1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-6.0% ‎27.5% ‎-9.2% ‎-2.6%

وملی

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 1.24% 145,650
قیمت پایانی: 145,070
حجم معاملات: 46,317
ارزش معاملات: ‎6.8‎ B
حجم مبنا: 98,944
تعداد معاملات: 123
کمترین قیمت: 142,300
بیشترین قیمت: 148,000
‎947 :EPS
‎153 :P/E
143,870 152,502
135,238

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وملی


0 0 (0.00%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
15 میلیون تومان 16 میلیون تومان 15 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
18 میلیون تومان 20 میلیون تومان 18 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.84 0.82 0.79
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-2 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان

توضیحات نماد وملی

وملی (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌‌) : هلدینگ گروه‌ توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. این هلدینگ به سرمایه گذاری در شرکتها، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی و مشارکت درآنها و نیز انجام اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع فعالیت کشور نزدیک باشد می پردازد. مدیرعامل: علی شال باف اصفهانی مدیر مالی: شهره احمدپور سرمایه: 247360
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وملی در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 143,870
(‎-2.88)
143,870
(‎-2.88)
499,691 ‎71.9‎ B 0.95 ‎‎-780.9‎ M
1401/03/02 146,620
(‎-5.00)
148,130
(‎-4.02)
373,007 ‎55.3‎ B 0.43 ‎‎-4.2‎ B
1401/03/01 153,210
(‎0.63)
154,330
(‎1.37)
266,438 ‎41.1‎ B 0.70 ‎‎-931.1‎ M
1401/02/31 151,500
(‎-3.74)
152,250
(‎-3.27)
618,420 ‎94.2‎ B 0.63 ‎‎-3.7‎ B
1401/02/28 155,500
(‎-4.46)
157,390
(‎-3.30)
399,746 ‎62.9‎ B 0.83 ‎‎-2.5‎ B
1401/02/27 160,190
(‎-5.00)
162,760
(‎-3.48)
605,026 ‎98.5‎ B 0.53 ‎‎-6.1‎ B
1401/02/26 167,470
(‎3.93)
168,620
(‎4.65)
956,759 ‎161.3‎ B 1.27 ‎‎5.1‎ B
1401/02/25 164,700
(‎2.94)
161,130
(‎0.71)
890,061 ‎143.4‎ B 1.11 ‎‎-2.2‎ B
1401/02/24 158,850
(‎0.04)
159,990
(‎0.76)
648,992 ‎103.8‎ B 0.86 ‎‎-3.8‎ B
1401/02/21 160,200
(‎4.66)
158,790
(‎3.74)
559,417 ‎88.8‎ B 1.09 ‎‎980.1‎ M

گروه: دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- ‎193 M 78.20% 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- ‎3 M 1.35% 0
جمع کل سهامداران درصدی 79.55%
تعداد کل سهام شرکت ‎247.4‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎5.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 156,497 ریال
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده 2 اساسنامه ، سرمایه گذاری در شرکتها ، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی ومشارکت درآنها و نیز انجام اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات مزبور مربوط می شود ، می باشد .
