بانکها و موسسات اعتباری

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وبصادر (‎-0.60) 2,138 (‎-0.37) 2,143 ‎126.0‎ M ‎269.9‎ B -
وآیند (‎-1.92) 9,971 (‎-0.82) 10,083 ‎17.8‎ M ‎179.2‎ B -
وسالت (‎2.96) 13,580 (‎2.96) 13,580 12,337 ‎167.5‎ M -
وسینا (‎0.00) 2,378 (‎0.00) 2,378 0 0 -
ونوین (‎-0.32) 3,795 (‎0.00) 3,807 0 0 -
وخاور (‎-4.02) 5,730 (‎0.00) 5,970 0 0 -
وکار (‎-1.11) 3,300 (‎0.00) 3,337 0 0 -
وتجارت (‎0.33) 2,137 (‎0.00) 2,130 0 0 -
وبملت (‎0.75) 3,890 (‎0.00) 3,861 0 0 -
وگردش (‎-1.61) 10,980 (‎0.00) 11,160 0 0 -
وپاسار (‎0.11) 8,970 (‎0.00) 8,960 0 0 -
وزمین (‎-1.55) 9,510 (‎0.00) 9,660 0 0 -
وملل (‎-1.42) 7,610 (‎0.00) 7,720 0 0 -
وپست (‎-0.47) 4,020 (‎0.00) 4,039 0 0 -
وپارس (‎-0.35) 1,967 (‎0.00) 1,974 0 0 -
سامان (‎0.14) 3,657 (‎0.00) 3,652 0 0 -
دی (‎-0.53) 932 (‎0.00) 937 0 0 -
سمایه (‎-0.05) 3,766 (‎0.00) 3,768 0 0 -
وشهر (‎-0.76) 4,555 (‎0.00) 4,590 0 0 -
فعالیت های گروه بانکها و موسسات اعتباری

یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع بورس ایران، صنعت بانک‌ ها وموسسات اعتباری است. عامل اصلی و تعیین ‌کننده در این گروه نرخ بهره و تغییرات آن است. تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین میزان سپرده بانک‌ها و از طرف دیگر وضعیت تسهیلات و بازپرداختشان، از مهم‌ترین مهمترین عوامل تاثیرگذار در وضعیت سودآوری بانک‌ها وموسسات اعتباری هستند. میزان ارتباط با سایر کشورها و همچنین ایفای نقش در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی، تهاتر ارزی و تجدید ارزیابی دارایی ‌ها نیز در مقاطعی می‌تواند بر قیمت سهام این گروه بسیار اثرگذار باشد. همچنین ارائه منظم صورت ‌های مالی و بهبود نسبت‌ های مالی می‌تواند نشان دهنده وضعیت مطلوب بانک‌ ها در آینده باشد. 

تاریخچه گروه بانکها و موسسات اعتباری

بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌هااز ادغام بانک‌‌ های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایرانو عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر1359 تشکیل شد که با ادغام بانک ها، سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت به سی وسه میلیاردو پانصدمیلیون ریال رسید.

بانک ملت در سال 1387 با ورود به بازار بورس شد.

در سال 1388 با ورود بانك تجارت و بانک صادرات، همراه با بانک ملت حجم مالی بالا باعث شد که سازمان بورس تصمیم به تشکیل گروه بانكها و موسسات اعتباري گیرد.

طی سال های آتی تمامی بانكها و موسسات اعتباري در این گروه به بورس عرضه می شوند.

 

 

ارزش و تعداد شرکت های گروه بانکها و موسسات اعتباری
در حال حاضر این صنعت با حدود 320000 میلیارد تومان معادل حدود 7% از کل ارزش بازار سرمایه، بعد از صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فراورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی در رتبه پنجم قرار دارد. پس از بانک ملت با نماد "وبملت" که بزرگترین بانک بورسی کشور است. بانک تجارت با نماد "وتجارت" و بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" هر کدام با حدود 25000 میلیاردتومان، بانک صادرات با نماد "وبصادر" با حدود 15000 میلیارد تومان و بانک پارسیان با نماد "وپارس" با 10000 میلیاردتومان از دیگر بانک ‌های بزرگ و با عملکرد نسبتا مطلوب حاضر در بورس هستند.   
بزرگترین شرکت گروه بانکها و موسسات اعتباری

وبملت در حال حاضر با سرمایه 207000 میلیارد ریال بزرگ ترین بانک کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات وارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبودشاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان وفرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازیاهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.  آخرین شرکت پذیرش شدهگروه بانك ها و موسسات اعتباريبانك رفاه كارگران با نماد "ورفاه"آخرین شرکت پذیرش شده در این گروه است.


آخرین شرکت پذیرش شده در گروه بانکها و موسسات اعتباری