1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎9.0% ‎37.6% ‎20.6% ‎-25.0%

سیتا

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 0.09% 11,250
قیمت پایانی: 11,230
حجم معاملات: 198,945
ارزش معاملات: ‎2.2‎ B
حجم مبنا: ‎4.4‎ M
تعداد معاملات: 91
کمترین قیمت: 10,810
بیشترین قیمت: 11,280
‎1,266 :EPS
‎8 :P/E
11,240 11,914
10,566

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد سیتا


35 207,684 (104.39%)
حقیقی
75 127,834 (64.26%)
1 1,150 (0.58%)
حقوقی
1 81,000 (40.71%)
میانگین خرید هر کد حقیقی7 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
18 میلیون تومان 16 میلیون تومان 14 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 5 میلیون تومان 4 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 3.48
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3.91 4.11 4.14
ورود پول حقیقی : 90 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-16 میلیارد تومان ‎-17 میلیارد تومان ‎-16 میلیارد تومان

توضیحات نماد سیتا

سیتا (شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین) : شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال 1378 تحت عنوان سهامی خاص تاسیس گردید.این هلدینگ به صورت تخصصی در زمینه سرمایه گذاری سیمان،عمران و حمل و نقل فعالیت دارد و وظیفه خود را در راستای نظارت، راهبری، مدیریت و پشتیبانی این واحد ها میداند.هلدینگ سیمان تامین در سال1383 به سهامی عام تغییر یافت و توانست در سال1392 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تحت عنوان یک شرکت هلدینگ پذیرفته شود. مدیرعامل: عزت اله زنگنه (معاونت مالی و پشتیبانی) مدیرمالی:رضا جمارانیان سرمایه:11000000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم سیتا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 11,140
(‎-1.24)
11,240
(‎-0.35)
‎2.4‎ M ‎27.1‎ B 2.56 ‎‎-1.7‎ B
1401/03/02 11,230
(‎-4.67)
11,280
(‎-4.24)
‎12.6‎ M ‎142.0‎ B 1.07 ‎‎-83.2‎ B
1401/03/01 11,970
(‎3.82)
11,780
(‎2.17)
‎3.6‎ M ‎42.0‎ B 4.94 ‎‎-5.4‎ B
1401/02/31 11,520
(‎-2.04)
11,530
(‎-1.96)
‎4.9‎ M ‎56.6‎ B 3.73 ‎‎-11.9‎ B
1401/02/28 11,800
(‎-1.75)
11,760
(‎-2.08)
‎4.6‎ M ‎54.0‎ B 3.36 ‎‎-27.2‎ B
1401/02/27 12,080
(‎0.00)
12,010
(‎-0.58)
‎15.9‎ M ‎190.7‎ B 1.36 ‎‎-112.9‎ B
1401/02/26 12,100
(‎4.94)
12,080
(‎4.77)
‎42.5‎ M ‎514.0‎ B 2.47 ‎‎-96.1‎ B
1401/02/25 11,560
(‎3.40)
11,530
(‎3.13)
‎25.6‎ M ‎295.4‎ B 1.94 ‎‎-1.6‎ B
1401/02/24 11,190
(‎4.97)
11,180
(‎4.88)
‎25.0‎ M ‎279.6‎ B 13.51 ‎‎196.2‎ B
1401/02/21 10,800
(‎3.45)
10,660
(‎2.11)
‎7.0‎ M ‎74.1‎ B 4.15 ‎‎-12.1‎ B

گروه: سیمان، آهک و گچ

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
سفارس 20,950 21,170 ‎3.8‎ میلیون ‎79.9‎ میلیارد -
سنیر 42,270 42,260 ‎3.3‎ میلیون ‎139.7‎ میلیارد -
سخوز 27,780 27,590 ‎2.5‎ میلیون ‎69.9‎ میلیارد -
سبزوا 4,340 4,371 ‎2.4‎ میلیون ‎10.4‎ میلیارد -
سکرد 10,530 10,530 ‎2.1‎ میلیون ‎22.0‎ میلیارد -
سصفها 58,430 58,490 ‎1.2‎ میلیون ‎70.3‎ میلیارد -
سدور 7,550 7,370 948,308 ‎7.1‎ میلیارد -
سخواف 9,040 8,910 619,251 ‎5.6‎ میلیارد -
سآبیک 15,610 15,140 447,070 ‎7.0‎ میلیارد -
سدشت 33,310 33,890 346,310 ‎11.6‎ میلیارد -
سشرق 9,060 9,000 329,253 ‎3.0‎ میلیارد -
سخزر 25,100 24,610 315,239 ‎7.9‎ میلیارد -
سپاها 10,050 10,050 314,274 ‎3.2‎ میلیارد -
سغرب 20,000 19,320 274,097 ‎5.4‎ میلیارد -
ساروج 16,087 15,731 242,450 ‎3.9‎ میلیارد -
سشمال 11,760 11,850 158,749 ‎1.8‎ میلیارد -
سفار 94,660 92,870 148,368 ‎13.9‎ میلیارد -
ستران 27,000 26,760 77,850 ‎2.1‎ میلیارد -
سکارون 52,600 51,950 69,980 ‎3.7‎ میلیارد -
سبجنو 43,340 42,050 67,291 ‎2.9‎ میلیارد -
سیلام 7,330 7,530 49,235 ‎359.3‎ میلیون -
سصوفی 18,940 18,910 48,264 ‎909.7‎ میلیون -
سبهان 47,000 47,340 43,881 ‎2.1‎ میلیارد -
سیدکو 7,930 7,960 43,640 ‎346.8‎ میلیون -
سهرمز 23,000 22,470 39,638 ‎899.7‎ میلیون -
سهگمت 26,370 24,980 39,263 ‎1.0‎ میلیارد -
سقاین 45,660 46,090 14,215 ‎677.8‎ میلیون -
سجام 2,500 2,535 12,103 ‎30.2‎ میلیون -
ساراب 16,130 16,410 10,542 ‎169.0‎ میلیون -
سکرما 13,390 13,500 7,689 ‎103.3‎ میلیون -
سمازن 11,380 11,450 6,145 ‎70.0‎ میلیون -
سفانو 33,900 33,900 5,264 ‎178.4‎ میلیون -
سخاش 65,620 65,550 5,001 ‎328.0‎ میلیون -
سلار 41,100 42,300 4,725 ‎194.2‎ میلیون -
ساوه 51,300 50,200 3,333 ‎170.8‎ میلیون -
سمتاز 19,770 19,840 3,015 ‎59.6‎ میلیون -
سباقر 13,580 13,690 2,875 ‎38.9‎ میلیون -
ساربیل 29,200 29,660 2,504 ‎74.4‎ میلیون -
سرود 21,100 21,090 1,000 ‎21.1‎ میلیون -
سغدیر 13,450 13,150 375 ‎5.0‎ میلیون -
ساروم 28,480 27,980 340 ‎9.7‎ میلیون -
سارو ج 17,030 16,880 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- ‎8 B 71.28% 0
شركت واسط مالي ارديبهشت دوم-بامسئوليت محدود- ‎2 B 18.19% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين ‎113 M 1.02% 0
