1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎6.2%

عپلی جم

بورس کالا
آخرین قیمت: 0.00% 1,752,420
قیمت پایانی: 1,752,420
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
1,752,420 1,857,565
1,647,275

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد عپلی جم


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.00 0.00
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد عپلی جم

عپلی جم (سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی) : پلی اتیلن سنگین تزریقی یکی از کالاهای پتروشیمی جم است که پیرو دستورالعمل های بورس کالای سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تامین مالی ۵۰۰۰ میلیارد ریالی در این بازار عرضه شده است. این کالا به صورت اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ در بورس کالای ایران انتشار یافته است.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم عپلی جم در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/11/04 1,752,420
(‎5.02)
1,752,420
(‎5.02)
‎2.9‎ M ‎5,039.2‎ B - ‎-
1400/07/19 1,668,726
(‎0.00)
1,668,726
(‎0.00)
60,000 ‎100.1‎ B - ‎-
1400/07/18 1,668,725
(‎0.09)
1,668,725
(‎0.09)
30,000 ‎50.1‎ B - ‎-
1400/07/17 1,667,230
(‎0.08)
1,667,228
(‎0.08)
30,000 ‎50.0‎ B - ‎-
1400/07/14 1,665,935
(‎0.97)
1,665,935
(‎0.97)
120,100 ‎200.1‎ B - ‎-
1400/06/13 1,649,965
(‎8.68)
1,649,965
(‎8.68)
303,000 ‎499.9‎ B - ‎-
1399/12/16 1,518,137
(‎9.80)
1,518,137
(‎9.80)
13,154 ‎20.0‎ B - ‎-
1399/12/10 1,382,654
(‎0.00)
1,382,654
(‎0.00)
4 ‎5.5‎ M - ‎-
1399/10/03 1,382,654
(‎0.00)
1,382,654
(‎0.00)
14 ‎19.4‎ M - ‎-
1399/08/28 1,382,654
(‎0.00)
1,382,654
(‎0.00)
5 ‎6.9‎ M - ‎-

