1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎5.9% ‎-24.5% ‎-36.3% ‎-42.1%

وکبهمن

بازار اول فرابورس
آخرین قیمت: 1.16% 6,130
قیمت پایانی: 6,060
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎1,574 :EPS
‎3 :P/E
6,060 6,424
5,696

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وکبهمن


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 11 میلیون تومان 11 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
8.43 6.99 6.48
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎-1 میلیارد تومان ‎4 میلیارد تومان

توضیحات نماد وکبهمن

وکبهمن (شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن) : شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن در سال 1362 تاسیس گردید فعالیت این مجموعه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله انواع فلزات گرانبها، سهام، اوراق بهادار دارای حق رای، سهم الشرکه و چندین مورد دیگر میباشد. این شرکت سهام خود را در سال 1399 در بورس اوراق بهادار عرضه نمود. مدیرعامل: عباس شفیع پور مدیرمالی: مصطفی ردایی سرمایه: 2500000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وکبهمن در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 6,130
(‎1.83)
6,060
(‎0.66)
‎9.4‎ M ‎56.8‎ B 4.98 ‎‎-18.1‎ B
1401/03/02 5,960
(‎-5.85)
6,020
(‎-4.90)
‎17.0‎ M ‎102.4‎ B 2.00 ‎‎4.2‎ B
1401/03/01 6,370
(‎5.99)
6,330
(‎5.32)
‎7.3‎ M ‎46.0‎ B 10.13 ‎‎15.6‎ B
1401/02/31 6,070
(‎-3.50)
6,010
(‎-4.45)
‎6.8‎ M ‎40.8‎ B 5.05 ‎‎-1.1‎ B
1401/02/28 6,230
(‎-4.01)
6,290
(‎-3.08)
‎3.3‎ M ‎20.6‎ B 11.89 ‎‎-147.6‎ M
1401/02/27 6,430
(‎-1.83)
6,490
(‎-0.92)
‎5.0‎ M ‎32.2‎ B 8.66 ‎‎-2.5‎ B
1401/02/26 6,520
(‎1.40)
6,550
(‎1.87)
‎4.6‎ M ‎30.0‎ B 22.76 ‎‎1.3‎ B
1401/02/25 6,460
(‎-1.07)
6,430
(‎-1.53)
‎6.0‎ M ‎38.3‎ B 6.85 ‎‎-4.0‎ B
1401/02/24 6,520
(‎-3.98)
6,530
(‎-3.83)
‎11.1‎ M ‎72.7‎ B 4.04 ‎‎215.4‎ M
1401/02/21 6,750
(‎1.96)
6,790
(‎2.57)
‎7.1‎ M ‎48.4‎ B 7.94 ‎‎2.3‎ B

گروه: سرمایه گذاریها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وسکرمان 430 431 ‎105.4‎ میلیون ‎45.4‎ میلیارد -
وساغربی 435 429 ‎49.8‎ میلیون ‎21.3‎ میلیارد -
وسکرد 434 431 ‎46.0‎ میلیون ‎19.8‎ میلیارد -
وسکرشا 432 432 ‎24.3‎ میلیون ‎10.5‎ میلیارد -
وسلرستا 460 471 ‎17.8‎ میلیون ‎8.2‎ میلیارد -
وساشرقی 431 429 ‎14.1‎ میلیون ‎6.0‎ میلیارد -
وسگیلا 432 433 ‎11.9‎ میلیون ‎5.1‎ میلیارد -
وفتخار 3,459 3,454 ‎10.8‎ میلیون ‎37.4‎ میلیارد -
وسیستا 740 770 849,574 ‎628.7‎ میلیون -
وسخوز 602 633 228,137 ‎137.3‎ میلیون -
وسرضوی 689 725 124,913 ‎86.1‎ میلیون -
وسصفا 693 729 120,409 ‎83.4‎ میلیون -
واتی 10,760 10,480 102,808 ‎1.1‎ میلیارد -
وسگلستا 703 740 48,000 ‎33.7‎ میلیون -
وسمازن 930 970 32,474 ‎30.2‎ میلیون -
وساربیل 1,220 1,280 22,465 ‎27.4‎ میلیون -
وسمرکز 1,330 1,400 8,492 ‎11.3‎ میلیون -
وسهرمز 650 648 0 0 -
وآفر 31,650 31,650 0 0 -
صبا 4,910 4,890 0 0 -
وصنا 3,380 3,354 0 0 -
وسخراش 1,301 1,369 0 0 -
واعتبار 3,038 3,088 0 0 -
وکادو 18,380 18,380 0 0 -
وصنعت 2,272 2,301 0 0 -
وسقم 1,266 1,332 0 0 -
معیار 72,500 76,250 0 0 -
ومهان 5,730 5,620 0 0 -
وسیلام 1,180 1,240 0 0 -
وجامی 4,294 4,326 0 0 -
وبرق 82,800 83,000 0 0 -
فلات 10,430 10,150 0 0 -
بهیر 7,900 7,900 0 0 -
سدبیر 28,750 28,900 0 0 -
وسیزد 1,211 1,274 0 0 -
گوهران 5,710 5,690 0 0 -
ودانا 1 1 0 0 -
وسکهبو 1,080 1,130 0 0 -
وسفارس 979 1,030 0 0 -
وسپهر 8,510 8,400 0 0 -
وتوصا 9,850 9,700 0 0 -
وسپه 8,970 8,960 0 0 -
وایرا 2,092 2,137 0 0 -
وملت 2,340 2,338 0 0 -
وشمال 23,550 23,450 0 0 -
وسکاب 2,947 2,950 0 0 -
وبیمه 1,697 1,714 0 0 -
وخارزم 5,040 4,980 0 0 -
آریان 7,100 7,090 0 0 -
وسخراج 1,989 2,209 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت بانك سينا-سهامي عام- ‎4 B 81.57% 0
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.سينابهگزين ‎331 M 6.61% 667,095
صندوق سرمايه گذاري ارزش كاوان آينده ‎69 M 1.38% 0
جمع کل سهامداران درصدی 89.56%
تعداد کل سهام شرکت ‎5.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎70.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 6,301 ریال
موضوع فعالیت
سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری،سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع
جزئیات فعالیت
وکبهمن (شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن) : شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن در سال 1362 تاسیس گردید فعالیت این مجموعه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله انواع فلزات گرانبها، سهام، اوراق بهادار دارای حق رای، سهم الشرکه و چندین مورد دیگر میباشد. این شرکت سهام خود را در سال 1399 در بورس اوراق بهادار عرضه نمود. مدیرعامل: عباس شفیع پور مدیرمالی: مصطفی ردایی سرمایه: 2500000
مدیر عامل
عباس شفيع پور
مدیر مالی
مصطفی ردایی
نشانی
تهران محله عباس آباد-اندیشه خیابان میرعماد کوچه نهم پلاک 1 طبقه همکف
تلفن
021-86047813
فکس
021-86044249
پست الکترونیک
kowsar49356@gmail.com
سال مالی
12/30
سرمایه
2,500,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 3 2,650 4
حجم معاملات ‎6.3‎ M ‎3.1‎ M ‎9.3‎ M 73,924
ارزش معاملات ‎38.2‎ B ‎18.6‎ B ‎56.3‎ B ‎448.0‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎619.3‎ M ‎2.1‎ M ‎11.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.98
