1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-8.0% ‎27.8% ‎-64.5% ‎-43.6%

وحکمت

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -0.07% 1,485
قیمت پایانی: 1,486
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎6.4‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎71 :EPS
‎20 :P/E
1,486 1,575
1,397

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وحکمت


110 5,418,926 (inf%)
حقیقی
86 11,173,763 (inf%)
3 5,980,000 (inf%)
حقوقی
2 225,163 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی7 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11 میلیون تومان 11 میلیون تومان 12 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی19 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11 میلیون تومان 11 میلیون تومان 12 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.33 1.21 1.20
خروج پول حقیقی : 855 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-2 میلیارد تومان ‎-3 میلیارد تومان ‎-4 میلیارد تومان

توضیحات نماد وحکمت

وحکمت (شرکت بیمه حکمت صبا) : شرکت بیمه حکمت صبا در سال 1395 مجوز فعالیت خود را در زمینه انواع بیماری ها اخذ کرد و فعالیت خود را با سرمایه اولیه 250هزار میلیارد آغاز نمود.این مجموعه دارای سهامدارانی نظیر شرکت هواپیمایی کاسپین، بانک حکمت ایرانیان و کارکنانش و همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی میباشد.شرکت بیمه حکمت صبا در زمینه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه، بیمه های درمانی، بیمه های باربری، بیمه های حوادث و... خدمات ارائه میکند. مدیرعامل: غلامحسين چايچي نصرتي مدیرمالی: محمد قلی پور خطیر سرمایه: 1500000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وحکمت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 1,485
(‎-2.94)
1,486
(‎-2.88)
‎11.4‎ M ‎16.9‎ B 0.38 ‎‎-8.6‎ B
1401/03/02 1,529
(‎-2.98)
1,530
(‎-2.92)
‎7.4‎ M ‎11.4‎ B 0.38 ‎‎-6.7‎ B
1401/03/01 1,555
(‎-1.27)
1,576
(‎0.06)
‎8.0‎ M ‎12.6‎ B 0.90 ‎‎339.3‎ M
1401/02/31 1,568
(‎0.32)
1,575
(‎0.77)
‎3.9‎ M ‎6.1‎ B 1.77 ‎‎-346.5‎ M
1401/02/28 1,581
(‎0.13)
1,563
(‎-1.01)
‎6.1‎ M ‎9.5‎ B 2.77 ‎‎745.9‎ M
1401/02/27 1,579
(‎-0.63)
1,579
(‎-0.63)
‎8.5‎ M ‎13.4‎ B 1.14 ‎‎1.3‎ B
1401/02/26 1,585
(‎-2.94)
1,589
(‎-2.69)
‎17.3‎ M ‎27.4‎ B 0.60 ‎‎-7.2‎ B
1401/02/25 1,594
(‎-1.24)
1,633
(‎1.18)
‎14.6‎ M ‎23.8‎ B 1.66 ‎‎456.9‎ M
1401/02/24 1,616
(‎1.19)
1,614
(‎1.06)
‎6.1‎ M ‎9.9‎ B 2.58 ‎‎1.3‎ B
1401/02/21 1,618
(‎1.89)
1,597
(‎0.57)
‎11.9‎ M ‎19.0‎ B 1.12 ‎‎2.4‎ B

گروه: بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
آواپارس 700 700 ‎1.5‎ میلیارد ‎1,050.0‎ میلیارد -
اتکا تهران 500 500 ‎1.4‎ میلیارد ‎723.5‎ میلیارد -
وفردا 500 500 ‎1.3‎ میلیارد ‎625.0‎ میلیارد -
بیمه پردیس 500 500 ‎825.0‎ میلیون ‎412.5‎ میلیارد -
کاریز 500 500 ‎720.0‎ میلیون ‎360.0‎ میلیارد -
دانا 4,739 4,855 ‎37.4‎ میلیون ‎181.6‎ میلیارد -
ودی 6,150 6,160 ‎15.7‎ میلیون ‎96.9‎ میلیارد -
آرمان 4,301 4,286 ‎7.0‎ میلیون ‎30.2‎ میلیارد -
وتعاون 1,690 1,675 ‎3.2‎ میلیون ‎5.4‎ میلیارد -
اتکام 4,988 5,017 ‎1.1‎ میلیون ‎5.5‎ میلیارد -
بنو 5,760 5,770 0 0 -
وسین 2,446 2,516 0 0 -
بپاس 49,750 49,700 0 0 -
آسیا 1,867 1,847 0 0 -
نوین 2,026 2,059 0 0 -
ورازی 2,068 2,003 0 0 -
البرز 2,474 2,465 0 0 -
وحافظ 10,650 10,560 0 0 -
بخاور 2,584 2,564 0 0 -
پارسیان 3,599 3,589 0 0 -
وتعاون 1,449 1,472 0 0 -
ومعلم 2,289 2,291 0 0 -
ملت 1,246 1,249 0 0 -
وآفری 3,770 3,767 0 0 -
ما 4,930 4,890 0 0 -
کوثر 4,024 4,078 0 0 -
میهن 3,670 3,647 0 0 -
اتکام 4,449 4,440 0 0 -
باران 3,424 3,460 0 0 -
وسرمد 3,037 3,092 0 0 -
اتکای 13,740 13,740 0 0 -
بساما 12,060 11,950 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت خدمات هواپيمايي كاسپين-بامسئوليت محدود- ‎623 M 20.00% 0
بانك سپه ‎594 M 19.07% 0
شخص حقيقي ‎159 M 5.10% 360,000
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني حكمت اير ‎82 M 2.61% 4 M
شخص حقيقي ‎62 M 2.00% 0
شخص حقيقي ‎41 M 1.33% 0
شخص حقيقي ‎39 M 1.25% 216,000
شركت حامي كشت ايرانيان-سهامي خاص- ‎31 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 52.36%
تعداد کل سهام شرکت ‎3.1‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎83.2‎ M
میانگین قیمت معامله شده 1,572 ریال
موضوع فعالیت
انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
جزئیات فعالیت
