1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎27.4% ‎90.9% ‎-11.0% ‎-11.8%

ولملت

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 2.71% 4,058
قیمت پایانی: 3,951
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎3.9‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎285 :EPS
‎13 :P/E
3,951 4,188
3,714

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد ولملت


92 4,442,608 (inf%)
حقیقی
130 4,527,608 (inf%)
1 85,000 (inf%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی20 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
49 میلیون تومان 36 میلیون تومان 29 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی14 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 13 میلیون تومان 12 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2.87 2.26 1.90
خروج پول حقیقی : 34 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-2 میلیارد تومان ‎-2 میلیارد تومان ‎-2 میلیارد تومان

توضیحات نماد ولملت

ولملت (واسپاری ملت) : شرکت واسپاری ملت در زمینه خرید انواع کالا و لوازم، اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی موارد نام برده فعالیت دارد. در حال حاضر آقای محمدمصطفی دعاگویی سمت مدیر عامل و آقای کمال الدین زاهدی امیری سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم ولملت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 4,058
(‎5.98)
3,951
(‎3.19)
‎4.5‎ M ‎17.9‎ B 1.39 ‎‎-335.8‎ M
1401/03/02 3,901
(‎1.38)
3,829
(‎-0.49)
‎3.5‎ M ‎13.5‎ B 1.61 ‎‎-1.8‎ B
1401/03/01 3,802
(‎-5.89)
3,848
(‎-4.75)
‎12.7‎ M ‎48.8‎ B 0.70 ‎‎-12.0‎ B
1401/02/31 4,047
(‎6.00)
4,040
(‎5.81)
‎11.7‎ M ‎47.2‎ B 1.08 ‎‎-6.0‎ B
1401/02/28 3,818
(‎6.00)
3,818
(‎6.00)
‎5.4‎ M ‎20.7‎ B 11.42 ‎‎2.1‎ B
1401/02/27 3,650
(‎5.98)
3,602
(‎4.59)
‎3.7‎ M ‎13.2‎ B 4.96 ‎‎1.7‎ B
1401/02/26 3,450
(‎5.99)
3,444
(‎5.81)
‎5.5‎ M ‎18.9‎ B 3.75 ‎‎-1.7‎ B
1401/02/25 3,243
(‎1.00)
3,255
(‎1.37)
‎4.0‎ M ‎12.9‎ B 1.40 ‎‎-33.2‎ M
1401/02/24 3,200
(‎-0.16)
3,211
(‎0.19)
‎2.3‎ M ‎7.4‎ B 1.18 ‎-
1401/02/21 3,254
(‎1.53)
3,205
(‎0.00)
‎1.4‎ M ‎4.3‎ B 1.20 ‎‎-512.8‎ M

گروه: سایر واسطه گریهای مالی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ولصنم 2,728 2,703 ‎2.9‎ میلیون ‎7.9‎ میلیارد -
ولپارس 3,212 3,227 0 0 -
ولبهمن 3,589 3,580 0 0 -
ولساپا 1,577 1,596 0 0 -
ولکار 6,420 6,420 0 0 -
وایران 2,620 2,626 0 0 -
ولیز 1,859 1,860 0 0 -
ولغدر 11,500 11,420 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت بهسازمشاركتهاي ملت-سهامي عام- ‎551 M 68.87% 0
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت ‎31 M 3.88% 20,841
شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان-سهامي خاص- ‎19 M 2.33% 0
شركت بيمه ما-سهامي عام- ‎12 M 1.51% 0
جمع کل سهامداران درصدی 76.59%
تعداد کل سهام شرکت ‎1.5‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎53.2‎ M
میانگین قیمت معامله شده 3,666 ریال
موضوع فعالیت
خرید انواع کالا و اموال منقول و غیر منقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی
جزئیات فعالیت
ولملت (واسپاری ملت) : شرکت واسپاری ملت در زمینه خرید انواع کالا و لوازم، اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری به متقاضیان در قالب عقود اجاره یا فروش اقساطی موارد نام برده فعالیت دارد. در حال حاضر آقای محمدمصطفی دعاگویی سمت مدیر عامل و آقای کمال الدین زاهدی امیری سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
مدیر عامل
محمدمصطفي دعاگويي
مدیر مالی
کمال الدین زاهدی امیری
نشانی
ایران-تهران- میدان آرژانتین- کوچه 19-پلاک 22
تلفن
87241000
فکس
87241040
پست الکترونیک
vasepary@yahoo.com
سال مالی
12/30
سرمایه
800,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 1 130 0
حجم معاملات ‎4.4‎ M 85,000 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.6‎ B ‎335.8‎ M ‎17.9‎ B 0
قدرت ‎19.1‎ M ‎33.6‎ M ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎-335.8‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 3 150 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 461,451 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.7‎ B ‎1.8‎ B ‎13.5‎ B 0
قدرت ‎14.5‎ M ‎58.9‎ M ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.61
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 2 249 1
حجم معاملات ‎9.5‎ M ‎3.2‎ M ‎12.6‎ M 65,000
ارزش معاملات ‎36.5‎ B ‎12.3‎ B ‎48.6‎ B ‎250.1‎ M
قدرت ‎13.6‎ M ‎614.2‎ M ‎19.5‎ M ‎25.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-12.0‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 3 219 3
حجم معاملات ‎9.6‎ M ‎2.1‎ M ‎11.1‎ M 620,000
ارزش معاملات ‎38.6‎ B ‎8.6‎ B ‎44.7‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎22.1‎ M ‎285.1‎ M ‎20.4‎ M ‎83.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎-6.0‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 82 3
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎4.9‎ M 556,012
ارزش معاملات ‎20.7‎ B 0 ‎18.5‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎258.3‎ M - ‎22.6‎ M ‎70.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.42
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 1 81 2
حجم معاملات ‎3.5‎ M 200,000 ‎3.0‎ M 685,000
ارزش معاملات ‎12.5‎ B ‎720.4‎ M ‎10.7‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎65.7‎ M ‎72.0‎ M ‎13.2‎ M ‎123.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.96
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 1 108 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M ‎1.0‎ M ‎5.0‎ M 513,923
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎3.4‎ B ‎17.1‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎59.5‎ M ‎344.4‎ M ‎15.9‎ M ‎88.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.75
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 1 112 0
