1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-4.9% ‎77.4% ‎-49.2% ‎-54.6%

ثقزوی

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: 0.82% 13,490
قیمت پایانی: 13,380
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 763,359
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎-177 :EPS
‎-75 :P/E
13,380 14,183
12,577

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد ثقزوی


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
20 میلیون تومان 21 میلیون تومان 29 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
26 میلیون تومان 23 میلیون تومان 22 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.48 1.47 1.86
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد ثقزوی

ثقزوی (شركت عمران و سازندگی قزوین) : شركت عمران و سازندگی قزوین در زمینه توسعه و عمران بخش های مسکن به منظور ساخت یا بازسازی ساختمان های شهری و روستایی در سطح استان قزوین و فعالیت های صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و تجاری در سطح کشوری فعالیت می نماید. مدیرعامل: علیرضا خزائلی مدیر مالی: محمود مهجور سرمایه: 80000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم ثقزوی در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 13,490
(‎2.98)
13,380
(‎2.14)
545,262 ‎7.3‎ B 3.14 ‎-
1401/02/27 13,150
(‎2.98)
13,100
(‎2.58)
‎10.0‎ M ‎131.3‎ B 1.35 ‎‎-2.6‎ B
1401/02/26 12,770
(‎2.98)
12,770
(‎2.98)
‎1.2‎ M ‎15.8‎ B 6.26 ‎-
1401/02/25 12,820
(‎2.97)
12,400
(‎-0.40)
‎10.3‎ M ‎127.3‎ B 1.26 ‎‎-95.1‎ M
1401/02/24 12,380
(‎-2.98)
12,450
(‎-2.43)
‎8.1‎ M ‎100.7‎ B 0.90 ‎‎-159.6‎ M
1401/02/21 12,760
(‎-0.47)
12,760
(‎-0.47)
‎26.6‎ M ‎339.2‎ B 0.66 ‎‎-332.2‎ M
1401/02/20 12,650
(‎-2.99)
12,820
(‎-1.69)
397,431 ‎5.1‎ B 0.15 ‎-
1401/02/19 12,940
(‎-3.00)
13,040
(‎-2.25)
‎9.7‎ M ‎126.4‎ B 0.78 ‎‎-26.1‎ M
1401/02/18 13,290
(‎-2.99)
13,340
(‎-2.63)
629,809 ‎8.4‎ B 0.14 ‎‎-5.3‎ M
1401/02/17 13,490
(‎-2.95)
13,700
(‎-1.44)
350,432 ‎4.8‎ B 0.20 ‎‎-5.5‎ M

گروه: انبوه سازی، املاک و مستغلات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وساخت 35,510 35,490 ‎13.2‎ میلیون ‎466.7‎ میلیارد -
کرمان 1,032 1,035 ‎3.3‎ میلیون ‎3.5‎ میلیارد -
ثغرب 5,361 5,172 ‎1.3‎ میلیون ‎6.8‎ میلیارد -
ثالوند 8,580 8,280 729,466 ‎6.3‎ میلیارد -
ثرود 10,990 10,990 612,115 ‎6.7‎ میلیارد -
ثپردیس 4,771 4,771 80,001 ‎381.7‎ میلیون -
ثباغ 8,470 8,350 11,440 ‎96.9‎ میلیون -
ثعمرا 7,590 7,460 2,380 ‎18.1‎ میلیون -
آ س پ 5,550 5,550 1,000 ‎5.6‎ میلیون -
وآذر 112,150 111,880 0 0 -
ثنام 5,960 5,970 0 0 -
ثمسکن 4,220 4,175 0 0 -
ثشرق 3,844 3,815 0 0 -
ثاصفا 11,610 11,940 0 0 -
ثاخت 2,304 2,303 0 0 -
ثامید 1,620 1,579 0 0 -
ثتران 3,475 3,446 0 0 -
ثبهساز 1,633 1,610 0 0 -
وثخوز 33,150 33,800 0 0 -
ثاژن 4,396 4,483 0 0 -
ثنوسا 4,790 4,810 0 0 -
ثجوان 4,306 4,391 0 0 -
ثفارس 6,670 6,740 0 0 -
ثزاگرس 33,250 33,300 0 0 -
ثتوسا 14,740 14,740 0 0 -
ثنظام 17,500 17,300 0 0 -
کیسون 1,720 1,725 0 0 -
ثاباد 33,070 33,510 0 0 -
ثشاهد 9,280 9,200 0 0 -
ثعتما 15,520 15,670 0 0 -
ثنور 8,140 8,110 0 0 -
ثامان 15,000 14,850 0 0 -
وتوس 7,930 8,050 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
موسسه ميثاق رزم آوران ‎13 M 6.28% 0
شخص حقيقي ‎9 M 4.49% 0
شركت زمردبناي قزوين-بامسئوليت محدود- ‎8 M 3.93% 0
شركت فولادالبرزتاكستان-سهامي خاص- ‎5 M 2.29% 0
سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين ‎4 M 1.90% 0
شخص حقيقي ‎3 M 1.50% 0
شخص حقيقي ‎2 M 1.09% 0
شركت خدمات وتداركات رهام تهران-بامسئوليت محدو ‎2 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 22.48%
تعداد کل سهام شرکت ‎200.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎67.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 12,896 ریال
موضوع فعالیت
توسعه و عمران بخش های مسکن ساختمان عمران شهری و روستایی و فعالیت های صنعتی تولیدی کشاورزی بازرگانی تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین در زمینه های صنایع وابسته به آنها فعالیت می نماید.
جزئیات فعالیت
