1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎8.8% ‎42.8% ‎27.9% ‎-13.8%

زگلدشت

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: 3.23% 11,190
قیمت پایانی: 10,840
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎1.3‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
10,840 11,490
10,190

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد زگلدشت


545 7,503,207 (inf%)
حقیقی
501 7,921,812 (inf%)
4 460,497 (inf%)
حقوقی
2 41,892 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی15 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
42 میلیون تومان 35 میلیون تومان 31 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی18 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
20 میلیون تومان 21 میلیون تومان 19 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3.98 2.98 2.60
خروج پول حقیقی : 454 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-1 میلیارد تومان ‎31 میلیارد تومان ‎31 میلیارد تومان

توضیحات نماد زگلدشت

زگلدشت (كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان) : شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با وسعت سی هکتار و مساحت بخش مسقف و غیر مسقف صدهزار متر مربع با بهترین طرح ها و نقشه های روز دنیا ساخته شده که توان نگهداری ۵۰۰۰ راس دام و ۲۵۰۰ گاو مولد شیری را داراست. تولید روزانه شیر در این شرکت ۱۰۰ تن بوده و سالانه ۲۳۰۰ راس گوساله های نر و ماده در این گاوداری متولد می شوند. مهمترین بخش های این شرکت عبارتند از: فاز پرورش گوساله، فاز پرورش تلیسه، فاز زایشگاه، فاز پرورش گاو شیری، فاز کارخانه خوراک سازی و تجهیزات توزیع خوراک، فضای سبز و محوطه باز شرکت و فاز تصفیه خانه فاضلاب. مدیرعامل: سعید صالحی مدیر مالی: سید حامد طباطبایی سرمایه: 200000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم زگلدشت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 11,190
(‎2.29)
10,840
(‎-0.91)
‎8.0‎ M ‎86.3‎ B 0.87 ‎‎-4.5‎ B
1401/03/02 10,820
(‎-5.99)
10,940
(‎-4.95)
‎5.7‎ M ‎61.9‎ B 0.53 ‎‎-3.1‎ B
1401/03/01 11,410
(‎-5.62)
11,510
(‎-4.80)
‎9.7‎ M ‎112.2‎ B 0.72 ‎‎-2.1‎ B
1401/02/31 11,850
(‎-0.84)
12,090
(‎1.17)
‎8.3‎ M ‎100.7‎ B 0.86 ‎‎-2.4‎ B
1401/02/28 11,800
(‎-5.98)
11,950
(‎-4.78)
‎15.3‎ M ‎183.1‎ B 0.89 ‎‎-8.8‎ B
1401/02/27 12,540
(‎-6.00)
12,550
(‎-5.92)
‎3.9‎ M ‎49.3‎ B 0.39 ‎‎-4.7‎ B
1401/02/26 13,220
(‎-5.97)
13,340
(‎-5.12)
‎17.5‎ M ‎233.5‎ B 1.02 ‎‎9.0‎ B
1401/02/25 13,860
(‎1.39)
14,060
(‎2.85)
‎35.0‎ M ‎492.1‎ B 1.11 ‎‎5.5‎ B
1401/02/24 13,700
(‎5.96)
13,670
(‎5.72)
‎1.1‎ M ‎15.2‎ B 22.42 ‎‎2.2‎ B
1401/02/21 12,930
(‎5.98)
12,930
(‎5.98)
‎1.4‎ M ‎18.6‎ B 11.02 ‎‎2.1‎ B

گروه: زراعت و خدمات وابسته

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
جوین 6,220 6,210 ‎25.2‎ میلیون ‎156.4‎ میلیارد -
زملارد 14,500 14,640 ‎11.9‎ میلیون ‎174.4‎ میلیارد -
سپید 22,370 22,010 0 0 -
زبینا 3,185 3,194 0 0 -
زقیام 2,645 2,596 0 0 -
زمگسا 25,980 25,820 0 0 -
زفکا 10,350 10,270 0 0 -
زماهان 8,770 8,720 0 0 -
آبین 4,804 4,803 0 0 -
زکشت 24,850 24,000 0 0 -
آینده 12,570 12,920 0 0 -
سیمرغ 26,500 26,210 0 0 -
زدشت 27,500 27,350 0 0 -
زشگزا 6,680 6,630 0 0 -
زشریف 4,119 4,148 0 0 -
زپارس 36,750 37,050 0 0 -
زکوثر 16,200 16,350 0 0 -
تلیسه 4,370 4,313 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين-سهامي خاص- ‎467 M 66.66% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين ‎14 M 2.00% 164,454
شخص حقيقي ‎7 M 1.02% 0
جمع کل سهامداران درصدی 69.68%
تعداد کل سهام شرکت ‎700.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎104.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 12,328 ریال
موضوع فعالیت
انجام فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری ، پرورش طیور و زنبور عسل
جزئیات فعالیت
زگلدشت (كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان) : شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با وسعت سی هکتار و مساحت بخش مسقف و غیر مسقف صدهزار متر مربع با بهترین طرح ها و نقشه های روز دنیا ساخته شده که توان نگهداری ۵۰۰۰ راس دام و ۲۵۰۰ گاو مولد شیری را داراست. تولید روزانه شیر در این شرکت ۱۰۰ تن بوده و سالانه ۲۳۰۰ راس گوساله های نر و ماده در این گاوداری متولد می شوند. مهمترین بخش های این شرکت عبارتند از: فاز پرورش گوساله، فاز پرورش تلیسه، فاز زایشگاه، فاز پرورش گاو شیری، فاز کارخانه خوراک سازی و تجهیزات توزیع خوراک، فضای سبز و محوطه باز شرکت و فاز تصفیه خانه فاضلاب. مدیرعامل: سعید صالحی مدیر مالی: سید حامد طباطبایی سرمایه: 200000
مدیر عامل
سعيد صالحي
مدیر مالی
سید حامد طباطبایی
نشانی
اصفهان پلیس راه شاهین شهر کاشان کیلومتر 8 جاده علویجه جاده اختصاصی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
200,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 545 4 501 2
حجم معاملات ‎7.5‎ M 460,497 ‎7.9‎ M 41,892
ارزش معاملات ‎81.3‎ B ‎5.0‎ B ‎85.9‎ B ‎454.1‎ M
قدرت ‎14.9‎ M ‎124.8‎ M ‎17.1‎ M ‎22.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 450 4 251 0
