31 1,039
(‎-2.07)
1,040
(‎-1.98)
‎872.6‎ M ‎907.5‎ B 0.75 ‎‎-166.6‎ B
1401/02/28 1,058
(‎-2.13)
1,061
(‎-1.85)
‎958.1‎ M ‎1,016.5‎ B 1.06 ‎‎-186.2‎ B
1401/02/27 1,068
(‎0.28)
1,081
(‎1.50)
‎1.6‎ B ‎1,676.3‎ B 1.03 ‎‎-279.4‎ B
1401/02/26 1,071
(‎1.23)
1,065
(‎0.66)
‎1.1‎ B ‎1,176.8‎ B 1.82 ‎‎-255.8‎ B
1401/02/25 1,061
(‎-0.75)
1,058
(‎-1.03)
‎1.1‎ B ‎1,175.4‎ B 1.02 ‎‎-227.7‎ B
1401/02/24 1,076
(‎1.03)
1,069
(‎0.38)
‎1.5‎ B ‎1,607.1‎ B 1.37 ‎‎-181.8‎ B
1401/02/21 1,068
(‎2.99)
1,065
(‎2.70)
‎1.4‎ B ‎1,533.5‎ B 1.15 ‎‎-322.2‎ B

گروه: شرکتهای چند رشته ای صنعتی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وبانک 10,290 10,230 0 0 -
وامید 14,820 14,760 0 0 -
وغدیر 14,760 14,620 0 0 -
وصندوق 14,800 14,630 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
سازمان تامين اجتماعي ‎1,452 B 88.76% 0
جمع کل سهامداران درصدی 88.76%
تعداد کل سهام شرکت ‎1,636.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎9.8‎ B
میانگین قیمت معامله شده 1,049 ریال
موضوع فعالیت
فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد.
جزئیات فعالیت
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مديريت منابع مالی تخصيص يافته با هدف سودآوری و ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمايه داخلی و خارجی از طريق فعاليت های توليدی، خدماتی و بازرگانی می ‌باشد. از جمله برنامه ريزی دقيق اقتصادی و سرمايه گذاری های پربازده به منظور حفظ ارزش ذخاير بيمه شدگان و تأمين منابع لازم برای ايفای حمايت ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی. مدیرعامل: محمد رضوانی فر مدیر مالی: محمدحسین ملک سرمایه: 80000000
مدیر عامل
محمدرضواني فر
مدیر مالی
محمدحسین ملک
نشانی
خ گاندی جنوبی بن بست سوم پ 11
تلفن
82109258
فکس
88670408
پست الکترونیک
m.farrokhi@ssic.ir
سال مالی
03/31
سرمایه
80,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,398 25 4,263 11
حجم معاملات ‎569.5‎ M ‎291.6‎ M ‎694.4‎ M ‎166.7‎ M
ارزش معاملات ‎576.9‎ B ‎295.4‎ B ‎703.5‎ B ‎168.9‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎1.2‎ B ‎16.5‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-126.5‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,079 35 5,581 10
حجم معاملات ‎872.0‎ M ‎351.9‎ M ‎1.1‎ B ‎114.9‎ M
ارزش معاملات ‎883.3‎ B ‎356.5‎ B ‎1,123.4‎ B ‎116.4‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎1.0‎ B ‎20.1‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-240.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,509 18 4,337 16
حجم معاملات ‎464.1‎ M ‎194.1‎ M ‎588.0‎ M ‎70.2‎ M
ارزش معاملات ‎482.2‎ B ‎201.6‎ B ‎610.9‎ B ‎72.9‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎1.1‎ B ‎14.1‎ M ‎455.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-128.7‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,519 30 5,219 11
حجم معاملات ‎620.8‎ M ‎251.8‎ M ‎781.0‎ M ‎91.6‎ M
ارزش معاملات ‎645.6‎ B ‎261.8‎ B ‎812.2‎ B ‎95.3‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎872.8‎ M ‎15.6‎ M ‎866.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-166.6‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,813 27 6,564 8
حجم معاملات ‎606.1‎ M ‎351.9‎ M ‎781.6‎ M ‎176.4‎ M
ارزش معاملات ‎643.1‎ B ‎373.4‎ B ‎829.3‎ B ‎187.2‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎1.4‎ B ‎12.6‎ M ‎2.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-186.2‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,483 39 8,331 27
حجم معاملات ‎1.0‎ B ‎512.6‎ M ‎1.3‎ B ‎254.1‎ M
ارزش معاملات ‎1,122.1‎ B ‎554.2‎ B ‎1,401.5‎ B ‎274.7‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎1.4‎ B ‎16.8‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎-279.4‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,512 27 13,019 27
حجم معاملات ‎804.7‎ M ‎300.3‎ M ‎1.0‎ B ‎60.1‎ M
ارزش معاملات ‎857.0‎ B ‎319.8‎ B ‎1,112.8‎ B ‎64.0‎ B
قدرت ‎15.5‎ M ‎1.2‎ B ‎8.5‎ M ‎237.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎-255.8‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,653 25 7,152 14
حجم معاملات ‎879.4‎ M ‎231.5‎ M ‎1.1‎ B ‎16.4‎ M
ارزش معاملات ‎930.4‎ B ‎245.0‎ B ‎1,158.0‎ B ‎17.3‎ B
قدرت ‎16.5‎ M ‎979.9‎ M ‎16.2‎ M ‎123.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎-227.7‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,616 22 10,281 21
حجم معاملات ‎1.2‎ B ‎268.7‎ M ‎1.4‎ B ‎98.6‎ M
ارزش معاملات ‎1,319.8‎ B ‎287.3‎ B ‎1,501.6‎ B ‎105.4‎ B
قدرت ‎19.9‎ M ‎1.3‎ B ‎14.6‎ M ‎502.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-181.8‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,785 19 8,661 24
حجم معاملات ‎1.0‎ B ‎422.0‎ M ‎1.3‎ B ‎119.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,084.0‎ B ‎449.4‎ B ‎1,406.2‎ B ‎127.2‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎2.4‎ B ‎16.2‎ M ‎530.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-322.2‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,158 20 5,266 11