جمع کل سهامداران درصدی 90.49%
تعداد کل سهام شرکت ‎11.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎137.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 11,599 ریال
موضوع فعالیت
سرمایه گذاری،مدیریت،نظارت و پشتیبانی شرکتهای مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور
جزئیات فعالیت
سیتا (شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین) : شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال 1378 تحت عنوان سهامی خاص تاسیس گردید.این هلدینگ به صورت تخصصی در زمینه سرمایه گذاری سیمان،عمران و حمل و نقل فعالیت دارد و وظیفه خود را در راستای نظارت، راهبری، مدیریت و پشتیبانی این واحد ها میداند.هلدینگ سیمان تامین در سال1383 به سهامی عام تغییر یافت و توانست در سال1392 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تحت عنوان یک شرکت هلدینگ پذیرفته شود. مدیرعامل: عزت اله زنگنه (معاونت مالی و پشتیبانی) مدیرمالی:رضا جمارانیان سرمایه:11000000
مدیر عامل
رضا جمارانيان
مدیر مالی
سید سجاد ابراهیمی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
02/31
سرمایه
11,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 349 1 954 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 149,499 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.4‎ B ‎1.7‎ B ‎27.1‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M ‎168.0‎ M ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.56
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 532 7 1,388 3
حجم معاملات ‎5.1‎ M ‎7.5‎ M ‎12.5‎ M 102,560
ارزش معاملات ‎57.7‎ B ‎84.3‎ B ‎140.8‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎1.2‎ B ‎10.1‎ M ‎38.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-83.2‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 291 1 1,649 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 458,478 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎36.6‎ B ‎5.4‎ B ‎42.0‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M ‎540.1‎ M ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.94
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 358 4 1,694 2
حجم معاملات ‎3.9‎ M ‎1.0‎ M ‎4.9‎ M 600
ارزش معاملات ‎44.7‎ B ‎11.9‎ B ‎56.6‎ B ‎6.9‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎298.7‎ M ‎3.3‎ M 345,900
نسبت خریدار به فروشنده 3.73
جریان پول حقیقی ‎-11.9‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 364 2 2,472 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M ‎2.3‎ M ‎4.6‎ M 748
ارزش معاملات ‎26.7‎ B ‎27.2‎ B ‎54.0‎ B ‎8.8‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎1.4‎ B ‎2.2‎ M 439,824
نسبت خریدار به فروشنده 3.36
جریان پول حقیقی ‎-27.2‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 679 8 2,519 4
حجم معاملات ‎5.5‎ M ‎10.4‎ M ‎14.9‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎65.6‎ B ‎125.1‎ B ‎178.5‎ B ‎12.1‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎1.6‎ B ‎7.1‎ M ‎303.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-112.9‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,289 13 4,231 5
حجم معاملات ‎24.3‎ M ‎18.3‎ M ‎32.2‎ M ‎10.3‎ M
ارزش معاملات ‎293.5‎ B ‎220.5‎ B ‎389.6‎ B ‎124.4‎ B
قدرت ‎22.8‎ M ‎1.7‎ B ‎9.2‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.47
جریان پول حقیقی ‎-96.1‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,277 4 2,491 3
حجم معاملات ‎24.2‎ M ‎1.4‎ M ‎24.4‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎279.5‎ B ‎15.9‎ B ‎281.1‎ B ‎14.3‎ B
قدرت ‎21.9‎ M ‎398.0‎ M ‎11.3‎ M ‎477.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 460 0 1,853 10
حجم معاملات ‎25.0‎ M 0 ‎7.5‎ M ‎17.6‎ M
ارزش معاملات ‎279.6‎ B 0 ‎83.4‎ B ‎196.2‎ B
قدرت ‎60.8‎ M - ‎4.5‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 13.51
جریان پول حقیقی ‎196.2‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 375 2 1,862 3
حجم معاملات ‎5.8‎ M ‎1.1‎ M ‎7.0‎ M 900
ارزش معاملات ‎62.0‎ B ‎12.1‎ B ‎74.1‎ B ‎9.6‎ M
قدرت ‎16.5‎ M ‎605.4‎ M ‎4.0‎ M 319,800
نسبت خریدار به فروشنده 4.15
جریان پول حقیقی ‎-12.1‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 3 1,665 1
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎1.0‎ M ‎4.3‎ M 27,000
ارزش معاملات ‎35.0‎ B ‎10.5‎ B ‎45.2‎ B ‎281.9‎ M
قدرت ‎12.3‎ M ‎350.1‎ M ‎2.7‎ M ‎28.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.54
جریان پول حقیقی ‎-10.2‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 420 2 1,499 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M ‎1.4‎ M ‎3.6‎ M 310,600
ارزش معاملات ‎26.2‎ B ‎14.6‎ B ‎37.6‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎6.2‎ M ‎729.2‎ M ‎2.5‎ M ‎107.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.49
