1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎8.0% ‎2.4% ‎-10.9% ‎-55.1%

تپولا

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -0.34% 14,680
قیمت پایانی: 14,730
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 629,850
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎812 :EPS
‎18 :P/E
14,730 15,614
13,846

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد تپولا


97 1,503,225 (inf%)
حقیقی
73 1,503,225 (inf%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی23 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 17 میلیون تومان 19 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی30 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
16 میلیون تومان 15 میلیون تومان 14 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.01 1.21 1.66
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎1 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد تپولا

تپولا (مهندسی مرآت پولاد) : شرکت مهندسی مرآت پولاد دارای بیشتر از ۴۴ سال سابقه ی درخشان میباشد که یکی از گروه های موفق خدمات فنی، مهندسی و عمرانی مجموعه احیا میباشد. این شرکت در زمینه های طراحی، مهندسی، تکنولوژی ساخت و تولید، مدل سازی، ریخته گری، اسکلت فلزی، آهنگری، عملیات حرارتی و... فعالیت میکند. از مشخصه های آشکار فعالیت های این شرکت میتوان به مدیریت پروژه های مختلف، ساخت تجهیزات، تعمیرات اساسی تجهیزات مکانیکی صنایع سنگین کشور بخصوص صنایع فولاد، سیمان، نفت، انرژی و معادن نام برد.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم تپولا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 14,680
(‎-2.97)
14,730
(‎-2.64)
‎1.5‎ M ‎22.1‎ B 0.75 ‎-
1401/03/02 15,180
(‎2.99)
15,130
(‎2.65)
‎1.1‎ M ‎17.4‎ B 1.32 ‎-
1401/03/01 15,030
(‎1.42)
14,740
(‎-0.54)
447,589 ‎6.6‎ B 1.06 ‎-
1401/02/31 14,740
(‎-2.96)
14,820
(‎-2.44)
527,922 ‎7.8‎ B 0.95 ‎-
1401/02/28 14,990
(‎-2.98)
15,190
(‎-1.68)
368,133 ‎5.6‎ B 0.42 ‎-
1401/02/27 15,380
(‎-2.90)
15,450
(‎-2.46)
998,917 ‎15.4‎ B 0.75 ‎-
1401/02/26 15,830
(‎1.87)
15,840
(‎1.93)
‎1.0‎ M ‎15.9‎ B 1.89 ‎-
1401/02/25 15,550
(‎-2.93)
15,540
(‎-3.00)
766,501 ‎11.9‎ B 1.27 ‎‎1.6‎ B
1401/02/24 15,800
(‎-1.56)
16,020
(‎-0.19)
‎1.7‎ M ‎28.0‎ B 0.73 ‎‎4.3‎ B
1401/02/21 16,070
(‎2.95)
16,050
(‎2.82)
642,441 ‎10.3‎ B 0.91 ‎-

گروه: خدمات فنی و مهندسی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تابا 22,750 23,000 0 0 -
رمپنا 17,800 17,610 0 0 -
رتکو 8,350 8,540 0 0 -
خفولا 18,280 18,280 0 0 -
رنیک 14,120 14,160 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت تكادو-سهامي عام- ‎66 M 52.27% 0
شخص حقيقي ‎3 M 2.43% 0
شخص حقيقي ‎3 M 2.30% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.58% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.24% 0
شخص حقيقي ‎1 M 1.07% 0
جمع کل سهامداران درصدی 60.89%
تعداد کل سهام شرکت ‎126.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎8.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 15,273 ریال
موضوع فعالیت
مهندسی وطراحی وساخت تجهیزات
جزئیات فعالیت
تپولا (مهندسی مرآت پولاد) : شرکت مهندسی مرآت پولاد دارای بیشتر از ۴۴ سال سابقه ی درخشان میباشد که یکی از گروه های موفق خدمات فنی، مهندسی و عمرانی مجموعه احیا میباشد. این شرکت در زمینه های طراحی، مهندسی، تکنولوژی ساخت و تولید، مدل سازی، ریخته گری، اسکلت فلزی، آهنگری، عملیات حرارتی و... فعالیت میکند. از مشخصه های آشکار فعالیت های این شرکت میتوان به مدیریت پروژه های مختلف، ساخت تجهیزات، تعمیرات اساسی تجهیزات مکانیکی صنایع سنگین کشور بخصوص صنایع فولاد، سیمان، نفت، انرژی و معادن نام برد.