حجم معاملات ‎568.4‎ M ‎241.5‎ M ‎751.6‎ M ‎58.3‎ M
ارزش معاملات ‎589.4‎ B ‎250.4‎ B ‎779.4‎ B ‎60.4‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎1.3‎ B ‎14.8‎ M ‎549.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-190.0‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,047 28 6,982 17
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎250.7‎ M ‎1.3‎ B ‎108.0‎ M
ارزش معاملات ‎1,159.3‎ B ‎261.7‎ B ‎1,308.3‎ B ‎112.7‎ B
قدرت ‎16.5‎ M ‎934.7‎ M ‎18.7‎ M ‎663.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-149.0‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12,048 25 10,572 37
حجم معاملات ‎2.0‎ B ‎157.1‎ M ‎2.0‎ B ‎147.9‎ M
ارزش معاملات ‎2,093.5‎ B ‎167.9‎ B ‎2,103.3‎ B ‎158.1‎ B
قدرت ‎17.4‎ M ‎671.7‎ M ‎19.9‎ M ‎427.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,160 20 9,007 24
حجم معاملات ‎1.3‎ B ‎141.6‎ M ‎1.2‎ B ‎260.2‎ M
ارزش معاملات ‎1,376.2‎ B ‎146.2‎ B ‎1,253.8‎ B ‎268.6‎ B
قدرت ‎16.9‎ M ‎730.9‎ M ‎13.9‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎122.4‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,683 17 5,154 12
حجم معاملات ‎719.8‎ M ‎160.8‎ M ‎737.7‎ M ‎142.9‎ M
ارزش معاملات ‎730.6‎ B ‎163.2‎ B ‎748.7‎ B ‎145.0‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎959.9‎ M ‎14.5‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-18.2‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,918 19 5,390 10
حجم معاملات ‎785.6‎ M ‎176.4‎ M ‎848.0‎ M ‎114.0‎ M
ارزش معاملات ‎799.8‎ B ‎179.6‎ B ‎863.3‎ B ‎116.1‎ B
قدرت ‎11.6‎ M ‎945.4‎ M ‎16.0‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-63.5‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,466 25 6,337 7
حجم معاملات ‎820.6‎ M ‎227.7‎ M ‎876.8‎ M ‎171.6‎ M
ارزش معاملات ‎840.3‎ B ‎233.2‎ B ‎897.8‎ B ‎175.7‎ B
قدرت ‎9.9‎ M ‎932.7‎ M ‎14.2‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-57.5‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,317 16 9,722 11
حجم معاملات ‎914.0‎ M ‎402.8‎ M ‎1.2‎ B ‎101.4‎ M
ارزش معاملات ‎949.7‎ B ‎418.5‎ B ‎1,262.9‎ B ‎105.3‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎2.6‎ B ‎13.0‎ M ‎957.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-313.2‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,610 13 7,592 14
حجم معاملات ‎867.7‎ M ‎303.3‎ M ‎1.1‎ B ‎83.3‎ M
ارزش معاملات ‎899.0‎ B ‎314.2‎ B ‎1,126.9‎ B ‎86.3‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎2.4‎ B ‎14.8‎ M ‎616.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-228.0‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,807 20 5,651 20
حجم معاملات ‎785.2‎ M ‎198.1‎ M ‎926.0‎ M ‎57.3‎ M
ارزش معاملات ‎801.7‎ B ‎202.2‎ B ‎945.5‎ B ‎58.5‎ B
قدرت ‎11.8‎ M ‎1.0‎ B ‎16.7‎ M ‎292.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-143.8‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,357 29 6,518 20
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎177.2‎ M ‎1.2‎ B ‎61.8‎ M
ارزش معاملات ‎1,114.6‎ B ‎182.6‎ B ‎1,233.4‎ B ‎63.7‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎629.5‎ M ‎18.9‎ M ‎318.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-118.9‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,602 30 12,134 40
حجم معاملات ‎2.5‎ B ‎333.2‎ M ‎2.1‎ B ‎740.8‎ M
ارزش معاملات ‎2,606.0‎ B ‎343.5‎ B ‎2,185.7‎ B ‎763.8‎ B
قدرت ‎34.3‎ M ‎1.1‎ B ‎18.0‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.90
جریان پول حقیقی ‎420.3‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,013 13 7,006 15
حجم معاملات ‎1.0‎ B ‎117.4‎ M ‎1.0‎ B ‎106.5‎ M
ارزش معاملات ‎993.6‎ B ‎115.9‎ B ‎1,004.4‎ B ‎105.1‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎891.4‎ M ‎14.3‎ M ‎700.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-10.8‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,624 17 5,415 15
حجم معاملات ‎773.4‎ M ‎67.0‎ M ‎824.6‎ M ‎15.8‎ M
ارزش معاملات ‎761.8‎ B ‎66.0‎ B ‎812.2‎ B ‎15.6‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎388.4‎ M ‎15.0‎ M ‎104.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-50.4‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,353 16 5,074 15
حجم معاملات ‎788.3‎ M ‎61.5‎ M ‎761.2‎ M ‎88.7‎ M
ارزش معاملات ‎774.9‎ B ‎60.5‎ B ‎748.3‎ B ‎87.1‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎378.1‎ M ‎14.7‎ M ‎581.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎26.7‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13,886 26 5,733 15
حجم معاملات ‎1.3‎ B ‎433.2‎ M ‎1.6‎ B ‎131.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,245.6‎ B ‎422.4‎ B ‎1,540.0‎ B ‎128.0‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎1.6‎ B ‎26.9‎ M ‎853.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی ‎-294.3‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,475 18 7,304 16