وحکمت (شرکت بیمه حکمت صبا) : شرکت بیمه حکمت صبا در سال 1395 مجوز فعالیت خود را در زمینه انواع بیماری ها اخذ کرد و فعالیت خود را با سرمایه اولیه 250هزار میلیارد آغاز نمود.این مجموعه دارای سهامدارانی نظیر شرکت هواپیمایی کاسپین، بانک حکمت ایرانیان و کارکنانش و همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی میباشد.شرکت بیمه حکمت صبا در زمینه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه، بیمه های درمانی، بیمه های باربری، بیمه های حوادث و... خدمات ارائه میکند. مدیرعامل: غلامحسين چايچي نصرتي مدیرمالی: محمد قلی پور خطیر سرمایه: 1500000
مدیر عامل
غلامحسين چايچي نصرتي
مدیر مالی
محمد قلی پور خطیر
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/30
سرمایه
1,500,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 3 86 2
حجم معاملات ‎5.4‎ M ‎6.0‎ M ‎11.2‎ M 225,163
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎8.9‎ B ‎16.6‎ B ‎334.6‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎296.2‎ M ‎19.3‎ M ‎16.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 80 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎4.4‎ M ‎7.4‎ M 12,612
ارزش معاملات ‎4.7‎ B ‎6.7‎ B ‎11.4‎ B ‎19.3‎ M
قدرت ‎5.4‎ M ‎671.3‎ M ‎14.2‎ M ‎1.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 92 1
حجم معاملات ‎7.6‎ M 454,511 ‎7.4‎ M 669,776
ارزش معاملات ‎11.9‎ B ‎716.3‎ M ‎11.6‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎71.6‎ M ‎12.6‎ M ‎105.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎339.3‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 92 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 220,000 ‎3.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎346.5‎ M ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎34.7‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.77
جریان پول حقیقی ‎-346.5‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 2 160 2
حجم معاملات ‎5.7‎ M 411,457 ‎5.2‎ M 888,679
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎643.1‎ M ‎8.1‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎32.2‎ M ‎5.1‎ M ‎69.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.77
جریان پول حقیقی ‎745.9‎ M
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 2 139 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M 452,282 ‎7.2‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎12.7‎ B ‎714.2‎ M ‎11.3‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎35.7‎ M ‎8.2‎ M ‎206.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 219 2 177 0
حجم معاملات ‎12.8‎ M ‎4.5‎ M ‎17.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.3‎ B ‎7.2‎ B ‎27.4‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M ‎357.5‎ M ‎15.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 3 197 1
حجم معاملات ‎13.4‎ M ‎1.2‎ M ‎13.1‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎21.9‎ B ‎1.9‎ B ‎21.4‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎18.1‎ M ‎64.3‎ M ‎10.9‎ M ‎238.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی ‎456.9‎ M
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 0 136 2
حجم معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎5.3‎ M 823,571
ارزش معاملات ‎9.9‎ B 0 ‎8.5‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎16.2‎ M - ‎6.3‎ M ‎66.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.58
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 1 175 1
حجم معاملات ‎11.5‎ M 428,990 ‎10.0‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎18.4‎ B ‎685.1‎ M ‎16.0‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎68.5‎ M ‎9.1‎ M ‎306.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 190 1 134 2
حجم معاملات ‎7.0‎ M ‎4.2‎ M ‎10.2‎ M 971,098
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎6.6‎ B ‎16.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎663.6‎ M ‎12.1‎ M ‎77.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 1 180 1
حجم معاملات ‎7.9‎ M ‎1.9‎ M ‎9.7‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎3.0‎ B ‎15.9‎ B ‎32.7‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎304.9‎ M ‎8.8‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 213 1 190 3
حجم معاملات ‎22.5‎ M ‎4.0‎ M ‎26.1‎ M 405,963
ارزش معاملات ‎36.7‎ B ‎6.5‎ B ‎42.6‎ B ‎662.5‎ M
قدرت ‎17.2‎ M ‎653.5‎ M ‎22.4‎ M ‎22.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 2 167 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M ‎1.9‎ M ‎8.1‎ M 454,037
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎3.1‎ B ‎13.6‎ B ‎757.8‎ M
قدرت ‎9.2‎ M ‎155.1‎ M ‎8.1‎ M ‎75.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 0 118 1
حجم معاملات ‎4.9‎ M 0 ‎4.7‎ M 230,547
