حمل و نقل آبی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
حاریا (‎-0.18) 5,630 (‎0.00) 5,640 0 0 -
حخزر (‎-0.06) 17,450 (‎0.00) 17,460 0 0 -
فعالیت های گروه حمل و نقل آبی

شرکت های این گروه در زمینه کشتیرانی باهدف فراهم آوردن ظرفیت مناسب و مقبول حمل و نقل و پاسخ دهی مناسب به نیازهای اساسی تجارت حمل و نقل منطقه سفرهای دریایی از بنادر شمالی و جنوبی کشور فعالیت دارند. 

تاریخچه گروه حمل و نقل آبی
از بین چهار شرکت فعال در این گروه دو نماد (حخزر) و (حاريا) ازسال 1390 در بورس فعالیت دارند و نماد های (حفجر) و (حقشم) از سال های 93 و 94شروع به فعالیت در بورس کرده اند.
ارزش و تعداد شرکت های گروه حمل و نقل آبی

در حال حاضر چهار شرکت کشتی رانی دریای خزر (حخزر) باارزش حدود 2700 میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس، کشتیرانی آریا (حاريا) باارزش حدود 460 میلیارد تومان در بازار پایه زرد فرابورس، دريايي و مهندسي كشتيراني قشم (حقشم) با ارزش حدود 100 میلیارد تومان و كشتيراني والفجر (حفجر) باارزش 130 میلیارد تومان در بازار دوم فرابورس اعضای گروه حمل و نقل آبی هستند.

میزان ثبت سفارش و تقاضا برای جابجایی و حمل و نقل دریایی مهمترین عامل در سودآوری شرکت‌های حمل و نقل آبی است. همچنین در این صنعت می‌بایست تغییرات نرخ سوخت، وجود مشتریان بالفعل و بالقوه برای شرکت و همچنین رقبای داخلی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

بزرگترین شرکت گروه حمل و نقل آبی
 در حال حاضر شرکت کشتیرانی دریای خزر(حخزر) با ارزش حدود 2700 میلیارد تومان بزرگترین نماد این گروه است که کار حمل ونقل آبي از بنادر انزلی و نوشهر به بنادر شمالی آستاراخان، ماخاچ قلعه، اکتائو،باکو، کراسنودوسک را عهده دار است. بندر امیرآباد به نکا نیز جدیدا یکی از نقاط فعالیت کشتی های این شرکت گردیده است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه حمل و نقل آبی