ثقزوی (شركت عمران و سازندگی قزوین) : شركت عمران و سازندگی قزوین در زمینه توسعه و عمران بخش های مسکن به منظور ساخت یا بازسازی ساختمان های شهری و روستایی در سطح استان قزوین و فعالیت های صنعتی، تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و تجاری در سطح کشوری فعالیت می نماید. مدیرعامل: علیرضا خزائلی مدیر مالی: محمود مهجور سرمایه: 80000
مدیر عامل
عليرضا خزائلي
مدیر مالی
محمود مهجور
نشانی
قزوین - خیابان خیام شمالی - نبش کوچه شقایق - پلاک 566- طبقه سوم - واحد 6
تلفن
33325449-33325279-028
فکس
028-33325285
پست الکترونیک
omran_sazandegi@yahoo.com
سال مالی
06/31
سرمایه
80,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 0 69 0
حجم معاملات 545,262 0 545,262 0
ارزش معاملات ‎7.3‎ B 0 ‎7.3‎ B 0
قدرت ‎33.2‎ M - ‎10.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.14
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 467 1 641 1
حجم معاملات ‎9.8‎ M 200,000 ‎10.0‎ M 4,124
ارزش معاملات ‎128.7‎ B ‎2.6‎ B ‎131.2‎ B ‎54.0‎ M
قدرت ‎27.6‎ M ‎262.0‎ M ‎20.5‎ M ‎5.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 213 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.8‎ B 0 ‎15.8‎ B 0
قدرت ‎46.6‎ M - ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.26
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 575 3 724 1
حجم معاملات ‎10.3‎ M 10,570 ‎10.3‎ M 2,900
ارزش معاملات ‎127.1‎ B ‎131.1‎ M ‎127.2‎ B ‎36.0‎ M
قدرت ‎22.1‎ M ‎4.4‎ M ‎17.6‎ M ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎-95.1‎ M
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 849 1 768 1
حجم معاملات ‎8.1‎ M 13,200 ‎8.1‎ M 383
ارزش معاملات ‎100.6‎ B ‎164.3‎ M ‎100.7‎ B ‎4.8‎ M
قدرت ‎11.8‎ M ‎16.4‎ M ‎13.1‎ M 476,835
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-159.6‎ M
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,254 5 1,491 2
حجم معاملات ‎26.6‎ M 32,805 ‎26.6‎ M 6,769
ارزش معاملات ‎338.8‎ B ‎418.6‎ M ‎339.1‎ B ‎86.4‎ M
قدرت ‎15.0‎ M ‎8.4‎ M ‎22.7‎ M ‎4.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-332.2‎ M
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 0 10 0
حجم معاملات 397,431 0 397,431 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B 0 ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M - ‎51.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.15
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 608 1 475 0
حجم معاملات ‎9.7‎ M 2,000 ‎9.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎126.4‎ B ‎26.1‎ M ‎126.4‎ B 0
قدرت ‎20.8‎ M ‎2.6‎ M ‎26.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-26.1‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 15 0
حجم معاملات 629,409 400 629,809 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎5.3‎ M ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M 533,600 ‎56.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ M
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 69 1 14 0
حجم معاملات 350,032 400 350,432 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎5.5‎ M ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M 548,000 ‎34.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ M
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 573 0 222 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 0 ‎3.9‎ M 131
ارزش معاملات ‎54.3‎ B 0 ‎54.3‎ B ‎1.8‎ M
قدرت ‎9.5‎ M - ‎24.5‎ M 182,090
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ M
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 541 2 545 1
حجم معاملات ‎6.3‎ M 188,044 ‎6.5‎ M 47,355
ارزش معاملات ‎89.3‎ B ‎2.7‎ B ‎91.3‎ B ‎668.2‎ M
قدرت ‎16.5‎ M ‎132.7‎ M ‎16.7‎ M ‎66.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 573 1 487 0
حجم معاملات ‎6.8‎ M 1,100 ‎6.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎98.3‎ B ‎15.9‎ M ‎98.3‎ B 0
قدرت ‎17.1‎ M ‎1.6‎ M ‎20.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-15.9‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 736 1 727 1