جریان پول حقیقی ‎-18.1‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 806 4 1,534 4
حجم معاملات ‎14.5‎ M ‎2.5‎ M ‎13.8‎ M ‎3.2‎ M
ارزش معاملات ‎87.4‎ B ‎15.0‎ B ‎83.2‎ B ‎19.2‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎375.0‎ M ‎5.4‎ M ‎480.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی ‎4.2‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 1 2,021 5
حجم معاملات ‎7.2‎ M 28,000 ‎4.8‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎45.8‎ B ‎177.2‎ M ‎30.1‎ B ‎15.8‎ B
قدرت ‎15.1‎ M ‎17.7‎ M ‎1.5‎ M ‎316.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.13
جریان پول حقیقی ‎15.6‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 366 2 1,901 3
حجم معاملات ‎6.5‎ M 242,307 ‎6.7‎ M 59,447
ارزش معاملات ‎39.3‎ B ‎1.5‎ B ‎40.4‎ B ‎357.3‎ M
قدرت ‎10.7‎ M ‎72.8‎ M ‎2.1‎ M ‎11.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.05
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 365 2 4,372 2
حجم معاملات ‎3.2‎ M 23,576 ‎3.3‎ M 112
ارزش معاملات ‎20.4‎ B ‎148.3‎ M ‎20.6‎ B 704,480
قدرت ‎5.6‎ M ‎7.4‎ M 470,260 35,224
نسبت خریدار به فروشنده 11.89
جریان پول حقیقی ‎-147.6‎ M
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 364 2 3,426 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M 459,319 ‎4.9‎ M 67,029
ارزش معاملات ‎29.2‎ B ‎3.0‎ B ‎31.7‎ B ‎435.0‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎149.0‎ M 926,702 ‎21.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.66
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 331 0 7,202 3
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.4‎ M 200,929
ارزش معاملات ‎30.0‎ B 0 ‎28.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎9.1‎ M - 397,870 ‎43.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.76
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 1 2,985 2
حجم معاملات ‎5.2‎ M 759,673 ‎5.8‎ M 133,879
ارزش معاملات ‎33.4‎ B ‎4.9‎ B ‎37.4‎ B ‎860.8‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎488.5‎ M ‎1.3‎ M ‎43.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.85
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 726 2 2,923 5
حجم معاملات ‎11.0‎ M 129,000 ‎11.0‎ M 161,981
ارزش معاملات ‎71.8‎ B ‎842.4‎ M ‎71.6‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎9.9‎ M ‎42.1‎ M ‎2.4‎ M ‎21.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎215.4‎ M
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 391 1 2,956 2
حجم معاملات ‎7.0‎ M 104,937 ‎6.7‎ M 444,477
ارزش معاملات ‎47.7‎ B ‎712.5‎ M ‎45.4‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎71.3‎ M ‎1.5‎ M ‎150.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.94
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 487 1 2,291 5
حجم معاملات ‎10.3‎ M 511,082 ‎10.8‎ M 37,133
ارزش معاملات ‎68.0‎ B ‎3.4‎ B ‎71.2‎ B ‎245.8‎ M
قدرت ‎14.0‎ M ‎338.3‎ M ‎3.1‎ M ‎4.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.50
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 644 0 3,226 7
حجم معاملات ‎12.2‎ M 0 ‎11.4‎ M 795,756
ارزش معاملات ‎81.6‎ B 0 ‎76.3‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎12.7‎ M - ‎2.4‎ M ‎75.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.36
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 684 3 2,676 2
حجم معاملات ‎9.0‎ M 257,000 ‎9.2‎ M 112
ارزش معاملات ‎57.3‎ B ‎1.6‎ B ‎59.0‎ B 714,560
قدرت ‎8.4‎ M ‎54.7‎ M ‎2.2‎ M 35,728
نسبت خریدار به فروشنده 3.80
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 828 4 3,166 5
حجم معاملات ‎15.1‎ M ‎1.2‎ M ‎16.3‎ M 20,912
ارزش معاملات ‎99.1‎ B ‎7.9‎ B ‎106.8‎ B ‎137.2‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎196.4‎ M ‎3.4‎ M ‎2.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.55
جریان پول حقیقی ‎-7.7‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 812 2 2,595 7
حجم معاملات ‎13.5‎ M 739,071 ‎13.1‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎90.3‎ B ‎4.9‎ B ‎87.8‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎247.2‎ M ‎3.4‎ M ‎105.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.28
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 467 0 2,211 5
حجم معاملات ‎8.9‎ M 0 ‎7.9‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎56.4‎ B 0 ‎50.1‎ B ‎6.4‎ B
قدرت ‎12.1‎ M - ‎2.3‎ M ‎127.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.34
جریان پول حقیقی ‎6.4‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 675 2 2,629 6
حجم معاملات ‎17.2‎ M ‎5.1‎ M ‎11.2‎ M ‎11.1‎ M
ارزش معاملات ‎104.2‎ B ‎30.7‎ B ‎67.5‎ B ‎67.4‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎1.5‎ B ‎2.6‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 6.01
جریان پول حقیقی ‎36.7‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 688 1 5,136 5
حجم معاملات ‎14.7‎ M 1,071 ‎13.8‎ M 859,766
ارزش معاملات ‎84.0‎ B ‎6.1‎ M ‎79.1‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎12.2‎ M 613,683 ‎1.5‎ M ‎98.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.93
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 934 2 2,919 5
