سایر محصولات کانی غیرفلزی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کفرا (‎6.58) 11,990 (‎7.20) 12,060 ‎5.2‎ M ‎62.5‎ B -
کخاک (‎1.74) 18,110 (‎-0.17) 17,770 ‎1.6‎ M ‎27.9‎ B -
شلیا (‎2.95) 29,650 (‎2.95) 29,650 655,855 ‎19.4‎ B -
کباده (‎2.98) 18,640 (‎2.98) 18,640 256,010 ‎4.8‎ B -
سپرمی (‎0.95) 26,550 (‎0.95) 26,550 10,190 ‎270.5‎ M -
کاذر (‎-0.49) 14,250 (‎0.00) 14,320 0 0 -
کفرآور (‎-0.27) 18,700 (‎0.00) 18,750 0 0 -
کایتا (‎1.98) 38,550 (‎0.00) 37,800 0 0 -
کپشیر (‎-0.35) 11,300 (‎0.00) 11,340 0 0 -
کرازی (‎-0.87) 1,590 (‎0.00) 1,604 0 0 -
کمرجان (‎1.03) 5,910 (‎0.00) 5,850 0 0 -
کمینا (‎0.09) 10,620 (‎0.00) 10,610 0 0 -
کگاز (‎0.55) 16,350 (‎0.00) 16,260 0 0 -
سایرا (‎-1.37) 28,800 (‎0.00) 29,200 0 0 -
ساذری (‎1.38) 5,860 (‎0.00) 5,780 0 0 -
کتوکا (‎0.35) 8,700 (‎0.00) 8,670 0 0 -
کقزوی (‎0.45) 15,600 (‎0.00) 15,530 0 0 -
کهمدا (‎-1.49) 12,570 (‎0.00) 12,760 0 0 -
کسرا (‎-0.82) 7,220 (‎0.00) 7,280 0 0 -
سفارود (‎-0.31) 6,410 (‎0.00) 6,430 0 0 -
کابگن (‎-0.92) 8,620 (‎0.00) 8,700 0 0 -
کفپارس (‎-2.11) 4,694 (‎0.00) 4,795 0 0 -
کسرام (‎0.49) 6,100 (‎0.00) 6,070 0 0 -
کساپا (‎1.50) 16,190 (‎0.00) 15,950 0 0 -
سفاسی (‎-1.76) 3,174 (‎0.00) 3,231 0 0 -
کورز (‎5.22) 35,419 (‎0.00) 33,662 0 0 -
فعالیت های گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی

به طور کلی شرکت های فعال در گروه در زمینه کشف، استخراج وفراوری انواع کانی های غیرفلزی فعالیت دارند؛ از جمله اساسی ترین تولیدات این شرکت ها می توان به انواع شیشه های تخت، بطری های شیشه ای مناسب دارو، بطری های مناسب مواد آشامیدنی و ظرف های مناسب مواد غذایی اشاره کرد.گفتنی است که بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از یک سوم سهم اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده است و با بررسی وضع موجود حدود 18 درصد از سهم اشتغال صنایع کشور در حوزه تولید محصولات کانی غیر فلزی است که نشان از اهمیت این صنعت در چرخه اقتصاد کشور دارد.همچنین طی ارزیابی های انجام شده، جذاب شدن حوزه محصولات کانی غیرفلزی به دلیل پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش و چشم‌انداز مثبت بازارهای آتی این محصولات اتفاق افتاده است.

تاریخچه گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
ارزش و تعداد شرکت های گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
حدود 31 شرکت که تقریبا نیمی از آن ‌ها در بازار پایه فعالیت می‌کنند، صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی را تشکیل می‌دهند. مجموع ارزش بازار این شرکت‌ها نیز تقریبا 150 هزار میلیاردتومان است که نشان از کوچک بودن بازار این صنعت دارد. صنایع خاک چینی ایران "کخاک"، شیشه همدان "کهمدا" و کارخانجات تولیدی شیشه رازی "کرازی" را شاید بتوان ازمهمترین شرکت‌ های این گروه دانست. شیشه قزوین "کقزوی"، شیشه‌سازی مینا "کمینا" و شرکت فارسیت اهواز "سفاسی" نیز از شرکت‌های نسبتا بزرگ حاضر در بازار پایه زرد فرابورس هستند. میزان تولید و فروش و همچنین طرح‌های توسعه و صادرات را می‌توان از عوامل مهم رشد سودآوری در این شرکت‌ها دانست.
بزرگترین شرکت گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
در حال حاضر شرکت صنايع ‌خاک چيني ‌ايران‌ "كخاك" با ارزش 45 هزارمیلیارد تومان بزرگترین نماد این گروه است.این شرکت در زمینه فرآوری و تغلیظ انواع کائولن برای مصرف داخلی کشور و همچنین صادرات محدود به کشور های فرامنطقه ای فعالیت دارد؛ همچنین این شرکتبه واسطه هلدینگ خود به سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های صنعت کانی های غیرفلزی می پردازد.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی

جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه صنعتي و معدني ستبران با نماد "ستبرا" که فروردین 1399 زیرنظر این گروه به تالار بورس عرضه شد.