جزئیات فعالیت
وملی (گروه‌ صنعتی‌ ملی‌‌) : هلدینگ گروه‌ توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ به‌صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. این هلدینگ به سرمایه گذاری در شرکتها، خرید و فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی و مشارکت درآنها و نیز انجام اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع فعالیت کشور نزدیک باشد می پردازد. مدیرعامل: علی شال باف اصفهانی مدیر مالی: شهره احمدپور سرمایه: 247360
مدیر عامل
علي شال باف اصفهاني
مدیر مالی
شهره احمدپور
نشانی
-
تلفن
46079795
فکس
46079794
پست الکترونیک
info@melligroup.com
سال مالی
12/30
سرمایه
247,360
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 468 2 452 2
حجم معاملات 478,149 21,542 483,577 16,114
ارزش معاملات ‎68.8‎ B ‎3.1‎ B ‎69.6‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎155.0‎ M ‎15.4‎ M ‎115.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-780.9‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 543 2 254 1
حجم معاملات 342,939 30,068 371,621 1,386
ارزش معاملات ‎50.8‎ B ‎4.5‎ B ‎55.0‎ B ‎205.3‎ M
قدرت ‎9.4‎ M ‎222.7‎ M ‎21.7‎ M ‎20.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 436 2 314 1
حجم معاملات 257,405 9,033 263,438 3,000
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎1.4‎ B ‎40.7‎ B ‎463.0‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎69.7‎ M ‎12.9‎ M ‎46.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-931.1‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 688 2 449 1
حجم معاملات 591,353 27,067 615,420 3,000
ارزش معاملات ‎90.0‎ B ‎4.1‎ B ‎93.7‎ B ‎456.8‎ M
قدرت ‎13.1‎ M ‎206.0‎ M ‎20.9‎ M ‎45.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 538 2 466 1
حجم معاملات 380,907 18,839 396,746 3,000
ارزش معاملات ‎60.0‎ B ‎3.0‎ B ‎62.4‎ B ‎472.2‎ M
قدرت ‎11.1‎ M ‎148.3‎ M ‎13.4‎ M ‎47.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 774 3 439 0
حجم معاملات 567,576 37,450 605,026 0
ارزش معاملات ‎92.4‎ B ‎6.1‎ B ‎98.5‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M ‎203.2‎ M ‎22.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 751 1 926 1
حجم معاملات 956,728 31 926,759 30,000
ارزش معاملات ‎161.3‎ B ‎5.2‎ M ‎156.3‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎21.5‎ M 522,722 ‎16.9‎ M ‎505.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎5.1‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 599 3 678 1
حجم معاملات 869,022 21,039 882,561 7,500
ارزش معاملات ‎140.0‎ B ‎3.4‎ B ‎142.2‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎23.4‎ M ‎113.0‎ M ‎21.0‎ M ‎120.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 593 2 531 2
حجم معاملات 621,592 27,400 645,078 3,914
ارزش معاملات ‎99.4‎ B ‎4.4‎ B ‎103.2‎ B ‎626.2‎ M
قدرت ‎16.8‎ M ‎219.2‎ M ‎19.4‎ M ‎31.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 484 1 520 1
حجم معاملات 556,589 2,828 550,417 9,000
ارزش معاملات ‎88.4‎ B ‎449.1‎ M ‎87.4‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎18.3‎ M ‎44.9‎ M ‎16.8‎ M ‎142.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎980.1‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 584 2 453 1
حجم معاملات 688,653 35,601 717,925 6,329
ارزش معاملات ‎105.4‎ B ‎5.4‎ B ‎109.9‎ B ‎968.8‎ M
قدرت ‎18.1‎ M ‎272.5‎ M ‎24.3‎ M ‎96.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 699 1 467 2
حجم معاملات 842,046 27,100 861,912 7,234
ارزش معاملات ‎131.4‎ B ‎4.2‎ B ‎134.5‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎18.8‎ M ‎423.0‎ M ‎28.8‎ M ‎56.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 506 2 536 1
حجم معاملات 519,839 3,200 521,600 1,439
ارزش معاملات ‎83.0‎ B ‎510.8‎ M ‎83.3‎ B ‎229.7‎ M
قدرت ‎16.4‎ M ‎25.5‎ M ‎15.5‎ M ‎23.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-281.1‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 614 0 555 1
حجم معاملات 580,040 0 573,053 6,987
