1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎27.5% ‎56.9% ‎47.4% ‎-1.9%

بمیلا

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: 0.17% 11,500
قیمت پایانی: 11,480
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 913,243
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎517 :EPS
‎22 :P/E
11,480 12,169
10,791

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد بمیلا


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
51 میلیون تومان 67 میلیون تومان 54 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
31 میلیون تومان 40 میلیون تومان 33 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2.04 1.85 1.70
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-1 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان

توضیحات نماد بمیلا

بمیلا (توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد) : شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با هدف تامین منابع مالی لازم برای شروع فعالیت های بازرگانی خرید، فروش، واردات و صادرات آهن و فولاد و با استفاده از تجربیات گسترده موسسین و فعالان صنعت آهن و فولاد کشور ثبت شد و به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ارائه گردید. مرکز اصلی این شرکت در تهران و خیابان احمدقیصر (بخارست) میباشد.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم بمیلا در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 11,500
(‎2.95)
11,480
(‎2.78)
‎1.7‎ M ‎19.5‎ B 3.07 ‎‎4.6‎ B
1401/03/02 11,230
(‎2.93)
11,170
(‎2.38)
‎7.3‎ M ‎81.6‎ B 1.36 ‎‎-6.3‎ B
1401/03/01 10,950
(‎2.91)
10,910
(‎2.54)
‎1.3‎ M ‎14.6‎ B 4.25 ‎‎3.9‎ B
1401/02/31 10,630
(‎-2.92)
10,640
(‎-2.83)
‎8.9‎ M ‎94.9‎ B 0.52 ‎‎-58.5‎ B
1401/02/28 11,080
(‎2.78)
10,950
(‎1.58)
‎9.3‎ M ‎101.4‎ B 1.88 ‎‎12.0‎ B
1401/02/27 10,780
(‎2.96)
10,780
(‎2.96)
‎3.3‎ M ‎35.8‎ B 2.14 ‎‎11.9‎ B
1401/02/26 10,470
(‎2.95)
10,470
(‎2.95)
‎3.5‎ M ‎36.3‎ B 2.98 ‎‎20.7‎ B
1401/02/25 10,180
(‎2.93)
10,170
(‎2.83)
‎3.1‎ M ‎31.2‎ B 2.27 ‎‎8.5‎ B
1401/02/24 9,900
(‎2.91)
9,890
(‎2.81)
‎4.5‎ M ‎44.3‎ B 0.90 ‎‎-9.9‎ B
1401/02/21 9,650
(‎2.99)
9,620
(‎2.67)
‎5.3‎ M ‎51.3‎ B 1.04 ‎‎5.3‎ B

گروه: تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎95 M 8.40% 0
شركت گروه معدني ميعادنگين ابرار-سهامي خاص- ‎63 M 5.51% 0
شركت ثروت آفرينان آرمان-سهامي خاص- ‎38 M 3.38% 0
شخص حقيقي ‎35 M 3.04% 0
سبد شخص حقیقی ‎30 M 2.66% 0
شركت امين اقتصادايرانيان-سهامي خاص- ‎22 M 1.98% 0
شخص حقيقي ‎21 M 1.82% 0
PRXسبد-شرك66111--شرك05487- ‎20 M 1.75% 0
شخص حقيقي ‎20 M 1.73% 0
شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو-سهامي عام- ‎20 M 1.72% 0
شخص حقيقي ‎17 M 1.48% 0
شخص حقيقي ‎16 M 1.44% 0
شركت تامين فولادرامين ايرانيان-سهامي خاص- ‎15 M 1.27% 0
شخص حقيقي ‎12 M 1.08% 15,000
شخص حقيقي ‎12 M 1.07% 0
شركت گروه مالي كارن-سهامي خاص- ‎12 M 1.07% 0
شخص حقيقي ‎12 M 1.01% 0
شركت سرمايه گذاري صنايع ايران-سهامي عام- ‎11 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 41.41%
تعداد کل سهام شرکت ‎1.1‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎42.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 10,718 ریال
موضوع فعالیت
خرید و فروش ،واردات و صادرات ، انبار و نگهداری و توزیع آهن و فولاد و سایر فلزات و کالاهای مرتبط و امور جنبی مربوطه خرید و فروش محصولات پتروشیمی و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار
جزئیات فعالیت
بمیلا (توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد) : شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد با هدف تامین منابع مالی لازم برای شروع فعالیت های بازرگانی خرید، فروش، واردات و صادرات آهن و فولاد و با استفاده از تجربیات گسترده موسسین و فعالان صنعت آهن و فولاد کشور ثبت شد و به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ارائه گردید. مرکز اصلی این شرکت در تهران و خیابان احمدقیصر (بخارست) میباشد.