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎157.3‎ M ‎1.2‎ B ‎51.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,145.4‎ B ‎159.9‎ B ‎1,253.0‎ B ‎52.4‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎888.5‎ M ‎17.2‎ M ‎327.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-107.6‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,294 7 4,171 10
حجم معاملات ‎849.9‎ M ‎43.5‎ M ‎802.2‎ M ‎91.2‎ M
ارزش معاملات ‎874.6‎ B ‎44.7‎ B ‎825.5‎ B ‎93.8‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎638.9‎ M ‎19.8‎ M ‎938.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎49.1‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,265 29 6,199 14
حجم معاملات ‎1.5‎ B ‎282.9‎ M ‎1.7‎ B ‎78.9‎ M
ارزش معاملات ‎1,556.4‎ B ‎287.7‎ B ‎1,763.9‎ B ‎80.2‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎992.0‎ M ‎28.5‎ M ‎573.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-207.5‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12,140 22 8,614 19
حجم معاملات ‎1.7‎ B ‎119.3‎ M ‎1.7‎ B ‎139.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,747.2‎ B ‎122.9‎ B ‎1,726.4‎ B ‎143.7‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎558.7‎ M ‎20.0‎ M ‎756.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎20.8‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,983 27 6,274 12
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎153.4‎ M ‎1.1‎ B ‎157.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,172.3‎ B ‎160.6‎ B ‎1,168.0‎ B ‎164.9‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎594.8‎ M ‎18.6‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎4.3‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,512 17 6,022 9
حجم معاملات ‎1.0‎ B ‎51.8‎ M ‎1.1‎ B ‎20.8‎ M
ارزش معاملات ‎1,071.5‎ B ‎53.2‎ B ‎1,103.3‎ B ‎21.3‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎313.0‎ M ‎18.3‎ M ‎237.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-31.9‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14,183 26 11,683 32
حجم معاملات ‎2.6‎ B ‎392.1‎ M ‎2.7‎ B ‎279.5‎ M
ارزش معاملات ‎2,672.1‎ B ‎404.2‎ B ‎2,788.2‎ B ‎288.2‎ B
قدرت ‎18.8‎ M ‎1.6‎ B ‎23.9‎ M ‎900.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-116.1‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,963 20 6,595 18
حجم معاملات ‎1.9‎ B ‎121.4‎ M ‎1.3‎ B ‎710.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,839.2‎ B ‎120.5‎ B ‎1,254.2‎ B ‎705.5‎ B
قدرت ‎46.4‎ M ‎602.7‎ M ‎19.0‎ M ‎3.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.44
جریان پول حقیقی ‎585.0‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,341 11 4,436 10
حجم معاملات ‎713.2‎ M ‎36.3‎ M ‎739.6‎ M ‎9.9‎ M
ارزش معاملات ‎676.8‎ B ‎34.4‎ B ‎701.9‎ B ‎9.4‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎312.9‎ M ‎15.8‎ M ‎93.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-25.0‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,656 13 4,523 5
حجم معاملات ‎742.2‎ M ‎93.3‎ M ‎823.3‎ M ‎12.2‎ M
ارزش معاملات ‎701.4‎ B ‎88.2‎ B ‎778.0‎ B ‎11.5‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎678.2‎ M ‎17.2‎ M ‎230.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-76.6‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,142 21 6,407 22
حجم معاملات ‎976.2‎ M ‎242.0‎ M ‎985.9‎ M ‎232.3‎ M
ارزش معاملات ‎927.4‎ B ‎229.9‎ B ‎936.6‎ B ‎220.7‎ B
قدرت ‎15.1‎ M ‎1.1‎ B ‎14.6‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎-9.2‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,582 9 5,142 19
حجم معاملات ‎749.4‎ M ‎22.1‎ M ‎711.6‎ M ‎59.9‎ M
ارزش معاملات ‎684.2‎ B ‎20.2‎ B ‎649.7‎ B ‎54.7‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎224.2‎ M ‎12.6‎ M ‎288.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎34.5‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,434 14 3,553 15
حجم معاملات ‎407.4‎ M ‎142.9‎ M ‎441.1‎ M ‎109.3‎ M
ارزش معاملات ‎360.2‎ B ‎126.4‎ B ‎389.9‎ B ‎96.6‎ B
قدرت ‎8.1‎ M ‎902.6‎ M ‎11.0‎ M ‎644.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-29.7‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,707 13 3,974 21
حجم معاملات ‎397.8‎ M ‎111.6‎ M ‎465.3‎ M ‎44.1‎ M
ارزش معاملات ‎350.9‎ B ‎98.4‎ B ‎410.4‎ B ‎38.9‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎757.0‎ M ‎10.3‎ M ‎185.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-59.5‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,440 14 4,394 14
حجم معاملات ‎577.5‎ M ‎207.9‎ M ‎680.5‎ M ‎105.0‎ M
ارزش معاملات ‎510.0‎ B ‎183.6‎ B ‎600.9‎ B ‎92.7‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎1.3‎ B ‎13.7‎ M ‎662.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-90.9‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,773 17 5,547 11