جریان پول حقیقی ‎-11.4‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 280 0 1,920 2
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.4‎ M 279,481
ارزش معاملات ‎39.0‎ B 0 ‎36.0‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎13.9‎ M - ‎1.9‎ M ‎148.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.42
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 415 3 2,119 3
حجم معاملات ‎3.8‎ M 402,885 ‎4.1‎ M 107,350
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎4.2‎ B ‎42.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎9.6‎ M ‎140.6‎ M ‎2.0‎ M ‎37.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.74
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 450 2 1,205 4
حجم معاملات ‎4.5‎ M 272,693 ‎3.7‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎47.8‎ B ‎2.9‎ B ‎38.9‎ B ‎11.7‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎143.2‎ M ‎3.2‎ M ‎292.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.28
جریان پول حقیقی ‎8.8‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 340 2 1,522 2
حجم معاملات ‎3.2‎ M 27,533 ‎3.2‎ M 29,099
ارزش معاملات ‎33.8‎ B ‎290.5‎ M ‎33.8‎ B ‎307.0‎ M
قدرت ‎10.0‎ M ‎14.5‎ M ‎2.2‎ M ‎15.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.48
جریان پول حقیقی ‎16.5‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 305 2 1,695 6
حجم معاملات ‎4.0‎ M 350,000 ‎3.7‎ M 652,424
ارزش معاملات ‎42.5‎ B ‎3.7‎ B ‎39.3‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎185.3‎ M ‎2.3‎ M ‎115.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.01
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 439 0 2,301 5
حجم معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎2.7‎ M 734,681
ارزش معاملات ‎36.2‎ B 0 ‎28.4‎ B ‎7.8‎ B
قدرت ‎8.2‎ M - ‎1.2‎ M ‎155.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.67
جریان پول حقیقی ‎7.8‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 492 3 2,134 4
حجم معاملات ‎6.1‎ M 964,910 ‎6.5‎ M 570,794
ارزش معاملات ‎64.0‎ B ‎10.2‎ B ‎68.1‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎338.7‎ M ‎3.2‎ M ‎150.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.07
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 362 4 1,325 4
حجم معاملات ‎3.5‎ M 878,333 ‎4.4‎ M 43,996
ارزش معاملات ‎36.9‎ B ‎9.2‎ B ‎45.7‎ B ‎462.0‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎230.6‎ M ‎3.4‎ M ‎11.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.96
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 494 2 1,384 5
حجم معاملات ‎7.0‎ M 490,000 ‎7.4‎ M 75,900
ارزش معاملات ‎74.6‎ B ‎5.2‎ B ‎79.0‎ B ‎809.1‎ M
قدرت ‎15.1‎ M ‎261.2‎ M ‎5.7‎ M ‎16.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.65
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 575 3 1,641 8
حجم معاملات ‎11.7‎ M ‎1.4‎ M ‎8.7‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎124.6‎ B ‎14.9‎ B ‎92.4‎ B ‎47.1‎ B
قدرت ‎21.7‎ M ‎497.8‎ M ‎5.6‎ M ‎588.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.85
جریان پول حقیقی ‎32.2‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 5 1,427 2
حجم معاملات ‎3.8‎ M 714,283 ‎4.5‎ M 600
ارزش معاملات ‎38.4‎ B ‎7.3‎ B ‎45.7‎ B ‎6.1‎ M
قدرت ‎12.7‎ M ‎145.7‎ M ‎3.2‎ M 306,000
نسبت خریدار به فروشنده 3.96
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 461 6 1,594 2
حجم معاملات ‎4.1‎ M ‎5.0‎ M ‎8.4‎ M 796,316
ارزش معاملات ‎41.1‎ B ‎49.9‎ B ‎83.1‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎8.9‎ M ‎831.9‎ M ‎5.2‎ M ‎396.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.71
جریان پول حقیقی ‎-42.0‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 298 6 1,178 4
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.7‎ M ‎3.9‎ M 445,500
ارزش معاملات ‎26.8‎ B ‎16.7‎ B ‎39.1‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎279.1‎ M ‎3.3‎ M ‎110.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.71
جریان پول حقیقی ‎-12.3‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 558 7 1,103 9
حجم معاملات ‎7.1‎ M ‎2.6‎ M ‎7.5‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎69.9‎ B ‎26.0‎ B ‎74.1‎ B ‎21.8‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎372.0‎ M ‎6.7‎ M ‎242.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.86
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 371 5 1,545 2
حجم معاملات ‎9.4‎ M ‎1.1‎ M ‎4.2‎ M ‎6.3‎ M
ارزش معاملات ‎92.3‎ B ‎11.3‎ B ‎41.7‎ B ‎61.8‎ B
قدرت ‎24.9‎ M ‎225.3‎ M ‎2.7‎ M ‎3.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 9.21