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎7.9‎ B ‎387.3‎ M
قدرت ‎8.7‎ M - ‎6.7‎ M ‎38.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎387.3‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 167 1 233 1
حجم معاملات ‎13.3‎ M ‎1.3‎ M ‎13.6‎ M 974,893
ارزش معاملات ‎21.8‎ B ‎2.2‎ B ‎22.4‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎221.9‎ M ‎9.6‎ M ‎160.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-612.8‎ M
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 155 1 220 1
حجم معاملات ‎10.2‎ M 262,622 ‎10.0‎ M 440,000
ارزش معاملات ‎16.4‎ B ‎423.9‎ M ‎16.1‎ B ‎710.2‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎42.4‎ M ‎7.3‎ M ‎71.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎286.3‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 214 2 285 1
حجم معاملات ‎25.2‎ M 505,858 ‎21.7‎ M ‎4.0‎ M
ارزش معاملات ‎39.7‎ B ‎796.2‎ M ‎34.2‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎18.5‎ M ‎39.8‎ M ‎12.0‎ M ‎629.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎5.5‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 353 1 242 1
حجم معاملات ‎27.5‎ M ‎4.4‎ M ‎31.9‎ M 4,800
ارزش معاملات ‎43.2‎ B ‎6.9‎ B ‎50.1‎ B ‎7.5‎ M
قدرت ‎12.2‎ M ‎690.8‎ M ‎20.7‎ M 753,600
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-6.9‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 123 1 143 1
حجم معاملات ‎17.2‎ M ‎4.4‎ M ‎20.7‎ M 900,000
ارزش معاملات ‎27.7‎ B ‎7.1‎ B ‎33.3‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎22.5‎ M ‎709.3‎ M ‎23.3‎ M ‎145.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 103 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M ‎1.7‎ M ‎6.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.7‎ B ‎2.7‎ B ‎10.5‎ B 0
قدرت ‎15.1‎ M ‎274.1‎ M ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 111 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎1.5‎ M ‎5.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎2.4‎ B ‎8.1‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M ‎241.3‎ M ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.59
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 1 109 1
حجم معاملات ‎8.7‎ M 678,655 ‎8.2‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎13.7‎ B ‎1.1‎ B ‎12.9‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎106.3‎ M ‎11.8‎ M ‎188.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎816.9‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 85 0
حجم معاملات ‎5.1‎ M ‎1.9‎ M ‎7.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B ‎3.0‎ B ‎10.8‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M ‎295.1‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 88 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 265,452 ‎4.0‎ M 4,800
ارزش معاملات ‎5.6‎ B ‎400.0‎ M ‎6.0‎ B ‎7.2‎ M
قدرت ‎10.8‎ M ‎40.0‎ M ‎6.9‎ M 723,360
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی ‎-392.8‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 1 184 1
حجم معاملات ‎19.0‎ M ‎4.4‎ M ‎22.8‎ M 573,810
ارزش معاملات ‎28.2‎ B ‎6.5‎ B ‎33.9‎ B ‎853.3‎ M
قدرت ‎17.7‎ M ‎654.3‎ M ‎18.4‎ M ‎85.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 1 72 0
حجم معاملات ‎9.7‎ M ‎4.4‎ M ‎14.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.6‎ B ‎6.6‎ B ‎21.2‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M ‎663.1‎ M ‎29.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 1 173 1
حجم معاملات ‎13.0‎ M 578,574 ‎12.6‎ M 910,211
ارزش معاملات ‎20.1‎ B ‎898.5‎ M ‎19.6‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎89.9‎ M ‎11.3‎ M ‎141.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی ‎515.0‎ M
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 64 1
حجم معاملات ‎9.7‎ M 0 ‎5.3‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎7.9‎ B ‎6.5‎ B
قدرت ‎26.7‎ M - ‎12.3‎ M ‎653.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.17
جریان پول حقیقی ‎6.5‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 38 1
حجم معاملات ‎6.9‎ M 0 ‎2.5‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎9.9‎ B 0 ‎3.5‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎19.8‎ M - ‎9.3‎ M ‎634.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.12
جریان پول حقیقی ‎6.3‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 189 1
حجم معاملات ‎21.3‎ M ‎4.4‎ M ‎22.3‎ M ‎3.4‎ M