حجم معاملات ‎13.3‎ M 146,990 ‎13.4‎ M 68,077
ارزش معاملات ‎74.8‎ B ‎827.6‎ M ‎75.2‎ B ‎383.3‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎41.4‎ M ‎2.6‎ M ‎7.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.11
جریان پول حقیقی ‎-444.3‎ M
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 890 1 2,177 5
حجم معاملات ‎13.4‎ M 131,995 ‎13.1‎ M 447,736
ارزش معاملات ‎77.6‎ B ‎762.9‎ M ‎75.8‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎76.3‎ M ‎3.5‎ M ‎51.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 963 4 2,586 8
حجم معاملات ‎30.1‎ M 287,600 ‎14.5‎ M ‎15.9‎ M
ارزش معاملات ‎175.4‎ B ‎1.7‎ B ‎84.5‎ B ‎92.5‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎41.8‎ M ‎3.3‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 5.57
جریان پول حقیقی ‎90.8‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,199 4 2,467 8
حجم معاملات ‎29.1‎ M ‎3.0‎ M ‎30.8‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎160.3‎ B ‎16.6‎ B ‎169.6‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎415.3‎ M ‎6.9‎ M ‎91.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی ‎-9.3‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 501 1 1,371 8
حجم معاملات ‎37.8‎ M 400,000 ‎16.2‎ M ‎22.0‎ M
ارزش معاملات ‎203.8‎ B ‎2.2‎ B ‎87.2‎ B ‎118.7‎ B
قدرت ‎40.7‎ M ‎215.4‎ M ‎6.4‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 6.39
جریان پول حقیقی ‎116.6‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 1 1,487 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 9,041 253,962 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎45.9‎ M ‎1.3‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎57.5‎ M ‎4.6‎ M 86,795 ‎254.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 662.69
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 1,547 6
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 537,617 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎7.6‎ B 0 ‎2.7‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎58.7‎ M - 172,510 ‎82.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 340.40
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 1,004 6
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 273,435 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎1.3‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎88.2‎ M - 131,979 ‎80.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 668.10
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 281 2 1,709 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 551,707 ‎2.1‎ M 766
ارزش معاملات ‎14.5‎ B ‎5.2‎ B ‎19.8‎ B ‎7.3‎ M
قدرت ‎5.2‎ M ‎261.8‎ M ‎1.2‎ M 363,467
نسبت خریدار به فروشنده 4.47
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 209 3 1,464 4
حجم معاملات ‎1.5‎ M 600,368 ‎1.5‎ M 642,288
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎5.6‎ B ‎13.8‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎6.8‎ M ‎187.9‎ M 942,877 ‎150.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.20
جریان پول حقیقی ‎393.6‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 255 3 1,717 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 978,901 ‎2.6‎ M 65,877
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎9.3‎ B ‎24.3‎ B ‎624.5‎ M
قدرت ‎6.1‎ M ‎309.3‎ M ‎1.4‎ M ‎20.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.34
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 141 0 1,398 1
حجم معاملات 804,281 0 804,225 56
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 516,320
قدرت ‎5.3‎ M - 530,397 51,632
نسبت خریدار به فروشنده 9.92
جریان پول حقیقی 516,320
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 307 2 1,422 6
حجم معاملات ‎2.7‎ M 89,303 ‎2.8‎ M 5,882
ارزش معاملات ‎24.7‎ B ‎818.9‎ M ‎25.4‎ B ‎53.9‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎40.9‎ M ‎1.8‎ M 898,966
نسبت خریدار به فروشنده 4.49
جریان پول حقیقی ‎-765.0‎ M
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 1 962 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 3,482 ‎1.1‎ M 537
ارزش معاملات ‎10.0‎ B ‎32.3‎ M ‎10.1‎ B ‎5.0‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎3.2‎ M ‎1.0‎ M 165,933
نسبت خریدار به فروشنده 7.05
جریان پول حقیقی ‎-27.3‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 127 1 1,092 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 20,000 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.9‎ B ‎185.6‎ M ‎20.1‎ B 0
قدرت ‎15.7‎ M ‎18.6‎ M ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.52
جریان پول حقیقی ‎-185.6‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 1 920 2
حجم معاملات 733,657 93,000 824,924 1,733
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎834.2‎ M ‎7.4‎ B ‎15.5‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎83.4‎ M 804,301 777,251
نسبت خریدار به فروشنده 9.19
جریان پول حقیقی ‎-818.7‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 976 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 101
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 ‎12.4‎ B 904,960
قدرت ‎13.6‎ M - ‎1.3‎ M 45,248
