1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-4.4% ‎-2.6% ‎45.5% ‎64.2%

کابگن

بازار پایه قرمز فرابورس
آخرین قیمت: -0.92% 8,620
قیمت پایانی: 8,700
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 286,369
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎554 :EPS
‎15 :P/E
8,700 9,222
8,178

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد کابگن


6 16,193 (inf%)
حقیقی
1 16,193 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی2 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
5 میلیون تومان 5 میلیون تومان 5 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی14 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
12 میلیون تومان 12 میلیون تومان 10 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.57 0.59 0.64
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد کابگن

کابگن (شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه) : شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه در سال 1343 تاسیس و در سال 1351 به بهره برداری رسید.فعالیت و تولید این شرکت در زمینه ساخت و تولید انواع شیشه های ساده، مشجر،مسلح، شیشه های طلقی و ایمنی اتومبیل و همچنین شیشه های ایمنی ساختمانی میباشد. این مجموعه علاوه بر فعالیت در زمینه تولید انواع شیشه در زمینه سرمایه گذاری نیز فعالیت دارد. مدیرعامل: زهرا ع مقسمي مدیرمالی: سرمایه : 93900
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم کابگن در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 8,620
(‎-0.92)
8,700
(‎0.00)
16,193 ‎140.9‎ M 0.17 ‎-
1401/03/02 8,630
(‎-0.92)
8,700
(‎-0.11)
24,297 ‎211.4‎ M 0.86 ‎-
1401/03/01 8,630
(‎-0.92)
8,710
(‎0.00)
5,998 ‎52.2‎ M 0.67 ‎-
1401/02/31 8,650
(‎-0.92)
8,710
(‎-0.23)
58,097 ‎506.0‎ M 0.10 ‎-
1401/02/28 8,700
(‎-0.91)
8,730
(‎-0.57)
214,123 ‎1.9‎ B 1.24 ‎-
1401/02/27 8,700
(‎-0.91)
8,780
(‎0.00)
12,425 ‎109.1‎ M 0.25 ‎-
1401/02/26 8,730
(‎-0.91)
8,780
(‎-0.34)
116,541 ‎1.0‎ B 0.60 ‎-
1401/02/25 8,760
(‎-0.90)
8,810
(‎-0.34)
113,911 ‎1.0‎ B 0.74 ‎-
1401/02/24 8,830
(‎-0.90)
8,840
(‎-0.79)
255,300 ‎2.3‎ B 0.80 ‎-
1401/02/21 8,830
(‎-0.90)
8,910
(‎0.00)
5,855 ‎52.2‎ M 0.25 ‎-

گروه: سایر محصولات کانی غیرفلزی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کفرا 11,990 12,060 ‎5.2‎ میلیون ‎62.5‎ میلیارد -
کخاک 18,110 17,770 ‎1.6‎ میلیون ‎27.9‎ میلیارد -
شلیا 29,650 29,650 655,855 ‎19.4‎ میلیارد -
کباده 18,640 18,640 256,010 ‎4.8‎ میلیارد -
سپرمی 26,550 26,550 10,190 ‎270.5‎ میلیون -
کاذر 14,250 14,320 0 0 -
کفرآور 18,700 18,750 0 0 -
کایتا 38,550 37,800 0 0 -
کپشیر 11,300 11,340 0 0 -
کرازی 1,590 1,604 0 0 -
کمرجان 5,910 5,850 0 0 -
کمینا 10,620 10,610 0 0 -
کگاز 16,350 16,260 0 0 -
سایرا 28,800 29,200 0 0 -
ساذری 5,860 5,780 0 0 -
کتوکا 8,700 8,670 0 0 -
کقزوی 15,600 15,530 0 0 -
کهمدا 12,570 12,760 0 0 -
کسرا 7,220 7,280 0 0 -
سفارود 6,410 6,430 0 0 -
کفپارس 4,694 4,795 0 0 -
کسرام 6,100 6,070 0 0 -
کساپا 16,190 15,950 0 0 -
سفاسی 3,174 3,231 0 0 -
کورز 35,419 33,662 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎63 M 66.83% 0
شخص حقيقي ‎5 M 5.60% 0
شخص حقيقي ‎3 M 3.43% 0
شخص حقيقي ‎2 M 2.53% 0
شخص حقيقي ‎2 M 2.12% 0
شخص حقيقي ‎2 M 2.01% 0
شخص حقيقي ‎1 M 1.53% 0
جمع کل سهامداران درصدی 84.05%
تعداد کل سهام شرکت ‎93.9‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 816,885
میانگین قیمت معامله شده 8,751 ریال
موضوع فعالیت
تولید شیشه جام وشیشه های ایمنی
جزئیات فعالیت
کابگن (شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه) : شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه در سال 1343 تاسیس و در سال 1351 به بهره برداری رسید.فعالیت و تولید این شرکت در زمینه ساخت و تولید انواع شیشه های ساده، مشجر،مسلح، شیشه های طلقی و ایمنی اتومبیل و همچنین شیشه های ایمنی ساختمانی میباشد. این مجموعه علاوه بر فعالیت در زمینه تولید انواع شیشه در زمینه سرمایه گذاری نیز فعالیت دارد. مدیرعامل: زهرا ع مقسمي مدیرمالی: سرمایه : 93900
مدیر عامل
زهرا ع مقسمي
مدیر مالی
نشانی
استان قزوین شهرک صنعتی البرز انتهای حکمت 6
تلفن
88717002,7- 02822223171الي3
فکس
02822223008
پست الکترونیک
info@abguineh.ir
سال مالی
12/29
سرمایه
93,900
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 1 0
حجم معاملات 16,193 0 16,193 0
ارزش معاملات ‎140.9‎ M 0 ‎140.9‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎14.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 6 0
حجم معاملات 24,297 0 24,297 0
ارزش معاملات ‎211.4‎ M 0 ‎211.4‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 5,998 0 5,998 0