ارزش معاملات ‎29.9‎ B ‎6.2‎ B ‎31.3‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎28.7‎ M ‎617.3‎ M ‎16.6‎ M ‎477.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 1 142 2
حجم معاملات ‎17.4‎ M ‎2.3‎ M ‎17.6‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎24.3‎ B ‎3.3‎ B ‎24.6‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎12.0‎ M ‎327.2‎ M ‎17.3‎ M ‎148.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-310.5‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 39 1
حجم معاملات ‎8.4‎ M 0 ‎4.0‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎11.8‎ B 0 ‎5.6‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎22.3‎ M - ‎14.5‎ M ‎617.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎6.2‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 58 4
حجم معاملات ‎7.8‎ M 0 ‎3.4‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎10.6‎ B 0 ‎4.6‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎23.1‎ M - ‎7.9‎ M ‎150.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی ‎6.0‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 1 35 1
حجم معاملات ‎7.9‎ M 200,000 ‎5.7‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎264.8‎ M ‎7.5‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎26.5‎ M ‎21.5‎ M ‎319.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 58 2
حجم معاملات ‎7.2‎ M 0 ‎4.8‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎9.3‎ B 0 ‎6.2‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎24.5‎ M - ‎10.7‎ M ‎154.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی ‎3.1‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 70 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M ‎1.5‎ M ‎3.9‎ M 453,413
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎1.8‎ B ‎4.9‎ B ‎570.4‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎184.4‎ M ‎7.0‎ M ‎57.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 1 33 0
حجم معاملات 507,576 220,000 727,576 0
ارزش معاملات ‎634.5‎ M ‎275.0‎ M ‎909.5‎ M 0
قدرت ‎2.8‎ M ‎27.5‎ M ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-275.0‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 46 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.2‎ M 389,672
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.0‎ B ‎486.7‎ M
قدرت ‎15.1‎ M - ‎8.8‎ M ‎48.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی ‎486.7‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 40 1
حجم معاملات ‎4.2‎ M 44,554 ‎3.3‎ M 947,345
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎55.2‎ M ‎4.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎20.9‎ M ‎5.5‎ M ‎10.3‎ M ‎117.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 1 65 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 66,000 ‎2.5‎ M 220,000
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎80.7‎ M ‎3.0‎ B ‎268.8‎ M
قدرت ‎14.1‎ M ‎8.1‎ M ‎4.7‎ M ‎26.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی ‎188.2‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 1 55 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎2.1‎ M ‎3.7‎ M 1,000
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎2.5‎ B ‎4.5‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎252.8‎ M ‎8.1‎ M 121,100
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 1 47 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎1.4‎ M ‎2.6‎ M 66,730
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎1.7‎ B ‎3.1‎ B ‎80.5‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎173.2‎ M ‎6.6‎ M ‎8.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 74 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 321,361 ‎3.1‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎390.1‎ M ‎3.7‎ B ‎30.4‎ M
قدرت ‎6.0‎ M ‎39.0‎ M ‎5.0‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-359.8‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 1 64 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 39,500 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎47.6‎ M ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M ‎4.8‎ M ‎3.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-47.6‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 95 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M 75,000 ‎3.2‎ M 75,000