ارزش معاملات ‎94.2‎ B 0 ‎93.1‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎15.3‎ M - ‎16.8‎ M ‎113.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,070 2 595 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 30,300 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎176.8‎ B ‎4.8‎ B ‎181.6‎ B 0
قدرت ‎16.5‎ M ‎240.2‎ M ‎30.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 731 2 627 0
حجم معاملات 599,629 18,391 618,020 0
ارزش معاملات ‎99.1‎ B ‎3.0‎ B ‎102.2‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎152.0‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 839 0 747 1
حجم معاملات 928,038 0 914,038 14,000
ارزش معاملات ‎153.1‎ B 0 ‎150.8‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎18.3‎ M - ‎20.2‎ M ‎231.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 787 2 791 1
حجم معاملات 769,666 12,609 764,275 18,000
ارزش معاملات ‎122.0‎ B ‎2.0‎ B ‎121.2‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎15.5‎ M ‎99.9‎ M ‎15.3‎ M ‎285.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎854.6‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,107 1 866 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 6,000 ‎1.1‎ M 5,926
ارزش معاملات ‎164.9‎ B ‎941.9‎ M ‎164.9‎ B ‎930.3‎ M
قدرت ‎14.9‎ M ‎94.2‎ M ‎19.0‎ M ‎46.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-11.6‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 2 683 1
حجم معاملات 749,382 5,232 742,614 12,000
ارزش معاملات ‎105.4‎ B ‎736.1‎ M ‎104.5‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎22.4‎ M ‎36.8‎ M ‎15.3‎ M ‎168.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.46
جریان پول حقیقی ‎952.2‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 320 1 393 1
حجم معاملات 387,962 7,434 386,396 9,000
ارزش معاملات ‎52.9‎ B ‎1.0‎ B ‎52.7‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎16.5‎ M ‎101.4‎ M ‎13.4‎ M ‎122.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎213.6‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 418 1 384 1
حجم معاملات 443,929 8,238 449,167 3,000
ارزش معاملات ‎60.9‎ B ‎1.1‎ B ‎61.6‎ B ‎411.4‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎113.0‎ M ‎16.0‎ M ‎41.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-718.3‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 371 1 373 1
حجم معاملات 428,099 9,000 434,099 3,000
ارزش معاملات ‎57.7‎ B ‎1.2‎ B ‎58.5‎ B ‎404.2‎ M
قدرت ‎15.5‎ M ‎121.3‎ M ‎15.7‎ M ‎40.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-808.4‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 1 296 2
حجم معاملات 252,532 4,869 255,401 2,000
ارزش معاملات ‎34.2‎ B ‎659.6‎ M ‎34.6‎ B ‎270.9‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎66.0‎ M ‎11.7‎ M ‎13.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-388.7‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 420 1 361 1
حجم معاملات 455,231 19,076 474,066 241
ارزش معاملات ‎61.4‎ B ‎2.6‎ B ‎64.0‎ B ‎32.5‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎257.4‎ M ‎17.7‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 423 1 251 2
حجم معاملات 459,049 30,000 444,049 45,000
ارزش معاملات ‎62.3‎ B ‎4.1‎ B ‎60.3‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎407.3‎ M ‎24.0‎ M ‎305.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 472 1 540 3
حجم معاملات 525,275 4,283 515,558 14,000
ارزش معاملات ‎74.1‎ B ‎604.1‎ M ‎72.7‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎60.4‎ M ‎13.5‎ M ‎65.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 1 333 3
حجم معاملات 394,144 3,000 386,081 11,063
ارزش معاملات ‎54.0‎ B ‎411.1‎ M ‎52.9‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎41.1‎ M ‎15.9‎ M ‎50.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 402 0 370 2
حجم معاملات 371,199 0 353,338 17,861
ارزش معاملات ‎50.6‎ B 0 ‎48.1‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎12.6‎ M - ‎13.0‎ M ‎121.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 620 1 493 2
حجم معاملات 688,035 15,000 691,872 11,163