نسبت خریدار به فروشنده 10.73
جریان پول حقیقی 904,960
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 1 1,082 3
حجم معاملات 571,721 64,127 635,681 167
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎570.1‎ M ‎5.7‎ B ‎1.5‎ M
قدرت ‎5.5‎ M ‎57.0‎ M 522,292 49,488
نسبت خریدار به فروشنده 10.46
جریان پول حقیقی ‎-568.6‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 1 1,208 3
حجم معاملات 568,484 ‎1.2‎ M ‎1.7‎ M 151,621
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎11.0‎ B ‎14.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎4.9‎ M ‎1.1‎ B ‎1.2‎ M ‎44.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.01
جریان پول حقیقی ‎-9.7‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 1,253 3
حجم معاملات 325,607 160,270 484,665 1,212
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎1.4‎ B ‎4.3‎ B ‎10.7‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎141.5‎ M 341,548 356,732
نسبت خریدار به فروشنده 11.38
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 2 1,515 3
حجم معاملات 607,184 650,282 ‎1.1‎ M 158,575
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎5.7‎ B ‎9.7‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎5.0‎ M ‎287.1‎ M 640,476 ‎46.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.82
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 2 1,187 3
حجم معاملات 599,631 593,589 ‎1.1‎ M 50,074
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎5.2‎ B ‎10.0‎ B ‎439.6‎ M
قدرت ‎6.5‎ M ‎260.6‎ M 845,562 ‎14.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.69
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 2 1,807 5
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎1.3‎ M ‎1.4‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎11.1‎ B ‎12.7‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎6.7‎ M ‎553.3‎ M 702,916 ‎212.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.57
جریان پول حقیقی ‎-457.9‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 2 2,686 4
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M ‎1.4‎ M 756,622
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎9.4‎ B ‎12.2‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎471.4‎ M 455,313 ‎168.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.06
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 3 1,939 1
حجم معاملات 494,485 ‎1.9‎ M ‎1.9‎ M 453,350
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎17.1‎ B ‎17.4‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎4.8‎ M ‎568.9‎ M 899,144 ‎405.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.29
جریان پول حقیقی ‎-13.0‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 2 1,231 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 869,564 ‎1.0‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎7.6‎ B ‎8.8‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎7.6‎ M ‎379.6‎ M 713,403 ‎318.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.59
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 1 1,665 2
حجم معاملات ‎2.5‎ M 805,912 ‎2.4‎ M 845,937
ارزش معاملات ‎21.6‎ B ‎7.1‎ B ‎21.2‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎710.0‎ M ‎1.3‎ M ‎372.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.92
جریان پول حقیقی ‎352.6‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 2 1,272 7
حجم معاملات ‎1.0‎ M 30,947 991,318 85,958
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎261.5‎ M ‎8.4‎ B ‎726.3‎ M
قدرت ‎11.1‎ M ‎13.1‎ M 658,541 ‎10.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.78
جریان پول حقیقی ‎464.8‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 1,074 3
حجم معاملات 781,638 120,111 901,092 657
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎1.0‎ B ‎7.5‎ B ‎5.5‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎100.2‎ M 699,731 182,646
نسبت خریدار به فروشنده 8.96
جریان پول حقیقی ‎-996.2‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 127 0 1,271 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 161
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.5‎ B ‎1.4‎ M
قدرت ‎7.5‎ M - 750,570 45,402
نسبت خریدار به فروشنده 10.01
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 1 1,589 2
حجم معاملات ‎4.0‎ M ‎1.2‎ M ‎3.8‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎33.7‎ B ‎10.1‎ B ‎32.4‎ B ‎11.5‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎1.0‎ B ‎2.0‎ M ‎574.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.68
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 2 1,401 1
حجم معاملات 556,467 339,382 845,849 50,000
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎2.7‎ B ‎6.8‎ B ‎402.0‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎136.4‎ M 485,412 ‎40.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.16
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 1 1,365 5
حجم معاملات 307,500 547,650 819,823 35,327
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎4.4‎ B ‎6.5‎ B ‎280.8‎ M
