1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-8.2% ‎25.9% ‎-43.0% ‎-65.4%

چافست

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 1.44% 4,920
قیمت پایانی: 4,850
حجم معاملات: 262,428
ارزش معاملات: ‎1.3‎ B
حجم مبنا: ‎2.9‎ M
تعداد معاملات: 57
کمترین قیمت: 4,690
بیشترین قیمت: 4,990
‎312 :EPS
‎15 :P/E
4,850 5,141
4,559

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد چافست


32 312,428 (119.05%)
حقیقی
27 262,428 (100.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
1 50,000 (19.05%)
میانگین خرید هر کد حقیقی5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
10 میلیون تومان 11 میلیون تومان 11 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11 میلیون تومان 11 میلیون تومان 10 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.94 1.02 1.08
ورود پول حقیقی : 24 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد چافست

چافست (افست) : شرکت افست در سال ۱۳۳۶ در خیابان ۳۰ تیر امروزی شروع به کار کرد که بیشتر سهامداران آن ناشران بودند. در آن زمان که شرکت افست شروع به کار کرد وضعیت چاپ کشور چندان مناسب نبود که با ورود شرکت افست به این عرصه و با ورود جدید ترین تکنولوژی در این زمینه تحولی بزرگ ایجاد کرد به طوری که چاپ هایی با کیفیت و با تیراژ بالا را به انجام میرساند. شروع کار شرکت افست با چهار ماشین بود که بعد ها به مرور به آن اضافه کرد. در سال ۱۳۴۷ که قانون تجارت اصلاح شد این شرکت به سهامی خاص تبدیل و در سال ۱۳۵۵ سپس به سهامی عام تغییر پیدا کرد.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم چافست در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 4,830
(‎-4.92)
4,850
(‎-4.53)
‎4.1‎ M ‎19.9‎ B 0.56 ‎‎-535.2‎ M
1401/03/02 4,950
(‎-4.99)
5,080
(‎-2.50)
‎1.9‎ M ‎9.5‎ B 0.51 ‎-
1401/03/01 5,200
(‎0.00)
5,210
(‎0.19)
‎2.2‎ M ‎11.6‎ B 1.10 ‎‎1.3‎ B
1401/02/31 5,150
(‎-1.15)
5,200
(‎-0.19)
‎1.1‎ M ‎5.8‎ B 0.75 ‎‎-273.1‎ M
1401/02/28 5,170
(‎-2.08)
5,210
(‎-1.33)
‎1.8‎ M ‎9.3‎ B 1.35 ‎-
1401/02/27 5,230
(‎-1.51)
5,280
(‎-0.56)
‎4.0‎ M ‎21.3‎ B 1.00 ‎‎-65.8‎ M
1401/02/26 5,260
(‎0.00)
5,310
(‎0.95)
‎3.3‎ M ‎17.7‎ B 1.10 ‎‎764.5‎ M
1401/02/25 5,280
(‎-3.12)
5,260
(‎-3.49)
‎4.6‎ M ‎24.2‎ B 0.83 ‎‎-2.6‎ B
1401/02/24 5,350
(‎-3.43)
5,450
(‎-1.62)
‎4.9‎ M ‎26.4‎ B 0.95 ‎‎-735.6‎ M
1401/02/21 5,610
(‎4.66)
5,540
(‎3.36)
‎7.7‎ M ‎42.9‎ B 1.29 ‎‎5.0‎ B

گروه: انتشار، چاپ و تکثیر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت چاپ ونشركتابهاي درسي ايران-سهامي خاص- ‎280 M 14.52% 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- ‎273 M 14.16% 0
جمع کل سهامداران درصدی 28.68%
تعداد کل سهام شرکت ‎1.9‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎27.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 5,206 ریال
موضوع فعالیت
الف:ایجاد و تاسیس چاپخانه و بهره برداری از آنها. چاپ و نشرکتب و یا مطبوعات وهرگونه عملیات مربوط به چاپ و نشر مطبوعات و کتب و تولید لوازم التحریر و لوازم بسته بندی و عملیات مربوط به آن ب: عملیات تجاری و بازرگانی مجاز
جزئیات فعالیت
چافست (افست) : شرکت افست در سال ۱۳۳۶ در خیابان ۳۰ تیر امروزی شروع به کار کرد که بیشتر سهامداران آن ناشران بودند. در آن زمان که شرکت افست شروع به کار کرد وضعیت چاپ کشور چندان مناسب نبود که با ورود شرکت افست به این عرصه و با ورود جدید ترین تکنولوژی در این زمینه تحولی بزرگ ایجاد کرد به طوری که چاپ هایی با کیفیت و با تیراژ بالا را به انجام میرساند. شروع کار شرکت افست با چهار ماشین بود که بعد ها به مرور به آن اضافه کرد. در سال ۱۳۴۷ که قانون تجارت اصلاح شد این شرکت به سهامی خاص تبدیل و در سال ۱۳۵۵ سپس به سهامی عام تغییر پیدا کرد.