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎90.0‎ M ‎3.8‎ B ‎90.0‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎9.0‎ M ‎4.0‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 24 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎1.2‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎1.4‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎9.7‎ M - ‎5.9‎ M ‎177.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.64
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 45 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎2.0‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎2.4‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎8.6‎ M - ‎5.3‎ M ‎176.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 39 3
حجم معاملات ‎4.8‎ M 0 ‎2.1‎ M ‎2.7‎ M
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎2.4‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎9.8‎ M - ‎6.2‎ M ‎105.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.59
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 20 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 257,836 ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎294.2‎ M ‎1.7‎ B
قدرت ‎25.1‎ M - ‎1.5‎ M ‎171.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 17.04
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 1 98 1
حجم معاملات ‎4.2‎ M ‎1.4‎ M ‎4.8‎ M 786,372
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎3.2‎ B ‎11.2‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎317.7‎ M ‎11.4‎ M ‎185.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 59 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.1‎ M ‎3.4‎ M 400,972
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎2.7‎ B ‎8.3‎ B ‎970.0‎ M
قدرت ‎9.7‎ M ‎265.9‎ M ‎14.0‎ M ‎97.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 1 59 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 624,245 ‎2.7‎ M 547,876
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎1.6‎ B ‎6.8‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.9‎ M ‎155.2‎ M ‎11.6‎ M ‎136.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-189.9‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 85 1
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎1.2‎ M ‎4.3‎ M 314,149
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎3.1‎ B ‎11.0‎ B ‎792.9‎ M
قدرت ‎9.9‎ M ‎312.3‎ M ‎12.9‎ M ‎79.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 1 79 1
حجم معاملات ‎4.1‎ M 100,984 ‎2.4‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎259.6‎ M ‎6.0‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎26.0‎ M ‎7.7‎ M ‎488.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی ‎4.6‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 1 57 2
حجم معاملات ‎2.8‎ M 399,702 ‎2.8‎ M 486,153
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎979.3‎ M ‎6.8‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎97.9‎ M ‎11.9‎ M ‎59.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎211.8‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 2 60 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M ‎1.7‎ M ‎4.0‎ M 4,800
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎4.1‎ B ‎10.0‎ B ‎11.9‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎206.2‎ M ‎16.6‎ M ‎1.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 1 66 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎1.4‎ M ‎4.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎3.6‎ B ‎12.1‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M ‎357.2‎ M ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 2 49 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 318,990 ‎2.3‎ M 135,189
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎837.0‎ M ‎6.0‎ B ‎354.7‎ M
قدرت ‎7.6‎ M ‎41.9‎ M ‎12.2‎ M ‎35.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-482.3‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 2 69 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 840,453 ‎1.7‎ M 478,687
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎2.2‎ B ‎4.6‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎7.1‎ M ‎112.0‎ M ‎6.7‎ M ‎127.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-964.1‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 2 64 1
حجم معاملات ‎3.4‎ M 651,266 ‎3.7‎ M 339,076
ارزش معاملات ‎9.0‎ B ‎1.7‎ B ‎9.8‎ B ‎901.3‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎86.6‎ M ‎15.4‎ M ‎90.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-829.8‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 67 2