قدرت ‎2.7‎ M ‎435.4‎ M 477,479 ‎5.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.63
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 1 1,459 3
حجم معاملات 941,355 644,983 ‎1.6‎ M 23,870
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎5.1‎ B ‎12.5‎ B ‎190.2‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎514.1‎ M 853,521 ‎6.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.35
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 1,362 0
حجم معاملات 706,155 483,126 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎3.9‎ B ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎3.1‎ M ‎389.9‎ M 704,662 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.35
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 1 1,182 1
حجم معاملات 386,024 157,277 535,301 8,000
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎1.3‎ B ‎4.4‎ B ‎65.2‎ M
قدرت ‎3.2‎ M ‎128.2‎ M 369,095 ‎6.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.61
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 2 1,157 5
حجم معاملات 409,304 432,435 752,013 89,726
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎3.5‎ B ‎6.1‎ B ‎730.4‎ M
قدرت ‎2.6‎ M ‎176.0‎ M 529,074 ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 2 1,418 1
حجم معاملات 338,463 355,288 646,389 47,362
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎2.9‎ B ‎5.3‎ B ‎387.4‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎145.3‎ M 372,882 ‎38.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.46
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 2 3,656 3
حجم معاملات 561,579 ‎1.8‎ M ‎2.1‎ M 250,112
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎14.4‎ B ‎17.0‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎3.9‎ M ‎720.3‎ M 463,717 ‎68.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.47
جریان پول حقیقی ‎-12.4‎ B
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 2 1,620 3
حجم معاملات 602,685 392,205 989,175 5,715
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎3.2‎ B ‎8.1‎ B ‎46.7‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎160.2‎ M 498,862 ‎1.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.77
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 2 1,204 3
حجم معاملات 465,639 ‎1.4‎ M ‎1.7‎ M 153,775
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎11.6‎ B ‎14.2‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎3.9‎ M ‎580.7‎ M ‎1.2‎ M ‎41.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.29
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 1,111 4
حجم معاملات 795,701 434,782 ‎1.1‎ M 97,826
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎3.5‎ B ‎9.2‎ B ‎797.3‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎177.2‎ M 830,887 ‎19.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.96
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 1 1,617 2
حجم معاملات 737,832 594,375 ‎1.3‎ M 9,493
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎4.9‎ B ‎11.0‎ B ‎78.9‎ M
قدرت ‎4.8‎ M ‎493.9‎ M 679,762 ‎3.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.99
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 264 2 1,180 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M 17,932 ‎3.1‎ M 55,000
ارزش معاملات ‎25.3‎ B ‎146.3‎ M ‎25.0‎ B ‎448.8‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎7.3‎ M ‎2.1‎ M ‎22.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.52
جریان پول حقیقی ‎302.5‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 325 1 1,268 4
حجم معاملات ‎3.7‎ M 7,236 ‎3.6‎ M 105,025
ارزش معاملات ‎30.9‎ B ‎61.1‎ M ‎30.1‎ B ‎886.4‎ M
قدرت ‎9.5‎ M ‎6.1‎ M ‎2.4‎ M ‎22.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.01
جریان پول حقیقی ‎825.3‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 430 1 1,302 5
حجم معاملات ‎6.1‎ M 37,000 ‎5.5‎ M 601,094
ارزش معاملات ‎52.5‎ B ‎318.9‎ M ‎47.6‎ B ‎5.2‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎31.9‎ M ‎3.7‎ M ‎103.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.34
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 604 5 1,605 8
حجم معاملات ‎18.0‎ M ‎3.2‎ M ‎19.3‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎155.2‎ B ‎28.0‎ B ‎167.0‎ B ‎16.3‎ B
قدرت ‎25.7‎ M ‎560.9‎ M ‎10.4‎ M ‎203.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.47
جریان پول حقیقی ‎-11.8‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 255 0 1,454 5
حجم معاملات ‎21.9‎ M 0 572,119 ‎21.3‎ M
ارزش معاملات ‎181.3‎ B 0 ‎4.7‎ B ‎176.6‎ B
قدرت ‎71.1‎ M - 326,194 ‎3.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 217.99
جریان پول حقیقی ‎176.6‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 1,067 7
حجم معاملات 369,823 202,448 364,955 207,316
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎1.6‎ B ‎2.9‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎3.4‎ M ‎159.9‎ M 270,210 ‎23.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.43
جریان پول حقیقی ‎38.5‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 2 726 5
