1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

ومللح

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: -5.00% 11,382
قیمت پایانی: 11,382
حجم معاملات: ‎318.8‎ M
ارزش معاملات: ‎3,628.7‎ B
حجم مبنا:
تعداد معاملات: 646
کمترین قیمت: 11,382
بیشترین قیمت: 11,382
‎0 :EPS
‎0 :P/E
11,981 12,700
11,262

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد ومللح


162 29,321,938 (9.20%)
حقیقی
1 0 (0.00%)
3 289,486,745 (90.80%)
حقوقی
1 318,808,683 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی206 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
26 میلیون تومان 36 میلیون تومان 35 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 14 میلیون تومان 20 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.60 0.76
ورود پول حقیقی : 33 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎34 میلیارد تومان ‎2 میلیارد تومان ‎-126 میلیارد تومان

توضیحات نماد ومللح

وملل (اعتباری ملل) : مؤسسه اعتباري ملل در سال 1366 با نام صندوق قرض الحسنه عسكريه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسكري (ع) فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1373 با شكل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولين تعاوني اعتبار آزاد در سطح كشور مجوز فعاليت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عمليات خود را به سراسر كشور گسترش داد. و همزمان پيگيري هاي لازم را جهت اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان مؤسسه مالي و اعتباري عسكريه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز نمود به طوري كه در زمان رياست مرحوم دكتر نور بخش دستور ايشان به مرحوم دكتر زرين قلم در جهت تسريع صدور مجوز ابلاغ شده است. در سال 1385 توافق نامه اي بين هيأت مديره مؤسسه و بانك مركزي براي تبديل تعاوني اعتبار عسكريه به مؤسسه مالي و اعتباري امضاء شد كه در نهايت اين توافق نامه منجر به صدور موافقت اصولي بانك مركزي گرديد و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارك مورد نياز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتداي سال 1390 جهت تأمين سرمايه مورد نياز و تبديل شدن به سهامي عام، اقدام به پذيره نويسي سهام نمود كه پس از اتمام مراحل پذيره نويسي، و بررسي و تائيد بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه 1390/04/12 نزد اداره كل ثبت شركت ها به عنوان مؤسسه مالي و اعتباري سهامي عام به شماره 360747 ثبت و تغييرات آن در روزنامه رسمي درج گرديد و پس از آن نام مؤسسه با شماره 10840 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيد و سهام مؤسسه نيز در شركت فرا بورس ايران مورد معامله قرار گرفته و در حال حاضر نيز معاملات آن در حال انجام مي باشد. مدیرعامل: سید امین جوادی مدیر مالی: محمدرضا مروجی سرمایه: 6060000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم ومللح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/07/05 11,382
(‎-5.00)
11,382
(‎-5.00)
‎318.8‎ M ‎3,628.7‎ B - ‎‎333.7‎ B
1399/07/02 11,981
(‎-5.00)
11,981
(‎-5.00)
‎2.3‎ M ‎28.0‎ B - ‎‎4.1‎ B
1399/07/01 12,611
(‎-4.99)
12,611
(‎-4.99)
4,908 ‎61.9‎ M - ‎‎61.9‎ M
1399/06/31 13,274
(‎-5.00)
13,274
(‎-5.00)
2,748 ‎36.5‎ M - ‎‎36.5‎ M
1399/06/30 13,585
(‎-5.00)
13,972
(‎-2.29)
10,734 ‎150.0‎ M - ‎‎150.0‎ M
1399/06/29 14,300
(‎-2.77)
14,300
(‎-2.77)
2,341 ‎33.5‎ M - ‎‎33.5‎ M
1399/06/26 14,500
(‎2.11)
14,708
(‎3.58)
23,908 ‎351.6‎ M - ‎‎351.6‎ M
1399/06/25 14,200
(‎0.85)
14,200
(‎0.85)
37,734 ‎535.8‎ M - ‎‎535.8‎ M
1399/06/24 14,080
(‎-0.95)
14,080
(‎-0.95)
15,641 ‎220.2‎ M - ‎‎220.2‎ M
1399/06/23 14,215
(‎0.02)
14,215
(‎0.02)
9,083 ‎129.1‎ M - ‎‎129.1‎ M

گروه: بانکها و موسسات اعتباری

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وبصادر 2,138 2,143 ‎126.0‎ میلیون ‎269.9‎ میلیارد -
وتجارت 2,170 2,143 ‎25.9‎ میلیون ‎55.9‎ میلیارد -
وآیند 9,971 10,083 ‎17.8‎ میلیون ‎179.2‎ میلیارد -
وبملت 3,869 3,868 ‎16.1‎ میلیون ‎62.3‎ میلیارد -
ونوین 3,831 3,813 ‎4.6‎ میلیون ‎17.7‎ میلیارد -
وکار 3,273 3,328 ‎4.3‎ میلیون ‎14.0‎ میلیارد -
سامان 3,652 3,655 ‎3.3‎ میلیون ‎12.2‎ میلیارد -
وپارس 2,013 1,976 ‎2.7‎ میلیون ‎5.4‎ میلیارد -
وسینا 2,404 2,390 ‎2.6‎ میلیون ‎6.3‎ میلیارد -
وگردش 10,890 11,070 ‎1.7‎ میلیون ‎18.2‎ میلیارد -
وپست 4,070 4,042 ‎1.3‎ میلیون ‎5.4‎ میلیارد -
وپاسار 8,970 8,960 911,597 ‎8.2‎ میلیارد -
وشهر 4,540 4,584 568,102 ‎2.6‎ میلیارد -