حجم معاملات ‎5.4‎ M 286,871 ‎5.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.7‎ B ‎3.1‎ B ‎61.9‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M ‎78.5‎ M ‎24.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 730 3 532 1
حجم معاملات ‎9.6‎ M 189,503 ‎9.7‎ M 6,000
ارزش معاملات ‎110.0‎ B ‎2.2‎ B ‎112.1‎ B ‎69.1‎ M
قدرت ‎15.1‎ M ‎72.7‎ M ‎21.1‎ M ‎6.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 588 2 517 1
حجم معاملات ‎8.1‎ M 241,115 ‎8.3‎ M 38,650
ارزش معاملات ‎97.8‎ B ‎2.9‎ B ‎100.3‎ B ‎467.3‎ M
قدرت ‎16.6‎ M ‎145.8‎ M ‎19.4‎ M ‎46.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 912 4 852 1
حجم معاملات ‎14.5‎ M 806,454 ‎15.3‎ M 71,806
ارزش معاملات ‎173.5‎ B ‎9.6‎ B ‎182.2‎ B ‎858.1‎ M
قدرت ‎19.0‎ M ‎240.9‎ M ‎21.4‎ M ‎85.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 342 4 149 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 371,487 ‎3.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎44.7‎ B ‎4.7‎ B ‎49.3‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M ‎116.6‎ M ‎33.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,125 4 1,095 5
حجم معاملات ‎16.3‎ M ‎1.2‎ M ‎15.7‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎218.0‎ B ‎15.5‎ B ‎209.0‎ B ‎24.5‎ B
قدرت ‎19.4‎ M ‎387.3‎ M ‎19.1‎ M ‎490.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎9.0‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,724 2 1,885 4
حجم معاملات ‎34.9‎ M 85,543 ‎34.5‎ M 479,450
ارزش معاملات ‎490.9‎ B ‎1.2‎ B ‎485.4‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎28.5‎ M ‎60.1‎ M ‎25.7‎ M ‎168.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎5.5‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 172 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 950,889 164,454
ارزش معاملات ‎15.2‎ B 0 ‎13.0‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎169.4‎ M - ‎7.6‎ M ‎224.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.42
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 166 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 164,454
ارزش معاملات ‎18.6‎ B 0 ‎16.5‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎109.6‎ M - ‎9.9‎ M ‎212.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.02
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 585 2 755 1
حجم معاملات ‎11.4‎ M 324,669 ‎11.6‎ M 139,785
ارزش معاملات ‎138.8‎ B ‎4.0‎ B ‎141.1‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎23.7‎ M ‎198.0‎ M ‎18.7‎ M ‎170.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,165 0 1,427 1
حجم معاملات ‎32.7‎ M 0 ‎32.6‎ M 164,454
ارزش معاملات ‎384.8‎ B 0 ‎382.9‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎33.0‎ M - ‎26.8‎ M ‎193.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,002 1 1,090 9
حجم معاملات ‎41.6‎ M 8,223 ‎22.9‎ M ‎18.8‎ M
ارزش معاملات ‎464.6‎ B ‎91.8‎ M ‎255.2‎ B ‎209.4‎ B
قدرت ‎23.2‎ M ‎9.2‎ M ‎23.4‎ M ‎2.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎209.3‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,584 3 1,160 4
حجم معاملات ‎41.2‎ M 430,154 ‎31.7‎ M ‎9.9‎ M
ارزش معاملات ‎450.9‎ B ‎4.7‎ B ‎346.8‎ B ‎108.8‎ B
قدرت ‎17.5‎ M ‎156.9‎ M ‎29.9‎ M ‎2.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎104.1‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 456 1 382 1
حجم معاملات ‎5.3‎ M 8,223 ‎5.1‎ M 127,458
ارزش معاملات ‎60.7‎ B ‎95.0‎ M ‎59.3‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎9.5‎ M ‎15.5‎ M ‎147.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 378 1 319 1
حجم معاملات ‎6.6‎ M 8,430 ‎6.4‎ M 156,024
ارزش معاملات ‎73.8‎ B ‎94.3‎ M ‎72.1‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎9.4‎ M ‎22.6‎ M ‎174.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 220 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 10,978 ‎2.0‎ M 153,476
ارزش معاملات ‎23.2‎ B ‎116.4‎ M ‎21.7‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎34.1‎ M ‎11.6‎ M ‎9.8‎ M ‎162.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.46
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 1 196 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 1,602 ‎1.6‎ M 500
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎16.3‎ M ‎16.1‎ B ‎5.1‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎1.6‎ M ‎8.2‎ M 507,500
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-11.2‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 490 1 249 3
حجم معاملات ‎4.4‎ M 7,619 ‎4.2‎ M 204,629
ارزش معاملات ‎45.9‎ B ‎79.2‎ M ‎43.8‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎9.4‎ M ‎7.9‎ M ‎17.6‎ M ‎70.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 2 220 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M 66,200 ‎2.9‎ M 158,254
ارزش معاملات ‎30.5‎ B ‎677.2‎ M ‎29.5‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎33.9‎ M ‎13.4‎ M ‎161.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎941.7‎ M