مدیر عامل
سيد محسن گلدانساز
مدیر مالی
رضا شهادت
نشانی
تهران، کیلومتر 4 جاده آبعلی،روبروی خیابان،سازمان آب،پلاک8 کدپستی 1746853171
تلفن
77339093
فکس
77339097
پست الکترونیک
info@offset.ir
سال مالی
06/31
سرمایه
990,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 2 105 0
حجم معاملات ‎4.0‎ M 110,352 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.4‎ B ‎535.2‎ M ‎19.9‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎26.8‎ M ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-535.2‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 0 75 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.5‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 120 2 117 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 17,469 ‎2.0‎ M 260,000
ارزش معاملات ‎11.5‎ B ‎91.0‎ M ‎10.2‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎9.6‎ M ‎4.6‎ M ‎8.8‎ M ‎135.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 1 109 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 100,000 ‎1.1‎ M 47,474
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎520.0‎ M ‎5.5‎ B ‎246.9‎ M
قدرت ‎3.8‎ M ‎52.0‎ M ‎5.1‎ M ‎24.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-273.1‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 138 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.3‎ B 0 ‎9.3‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 1 187 0
حجم معاملات ‎4.0‎ M 12,462 ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.2‎ B ‎65.8‎ M ‎21.3‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M ‎6.6‎ M ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-65.8‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 2 195 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M 274,042 ‎2.9‎ M 418,021
ارزش معاملات ‎16.3‎ B ‎1.5‎ B ‎15.5‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎8.8‎ M ‎72.8‎ M ‎8.0‎ M ‎111.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎764.5‎ M
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 1 189 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 745,601 ‎4.4‎ M 241,974
ارزش معاملات ‎20.3‎ B ‎3.9‎ B ‎23.0‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎392.2‎ M ‎12.2‎ M ‎127.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 225 1 220 0
حجم معاملات ‎4.7‎ M 134,977 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.7‎ B ‎735.6‎ M ‎26.4‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M ‎73.6‎ M ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-735.6‎ M
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 282 1 321 2
حجم معاملات ‎7.6‎ M 116,580 ‎6.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎42.2‎ B ‎645.9‎ M ‎37.3‎ B ‎5.6‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎64.6‎ M ‎11.6‎ M ‎280.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 402 1 375 0
حجم معاملات ‎9.7‎ M 13,558 ‎9.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.7‎ B ‎72.7‎ M ‎51.8‎ B 0
قدرت ‎12.9‎ M ‎7.3‎ M ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-72.7‎ M
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 86 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 194,333 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎1.1‎ B ‎12.3‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎54.2‎ M ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 172 2 153 2
حجم معاملات ‎2.1‎ M 138,848 ‎1.9‎ M 367,860
ارزش معاملات ‎12.0‎ B ‎802.5‎ M ‎10.7‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎40.1‎ M ‎7.0‎ M ‎106.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 127 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.5‎ M 25,000
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎14.5‎ B ‎145.8‎ M
قدرت ‎24.8‎ M - ‎11.4‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.17
جریان پول حقیقی ‎145.8‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 0 152 2
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.4‎ M 250,178
ارزش معاملات ‎15.1‎ B 0 ‎13.7‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎11.1‎ M - ‎9.0‎ M ‎70.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 168 3
حجم معاملات ‎2.8‎ M 63,519 ‎2.4‎ M 492,848
ارزش معاملات ‎15.1‎ B ‎343.6‎ M ‎12.8‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎19.8‎ M ‎34.4‎ M ‎7.6‎ M ‎88.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.61
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 1 121 0
حجم معاملات ‎2.8‎ M 2,672 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎13.9‎ M ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎17.2‎ M ‎1.4‎ M ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎-13.9‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 3 124 0
حجم معاملات ‎2.9‎ M 216,023 ‎3.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.8‎ B ‎1.1‎ B ‎16.0‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M ‎37.2‎ M ‎12.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 4 278 2
حجم معاملات ‎5.1‎ M ‎1.0‎ M ‎5.8‎ M 272,504
ارزش معاملات ‎26.8‎ B ‎5.4‎ B ‎30.7‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎133.8‎ M ‎11.0‎ M ‎72.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 1 200 3
