شرکتهای چند رشته ای صنعتی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
شستا (‎1.68) 1,030 (‎0.49) 1,018 ‎25.2‎ M ‎26.1‎ B -
وبانک (‎1.47) 10,380 (‎0.00) 10,230 197,787 ‎2.0‎ B -
وغدیر (‎-0.48) 14,550 (‎0.00) 14,620 92,988 ‎1.4‎ B -
وامید (‎0.41) 14,820 (‎0.00) 14,760 33,576 ‎484.9‎ M -
وصندوق (‎1.16) 14,800 (‎0.00) 14,630 0 0 -
فعالیت های گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۴ شرکت حاضر دراین گروه همگی در تابلوی اصلی بازار اول بورس حضور دارند که نشان از اهمیت این صنعت دارد. هر چند که چندرشته‌ای صنعتی گروه کوچکی به شمار می‌رود.در بورس تهران شرکت های مختلفی حضور دارند که هر یک از آن ها به تناسب فعالیتشان در صنعت خاصی دسته بندی می شوند؛ نوع دیگری از شرکت ها نیز به نام شرکت های چند رشته ای صنعتی حضور دارند که شرکت های بسیار بزرگی می باشند و فعالیت اصلی آن ها همان سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می باشد.

تاریخچه گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
تا قبل از سال 1399 در این گروه 4 شرکت با نماد های "وغدیر"،"وامید"، "وبانک" و "وصندوق" حضور داشتند که درفروردین سال 1399 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد "شستا" نیز طیفرآیند عرضه اولیه به این گروه اضافه گردید.
ارزش و تعداد شرکت های گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
در حال حاضر 10 شرکت فعال در این گروه دارای ارزشی بالغ بر 520هزار میلیارد تومان دارند که با توجه با تعداد شرکت های این گروه مبلغ نسبتا زیادی است.گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد)، سرمايه‌گذاري‌غدير (وغدير)،  سرمايه گذاري تاميناجتماعي (شستا) بزرگترین شرکت های این گروه هستند که شستا با ارزشی حدود 190 هزارمیلیارد تومان سهم عظیمی از بازار این گروه را به خود اختصاص داده است.
بزرگترین شرکت گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
آخرین شرکت پذیرش شده این گروه صكوك اجاره صملي404 6 ماهه18% (صملي404) است که در مرداد 1400 در بازار اوراق بدهی عرضه شده است.