حجم معاملات ‎805.0‎ M ‎123.2‎ M ‎907.3‎ M ‎20.9‎ M
ارزش معاملات ‎718.0‎ B ‎109.9‎ B ‎809.3‎ B ‎18.7‎ B
قدرت ‎8.2‎ M ‎646.6‎ M ‎14.6‎ M ‎169.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-91.2‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,690 18 5,672 14
حجم معاملات ‎910.2‎ M ‎78.7‎ M ‎947.8‎ M ‎41.2‎ M
ارزش معاملات ‎839.2‎ B ‎72.6‎ B ‎873.8‎ B ‎37.9‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎403.2‎ M ‎15.4‎ M ‎271.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-34.6‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,578 19 5,677 17
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎167.5‎ M ‎1.2‎ B ‎74.0‎ M
ارزش معاملات ‎976.9‎ B ‎153.7‎ B ‎1,062.7‎ B ‎67.9‎ B
قدرت ‎8.4‎ M ‎809.1‎ M ‎18.7‎ M ‎399.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-85.8‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13,848 22 8,133 21
حجم معاملات ‎1.4‎ B ‎366.5‎ M ‎1.6‎ B ‎180.7‎ M
ارزش معاملات ‎1,336.4‎ B ‎347.1‎ B ‎1,512.3‎ B ‎171.1‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎1.6‎ B ‎18.6‎ M ‎814.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-175.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15,378 19 9,306 25
حجم معاملات ‎1.5‎ B ‎50.1‎ M ‎1.5‎ B ‎87.6‎ M
ارزش معاملات ‎1,432.4‎ B ‎48.0‎ B ‎1,396.5‎ B ‎83.8‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎252.4‎ M ‎15.0‎ M ‎335.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎35.9‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21,157 20 14,765 53
حجم معاملات ‎2.9‎ B ‎193.6‎ M ‎2.8‎ B ‎310.9‎ M
ارزش معاملات ‎2,734.3‎ B ‎183.9‎ B ‎2,622.9‎ B ‎295.4‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎919.5‎ M ‎17.8‎ M ‎557.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎111.4‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,906 24 2,556 32
حجم معاملات ‎1.9‎ B ‎180.2‎ M ‎1.4‎ B ‎716.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,743.0‎ B ‎164.4‎ B ‎1,254.1‎ B ‎653.2‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎684.9‎ M ‎49.1‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎488.9‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17,339 33 11,998 12
حجم معاملات ‎212.4‎ M ‎24.2‎ M ‎229.5‎ M ‎7.0‎ M
ارزش معاملات ‎2,336.2‎ B ‎265.8‎ B ‎2,524.7‎ B ‎77.3‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎805.4‎ M ‎21.0‎ M ‎643.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-188.5‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,937 20 6,733 5
حجم معاملات ‎101.4‎ M ‎18.2‎ M ‎117.3‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,117.5‎ B ‎200.9‎ B ‎1,293.1‎ B ‎25.3‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎1.0‎ B ‎19.2‎ M ‎505.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-175.6‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9,177 14 6,408 9
حجم معاملات ‎92.5‎ M ‎37.6‎ M ‎124.4‎ M ‎5.7‎ M
ارزش معاملات ‎1,041.3‎ B ‎423.6‎ B ‎1,400.8‎ B ‎64.2‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎3.0‎ B ‎21.9‎ M ‎712.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-359.4‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,538 18 9,246 16
حجم معاملات ‎168.5‎ M ‎12.8‎ M ‎174.0‎ M ‎7.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,888.9‎ B ‎143.3‎ B ‎1,950.3‎ B ‎81.8‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎795.9‎ M ‎21.1‎ M ‎511.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-61.5‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,132 11 3,804 11
حجم معاملات ‎37.6‎ M ‎8.3‎ M ‎42.4‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎417.2‎ B ‎92.0‎ B ‎470.2‎ B ‎39.1‎ B
قدرت ‎36.9‎ M ‎836.8‎ M ‎12.4‎ M ‎355.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.98
جریان پول حقیقی ‎-53.0‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 299 5 2,258 9
حجم معاملات ‎29.8‎ M ‎1.8‎ M ‎17.0‎ M ‎14.6‎ M
ارزش معاملات ‎315.2‎ B ‎19.0‎ B ‎179.7‎ B ‎154.6‎ B
قدرت ‎105.4‎ M ‎380.5‎ M ‎8.0‎ M ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 13.25
جریان پول حقیقی ‎135.6‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,202 8 2,879 8
حجم معاملات ‎31.0‎ M ‎17.9‎ M ‎40.2‎ M ‎8.6‎ M
ارزش معاملات ‎312.0‎ B ‎179.8‎ B ‎405.0‎ B ‎86.8‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎2.2‎ B ‎14.1‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-92.9‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,799 7 3,228 9
حجم معاملات ‎30.2‎ M ‎16.2‎ M ‎38.4‎ M ‎8.0‎ M
ارزش معاملات ‎299.3‎ B ‎160.2‎ B ‎380.3‎ B ‎79.2‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎2.3‎ B ‎11.8‎ M ‎880.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-81.0‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,113 5 3,443 6