ارزش معاملات ‎52.2‎ M 0 ‎52.2‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 1 0
حجم معاملات 58,097 0 58,097 0
ارزش معاملات ‎506.0‎ M 0 ‎506.0‎ M 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎50.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 0 31 0
حجم معاملات 214,123 0 214,123 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 12,425 0 12,425 0
ارزش معاملات ‎109.1‎ M 0 ‎109.1‎ M 0
قدرت ‎2.7‎ M - ‎10.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 0 9 0
حجم معاملات 116,541 0 116,541 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B 0 ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M - ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 14 0
حجم معاملات 113,911 0 113,911 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B 0 ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 16 0
حجم معاملات 255,300 0 255,300 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎11.3‎ M - ‎14.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 5,855 0 5,855 0
ارزش معاملات ‎52.2‎ M 0 ‎52.2‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 3 0
حجم معاملات 30,091 0 30,091 0
ارزش معاملات ‎268.1‎ M 0 ‎268.1‎ M 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎8.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 6,750 0 6,750 0
ارزش معاملات ‎60.2‎ M 0 ‎60.2‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 1 0
حجم معاملات 27,357 0 27,357 0
ارزش معاملات ‎244.0‎ M 0 ‎244.0‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎24.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 22 0
حجم معاملات 302,826 0 302,826 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B 0 ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎16.9‎ M - ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی 0
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 3 0
حجم معاملات 13,957 0 13,957 0
ارزش معاملات ‎125.5‎ M 0 ‎125.5‎ M 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 3 0
حجم معاملات 17,397 0 17,397 0
ارزش معاملات ‎156.4‎ M 0 ‎156.4‎ M 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 7 0
حجم معاملات 13,655 0 13,655 0
ارزش معاملات ‎122.9‎ M 0 ‎122.9‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 10 0
حجم معاملات 53,492 0 53,492 0
ارزش معاملات ‎481.4‎ M 0 ‎481.4‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 33 0
حجم معاملات 216,810 0 216,810 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 22 0
حجم معاملات 164,476 0 164,476 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی 0
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 18 0
حجم معاملات 237,179 0 237,179 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B 0 ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 9 0
حجم معاملات 88,854 0 88,854 0
ارزش معاملات ‎803.2‎ M 0 ‎803.2‎ M 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎8.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 0 22 0
حجم معاملات 290,631 0 290,631 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 12 0
حجم معاملات 89,255 0 89,255 0
ارزش معاملات ‎789.0‎ M 0 ‎789.0‎ M 0
قدرت ‎7.9‎ M - ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی 0
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 5 0
حجم معاملات 50,000 0 50,000 0
ارزش معاملات ‎440.5‎ M 0 ‎440.5‎ M 0
قدرت ‎22.0‎ M - ‎8.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 5 0
حجم معاملات 25,161 0 25,161 0
ارزش معاملات ‎221.4‎ M 0 ‎221.4‎ M 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 10 0
حجم معاملات 301,214 0 301,214 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎26.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 6 0
حجم معاملات 56,217 0 56,217 0
ارزش معاملات ‎485.2‎ M 0 ‎485.2‎ M 0
قدرت ‎16.2‎ M - ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 7 0
حجم معاملات 62,425 0 62,425 0
ارزش معاملات ‎537.5‎ M 0 ‎537.5‎ M 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 37 0
حجم معاملات 297,833 0 297,833 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎10.7‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 22 0
حجم معاملات 231,975 0 231,975 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎11.1‎ M - ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 29 0
حجم معاملات 116,155 0 116,155 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B 0 ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 56 0