حجم معاملات 489,610 ‎8.6‎ M ‎1.9‎ M ‎7.1‎ M
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎67.3‎ B ‎15.2‎ B ‎56.0‎ B
قدرت ‎2.3‎ M ‎3.4‎ B ‎2.1‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎-11.3‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 1,052 5
حجم معاملات 287,114 581,962 502,636 366,440
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎4.8‎ B ‎4.2‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎3.0‎ M ‎481.3‎ M 395,133 ‎60.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.61
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 2 940 3
حجم معاملات 389,552 ‎1.1‎ M 864,260 600,111
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎9.0‎ B ‎7.2‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎2.8‎ M ‎449.3‎ M 768,640 ‎167.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.65
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 1,174 0
حجم معاملات 306,521 129,909 436,430 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎1.1‎ B ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎2.5‎ M ‎112.0‎ M 320,445 -
نسبت خریدار به فروشنده 7.85
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 1 923 1
حجم معاملات 438,498 16,292 419,790 35,000
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎140.9‎ M ‎3.6‎ B ‎302.8‎ M
قدرت ‎2.8‎ M ‎14.1‎ M 393,411 ‎30.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.20
جریان پول حقیقی ‎161.8‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 182 2 861 4
حجم معاملات 778,447 276,389 584,668 470,168
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎2.4‎ B ‎5.1‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎3.7‎ M ‎120.4‎ M 591,459 ‎102.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.30
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 213 2 1,222 5
حجم معاملات 765,687 294,835 373,522 687,000
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎2.6‎ B ‎3.3‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎3.2‎ M ‎131.9‎ M 273,570 ‎123.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.76
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 188 1 1,264 10
حجم معاملات 654,130 69,339 365,037 358,432
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎634.5‎ M ‎3.3‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎3.2‎ M ‎63.4‎ M 264,248 ‎32.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.05
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 112 0 1,373 6
حجم معاملات 315,038 0 309,776 5,262
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B ‎49.0‎ M
قدرت ‎2.6‎ M - 210,278 817,364
نسبت خریدار به فروشنده 12.47
جریان پول حقیقی ‎49.0‎ M
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 0 1,156 4
حجم معاملات 488,246 0 245,749 242,497
ارزش معاملات ‎4.6‎ B 0 ‎2.3‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎3.3‎ M - 198,980 ‎56.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.52
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 127 0 1,043 5
حجم معاملات 391,025 0 334,058 56,967
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎537.8‎ M
قدرت ‎2.9‎ M - 302,350 ‎10.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.61
جریان پول حقیقی ‎537.8‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 1,177 2
حجم معاملات 183,849 0 173,793 10,056
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.6‎ B ‎95.3‎ M
قدرت ‎1.8‎ M - 139,979 ‎4.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.97
جریان پول حقیقی ‎95.3‎ M
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 1 1,085 3
حجم معاملات 247,116 261 227,099 20,278
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎2.5‎ M ‎2.2‎ B ‎192.8‎ M
قدرت ‎2.6‎ M 248,211 199,052 ‎6.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.97
جریان پول حقیقی ‎190.4‎ M
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 1 1,608 4
حجم معاملات 596,088 5,200 589,488 11,800
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎49.7‎ M ‎5.6‎ B ‎112.7‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎5.0‎ M 350,100 ‎2.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.13
جریان پول حقیقی ‎63.0‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 0 1,037 5
حجم معاملات 701,992 0 662,069 39,923
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.3‎ B ‎380.4‎ M
قدرت ‎5.4‎ M - 608,376 ‎7.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.87
جریان پول حقیقی ‎380.4‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 0 980 2
حجم معاملات 391,159 0 391,047 112
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎6.2‎ M - 383,944 53,883
نسبت خریدار به فروشنده 16.07
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 0 1,104 3
حجم معاملات 337,784 0 332,121 5,663
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎54.8‎ M
قدرت ‎4.0‎ M - 290,937 ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.69
جریان پول حقیقی ‎54.8‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 1,265 2
حجم معاملات 455,232 55 450,342 4,945
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 532,345 ‎4.4‎ B ‎47.9‎ M