حجم معاملات ‎8.6‎ M 500 ‎8.5‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎125.6‎ B ‎7.3‎ M ‎124.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎17.1‎ M 728,000 ‎17.1‎ M ‎145.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 81 0
حجم معاملات 841,310 0 841,310 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎59.6‎ M - ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.05
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 681 2 749 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M 31,048 ‎7.9‎ M 142,467
ارزش معاملات ‎110.7‎ B ‎427.2‎ M ‎109.2‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎16.3‎ M ‎21.4‎ M ‎14.6‎ M ‎196.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,446 1 1,190 0
حجم معاملات ‎23.4‎ M 165,950 ‎23.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎322.0‎ B ‎2.3‎ B ‎324.3‎ B 0
قدرت ‎22.3‎ M ‎228.3‎ M ‎27.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 64 0
حجم معاملات 880,315 0 880,315 0
ارزش معاملات ‎12.2‎ B 0 ‎12.2‎ B 0
قدرت ‎101.5‎ M - ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.33
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 79 1
حجم معاملات 846,881 0 794,081 52,800
ارزش معاملات ‎11.4‎ B 0 ‎10.7‎ B ‎709.1‎ M
قدرت ‎71.1‎ M - ‎13.5‎ M ‎70.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.27
جریان پول حقیقی ‎709.1‎ M
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 69 0
حجم معاملات 835,725 0 835,725 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎40.4‎ M - ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.56
جریان پول حقیقی 0
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 67 0
حجم معاملات 328,081 47,355 375,436 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B ‎588.1‎ M ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎40.7‎ M ‎58.8‎ M ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.85
جریان پول حقیقی ‎-588.1‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 79 1
حجم معاملات 668,575 0 659,537 9,038
ارزش معاملات ‎8.2‎ B 0 ‎8.1‎ B ‎110.8‎ M
قدرت ‎91.1‎ M - ‎10.2‎ M ‎11.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.90
جریان پول حقیقی ‎110.8‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 87 1
حجم معاملات 611,333 0 601,333 10,000
ارزش معاملات ‎7.3‎ B 0 ‎7.2‎ B ‎119.8‎ M
قدرت ‎183.1‎ M - ‎8.3‎ M ‎12.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 22.11
جریان پول حقیقی ‎119.8‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 459 0 429 0
حجم معاملات ‎6.9‎ M 0 ‎6.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎81.6‎ B 0 ‎81.6‎ B 0
قدرت ‎17.8‎ M - ‎19.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 63 1
حجم معاملات 563,137 0 463,137 100,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B 0 ‎5.2‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎90.3‎ M - ‎8.2‎ M ‎112.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.94
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 84 3
حجم معاملات 482,270 0 401,269 81,001
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎4.4‎ B ‎892.6‎ M
قدرت ‎88.6‎ M - ‎5.3‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.83
جریان پول حقیقی ‎892.6‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 121 0
حجم معاملات 868,467 0 868,467 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎18.5‎ M - ‎7.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.37
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 135 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 993,295 50,000
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎10.5‎ B ‎529.0‎ M
قدرت ‎18.4‎ M - ‎7.8‎ M ‎52.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.36
جریان پول حقیقی ‎529.0‎ M
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 117 0 119 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.4‎ B 0 ‎11.4‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 237 0 294 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎35.1‎ B 0 ‎35.1‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M - ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 228 0 229 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.5‎ B 0 ‎28.5‎ B 0