حجم معاملات ‎4.0‎ M 10,200 ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎33.2‎ M ‎12.9‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M ‎3.3‎ M ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎-33.2‎ M
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 0 80 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 106 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 160,000 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎512.8‎ M ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎51.3‎ M ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-512.8‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 80 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 0 104 1
حجم معاملات ‎5.3‎ M 0 ‎5.2‎ M 65,000
ارزش معاملات ‎16.9‎ B 0 ‎16.7‎ B ‎207.3‎ M
قدرت ‎13.5‎ M - ‎16.0‎ M ‎20.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎207.3‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 146 1
حجم معاملات ‎4.8‎ M 34,500 ‎4.5‎ M 325,000
ارزش معاملات ‎15.0‎ B ‎107.0‎ M ‎14.1‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎19.7‎ M ‎10.7‎ M ‎9.6‎ M ‎100.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی ‎900.8‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 2 58 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 163,758 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎491.3‎ M ‎11.0‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M ‎24.6‎ M ‎18.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-491.3‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 2 53 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 206,970 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎633.3‎ M ‎5.9‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M ‎31.7‎ M ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-633.3‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 2 59 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 173,629 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎532.5‎ M ‎7.3‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M ‎26.6‎ M ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-532.5‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 78 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 231,400 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎713.2‎ M ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M ‎71.3‎ M ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-713.2‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 98 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 82 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 278,707 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎877.1‎ M ‎5.4‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M ‎87.7‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-877.1‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 102 1
حجم معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎4.7‎ M 260,000
ارزش معاملات ‎14.8‎ B 0 ‎14.0‎ B ‎769.6‎ M
قدرت ‎15.9‎ M - ‎13.8‎ M ‎77.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎769.6‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 140 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎4.1‎ M 325,000
ارزش معاملات ‎12.5‎ B 0 ‎11.6‎ B ‎914.6‎ M
قدرت ‎13.0‎ M - ‎8.3‎ M ‎91.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎914.6‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 1 85 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 74,594 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B ‎202.1‎ M ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M ‎20.2‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-202.1‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 73 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.3‎ B 0 ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی 0
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 79 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.0‎ B 0 ‎14.0‎ B 0
قدرت ‎16.5‎ M - ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 54 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 132,432 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎356.8‎ M ‎3.5‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M ‎35.7‎ M ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-356.8‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 89 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M ‎3.0‎ M ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎8.2‎ B ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎815.6‎ M ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-8.2‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 2 173 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M ‎3.5‎ M ‎8.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.4‎ B ‎9.4‎ B ‎21.8‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎471.7‎ M ‎12.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-9.4‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 0 114 0
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.6‎ B 0 ‎18.6‎ B 0
قدرت ‎15.6‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 2 87 1
حجم معاملات ‎4.7‎ M 278,714 ‎4.9‎ M 65,000
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎759.8‎ M ‎13.5‎ B ‎177.2‎ M