حجم معاملات ‎3.5‎ M 953,655 ‎3.9‎ M 494,221
ارزش معاملات ‎17.3‎ B ‎4.8‎ B ‎19.6‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎476.3‎ M ‎9.8‎ M ‎82.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 163 1
حجم معاملات ‎4.8‎ M 26,622 ‎3.8‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎23.5‎ B ‎130.4‎ M ‎18.8‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎13.0‎ M ‎11.5‎ M ‎489.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 1 200 2
حجم معاملات ‎6.9‎ M ‎2.0‎ M ‎6.9‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎32.6‎ B ‎9.3‎ B ‎32.4‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎24.7‎ M ‎929.5‎ M ‎16.2‎ M ‎472.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی ‎158.5‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 0 125 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎7.2‎ B 0 ‎7.1‎ B ‎44.9‎ M
قدرت ‎6.5‎ M - ‎5.7‎ M ‎4.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎44.9‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 165 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.3‎ B 0 ‎15.3‎ B 0
قدرت ‎16.8‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 90 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎8.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 0 97 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎7.2‎ M - ‎8.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 108 0 105 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎2.8‎ M 200,000
ارزش معاملات ‎13.2‎ B 0 ‎12.3‎ B ‎885.4‎ M
قدرت ‎12.2‎ M - ‎11.7‎ M ‎88.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎885.4‎ M
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 1 109 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 79,477 ‎2.2‎ M 50,254
ارزش معاملات ‎9.4‎ B ‎348.9‎ M ‎9.6‎ B ‎220.6‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎34.9‎ M ‎8.8‎ M ‎22.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-128.3‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 101 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ B 0 ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 1 168 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 78,705 ‎2.6‎ M 30,850
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎344.4‎ M ‎11.4‎ B ‎135.0‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎34.4‎ M ‎6.8‎ M ‎13.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-209.4‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 152 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 62,193
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎9.7‎ B ‎266.9‎ M
قدرت ‎10.8‎ M - ‎6.4‎ M ‎26.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.70
جریان پول حقیقی ‎266.9‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 2 139 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 818,036 ‎3.1‎ M 81,119
ارزش معاملات ‎9.8‎ B ‎3.4‎ B ‎12.9‎ B ‎340.0‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎171.4‎ M ‎9.2‎ M ‎34.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 122 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M 8,186 ‎2.6‎ M 149,613
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎34.3‎ M ‎10.7‎ B ‎626.9‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎3.4‎ M ‎8.8‎ M ‎62.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎592.6‎ M
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 1 104 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 26,798 ‎2.3‎ M 39,792
ارزش معاملات ‎9.6‎ B ‎111.3‎ M ‎9.5‎ B ‎165.3‎ M
قدرت ‎5.6‎ M ‎11.1‎ M ‎9.2‎ M ‎16.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎54.0‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 1 115 2
حجم معاملات ‎2.7‎ M 323,650 ‎2.9‎ M 156,803
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎1.4‎ B ‎12.0‎ B ‎654.7‎ M
قدرت ‎6.7‎ M ‎135.1‎ M ‎10.5‎ M ‎32.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-696.6‎ M
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 0 144 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M - ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی 0
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 63 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M - ‎7.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 1 56 1
حجم معاملات 903,306 3,338 900,369 6,275
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎13.3‎ M ‎3.6‎ B ‎25.1‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎1.3‎ M ‎6.4‎ M ‎2.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎11.7‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 2 88 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 36,446 ‎1.4‎ M 73,083
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎145.9‎ M ‎5.8‎ B ‎292.5‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎7.3‎ M ‎6.6‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎146.6‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 108 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 51,435 ‎1.4‎ M 270,452