حجم معاملات 620,153 0 620,153 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎5.4‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 58 0
حجم معاملات 903,143 0 903,143 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎10.2‎ M - ‎13.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 18,807 0 18,807 0
ارزش معاملات ‎163.4‎ M 0 ‎163.4‎ M 0
قدرت ‎4.1‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 2,479 0 2,479 0
ارزش معاملات ‎21.7‎ M 0 ‎21.7‎ M 0
قدرت 543,521 - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 10,269 0 10,269 0
ارزش معاملات ‎90.9‎ M 0 ‎90.9‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 3 0
حجم معاملات 9,274 0 9,274 0
ارزش معاملات ‎82.9‎ M 0 ‎82.9‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 2,327 0 2,327 0
ارزش معاملات ‎20.8‎ M 0 ‎20.8‎ M 0
قدرت 693,446 - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,819 0 1,819 0
ارزش معاملات ‎16.3‎ M 0 ‎16.3‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - 813,093 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 580 0 580 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 518,520 - 518,520 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 5,600 0 5,600 0
ارزش معاملات ‎50.1‎ M 0 ‎50.1‎ M 0
قدرت ‎2.5‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,150 0 1,150 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ M 0 ‎10.3‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 2,332 0 2,332 0
ارزش معاملات ‎20.8‎ M 0 ‎20.8‎ M 0
قدرت 694,936 - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 4 0
حجم معاملات 25,850 0 25,850 0
ارزش معاملات ‎231.1‎ M 0 ‎231.1‎ M 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎5.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 4 0
حجم معاملات 18,053 0 18,053 0
ارزش معاملات ‎161.6‎ M 0 ‎161.6‎ M 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 5,820 0 5,820 0
ارزش معاملات ‎52.1‎ M 0 ‎52.1‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 3 0
حجم معاملات 110,866 0 110,866 0
ارزش معاملات ‎993.4‎ M 0 ‎993.4‎ M 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎33.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 6 0
حجم معاملات 35,822 0 35,822 0
ارزش معاملات ‎323.5‎ M 0 ‎323.5‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 2,079 0 2,079 0
ارزش معاملات ‎18.8‎ M 0 ‎18.8‎ M 0
قدرت 939,708 - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 8 0
حجم معاملات 167,825 0 167,825 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎15.2‎ M - ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 100 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.9‎ B 0 ‎14.9‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎14.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 7 0
حجم معاملات 21,329 0 21,329 0
ارزش معاملات ‎194.3‎ M 0 ‎194.3‎ M 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 601 0 601 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎5.4‎ M 0
قدرت 542,102 - 271,051 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 4,001 0 4,001 0
ارزش معاملات ‎35.8‎ M 0 ‎35.8‎ M 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 6 0
حجم معاملات 23,688 0 23,688 0
ارزش معاملات ‎209.9‎ M 0 ‎209.9‎ M 0
قدرت ‎21.0‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 8 0
حجم معاملات 12,185 0 12,185 0
ارزش معاملات ‎105.9‎ M 0 ‎105.9‎ M 0
قدرت ‎3.5‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.67
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 4 0
حجم معاملات 6,605 0 6,605 0
ارزش معاملات ‎56.9‎ M 0 ‎56.9‎ M 0
قدرت ‎2.8‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 2,157 0 2,157 0
ارزش معاملات ‎18.4‎ M 0 ‎18.4‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - 367,984 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 600 0 600 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.1‎ M 0
قدرت 507,000 - 507,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 10,418 0 10,418 0
ارزش معاملات ‎86.4‎ M 0 ‎86.4‎ M 0
قدرت ‎4.3‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 11 0 11 0
ارزش معاملات 90,310 0 90,310 0
قدرت 9,031 - 4,516 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 951 0 951 0
ارزش معاملات ‎7.7‎ M 0 ‎7.7‎ M 0
قدرت 386,582 - 257,721 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 3,721 0 3,721 0