وملل 7,800 7,730 472,174 ‎3.7‎ میلیارد -
سمایه 3,729 3,765 247,535 ‎923.5‎ میلیون -
وخاور 5,980 5,970 50,102 ‎300.5‎ میلیون -
وزمین 9,470 9,650 46,694 ‎442.5‎ میلیون -
وسالت 13,580 13,580 12,337 ‎167.5‎ میلیون -
دی 932 937 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎321.2‎ M
میانگین قیمت معامله شده 13,390 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
وملل (اعتباری ملل) : مؤسسه اعتباري ملل در سال 1366 با نام صندوق قرض الحسنه عسكريه و در شب ولادت با سعادت امام حسن عسكري (ع) فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1373 با شكل گرفتن وزارت تعاون به عنوان اولين تعاوني اعتبار آزاد در سطح كشور مجوز فعاليت خود را از وزارت تعاون اخذ نمود و پس از آن حوزه عمليات خود را به سراسر كشور گسترش داد. و همزمان پيگيري هاي لازم را جهت اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان مؤسسه مالي و اعتباري عسكريه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز نمود به طوري كه در زمان رياست مرحوم دكتر نور بخش دستور ايشان به مرحوم دكتر زرين قلم در جهت تسريع صدور مجوز ابلاغ شده است. در سال 1385 توافق نامه اي بين هيأت مديره مؤسسه و بانك مركزي براي تبديل تعاوني اعتبار عسكريه به مؤسسه مالي و اعتباري امضاء شد كه در نهايت اين توافق نامه منجر به صدور موافقت اصولي بانك مركزي گرديد و سپس مؤسسه با فراهم آوردن اسناد و مدارك مورد نياز و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتداي سال 1390 جهت تأمين سرمايه مورد نياز و تبديل شدن به سهامي عام، اقدام به پذيره نويسي سهام نمود كه پس از اتمام مراحل پذيره نويسي، و بررسي و تائيد بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار در مورخه 1390/04/12 نزد اداره كل ثبت شركت ها به عنوان مؤسسه مالي و اعتباري سهامي عام به شماره 360747 ثبت و تغييرات آن در روزنامه رسمي درج گرديد و پس از آن نام مؤسسه با شماره 10840 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيد و سهام مؤسسه نيز در شركت فرا بورس ايران مورد معامله قرار گرفته و در حال حاضر نيز معاملات آن در حال انجام مي باشد. مدیرعامل: سید امین جوادی مدیر مالی: محمدرضا مروجی سرمایه: 6060000
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1399/07/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 3 0 1
حجم معاملات ‎29.3‎ M ‎289.5‎ M 0 ‎318.8‎ M
ارزش معاملات ‎333.7‎ B ‎3,294.9‎ B 0 ‎3,628.7‎ B
قدرت ‎206.0‎ M ‎109.8‎ B - ‎362.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎333.7‎ B
1399/07/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 1 0 1
حجم معاملات 340,985 ‎2.0‎ M 0 ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎4.1‎ B ‎24.0‎ B 0 ‎28.0‎ B
قدرت ‎37.1‎ M ‎2.4‎ B - ‎2.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1399/07/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 0 1
حجم معاملات 4,908 0 0 4,908
ارزش معاملات ‎61.9‎ M 0 0 ‎61.9‎ M
قدرت ‎1.5‎ M - - ‎6.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎61.9‎ M
1399/06/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 2,748 0 0 2,748
ارزش معاملات ‎36.5‎ M 0 0 ‎36.5‎ M
قدرت ‎1.8‎ M - - ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎36.5‎ M
1399/06/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 10,734 0 0 10,734
ارزش معاملات ‎150.0‎ M 0 0 ‎150.0‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - - ‎15.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎150.0‎ M
1399/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 0 1
حجم معاملات 2,341 0 0 2,341
ارزش معاملات ‎33.5‎ M 0 0 ‎33.5‎ M
قدرت 836,908 - - ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎33.5‎ M
1399/06/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 0 1
حجم معاملات 23,908 0 0 23,908
ارزش معاملات ‎351.6‎ M 0 0 ‎351.6‎ M
قدرت ‎1.8‎ M - - ‎35.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎351.6‎ M
1399/06/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 0 1
حجم معاملات 37,734 0 0 37,734
ارزش معاملات ‎535.8‎ M 0 0 ‎535.8‎ M
قدرت ‎2.2‎ M - - ‎53.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎535.8‎ M
1399/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 0 1
حجم معاملات 15,641 0 0 15,641
ارزش معاملات ‎220.2‎ M 0 0 ‎220.2‎ M
قدرت ‎2.0‎ M - - ‎22.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎220.2‎ M