جریان پول حقیقی ‎50.6‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 307 0 1,277 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 6,821
ارزش معاملات ‎28.3‎ B 0 ‎28.3‎ B ‎64.3‎ M
قدرت ‎9.2‎ M - ‎2.2‎ M ‎6.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.17
جریان پول حقیقی ‎64.3‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 281 1 1,121 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 39,464 ‎1.7‎ M 300
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎368.6‎ M ‎16.2‎ B ‎2.8‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎36.9‎ M ‎1.4‎ M 280,200
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی ‎-365.8‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 356 0 1,000 4
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.4‎ M 204,677
ارزش معاملات ‎24.7‎ B 0 ‎22.8‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎6.9‎ M - ‎2.3‎ M ‎48.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.05
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 393 3 1,196 5
حجم معاملات ‎4.7‎ M ‎1.6‎ M ‎3.3‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎44.3‎ B ‎15.4‎ B ‎31.6‎ B ‎28.1‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎514.8‎ M ‎2.6‎ M ‎561.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.26
جریان پول حقیقی ‎12.6‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 537 2 1,101 6
حجم معاملات ‎5.0‎ M 365,265 ‎4.5‎ M 798,335
ارزش معاملات ‎47.0‎ B ‎3.5‎ B ‎42.9‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎173.1‎ M ‎3.9‎ M ‎126.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 425 0 1,323 2
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎3.9‎ M 310,300
ارزش معاملات ‎40.8‎ B 0 ‎37.8‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎9.6‎ M - ‎2.9‎ M ‎148.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.36
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 1 1,037 5
حجم معاملات ‎5.1‎ M 287,792 ‎3.2‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎47.2‎ B ‎2.7‎ B ‎30.2‎ B ‎19.6‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎267.4‎ M ‎2.9‎ M ‎392.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.54
جریان پول حقیقی ‎17.0‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 333 6 810 3
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎1.8‎ M ‎2.7‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎25.6‎ B ‎16.1‎ B ‎24.8‎ B ‎16.9‎ B
قدرت ‎7.7‎ M ‎269.2‎ M ‎3.1‎ M ‎564.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.51
جریان پول حقیقی ‎788.6‎ M
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 379 2 676 3
حجم معاملات ‎3.1‎ M 3,427 ‎2.9‎ M 198,527
ارزش معاملات ‎28.1‎ B ‎31.3‎ M ‎26.4‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎7.4‎ M ‎1.6‎ M ‎3.9‎ M ‎60.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.90
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 1 787 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 91,661 ‎1.5‎ M 270,600
ارزش معاملات ‎14.6‎ B ‎817.6‎ M ‎13.0‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎81.8‎ M ‎1.6‎ M ‎80.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.84
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 240 0 687 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 20,300
ارزش معاملات ‎17.9‎ B 0 ‎17.7‎ B ‎180.7‎ M
قدرت ‎7.4‎ M - ‎2.6‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.89
جریان پول حقیقی ‎180.7‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 7 886 3
حجم معاملات ‎5.5‎ M ‎2.4‎ M ‎1.6‎ M ‎6.3‎ M
ارزش معاملات ‎48.5‎ B ‎21.4‎ B ‎14.0‎ B ‎55.8‎ B
قدرت ‎33.0‎ M ‎305.2‎ M ‎1.6‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 20.82
جریان پول حقیقی ‎34.5‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 4 774 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 692,115 ‎2.0‎ M 310,000
ارزش معاملات ‎13.5‎ B ‎5.9‎ B ‎16.8‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎8.8‎ M ‎146.4‎ M ‎2.2‎ M ‎262.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.08
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 4 832 1
حجم معاملات 795,820 507,110 ‎1.3‎ M 300
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎4.3‎ B ‎10.9‎ B ‎2.5‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎106.4‎ M ‎1.3‎ M 251,700
نسبت خریدار به فروشنده 4.75
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 2 900 0
حجم معاملات 870,785 248,715 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎2.1‎ B ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M ‎104.3‎ M ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.21
