خودرو و ساخت قطعات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
خچرخش (‎0.21) 14,010 (‎5.79) 14,790 ‎3.2‎ M ‎46.7‎ B -
خپویش (‎2.81) 13,910 (‎0.00) 13,530 520 ‎7.2‎ M -
خگستر (‎-0.63) 3,780 (‎0.00) 3,804 0 0 -
خلیبل (‎2.94) 245 (‎0.00) 238 0 0 -
ختور (‎-1.30) 12,870 (‎0.00) 13,040 0 0 -
خساپا (‎-0.20) 2,045 (‎0.00) 2,049 0 0 -
خرینگ (‎-0.09) 23,150 (‎0.00) 23,170 0 0 -
خموتور (‎-3.28) 4,457 (‎0.00) 4,608 0 0 -
خفناور (‎0.00) 35,250 (‎0.00) 35,250 0 0 -
خکار (‎0.37) 2,722 (‎0.00) 2,712 0 0 -
خشرق (‎-1.22) 14,570 (‎0.00) 14,750 0 0 -
خودرو (‎-0.53) 2,245 (‎0.00) 2,257 0 0 -
تشتاد (‎0.34) 5,870 (‎0.00) 5,850 0 0 -
خکاوه (‎-1.35) 8,790 (‎0.00) 8,910 0 0 -
ختوقا (‎0.99) 3,275 (‎0.00) 3,243 0 0 -
خزامیا (‎0.00) 9,350 (‎0.00) 9,350 0 0 -
ورنا (‎-1.75) 5,630 (‎0.00) 5,730 0 0 -
خمحور (‎0.65) 2,630 (‎0.00) 2,613 0 0 -
خاهن (‎0.00) 5,800 (‎0.00) 5,800 0 0 -
خعمرا (‎2.73) 9,790 (‎0.00) 9,530 0 0 -
خریخت (‎-3.13) 3,340 (‎0.00) 3,448 0 0 -
خلنت (‎0.32) 35,000 (‎0.00) 34,890 0 0 -
خاور (‎-0.25) 1,626 (‎0.00) 1,630 0 0 -
خکمک (‎-0.14) 21,610 (‎0.00) 21,640 0 0 -
خمهر (‎0.14) 2,092 (‎0.00) 2,089 0 0 -
خنصیر (‎-0.58) 15,390 (‎0.00) 15,480 0 0 -
خفنر (‎-0.32) 6,310 (‎0.00) 6,330 0 0 -
خکرمان (‎2.84) 3,515 (‎0.00) 3,418 0 0 -
خزر (‎-1.62) 3,215 (‎0.00) 3,268 0 0 -
خوساز (‎-0.64) 7,730 (‎0.00) 7,780 0 0 -
ختراک (‎-0.78) 6,400 (‎0.00) 6,450 0 0 -
خبهمن (‎0.49) 1,860 (‎0.00) 1,851 0 0 -
خدیزل (‎-0.28) 10,550 (‎0.00) 10,580 0 0 -
خبنیان (‎1.87) 4,241 (‎0.00) 4,163 0 0 -
خاذین (‎-0.15) 2,040 (‎0.00) 2,043 0 0 -
خمحرکه (‎-1.08) 3,860 (‎0.00) 3,902 0 0 -
خپارس (‎0.00) 1,173 (‎0.00) 1,173 0 0 -
فعالیت های گروه خودرو و ساخت قطعات

شرکت های این گروه در زمینه تولید، طراحی، توزیع، واردات وصادرات خودرو و قطعات یدکی آن و همچنین واردات ابزارآلات و ماشین آلات مورد نیازاین صنعت فعالیت دارند.علاوه برآن شرکت های بزرگ این گروه در مقیاس بین المللی به اخذقرارداد های همکاری و یا تولیدات تحت لیسانس شرکت های خودروسازی بزرگ نیز میپردازند.

تاریخچه گروه خودرو و ساخت قطعات
صنعت خودروسازی یکی از قدیمی ‌ترین صنایع در اقتصاد کشور و همچنین در بازار سرمایه است. این صنعت به دلیل اهمیت استراتژیک و همچنین ایجاد فرصت ‌های شغلی بسیار زیاد با وجود مشکلات فراوان همواره مورد حمایت و توجه دولت‌ های مختلف بوده و احتمالا خواهد بود. دو شرکت ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) به عنوان دو غول خودروساز کشور، بیشترین ارزش بازار این گروه را به خود اختصاص داده‌اند.(در مجوع حدود 41%)
ارزش و تعداد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تحریم ‌های پولی و بانکی مشکلات زیادی برای واردات تکنولوژی و قطعات مورد نیاز گروه خودروسازی ایجاد شده است؛ به طوری که شاید بتوان گروه خودرو و ساخت قطعات را ثاثیرپذیرترین گروه نسبت به اتفاقات و حواشی سیاسی دانست. همچنین افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ورق فولادی باعث افزایش قیمت تمام شده تولید و لذا کاهش سودآوری شرکت ‌های حاضر در این صنعت شدهاست. حمایت‌های بخش دولتی و همچنین انعقاد قرارداد های بین‌المللی از دیگر عوامل تأثیرگذار در سود صنعت خودروسازی هستند.به طور کلی حدود 60 شرکت خودروسازی و ساخت قطعات در این گروه ارزشیدر حدود 136 هزار میلیارد تومان دارند.از پارس خودرو (خپارس) و گروه بهمن (خبهمن) به عنوان دیگر شرکت ‌های خودروسازی بزرگ کشور می‌توان نام برد که البته به مراتب نسبت به ایران خودرو و سایپاارزش بازار کمتری دارند. شرکت‌های پر تعداد و کوچک قطعاتی زیادی نیز در این گروه فعال هستند که از مهمترین آن ‌ها می‌توان به قطعات اتومبیل ایران (ختوقا)،محورسازان ایران خودرو (خمحور) و سایپا آذین (خاذین) اشاره کرد.
بزرگترین شرکت گروه خودرو و ساخت قطعات
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه خودرو و ساخت قطعات
شرکت خبنيان با همین نماد جدید ترین عضوثبت شده در این گروه است که اسفند 1399 در بازار پايه نارنجي فرابورس عرضه اولیه شده است.