سیمان، آهک و گچ

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
سبزوا (‎4.00) 4,420 (‎2.05) 4,337 ‎8.8‎ M ‎38.1‎ B -
سفارس (‎-5.97) 20,950 (‎-4.98) 21,170 ‎3.8‎ M ‎79.9‎ B -
سنیر (‎4.99) 42,270 (‎4.97) 42,260 ‎3.4‎ M ‎143.6‎ B -
سدور (‎4.98) 7,590 (‎4.56) 7,560 ‎2.9‎ M ‎21.7‎ B -
سخوز (‎-1.21) 27,780 (‎-1.88) 27,590 ‎2.5‎ M ‎69.9‎ B -
سکرد (‎4.99) 10,530 (‎4.99) 10,530 ‎2.4‎ M ‎25.0‎ B -
سصفها (‎3.99) 58,400 (‎4.10) 58,460 ‎1.4‎ M ‎82.1‎ B -
سآبیک (‎4.98) 15,610 (‎4.17) 15,490 ‎1.0‎ M ‎15.9‎ B -
سپاها (‎1.09) 10,170 (‎0.40) 10,100 944,952 ‎9.6‎ B -
سشرق (‎0.67) 9,030 (‎0.56) 9,020 833,799 ‎7.6‎ B -
سغرب (‎1.51) 19,460 (‎1.20) 19,400 829,172 ‎16.1‎ B -
سخواف (‎2.96) 9,040 (‎1.94) 8,950 798,591 ‎7.2‎ B -
سشمال (‎-0.76) 11,800 (‎-0.67) 11,810 558,485 ‎6.5‎ B -
سدشت (‎-3.85) 33,710 (‎-4.34) 33,540 526,646 ‎17.7‎ B -
سخزر (‎3.35) 25,020 (‎2.77) 24,880 505,023 ‎12.6‎ B -
سفار (‎3.84) 93,620 (‎4.65) 94,350 497,593 ‎46.9‎ B -
سیتا (‎0.36) 11,280 (‎-0.09) 11,230 468,394 ‎5.2‎ B -
سیدکو (‎2.14) 8,130 (‎0.00) 7,960 366,394 ‎2.9‎ B -
ستران (‎3.93) 27,760 (‎1.12) 27,010 277,255 ‎7.6‎ B -
ساروج (‎3.00) 16,087 (‎0.72) 15,731 242,450 ‎3.9‎ B -
سکارون (‎2.91) 53,000 (‎2.43) 52,750 167,958 ‎8.9‎ B -
سیلام (‎1.99) 7,690 (‎-0.13) 7,530 145,011 ‎1.1‎ B -
سصوفی (‎-0.90) 18,740 (‎-0.05) 18,900 133,404 ‎2.5‎ B -
سکرما (‎0.81) 13,610 (‎0.07) 13,510 107,541 ‎1.5‎ B -
سمازن (‎0.52) 11,510 (‎0.09) 11,460 102,973 ‎1.2‎ B -
سجام (‎-0.91) 2,512 (‎-0.04) 2,534 102,862 ‎257.9‎ M -
سباقر (‎1.53) 13,900 (‎0.29) 13,730 96,143 ‎1.3‎ B -
سبهان (‎0.40) 47,500 (‎0.08) 47,350 89,067 ‎4.2‎ B -
سرود (‎1.52) 21,410 (‎0.05) 21,100 85,023 ‎1.8‎ B -
سبجنو (‎2.82) 43,050 (‎0.55) 42,100 81,107 ‎3.5‎ B -
سهگمت (‎2.89) 25,610 (‎0.80) 25,090 75,495 ‎2.0‎ B -
سهرمز (‎1.60) 22,820 (‎0.13) 22,490 63,012 ‎1.4‎ B -
سغدیر (‎-0.30) 13,110 (‎0.00) 13,150 59,121 ‎778.2‎ M -
ساراب (‎-0.43) 16,340 (‎-0.06) 16,400 54,683 ‎889.1‎ M -
ساربیل (‎4.52) 31,000 (‎0.27) 29,740 34,391 ‎1.1‎ B -
سقاین (‎0.30) 46,160 (‎0.22) 46,120 33,357 ‎1.6‎ B -
سخاش (‎1.30) 66,400 (‎0.08) 65,600 28,919 ‎1.9‎ B -
سفانو (‎0.00) 33,900 (‎0.00) 33,900 22,582 ‎765.5‎ M -
ساوه (‎1.79) 51,100 (‎0.10) 50,250 19,059 ‎970.9‎ M -
ساروم (‎0.96) 28,250 (‎0.00) 27,980 12,083 ‎337.9‎ M -
سمتاز (‎0.10) 19,860 (‎0.00) 19,840 8,109 ‎160.2‎ M -
سلار (‎-2.95) 41,100 (‎-0.12) 42,300 4,980 ‎204.7‎ M -
سارو ج (‎1.42) 17,120 (‎0.00) 16,880 1,365 ‎23.2‎ M -
فعالیت های گروه سیمان، آهک و گچ

به طور کلی شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ همانطور که از نام این گروه پیداست در زمینه استخراج، فراوری و توزیع سیمان، آهک، گچ و انواع ملات هافعالیت دارند، همچنین در دامنه فعالیت های این شرکت ارائه خدمات راه اندازی وتعمیرات تاسیسات صنعت سیمان و همچنین واردات ماشین آلات مورد نیاز این صنعت میباشد. این صنعت از پایه های اصلی صنعت ساختمان سازی و زیرساختی کشور است.

تاریخچه گروه سیمان، آهک و گچ
یکی از قدیمی‌ترین صنایع حاضر در بورس را می‌ توان صنعت سیمان،آهک و گچ دانست. شرکت سیمان تهران \"ستران\" و شرکت سیمان شمال \"سشمال\" از اولین شرکت‌ های پذیرفته شده در بازار سرمایه در سال 1341 بوده ‌اند که همچنان نیز معاملاتشان در بازار اول بورس انجام می شود. صنعت سیمان با بیش از 40 شرکت پذیرفته شده در بورس از این نظر یکی از صنایع بزرگ حاضر در بورس است، که حدود 3% ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است.
ارزش و تعداد شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ
در زمان انتشار این متن 46 شرکت در این گروه فعالیت دارند که ارزش بازار آن ها حدودا بالغ بر 915 هزار میلیارد تومان می باشد. ارتباط صنعت سیمان با صنعت ساختمان در کشور ما انکار ناپذیراست. لذا رونق بخش مسکن و انبوه‌سازی عنصر مهمی در میزان فروش و سودآوری شرکت‌های سیمانی خواهد بود. میزان تورم، رقابت در قیمت‌گذاری با سایر شرکت‌ها، نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات بانکی، میزان تسهیلات برای نوسازی کارخانجات قدیمی و هزینه حمل و نقل از دیگر عوامل تأثیرگذار بر صنعت سیمان هستند.
بزرگترین شرکت گروه سیمان، آهک و گچ
در حال حاضر شرکت سيمان فارس و خوزستان با نماد (سفارس) با ارزش بازار حدود 128 هزار میلیارد تومان بزرگترین شرکت و یکی از معروف ترین شرکت هایصنعت سیمان است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه سیمان، آهک و گچ

جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه سيمان اردستان با نماد \"اردستان\"است که در خرداد 1400 در بازار دوم آبی بورس عرضه شد.