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 3 960 2
حجم معاملات 712,806 548,042 ‎1.3‎ M 599
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎4.6‎ B ‎10.6‎ B ‎5.0‎ M
قدرت ‎6.0‎ M ‎153.3‎ M ‎1.1‎ M 251,281
نسبت خریدار به فروشنده 5.43
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 3 1,108 5
حجم معاملات ‎2.1‎ M ‎1.1‎ M ‎2.2‎ M 941,899
ارزش معاملات ‎17.6‎ B ‎9.2‎ B ‎18.9‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎16.6‎ M ‎306.9‎ M ‎1.7‎ M ‎158.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.74
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 2 1,130 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 83,367 ‎1.8‎ M 40,600
ارزش معاملات ‎14.7‎ B ‎701.1‎ M ‎15.0‎ B ‎341.4‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎35.1‎ M ‎1.3‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.88
جریان پول حقیقی ‎-359.7‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 5 943 1
حجم معاملات 872,601 422,519 ‎1.3‎ M 299
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎3.5‎ B ‎10.9‎ B ‎2.5‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎70.8‎ M ‎1.2‎ M 250,562
نسبت خریدار به فروشنده 5.13
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 5 1,245 4
حجم معاملات ‎1.0‎ M ‎1.3‎ M ‎2.1‎ M 301,300
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎11.2‎ B ‎17.3‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎5.4‎ M ‎224.6‎ M ‎1.4‎ M ‎63.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.88
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 3 1,734 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 792,583 ‎2.2‎ M 419,918
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎6.6‎ B ‎18.3‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎219.5‎ M ‎1.1‎ M ‎174.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.48
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 4 1,311 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 986,516 ‎1.9‎ M 150,300
ارزش معاملات ‎9.0‎ B ‎8.2‎ B ‎16.0‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎5.9‎ M ‎204.5‎ M ‎1.2‎ M ‎62.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.82
جریان پول حقیقی ‎-6.9‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 2 982 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 479,713 ‎2.2‎ M 37,746
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎4.0‎ B ‎18.1‎ B ‎313.3‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎199.1‎ M ‎1.8‎ M ‎31.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.81
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 1 841 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 340,000 ‎1.4‎ M 600,955
ارزش معاملات ‎14.0‎ B ‎2.8‎ B ‎11.9‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎280.8‎ M ‎1.4‎ M ‎165.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.20
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 3 879 4
حجم معاملات ‎1.0‎ M 611,837 ‎1.5‎ M 146,892
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎5.0‎ B ‎12.5‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎168.1‎ M ‎1.4‎ M ‎30.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.44
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 172 0 946 5
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.1‎ M 101,100
ارزش معاملات ‎9.8‎ B 0 ‎9.0‎ B ‎834.1‎ M
قدرت ‎5.7‎ M - 950,993 ‎16.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.01
جریان پول حقیقی ‎834.1‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 1,130 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 581,901 ‎2.6‎ M 201,000
ارزش معاملات ‎18.6‎ B ‎4.8‎ B ‎21.8‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎482.4‎ M ‎1.9‎ M ‎166.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.19
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 190 0 819 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 970,607 301,600
ارزش معاملات ‎10.4‎ B 0 ‎8.0‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎5.5‎ M - 972,977 ‎82.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.65
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 3 1,024 4
حجم معاملات ‎2.1‎ M 900,655 ‎2.2‎ M 765,543
ارزش معاملات ‎16.8‎ B ‎7.4‎ B ‎17.9‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎246.2‎ M ‎1.8‎ M ‎156.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.83
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 1 1,076 2
حجم معاملات 620,182 ‎1.2‎ M ‎1.8‎ M 598
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎9.9‎ B ‎15.0‎ B ‎4.9‎ M