مدیر عامل
آقاي محمد حسين ديده ور
مدیر مالی
رضا خیرآبادی
نشانی
تلفن
8-88171253
فکس
88546090
پست الکترونیک
info@msic.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
402,285
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 61 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.3‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎19.5‎ B 0 ‎14.9‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎74.9‎ M - ‎24.4‎ M ‎459.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.07
جریان پول حقیقی ‎4.6‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 185 2
حجم معاملات ‎6.2‎ M ‎1.1‎ M ‎6.8‎ M 522,033
ارزش معاملات ‎69.4‎ B ‎12.1‎ B ‎75.7‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎55.6‎ M ‎1.2‎ B ‎40.9‎ M ‎291.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 87 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 978,974 359,278
ارزش معاملات ‎14.6‎ B 0 ‎10.7‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎52.1‎ M - ‎12.3‎ M ‎130.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.25
جریان پول حقیقی ‎3.9‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 3 140 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎6.1‎ M ‎8.3‎ M 600,000
ارزش معاملات ‎30.0‎ B ‎64.9‎ B ‎88.5‎ B ‎6.4‎ B
قدرت ‎32.6‎ M ‎2.2‎ B ‎63.2‎ M ‎638.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-58.5‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 0 325 2
حجم معاملات ‎9.3‎ M 0 ‎8.2‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎101.4‎ B 0 ‎89.4‎ B ‎12.0‎ B
قدرت ‎51.8‎ M - ‎27.5‎ M ‎602.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎12.0‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 70 2
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎2.2‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎35.8‎ B 0 ‎23.9‎ B ‎11.9‎ B
قدرت ‎73.0‎ M - ‎34.2‎ M ‎592.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.14
جریان پول حقیقی ‎11.9‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 91 7
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎1.5‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎36.3‎ B 0 ‎15.7‎ B ‎20.7‎ B
قدرت ‎51.2‎ M - ‎17.2‎ M ‎295.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.98
جریان پول حقیقی ‎20.7‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 94 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎2.2‎ M 835,000
ارزش معاملات ‎31.2‎ B 0 ‎22.7‎ B ‎8.5‎ B
قدرت ‎54.7‎ M - ‎24.1‎ M ‎424.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی ‎8.5‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 2 98 3
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.8‎ M ‎3.7‎ M 801,000
ارزش معاملات ‎26.5‎ B ‎17.8‎ B ‎36.3‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎33.5‎ M ‎890.0‎ M ‎37.1‎ M ‎264.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-9.9‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 2 137 4
حجم معاملات ‎4.8‎ M 514,000 ‎4.3‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎46.4‎ B ‎4.9‎ B ‎41.1‎ B ‎10.2‎ B
قدرت ‎31.1‎ M ‎247.2‎ M ‎30.0‎ M ‎256.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 5 94 2
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎3.2‎ M ‎4.6‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎30.9‎ B ‎29.7‎ B ‎43.0‎ B ‎17.7‎ B
قدرت ‎32.6‎ M ‎594.3‎ M ‎45.7‎ M ‎885.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-12.0‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 1 58 2
حجم معاملات ‎4.7‎ M 800,000 ‎5.3‎ M 210,000
ارزش معاملات ‎42.9‎ B ‎7.3‎ B ‎48.3‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎238.6‎ M ‎728.8‎ M ‎83.3‎ M ‎95.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.86
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 1 59 2
حجم معاملات ‎8.1‎ M 30,000 ‎6.6‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎71.6‎ B ‎265.5‎ M ‎58.6‎ B ‎13.3‎ B
قدرت ‎152.3‎ M ‎26.6‎ M ‎99.2‎ M ‎663.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎13.0‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 3 119 2
حجم معاملات ‎2.9‎ M ‎2.4‎ M ‎4.7‎ M 573,103
ارزش معاملات ‎25.5‎ B ‎20.9‎ B ‎41.3‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎34.4‎ M ‎696.1‎ M ‎34.7‎ M ‎250.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-15.9‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 62 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 20,000 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.9‎ B ‎173.0‎ M ‎14.1‎ B 0
قدرت ‎27.2‎ M ‎17.3‎ M ‎22.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-173.0‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 85 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 20,000 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B ‎176.2‎ M ‎12.1‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M ‎17.6‎ M ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-176.2‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 33 0
حجم معاملات 345,342 0 345,342 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 57 1
حجم معاملات 532,191 0 528,867 3,324
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.7‎ B ‎29.8‎ M
قدرت ‎8.8‎ M - ‎8.3‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎29.8‎ M
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 1 59 0
حجم معاملات 711,468 969 712,437 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B ‎8.7‎ M ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎17.7‎ M 869,193 ‎10.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.64