ارزش معاملات ‎30.0‎ M 0 ‎30.0‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - 599,081 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 11,190 0 11,190 0
ارزش معاملات ‎88.4‎ M 0 ‎88.4‎ M 0
قدرت ‎4.4‎ M - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 11,151 0 11,151 0
ارزش معاملات ‎87.3‎ M 0 ‎87.3‎ M 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,660 0 1,660 0
ارزش معاملات ‎12.9‎ M 0 ‎12.9‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 644,080 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 1,580 0 1,580 0
ارزش معاملات ‎12.2‎ M 0 ‎12.2‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 405,007 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 949 0 949 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ M 0 ‎7.2‎ M 0
قدرت 715,546 - 357,773 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 2,500 0 2,500 0
ارزش معاملات ‎18.7‎ M 0 ‎18.7‎ M 0
قدرت ‎1.9‎ M - 933,750 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 1,020 0 1,020 0
ارزش معاملات ‎7.5‎ M 0 ‎7.5‎ M 0
قدرت 754,800 - 251,600 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,700 0 1,700 0
ارزش معاملات ‎12.5‎ M 0 ‎12.5‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 623,050 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3,400 0 3,400 0
ارزش معاملات ‎24.4‎ M 0 ‎24.4‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 4 0
حجم معاملات 29,250 0 29,250 0
ارزش معاملات ‎208.3‎ M 0 ‎208.3‎ M 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5,700 0 5,700 0
ارزش معاملات ‎40.2‎ M 0 ‎40.2‎ M 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 3,121 0 3,121 0
ارزش معاملات ‎21.8‎ M 0 ‎21.8‎ M 0
قدرت ‎2.2‎ M - 727,193 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 5,711 0 5,711 0
ارزش معاملات ‎39.2‎ M 0 ‎39.2‎ M 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,843 0 1,843 0
ارزش معاملات ‎12.5‎ M 0 ‎12.5‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 626,620 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 67,400 0 67,400 0
قدرت 6,740 - 6,740 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 7,649 0 7,649 0
ارزش معاملات ‎51.1‎ M 0 ‎51.1‎ M 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,000 0 1,000 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ M 0 ‎6.6‎ M 0
قدرت 655,000 - 655,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 1,600 0 1,600 0
ارزش معاملات ‎10.4‎ M 0 ‎10.4‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - 346,133 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 855 0 855 0
ارزش معاملات ‎5.5‎ M 0 ‎5.5‎ M 0
قدرت 549,680 - 183,227 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10,000 0 10,000 0
ارزش معاملات ‎63.7‎ M 0 ‎63.7‎ M 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,010 0 1,010 0
ارزش معاملات ‎6.3‎ M 0 ‎6.3‎ M 0
قدرت 630,442 - 315,221 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 26,700 0 26,700 0
ارزش معاملات ‎165.0‎ M 0 ‎165.0‎ M 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎16.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 851 0 851 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 520,812 - 260,406 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 17,000 0 17,000 0
ارزش معاملات ‎103.0‎ M 0 ‎103.0‎ M 0
قدرت ‎10.3‎ M - ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 7,000 0 7,000 0
ارزش معاملات ‎42.4‎ M 0 ‎42.4‎ M 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 111,400 0 111,400 0
ارزش معاملات ‎674.4‎ M 0 ‎674.4‎ M 0
قدرت ‎33.7‎ M - ‎33.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6,000 0 6,000 0
ارزش معاملات ‎36.1‎ M 0 ‎36.1‎ M 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 74,000 0 74,000 0
ارزش معاملات ‎445.6‎ M 0 ‎445.6‎ M 0
قدرت ‎14.9‎ M - ‎22.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 13,861 0 13,861 0
ارزش معاملات ‎83.2‎ M 0 ‎83.2‎ M 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 20,138 0 20,138 0
ارزش معاملات ‎120.8‎ M 0 ‎120.8‎ M 0
قدرت ‎12.1‎ M - ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 4 0
حجم معاملات 94,704 0 94,704 0
ارزش معاملات ‎567.8‎ M 0 ‎567.8‎ M 0
قدرت ‎56.8‎ M - ‎14.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 10 0
حجم معاملات 288,804 0 288,804 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎9.6‎ M - ‎17.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 14,740 0 14,740 0
ارزش معاملات ‎87.0‎ M 0 ‎87.0‎ M 0
ق