قدرت ‎4.5‎ M ‎993.1‎ M ‎1.4‎ M 243,087
نسبت خریدار به فروشنده 3.21
جریان پول حقیقی ‎-9.9‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 219 1 1,094 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 30,000 ‎1.6‎ M 6,300
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎244.5‎ M ‎12.8‎ B ‎51.3‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎24.5‎ M ‎1.2‎ M ‎2.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.92
جریان پول حقیقی ‎-193.2‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 146 2 924 2
حجم معاملات 536,667 333,750 869,818 599
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎2.7‎ B ‎7.1‎ B ‎4.9‎ M
قدرت ‎3.0‎ M ‎136.5‎ M 770,034 244,991
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 5 940 1
حجم معاملات 799,517 655,703 ‎1.3‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎5.4‎ B ‎10.3‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎107.3‎ M ‎1.1‎ M ‎163.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.81
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 5 1,001 2
حجم معاملات 400,773 ‎1.2‎ M ‎1.6‎ M 600
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎9.7‎ B ‎13.0‎ B ‎4.9‎ M
قدرت ‎4.4‎ M ‎194.8‎ M ‎1.3‎ M 244,800
نسبت خریدار به فروشنده 3.40
جریان پول حقیقی ‎-9.7‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 5 1,099 4
حجم معاملات 522,616 ‎1.5‎ M ‎2.0‎ M 12,235
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎12.1‎ B ‎16.2‎ B ‎99.8‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎241.7‎ M ‎1.5‎ M ‎2.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.62
جریان پول حقیقی ‎-12.0‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 2 889 4
حجم معاملات ‎1.3‎ M 690,562 ‎2.0‎ M 1,200
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎5.6‎ B ‎16.0‎ B ‎9.8‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎282.4‎ M ‎1.8‎ M 245,400
نسبت خریدار به فروشنده 5.87
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 4 929 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M ‎2.0‎ M ‎3.9‎ M 600
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎16.7‎ B ‎32.2‎ B ‎4.9‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎417.8‎ M ‎3.5‎ M 246,900
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی ‎-16.7‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 1,064 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 102,358 ‎1.4‎ M 300
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎875.2‎ M ‎11.7‎ B ‎2.6‎ M
قدرت ‎10.4‎ M ‎87.5‎ M ‎1.1‎ M 256,500
نسبت خریدار به فروشنده 9.38
جریان پول حقیقی ‎-872.6‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 1 930 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 3,478 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.3‎ B ‎29.7‎ M ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M ‎3.0‎ M ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.00
جریان پول حقیقی ‎-29.7‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 3 1,040 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 191,460 ‎1.3‎ M 218,576
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎1.6‎ B ‎11.1‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎8.1‎ M ‎54.6‎ M ‎1.1‎ M ‎93.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.58
جریان پول حقیقی ‎232.1‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 956 4
حجم معاملات ‎1.2‎ M 679,478 ‎1.9‎ M 1,200
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎5.8‎ B ‎16.1‎ B ‎10.2‎ M
قدرت ‎6.5‎ M ‎578.9‎ M ‎1.7‎ M 255,600
نسبت خریدار به فروشنده 3.87
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 3 929 6
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎1.6‎ M ‎1.9‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎13.2‎ B ‎15.8‎ B ‎8.5‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎441.4‎ M ‎1.7‎ M ‎141.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.58
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 2 1,153 4
حجم معاملات ‎3.0‎ M 79,737 ‎2.1‎ M 940,706
ارزش معاملات ‎25.2‎ B ‎674.6‎ M ‎17.9‎ B ‎8.0‎ B
قدرت ‎18.8‎ M ‎33.7‎ M ‎1.6‎ M ‎199.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.11
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 7 858 4
حجم معاملات 984,940 ‎1.1‎ M ‎1.6‎ M 465,900
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎8.7‎ B ‎13.0‎ B ‎3.8‎ B
قدرت ‎4.1‎ M ‎125.0‎ M ‎1.5‎ M ‎95.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.69
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 6 980 1