حجم معاملات ‎29.5‎ M ‎4.5‎ M ‎33.8‎ M 161,788
ارزش معاملات ‎290.2‎ B ‎44.7‎ B ‎333.2‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎893.7‎ M ‎9.7‎ M ‎26.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-43.1‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,652 3 3,922 2
حجم معاملات ‎29.7‎ M ‎2.9‎ M ‎32.3‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎300.5‎ B ‎28.9‎ B ‎326.4‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎964.2‎ M ‎8.3‎ M ‎151.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-25.9‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,716 5 2,972 12
حجم معاملات ‎23.0‎ M ‎15.0‎ M ‎32.7‎ M ‎5.4‎ M
ارزش معاملات ‎230.4‎ B ‎149.9‎ B ‎326.6‎ B ‎53.7‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎3.0‎ B ‎11.0‎ M ‎447.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-96.3‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,223 7 4,009 9
حجم معاملات ‎34.1‎ M ‎20.9‎ M ‎50.4‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎341.4‎ B ‎209.0‎ B ‎504.9‎ B ‎45.5‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎3.0‎ B ‎12.6‎ M ‎506.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-163.4‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,409 9 4,592 14
حجم معاملات ‎65.4‎ M ‎26.2‎ M ‎85.8‎ M ‎5.7‎ M
ارزش معاملات ‎657.1‎ B ‎262.9‎ B ‎862.6‎ B ‎57.3‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎2.9‎ B ‎18.8‎ M ‎409.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-205.6‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,751 7 3,352 5
حجم معاملات ‎29.3‎ M ‎12.0‎ M ‎36.4‎ M ‎4.8‎ M
ارزش معاملات ‎305.0‎ B ‎125.0‎ B ‎379.8‎ B ‎50.3‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎1.8‎ B ‎11.3‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-74.7‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,794 10 3,773 8
حجم معاملات ‎28.4‎ M ‎6.9‎ M ‎34.1‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎304.1‎ B ‎73.9‎ B ‎365.3‎ B ‎12.8‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎739.5‎ M ‎9.7‎ M ‎160.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-61.1‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,493 7 4,131 9
حجم معاملات ‎57.3‎ M ‎8.6‎ M ‎54.4‎ M ‎11.6‎ M
ارزش معاملات ‎616.4‎ B ‎92.8‎ B ‎584.6‎ B ‎124.7‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎1.3‎ B ‎14.2‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎31.9‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,389 7 3,600 6
حجم معاملات ‎26.6‎ M ‎17.2‎ M ‎37.7‎ M ‎6.1‎ M
ارزش معاملات ‎285.8‎ B ‎185.5‎ B ‎405.8‎ B ‎65.5‎ B
قدرت ‎12.0‎ M ‎2.7‎ B ‎11.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-120.0‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,854 11 3,832 7
حجم معاملات ‎31.0‎ M ‎13.8‎ M ‎39.0‎ M ‎5.8‎ M
ارزش معاملات ‎337.0‎ B ‎150.2‎ B ‎424.1‎ B ‎63.1‎ B
قدرت ‎11.8‎ M ‎1.4‎ B ‎11.1‎ M ‎901.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-87.1‎ B
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,493 6 3,783 9
حجم معاملات ‎37.2‎ M ‎9.2‎ M ‎40.0‎ M ‎6.3‎ M
ارزش معاملات ‎405.6‎ B ‎100.3‎ B ‎436.7‎ B ‎69.2‎ B
قدرت ‎11.6‎ M ‎1.7‎ B ‎11.5‎ M ‎769.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-31.1‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,086 8 5,755 12
حجم معاملات ‎44.6‎ M ‎19.5‎ M ‎59.1‎ M ‎4.9‎ M
ارزش معاملات ‎484.3‎ B ‎211.1‎ B ‎641.7‎ B ‎53.7‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎2.6‎ B ‎11.2‎ M ‎447.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-157.4‎ B
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,505 9 4,150 11
حجم معاملات ‎31.3‎ M ‎20.0‎ M ‎50.6‎ M 633,844
ارزش معاملات ‎341.1‎ B ‎218.3‎ B ‎552.5‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎2.4‎ B ‎13.3‎ M ‎62.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-211.4‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,010 6 3,985 5
حجم معاملات ‎37.2‎ M ‎12.9‎ M ‎47.2‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎416.0‎ B ‎143.9‎ B ‎528.7‎ B ‎31.2‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎2.4‎ B ‎13.3‎ M ‎624.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-112.7‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,794 9 4,491 7
حجم معاملات ‎38.7‎ M ‎12.1‎ M ‎49.5‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎435.4‎ B ‎135.6‎ B ‎556.4‎ B ‎14.6‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎1.5‎ B ‎12.4‎ M ‎209.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-121.0‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,566 14 6,431 18
حجم معاملات ‎68.5‎ M ‎13.8‎ M ‎79.3‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎773.9‎ B ‎156.3‎ B ‎895.8‎ B ‎34.5‎ B
