رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تپسی (‎839.00) 9,390 (‎839.00) 9,390 ‎58.6‎ M ‎550.3‎ B -
رکیش (‎5.00) 4,055 (‎4.69) 4,043 ‎20.9‎ M ‎84.4‎ B -
آپ (‎4.86) 7,120 (‎3.68) 7,040 ‎9.9‎ M ‎69.9‎ B -
مرقام (‎-3.10) 10,620 (‎-3.83) 10,540 ‎3.2‎ M ‎33.7‎ B -
مداران (‎-4.96) 21,440 (‎-4.96) 21,440 ‎3.2‎ M ‎68.1‎ B -
رتاپ (‎2.18) 4,636 (‎0.66) 4,567 ‎3.1‎ M ‎14.4‎ B -
رانفور (‎-2.97) 3,916 (‎-0.45) 4,018 ‎2.6‎ M ‎10.1‎ B -
افرا (‎1.38) 25,750 (‎0.98) 25,650 ‎2.4‎ M ‎62.4‎ B -
تاپکیش (‎-2.24) 12,200 (‎-1.68) 12,270 ‎2.1‎ M ‎26.1‎ B -
مفاخر (‎-5.90) 38,250 (‎-5.66) 38,350 870,644 ‎33.4‎ B -
سیستم (‎-1.00) 5,920 (‎-0.33) 5,960 675,770 ‎3.9‎ B -
توسن (‎-1.94) 20,250 (‎-1.69) 20,300 557,066 ‎11.3‎ B -
پرداخت (‎-0.54) 24,140 (‎-0.78) 24,080 355,188 ‎8.4‎ B -
سپ (‎2.95) 24,770 (‎0.33) 24,140 331,532 ‎8.2‎ B -
سپیدار (‎-0.47) 21,200 (‎-0.23) 21,250 278,628 ‎5.9‎ B -
رافزا (‎-2.03) 50,700 (‎-0.97) 51,250 119,957 ‎6.1‎ B -
فن آوا (‎-2.95) 7,250 (‎0.00) 7,470 2,400 ‎17.4‎ M -
فعالیت های گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

به طور کلی شرکت های فعال در گروه رايانه در زمینه کلیه خدمات انفورماتیک از طراحی و تولید نرم‌ افزار های تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی و از عرضه و تولید دستگاه ‌های خودپرداز و پایانه فروش تاارائه خدمات مورد نیاز بانک‌ ها به صورت برون ‌سپاری سبد کاملی از راه‌حل ‌ها،محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند. 

تاریخچه گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
ارزش و تعداد شرکت های گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
گروه رایانه شامل 20 شرکت با ارزش بالغ بر 630 هزار میلیاردتومان در جمع جذاب ترین گروه های تالار بورس است. در میان این شرکت ها می توان نام های آشنا و بزرگ شرکت های نرم افزاری مانند همکاران سیستم و آپ را نیز دید، ارزش شرکت های این گروه به جز شرکت های خیلی بزرگ خدمات ‌انفورماتيك‌ با نماد "رانفور" و پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد "سپ" که تقریبا50% این بازار را در اختیار دارند تقریبا در بین دیگر شرکت هایش سهم برابری داردکه نیمی از آن ها در محدوده بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان و نیمی دیگر در 40 تا60 هزار میلیارد تومان اند. 
بزرگترین شرکت گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
در حال حاضر شرکت خدمات ‌انفورماتيك‌با نماد "رانفور" با ارزشی حدود 155 هزار میلیارد تومان بزرگترین وهمچنین قدیمی ترین نماد گروه رایانه است؛ برج عظیم شیشه ای جدید خیابان شهید شاه نظری بلوار میرداماد تهران، مقر اصلی رانفور است. 
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه توسعهسامانه ي نرم افزاري نگين "توسن" است که در اسفند 1399 به بازار بورس راه یافت و در فروردین 1400 عرضه اولیه آن شکل گرفت.