حجم معاملات 727,106 ‎2.5‎ M ‎3.1‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎20.7‎ B ‎25.8‎ B ‎820.0‎ M
قدرت ‎4.8‎ M ‎344.7‎ M ‎2.6‎ M ‎82.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎-19.9‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 4 999 3
حجم معاملات 681,282 ‎1.1‎ M ‎1.8‎ M 3,140
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎9.2‎ B ‎14.8‎ B ‎26.0‎ M
قدرت ‎5.3‎ M ‎229.4‎ M ‎1.5‎ M 865,593
نسبت خریدار به فروشنده 3.56
جریان پول حقیقی ‎-9.1‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 4 852 1
حجم معاملات 999,343 ‎2.7‎ M ‎3.6‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎22.4‎ B ‎29.9‎ B ‎830.0‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎560.0‎ M ‎3.5‎ M ‎83.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی ‎-21.6‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 4 1,066 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 870,923 ‎2.5‎ M 40,148
ارزش معاملات ‎13.9‎ B ‎7.3‎ B ‎20.9‎ B ‎338.0‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎183.3‎ M ‎2.0‎ M ‎33.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.90
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 4 946 2
حجم معاملات 647,623 888,712 ‎1.5‎ M 599
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎7.6‎ B ‎13.1‎ B ‎5.1‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎189.3‎ M ‎1.4‎ M 255,174
نسبت خریدار به فروشنده 5.05
جریان پول حقیقی ‎-7.6‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 4 842 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M ‎1.1‎ M ‎2.8‎ M 2,809
ارزش معاملات ‎14.5‎ B ‎9.4‎ B ‎23.9‎ B ‎23.9‎ M
قدرت ‎8.8‎ M ‎235.7‎ M ‎2.8‎ M 597,615
نسبت خریدار به فروشنده 3.10
جریان پول حقیقی ‎-9.4‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 4 1,043 2
حجم معاملات 794,443 744,653 ‎1.5‎ M 38,758
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎6.5‎ B ‎13.0‎ B ‎336.4‎ M
قدرت ‎5.3‎ M ‎161.6‎ M ‎1.2‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.28
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 5 1,118 3
حجم معاملات ‎1.5‎ M 809,808 ‎2.3‎ M 900
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎7.0‎ B ‎20.4‎ B ‎7.8‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎140.6‎ M ‎1.8‎ M 260,400
نسبت خریدار به فروشنده 3.47
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 4 1,317 3
حجم معاملات 616,531 ‎1.2‎ M ‎1.7‎ M 115,998
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎10.6‎ B ‎15.0‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎4.2‎ M ‎264.7‎ M ‎1.1‎ M ‎33.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.71
جریان پول حقیقی ‎-9.6‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 3 955 5
حجم معاملات 849,140 ‎1.1‎ M ‎1.9‎ M 25,414
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎9.7‎ B ‎16.9‎ B ‎223.6‎ M
قدرت ‎5.5‎ M ‎321.8‎ M ‎1.8‎ M ‎4.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.10
جریان پول حقیقی ‎-9.4‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 4 887 1
حجم معاملات 977,564 359,649 ‎1.3‎ M 300
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎3.2‎ B ‎11.8‎ B ‎2.6‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎79.3‎ M ‎1.3‎ M 264,600
نسبت خریدار به فروشنده 2.63
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 291 2 999 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 402,362 ‎1.6‎ M 550
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎3.6‎ B ‎14.1‎ B ‎4.9‎ M
قدرت ‎3.6‎ M ‎177.6‎ M ‎1.4‎ M 242,825
نسبت خریدار به فروشنده 2.57
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 223 4 1,116 6
حجم معاملات ‎1.7‎ M ‎2.9‎ M ‎3.6‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎26.1‎ B ‎32.1‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎652.0‎ M ‎2.9‎ M ‎157.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.42
جریان پول حقیقی ‎-16.6‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 296 3 1,342 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 684,081 ‎2.7‎ M 600
ارزش معاملات ‎18.5‎ B ‎6.2‎ B ‎24.8‎ B ‎5.5‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎208.2‎ M ‎1.8‎ M 273,900
نسبت خریدار به فروشنده 3.39
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 313 4 1,286 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 507,833 ‎2.2‎ M 300
ارزش معاملات ‎15.6‎ B ‎4.7‎ B ‎20.3‎ B ‎2.8‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎117.7‎ M ‎1.6‎ M 278,100
نسبت خریدار به فروشنده 3.16
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 172 1 633 4
حجم معاملات ‎1.1‎ M 95,783 ‎1.1‎ M 1,199
