1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-18.1% ‎14.8% ‎-34.9% ‎13.1%

حسیر

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: -0.27% 18,800
قیمت پایانی: 18,850
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎100 :EPS
‎188 :P/E
18,850 19,981
17,719

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد حسیر


520 3,096,230 (inf%)
حقیقی
445 3,776,562 (inf%)
4 680,332 (inf%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی11 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
12 میلیون تومان 13 میلیون تومان 13 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی16 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
16 میلیون تومان 16 میلیون تومان 16 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.78 0.82 0.79
خروج پول حقیقی : 1 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-4 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان ‎-1 میلیارد تومان

توضیحات نماد حسیر

حسیر (ریل سیر کوثر) : ریل سیر کوثر از سال 1384 شروع به کار کرد و در زمینه حمل مسافر و حمل بار فعالیت میکند. شرکت مسافربری کوثر در روز توانایی جابجایی 2000 مسافر را داراست و در زمینه حمل بار نیز با 584 دستگاه واگن مخزن دار در حال فعالیت است که مواد معدنی و نفتی را جابجا میکند. مدیرعامل: ابوالقاسم سعيدي مدیرمالی:صادق حق شعار سرمایه:602947
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم حسیر در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 18,800
(‎-4.08)
18,850
(‎-3.83)
‎3.8‎ M ‎71.2‎ B 0.70 ‎‎-12.8‎ B
1401/03/02 19,250
(‎-5.87)
19,600
(‎-4.16)
‎2.2‎ M ‎43.7‎ B 0.61 ‎‎-11.2‎ B
1401/03/01 20,200
(‎-3.81)
20,450
(‎-2.62)
‎2.0‎ M ‎41.3‎ B 0.68 ‎‎-1.4‎ B
1401/02/31 20,900
(‎0.97)
21,000
(‎1.45)
‎1.7‎ M ‎35.3‎ B 0.74 ‎‎283.9‎ M
1401/02/28 20,450
(‎-3.31)
20,700
(‎-2.13)
‎2.0‎ M ‎41.2‎ B 0.94 ‎-
1401/02/27 20,950
(‎-0.95)
21,150
(‎0.00)
‎2.5‎ M ‎52.1‎ B 0.70 ‎‎-516.1‎ M
1401/02/26 20,950
(‎-2.33)
21,150
(‎-1.40)
‎3.8‎ M ‎79.4‎ B 0.86 ‎‎-7.0‎ B
1401/02/25 21,150
(‎-1.63)
21,450
(‎-0.23)
‎2.9‎ M ‎61.2‎ B 0.96 ‎‎-1.5‎ B
1401/02/24 21,500
(‎-3.59)
21,500
(‎-3.59)
‎3.5‎ M ‎75.0‎ B 0.79 ‎‎-2.7‎ B
1401/02/21 22,450
(‎0.22)
22,300
(‎-0.45)
‎2.8‎ M ‎62.6‎ B 0.82 ‎‎-3.8‎ B

گروه: حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
حگهر 8,840 8,870 0 0 -
حشکوه 2,523 2,546 0 0 -
حگردش 2,590 2,594 0 0 -
حبندر 36,100 36,100 0 0 -
حکشتی 22,130 22,070 0 0 -
حریل 2,810 2,804 0 0 -
حتاید 5,820 5,810 0 0 -
حسینا 54,100 54,350 0 0 -
حپارسا 38,100 38,400 0 0 -
حپترو 24,210 24,490 0 0 -
حآفرین 3,697 3,725 0 0 -
حرهشا 92,900 93,900 0 0 -
حتوکا 15,940 16,010 0 0 -
حفارس 9,100 8,960 0 0 -
توریل 9,050 9,000 0 0 -
حآسا 13,340 13,390 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت توسعه طلوع تجارت خليج فارس-سهامي خاص- ‎321 M 53.16% 0
شخص حقيقي ‎54 M 8.95% 0
PRXسبد-شرك15835--شرك70090- ‎27 M 4.53% 0
PRXسبد-شرك15835--شرك46793- ‎24 M 3.95% 250,000
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.يكم هامرز ‎21 M 3.43% 0
شركت تك زرانديشان نوآور-سهامي خاص- ‎8 M 1.26% 120,000
جمع کل سهامداران درصدی 75.28%
تعداد کل سهام شرکت ‎602.9‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎24.3‎ M
میانگین قیمت معامله شده 20,650 ریال
موضوع فعالیت
حمل و نقل ریلی مسافری و باری
جزئیات فعالیت
حسیر (ریل سیر کوثر) : ریل سیر کوثر از سال 1384 شروع به کار کرد و در زمینه حمل مسافر و حمل بار فعالیت میکند. شرکت مسافربری کوثر در روز توانایی جابجایی 2000 مسافر را داراست و در زمینه حمل بار نیز با 584 دستگاه واگن مخزن دار در حال فعالیت است که مواد معدنی و نفتی را جابجا میکند. مدیرعامل: ابوالقاسم سعيدي مدیرمالی:صادق حق شعار سرمایه:602947
مدیر عامل
ابوالقاسم سعيدي
مدیر مالی
صادق حق شعار
نشانی
تلفن
02157851
فکس
02157851
پست الکترونیک
admin@railseir.com
سال مالی
12/30
سرمایه
602,947