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 298 1 187 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 164,454 ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎44.8‎ B ‎1.6‎ B ‎46.4‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M ‎159.7‎ M ‎24.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 295 1 248 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 16,446 ‎2.8‎ M 8,697
ارزش معاملات ‎28.5‎ B ‎168.4‎ M ‎28.6‎ B ‎89.1‎ M
قدرت ‎9.7‎ M ‎16.8‎ M ‎11.5‎ M ‎8.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-79.3‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 2 256 1
حجم معاملات ‎5.2‎ M 38,223 ‎5.1‎ M 156,231
ارزش معاملات ‎54.1‎ B ‎398.3‎ M ‎52.9‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎19.9‎ M ‎20.6‎ M ‎162.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 260 2 264 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 151,133 ‎4.5‎ M 8,223
ارزش معاملات ‎43.3‎ B ‎1.5‎ B ‎44.8‎ B ‎81.2‎ M
قدرت ‎16.7‎ M ‎74.7‎ M ‎17.0‎ M ‎8.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 236 0 227 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 ‎3.8‎ M 164,454
ارزش معاملات ‎38.4‎ B 0 ‎36.8‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎16.3‎ M - ‎16.2‎ M ‎159.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 1 195 2
حجم معاملات ‎2.2‎ M 16,446 ‎2.2‎ M 24,491
ارزش معاملات ‎20.1‎ B ‎152.6‎ M ‎20.1‎ B ‎227.3‎ M
قدرت ‎14.5‎ M ‎15.3‎ M ‎10.3‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎74.7‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 115 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.8‎ M 35,000
ارزش معاملات ‎16.8‎ B 0 ‎16.5‎ B ‎315.7‎ M
قدرت ‎17.0‎ M - ‎14.3‎ M ‎31.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎315.7‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 193 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 20,200 ‎1.7‎ M 162,237
ارزش معاملات ‎16.9‎ B ‎182.6‎ M ‎15.6‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎18.3‎ M ‎8.1‎ M ‎48.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 163 1 154 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 8,223 ‎2.0‎ M 32,892
ارزش معاملات ‎17.7‎ B ‎73.7‎ M ‎17.5‎ B ‎294.7‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎7.4‎ M ‎11.4‎ M ‎29.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎221.0‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 1 124 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 8,223 ‎1.0‎ M 8,223
ارزش معاملات ‎9.2‎ B ‎73.3‎ M ‎9.2‎ B ‎73.3‎ M
قدرت ‎6.8‎ M ‎7.3‎ M ‎7.4‎ M ‎7.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 0 144 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M - ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 0 175 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M - ‎7.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 1 274 1
حجم معاملات ‎4.2‎ M 6,485 ‎4.0‎ M 157,969
ارزش معاملات ‎37.3‎ B ‎58.3‎ M ‎36.0‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎5.8‎ M ‎13.1‎ M ‎142.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 418 2 294 2
حجم معاملات ‎3.8‎ M 135,242 ‎3.8‎ M 155,615
ارزش معاملات ‎32.9‎ B ‎1.2‎ B ‎32.7‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎7.9‎ M ‎58.7‎ M ‎11.1‎ M ‎67.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎176.8‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 0 133 2
حجم معاملات 946,278 0 751,824 194,454
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎6.4‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎13.1‎ M - ‎4.8‎ M ‎82.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.74
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 130 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 18,945 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.2‎ B ‎156.3‎ M ‎10.3‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎7.8‎ M ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-156.3‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 220 0 174 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 30,000
ارزش معاملات ‎15.0‎ B 0 ‎14.7‎ B ‎246.9‎ M
قدرت ‎6.8‎ M - ‎8.5‎ M ‎24.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎246.9‎ M
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 69 0
حجم معاملات 456,696 0 456,696 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 70 0
حجم معاملات 476,219 1,399 477,618 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎11.0‎ M ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M ‎1.1‎ M ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-11.0‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 2 39 1
حجم معاملات 779,794 46,446 815,421 10,819
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎363.2‎ M ‎6.4‎ B ‎84.6‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎18.2‎ M ‎16.4‎ M ‎8.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی ‎-278.6‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 61 0
