سرمایه گذاریها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وسکرمان (‎0.23) 430 (‎0.47) 431 ‎105.4‎ M ‎45.4‎ B -
وساغربی (‎0.46) 435 (‎-0.92) 429 ‎49.8‎ M ‎21.3‎ B -
وسکرد (‎0.23) 434 (‎-0.46) 431 ‎46.0‎ M ‎19.8‎ B -
وسکرشا (‎-0.69) 432 (‎-0.69) 432 ‎24.3‎ M ‎10.5‎ B -
وسلرستا (‎-3.97) 460 (‎-1.67) 471 ‎17.8‎ M ‎8.2‎ B -
وساشرقی (‎0.47) 431 (‎0.00) 429 ‎14.1‎ M ‎6.0‎ B -
وسگیلا (‎-0.46) 432 (‎-0.23) 433 ‎11.9‎ M ‎5.1‎ B -
وفتخار (‎-0.17) 3,459 (‎-0.32) 3,454 ‎10.8‎ M ‎37.4‎ B -
وسیستا (‎-3.90) 740 (‎0.00) 770 849,574 ‎628.7‎ M -
معیار (‎-2.68) 72,500 (‎2.35) 76,250 395,859 ‎30.2‎ B -
وسخوز (‎-4.90) 602 (‎0.00) 633 228,137 ‎137.3‎ M -
وسرضوی (‎-4.97) 689 (‎0.00) 725 124,913 ‎86.1‎ M -
وسصفا (‎-4.94) 693 (‎0.00) 729 120,409 ‎83.4‎ M -
واتی (‎2.87) 10,760 (‎0.19) 10,480 102,808 ‎1.1‎ B -
وسگلستا (‎-5.00) 703 (‎0.00) 740 48,000 ‎33.7‎ M -
وسمازن (‎-4.12) 930 (‎0.00) 970 32,474 ‎30.2‎ M -
وساربیل (‎-4.69) 1,220 (‎0.00) 1,280 22,465 ‎27.4‎ M -
وسمرکز (‎-5.00) 1,330 (‎0.00) 1,400 8,492 ‎11.3‎ M -
وسهرمز (‎0.31) 650 (‎0.00) 648 0 0 -
وصنا (‎0.78) 3,380 (‎0.00) 3,354 0 0 -
صبا (‎0.41) 4,910 (‎0.00) 4,890 0 0 -
وسخراش (‎-4.97) 1,301 (‎0.00) 1,369 0 0 -
واعتبار (‎-1.62) 3,038 (‎0.00) 3,088 0 0 -
وآفر (‎0.00) 31,650 (‎0.00) 31,650 0 0 -
وسقم (‎-4.95) 1,266 (‎0.00) 1,332 0 0 -
وکادو (‎0.00) 18,380 (‎0.00) 18,380 0 0 -
وجامی (‎-0.74) 4,294 (‎0.00) 4,326 0 0 -
وصنعت (‎-1.26) 2,272 (‎0.00) 2,301 0 0 -
ومهان (‎1.96) 5,730 (‎0.00) 5,620 0 0 -
وسیلام (‎-4.84) 1,180 (‎0.00) 1,240 0 0 -
بهیر (‎0.00) 7,900 (‎0.00) 7,900 0 0 -
وسیزد (‎-4.95) 1,211 (‎0.00) 1,274 0 0 -
وبرق (‎-0.24) 82,800 (‎0.00) 83,000 0 0 -
فلات (‎2.76) 10,430 (‎0.00) 10,150 0 0 -
ودانا (‎0.00) 1 (‎0.00) 1 0 0 -
وکبهمن (‎1.16) 6,130 (‎0.00) 6,060 0 0 -
گوهران (‎0.35) 5,710 (‎0.00) 5,690 0 0 -
سدبیر (‎-0.52) 28,750 (‎0.00) 28,900 0 0 -
وسکهبو (‎-4.42) 1,080 (‎0.00) 1,130 0 0 -
وسفارس (‎-4.95) 979 (‎0.00) 1,030 0 0 -
وسپهر (‎1.31) 8,510 (‎0.00) 8,400 0 0 -
وتوصا (‎1.55) 9,850 (‎0.00) 9,700 0 0 -
وسپه (‎0.11) 8,970 (‎0.00) 8,960 0 0 -
وایرا (‎-2.11) 2,092 (‎0.00) 2,137 0 0 -
وملت (‎0.09) 2,340 (‎0.00) 2,338 0 0 -
وشمال (‎0.43) 23,550 (‎0.00) 23,450 0 0 -
وسکاب (‎-0.10) 2,947 (‎0.00) 2,950 0 0 -
وبیمه (‎-0.99) 1,697 (‎0.00) 1,714 0 0 -
وخارزم (‎1.20) 5,040 (‎0.00) 4,980 0 0 -
آریان (‎0.14) 7,100 (‎0.00) 7,090 0 0 -
وسخراج (‎-9.96) 1,989 (‎0.00) 2,209 0 0 -
مدیریت (‎-1.44) 8,920 (‎0.00) 9,050 0 0 -
پردیس (‎1.00) 3,117 (‎0.00) 3,086 0 0 -
وهامون (‎22.66) 2,290 (‎0.00) 1,867 0 0 -
وسهمدا (‎-0.19) 512 (‎0.00) 513 0 0 -