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 520 4 445 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 680,332 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.4‎ B ‎12.8‎ B ‎71.2‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M ‎320.6‎ M ‎16.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-12.8‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 291 3 240 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 570,000 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎32.6‎ B ‎11.2‎ B ‎43.7‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M ‎372.4‎ M ‎18.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-11.2‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 1 267 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 70,000 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎39.8‎ B ‎1.4‎ B ‎41.3‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎143.2‎ M ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 310 0 228 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 13,518
ارزش معاملات ‎35.3‎ B 0 ‎35.0‎ B ‎283.9‎ M
قدرت ‎11.4‎ M - ‎15.4‎ M ‎28.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎283.9‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 313 0 294 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎41.2‎ B 0 ‎41.2‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M - ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 412 1 290 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 24,400 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.6‎ B ‎516.1‎ M ‎52.1‎ B 0
قدرت ‎12.5‎ M ‎51.6‎ M ‎18.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-516.1‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 573 3 540 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 330,000 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎72.4‎ B ‎7.0‎ B ‎79.4‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M ‎232.7‎ M ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 406 1 398 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 70,000 ‎2.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎59.7‎ B ‎1.5‎ B ‎61.2‎ B 0
قدرت ‎14.7‎ M ‎150.2‎ M ‎15.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 517 2 423 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 124,101 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎72.3‎ B ‎2.7‎ B ‎75.0‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎133.4‎ M ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 420 1 368 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 170,922 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.8‎ B ‎3.8‎ B ‎62.6‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎381.2‎ M ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 350 0 345 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎37.9‎ B 0 ‎37.9‎ B 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 573 0 524 1
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.3‎ M 43,063
ارزش معاملات ‎76.7‎ B 0 ‎75.7‎ B ‎994.8‎ M
قدرت ‎13.4‎ M - ‎14.5‎ M ‎99.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎994.8‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 726 1 702 2
حجم معاملات ‎6.2‎ M 20,000 ‎5.7‎ M 503,893
ارزش معاملات ‎136.9‎ B ‎445.0‎ M ‎126.2‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎18.9‎ M ‎44.5‎ M ‎18.0‎ M ‎560.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎10.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 488 0 328 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.0‎ B 0 ‎51.0‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎15.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 440 0 355 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎52.4‎ B 0 ‎52.4‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎14.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 593 1 350 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M 500,000 ‎3.1‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎68.4‎ B ‎11.1‎ B ‎68.4‎ B ‎11.1‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎1.1‎ B ‎19.5‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 562 0 372 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.1‎ M 96,037
ارزش معاملات ‎71.2‎ B 0 ‎69.0‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎12.7‎ M - ‎18.6‎ M ‎216.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 674 2 675 2
حجم معاملات ‎4.0‎ M 330,000 ‎4.0‎ M 277,450