حجم معاملات 535,914 20,000 555,914 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ B ‎158.0‎ M ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎7.2‎ M ‎15.8‎ M ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-158.0‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 2 51 1
حجم معاملات 446,199 29,220 474,719 700
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎230.5‎ M ‎3.7‎ B ‎5.5‎ M
قدرت ‎5.3‎ M ‎11.5‎ M ‎7.3‎ M 552,300
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-225.0‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 0 114 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 6,828
ارزش معاملات ‎9.8‎ B 0 ‎9.7‎ B ‎54.1‎ M
قدرت ‎7.7‎ M - ‎8.5‎ M ‎5.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎54.1‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 1 62 3
حجم معاملات 477,706 21,605 487,892 11,419
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎169.8‎ M ‎3.8‎ B ‎89.8‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎17.0‎ M ‎6.2‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-80.1‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 2 53 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 42,892 ‎1.1‎ M 8,223
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎339.3‎ M ‎8.4‎ B ‎65.0‎ M
قدرت ‎5.1‎ M ‎17.0‎ M ‎15.8‎ M ‎6.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.32
جریان پول حقیقی ‎-274.2‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 2 63 0
حجم معاملات 639,640 68,792 708,432 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎554.5‎ M ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎27.7‎ M ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-554.5‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 219 2 123 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 69,694 ‎1.9‎ M 160,000
ارزش معاملات ‎15.9‎ B ‎568.0‎ M ‎15.1‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎7.2‎ M ‎28.4‎ M ‎12.3‎ M ‎130.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎736.0‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 1 141 2
حجم معاملات ‎3.6‎ M 8,223 ‎3.4‎ M 214,231
ارزش معاملات ‎29.8‎ B ‎68.4‎ M ‎28.1‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎6.8‎ M ‎19.9‎ M ‎89.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 1 57 1
حجم معاملات 365,010 30,577 387,364 8,223
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎244.6‎ M ‎3.1‎ B ‎65.8‎ M
قدرت ‎4.1‎ M ‎24.5‎ M ‎5.4‎ M ‎6.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-178.8‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 1 48 1
حجم معاملات 321,529 14,795 327,101 9,223
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎119.1‎ M ‎2.6‎ B ‎74.2‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎11.9‎ M ‎5.5‎ M ‎7.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-44.9‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 53 1
حجم معاملات 683,433 0 246,672 436,761
ارزش معاملات ‎5.5‎ B 0 ‎2.0‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎6.4‎ M - ‎3.8‎ M ‎352.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.71
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 1 105 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 16,446 ‎1.4‎ M 157,665
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎132.4‎ M ‎11.5‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎13.2‎ M ‎10.9‎ M ‎42.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 0 25 1
حجم معاملات 143,382 0 92,716 50,666
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎725.0‎ M ‎396.2‎ M
قدرت ‎3.0‎ M - ‎2.9‎ M ‎39.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎396.2‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 1 42 0
حجم معاملات 189,719 17,935 207,654 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎140.3‎ M ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎14.0‎ M ‎3.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-140.3‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 36 0
حجم معاملات 142,053 15,936 157,989 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎124.6‎ M ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M ‎12.5‎ M ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-124.6‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 40 0
حجم معاملات 257,853 8,223 266,076 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎64.4‎ M ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M ‎6.4‎ M ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-64.4‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 1 28 0
حجم معاملات 71,482 5,939 77,421 0
ارزش معاملات ‎561.1‎ M ‎46.6‎ M ‎607.8‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M ‎4.7‎ M ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-46.6‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 41 0