قدرت ‎16.9‎ M ‎1.1‎ B ‎13.9‎ M ‎191.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-121.9‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,932 13 4,512 5
حجم معاملات ‎63.1‎ M ‎28.6‎ M ‎90.3‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎698.9‎ B ‎317.1‎ B ‎999.5‎ B ‎16.4‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎2.4‎ B ‎22.2‎ M ‎328.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-300.7‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,577 9 6,199 11
حجم معاملات ‎73.0‎ M ‎21.8‎ M ‎94.5‎ M 233,740
ارزش معاملات ‎845.5‎ B ‎252.7‎ B ‎1,095.5‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎2.8‎ B ‎17.7‎ M ‎24.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-250.0‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16,541 28 14,960 41
حجم معاملات ‎274.1‎ M ‎17.5‎ M ‎267.4‎ M ‎24.2‎ M
ارزش معاملات ‎3,234.0‎ B ‎206.8‎ B ‎3,155.8‎ B ‎285.1‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎738.7‎ M ‎21.1‎ M ‎695.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎78.2‎ B
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 445 15 2,782 10
حجم معاملات ‎37.2‎ M ‎1.6‎ M ‎16.2‎ M ‎22.6‎ M
ارزش معاملات ‎423.3‎ B ‎18.2‎ B ‎184.4‎ B ‎257.1‎ B
قدرت ‎95.1‎ M ‎121.3‎ M ‎6.6‎ M ‎2.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 14.35
جریان پول حقیقی ‎238.9‎ B
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,074 7 7,827 17
حجم معاملات ‎106.3‎ M ‎12.9‎ M ‎94.2‎ M ‎25.0‎ M
ارزش معاملات ‎1,151.5‎ B ‎140.0‎ B ‎1,020.6‎ B ‎270.9‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎2.0‎ B ‎13.0‎ M ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎130.9‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,995 14 6,266 11
حجم معاملات ‎95.0‎ M ‎24.7‎ M ‎109.2‎ M ‎10.4‎ M
ارزش معاملات ‎1,005.0‎ B ‎261.0‎ B ‎1,155.6‎ B ‎110.4‎ B
قدرت ‎8.4‎ M ‎1.9‎ B ‎18.4‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-150.7‎ B
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,640 11 4,741 10
حجم معاملات ‎59.4‎ M ‎4.4‎ M ‎56.4‎ M ‎7.4‎ M
ارزش معاملات ‎655.4‎ B ‎48.7‎ B ‎622.8‎ B ‎81.3‎ B
قدرت ‎9.9‎ M ‎443.1‎ M ‎13.1‎ M ‎813.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎32.6‎ B
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,732 11 5,235 16
حجم معاملات ‎62.6‎ M ‎11.7‎ M ‎66.7‎ M ‎7.7‎ M
ارزش معاملات ‎685.3‎ B ‎128.3‎ B ‎729.5‎ B ‎84.0‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎1.2‎ B ‎13.9‎ M ‎525.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-44.3‎ B
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,277 12 5,976 12
حجم معاملات ‎87.3‎ M ‎28.9‎ M ‎106.4‎ M ‎9.8‎ M
ارزش معاملات ‎968.7‎ B ‎320.0‎ B ‎1,179.5‎ B ‎109.1‎ B
قدرت ‎9.4‎ M ‎2.7‎ B ‎19.7‎ M ‎909.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎-210.9‎ B
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,602 11 6,806 19
حجم معاملات ‎83.4‎ M ‎18.4‎ M ‎99.1‎ M ‎2.7‎ M
ارزش معاملات ‎963.3‎ B ‎212.7‎ B ‎1,144.5‎ B ‎31.5‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎1.9‎ B ‎16.8‎ M ‎165.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-181.2‎ B
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,716 9 6,813 7
حجم معاملات ‎78.7‎ M ‎13.1‎ M ‎90.8‎ M 991,774
ارزش معاملات ‎924.3‎ B ‎154.1‎ B ‎1,066.8‎ B ‎11.7‎ B
قدرت ‎12.0‎ M ‎1.7‎ B ‎15.7‎ M ‎166.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-142.5‎ B
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,364 7 7,441 21
حجم معاملات ‎100.8‎ M ‎6.8‎ M ‎90.2‎ M ‎17.4‎ M
ارزش معاملات ‎1,222.3‎ B ‎82.0‎ B ‎1,093.5‎ B ‎210.8‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎1.2‎ B ‎14.7‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎128.8‎ B
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,532 9 7,338 21
حجم معاملات ‎100.4‎ M ‎8.1‎ M ‎97.7‎ M ‎10.8‎ M
ارزش معاملات ‎1,211.5‎ B ‎98.3‎ B ‎1,178.9‎ B ‎130.8‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎1.1‎ B ‎16.1‎ M ‎623.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎32.6‎ B
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11,017 21 8,711 25
حجم معاملات ‎126.9‎ M ‎31.1‎ M ‎132.0‎ M ‎26.0‎ M
ارزش معاملات ‎1,527.9‎ B ‎374.6‎ B ‎1,589.1‎ B ‎313.4‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎1.8‎ B ‎18.2‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-61.2‎ B
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17,723 21 11,971 31
حجم معاملات ‎234.4‎ M ‎50.4‎ M ‎252.4‎ M ‎32.4‎ M
ارزش معاملات ‎2,852.9‎ B ‎613.7‎ B ‎3,072.3‎ B ‎394.3‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎2.9‎ B ‎25.7‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-219.4‎ B
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13,789 18 8,388 37
حجم معاملات ‎242.2‎ M ‎10.1‎ M ‎210.6‎ M ‎41.7‎ M