قدرت ‎5.6‎ M 53,235 344,574 ‎2.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.39
جریان پول حقیقی ‎47.3‎ M
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 1,210 1
حجم معاملات 539,982 0 539,926 56
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 541,856
قدرت ‎6.6‎ M - 431,762 54,186
نسبت خریدار به فروشنده 15.32
جریان پول حقیقی 541,856
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 1,590 1
حجم معاملات 574,853 0 574,797 56
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎5.6‎ B 545,048
قدرت ‎6.0‎ M - 351,855 54,505
نسبت خریدار به فروشنده 17.10
جریان پول حقیقی 545,048
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 1,410 0
حجم معاملات 581,614 0 581,614 0
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - 399,870 -
نسبت خریدار به فروشنده 13.82
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 1,699 3
حجم معاملات 857,848 3,839 609,394 252,293
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎37.1‎ M ‎5.9‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎8.0‎ M ‎3.7‎ M 346,411 ‎81.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 23.00
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 1 1,376 2
حجم معاملات 534,876 56 528,640 6,292
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 532,336 ‎5.0‎ B ‎59.8‎ M
قدرت ‎4.2‎ M 53,234 365,207 ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.41
جریان پول حقیقی ‎59.3‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 1,567 5
حجم معاملات 643,159 46,840 678,904 11,095
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎443.3‎ M ‎6.4‎ B ‎105.0‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎44.3‎ M 410,029 ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.40
جریان پول حقیقی ‎-338.3‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 1,389 4
حجم معاملات 849,249 0 849,056 193
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B ‎1.8‎ M
قدرت ‎11.3‎ M - 570,866 45,061
نسبت خریدار به فروشنده 19.85
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 1,105 1
حجم معاملات 309,971 0 309,915 56
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 510,496
قدرت ‎3.2‎ M - 255,673 51,050
نسبت خریدار به فروشنده 12.42
جریان پول حقیقی 510,496
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 0 1,336 4
حجم معاملات 414,474 0 414,251 223
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B ‎2.0‎ M
قدرت ‎4.6‎ M - 281,201 50,560
نسبت خریدار به فروشنده 16.30
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ M
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 1,515 2
حجم معاملات 395,968 300,000 695,856 112
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎2.7‎ B ‎6.3‎ B ‎1.0‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎271.7‎ M 415,952 50,714
نسبت خریدار به فروشنده 11.05
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 1 1,613 1
حجم معاملات 787,993 99,944 887,901 36
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎902.6‎ M ‎8.0‎ B 325,116
قدرت ‎5.2‎ M ‎90.3‎ M 497,125 32,512
نسبت خریدار به فروشنده 10.53
جریان پول حقیقی ‎-902.3‎ M
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 1 1,254 4
حجم معاملات 408,460 137,952 532,716 13,696
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎1.2‎ B ‎4.8‎ B ‎123.2‎ M
قدرت ‎3.2‎ M ‎124.1‎ M 382,077 ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.43
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 1,331 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 475,656 ‎1.8‎ M 56
ارزش معاملات ‎12.4‎ B ‎4.3‎ B ‎16.7‎ B 505,456
قدرت ‎9.4‎ M ‎214.7‎ M ‎1.3‎ M 50,546
نسبت خریدار به فروشنده 7.54
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 2 1,289 5
حجم معاملات 998,302 ‎1.6‎ M ‎2.2‎ M 421,482
ارزش معاملات ‎9.4‎ B ‎15.0‎ B ‎20.4‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎5.0‎ M ‎749.8‎ M ‎1.6‎ M ‎79.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.16
جریان پول حقیقی ‎-11.0‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 1 1,002 6
حجم معاملات 322,214 251,207 573,085 336
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎2.4‎ B ‎5.6‎ B ‎3.3‎ M
قدرت ‎2.8‎ M ‎244.2‎ M 555,984 54,438
نسبت خریدار به فروشنده 5.12
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 2 1,671 5
حجم معاملات 269,224 599,706 868,682 248
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎5.9‎ B ‎8.5‎ B ‎2.4‎ M
قدرت ‎2.8‎ M ‎294.8‎ M 511,072 48,762
نسبت خریدار به فروشنده 5.45
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 4 1,714 2
حجم معاملات 939,868 593,270 ‎1.5‎ M 38,996
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎5.8‎ B ‎14.7‎ B ‎384.3‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎146.2‎ M 859,175 ‎19.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.77
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 4 1,349 2
حجم معاملات 352,037 269,474 590,028 31,483
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎2.7‎ B ‎5.9‎ B ‎313.4‎ M
قدرت ‎3.2‎ M ‎67.1‎ M 435,370 ‎15.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.45