ارزش معاملات ‎88.9‎ B ‎7.3‎ B ‎90.0‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎367.1‎ M ‎13.3‎ M ‎308.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 742 0 467 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎3.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎77.8‎ B 0 ‎77.8‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M - ‎16.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 750 0 472 2
حجم معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎3.8‎ M 585,293
ارزش معاملات ‎100.6‎ B 0 ‎87.3‎ B ‎13.3‎ B
قدرت ‎13.4‎ M - ‎18.5‎ M ‎664.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎13.3‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 794 1 603 1
حجم معاملات ‎5.2‎ M 60,000 ‎4.6‎ M 625,376
ارزش معاملات ‎114.0‎ B ‎1.3‎ B ‎101.5‎ B ‎13.8‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎132.3‎ M ‎16.8‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎12.5‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,051 2 765 5
حجم معاملات ‎7.3‎ M 211,768 ‎6.0‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎161.3‎ B ‎4.7‎ B ‎131.6‎ B ‎34.3‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎233.6‎ M ‎17.2‎ M ‎686.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎29.7‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 386 2 369 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M 90,000 ‎3.6‎ M 432,000
ارزش معاملات ‎86.8‎ B ‎2.0‎ B ‎79.4‎ B ‎9.4‎ B
قدرت ‎22.5‎ M ‎98.3‎ M ‎21.5‎ M ‎943.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 807 1 682 2
حجم معاملات ‎10.6‎ M 43,044 ‎10.2‎ M 492,000
ارزش معاملات ‎221.2‎ B ‎894.9‎ M ‎211.8‎ B ‎10.2‎ B
قدرت ‎27.4‎ M ‎89.5‎ M ‎31.1‎ M ‎511.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎9.3‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 503 2 659 2
حجم معاملات ‎4.6‎ M 255,096 ‎4.8‎ M 128,300
ارزش معاملات ‎91.2‎ B ‎5.0‎ B ‎93.7‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎18.1‎ M ‎251.0‎ M ‎14.2‎ M ‎126.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 358 1 283 1
حجم معاملات ‎3.8‎ M 55,000 ‎3.4‎ M 432,000
ارزش معاملات ‎73.2‎ B ‎1.1‎ B ‎65.8‎ B ‎8.4‎ B
قدرت ‎20.4‎ M ‎107.2‎ M ‎23.3‎ M ‎842.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 1 291 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎30.2‎ B 0 ‎30.2‎ B 0
قدرت ‎16.9‎ M 0 ‎10.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 344 3 289 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 895,940 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎41.8‎ B ‎16.0‎ B ‎57.8‎ B 0
قدرت ‎12.1‎ M ‎534.3‎ M ‎20.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-16.0‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 395 3 303 2
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎5.2‎ M ‎2.6‎ M ‎5.3‎ M
ارزش معاملات ‎51.7‎ B ‎96.0‎ B ‎49.2‎ B ‎98.5‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎3.2‎ B ‎16.2‎ M ‎4.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 499 3 375 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M 541,000 ‎3.6‎ M 92,843
ارزش معاملات ‎57.2‎ B ‎9.8‎ B ‎65.3‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎328.0‎ M ‎17.4‎ M ‎168.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-8.2‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 406 0 303 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.5‎ B 0 ‎51.5‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M - ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 618 2 505 1
حجم معاملات ‎5.8‎ M 555,630 ‎6.4‎ M 37,507
ارزش معاملات ‎104.7‎ B ‎10.0‎ B ‎114.0‎ B ‎671.8‎ M
قدرت ‎16.9‎ M ‎497.6‎ M ‎22.6‎ M ‎67.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-9.3‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 509 0 359 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 813
ارزش معاملات ‎61.5‎ B 0 ‎61.4‎ B ‎14.4‎ M
قدرت ‎12.1‎ M - ‎17.1‎ M ‎1.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎14.4‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 688 1 374 0
حجم معاملات ‎5.7‎ M 150,000 ‎5.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎101.0‎ B ‎2.7‎ B ‎103.7‎ B 0