ارزش معاملات ‎94.0‎ B ‎2.0‎ B ‎94.5‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎204.9‎ M ‎19.2‎ M ‎76.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-524.0‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 292 2 532 2
حجم معاملات 565,149 156,000 691,894 29,255
ارزش معاملات ‎76.5‎ B ‎21.1‎ B ‎93.7‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎26.2‎ M ‎1.1‎ B ‎17.6‎ M ‎198.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎-17.2‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 845 1 492 1
حجم معاملات 801,581 30,000 827,404 4,177
ارزش معاملات ‎104.1‎ B ‎3.9‎ B ‎107.5‎ B ‎542.6‎ M
قدرت ‎12.3‎ M ‎389.7‎ M ‎21.8‎ M ‎54.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 445 1 355 1
حجم معاملات 317,005 2,931 315,856 4,080
ارزش معاملات ‎42.7‎ B ‎395.0‎ M ‎42.6‎ B ‎549.8‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎39.5‎ M ‎12.0‎ M ‎55.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎154.8‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 416 2 415 1
حجم معاملات 404,143 12,300 413,443 3,000
ارزش معاملات ‎53.4‎ B ‎1.6‎ B ‎54.7‎ B ‎396.6‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎81.3‎ M ‎13.2‎ M ‎39.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 594 1 555 4
حجم معاملات 767,801 3,000 755,041 15,760
ارزش معاملات ‎99.0‎ B ‎386.8‎ M ‎97.3‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎16.7‎ M ‎38.7‎ M ‎17.5‎ M ‎50.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 0 277 3
حجم معاملات 360,821 0 328,462 32,359
ارزش معاملات ‎44.8‎ B 0 ‎40.8‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎26.2‎ M - ‎14.7‎ M ‎134.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎4.0‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 390 2 249 0
حجم معاملات 318,878 11,174 330,052 0
ارزش معاملات ‎37.9‎ B ‎1.3‎ B ‎39.3‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M ‎66.5‎ M ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 258 0 219 1
حجم معاملات 280,757 0 268,757 12,000
ارزش معاملات ‎33.8‎ B 0 ‎32.3‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎13.1‎ M - ‎14.8‎ M ‎144.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 288 0 244 1
حجم معاملات 294,483 0 276,483 18,000
ارزش معاملات ‎35.4‎ B 0 ‎33.3‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎12.3‎ M - ‎13.6‎ M ‎216.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 1 199 1
حجم معاملات 233,010 6,000 238,915 95
ارزش معاملات ‎27.6‎ B ‎709.7‎ M ‎28.3‎ B ‎11.2‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎71.0‎ M ‎14.2‎ M ‎1.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-698.4‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 231 2 203 2
حجم معاملات 251,132 14,859 264,490 1,501
ارزش معاملات ‎29.4‎ B ‎1.7‎ B ‎31.0‎ B ‎175.7‎ M
قدرت ‎12.7‎ M ‎87.0‎ M ‎15.2‎ M ‎8.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 0 337 1
حجم معاملات 293,467 0 292,467 1,000
ارزش معاملات ‎35.1‎ B 0 ‎35.0‎ B ‎119.6‎ M
قدرت ‎17.0‎ M - ‎10.4‎ M ‎12.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎119.6‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 317 1 359 1
حجم معاملات 436,220 3,000 433,220 6,000
ارزش معاملات ‎51.1‎ B ‎351.4‎ M ‎50.7‎ B ‎702.7‎ M
قدرت ‎16.1‎ M ‎35.1‎ M ‎14.1‎ M ‎70.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎351.4‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 2 261 1
حجم معاملات 299,584 30,000 329,312 272
ارزش معاملات ‎34.5‎ B ‎3.5‎ B ‎37.9‎ B ‎31.3‎ M
قدرت ‎9.0‎ M ‎172.5‎ M ‎14.5‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 403 1 327 1
حجم معاملات 432,282 19,500 451,605 177
ارزش معاملات ‎51.8‎ B ‎2.3‎ B ‎54.2‎ B ‎21.2‎ M
قدرت ‎12.9‎ M ‎233.8‎ M ‎16.6‎ M ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 428 1 436 1
حجم معاملات 484,398 5,000 487,398 2,000
ارزش معاملات ‎58.7‎ B ‎605.7‎ M ‎59.0‎ B ‎242.3‎ M
قدرت ‎13.7‎ M ‎60.6‎ M ‎13.5‎ M ‎24.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-363.4‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 453 0 591 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 997,211 32,550