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 2 73 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 530,482 ‎2.2‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎17.4‎ B ‎4.8‎ B ‎19.4‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎21.7‎ M ‎238.2‎ M ‎26.6‎ M ‎269.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 6 87 1
حجم معاملات 895,703 ‎1.6‎ M ‎2.1‎ M 470,000
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎14.7‎ B ‎18.6‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎245.1‎ M ‎21.3‎ M ‎425.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 2 85 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 450,000 ‎2.5‎ M 251,046
ارزش معاملات ‎20.8‎ B ‎4.1‎ B ‎22.6‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎36.5‎ M ‎206.1‎ M ‎26.6‎ M ‎115.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 1 78 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 471,046 ‎1.6‎ M 35,000
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎4.2‎ B ‎14.6‎ B ‎311.9‎ M
قدرت ‎28.9‎ M ‎419.7‎ M ‎18.7‎ M ‎31.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 4 87 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 573,464 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎5.0‎ B ‎19.2‎ B 0
قدرت ‎31.6‎ M ‎124.6‎ M ‎22.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.43
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 44 3
حجم معاملات 107,725 ‎1.4‎ M 807,102 700,623
ارزش معاملات ‎937.2‎ M ‎12.2‎ B ‎7.0‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎15.6‎ M ‎1.2‎ B ‎16.0‎ M ‎203.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 3 79 2
حجم معاملات ‎2.5‎ M 436,019 ‎2.1‎ M 805,000
ارزش معاملات ‎21.1‎ B ‎3.7‎ B ‎18.0‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎42.3‎ M ‎123.1‎ M ‎22.8‎ M ‎340.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.85
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 1 49 1
حجم معاملات 564,167 60,006 524,173 100,000
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎494.4‎ M ‎4.3‎ B ‎824.0‎ M
قدرت ‎16.6‎ M ‎49.4‎ M ‎8.8‎ M ‎82.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎329.6‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 3 94 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M ‎3.6‎ M ‎5.3‎ M 357,253
ارزش معاملات ‎16.4‎ B ‎29.7‎ B ‎43.1‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎29.8‎ M ‎988.5‎ M ‎45.8‎ M ‎146.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-26.7‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 4 57 1
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎5.1‎ M ‎9.3‎ M 69,000
ارزش معاملات ‎34.7‎ B ‎40.4‎ B ‎74.6‎ B ‎552.0‎ M
قدرت ‎31.2‎ M ‎1.0‎ B ‎130.8‎ M ‎55.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-39.9‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 59 1
حجم معاملات 597,349 70,000 666,549 800
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎575.4‎ M ‎5.5‎ B ‎6.6‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎57.5‎ M ‎9.3‎ M 657,600
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-568.8‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 3 89 2
حجم معاملات ‎2.1‎ M 370,000 ‎2.2‎ M 337,260
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎3.0‎ B ‎17.8‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎31.3‎ M ‎101.4‎ M ‎20.0‎ M ‎138.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎-269.1‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 1 38 0
حجم معاملات 754,775 200,000 954,775 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎1.6‎ B ‎7.7‎ B 0
قدرت ‎20.4‎ M ‎161.8‎ M ‎20.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 1 45 0
حجم معاملات 751,675 393,536 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎3.2‎ B ‎9.3‎ B 0
قدرت ‎16.5‎ M ‎318.8‎ M ‎20.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 31 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.1‎ B 0 ‎10.1‎ B 0
قدرت ‎30.5‎ M - ‎32.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 34 0
حجم معاملات 443,734 0 443,734 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B 0 ‎3.5‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎10.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 89 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 50,000 ‎2.2‎ M 124,337
ارزش معاملات ‎18.6‎ B ‎400.0‎ M ‎18.0‎ B ‎994.7‎ M
قدرت ‎23.5‎ M ‎40.0‎ M ‎20.2‎ M ‎49.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎594.7‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 1 138 5
حجم معاملات ‎6.1‎ M 200,000 ‎5.2‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎49.8‎ B ‎1.6‎ B ‎42.6‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎43.3‎ M ‎164.2‎ M ‎30.9‎ M ‎177.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 27 4
حجم معاملات ‎1.1‎ M 200,000 527,849 750,000
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎1.6‎ B ‎4.2‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎143.4‎ M ‎159.6‎ M ‎15.6‎ M ‎149.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.19
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 29 2
حجم معاملات 572,068 200,000 479,895 292,173
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎1.5‎ B ‎3.7‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎145.5‎ M ‎152.6‎ M ‎12.6‎ M ‎111.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.52
