تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
مادیرا (‎-0.03) 3,312 (‎0.00) 3,313 0 0 -
فعالیت های گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

شرکت های این گروه در زمینه تولید و فروش ماشین‌ های اداری، لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری، دستگاه ‌های فروش، رایانه ودستگاه ‌های امنیتی فعالیت می‌کند. 

تاریخچه گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
گروه محصولات كامپيوتری در نیمه دوم سال 1398 با اجماع سه شرکت صنايع ماشين های اداری ايران با نماد "ماديرا"، نيمه هادی عماد با نماد "عماد" و ايران نارا بانماد "منارا" پیرو سیاست گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت تخصصی شدن گروه های بورسی و ایجاد تراکم بیشتر وتصویب قانون مربوط به آن، شکل گرفت.
ارزش و تعداد شرکت های گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

با وجود 3 شرکت فعال در این گروه تنها "ماديرا" توانسته فعالیت خودرا به صورتی گسترده کند که از شرکت های متوسط و نسبتا پربازده بورس محسوب شود.

بزرگترین شرکت گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
در حال حاضر شرکت صنايع ماشين های اداری ايران با نماد "ماديرا" با ارزش بازار حدودا 6 هزار میلیارد تومان بزرگترین شرکت این گروه است و سهم 99 درصدی این گروه را در اختیار دارد.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

آخرین شرکت پذیرش شده این گروه هم همان مادیرا می باشد که در نیمه اول 1397 به بازار دوم فرابورس عرضه شده است.