حجم معاملات 198,449 0 198,449 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 1 24 0
حجم معاملات 229,403 8,223 237,626 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎64.8‎ M ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M ‎6.5‎ M ‎7.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-64.8‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 2 48 0
حجم معاملات 439,160 29,113 468,273 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎230.0‎ M ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M ‎11.5‎ M ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-230.0‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 2 61 0
حجم معاملات 782,331 26,137 808,468 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎207.0‎ M ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎16.7‎ M ‎10.4‎ M ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎-207.0‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 1 38 0
حجم معاملات 246,755 154,955 401,710 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎1.2‎ B ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M ‎122.1‎ M ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 63 0
حجم معاملات 398,532 0 398,532 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 42 1
حجم معاملات 557,778 0 537,778 20,000
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.3‎ B ‎158.8‎ M
قدرت ‎10.3‎ M - ‎10.2‎ M ‎15.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎158.8‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 0 48 0
حجم معاملات 554,219 0 554,219 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 57 0
حجم معاملات 427,390 30,000 457,390 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎239.1‎ M ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M ‎23.9‎ M ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی ‎-239.1‎ M
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 32 0
حجم معاملات 185,730 4,000 189,730 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎32.1‎ M ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M ‎3.2‎ M ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-32.1‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 0 39 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎26.7‎ M - ‎21.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 63 0
حجم معاملات 802,680 0 802,680 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B 0 ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M - ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 50 1
حجم معاملات 828,702 0 457,590 371,112
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎3.7‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎14.5‎ M - ‎7.4‎ M ‎298.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.97
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 2 65 1
حجم معاملات 684,644 83,556 749,312 18,888
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎671.8‎ M ‎6.0‎ B ‎151.9‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎33.6‎ M ‎9.3‎ M ‎15.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-519.9‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 1 64 2
حجم معاملات 413,571 60,754 438,340 35,985
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎489.1‎ M ‎3.5‎ B ‎289.7‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎48.9‎ M ‎5.5‎ M ‎14.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎-199.4‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 3 55 1
حجم معاملات 840,220 95,917 900,256 35,881
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎767.3‎ M ‎7.2‎ B ‎287.0‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎25.6‎ M ‎13.1‎ M ‎28.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-480.3‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 2 35 1
حجم معاملات 716,111 165,000 872,977 8,134
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎1.3‎ B ‎7.1‎ B ‎66.0‎ M
قدرت ‎13.5‎ M ‎66.9‎ M ‎20.2‎ M ‎6.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 42 1
حجم معاملات 370,475 0 345,505 24,970
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎2.9‎ B ‎207.3‎ M
قدرت ‎11.0‎ M - ‎6.8‎ M ‎20.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.61
جریان پول حقیقی ‎207.3‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 59 1
حجم معاملات 411,548 0 381,518 30,030
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎250.5‎ M
قدرت ‎17.2‎ M - ‎5.4‎ M ‎25.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.18
جریان پول حقیقی ‎250.5‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 72 1
حجم معاملات 318,026 0 298,026 20,000
ارزش معاملات ‎2.7‎ B 0 ‎2.5‎ B ‎167.6‎ M