جریان پول حقیقی ‎703.3‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 3 78 9
حجم معاملات ‎10.3‎ M ‎3.2‎ M ‎2.5‎ M ‎11.1‎ M
ارزش معاملات ‎77.6‎ B ‎24.4‎ B ‎18.7‎ B ‎83.2‎ B
قدرت ‎115.7‎ M ‎812.5‎ M ‎24.0‎ M ‎924.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.82
جریان پول حقیقی ‎58.8‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 34 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 30,000 736,460 430,021
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎219.3‎ M ‎5.4‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎63.9‎ M ‎21.9‎ M ‎15.8‎ M ‎104.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 2 42 1
حجم معاملات 948,272 129,036 ‎1.0‎ M 55,796
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎921.3‎ M ‎7.3‎ B ‎398.4‎ M
قدرت ‎22.6‎ M ‎46.1‎ M ‎17.4‎ M ‎39.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-522.9‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 6 52 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 450,176 ‎1.7‎ M 184,950
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎3.2‎ B ‎12.2‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎21.0‎ M ‎53.9‎ M ‎23.4‎ M ‎44.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 54 0
حجم معاملات 750,682 0 750,682 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎5.4‎ B 0
قدرت ‎14.3‎ M - ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 5 50 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 660,987 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.2‎ B ‎4.8‎ B ‎18.0‎ B 0
قدرت ‎21.3‎ M ‎95.7‎ M ‎36.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 3 43 0
حجم معاملات 415,959 ‎2.9‎ M ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎21.7‎ B ‎24.8‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M ‎724.5‎ M ‎57.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-21.7‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 35 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 829,523 328,906
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎6.1‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎30.7‎ M - ‎17.6‎ M ‎243.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 1 46 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 27,000 ‎1.4‎ M 153,324
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎199.5‎ M ‎10.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎24.6‎ M ‎20.0‎ M ‎22.6‎ M ‎56.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎933.5‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 4 36 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 229,200 ‎1.2‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎1.7‎ B ‎8.8‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎53.8‎ M ‎42.0‎ M ‎24.5‎ M ‎146.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی ‎-214.0‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 3 33 1
حجم معاملات 753,992 140,000 793,992 100,000
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎1.0‎ B ‎5.8‎ B ‎732.0‎ M
قدرت ‎10.0‎ M ‎34.2‎ M ‎17.6‎ M ‎73.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-292.8‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 40 1
حجم معاملات 251,945 0 233,769 18,176
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.7‎ B ‎134.5‎ M
قدرت ‎8.9‎ M - ‎4.3‎ M ‎13.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.05
جریان پول حقیقی ‎134.5‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 5 58 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 55,181 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎408.3‎ M ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M ‎8.2‎ M ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-408.3‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 2 34 0
حجم معاملات 702,193 56,000 758,193 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎426.2‎ M ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎20.6‎ M ‎21.3‎ M ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎-426.2‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 4 55 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M ‎1.2‎ M ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B ‎9.0‎ B ‎20.9‎ B 0
قدرت ‎19.8‎ M ‎224.2‎ M ‎37.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-9.0‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 3 44 2
حجم معاملات 630,892 810,000 ‎1.4‎ M 81,150
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎6.4‎ B ‎10.7‎ B ‎636.2‎ M
قدرت ‎11.5‎ M ‎211.7‎ M ‎24.2‎ M ‎31.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 5 57 1
حجم معاملات 761,689 ‎1.5‎ M ‎1.7‎ M 624,052
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎12.3‎ B ‎13.4‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎31.9‎ M ‎245.3‎ M ‎23.4‎ M ‎496.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 4 46 0
حجم معاملات 431,074 634,062 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎5.0‎ B ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎16.1‎ M ‎124.3‎ M ‎18.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 2 65 0
حجم معاملات 793,625 295,000 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎2.3‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎22.1‎ M ‎115.1‎ M ‎13.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 8 84 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M ‎2.7‎ M ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎19.8‎ B ‎35.4‎ B 0