ارزش معاملات ‎3,059.0‎ B ‎127.2‎ B ‎2,659.9‎ B ‎526.3‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎706.6‎ M ‎31.7‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎399.1‎ B
1400/07/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14,121 11 11,136 30
حجم معاملات ‎195.0‎ M ‎8.6‎ M ‎190.3‎ M ‎13.2‎ M
ارزش معاملات ‎2,534.5‎ B ‎111.3‎ B ‎2,474.4‎ B ‎171.4‎ B
قدرت ‎17.9‎ M ‎1.0‎ B ‎22.2‎ M ‎571.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎60.2‎ B
1400/07/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,919 5 4,717 11
حجم معاملات ‎50.1‎ M ‎4.7‎ M ‎30.3‎ M ‎24.4‎ M
ارزش معاملات ‎642.2‎ B ‎60.7‎ B ‎389.3‎ B ‎313.6‎ B
قدرت ‎33.5‎ M ‎1.2‎ B ‎8.3‎ M ‎2.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.05
جریان پول حقیقی ‎252.9‎ B
1400/07/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,239 14 5,547 5
حجم معاملات ‎55.3‎ M ‎11.2‎ M ‎64.0‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎676.6‎ B ‎136.5‎ B ‎782.2‎ B ‎30.9‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎975.1‎ M ‎14.1‎ M ‎617.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-105.6‎ B
1400/07/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,334 16 5,481 10
حجم معاملات ‎71.8‎ M ‎26.2‎ M ‎97.4‎ M 612,179
ارزش معاملات ‎893.3‎ B ‎326.0‎ B ‎1,211.6‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎2.0‎ B ‎22.1‎ M ‎76.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-318.4‎ B
1400/07/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,662 12 5,019 10
حجم معاملات ‎48.8‎ M ‎7.6‎ M ‎53.8‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎633.4‎ B ‎99.1‎ B ‎699.4‎ B ‎33.0‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎825.5‎ M ‎13.9‎ M ‎330.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-66.0‎ B
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,969 11 5,907 12
حجم معاملات ‎48.3‎ M ‎11.7‎ M ‎55.3‎ M ‎4.7‎ M
ارزش معاملات ‎627.5‎ B ‎152.6‎ B ‎718.9‎ B ‎61.1‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎1.4‎ B ‎12.2‎ M ‎509.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-91.5‎ B
1400/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,848 18 9,421 25
حجم معاملات ‎112.5‎ M ‎8.5‎ M ‎110.7‎ M ‎10.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,476.6‎ B ‎111.8‎ B ‎1,453.6‎ B ‎134.8‎ B
قدرت ‎16.7‎ M ‎621.4‎ M ‎15.4‎ M ‎539.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎23.0‎ B
1400/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,463 13 6,489 16
حجم معاملات ‎48.4‎ M ‎6.6‎ M ‎53.5‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎630.7‎ B ‎86.1‎ B ‎696.6‎ B ‎20.2‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎662.3‎ M ‎10.7‎ M ‎126.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-65.9‎ B
1400/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3,800 8 5,702 7
حجم معاملات ‎38.5‎ M ‎5.3‎ M ‎43.3‎ M 514,753
ارزش معاملات ‎505.2‎ B ‎70.2‎ B ‎568.7‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎877.7‎ M ‎10.0‎ M ‎96.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-63.5‎ B
1400/07/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,509 14 6,973 5
حجم معاملات ‎51.0‎ M ‎25.1‎ M ‎71.7‎ M ‎4.5‎ M
ارزش معاملات ‎663.0‎ B ‎326.3‎ B ‎930.8‎ B ‎58.5‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎2.3‎ B ‎13.3‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-267.8‎ B
1400/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,880 13 9,294 15
حجم معاملات ‎71.7‎ M ‎12.6‎ M ‎80.8‎ M ‎3.6‎ M
ارزش معاملات ‎934.1‎ B ‎164.8‎ B ‎1,052.4‎ B ‎46.5‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎1.3‎ B ‎11.3‎ M ‎310.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎-118.3‎ B
1400/07/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,980 11 6,746 10
حجم معاملات ‎52.5‎ M ‎13.1‎ M ‎61.8‎ M ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎663.9‎ B ‎166.1‎ B ‎781.6‎ B ‎48.4‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎1.5‎ B ‎11.6‎ M ‎483.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-117.7‎ B
1400/07/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,010 14 5,479 4
حجم معاملات ‎38.8‎ M ‎11.1‎ M ‎47.8‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎485.5‎ B ‎138.7‎ B ‎598.6‎ B ‎25.6‎ B
قدرت ‎8.1‎ M ‎990.5‎ M ‎10.9‎ M ‎640.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-113.0‎ B
1400/07/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,502 13 5,192 10
حجم معاملات ‎47.7‎ M ‎6.8‎ M ‎52.2‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎601.2‎ B ‎86.1‎ B ‎657.8‎ B ‎29.4‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎662.1‎ M ‎12.7‎ M ‎294.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-56.7‎ B
1400/07/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,821 14 6,144 12