1399/06/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 0 1
حجم معاملات 9,083 0 0 9,083
ارزش معاملات ‎129.1‎ M 0 0 ‎129.1‎ M
قدرت 922,249 - - ‎12.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎129.1‎ M
1399/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,205 7 2,739 15
حجم معاملات ‎30.8‎ M ‎24.6‎ M ‎47.1‎ M ‎8.3‎ M
ارزش معاملات ‎437.3‎ B ‎349.7‎ B ‎669.5‎ B ‎117.6‎ B
قدرت ‎36.3‎ M ‎5.0‎ B ‎24.4‎ M ‎783.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎-232.2‎ B
1399/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 772 2 1,509 49
حجم معاملات ‎40.5‎ M ‎6.0‎ M ‎28.2‎ M ‎18.2‎ M
ارزش معاملات ‎582.4‎ B ‎86.5‎ B ‎406.3‎ B ‎262.6‎ B
قدرت ‎75.4‎ M ‎4.3‎ B ‎26.9‎ M ‎535.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.80
جریان پول حقیقی ‎176.1‎ B
1399/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 266 1 697 4
حجم معاملات ‎10.4‎ M 987,137 ‎10.6‎ M 768,730
ارزش معاملات ‎142.1‎ B ‎13.5‎ B ‎145.1‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎53.4‎ M ‎1.4‎ B ‎20.8‎ M ‎263.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.57
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1399/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 340 3 679 13
حجم معاملات ‎16.6‎ M ‎9.5‎ M ‎20.7‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎217.5‎ B ‎124.8‎ B ‎270.7‎ B ‎71.5‎ B
قدرت ‎64.0‎ M ‎4.2‎ B ‎39.9‎ M ‎549.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎-53.3‎ B
1399/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 399 8 437 46
حجم معاملات ‎17.9‎ M ‎36.5‎ M ‎34.2‎ M ‎20.1‎ M
ارزش معاملات ‎223.1‎ B ‎455.8‎ B ‎427.4‎ B ‎251.5‎ B
قدرت ‎55.9‎ M ‎5.7‎ B ‎97.8‎ M ‎546.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-204.3‎ B
1399/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 824 4 923 2
حجم معاملات ‎12.0‎ M ‎37.1‎ M ‎48.1‎ M 975,214
ارزش معاملات ‎142.5‎ B ‎441.0‎ B ‎571.9‎ B ‎11.6‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎11.0‎ B ‎62.0‎ M ‎579.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی ‎-429.4‎ B
1399/05/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 658 14 1,113 8
حجم معاملات ‎25.8‎ M ‎56.1‎ M ‎67.1‎ M ‎14.8‎ M
ارزش معاملات ‎293.5‎ B ‎639.5‎ B ‎764.9‎ B ‎168.2‎ B
قدرت ‎44.6‎ M ‎4.6‎ B ‎68.7‎ M ‎2.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-471.4‎ B
1399/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 459 2 1,223 9
حجم معاملات ‎18.7‎ M ‎15.1‎ M ‎16.3‎ M ‎17.6‎ M
ارزش معاملات ‎205.0‎ B ‎165.7‎ B ‎178.4‎ B ‎192.3‎ B
قدرت ‎44.7‎ M ‎8.3‎ B ‎14.6‎ M ‎2.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 3.06
جریان پول حقیقی ‎26.6‎ B
1399/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 408 2 1,256 3
حجم معاملات ‎13.4‎ M ‎11.5‎ M ‎24.6‎ M 346,920
ارزش معاملات ‎139.8‎ B ‎120.7‎ B ‎256.9‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎34.3‎ M ‎6.0‎ B ‎20.5‎ M ‎121.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.68
جریان پول حقیقی ‎-117.0‎ B
1399/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,120 8 1,411 8
حجم معاملات ‎16.5‎ M ‎31.9‎ M ‎44.0‎ M ‎4.4‎ M
ارزش معاملات ‎177.1‎ B ‎342.9‎ B ‎472.8‎ B ‎47.2‎ B
قدرت ‎15.8‎ M ‎4.3‎ B ‎33.5‎ M ‎590.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-295.7‎ B
1399/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,244 15 1,067 4
حجم معاملات ‎16.6‎ M ‎3.8‎ M ‎18.9‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎176.9‎ B ‎40.1‎ B ‎201.2‎ B ‎15.9‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎267.6‎ M ‎18.9‎ M ‎396.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-24.3‎ B
1399/05/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 312 4 168 1
حجم معاملات ‎11.2‎ M ‎3.6‎ M ‎14.1‎ M 664,129
ارزش معاملات ‎116.6‎ B ‎37.7‎ B ‎147.4‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎37.4‎ M ‎942.4‎ M ‎87.7‎ M ‎693.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎-30.8‎ B
1399/04/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,750 13 2,071 13
حجم معاملات ‎66.5‎ M ‎70.8‎ M ‎114.4‎ M ‎23.0‎ M
ارزش معاملات ‎730.4‎ B ‎777.3‎ B ‎1,255.7‎ B ‎252.1‎ B