قدرت ‎5.6‎ M - ‎3.5‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎167.6‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 0 132 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎15.2‎ M - ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.10
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 2 63 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 476,777 ‎2.5‎ M 8,223
ارزش معاملات ‎16.5‎ B ‎3.9‎ B ‎20.3‎ B ‎67.8‎ M
قدرت ‎27.5‎ M ‎196.4‎ M ‎32.3‎ M ‎6.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 56 1
حجم معاملات 937,520 0 925,297 12,223
ارزش معاملات ‎8.1‎ B 0 ‎7.9‎ B ‎105.0‎ M
قدرت ‎16.4‎ M - ‎14.2‎ M ‎10.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎105.0‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 1 77 1
حجم معاملات 724,251 8,223 687,474 45,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎71.4‎ M ‎6.0‎ B ‎390.6‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎7.1‎ M ‎7.7‎ M ‎39.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی ‎319.2‎ M
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 3 140 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 649,671 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎5.7‎ B ‎17.0‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎191.0‎ M ‎12.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 274 1 169 6
حجم معاملات ‎7.3‎ M ‎1.0‎ M ‎2.5‎ M ‎5.8‎ M
ارزش معاملات ‎66.5‎ B ‎9.1‎ B ‎22.9‎ B ‎52.7‎ B
قدرت ‎24.3‎ M ‎913.0‎ M ‎13.6‎ M ‎878.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎43.6‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 0 41 0
حجم معاملات 254,506 0 254,506 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B 0 ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 40 0
حجم معاملات 188,850 0 188,850 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 2 36 0
حجم معاملات 397,013 269,191 666,204 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎2.4‎ B ‎5.9‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M ‎118.3‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 52 2
حجم معاملات 545,994 0 512,894 33,100
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.6‎ B ‎296.6‎ M
قدرت ‎9.8‎ M - ‎8.8‎ M ‎14.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎296.6‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 41 1
حجم معاملات 494,543 0 294,543 200,000
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎2.6‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎6.3‎ M - ‎6.4‎ M ‎179.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 1 37 1
حجم معاملات 141,100 8,000 129,177 19,923
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎72.8‎ M ‎1.2‎ B ‎181.2‎ M
قدرت ‎2.4‎ M ‎7.3‎ M ‎3.2‎ M ‎18.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎108.5‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 48 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 405,031 804,716
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎3.7‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎14.2‎ M - ‎7.7‎ M ‎734.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.84
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 55 1
حجم معاملات 995,401 0 539,109 456,292
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎5.0‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎11.9‎ M - ‎9.0‎ M ‎421.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎4.2‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 1 72 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 282,814 696,334 609,069
ارزش معاملات ‎9.4‎ B ‎2.6‎ B ‎6.4‎ B ‎5.6‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎260.6‎ M ‎8.9‎ M ‎187.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 1 65 0
حجم معاملات 272,837 49,129 321,966 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B ‎458.3‎ M ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M ‎45.8‎ M ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-458.3‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 2 60 0
حجم معاملات 265,239 46,064 311,303 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B ‎429.6‎ M ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M ‎21.5‎ M ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-429.6‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 81 1
حجم معاملات 628,979 18,232 629,230 17,981
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎170.4‎ M ‎5.9‎ B ‎168.1‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎17.0‎ M ‎7.3‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ M
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 92 2
حجم معاملات 842,968 28,275 617,166 254,077
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎264.7‎ M ‎5.8‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎26.5‎ M ‎6.3‎ M ‎118.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.61
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1400