ارزش معاملات ‎124.3‎ B 0 ‎120.4‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎27.4‎ M - ‎20.4‎ M ‎196.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎3.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 400 1 361 0
حجم معاملات 310,346 4,500 314,846 0
ارزش معاملات ‎35.8‎ B ‎519.0‎ M ‎36.3‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M ‎51.9‎ M ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-519.0‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 288 1 290 1
حجم معاملات 254,335 3,450 256,285 1,500
ارزش معاملات ‎29.5‎ B ‎399.6‎ M ‎29.7‎ B ‎173.8‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎40.0‎ M ‎10.2‎ M ‎17.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-225.9‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 287 1 242 0
حجم معاملات 213,558 16,753 230,311 0
ارزش معاملات ‎24.6‎ B ‎1.9‎ B ‎26.6‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎193.1‎ M ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 251 1 196 0
حجم معاملات 199,122 5,489 204,611 0
ارزش معاملات ‎23.3‎ B ‎641.3‎ M ‎23.9‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M ‎64.1‎ M ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-641.3‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 286 0 245 2
حجم معاملات 225,567 0 223,739 1,828
ارزش معاملات ‎26.1‎ B 0 ‎25.9‎ B ‎211.5‎ M
قدرت ‎9.1‎ M - ‎10.6‎ M ‎10.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎211.5‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 395 1 286 1
حجم معاملات 275,935 18,000 293,895 40
ارزش معاملات ‎31.8‎ B ‎2.1‎ B ‎33.8‎ B ‎4.6‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎207.2‎ M ‎11.8‎ M 460,360
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 367 1 388 1
حجم معاملات 334,985 33,000 360,485 7,500
ارزش معاملات ‎39.9‎ B ‎3.9‎ B ‎42.9‎ B ‎892.7‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎392.8‎ M ‎11.1‎ M ‎89.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 373 2 284 2
حجم معاملات 290,781 7,000 290,903 6,878
ارزش معاملات ‎34.3‎ B ‎826.8‎ M ‎34.4‎ B ‎812.4‎ M
قدرت ‎9.2‎ M ‎41.3‎ M ‎12.1‎ M ‎40.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-14.4‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 259 1 393 2
حجم معاملات 394,574 5,000 367,774 31,800
ارزش معاملات ‎46.1‎ B ‎583.9‎ M ‎42.9‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎17.8‎ M ‎58.4‎ M ‎10.9‎ M ‎185.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 427 3 251 4
حجم معاملات 336,036 16,077 324,235 27,878
ارزش معاملات ‎37.5‎ B ‎1.8‎ B ‎36.2‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎8.8‎ M ‎59.9‎ M ‎14.4‎ M ‎77.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 382 1 250 0
حجم معاملات 264,572 25,000 289,572 0
ارزش معاملات ‎30.7‎ B ‎2.9‎ B ‎33.6‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M ‎289.9‎ M ‎13.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 1 260 0
حجم معاملات 251,611 13,500 265,111 0
ارزش معاملات ‎29.7‎ B ‎1.6‎ B ‎31.3‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M ‎159.6‎ M ‎12.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 252 1 313 1
حجم معاملات 265,052 5,000 258,367 11,685
ارزش معاملات ‎32.0‎ B ‎602.9‎ M ‎31.2‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎60.3‎ M ‎10.0‎ M ‎140.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎806.1‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 417 1 198 1
حجم معاملات 317,734 30,000 342,734 5,000
ارزش معاملات ‎37.8‎ B ‎3.6‎ B ‎40.8‎ B ‎594.9‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎356.9‎ M ‎20.6‎ M ‎59.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 411 2 376 1
حجم معاملات 379,735 28,477 403,212 5,000
ارزش معاملات ‎47.3‎ B ‎3.6‎ B ‎50.3‎ B ‎623.5‎ M
قدرت ‎11.5‎ M ‎177.5‎ M ‎13.4‎ M ‎62.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 498 1 723 2
حجم معاملات 590,260 1,500 583,760 8,000
ارزش معاملات ‎74.4‎ B ‎189.0‎ M ‎73.6‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎18.9‎ M ‎10.2‎ M ‎50.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی ‎819.1‎ M