قدرت ‎41.7‎ M ‎6.0‎ B ‎60.6‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-525.3‎ B
1399/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 3 618 4
حجم معاملات ‎6.7‎ M ‎1.5‎ M ‎7.2‎ M 989,382
ارزش معاملات ‎73.9‎ B ‎16.5‎ B ‎79.6‎ B ‎10.9‎ B
قدرت ‎184.8‎ M ‎550.8‎ M ‎12.9‎ M ‎272.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.36
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1399/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 2 314 0
حجم معاملات ‎5.6‎ M 800,000 ‎6.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.6‎ B ‎8.4‎ B ‎67.0‎ B 0
قدرت ‎202.1‎ M ‎419.6‎ M ‎21.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.47
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1399/04/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 1 421 2
حجم معاملات ‎4.9‎ M ‎2.4‎ M ‎5.7‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎49.0‎ B ‎23.6‎ B ‎56.6‎ B ‎16.0‎ B
قدرت ‎104.3‎ M ‎2.4‎ B ‎13.4‎ M ‎798.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.76
جریان پول حقیقی ‎-7.6‎ B
1399/04/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 3 432 4
حجم معاملات ‎19.5‎ M ‎12.0‎ M ‎6.6‎ M ‎24.8‎ M
ارزش معاملات ‎185.4‎ B ‎114.2‎ B ‎63.1‎ B ‎236.5‎ B
قدرت ‎118.1‎ M ‎3.8‎ B ‎14.6‎ M ‎5.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.08
جریان پول حقیقی ‎122.3‎ B
1399/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 4 429 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M ‎2.8‎ M ‎2.1‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎20.7‎ B ‎25.6‎ B ‎19.2‎ B ‎27.2‎ B
قدرت ‎296.1‎ M ‎640.6‎ M ‎4.5‎ M ‎2.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 66.30
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1399/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 204 3 807 7
حجم معاملات ‎9.0‎ M ‎2.0‎ M ‎8.2‎ M ‎2.7‎ M
ارزش معاملات ‎78.0‎ B ‎16.8‎ B ‎71.1‎ B ‎23.7‎ B
قدرت ‎38.2‎ M ‎561.6‎ M ‎8.8‎ M ‎338.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.34
جریان پول حقیقی ‎6.8‎ B
1399/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 376 10 958 3
حجم معاملات ‎11.6‎ M ‎9.1‎ M ‎13.2‎ M ‎7.5‎ M
ارزش معاملات ‎96.1‎ B ‎75.7‎ B ‎109.6‎ B ‎62.2‎ B
قدرت ‎25.6‎ M ‎756.5‎ M ‎11.4‎ M ‎2.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.23
جریان پول حقیقی ‎-13.5‎ B
1399/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 666 23 969 1
حجم معاملات ‎11.0‎ M ‎10.2‎ M ‎19.8‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎86.8‎ B ‎80.9‎ B ‎156.3‎ B ‎11.4‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎351.7‎ M ‎16.1‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-69.5‎ B
1399/04/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 522 25 746 3
حجم معاملات ‎5.9‎ M ‎13.5‎ M ‎18.1‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎49.3‎ B ‎112.1‎ B ‎149.8‎ B ‎11.6‎ B
قدرت ‎9.5‎ M ‎448.3‎ M ‎20.1‎ M ‎386.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-100.5‎ B
1399/04/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 515 9 1,395 6
حجم معاملات ‎12.9‎ M ‎9.6‎ M ‎17.0‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎112.5‎ B ‎83.8‎ B ‎148.1‎ B ‎48.2‎ B
قدرت ‎21.8‎ M ‎930.9‎ M ‎10.6‎ M ‎803.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.06
جریان پول حقیقی ‎-35.6‎ B
1399/04/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 727 50 1,602 8
حجم معاملات ‎10.4‎ M ‎25.4‎ M ‎25.5‎ M ‎10.4‎ M
ارزش معاملات ‎91.3‎ B ‎222.9‎ B ‎223.3‎ B ‎90.9‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎445.9‎ M ‎13.9‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-132.0‎ B
1399/04/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 894 6 2,032 4
حجم معاملات ‎16.3‎ M ‎15.1‎ M ‎31.0‎ M 367,897
ارزش معاملات ‎138.9‎ B ‎129.0‎ B ‎264.7‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎15.5‎ M ‎2.1‎ B ‎13.0‎ M ‎78.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-125.8‎ B
1399/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 710 7 954 3
حجم معاملات ‎8.5‎ M ‎20.7‎ M ‎25.4‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎74.2‎ B ‎181.5‎ B ‎222.0‎ B ‎33.7‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎2.6‎ B ‎23.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-147.8‎ B