قدرت ‎14.7‎ M ‎267.8‎ M ‎27.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 389 2 331 1
حجم معاملات ‎3.4‎ M 47,707 ‎3.4‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎63.0‎ B ‎885.0‎ M ‎63.7‎ B ‎185.5‎ M
قدرت ‎16.2‎ M ‎44.2‎ M ‎19.2‎ M ‎18.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-699.5‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 686 2 464 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 30,335 ‎4.4‎ M 7,600
ارزش معاملات ‎81.6‎ B ‎563.3‎ M ‎82.0‎ B ‎141.1‎ M
قدرت ‎11.9‎ M ‎28.2‎ M ‎17.7‎ M ‎14.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-422.2‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 743 1 285 0
حجم معاملات ‎5.0‎ M 100,000 ‎5.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎94.3‎ B ‎1.9‎ B ‎96.2‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M ‎190.1‎ M ‎33.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 0 286 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 47,000
ارزش معاملات ‎53.6‎ B 0 ‎52.7‎ B ‎925.9‎ M
قدرت ‎21.9‎ M - ‎18.4‎ M ‎92.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎925.9‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 491 4 440 3
حجم معاملات ‎3.7‎ M ‎1.5‎ M ‎3.8‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎72.9‎ B ‎30.2‎ B ‎74.8‎ B ‎28.3‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎754.7‎ M ‎17.0‎ M ‎942.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 528 0 392 0
حجم معاملات ‎4.9‎ M 0 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎96.1‎ B 0 ‎96.1‎ B 0
قدرت ‎18.2‎ M - ‎24.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 369 1 395 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M 130,000 ‎4.2‎ M 428,257
ارزش معاملات ‎87.1‎ B ‎2.5‎ B ‎81.3‎ B ‎8.3‎ B
قدرت ‎23.6‎ M ‎252.2‎ M ‎20.6‎ M ‎415.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎5.8‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 599 1 791 4
حجم معاملات ‎7.7‎ M 50,000 ‎7.4‎ M 350,000
ارزش معاملات ‎142.8‎ B ‎930.5‎ M ‎137.2‎ B ‎6.5‎ B
قدرت ‎23.8‎ M ‎93.1‎ M ‎17.3‎ M ‎162.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎5.6‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 267 3 289 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M 210,000 ‎2.7‎ M 350,000
ارزش معاملات ‎52.0‎ B ‎3.8‎ B ‎49.4‎ B ‎6.4‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎127.7‎ M ‎17.1‎ M ‎638.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 786 2 865 0
حجم معاملات ‎7.9‎ M ‎1.2‎ M ‎9.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎138.1‎ B ‎20.6‎ B ‎158.8‎ B 0
قدرت ‎17.6‎ M ‎1.0‎ B ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-20.6‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 605 2 418 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 303,211 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎79.8‎ B ‎5.3‎ B ‎85.1‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M ‎263.3‎ M ‎20.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 826 2 633 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M ‎2.2‎ M ‎8.6‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎143.3‎ B ‎39.3‎ B ‎153.9‎ B ‎28.6‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎2.0‎ B ‎24.3‎ M ‎2.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 546 1 306 1
حجم معاملات ‎3.8‎ M 200,000 ‎3.9‎ M 150,000
ارزش معاملات ‎72.1‎ B ‎3.8‎ B ‎73.0‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎376.4‎ M ‎23.9‎ M ‎282.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-941.0‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 648 1 816 1
حجم معاملات ‎5.5‎ M 25,000 ‎5.5‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎105.9‎ B ‎485.5‎ M ‎105.9‎ B ‎485.5‎ M
قدرت ‎16.3‎ M ‎48.6‎ M ‎13.0‎ M ‎48.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 347 2 407 2
حجم معاملات ‎3.8‎ M ‎1.3‎ M ‎4.6‎ M 470,000
ارزش معاملات ‎71.3‎ B ‎24.8‎ B ‎87.2‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎20.6‎ M ‎1.2‎ B ‎21.4‎ M ‎445.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-15.9‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 646 5 817 1