مدیر عامل
سيدحسن موسوي آغچه بدي
مدیر مالی
جلال طهماسبی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
125,970
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 73 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.1‎ B 0 ‎22.1‎ B 0
قدرت ‎22.8‎ M - ‎30.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 120 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.4‎ B 0 ‎17.4‎ B 0
قدرت ‎19.1‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 90 0
حجم معاملات 447,589 0 447,589 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M - ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 79 0
حجم معاملات 527,922 0 527,922 0
ارزش معاملات ‎7.8‎ B 0 ‎7.8‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 25 0
حجم معاملات 368,133 0 368,133 0
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M - ‎22.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 0 80 0
حجم معاملات 998,917 0 998,917 0
ارزش معاملات ‎15.4‎ B 0 ‎15.4‎ B 0
قدرت ‎14.4‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 176 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.9‎ B 0 ‎15.9‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M - ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.89
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 72 1
حجم معاملات 766,501 0 666,501 100,000
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎10.4‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎18.3‎ M - ‎14.4‎ M ‎155.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 204 0 126 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.5‎ M 269,535
ارزش معاملات ‎28.0‎ B 0 ‎23.7‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎13.7‎ M - ‎18.8‎ M ‎215.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎4.3‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 0 80 0
حجم معاملات 642,441 0 642,441 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B 0 ‎10.3‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M - ‎12.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 137 0
حجم معاملات 658,207 4,024 662,231 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎62.8‎ M ‎10.3‎ B 0
قدرت ‎13.5‎ M ‎6.3‎ M ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎-62.8‎ M
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 235 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M 80,000 ‎3.0‎ M 2,800
ارزش معاملات ‎45.0‎ B ‎1.2‎ B ‎46.2‎ B ‎43.4‎ M
قدرت ‎28.5‎ M ‎124.1‎ M ‎19.6‎ M ‎4.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 1 137 0
حجم معاملات 874,176 40,000 914,176 0
ارزش معاملات ‎13.7‎ B ‎626.8‎ M ‎14.3‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M ‎62.7‎ M ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-626.8‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 108 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 2,019
ارزش معاملات ‎16.6‎ B 0 ‎16.6‎ B ‎30.8‎ M
قدرت ‎28.7‎ M - ‎15.4‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.87
جریان پول حقیقی ‎30.8‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 1 156 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 50,000 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎742.5‎ M ‎21.5‎ B 0
قدرت ‎24.1‎ M ‎74.3‎ M ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی ‎-742.5‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 52 0
حجم معاملات 337,360 0 337,360 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎30.5‎ M - ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.25
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 45 0
حجم معاملات 241,423 0 241,423 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B 0 ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎49.1‎ M - ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.43
جریان پول حقیقی 0
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 82 0
حجم معاملات 370,569 0 370,569 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎22.7‎ M - ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.57
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 75 0
حجم معاملات 830,530 0 830,530 0
ارزش معاملات ‎11.5‎ B 0 ‎11.5‎ B 0
قدرت ‎17.7‎ M - ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 0 112 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 11,150
ارزش معاملات ‎23.5‎ B 0 ‎23.3‎ B ‎150.1‎ M
قدرت ‎14.9‎ M - ‎20.8‎ M ‎15.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎150.1‎ M
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 85 0
حجم معاملات 479,582 0 479,582 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B 0 ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 0 100 0
حجم معاملات 726,113 0 726,113 0
ارزش معاملات ‎9.9‎ B 0 ‎9.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎9.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 0 70 0
حجم معاملات 609,517 0 609,517 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎8.3‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 146 0 99 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.5‎ B 0 ‎15.5‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M - ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 116 0
حجم معاملات 793,378 0 793,378 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎12.9‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 0
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 1 156 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 2,800 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.2‎ B ‎39.0‎ M ‎16.2‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M ‎3.9‎ M ‎10.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-39.0‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 0 156 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.1‎ B 0 ‎24.1‎ B 0
قدرت ‎21.2‎ M - ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 151 1
حجم معاملات 832,167 0 831,797 370
ارزش معاملات ‎11.6‎ B 0 ‎11.6‎ B ‎5.1‎ M
قدرت ‎14.7‎ M - ‎7.7‎ M 514,670
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎5.1‎ M
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 112 1
حجم معاملات 839,544 0 824,544 15,000
ارزش معاملات ‎11.5‎ B 0 ‎11.3‎ B ‎205.8‎ M
قدرت ‎17.7‎ M - ‎10.1‎ M ‎20.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی ‎205.8‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 1 100 0
حجم معاملات 520,013 15,000 535,013 0