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎205.1‎ M ‎5.7‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎5.1‎ M ‎10.3‎ M ‎5.3‎ M ‎53.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎873.4‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 112 2 63 2
حجم معاملات 973,881 155,496 ‎1.1‎ M 56,286
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎622.1‎ M ‎4.3‎ B ‎225.2‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎31.1‎ M ‎6.8‎ M ‎11.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-396.9‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 1 84 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 7,084 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎28.5‎ M ‎5.5‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M ‎2.9‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-28.5‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 272 1 180 1
حجم معاملات ‎5.4‎ M 45,512 ‎5.4‎ M 43,016
ارزش معاملات ‎21.7‎ B ‎183.6‎ M ‎21.7‎ B ‎173.6‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎18.4‎ M ‎12.0‎ M ‎17.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-10.1‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 142 2 143 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 35,167 ‎2.8‎ M 16,328
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎142.5‎ M ‎11.3‎ B ‎66.1‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎7.1‎ M ‎7.9‎ M ‎6.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-76.3‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 1 139 3
حجم معاملات ‎5.1‎ M 7,092 ‎3.8‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎20.6‎ B ‎28.4‎ M ‎15.3‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎2.8‎ M ‎11.0‎ M ‎176.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 132 2 89 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M 48,719 ‎3.2‎ M 9,865
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎186.1‎ M ‎12.3‎ B ‎37.7‎ M
قدرت ‎9.2‎ M ‎9.3‎ M ‎13.8‎ M ‎3.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-148.4‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 83 2
حجم معاملات 967,413 10,110 920,484 57,039
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎40.1‎ M ‎3.6‎ B ‎226.0‎ M
قدرت ‎6.5‎ M ‎4.0‎ M ‎4.4‎ M ‎11.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎185.9‎ M
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 2 125 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 50,305 ‎1.5‎ M 10,305
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎199.3‎ M ‎6.1‎ B ‎40.8‎ M
قدرت ‎8.8‎ M ‎10.0‎ M ‎4.9‎ M ‎4.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎-158.5‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 80 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 140,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎556.8‎ M ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎55.7‎ M ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-556.8‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 1 81 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 69,386 ‎1.1‎ M 30,869
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎277.2‎ M ‎4.2‎ B ‎123.3‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎27.7‎ M ‎5.2‎ M ‎12.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-153.9‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 1 138 2
حجم معاملات ‎2.8‎ M 250,000 ‎3.0‎ M 76,571
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎1.0‎ B ‎11.9‎ B ‎307.2‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎100.3‎ M ‎8.6‎ M ‎15.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎-695.8‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 146 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 28,301 ‎2.0‎ M 21,359
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎111.3‎ M ‎8.0‎ B ‎84.0‎ M
قدرت ‎7.3‎ M ‎11.1‎ M ‎5.5‎ M ‎8.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-27.3‎ M
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 1 116 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 130,634 ‎2.4‎ M 5,349
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎514.7‎ M ‎9.4‎ B ‎21.1‎ M
قدرت ‎6.6‎ M ‎51.5‎ M ‎8.1‎ M ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-493.6‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 318 1 246 1
حجم معاملات ‎6.9‎ M 14,863 ‎6.9‎ M 14,863
ارزش معاملات ‎27.4‎ B ‎58.7‎ M ‎27.4‎ B ‎58.7‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎5.9‎ M ‎11.1‎ M ‎5.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 1 207 2
حجم معاملات ‎4.1‎ M 58,030 ‎4.2‎ M 29,152
ارزش معاملات ‎17.0‎ B ‎239.2‎ M ‎17.2‎ B ‎120.2‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎23.9‎ M ‎8.3‎ M ‎6.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-119.0‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 602 1 349 2
حجم معاملات ‎12.0‎ M 438,906 ‎11.2‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎49.8‎ B ‎1.8‎ B ‎46.5‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎8.3‎ M ‎181.7‎ M ‎13.3‎ M ‎255.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 3 0