حجم معاملات ‎8.9‎ M ‎3.1‎ M ‎11.5‎ M 432,000
ارزش معاملات ‎160.4‎ B ‎55.3‎ B ‎207.8‎ B ‎7.8‎ B
قدرت ‎24.8‎ M ‎1.1‎ B ‎25.4‎ M ‎780.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-47.5‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 939 1 859 3
حجم معاملات ‎12.3‎ M 35,000 ‎11.9‎ M 414,757
ارزش معاملات ‎214.7‎ B ‎610.1‎ M ‎208.0‎ B ‎7.2‎ B
قدرت ‎22.9‎ M ‎61.0‎ M ‎24.2‎ M ‎241.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎6.6‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 190 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 997,352 447,000
ارزش معاملات ‎24.6‎ B 0 ‎17.0‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎33.3‎ M - ‎9.0‎ M ‎381.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.72
جریان پول حقیقی ‎7.6‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 543 2 603 2
حجم معاملات ‎8.5‎ M 70,000 ‎7.4‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎139.3‎ B ‎1.1‎ B ‎120.8‎ B ‎19.6‎ B
قدرت ‎25.7‎ M ‎57.1‎ M ‎20.0‎ M ‎979.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎18.4‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 1 581 2
حجم معاملات ‎5.2‎ M 20,000 ‎4.9‎ M 344,066
ارزش معاملات ‎81.7‎ B ‎312.0‎ M ‎76.7‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎21.5‎ M ‎31.2‎ M ‎13.2‎ M ‎268.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎5.1‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 853 1 612 1
حجم معاملات ‎6.2‎ M 22,000 ‎6.1‎ M 147,000
ارزش معاملات ‎94.2‎ B ‎332.6‎ M ‎92.3‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎11.0‎ M ‎33.3‎ M ‎15.1‎ M ‎222.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 741 1 511 2
حجم معاملات ‎8.3‎ M 24,617 ‎7.8‎ M 490,892
ارزش معاملات ‎125.9‎ B ‎374.7‎ M ‎118.8‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎17.0‎ M ‎37.5‎ M ‎23.3‎ M ‎373.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎7.1‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 1 329 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 200,000 ‎4.2‎ M 450,000
ارزش معاملات ‎67.9‎ B ‎3.0‎ B ‎64.1‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎27.3‎ M ‎302.0‎ M ‎19.5‎ M ‎679.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 513 3 598 2
حجم معاملات ‎5.2‎ M 162,361 ‎5.2‎ M 245,890
ارزش معاملات ‎75.7‎ B ‎2.3‎ B ‎74.5‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎78.1‎ M ‎12.5‎ M ‎177.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 474 2 590 2
حجم معاملات ‎5.6‎ M 202,101 ‎5.8‎ M 61,152
ارزش معاملات ‎82.0‎ B ‎3.0‎ B ‎84.0‎ B ‎892.8‎ M
قدرت ‎17.3‎ M ‎147.5‎ M ‎14.2‎ M ‎44.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 136 1
حجم معاملات 851,995 0 651,995 200,000
ارزش معاملات ‎12.0‎ B 0 ‎9.2‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎108.7‎ M - ‎6.7‎ M ‎280.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.16
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 531 2 715 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M ‎3.8‎ M ‎11.8‎ M 75,138
ارزش معاملات ‎108.7‎ B ‎51.5‎ B ‎159.1‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎20.5‎ M ‎2.6‎ B ‎22.3‎ M ‎101.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-50.5‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 607 2 546 3
حجم معاملات ‎8.4‎ M 83,290 ‎8.2‎ M 322,510
ارزش معاملات ‎113.3‎ B ‎1.1‎ B ‎110.0‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎56.1‎ M ‎20.2‎ M ‎144.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 47 0
حجم معاملات 483,610 0 483,610 0
ارزش معاملات ‎6.8‎ B 0 ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 145 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.6‎ B 0 ‎23.6‎ B 0
قدرت ‎18.3‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 870 2 998 1
حجم معاملات ‎13.3‎ M ‎2.4‎ M ‎15.5‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎201.5‎ B ‎36.6‎ B ‎235.0‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎23.2‎ M ‎1.8‎ B ‎23.5‎ M ‎303.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-33.5‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 108 2