قدرت ‎9.9‎ M ‎38.0‎ M ‎15.5‎ M ‎17.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-582.6‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 1 96 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 58,042 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎156.7‎ M ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎15.7‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎-156.7‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 58 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.4‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎8.9‎ B ‎265.5‎ M
قدرت ‎18.7‎ M - ‎15.4‎ M ‎26.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎265.5‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 93 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎4.3‎ M 65,000
ارزش معاملات ‎11.4‎ B 0 ‎11.2‎ B ‎168.1‎ M
قدرت ‎11.3‎ M - ‎12.1‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎168.1‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 46 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.4‎ M 130,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B 0 ‎6.0‎ B ‎325.9‎ M
قدرت ‎8.3‎ M - ‎13.0‎ M ‎32.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎325.9‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 1 85 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M ‎2.4‎ M ‎6.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎5.8‎ B ‎14.9‎ B 0
قدرت ‎16.8‎ M ‎582.5‎ M ‎17.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 41 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 305,985 ‎2.1‎ M 30,000
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎724.9‎ M ‎5.0‎ B ‎71.1‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎72.5‎ M ‎12.2‎ M ‎7.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-653.8‎ M
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 42 0
حجم معاملات 830,307 0 830,307 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی 0
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 35 0
حجم معاملات 581,272 483,309 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎1.1‎ B ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M ‎114.1‎ M ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 33 0
حجم معاملات 966,506 146,474 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎344.7‎ M ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎34.5‎ M ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-344.7‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 36 2
حجم معاملات 95,387 ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M 131,710
ارزش معاملات ‎224.0‎ M ‎2.7‎ B ‎2.6‎ B ‎309.3‎ M
قدرت ‎3.7‎ M ‎266.0‎ M ‎7.2‎ M ‎15.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 57 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 354,682 ‎2.2‎ M 65,000
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎825.0‎ M ‎5.0‎ B ‎151.2‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎82.5‎ M ‎8.9‎ M ‎15.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-673.8‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 1 53 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 465,926 ‎1.4‎ M 80,000
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎1.1‎ B ‎3.3‎ B ‎183.1‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎106.7‎ M ‎6.2‎ M ‎18.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-883.4‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 1 72 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 815,423 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎1.9‎ B ‎4.6‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M ‎185.4‎ M ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 54 0
حجم معاملات 922,798 427,593 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎966.8‎ M ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M ‎96.7‎ M ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-966.8‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 61 0
حجم معاملات 586,259 ‎1.2‎ M ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎2.7‎ B ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎268.5‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 51 0
حجم معاملات 741,865 548,657 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎1.2‎ B ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎123.7‎ M ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 1 48 0
حجم معاملات 342,326 ‎2.5‎ M ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎769.2‎ M ‎5.6‎ B ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M ‎555.1‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 1 64 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M 7,290 ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎16.3‎ M ‎10.7‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M ‎1.6‎ M ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-16.3‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 1 89 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 1,272 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.2‎ B ‎2.8‎ M ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M 283,783 ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.43
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 37 0
حجم معاملات 521,174 ‎5.0‎ M ‎5.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎10.9‎ B ‎12.1‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎1.1‎ B ‎32.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی ‎-10.9‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 43 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 10,708 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎23.5‎ M ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M ‎2.4‎ M ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-23.5‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 41 0