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎200.4‎ M ‎7.1‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M ‎20.0‎ M ‎7.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-200.4‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 0 142 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.2‎ B 0 ‎14.2‎ B 0
قدرت ‎10.0‎ M - ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 1 110 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 60,000 ‎1.1‎ M 222
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎831.6‎ M ‎15.1‎ B ‎3.1‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎83.2‎ M ‎13.7‎ M 307,692
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-828.5‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 541 1 296 0
حجم معاملات ‎6.5‎ M 3,805 ‎6.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎87.1‎ B ‎51.3‎ M ‎87.2‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M ‎5.1‎ M ‎29.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-51.3‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 0 83 0
حجم معاملات 531,455 0 531,455 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 0 131 0
حجم معاملات 787,368 0 787,368 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M - ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 223 1 193 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 12,837 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.4‎ B ‎178.0‎ M ‎20.5‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M ‎17.8‎ M ‎10.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-178.0‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 0 22 0
حجم معاملات 310,421 0 310,421 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B 0 ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M - ‎20.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.21
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 468 0 182 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎48.1‎ B 0 ‎48.1‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M - ‎26.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 1 78 1
حجم معاملات 997,687 42,019 ‎1.0‎ M 600
ارزش معاملات ‎14.8‎ B ‎623.1‎ M ‎15.4‎ B ‎8.9‎ M
قدرت ‎12.1‎ M ‎62.3‎ M ‎19.8‎ M 889,800
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-614.2‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 0 269 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎35.2‎ B 0 ‎35.2‎ B 0
قدرت ‎16.2‎ M - ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 0 108 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.9‎ B 0 ‎29.9‎ B 0
قدرت ‎16.7‎ M - ‎27.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 39 0
حجم معاملات 496,575 0 496,575 0
ارزش معاملات ‎6.9‎ B 0 ‎6.9‎ B 0
قدرت ‎49.6‎ M - ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 223 0 238 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎40.4‎ B 0 ‎40.4‎ B 0
قدرت ‎18.1‎ M - ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 14 0
حجم معاملات 123,560 0 123,560 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 130 0 145 0
حجم معاملات 732,933 0 732,933 0
ارزش معاملات ‎9.9‎ B 0 ‎9.9‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی 0
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 5 0
حجم معاملات 72,379 0 72,379 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B 0 ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M - ‎20.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.22
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 0 81 1
حجم معاملات 534,673 0 498,332 36,341
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎6.9‎ B ‎506.2‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - ‎8.6‎ M ‎50.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎506.2‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 2 0
حجم معاملات 21,805 0 21,805 0
ارزش معاملات ‎316.4‎ M 0 ‎316.4‎ M 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 12 0
حجم معاملات 285,797 0 285,797 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎34.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 51 0
حجم معاملات 389,257 0 389,257 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B 0 ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 0 89 0
حجم معاملات 626,321 0 626,321 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎10.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 87 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.8‎ B 0 ‎17.8‎ B 0
قدرت ‎23.5‎ M - ‎20.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 0 119 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.2‎ B 0 ‎17.2‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M - ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 1 174 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 600 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.0‎ B ‎8.4‎ M ‎19.0‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M 842,400 ‎10.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 134 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.8‎ M 85,000
ارزش معاملات ‎26.4‎ B 0 ‎25.2‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎17.2‎ M - ‎18.8‎ M ‎59.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 2 203 2
حجم معاملات ‎2.5‎ M 21,150 ‎1.8‎ M 774,158
ارزش معاملات ‎34.7‎ B ‎288.5‎ M ‎24.4‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎14.4‎ M ‎12.0‎ M ‎528.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎10.3‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 1 35 2
حجم معاملات 489,858 36,341 425,399 100,800
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎505.1‎ M ‎5.9‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎50.5‎ M ‎16.9‎ M ‎70.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎896.0‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 36 1
حجم معاملات 707,320 0 706,379 941
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B ‎12.8‎ M
قدرت ‎106.6‎ M - ‎26.6‎ M ‎1.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.01
جریان پول حقیقی ‎12.8‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 93 0
حجم معاملات 841,701 0 841,701 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎18.5‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 45 0
حجم معاملات 230,644 558 231,202 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎7.0‎ M ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M 701,964 ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 46 0