حجم معاملات 870,795 0 744,144 126,651
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎10.9‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎90.9‎ M - ‎10.1‎ M ‎92.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.03
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 1 163 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 600,000 ‎1.9‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎34.4‎ B ‎8.4‎ B ‎26.1‎ B ‎16.7‎ B
قدرت ‎71.6‎ M ‎842.4‎ M ‎16.0‎ M ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.47
جریان پول حقیقی ‎8.3‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 928 2 735 1
حجم معاملات ‎9.9‎ M 633,910 ‎10.5‎ M 8,500
ارزش معاملات ‎132.2‎ B ‎8.5‎ B ‎140.6‎ B ‎113.7‎ M
قدرت ‎14.3‎ M ‎424.1‎ M ‎19.1‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 517 0 237 0
حجم معاملات ‎5.6‎ M 0 ‎5.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎76.4‎ B 0 ‎76.4‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎32.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 539 4 373 0
حجم معاملات ‎5.0‎ M 240,500 ‎5.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎70.9‎ B ‎3.4‎ B ‎74.3‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M ‎85.1‎ M ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 347 1 293 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M 400,000 ‎4.3‎ M 144,811
ارزش معاملات ‎57.0‎ B ‎5.7‎ B ‎60.7‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎567.6‎ M ‎20.7‎ M ‎205.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 1 1
حجم معاملات 138,189 0 33,000 105,189
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎490.4‎ M ‎1.6‎ B
قدرت ‎4.8‎ M - ‎49.0‎ M ‎156.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 65 0
حجم معاملات 320,193 250,000 570,193 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎3.7‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎374.3‎ M ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 236 1 256 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 980,594 ‎2.8‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎36.1‎ B ‎15.1‎ B ‎43.5‎ B ‎7.7‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎1.5‎ B ‎17.0‎ M ‎770.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-7.4‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 308 1 349 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 541,571 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.8‎ B ‎8.6‎ B ‎40.3‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M ‎859.5‎ M ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 1 247 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 400,000 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.7‎ B ‎6.3‎ B ‎36.0‎ B 0
قدرت ‎12.1‎ M ‎630.0‎ M ‎14.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 345 1 483 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎2.2‎ M ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎46.9‎ B ‎34.0‎ B ‎80.9‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎3.4‎ B ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-34.0‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 405 1 434 2
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎2.3‎ M ‎6.6‎ M 5,540
ارزش معاملات ‎66.2‎ B ‎36.4‎ B ‎102.5‎ B ‎86.2‎ M
قدرت ‎16.3‎ M ‎3.6‎ B ‎23.6‎ M ‎4.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-36.3‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 585 3 666 2
حجم معاملات ‎7.4‎ M ‎1.9‎ M ‎9.2‎ M 100,001
ارزش معاملات ‎114.9‎ B ‎29.6‎ B ‎143.0‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎986.8‎ M ‎21.5‎ M ‎77.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-28.0‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 465 2 414 0
حجم معاملات ‎4.4‎ M 229,760 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎69.9‎ B ‎3.6‎ B ‎73.6‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M ‎182.0‎ M ‎17.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 942 0 1,037 1