حجم معاملات 952,528 0 952,528 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 110 1
حجم معاملات ‎6.0‎ M 0 ‎5.8‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎13.1‎ B 0 ‎12.6‎ B ‎437.4‎ M
قدرت ‎26.1‎ M - ‎11.5‎ M ‎43.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی ‎437.4‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 1 38 1
حجم معاملات ‎6.5‎ M 65,000 ‎3.6‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎13.8‎ B ‎137.3‎ M ‎7.7‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎17.0‎ M ‎13.7‎ M ‎20.3‎ M ‎620.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎6.1‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 31 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 905,782 608,534
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎2.0‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎5.2‎ M - ‎6.5‎ M ‎134.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 0 39 0
حجم معاملات 508,487 0 508,487 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 40 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.1‎ M 83,230
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.7‎ B ‎185.7‎ M
قدرت ‎8.3‎ M - ‎11.8‎ M ‎18.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎185.7‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 27 0
حجم معاملات 559,779 0 559,779 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 30 0
حجم معاملات 335,641 0 335,641 0
ارزش معاملات ‎756.5‎ M 0 ‎756.5‎ M 0
قدرت ‎2.5‎ M - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 34 0
حجم معاملات 510,379 80,000 590,379 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎180.4‎ M ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎18.0‎ M ‎3.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎-180.4‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 54 0
حجم معاملات 944,098 ‎1.5‎ M ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎3.4‎ B ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎12.5‎ M ‎342.6‎ M ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 51 0
حجم معاملات 445,296 382,280 827,576 0
ارزش معاملات ‎998.8‎ M ‎857.5‎ M ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎2.9‎ M ‎85.7‎ M ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-857.5‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 58 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 493,295 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎1.1‎ B ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎110.8‎ M ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 1 25 0
حجم معاملات 601,408 ‎2.3‎ M ‎2.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎5.1‎ B ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎3.1‎ M ‎506.3‎ M ‎25.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.12
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 1 40 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎1.0‎ M ‎2.2‎ M 63,473
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎2.3‎ B ‎5.0‎ B ‎146.1‎ M
قدرت ‎6.2‎ M ‎230.2‎ M ‎12.5‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 0 79 0
حجم معاملات ‎6.2‎ M 0 ‎6.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎18.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 4 92 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎3.9‎ M ‎7.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎9.4‎ B ‎17.5‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M ‎235.4‎ M ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-9.4‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 47 0
حجم معاملات 812,106 886,890 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎2.2‎ B ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎216.2‎ M ‎8.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 2 87 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎3.2‎ M ‎6.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎7.7‎ B ‎14.6‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M ‎384.5‎ M ‎16.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-7.7‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 2 70 0
حجم معاملات 831,879 ‎2.2‎ M ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎5.4‎ B ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎268.0‎ M ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 1 119 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 65,000 ‎5.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎157.2‎ M ‎12.8‎ B 0
قدرت ‎17.8‎ M ‎15.7‎ M ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی ‎-157.2‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 1 77 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 316,605 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎747.8‎ M ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎74.8‎ M ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-747.8‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 2 144 1
حجم معاملات 788,925 ‎6.7‎ M ‎7.4‎ M 70,000
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎15.7‎ B ‎17.4‎ B ‎164.8‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎786.8‎ M ‎12.1‎ M ‎16.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-15.6‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 5 0
حجم معاملات 536,356 0 536,356 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎25.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 1 32 0