قدرت ‎16.0‎ M ‎247.1‎ M ‎42.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-19.8‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 4 39 0
حجم معاملات 494,618 ‎1.4‎ M ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎10.7‎ B ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎13.4‎ M ‎267.7‎ M ‎37.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 3 78 1
حجم معاملات 210,275 577,798 679,080 108,993
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎4.5‎ B ‎5.2‎ B ‎840.3‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎148.5‎ M ‎6.7‎ M ‎84.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 2 56 0
حجم معاملات 435,106 52,116 487,222 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎400.3‎ M ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎20.0‎ M ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎-400.3‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 4 84 2
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎2.0‎ M ‎2.3‎ M ‎3.3‎ M
ارزش معاملات ‎28.0‎ B ‎15.7‎ B ‎17.9‎ B ‎25.8‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎391.8‎ M ‎21.3‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎10.2‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 3 37 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 191,861 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎1.5‎ B ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎21.2‎ M ‎50.1‎ M ‎25.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 2 65 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 326,158 ‎1.5‎ M 21,084
ارزش معاملات ‎9.8‎ B ‎2.6‎ B ‎12.2‎ B ‎167.8‎ M
قدرت ‎22.2‎ M ‎129.8‎ M ‎18.8‎ M ‎16.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 1 45 0
حجم معاملات 769,745 10,000 779,745 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎77.9‎ M ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M ‎7.8‎ M ‎13.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-77.9‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 2 68 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 400,000 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎3.1‎ B ‎14.3‎ B 0
قدرت ‎17.7‎ M ‎155.0‎ M ‎21.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 4 61 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M ‎1.5‎ M ‎5.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.2‎ B ‎11.7‎ B ‎40.9‎ B 0
قدرت ‎85.8‎ M ‎292.8‎ M ‎67.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-11.7‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 2 49 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M ‎1.3‎ M 910,313 ‎3.2‎ M
ارزش معاملات ‎22.9‎ B ‎9.9‎ B ‎7.2‎ B ‎25.6‎ B
قدرت ‎40.8‎ M ‎496.9‎ M ‎14.8‎ M ‎2.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.76
جریان پول حقیقی ‎15.6‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 3 72 2
حجم معاملات ‎2.4‎ M ‎1.7‎ M ‎3.5‎ M 569,230
ارزش معاملات ‎19.3‎ B ‎14.1‎ B ‎28.8‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎53.7‎ M ‎471.1‎ M ‎40.0‎ M ‎232.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎-9.5‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 61 0
حجم معاملات 261,044 251,778 512,822 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎2.1‎ B ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎12.9‎ M ‎212.2‎ M ‎7.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.83
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 3 89 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 620,641 602,502 ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎5.3‎ B ‎5.1‎ B ‎10.9‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎175.4‎ M ‎5.7‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی ‎5.6‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 4 66 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M ‎1.2‎ M ‎2.7‎ M 718,220
ارزش معاملات ‎19.3‎ B ‎10.7‎ B ‎23.8‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎50.9‎ M ‎268.6‎ M ‎36.1‎ M ‎624.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 62 0
حجم معاملات 937,668 0 937,668 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B 0 ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎22.1‎ M - ‎13.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی 0
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 3 137 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 870,000 ‎2.9‎ M 14,828
ارزش معاملات ‎18.0‎ B ‎7.8‎ B ‎25.7‎ B ‎132.9‎ M
قدرت ‎30.0‎ M ‎259.8‎ M ‎18.7‎ M ‎13.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎-7.7‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 0 223 0
حجم معاملات ‎4.5‎ M 0 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎41.8‎ B 0 ‎41.8‎ B 0
قدرت ‎31.7‎ M - ‎18.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 2 75 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 796,562 ‎2.0‎ M 413,780
ارزش معاملات ‎14.5‎ B ‎7.1‎ B ‎17.9‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎55.8‎ M ‎354.5‎ M ‎23.9‎ M ‎368.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.34
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 85 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 400,000 ‎1.5‎ M 600,000
ارزش معاملات ‎15.0‎ B ‎3.5‎ B ‎13.3‎ B ‎5.2‎ B