وآوا (‎1.17) 3,558 (‎0.00) 3,517 0 0 -
وتوسم (‎-0.68) 4,500 (‎0.00) 4,531 0 0 -
وبهمن (‎-0.38) 15,800 (‎0.00) 15,860 0 0 -
وبوعلی (‎-0.19) 5,200 (‎0.00) 5,210 0 0 -
ولقمان (‎0.00) 5,039 (‎0.00) 5,039 0 0 -
ومدیر (‎-0.32) 4,390 (‎0.00) 4,404 0 0 -
وپویا (‎3.41) 2,488 (‎0.00) 2,406 0 0 -
وآرین (‎0.49) 1,227 (‎0.00) 1,221 0 0 -
وامین (‎0.44) 11,450 (‎0.00) 11,400 0 0 -
ونیکی (‎0.51) 9,920 (‎0.00) 9,870 0 0 -
سرچشمه (‎2.13) 4,597 (‎0.00) 4,501 0 0 -
وساپا (‎-0.83) 4,790 (‎0.00) 4,830 0 0 -
اعتلا (‎-2.90) 4,559 (‎0.00) 4,695 0 0 -
وسزنجان (‎-4.93) 1,349 (‎0.00) 1,419 0 0 -
سنوین (‎-0.80) 6,170 (‎0.00) 6,220 0 0 -
وسبوشهر (‎-4.76) 1,200 (‎0.00) 1,260 0 0 -
وسبحان (‎0.41) 3,920 (‎0.00) 3,904 0 0 -
وگستر (‎-3.28) 7,070 (‎0.00) 7,310 0 0 -
فعالیت های گروه سرمایه گذاریها

شركت های فعال در این گروه در زمینه سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق برای شرکت‌ها،موسسات یا صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته‌ خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر رادر اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابند فعالیت دارند.

تاریخچه گروه سرمایه گذاریها
ارزش و تعداد شرکت های گروه سرمایه گذاریها
گروه سرمايه گذاريها با دارا بودن بیش از شصت شرکت بزرگ و کوچک چهارمین گروه بزرگ بورس کشور است که با ارزش بازار حدود یک میلیون و چهارصد هزارمیلیارد حجم نسبتا زیادی از بازار را به خود اختصاص داده است.شرکت های این گروه هرکدام به نسبت شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند اعم از شرکت های نفتی و پتروشیمی یا دارویی بازده متناسبی دارند.به طور کلی نمی توان میزان سوددهی یا زیان دهی این دست از شرکت ها را به سادگی بیان کرد ولی برای دسترسی به اینگونه اطلاعات بررسی پورتفوی هر یک از شرکت ‌ها و میزان سودآوری درآمد های حاصل از سرمایه‌گذاری اقدام مناسبی است.
بزرگترین شرکت گروه سرمایه گذاریها
در حال سرمایه گذاری صبا تامین با نماد "صبا" می باشد که با ارزش بازار 40 هزار میلیارد بزرگترین شرکت این گروه می باشد.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه سرمایه گذاریها
س. توسعه تجارت هيرمند (بهير) آخرین نمادپذیرفته شده در این گروه می باشد؛ شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند به عنوان اولین شرکت سهامی عام دانشگاهی کشور با مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران و جامعه دانشگاهی با رویکرد سرمایه گذاری در یافته های پژوهشی دانشگاهی و ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی از سال 1396 به دنبال افزایش سرمایه 60 میلیارد تومانی خود با سهامداری 30 درصدی دانشگاه علم و صنعت ایران و 70 درصدی اعضای هیئت علمی فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرده است.