حجم معاملات 0 509,228 509,228 0
ارزش معاملات 0 ‎6.3‎ B ‎6.3‎ B 0
قدرت - ‎633.5‎ M ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 125 2
حجم معاملات 922,138 289,372 ‎1.2‎ M 814
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎3.5‎ B ‎14.7‎ B ‎9.9‎ M
قدرت ‎14.4‎ M ‎351.6‎ M ‎11.8‎ M 494,505
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 1
حجم معاملات 53,212 0 1,198 52,014
ارزش معاملات ‎625.2‎ M 0 ‎14.1‎ M ‎611.2‎ M
قدرت ‎12.5‎ M - ‎1.4‎ M ‎61.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.88
جریان پول حقیقی ‎611.2‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 2,802 0 2,802 0
ارزش معاملات ‎33.0‎ M 0 ‎33.0‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎3.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 5 0
حجم معاملات 119,139 0 119,139 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎10.0‎ M - ‎28.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی 0
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 1 0
حجم معاملات 10,258 0 10,258 0
ارزش معاملات ‎122.0‎ M 0 ‎122.0‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 1 0
حجم معاملات 37,314 0 37,314 0
ارزش معاملات ‎444.0‎ M 0 ‎444.0‎ M 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎44.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 4 0
حجم معاملات 16,970 0 16,970 0
ارزش معاملات ‎202.3‎ M 0 ‎202.3‎ M 0
قدرت ‎3.4‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 3 0
حجم معاملات 15,423 0 15,423 0
ارزش معاملات ‎184.0‎ M 0 ‎184.0‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 5 0
حجم معاملات 19,082 0 19,082 0
ارزش معاملات ‎227.8‎ M 0 ‎227.8‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 0
حجم معاملات 6,759 0 6,759 0
ارزش معاملات ‎80.8‎ M 0 ‎80.8‎ M 0
قدرت ‎2.7‎ M - ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 7,731 0 7,731 0
ارزش معاملات ‎92.4‎ M 0 ‎92.4‎ M 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 0 17 1
حجم معاملات 122,342 0 122,120 222
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B ‎2.7‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - ‎8.6‎ M 265,290
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎2.7‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 22 0
حجم معاملات 104,661 0 104,661 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی 0
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 60 0
حجم معاملات 673,517 0 673,517 0
ارزش معاملات ‎8.2‎ B 0 ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎13.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 0 100 0
حجم معاملات 663,908 0 663,908 0
ارزش معاملات ‎8.2‎ B 0 ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 224 0 234 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 8,000
ارزش معاملات ‎30.3‎ B 0 ‎30.2‎ B ‎99.8‎ M
قدرت ‎13.5‎ M - ‎12.9‎ M ‎10.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎99.8‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 310 1 231 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 1,000 ‎2.3‎ M 7,941
ارزش معاملات ‎28.2‎ B ‎12.3‎ M ‎28.1‎ B ‎97.9‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎1.2‎ M ‎12.2‎ M ‎4.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎85.6‎ M
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 92 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.1‎ B 0 ‎14.1‎ B 0
قدرت ‎14.2‎ M - ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 2 0
حجم معاملات 8,354 0 8,354 0
ارزش معاملات ‎108.8‎ M 0 ‎108.8‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 3,786 0 3,786 0
ارزش معاملات ‎50.8‎ M 0 ‎50.8‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 4 0
حجم معاملات 32,413 0 32,413 0
ارزش معاملات ‎448.3‎ M 0 ‎448.3‎ M 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 6,133 0 6,133 0
ارزش معاملات ‎87.4‎ M 0 ‎87.4‎ M 0
قدرت ‎2.2‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 1,655 0 1,655 0
ارزش معاملات ‎24.8‎ M 0 ‎24.8‎ M 0
قدرت 620,625 - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 3 0
حجم معاملات 61,595 0 61,595 0
ارزش معاملات ‎952.3‎ M 0 ‎952.3‎ M 0
قدرت ‎19.0‎ M - ‎31.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 1,009 0 1,009 0
ارزش معاملات ‎15.6‎ M 0 ‎15.6‎ M 0
قدرت 521,586 - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 918 0 918 0
ارزش معاملات ‎14.2‎ M 0 ‎14.2‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - 711,863 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 1,000 0 1,000 0
ارزش معاملات ‎15.5‎ M 0 ‎15.5‎ M 0
قدرت 775,500 - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 0 2 0
حجم معاملات 22,649 0 22,649 0
ارزش معاملات ‎351.3‎ M 0 ‎351.3‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎17.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی 0
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 3 0
حجم معاملات 15,411 0 15,411 0
ارزش معاملات ‎239.5‎ M 0 ‎239.5‎ M 0
قدرت ‎3.4‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 1,333 0 1,333 0
ارزش معاملات ‎20.7‎ M 0 ‎20.7‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 10,629 0 10,629 0
ارزش معاملات ‎165.3‎ M 0 ‎165.3‎ M 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 3 0
حجم معاملات 72,285 0 72,285 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M - ‎37.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.12
جریان پول حقیقی 0
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 2 0
حجم معاملات 1,394 0 1,394 0
ارزش معاملات ‎21.8‎ M 0 ‎21.8‎ M 0
قدرت 727,157 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 5 0
حجم معاملات 16,784 0 16,784 0
ارزش معاملات ‎262.7‎ M 0 ‎262.7‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی 0
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 13 0
حجم معاملات 212,339 0 212,339 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.3‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎25.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 2 0
حجم معاملات 60,477 0 60,477 0
ارزش معاملات ‎956.9‎ M 0 ‎956.9‎ M 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎47.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.11
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 330 0 330 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 524,700 - 524,700 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 5,429 0 5,429 0
ارزش معاملات ‎86.3‎ M 0 ‎86.3‎ M 0
قدرت ‎8.6‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 3 1
حجم معاملات 74,546 0 62,130 12,416