حجم معاملات ‎2.7‎ M 156,100 ‎2.2‎ M 654,580
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎425.1‎ M ‎6.1‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎42.5‎ M ‎9.1‎ M ‎89.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 67 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 383,540 ‎2.5‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎1.0‎ B ‎6.7‎ B ‎644.9‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎103.1‎ M ‎10.0‎ M ‎64.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-385.7‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 65 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 75,000 ‎1.4‎ M 335,435
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎201.3‎ M ‎3.6‎ B ‎900.3‎ M
قدرت ‎9.7‎ M ‎20.1‎ M ‎5.6‎ M ‎90.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی ‎699.0‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 123 1 127 1
حجم معاملات ‎6.3‎ M 664,364 ‎5.8‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎16.8‎ B ‎1.8‎ B ‎15.6‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎177.3‎ M ‎12.2‎ M ‎305.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 2 81 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M ‎1.5‎ M ‎4.6‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎4.0‎ B ‎12.3‎ B ‎26.8‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎200.4‎ M ‎15.2‎ M ‎2.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 58 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.3‎ M ‎3.8‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎3.6‎ B ‎10.4‎ B ‎552.6‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎359.2‎ M ‎17.9‎ M ‎55.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 69 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎1.5‎ M ‎4.3‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎4.3‎ B ‎12.1‎ B ‎567.2‎ M
قدرت ‎16.2‎ M ‎425.4‎ M ‎17.5‎ M ‎56.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 60 1
حجم معاملات 913,514 14,000 926,395 1,119
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎40.8‎ M ‎2.7‎ B ‎3.3‎ M
قدرت ‎8.1‎ M ‎4.1‎ M ‎4.5‎ M 326,189
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎-37.5‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 2 106 2
حجم معاملات ‎4.0‎ M ‎1.1‎ M ‎4.8‎ M 283,782
ارزش معاملات ‎11.6‎ B ‎3.1‎ B ‎13.8‎ B ‎823.0‎ M
قدرت ‎8.3‎ M ‎153.7‎ M ‎13.0‎ M ‎41.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 1 44 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M ‎1.5‎ M ‎3.5‎ M 20,159
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎4.4‎ B ‎10.3‎ B ‎60.2‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎442.2‎ M ‎23.5‎ M ‎6.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 168 1 150 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 337,040 ‎3.7‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎13.9‎ B ‎1.0‎ B ‎11.4‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎103.5‎ M ‎7.6‎ M ‎357.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 1 24 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.5‎ M ‎3.1‎ M 11,312
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎4.5‎ B ‎9.4‎ B ‎34.0‎ M
قدرت ‎5.2‎ M ‎451.2‎ M ‎39.0‎ M ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 1 48 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M ‎1.5‎ M ‎4.1‎ M 470,593
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎4.7‎ B ‎12.7‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎465.2‎ M ‎26.4‎ M ‎73.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 20 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎1.5‎ M ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎4.8‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎12.8‎ M ‎479.3‎ M ‎42.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 1 15 0
حجم معاملات 117,719 ‎1.5‎ M ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎386.4‎ M ‎4.9‎ B ‎5.3‎ B 0
قدرت ‎3.5‎ M ‎492.3‎ M ‎35.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی ‎-4.9‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 51 1
حجم معاملات 866,092 ‎1.5‎ M ‎2.4‎ M 7,292