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎904.2‎ M ‎10.8‎ B ‎11.3‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎90.4‎ M ‎1.7‎ M 282,964
نسبت خریدار به فروشنده 3.38
جریان پول حقیقی ‎-892.9‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 3 996 2
حجم معاملات 955,634 700,468 ‎1.7‎ M 580
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎6.7‎ B ‎15.8‎ B ‎5.5‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎222.7‎ M ‎1.6‎ M 276,660
نسبت خریدار به فروشنده 2.93
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 2 1,266 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 641,293 ‎2.2‎ M 211
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎6.1‎ B ‎21.3‎ B ‎2.0‎ M
قدرت ‎6.6‎ M ‎305.3‎ M ‎1.7‎ M 100,436
نسبت خریدار به فروشنده 3.93
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 2 1,079 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.7‎ M ‎3.1‎ M 90,600
ارزش معاملات ‎14.9‎ B ‎15.7‎ B ‎29.7‎ B ‎856.2‎ M
قدرت ‎6.0‎ M ‎784.2‎ M ‎2.8‎ M ‎28.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی ‎-14.8‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 323 1 1,555 1
حجم معاملات ‎6.1‎ M 537,529 ‎6.7‎ M 300
ارزش معاملات ‎57.7‎ B ‎5.1‎ B ‎62.7‎ B ‎2.8‎ M
قدرت ‎17.9‎ M ‎506.4‎ M ‎4.0‎ M 282,600
نسبت خریدار به فروشنده 4.43
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 2 957 5
حجم معاملات ‎2.1‎ M 132,036 ‎2.2‎ M 1,481
ارزش معاملات ‎18.9‎ B ‎1.2‎ B ‎20.0‎ B ‎13.3‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎59.4‎ M ‎2.1‎ M 266,284
نسبت خریدار به فروشنده 2.70
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 4 2,044 2
حجم معاملات 707,395 ‎1.2‎ M ‎1.9‎ M 600
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎10.8‎ B ‎17.1‎ B ‎5.3‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎270.5‎ M 834,326 264,600
نسبت خریدار به فروشنده 4.40
جریان پول حقیقی ‎-10.8‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 3 1,032 0
حجم معاملات 958,579 ‎1.3‎ M ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎11.1‎ B ‎19.5‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎370.3‎ M ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.88
جریان پول حقیقی ‎-11.1‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 2 1,059 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎1.4‎ M ‎2.8‎ M 1
ارزش معاملات ‎11.9‎ B ‎12.3‎ B ‎24.1‎ B 8,740
قدرت ‎6.3‎ M ‎612.7‎ M ‎2.3‎ M 874
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی ‎-12.3‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 247 3 1,227 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 554,599 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎4.9‎ B ‎15.2‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M ‎163.8‎ M ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.37
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 212 1 960 3
حجم معاملات ‎1.5‎ M 216,788 ‎1.7‎ M 6,150
ارزش معاملات ‎13.7‎ B ‎1.9‎ B ‎15.5‎ B ‎54.6‎ M
قدرت ‎6.4‎ M ‎192.3‎ M ‎1.6‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.98
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 3 1,090 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 539,489 ‎1.6‎ M 261,594
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎4.8‎ B ‎14.2‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎6.5‎ M ‎160.6‎ M ‎1.3‎ M ‎77.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.02
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 1 1,121 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 742,544 ‎2.5‎ M 900
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎6.7‎ B ‎22.2‎ B ‎8.1‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎666.1‎ M ‎2.0‎ M 269,100
نسبت خریدار به فروشنده 4.20
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 2 930 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 420,283 ‎1.7‎ M 3,800
ارزش معاملات ‎11.6‎ B ‎3.8‎ B ‎15.4‎ B ‎34.5‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎190.6‎ M ‎1.7‎ M ‎3.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.56
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 1 1,347 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 677,360 ‎1.8‎ M 468
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎6.2‎ B ‎16.1‎ B ‎4.3‎ M
قدرت ‎4.5‎ M ‎617.8‎ M ‎1.2‎ M 213,408
نسبت خریدار به فروشنده 3.76
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 1,270 4
حجم معاملات 802,654 ‎1.4‎ M ‎2.1‎ M 83,987
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎12.8‎ B ‎19.3‎ B ‎767.6‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎1.3‎ B ‎1.5‎ M ‎19.2‎ M