1399/04/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 714 5 1,608 6
حجم معاملات ‎16.9‎ M ‎2.4‎ M ‎17.7‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎155.6‎ B ‎21.9‎ B ‎162.6‎ B ‎14.9‎ B
قدرت ‎21.8‎ M ‎438.4‎ M ‎10.1‎ M ‎247.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.15
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1399/04/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 802 1 2,375 6
حجم معاملات ‎20.1‎ M 250,000 ‎19.7‎ M 615,170
ارزش معاملات ‎184.2‎ B ‎2.3‎ B ‎180.8‎ B ‎5.7‎ B
قدرت ‎23.0‎ M ‎229.6‎ M ‎7.6‎ M ‎94.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.02
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1399/04/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 721 6 1,494 3
حجم معاملات ‎14.0‎ M ‎7.2‎ M ‎20.3‎ M 959,240
ارزش معاملات ‎123.9‎ B ‎63.5‎ B ‎178.9‎ B ‎8.5‎ B
قدرت ‎17.2‎ M ‎1.1‎ B ‎12.0‎ M ‎281.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.43
جریان پول حقیقی ‎-55.0‎ B
1399/04/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 787 7 1,596 5
حجم معاملات ‎25.5‎ M ‎9.6‎ M ‎33.6‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎236.4‎ B ‎89.2‎ B ‎311.3‎ B ‎14.2‎ B
قدرت ‎30.0‎ M ‎1.3‎ B ‎19.5‎ M ‎284.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎-75.0‎ B
1399/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 837 5 1,561 6
حجم معاملات ‎21.9‎ M ‎3.4‎ M ‎21.4‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎205.5‎ B ‎32.4‎ B ‎201.0‎ B ‎36.8‎ B
قدرت ‎24.5‎ M ‎647.2‎ M ‎12.9‎ M ‎614.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1399/04/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 691 8 1,678 8
حجم معاملات ‎15.0‎ M ‎10.8‎ M ‎23.4‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎139.2‎ B ‎99.8‎ B ‎217.0‎ B ‎22.0‎ B
قدرت ‎20.1‎ M ‎1.2‎ B ‎12.9‎ M ‎275.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.56
جریان پول حقیقی ‎-77.8‎ B
1399/04/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,665 9 3,278 14
حجم معاملات ‎31.7‎ M ‎38.5‎ M ‎62.5‎ M ‎7.8‎ M
ارزش معاملات ‎303.9‎ B ‎369.2‎ B ‎598.4‎ B ‎74.7‎ B
قدرت ‎18.3‎ M ‎4.1‎ B ‎18.3‎ M ‎533.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-294.5‎ B
1399/04/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,362 9 3,147 17
حجم معاملات ‎37.4‎ M ‎13.6‎ M ‎44.1‎ M ‎6.9‎ M
ارزش معاملات ‎365.5‎ B ‎133.2‎ B ‎431.1‎ B ‎67.5‎ B
قدرت ‎26.8‎ M ‎1.5‎ B ‎13.7‎ M ‎397.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎-65.7‎ B
1399/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,735 10 3,876 18
حجم معاملات ‎45.0‎ M ‎41.5‎ M ‎76.1‎ M ‎10.5‎ M
ارزش معاملات ‎443.9‎ B ‎409.3‎ B ‎750.0‎ B ‎103.2‎ B
قدرت ‎25.6‎ M ‎4.1‎ B ‎19.3‎ M ‎573.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-306.1‎ B
1399/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 983 10 1,194 3
حجم معاملات ‎45.8‎ M ‎18.2‎ M ‎37.9‎ M ‎26.1‎ M
ارزش معاملات ‎437.0‎ B ‎173.6‎ B ‎361.6‎ B ‎249.0‎ B
قدرت ‎44.5‎ M ‎1.7‎ B ‎30.3‎ M ‎8.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی ‎75.4‎ B
1399/03/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 391 2 842 4
حجم معاملات ‎10.5‎ M 830,849 ‎10.9‎ M 440,066
ارزش معاملات ‎95.8‎ B ‎7.6‎ B ‎99.4‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎24.5‎ M ‎378.0‎ M ‎11.8‎ M ‎100.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.08
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1399/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 618 7 2,118 4
حجم معاملات ‎25.7‎ M ‎6.2‎ M ‎28.4‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎222.6‎ B ‎53.5‎ B ‎246.2‎ B ‎29.9‎ B
قدرت ‎36.0‎ M ‎764.2‎ M ‎11.6‎ M ‎748.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.10
جریان پول حقیقی ‎-23.6‎ B
1399/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,256 12 3,723 4
حجم معاملات ‎26.3‎ M ‎10.5‎ M ‎36.5‎ M 355,639
ارزش معاملات ‎217.9‎ B ‎87.1‎ B ‎302.0‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎726.0‎ M ‎8.1‎ M ‎73.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.14