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 1 460 3
حجم معاملات 379,786 658 369,943 10,501
ارزش معاملات ‎46.4‎ B ‎80.5‎ M ‎45.2‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎8.0‎ M ‎9.8‎ M ‎42.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 380 1 314 2
حجم معاملات 476,087 11,180 484,468 2,799
ارزش معاملات ‎56.7‎ B ‎1.3‎ B ‎57.7‎ B ‎333.5‎ M
قدرت ‎14.9‎ M ‎133.2‎ M ‎18.4‎ M ‎16.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-998.7‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 510 3 488 2
حجم معاملات 618,940 38,928 649,525 8,343
ارزش معاملات ‎76.0‎ B ‎4.8‎ B ‎79.7‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎159.3‎ M ‎16.3‎ M ‎51.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 278 1 524 2
حجم معاملات 786,065 82 755,147 31,000
ارزش معاملات ‎96.1‎ B ‎10.0‎ M ‎92.3‎ B ‎3.8‎ B
قدرت ‎34.6‎ M ‎1.0‎ M ‎17.6‎ M ‎189.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 376 2 254 0
حجم معاملات 325,592 26,497 352,089 0
ارزش معاملات ‎38.0‎ B ‎3.1‎ B ‎41.1‎ B 0
قدرت ‎10.1‎ M ‎154.8‎ M ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 451 1 286 0
حجم معاملات 316,747 16,500 333,247 0
ارزش معاملات ‎38.2‎ B ‎2.0‎ B ‎40.2‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M ‎198.9‎ M ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 407 3 468 1
حجم معاملات 633,724 11,949 630,673 15,000
ارزش معاملات ‎77.9‎ B ‎1.5‎ B ‎77.5‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎19.1‎ M ‎48.9‎ M ‎16.6‎ M ‎184.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎374.9‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 576 1 456 3
حجم معاملات 688,373 3,230 660,769 30,834
ارزش معاملات ‎83.6‎ B ‎392.3‎ M ‎80.3‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎39.2‎ M ‎17.6‎ M ‎124.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 126 1
حجم معاملات 134,774 0 104,774 30,000
ارزش معاملات ‎15.8‎ B 0 ‎12.3‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎32.2‎ M - ‎9.7‎ M ‎351.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.31
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 234 1
حجم معاملات 209,224 0 172,724 36,500
ارزش معاملات ‎23.4‎ B 0 ‎19.3‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎26.8‎ M - ‎8.2‎ M ‎407.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.26
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 498 3 302 1
حجم معاملات 481,902 30,350 512,052 200
ارزش معاملات ‎51.4‎ B ‎3.2‎ B ‎54.6‎ B ‎21.3‎ M
قدرت ‎10.3‎ M ‎107.9‎ M ‎18.1‎ M ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 512 1 283 0
حجم معاملات 358,149 27,500 385,649 0
ارزش معاملات ‎40.0‎ B ‎3.1‎ B ‎43.0‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎306.9‎ M ‎15.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 499 1 232 0
حجم معاملات 448,962 30,000 478,962 0
ارزش معاملات ‎52.2‎ B ‎3.5‎ B ‎55.7‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎348.6‎ M ‎24.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 324 2 316 0
حجم معاملات 244,646 19,717 264,363 0
ارزش معاملات ‎29.6‎ B ‎2.4‎ B ‎32.0‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M ‎119.5‎ M ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 0 385 2
حجم معاملات 336,982 0 335,481 1,501
ارزش معاملات ‎41.3‎ B 0 ‎41.1‎ B ‎184.1‎ M
قدرت ‎14.5‎ M - ‎10.7‎ M ‎9.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎184.1‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 558 1 247 1
حجم معاملات 381,352 30,000 411,349 3
ارزش معاملات ‎45.5‎ B ‎3.6‎ B ‎49.0‎ B 357,600
قدرت ‎8.1‎ M ‎357.6‎ M ‎19.9‎ M 35,760
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 307 1 294 1
حجم معاملات 214,170 1,500 212,612 3,058
ارزش معاملات ‎26.7‎ B ‎187.3‎ M ‎26.5‎ B ‎381.8‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎18.7‎ M ‎9.0‎ M ‎38.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎194.5‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 555 2 329 0
حجم معاملات 413,869 30,405 444,274 0