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 1 1,641 4
حجم معاملات 930,160 100,000 ‎1.0‎ M 1,224
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎1.0‎ B ‎10.3‎ B ‎12.3‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎100.5‎ M 629,902 307,408
نسبت خریدار به فروشنده 7.73
جریان پول حقیقی ‎-992.3‎ M
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 252 2 8,868 3
حجم معاملات ‎2.2‎ M 166,623 ‎1.8‎ M 540,783
ارزش معاملات ‎22.0‎ B ‎1.7‎ B ‎18.2‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎83.4‎ M 205,627 ‎180.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 42.42
جریان پول حقیقی ‎3.7‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 3 2,096 4
حجم معاملات ‎1.2‎ M 50,326 ‎1.2‎ M 65,168
ارزش معاملات ‎11.4‎ B ‎485.5‎ M ‎11.2‎ B ‎628.7‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎16.2‎ M 536,040 ‎15.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 23.33
جریان پول حقیقی ‎143.2‎ M
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 174 2 1,455 4
حجم معاملات 879,792 300,256 ‎1.2‎ M 224
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎2.9‎ B ‎11.4‎ B ‎2.2‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎144.9‎ M 782,495 54,040
نسبت خریدار به فروشنده 6.24
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 0 1,561 2
حجم معاملات 541,221 0 541,109 112
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎5.3‎ B ‎1.1‎ M
قدرت ‎3.3‎ M - 340,680 55,037
نسبت خریدار به فروشنده 9.82
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ M
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 133 1 1,825 5
حجم معاملات 496,882 45,791 542,393 280
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎453.0‎ M ‎5.4‎ B ‎2.8‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎45.3‎ M 294,022 55,401
نسبت خریدار به فروشنده 12.57
جریان پول حقیقی ‎-450.2‎ M
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 1 1,881 3
حجم معاملات 597,678 2,709 599,449 938
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎26.9‎ M ‎6.0‎ B ‎9.3‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎2.7‎ M 316,679 310,697
نسبت خریدار به فروشنده 11.80
جریان پول حقیقی ‎-17.6‎ M
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 1 1,830 3
حجم معاملات 577,671 47,291 624,794 168
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎472.2‎ M ‎6.2‎ B ‎1.7‎ M
قدرت ‎2.7‎ M ‎47.2‎ M 340,871 55,910
نسبت خریدار به فروشنده 8.02
جریان پول حقیقی ‎-470.5‎ M
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 176 0 1,740 6
حجم معاملات 663,325 0 661,795 1,530
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B ‎15.5‎ M
قدرت ‎3.8‎ M - 385,134 258,213
نسبت خریدار به فروشنده 9.91
جریان پول حقیقی ‎15.5‎ M
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 0 2,928 4
حجم معاملات 929,194 0 926,058 3,136
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.5‎ B ‎32.0‎ M
قدرت ‎6.0‎ M - 322,824 800,229
نسبت خریدار به فروشنده 18.71
جریان پول حقیقی ‎32.0‎ M
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 1 2,443 4
حجم معاملات 738,259 2,845 702,365 38,739
ارزش معاملات ‎7.6‎ B ‎29.1‎ M ‎7.2‎ B ‎396.5‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎2.9‎ M 294,257 ‎9.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.95
جریان پول حقیقی ‎367.4‎ M
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 0 2,172 2
حجم معاملات 814,619 0 733,581 81,038
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎7.5‎ B ‎823.8‎ M
قدرت ‎4.7‎ M - 343,317 ‎41.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.78
جریان پول حقیقی ‎823.8‎ M
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 174 0 2,355 2
حجم معاملات 594,230 0 594,140 90
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 922,410
قدرت ‎3.5‎ M - 258,571 46,121
نسبت خریدار به فروشنده 13.54
جریان پول حقیقی 922,410
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 0 2,242 3
حجم معاملات 841,693 0 841,525 168
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎8.6‎ B ‎1.7‎ M
قدرت ‎4.5‎ M - 385,367 57,495
نسبت خریدار به فروشنده 11.68
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ M
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 1 1,899 4
حجم معاملات 618,067 2,433 574,604 45,896
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎24.9‎ M ‎5.9‎ B ‎469.8‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎2.5‎ M 309,723 ‎11.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.01
جریان پول حقیقی ‎444.9‎ M
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 0 1,834 4
حجم معاملات 497,267 0 497,070 197
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B ‎2.0‎ M
قدرت ‎3.7‎ M - 278,782 50,659
نسبت خریدار به فروشنده 13.39
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ M
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 210 0 2,578 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 815,158 215,665
ارزش معاملات ‎10.7‎ B 0 ‎8.5‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎5.1‎ M - 328,055 ‎111.9‎ M