جریان پول حقیقی ‎-84.2‎ B
1396/03/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎153.6‎ M 0 ‎153.6‎ M
ارزش معاملات 0 ‎45.9‎ B 0 ‎45.9‎ B
قدرت - ‎4.6‎ B - ‎4.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 50,000 0 50,000
ارزش معاملات 0 ‎15.7‎ M 0 ‎15.7‎ M
قدرت - ‎1.6‎ M - ‎1.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1396/03/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 5,984 0 0 5,984
ارزش معاملات ‎2.0‎ M 0 0 ‎2.0‎ M
قدرت 197,472 - - 197,472
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ M
1396/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 0 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎680.0‎ M 0 0 ‎680.0‎ M
قدرت ‎68.0‎ M - - ‎68.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎680.0‎ M
1396/01/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 3 1
حجم معاملات 434,266 0 344,266 90,000
ارزش معاملات ‎126.4‎ M 0 ‎100.2‎ M ‎26.2‎ M
قدرت ‎2.5‎ M - ‎3.3‎ M ‎2.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎26.2‎ M
1396/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 1
حجم معاملات 432,250 0 44,713 387,537
ارزش معاملات ‎132.3‎ M 0 ‎13.7‎ M ‎118.6‎ M
قدرت ‎3.3‎ M - 684,109 ‎11.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.83
جریان پول حقیقی ‎118.6‎ M
1396/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 4,800 0 4,800 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
قدرت 154,560 - 154,560 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 4 0
حجم معاملات 19,513 0 19,513 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ M 0 ‎6.6‎ M 0
قدرت 659,539 - 164,885 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 1
حجم معاملات 20,000 0 16,634 3,366
ارزش معاملات ‎7.1‎ M 0 ‎5.9‎ M ‎1.2‎ M
قدرت 710,000 - 295,254 119,493
نسبت خریدار به فروشنده 2.40
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ M
1396/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 20,000 0 20,000 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ M 0 ‎7.4‎ M 0
قدرت 368,000 - 368,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3,000 0 3,000 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
قدرت 113,400 - 113,400 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 1
حجم معاملات 130,884 0 120,884 10,000
ارزش معاملات ‎47.5‎ M 0 ‎43.9‎ M ‎3.6‎ M
قدرت ‎1.6‎ M - ‎1.5‎ M 363,000
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ M
1395/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 5 0
حجم معاملات 28,950 0 28,950 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ M 0 ‎11.1‎ M 0
قدرت 552,945 - 221,178 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 14,200 0 14,200 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ M 0 ‎5.3‎ M 0
قدرت 266,250 - 177,500 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 8 0
حجم معاملات 332,923 0 332,923 0
ارزش معاملات ‎122.2‎ M 0 ‎122.2‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1395/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 8 0
حجم معاملات 419,666 0 419,666 0
ارزش معاملات ‎159.9‎ M 0 ‎159.9‎ M 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 5 0
حجم معاملات 11,802 0 11,802 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 0
قدرت 115,070 - 92,056 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1395/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 6 0
حجم معاملات 44,244 0 44,244 0
ارزش معاملات ‎17.0‎ M 0 ‎17.0‎ M 0
قدرت 424,742 - 283,162 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 18 0
حجم معاملات 705,791 0 705,791 0
ارزش معاملات ‎276.7‎ M 0 ‎276.7‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 1 33 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 150,000 725,515 530,000
ارزش معاملات ‎452.2‎ M ‎61.4‎ M ‎296.7‎ M ‎216.8‎ M
قدرت ‎2.2‎ M ‎6.1‎ M 899,199 ‎21.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی ‎155.4‎ M
1395/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 3,336 0 3,336 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
قدرت 140,112 - 70,056 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1395/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 12 0