حجم معاملات ‎69.7‎ M ‎5.2‎ M ‎65.4‎ M ‎9.6‎ M
ارزش معاملات ‎888.2‎ B ‎66.7‎ B ‎833.0‎ B ‎121.8‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎476.2‎ M ‎13.6‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎55.1‎ B
1400/06/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,807 25 8,187 14
حجم معاملات ‎71.2‎ M ‎22.2‎ M ‎84.5‎ M ‎8.9‎ M
ارزش معاملات ‎878.1‎ B ‎273.3‎ B ‎1,041.6‎ B ‎109.8‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎1.1‎ B ‎12.7‎ M ‎784.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-163.5‎ B
1400/06/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,084 20 7,858 7
حجم معاملات ‎90.3‎ M ‎24.9‎ M ‎112.8‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,123.7‎ B ‎310.3‎ B ‎1,403.0‎ B ‎31.0‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎1.6‎ B ‎17.9‎ M ‎443.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-279.3‎ B
1400/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,542 13 5,979 9
حجم معاملات ‎64.4‎ M ‎4.8‎ M ‎64.7‎ M ‎4.5‎ M
ارزش معاملات ‎835.9‎ B ‎62.0‎ B ‎839.0‎ B ‎58.9‎ B
قدرت ‎12.8‎ M ‎476.7‎ M ‎14.0‎ M ‎654.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/06/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,652 17 9,343 14
حجم معاملات ‎104.9‎ M ‎9.8‎ M ‎106.4‎ M ‎8.3‎ M
ارزش معاملات ‎1,350.3‎ B ‎125.7‎ B ‎1,369.7‎ B ‎106.3‎ B
قدرت ‎15.6‎ M ‎739.6‎ M ‎14.7‎ M ‎759.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-19.4‎ B
1400/06/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,005 8 9,476 17
حجم معاملات ‎119.4‎ M ‎4.1‎ M ‎112.0‎ M ‎11.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,537.0‎ B ‎52.8‎ B ‎1,441.9‎ B ‎148.0‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎660.2‎ M ‎15.2‎ M ‎870.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎95.1‎ B
1400/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,984 15 17,938 15
حجم معاملات ‎86.8‎ M ‎3.5‎ M ‎83.5‎ M ‎6.7‎ M
ارزش معاملات ‎1,111.6‎ B ‎44.7‎ B ‎1,070.2‎ B ‎86.2‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎298.2‎ M ‎6.0‎ M ‎574.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎41.4‎ B
1400/06/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,899 14 11,586 17
حجم معاملات ‎68.5‎ M ‎2.5‎ M ‎65.6‎ M ‎5.4‎ M
ارزش معاملات ‎894.8‎ B ‎33.1‎ B ‎857.7‎ B ‎70.2‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎236.7‎ M ‎7.4‎ M ‎413.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.05
جریان پول حقیقی ‎37.1‎ B
1400/06/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7,407 18 9,049 11
حجم معاملات ‎70.6‎ M ‎6.3‎ M ‎75.4‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎907.0‎ B ‎80.9‎ B ‎967.9‎ B ‎19.9‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎449.2‎ M ‎10.7‎ M ‎180.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎-61.0‎ B
1400/06/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14,913 20 7,782 7
حجم معاملات ‎103.8‎ M ‎30.4‎ M ‎131.2‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎1,348.6‎ B ‎394.9‎ B ‎1,704.7‎ B ‎38.8‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎2.0‎ B ‎21.9‎ M ‎554.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-356.1‎ B
1400/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,296 21 8,359 23
حجم معاملات ‎97.4‎ M ‎15.1‎ M ‎101.9‎ M ‎10.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,322.4‎ B ‎204.8‎ B ‎1,384.3‎ B ‎142.9‎ B
قدرت ‎12.8‎ M ‎975.4‎ M ‎16.6‎ M ‎621.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-61.9‎ B
1400/06/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10,479 36 30,612 37
حجم معاملات ‎200.8‎ M ‎28.8‎ M ‎173.3‎ M ‎56.3‎ M
ارزش معاملات ‎2,702.2‎ B ‎388.0‎ B ‎2,332.9‎ B ‎757.4‎ B
قدرت ‎25.8‎ M ‎1.1‎ B ‎7.6‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 3.38
جریان پول حقیقی ‎369.4‎ B
1400/06/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8,282 14 17,249 25
حجم معاملات ‎102.4‎ M ‎4.5‎ M ‎85.4‎ M ‎21.5‎ M
ارزش معاملات ‎1,326.1‎ B ‎57.7‎ B ‎1,105.7‎ B ‎278.1‎ B
قدرت ‎16.0‎ M ‎412.2‎ M ‎6.4‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی ‎220.4‎ B
1400/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12,394 13 15,393 22
حجم معاملات ‎132.7‎ M ‎7.9‎ M ‎111.7‎ M ‎28.9‎ M
ارزش معاملات ‎1,739.3‎ B ‎103.4‎ B ‎1,464.3‎ B ‎378.4‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎795.7‎ M ‎9.5‎ M ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎275.0‎ B
1400/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13,025 17 9,231 24
حجم معاملات ‎127.7‎ M ‎7.6‎ M ‎103.2‎ M ‎32.2‎ M
ارزش معاملات ‎1,684.1‎ B ‎100.7‎ B ‎1,360.7‎ B ‎424.2‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎592.3‎ M ‎14.7‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎323.5‎ B