حجم معاملات 582,566 300,000 882,566 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎716.4‎ M ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M ‎71.6‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-716.4‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 2 56 0
حجم معاملات 667,132 410,000 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎986.1‎ M ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M ‎49.3‎ M ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-986.1‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 3 106 0
حجم معاملات ‎4.5‎ M ‎2.4‎ M ‎6.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎5.8‎ B ‎16.6‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎192.0‎ M ‎15.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 1 50 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 200,000 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎508.4‎ M ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M ‎50.8‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-508.4‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 1 103 0
حجم معاملات ‎6.2‎ M 400,000 ‎6.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.2‎ B ‎1.0‎ B ‎17.3‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎104.1‎ M ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-1.0‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 52 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 168 0 132 0
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎5.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎14.7‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 304 2 132 0
حجم معاملات ‎17.9‎ M ‎5.7‎ M ‎23.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.3‎ B ‎16.5‎ B ‎67.8‎ B 0
قدرت ‎16.9‎ M ‎824.0‎ M ‎51.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی ‎-16.5‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 0 65 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.1‎ B 0 ‎9.1‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 131 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.2‎ B 0 ‎13.2‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M - ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 90 0 189 0
حجم معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.7‎ B 0 ‎15.7‎ B 0
قدرت ‎17.5‎ M - ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.10
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 0 147 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 0 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.6‎ B 0 ‎12.6‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M - ‎8.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 144 0
حجم معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.9‎ B 0 ‎17.9‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M - ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 0 194 0
حجم معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.0‎ B 0 ‎15.0‎ B 0
قدرت ‎10.0‎ M - ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی 0
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 1 130 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 305,847 ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B ‎930.4‎ M ‎10.2‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎93.0‎ M ‎7.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-930.4‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 1 74 0
حجم معاملات ‎7.1‎ M ‎1.3‎ M ‎8.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.0‎ B ‎4.1‎ B ‎26.0‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M ‎405.9‎ M ‎35.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 0 92 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 14,897
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎12.6‎ B ‎48.0‎ M
قدرت ‎15.4‎ M - ‎13.7‎ M ‎4.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎48.0‎ M
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 108 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M ‎1.3‎ M ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎4.3‎ B ‎19.5‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎429.5‎ M ‎18.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 96 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 1 177 0
حجم معاملات ‎6.2‎ M 981,218 ‎7.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.0‎ B ‎3.2‎ B ‎23.2‎ B 0
قدرت ‎21.3‎ M ‎315.3‎ M ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 137 0
حجم معاملات ‎8.8‎ M 0 ‎8.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎27.1‎ B 0 ‎27.1‎ B 0
قدرت ‎16.8‎ M - ‎19.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 1 196 0
حجم معاملات ‎6.4‎ M 24,149 ‎6.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.9‎ B ‎78.1‎ M ‎20.9‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M ‎7.8‎ M ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎-78.1‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 0 121 1
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎15.1‎ B 0 ‎15.0‎ B ‎81.7‎ M
قدرت ‎9.3‎ M - ‎12.4‎ M ‎8.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎81.7‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 1 207 2
حجم معاملات ‎5.1‎ M 77,336 ‎5.1‎ M 80,836
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎240.9‎ M ‎16.0‎ B ‎251.8‎ M
قدرت ‎7.6‎ M ‎24.1‎ M ‎7.7‎ M ‎12.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎10.9‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 0 266 0
حجم معاملات ‎10.6‎ M 0 ‎10.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.1‎ B 0 ‎33.1‎ B 0
قدرت ‎16.0‎ M - ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 436 1 382 1
حجم معاملات ‎19.7‎ M 2,000