حجم معاملات 515,443 0 515,443 0
ارزش معاملات ‎206.2‎ M 0 ‎206.2‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1395/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 13 0
حجم معاملات 620,726 0 620,726 0
ارزش معاملات ‎236.5‎ M 0 ‎236.5‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1395/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 1 11 0
حجم معاملات 960,193 20,000 980,193 0
ارزش معاملات ‎348.6‎ M ‎7.3‎ M ‎355.8‎ M 0
قدرت ‎2.1‎ M 726,000 ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ M
1395/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 1 7 0
حجم معاملات 683,829 10,000 693,829 0
ارزش معاملات ‎236.6‎ M ‎3.5‎ M ‎240.1‎ M 0
قدرت 739,390 346,000 ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.22
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ M
1395/11/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 2 5 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M ‎1.5‎ M ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎342.8‎ M ‎495.0‎ M ‎837.8‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M ‎24.8‎ M ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.12
جریان پول حقیقی ‎-495.0‎ M
1395/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 9 0
حجم معاملات 431,103 0 431,103 0
ارزش معاملات ‎135.8‎ M 0 ‎135.8‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1395/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 900,000 0 900,000 0
ارزش معاملات ‎270.0‎ M 0 ‎270.0‎ M 0
قدرت ‎13.5‎ M - ‎27.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
99/3/27 09:13 تغيير وضعيت نماد (ومللح1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد نماد اصلي
به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم شركت اعتباري ملل (ومللح1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد در نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد. ضروري است سرمايه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روي تارنماي كدال و ساير عوامل موثر بر قيمت سهم را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. بديهي است پس از اتمام مدت زمان مذكور، انجام معاملات در نماد (ومللح1) آغاز مي شود. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/07/05 11,382 ( ‎-5.00 ) 11,382 ( ‎-5.00 ) ‎318.8‎ M ‎3,628.7‎ B - ‎‎333.7‎ B
1399/07/02 11,981 ( ‎-5.00 ) 11,981 ( ‎-5.00 ) ‎2.3‎ M ‎28.0‎ B - ‎‎4.1‎ B
1399/07/01 12,611 ( ‎-4.99 ) 12,611 ( ‎-4.99 ) 4,908 ‎61.9‎ M - ‎‎61.9‎ M
1399/06/31 13,274 ( ‎-5.00 ) 13,274 ( ‎-5.00 ) 2,748 ‎36.5‎ M - ‎‎36.5‎ M
1399/06/30 13,585 ( ‎-5.00 ) 13,972 ( ‎-2.29 ) 10,734 ‎150.0‎ M - ‎‎150.0‎ M
1399/06/29 14,300 ( ‎-2.77 ) 14,300 ( ‎-2.77 ) 2,341 ‎33.5‎ M - ‎‎33.5‎ M
1399/06/26 14,500 ( ‎2.11 ) 14,708 ( ‎3.58 ) 23,908 ‎351.6‎ M - ‎‎351.6‎ M
1399/06/25 14,200 ( ‎0.85 ) 14,200 ( ‎0.85 ) 37,734 ‎535.8‎ M - ‎‎535.8‎ M
1399/06/24 14,080 ( ‎-0.95 ) 14,080 ( ‎-0.95 ) 15,641 ‎220.2‎ M - ‎‎220.2‎ M
1399/06/23 14,215 ( ‎0.02 ) 14,215 ( ‎0.02 ) 9,083 ‎129.1‎ M - ‎‎129.1‎ M
1399/05/19 14,200 ( ‎-1.34 ) 14,212 ( ‎-1.26 ) ‎55.4‎ M ‎787.0‎ B 1.48 ‎‎-232.2‎ B
1399/05/15 14,160 ( ‎3.17 ) 14,393 ( ‎4.87 ) ‎46.5‎ M ‎668.9‎ B 2.80 ‎‎176.1‎ B
1399/05/14 13,732 ( ‎4.99 ) 13,725 ( ‎4.94 ) ‎11.3‎ M ‎155.6‎ B 2.57 ‎‎-3.0‎ B
1399/05/13 13,106 ( ‎5.00 ) 13,079 ( ‎4.78 ) ‎26.2‎ M ‎342.2‎ B 1.60 ‎‎-53.3‎ B
1399/05/12 12,482 ( ‎5.00 ) 12,482 ( ‎5.00 ) ‎54.4‎ M ‎678.9‎ B 0.57 ‎‎-204.3‎ B
1399/05/11 11,965 ( ‎4.99 ) 11,888 ( ‎4.32 ) ‎49.1‎ M ‎583.5‎ B 0.28 ‎‎-429.4‎ B
1399/05/08 11,487 ( ‎5.00 ) 11,396 ( ‎4.17 ) ‎81.9‎ M ‎933.0‎ B 0.65 ‎‎-471.4‎ B
1399/05/07 10,985 ( ‎5.00 ) 10,940 ( ‎4.57 ) ‎33.9‎ M ‎370.7‎ B 3.06 ‎‎26.6‎ B
1399/05/06 10,930 ( ‎1.83 ) 10,462 ( ‎-2.53 ) ‎24.9‎ M ‎260.5‎ B 1.68 ‎‎-117.0‎ B
1399/05/05 10,300 ( ‎-3.16 ) 10,734 ( ‎0.92 ) ‎48.4‎ M ‎520.0‎ B 0.47 ‎‎-295.7‎ B
1399/05/04 10,500 ( ‎0.56 ) 10,636 ( ‎1.86 ) ‎20.4‎ M ‎217.1‎ B 0.75 ‎‎-24.3‎ B
1399/05/01 10,429 ( ‎-4.99 ) 10,442 ( ‎-4.87 ) ‎14.8‎ M ‎154.3‎ B 0.43 ‎‎-30.8‎ B
1399/04/31 10,465 ( ‎-4.99 ) 10,977 ( ‎-0.34 ) ‎137.4‎ M ‎1,507.8‎ B 0.69 ‎‎-525.3‎ B