حجم معاملات 97,839 0 97,839 0
ارزش معاملات ‎416.7‎ M 0 ‎416.7‎ M 0
قدرت ‎3.5‎ M - ‎13.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 3 0
حجم معاملات 20,101 200,000 220,101 0
ارزش معاملات ‎85.7‎ M ‎853.0‎ M ‎938.7‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M ‎85.3‎ M ‎31.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.05
جریان پول حقیقی ‎-853.0‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 6 0
حجم معاملات 319,828 200,000 519,828 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎855.6‎ M ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎85.6‎ M ‎37.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی ‎-855.6‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 1 3 0
حجم معاملات 169,154 100,000 269,154 0
ارزش معاملات ‎729.1‎ M ‎431.0‎ M ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M ‎43.1‎ M ‎38.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی ‎-431.0‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 2 0
حجم معاملات 25,800 0 25,800 0
ارزش معاملات ‎111.6‎ M 0 ‎111.6‎ M 0
قدرت ‎2.2‎ M - ‎5.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 1 0
حجم معاملات 33,601 0 33,601 0
ارزش معاملات ‎145.5‎ M 0 ‎145.5‎ M 0
قدرت ‎2.1‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 3 0
حجم معاملات 120,256 0 120,256 0
ارزش معاملات ‎520.8‎ M 0 ‎520.8‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎17.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.15
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 2 0
حجم معاملات 163,702 0 163,702 0
ارزش معاملات ‎710.1‎ M 0 ‎710.1‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎35.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 0 36 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎13.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 378 1 328 3
حجم معاملات ‎20.0‎ M 176,365 ‎19.8‎ M 359,699
ارزش معاملات ‎88.2‎ B ‎778.1‎ M ‎87.4‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎23.3‎ M ‎77.8‎ M ‎26.6‎ M ‎52.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎808.9‎ M
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 1 75 2
حجم معاملات ‎10.7‎ M 100,000 ‎5.7‎ M ‎5.1‎ M
ارزش معاملات ‎45.6‎ B ‎424.6‎ M ‎24.3‎ B ‎21.7‎ B
قدرت ‎72.3‎ M ‎42.5‎ M ‎32.4‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.23
جریان پول حقیقی ‎21.2‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 0 27 2
حجم معاملات ‎6.0‎ M 0 530,797 ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎24.4‎ B 0 ‎2.1‎ B ‎22.2‎ B
قدرت ‎65.9‎ M - ‎8.0‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.29
جریان پول حقیقی ‎22.2‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 28 0
حجم معاملات 528,966 0 528,966 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎67.9‎ M - ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 44 0
حجم معاملات 540,202 0 540,202 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎41.3‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.80
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 27 0
حجم معاملات 25,429 0 25,429 0
ارزش معاملات ‎96.7‎ M 0 ‎96.7‎ M 0
قدرت 690,397 - 357,984 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.93
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 2 95 1
حجم معاملات 817,251 583,338 ‎1.3‎ M 56,207
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎4.5‎ B ‎10.4‎ B ‎432.8‎ M
قدرت ‎6.0‎ M ‎224.6‎ M ‎10.9‎ M ‎43.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 2 73 1
حجم معاملات 791,326 ‎1.1‎ M ‎1.9‎ M 1
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎8.4‎ B ‎14.6‎ B 7,810
قدرت ‎6.1‎ M ‎420.4‎ M ‎20.0‎ M 781
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 2 66 1
حجم معاملات 765,163 131,441 805,220 91,384
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎1.1‎ B ‎6.6‎ B ‎749.3‎ M
قدرت ‎8.1‎ M ‎53.9‎ M ‎10.0‎ M ‎74.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-328.5‎ M
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 3 109 1
حجم معاملات 859,998 232,871 ‎1.0‎ M 43,910
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎1.9‎ B ‎8.8‎ B ‎366.6‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎64.8‎ M ‎8.0‎ M ‎36.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 0 109 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.5‎ M 157,815
ارزش معاملات ‎13.8‎ B 0 ‎12.4‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎8.3‎ M - ‎11.4‎ M ‎134.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 386 1 318 1
حجم معاملات ‎8.1‎ M 265,270 ‎8.3‎ M 133,738
ارزش معاملات ‎72.6‎ B ‎2.4‎ B ‎73.7‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎18.8‎ M ‎236.4‎ M ‎23.2‎ M ‎119.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 251 1 191 2
حجم معاملات ‎4.3‎ M 50,000 ‎2.9‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎38.7‎ B ‎454.0‎ M ‎26.5‎ B ‎12.7‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎45.4‎ M ‎13.9‎ M ‎635.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎12.3‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 1 214 4
حجم معاملات ‎3.6‎ M 79,220 ‎3.3‎ M 404,938