قدرت ‎28.9‎ M ‎346.0‎ M ‎15.7‎ M ‎259.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.85
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 4 104 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M ‎2.5‎ M ‎4.1‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎14.3‎ B ‎21.2‎ B ‎34.6‎ B ‎840.0‎ M
قدرت ‎51.0‎ M ‎529.7‎ M ‎33.3‎ M ‎84.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎-20.3‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 4 92 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎1.0‎ M ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎8.7‎ B ‎19.4‎ B 0
قدرت ‎44.8‎ M ‎216.5‎ M ‎21.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.12
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 3 77 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 103,272 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎853.0‎ M ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎38.8‎ M ‎28.4‎ M ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.64
جریان پول حقیقی ‎-853.0‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 68 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 855,903 357,226
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎7.1‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎27.8‎ M - ‎10.4‎ M ‎295.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.68
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 69 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.4‎ M 336,000
ارزش معاملات ‎14.5‎ B 0 ‎11.7‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎26.9‎ M - ‎17.0‎ M ‎140.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 108 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.1‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎18.7‎ B 0 ‎17.1‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎55.1‎ M - ‎15.8‎ M ‎82.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.49
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 1 76 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 36,000 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B ‎290.6‎ M ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎39.6‎ M ‎29.1‎ M ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.50
جریان پول حقیقی ‎-290.6‎ M
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 56 0
حجم معاملات 828,237 0 828,237 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎32.1‎ M - ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.67
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 99 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎31.8‎ M - ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.83
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 90 0
حجم معاملات 726,000 0 726,000 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B 0 ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M - ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 0 120 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ B 0 ‎10.5‎ B 0
قدرت ‎15.9‎ M - ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی 0
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 165 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 140,000 ‎2.0‎ M 150,000
ارزش معاملات ‎16.5‎ B ‎1.2‎ B ‎16.5‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎28.5‎ M ‎115.2‎ M ‎10.0‎ M ‎123.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.86
جریان پول حقیقی ‎82.3‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 0 265 0
حجم معاملات ‎4.7‎ M 0 ‎4.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.1‎ B 0 ‎38.1‎ B 0
قدرت ‎30.7‎ M - ‎14.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.14
جریان پول حقیقی 0
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 140 1
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.1‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎26.2‎ B 0 ‎24.6‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎37.4‎ M - ‎17.5‎ M ‎161.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.13
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 124 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.4‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎10.6‎ B ‎767.9‎ M
قدرت ‎56.6‎ M - ‎8.5‎ M ‎76.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.65
جریان پول حقیقی ‎767.9‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 1 208 2
حجم معاملات ‎6.2‎ M 400,000 ‎5.7‎ M 900,000
ارزش معاملات ‎46.6‎ B ‎3.0‎ B ‎42.9‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎44.0‎ M ‎299.6‎ M ‎20.6‎ M ‎337.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.13
جریان پول حقیقی ‎3.7‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 2 228 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 639,595 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎4.7‎ B ‎15.5‎ B 0
قدرت ‎14.4‎ M ‎232.7‎ M ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.13
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 278 3 240 1
حجم معاملات ‎5.9‎ M 542,265 ‎6.4‎ M 21,030
ارزش معاملات ‎42.2‎ B ‎3.9‎ B ‎45.9‎ B ‎149.9‎ M
قدرت ‎15.2‎ M ‎128.8‎ M ‎19.1‎ M ‎15.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 432 2 317 4
حجم معاملات ‎12.1‎ M 421,030 ‎12.4‎ M 155,109
ارزش معاملات ‎86.9‎ B ‎3.0‎ B ‎88.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎20.1‎ M ‎150.6‎ M ‎28.0‎ M ‎27.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13<