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎5.0‎ B ‎7.8‎ B ‎24.3‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎498.0‎ M ‎15.4‎ M ‎2.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 0 125 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.2‎ M 344,026
ارزش معاملات ‎12.0‎ B 0 ‎10.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎9.1‎ M - ‎8.7‎ M ‎116.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 1 110 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 51,217 ‎2.4‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎13.2‎ B ‎174.8‎ M ‎8.3‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎17.5‎ M ‎7.5‎ M ‎511.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 0 68 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎1.7‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎10.5‎ B 0 ‎5.5‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎12.5‎ M - ‎8.1‎ M ‎498.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 0 84 1
حجم معاملات ‎4.7‎ M 0 ‎3.2‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎15.1‎ B 0 ‎10.2‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎9.3‎ M - ‎12.2‎ M ‎484.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 1 101 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M 98,335 ‎3.9‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎20.9‎ B ‎308.7‎ M ‎12.3‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎30.9‎ M ‎12.2‎ M ‎894.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎8.6‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 2 74 2
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎1.4‎ M ‎4.8‎ M 171,734
ارزش معاملات ‎11.1‎ B ‎4.3‎ B ‎14.8‎ B ‎527.9‎ M
قدرت ‎7.1‎ M ‎215.2‎ M ‎20.1‎ M ‎26.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 47 1
حجم معاملات 908,884 ‎1.5‎ M ‎2.4‎ M 2,000
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎4.7‎ B ‎7.6‎ B ‎6.3‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎472.7‎ M ‎16.1‎ M 630,200
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 1 116 2
حجم معاملات ‎5.2‎ M 400,618 ‎4.6‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎16.8‎ B ‎1.3‎ B ‎14.8‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎9.1‎ M ‎129.2‎ M ‎12.7‎ M ‎163.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 1 89 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 262,120 ‎3.5‎ M 649,205
ارزش معاملات ‎12.6‎ B ‎841.7‎ M ‎11.4‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎6.4‎ M ‎84.2‎ M ‎12.8‎ M ‎208.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 175 1 85 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M ‎1.6‎ M ‎5.4‎ M 169,866
ارزش معاملات ‎13.0‎ B ‎5.1‎ B ‎17.5‎ B ‎546.6‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎506.8‎ M ‎20.6‎ M ‎54.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 47 0
حجم معاملات 921,362 ‎1.5‎ M ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎5.0‎ B ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎496.8‎ M ‎17.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی ‎-5.0‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 10 1
حجم معاملات 215,393 ‎1.5‎ M ‎1.5‎ M 252,000
ارزش معاملات ‎731.0‎ M ‎5.1‎ B ‎5.0‎ B ‎855.3‎ M
قدرت ‎4.9‎ M ‎509.1‎ M ‎49.7‎ M ‎85.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.10
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 1 33 2
حجم معاملات 898,581 ‎1.5‎ M ‎1.9‎ M 399,675
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎5.0‎ B ‎6.7‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎4.4‎ M ‎501.1‎ M ‎20.4‎ M ‎69.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.21
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 2 36 2
حجم معاملات 318,392 ‎1.6‎ M ‎1.3‎ M 618,473
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎5.8‎ B ‎4.7‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎2.1‎ M ‎290.6‎ M ‎13.2‎ M ‎109.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.16
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 1 71 2
حجم معاملات 934,440 ‎1.4‎ M ‎2.0‎ M 313,900
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎5.0‎ B ‎7.2‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎3.7‎ M ‎498.7‎ M ‎10.2‎ M ‎56.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.36
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 1 47 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M 75,000 ‎1.6‎ M 307,299
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎277.3‎ M ‎6.1‎ B ‎1.1‎ B