ارزش معاملات ‎32.1‎ B ‎696.3‎ M ‎29.2‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎69.6‎ M ‎13.6‎ M ‎89.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 1 160 2
حجم معاملات ‎2.2‎ M 50,000 ‎2.1‎ M 102,901
ارزش معاملات ‎18.7‎ B ‎424.5‎ M ‎18.2‎ B ‎873.6‎ M
قدرت ‎19.9‎ M ‎42.5‎ M ‎11.4‎ M ‎43.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎449.1‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 1 149 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 56,548 ‎1.2‎ M 90,000
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎460.3‎ M ‎10.1‎ B ‎732.6‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎46.0‎ M ‎6.8‎ M ‎73.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.89
جریان پول حقیقی ‎272.3‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 53 1
حجم معاملات 856,658 0 806,640 50,018
ارزش معاملات ‎6.9‎ B 0 ‎6.5‎ B ‎400.1‎ M
قدرت ‎14.9‎ M - ‎12.2‎ M ‎40.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎400.1‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 46 0
حجم معاملات 662,366 0 662,366 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎5.3‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی 0
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 1 53 1
حجم معاملات 416,827 11,564 421,827 6,564
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎93.9‎ M ‎3.4‎ B ‎53.3‎ M
قدرت ‎5.3‎ M ‎9.4‎ M ‎6.5‎ M ‎5.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-40.6‎ M
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 73 2
حجم معاملات 525,622 3,983 494,289 35,316
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎32.4‎ M ‎4.0‎ B ‎287.1‎ M
قدرت ‎7.6‎ M ‎3.2‎ M ‎5.5‎ M ‎14.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎254.7‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 82 0 67 1
حجم معاملات 648,616 0 568,153 80,463
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎4.6‎ B ‎653.4‎ M
قدرت ‎6.4‎ M - ‎6.9‎ M ‎65.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎653.4‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 1 53 2
حجم معاملات 616,960 40,519 484,380 173,099
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎331.9‎ M ‎4.0‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎4.4‎ M ‎33.2‎ M ‎7.5‎ M ‎70.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 1 94 1
حجم معاملات 757,415 1,360 748,775 10,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎11.2‎ M ‎6.2‎ B ‎82.7‎ M
قدرت ‎9.8‎ M ‎1.1‎ M ‎6.6‎ M ‎8.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎71.5‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 123 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.5‎ M 165,073
ارزش معاملات ‎13.4‎ B 0 ‎12.0‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎17.0‎ M - ‎9.8‎ M ‎67.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 111 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 8,432 ‎1.2‎ M 75,877
ارزش معاملات ‎10.0‎ B ‎66.7‎ M ‎9.4‎ B ‎600.2‎ M
قدرت ‎19.5‎ M ‎6.7‎ M ‎8.5‎ M ‎60.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.30
جریان پول حقیقی ‎533.5‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 0 101 0
حجم معاملات 727,563 0 727,563 0
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 25 0
حجم معاملات 394,969 0 394,969 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B 0 ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 44 0
حجم معاملات 279,763 0 279,763 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B 0 ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی 0
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 53 0
حجم معاملات 353,869 54,351 408,220 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎426.1‎ M ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎42.6‎ M ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-426.1‎ M
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 28 1
حجم معاملات 406,147 73,010 474,478 4,679
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎576.8‎ M ‎3.7‎ B ‎37.0‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎57.7‎ M ‎13.4‎ M ‎3.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-539.8‎ M
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 35 0
حجم معاملات 165,932 0 165,932 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی 0
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 1 52 2
حجم معاملات 469,998 124,156 542,557 51,597
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎995.7‎ M ‎4.4‎ B ‎413.8‎ M
قدرت ‎7.4‎ M ‎99.6‎ M ‎8.4‎ M ‎20.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-581.9‎ M
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 67 0
حجم معاملات 453,605 0 453,605 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 2 59 0
حجم معاملات 654,143 99,452 753,595 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎815.5‎ M ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎40.8‎ M ‎10.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-815.5‎ M
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 2 75 0
حجم معاملات 670,744 114,210 784,954 0
ارزش معا