ارزش معاملات ‎51.2‎ B ‎3.8‎ B ‎55.0‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M ‎188.1‎ M ‎16.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 664 2 212 1
حجم معاملات 494,006 30,387 521,393 3,000
ارزش معاملات ‎63.9‎ B ‎3.9‎ B ‎67.5‎ B ‎388.2‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎196.6‎ M ‎31.8‎ M ‎38.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 362 1 255 0
حجم معاملات 252,514 12,487 265,001 0
ارزش معاملات ‎34.2‎ B ‎1.7‎ B ‎35.8‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎168.9‎ M ‎14.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 278 0 314 1
حجم معاملات 282,155 0 279,155 3,000
ارزش معاملات ‎39.2‎ B 0 ‎38.7‎ B ‎416.4‎ M
قدرت ‎14.1‎ M - ‎12.3‎ M ‎41.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎416.4‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 1 395 1
حجم معاملات 328,901 3,000 328,901 3,000
ارزش معاملات ‎44.8‎ B ‎408.2‎ M ‎44.8‎ B ‎408.2‎ M
قدرت ‎11.7‎ M ‎40.8‎ M ‎11.3‎ M ‎40.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 537 2 333 0
حجم معاملات 495,790 30,500 526,290 0
ارزش معاملات ‎67.9‎ B ‎4.2‎ B ‎72.1‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M ‎208.9‎ M ‎21.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 354 0 381 1
حجم معاملات 335,480 0 326,480 9,000
ارزش معاملات ‎48.2‎ B 0 ‎46.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎13.6‎ M - ‎12.3‎ M ‎129.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 350 1 318 1
حجم معاملات 338,654 16,500 355,027 127
ارزش معاملات ‎48.0‎ B ‎2.3‎ B ‎50.3‎ B ‎18.0‎ M
قدرت ‎13.7‎ M ‎233.8‎ M ‎15.8‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 721 1 567 1
حجم معاملات 639,359 30,000 668,859 500
ارزش معاملات ‎91.3‎ B ‎4.3‎ B ‎95.5‎ B ‎71.4‎ M
قدرت ‎12.7‎ M ‎428.5‎ M ‎16.8‎ M ‎7.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 0 591 0
حجم معاملات 705,788 0 705,788 0
ارزش معاملات ‎104.7‎ B 0 ‎104.7‎ B 0
قدرت ‎22.6‎ M - ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 366 1 507 1
حجم معاملات 511,457 3,000 487,457 27,000
ارزش معاملات ‎72.5‎ B ‎425.0‎ M ‎69.1‎ B ‎3.8‎ B
قدرت ‎19.8‎ M ‎42.5‎ M ‎13.6‎ M ‎382.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 363 1 393 1
حجم معاملات 342,307 30,074 372,155 226
ارزش معاملات ‎46.8‎ B ‎4.1‎ B ‎50.9‎ B ‎30.9‎ M
قدرت ‎12.9‎ M ‎411.1‎ M ‎12.9‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 740 2 489 0
حجم معاملات 610,668 27,000 637,668 0
ارزش معاملات ‎86.0‎ B ‎3.8‎ B ‎89.8‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M ‎190.1‎ M ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,024 2 743 1
حجم معاملات 946,538 40,000 982,038 4,500
ارزش معاملات ‎137.2‎ B ‎5.8‎ B ‎142.3‎ B ‎652.2‎ M
قدرت ‎13.4‎ M ‎289.9‎ M ‎19.2‎ M ‎65.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,031 1 702 2
حجم معاملات 949,267 5,201 952,310 2,158
ارزش معاملات ‎141.9‎ B ‎777.3‎ M ‎142.3‎ B ‎322.5‎ M
قدرت ‎13.8‎ M ‎77.7‎ M ‎20.3‎ M ‎16.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-454.8‎ M
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,253 2 1,332 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 27,443 ‎1.8‎ M 9,141
ارزش معاملات ‎264.7‎ B ‎4.1‎ B ‎267.4‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎21.1‎ M ‎203.6‎ M ‎20.1‎ M ‎67.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 211 2
حجم معاملات 177,466 0 146,466 31,000
ارزش معاملات ‎25.9‎ B 0 ‎21.4‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎215.6‎ M - ‎10.1‎ M ‎226.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.30
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 0 131 1
حجم معاملات 106,110 0 76,110 30,000
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎10.6‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎24.2‎ M - ‎8.1‎ M ‎416.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.99
جریان پول حقیقی ‎4.2‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 165 1 235 1
حجم معاملات 240,714 902 211,616 30,000
ارزش معاملات ‎32.1‎ B ‎120.2‎ M ‎28.2‎ B ‎4.0‎ B