1399/04/30 11,015 ( ‎4.99 ) 11,015 ( ‎4.99 ) ‎8.2‎ M ‎90.5‎ B 14.36 ‎‎-5.6‎ B
1399/04/29 10,491 ( ‎4.99 ) 10,491 ( ‎4.99 ) ‎6.4‎ M ‎67.0‎ B 9.47 ‎‎-8.4‎ B
1399/04/28 9,992 ( ‎4.99 ) 9,992 ( ‎4.99 ) ‎7.3‎ M ‎72.6‎ B 7.76 ‎‎-7.6‎ B
1399/04/25 9,517 ( ‎5.00 ) 9,517 ( ‎5.00 ) ‎31.5‎ M ‎299.6‎ B 8.08 ‎‎122.3‎ B
1399/04/24 9,064 ( ‎4.99 ) 9,064 ( ‎4.99 ) ‎5.1‎ M ‎46.4‎ B 66.30 ‎‎1.6‎ B
1399/04/23 8,687 ( ‎4.99 ) 8,633 ( ‎4.34 ) ‎11.0‎ M ‎94.8‎ B 4.34 ‎‎6.8‎ B
1399/04/22 8,286 ( ‎4.99 ) 8,274 ( ‎4.84 ) ‎20.8‎ M ‎171.8‎ B 2.23 ‎‎-13.5‎ B
1399/04/21 7,878 ( ‎-4.99 ) 7,892 ( ‎-4.82 ) ‎21.2‎ M ‎167.7‎ B 0.81 ‎‎-69.5‎ B
1399/04/18 8,278 ( ‎-4.99 ) 8,292 ( ‎-4.83 ) ‎19.5‎ M ‎161.4‎ B 0.47 ‎‎-100.5‎ B
1399/04/17 8,600 ( ‎-1.96 ) 8,713 ( ‎-0.67 ) ‎22.5‎ M ‎196.3‎ B 2.06 ‎‎-35.6‎ B
1399/04/16 8,650 ( ‎1.23 ) 8,772 ( ‎2.66 ) ‎35.8‎ M ‎314.2‎ B 0.90 ‎‎-132.0‎ B
1399/04/15 8,719 ( ‎-0.33 ) 8,545 ( ‎-2.32 ) ‎31.3‎ M ‎267.9‎ B 1.19 ‎‎-125.8‎ B
1399/04/14 8,745 ( ‎-5.00 ) 8,748 ( ‎-4.96 ) ‎29.2‎ M ‎255.7‎ B 0.45 ‎‎-147.8‎ B
1399/04/11 8,999 ( ‎-2.03 ) 9,205 ( ‎0.22 ) ‎19.3‎ M ‎177.5‎ B 2.15 ‎‎-7.0‎ B
1399/04/10 9,239 ( ‎4.79 ) 9,185 ( ‎4.17 ) ‎20.3‎ M ‎186.5‎ B 3.02 ‎‎3.4‎ B
1399/04/09 8,809 ( ‎-4.97 ) 8,817 ( ‎-4.89 ) ‎21.2‎ M ‎187.4‎ B 1.43 ‎‎-55.0‎ B
1399/04/08 9,030 ( ‎-3.87 ) 9,270 ( ‎-1.32 ) ‎35.1‎ M ‎325.5‎ B 1.54 ‎‎-75.0‎ B
1399/04/07 9,360 ( ‎1.15 ) 9,394 ( ‎1.51 ) ‎25.3‎ M ‎237.8‎ B 1.91 ‎‎4.5‎ B
1399/04/04 9,140 ( ‎-4.58 ) 9,254 ( ‎-3.39 ) ‎25.8‎ M ‎239.0‎ B 1.56 ‎‎-77.8‎ B
1399/04/03 9,288 ( ‎-4.99 ) 9,579 ( ‎-2.02 ) ‎70.3‎ M ‎673.1‎ B 1.00 ‎‎-294.5‎ B
1399/04/02 9,511 ( ‎-3.49 ) 9,776 ( ‎-0.80 ) ‎51.0‎ M ‎498.7‎ B 1.96 ‎‎-65.7‎ B
1399/04/01 10,028 ( ‎4.99 ) 9,855 ( ‎3.18 ) ‎86.6‎ M ‎853.1‎ B 1.32 ‎‎-306.1‎ B
1399/03/31 9,553 ( ‎4.99 ) 9,551 ( ‎4.97 ) ‎63.9‎ M ‎610.6‎ B 1.47 ‎‎75.4‎ B
1399/03/27 9,101 ( ‎5.00 ) 9,099 ( ‎4.97 ) ‎11.4‎ M ‎103.4‎ B 2.08 ‎‎-3.6‎ B
1399/03/26 8,692 ( ‎4.99 ) 8,668 ( ‎4.70 ) ‎31.9‎ M ‎276.1‎ B 3.10 ‎‎-23.6‎ B
1399/03/25 8,350 ( ‎2,692.64 ) 8,279 ( ‎2,668.90 ) ‎36.8‎ M ‎305.0‎ B 2.14 ‎‎-84.2‎ B
1396/03/16 299 ( ‎-4.78 ) 299 ( ‎-4.78 ) ‎153.6‎ M ‎45.9‎ B - ‎-
1396/03/13 314 ( ‎-4.85 ) 314 ( ‎-4.85 ) 50,000 ‎15.7‎ M - ‎-
1396/03/09 330 ( ‎-2.94 ) 330 ( ‎-2.94 ) 5,984 ‎2.0‎ M - ‎‎2.0‎ M
1396/03/08 340 ( ‎16.84 ) 340 ( ‎16.84 ) ‎2.0‎ M ‎680.0‎ M - ‎‎680.0‎ M
1396/01/19 291 ( ‎-4.90 ) 291 ( ‎-4.90 ) 434,266 ‎126.4‎ M 0.76 ‎‎26.2‎ M
1396/01/16 306 ( ‎-4.97 ) 306 ( ‎-4.97 ) 432,250 ‎132.3‎ M 4.83 ‎‎118.6‎ M
1396/01/14 322 ( ‎-4.73 ) 322 ( ‎-4.73 ) 4,800 ‎1.5‎ M 1.00 ‎-
1396/01/09 338 ( ‎-4.79 ) 338 ( ‎-4.79 ) 19,513 ‎6.6‎ M 4.00 ‎-
1396/01/08 350 ( ‎-4.89 ) 355 ( ‎-3.53 ) 20,000 ‎7.1‎ M 2.40 ‎‎1.2‎ M
1396/01/07 367 ( ‎-2.91 ) 368 ( ‎-2.65 ) 20,000 ‎7.4‎ M 1.00 ‎-
1396/01/05 378 ( ‎4.13 ) 378 ( ‎4.13 ) 3,000 ‎1.1‎ M 1.00 ‎-
1395/12/28 363 ( ‎-4.97 ) 363 ( ‎-4.97 ) 130,884 ‎47.5‎ M 1.08 ‎‎3.6‎ M
1395/12/16 383 ( ‎2.13 ) 382 ( ‎1.87 ) 28,950 ‎11.1‎ M 2.50 ‎-
1395/12/14 379 ( ‎3.27 ) 375 ( ‎2.18 ) 14,200 ‎5.3‎ M 1.50 ‎-
1395/12/11 375 ( ‎-1.57 ) 367 ( ‎-3.67 ) 332,923 ‎122.2‎ M 1.33 ‎-
1395/12/10 381 ( ‎-2.31 ) 381 ( ‎-2.31 ) 419,666 ‎159.9‎ M 2.00 ‎-
1395/12/09 402 ( ‎4.69 ) 390 ( ‎1.56 ) 11,802 ‎4.6‎ M 1.25 ‎-
1395/12/08 389 ( ‎-0.77 ) 384 ( ‎-2.04 ) 44,244 ‎17.0‎ M 1.50 ‎-
1395/12/07 391 ( ‎-4.40 ) 392 ( ‎-4.16 ) 705,791 ‎276.7‎ M 3.00 ‎-
1395/12/04 403 ( ‎-4.05 ) 409 ( ‎-2.62 ) ‎1.3‎ M ‎513.5‎ M 2.39 ‎‎155.4‎ M
1395/12/03 420 ( ‎5.00 ) 420 ( ‎5.00 ) 3,336 ‎1.4‎ M 2.00 ‎-
1395/12/02 400 ( ‎4.99 ) 400 ( ‎4.99 ) 515,443 ‎206.2‎ M 1.50 ‎-
1395/12/01 381 ( ‎4.96 ) 381 ( ‎4.96 ) 620,726 ‎236.5‎ M 0.93 ‎-
1395/11/30 363 ( ‎4.91 ) 363 ( ‎4.91 ) 980,193 ‎355.8‎ M 0.63 ‎‎-7.3‎ M
1395/11/27 346 ( ‎4.85 ) 346 ( ‎4.85 ) 693,829 ‎240.1‎ M 0.22 ‎‎-3.5‎ M
1395/11/26 330 ( ‎4.76 ) 330 ( ‎4.76 ) ‎2.5‎ M ‎837.8‎ M 0.12 ‎‎-495.0‎ M
1395/11/25 315 ( ‎5.00 ) 315 ( ‎5.00 ) 431,103 ‎135.8‎ M 0.90 ‎-
1395/11/24 300 ( ‎-72.73 ) 300 ( ‎-72.73 ) 900,000 ‎270.0‎ M 0.50 ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎321.2‎ M
میانگین قیمت معامله شده 13,390 ریال

پول هوشمند