حجم معاملات ‎13.2‎ M 0 ‎13.0‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎217.9‎ B 0 ‎214.6‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎23.1‎ M - ‎20.7‎ M ‎329.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 0 237 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎30.9‎ B 0 ‎30.9‎ B 0
قدرت ‎31.2‎ M - ‎13.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,160 3 973 1
حجم معاملات ‎15.1‎ M ‎6.7‎ M ‎21.0‎ M 825,225
ارزش معاملات ‎226.8‎ B ‎100.9‎ B ‎315.2‎ B ‎12.4‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎3.4‎ B ‎32.4‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-88.5‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 421 1 218 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 432,000 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎48.6‎ B ‎6.7‎ B ‎55.3‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M ‎669.6‎ M ‎25.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,029 1 674 2
حجم معاملات ‎7.2‎ M 432,000 ‎7.6‎ M 17,736
ارزش معاملات ‎116.3‎ B ‎7.0‎ B ‎123.0‎ B ‎288.0‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎701.6‎ M ‎18.3‎ M ‎14.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,209 0 800 2
حجم معاملات ‎15.9‎ M 0 ‎15.9‎ M 7,177
ارزش معاملات ‎265.2‎ B 0 ‎265.1‎ B ‎119.6‎ M
قدرت ‎21.9‎ M - ‎33.1‎ M ‎6.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎119.6‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 716 1 450 1
حجم معاملات ‎7.8‎ M 3,893 ‎7.4‎ M 374,062
ارزش معاملات ‎128.4‎ B ‎64.1‎ M ‎122.4‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎17.9‎ M ‎6.4‎ M ‎27.2‎ M ‎615.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎6.1‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 865 1 500 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M 10,000 ‎5.9‎ M 825,938
ارزش معاملات ‎115.2‎ B ‎172.7‎ M ‎101.1‎ B ‎14.3‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎17.3‎ M ‎20.2‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎14.1‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 716 1 489 3
حجم معاملات ‎8.7‎ M ‎1.9‎ M ‎9.2‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎149.1‎ B ‎32.7‎ B ‎159.2‎ B ‎22.5‎ B
قدرت ‎20.8‎ M ‎3.3‎ B ‎32.6‎ M ‎751.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-10.2‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,243 2 830 1
حجم معاملات ‎11.8‎ M 128,154 ‎11.3‎ M 679,317
ارزش معاملات ‎212.1‎ B ‎2.3‎ B ‎202.2‎ B ‎12.2‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎115.1‎ M ‎24.4‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎9.9‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,379 3 837 2
حجم معاملات ‎11.6‎ M 72,780 ‎11.5‎ M 253,397
ارزش معاملات ‎216.8‎ B ‎1.4‎ B ‎213.5‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎45.2‎ M ‎25.5‎ M ‎236.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,124 2 888 2
حجم معاملات ‎13.0‎ M 9,655 ‎11.9‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎248.8‎ B ‎185.0‎ M ‎227.9‎ B ‎21.1‎ B
قدرت ‎22.1‎ M ‎9.2‎ M ‎25.7‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎20.9‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,452 0 953 0
حجم معاملات ‎12.7‎ M 0 ‎12.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎233.1‎ B 0 ‎233.1‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M - ‎24.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی 0
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,689 0 681 0
حجم معاملات ‎26.8‎ M 0 ‎26.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎491.5‎ B 0 ‎491.5‎ B 0
قدرت ‎29.1‎ M - ‎72.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 1 9 0
حجم معاملات 319,321 432,000 751,321 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎8.1‎ B ‎14.2‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎814.0‎ M ‎157.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.04
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 1 20 0
حجم معاملات 568,610 432,000 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎8.6‎ B ‎19.8‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎856.8‎ M ‎99.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.12
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B