گروه: حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت پتروشيمي فن آوران-سهامي عام- ‎3 M 79.48% 0
صندوق سرمايه گذاري امين انصار ‎742,315 20.51% 0
جمع کل سهامداران درصدی 99.99%
تعداد کل سهام شرکت ‎3.6‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎3.4‎ M
میانگین قیمت معامله شده 1,595,160 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
عپلی جم (سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی) : پلی اتیلن سنگین تزریقی یکی از کالاهای پتروشیمی جم است که پیرو دستورالعمل های بورس کالای سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تامین مالی ۵۰۰۰ میلیارد ریالی در این بازار عرضه شده است. این کالا به صورت اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ در بورس کالای ایران انتشار یافته است.
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 4
حجم معاملات 0 ‎2.9‎ M 0 ‎2.9‎ M
ارزش معاملات 0 ‎5,039.2‎ B 0 ‎5,039.2‎ B
قدرت - ‎503.9‎ B - ‎126.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/10/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/08/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1399/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 4 0 1
حجم معاملات 0 0 0 0
ارزش معاملات 0 0 0 0
قدرت 0 0 - 0
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 11:18:39 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
2 11:18:39 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
3 11:19:35 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
4 11:19:35 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
5 11:19:37 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
6 11:19:37 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
7 11:19:38 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
8 11:19:38 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
9 11:19:41 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
10 11:19:41 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
11 11:19:42 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
12 11:19:42 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
13 11:19:43 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
14 11:19:43 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
15 11:19:44 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
16 11:19:44 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
17 11:19:46 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
18 11:19:46 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
19 11:19:46 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
20 11:19:46 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
21 11:19:47 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
22 11:19:47 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
23 11:19:48 50,000 1,752,420 ‎8.8‎ میلیارد تومان
24 11:19:48 73,894 1,752,420 ‎12.9‎ میلیارد تومان
25 11:19:48 26,106 1,752,420 ‎4.6‎ میلیارد تومان
26 11:19:49 73,894 1,752,420 ‎12.9‎ میلیارد تومان
27 11:19:49 76,106 1,752,420 ‎13.3‎ میلیارد تومان
28 11:19:50 23,894 1,752,420 ‎4.2‎ میلیارد تومان
29 11:19:50 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
30 11:19:50 26,106 1,752,420 ‎4.6‎ میلیارد تومان
31 11:20:03 73,894 1,752,420 ‎12.9‎ میلیارد تومان
32 11:20:03 6,000 1,752,420 ‎1.1‎ میلیارد تومان
33 11:20:03 70,106 1,752,420 ‎12.3‎ میلیارد تومان
34 11:20:06 29,894 1,752,420 ‎5.2‎ میلیارد تومان
35 11:20:06 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
36 11:20:06 20,106 1,752,420 ‎3.5‎ میلیارد تومان
37 11:20:07 79,894 1,752,420 ‎14.0‎ میلیارد تومان
38 11:20:07 70,106 1,752,420 ‎12.3‎ میلیارد تومان
39 11:20:08 29,894 1,752,420 ‎5.2‎ میلیارد تومان
40 11:20:08 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
41 11:20:08 20,106 1,752,420 ‎3.5‎ میلیارد تومان
42 11:20:10 9,582 1,752,420 ‎1.7‎ میلیارد تومان
43 11:20:10 100,000 1,752,420 ‎17.5‎ میلیارد تومان
44 11:20:10 40,418 1,752,420 ‎7.1‎ میلیارد تومان
45 11:20:34 25,582 1,752,420 ‎4.5‎ میلیارد تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/11/04 1,752,420 ( ‎5.02 ) 1,752,420 ( ‎5.02 ) ‎2.9‎ M ‎5,039.2‎ B - ‎-
1400/07/19 1,668,726 ( ‎0.00 ) 1,668,726 ( ‎0.00 ) 60,000 ‎100.1‎ B - ‎-
1400/07/18 1,668,725 ( ‎0.09 ) 1,668,725 ( ‎0.09 ) 30,000 ‎50.1‎ B - ‎-
1400/07/17 1,667,230 ( ‎0.08 ) 1,667,228 ( ‎0.08 ) 30,000 ‎50.0‎ B - ‎-
1400/07/14 1,665,935 ( ‎0.97 ) 1,665,935 ( ‎0.97 ) 120,100 ‎200.1‎ B - ‎-
1400/06/13 1,649,965 ( ‎8.68 ) 1,649,965 ( ‎8.68 ) 303,000 ‎499.9‎ B - ‎-
1399/12/16 1,518,137 ( ‎9.80 ) 1,518,137 ( ‎9.80 ) 13,154 ‎20.0‎ B - ‎-
1399/12/10 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 4 ‎5.5‎ M - ‎-
1399/10/03 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 14 ‎19.4‎ M - ‎-
1399/08/28 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 5 ‎6.9‎ M - ‎-
1399/08/25 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 22 ‎30.4‎ M - ‎-
1399/07/28 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 4 ‎5.5‎ M - ‎-
1399/07/21 1,382,654 ( ‎0.00 ) 1,382,654 ( ‎0.00 ) 15 ‎20.7‎ M - ‎-
1399/07/20 1,382,654 ( ‎-0.98 ) 1,382,654 ( ‎-0.98 ) 10 ‎13.8‎ M - ‎-
1399/06/25 1,396,350 ( ‎0.10 ) 1,396,350 ( ‎0.10 ) 144,000 ‎201.1‎ B - ‎-
1399/06/22 1,394,900 ( ‎0.89 ) 1,394,892 ( ‎0.89 ) 51,519 ‎71.9‎ B - ‎-
1399/06/16 1,382,654 ( ‎0.03 ) 1,382,654 ( ‎0.03 ) 4 ‎5.5‎ M - ‎-
1399/06/05 1,382,654 ( ‎0.05 ) 1,382,256 ( ‎0.02 ) 55 ‎76.0‎ M - ‎-
1399/06/04 1,382,010 ( ‎0.00 ) 1,382,010 ( ‎0.00 ) ‎3.6‎ M ‎5,000.0‎ B - ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت پتروشيمي فن آوران-سهامي عام- ‎3 M 79.48% 0
صندوق سرمايه گذاري امين انصار ‎742,315 20.51% 0
جمع کل سهامداران درصدی 99.99%
تعداد کل سهام شرکت ‎3.6‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎3.4‎ M
میانگین قیمت معامله شده 1,595,160 ریال

پول هوشمند