قدرت ‎12.5‎ M - ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 638 2 514 0
حجم معاملات ‎7.1‎ M 383,297 ‎7.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎65.6‎ B ‎3.6‎ B ‎69.2‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M ‎178.0‎ M ‎13.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 681 0 562 0
حجم معاملات ‎7.9‎ M 0 ‎7.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎75.4‎ B 0 ‎75.4‎ B 0
قدرت ‎11.1‎ M - ‎13.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 85 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.5‎ B 0
قدرت ‎16.6‎ M - ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 0 138 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 700
ارزش معاملات ‎16.3‎ B 0 ‎16.3‎ B ‎6.2‎ M
قدرت ‎15.3‎ M - ‎11.8‎ M 619,500
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎6.2‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 598 2 499 2
حجم معاملات ‎7.0‎ M 74,475 ‎6.9‎ M 177,688
ارزش معاملات ‎60.1‎ B ‎641.2‎ M ‎59.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎32.1‎ M ‎11.9‎ M ‎76.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎888.7‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 916 3 948 2
حجم معاملات ‎19.5‎ M 557,423 ‎20.0‎ M 56,461
ارزش معاملات ‎163.4‎ B ‎4.7‎ B ‎167.6‎ B ‎473.1‎ M
قدرت ‎17.8‎ M ‎155.7‎ M ‎17.7‎ M ‎23.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 96 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.3‎ M 98,158
ارزش معاملات ‎12.1‎ B 0 ‎11.3‎ B ‎826.5‎ M
قدرت ‎43.3‎ M - ‎11.8‎ M ‎82.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.68
جریان پول حقیقی ‎826.5‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 88 0
حجم معاملات 642,194 0 642,194 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎85.8‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 14.67
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 175 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎49.6‎ M - ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 10.94
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 161 2
حجم معاملات 685,204 0 679,652 5,552
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B ‎42.5‎ M
قدرت ‎40.3‎ M - ‎3.2‎ M ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.49
جریان پول حقیقی ‎42.5‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 676 1 1,031 4
حجم معاملات ‎17.8‎ M 89,097 ‎17.9‎ M 48,170
ارزش معاملات ‎133.6‎ B ‎668.2‎ M ‎133.9‎ B ‎361.3‎ M
قدرت ‎19.8‎ M ‎66.8‎ M ‎13.0‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی ‎-307.0‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 6 0
حجم معاملات 28,799 0 28,799 0
ارزش معاملات ‎214.0‎ M 0 ‎214.0‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.32
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 5 0
حجم معاملات 81,894 0 81,894 0
ارزش معاملات ‎609.3‎ M 0 ‎609.3‎ M 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎12.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 1 169 0
حجم معاملات 966,449 264,312 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎2.0‎ B ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M ‎197.2‎ M ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 532 2 807 1
حجم معاملات ‎13.8‎ M 216,149 ‎14.0‎ M 15,362
ارزش معاملات ‎106.1‎ B ‎1.7‎ B ‎107.6‎ B ‎118.1‎ M
قدرت ‎19.9‎ M ‎83.1‎ M ‎13.3‎ M ‎11.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 3 0
حجم معاملات 12,663 0 12,663 0
ارزش معاملات ‎119.5‎ M 0 ‎119.5‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 3 0
حجم معاملات 10,832 0 10,832 0
ارزش معاملات ‎105.4‎ M 0 ‎105.4‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 5 0
حجم معاملات 20,009 0 20,009 0
ارزش معاملات ‎204.9‎ M 0 ‎204.9‎ M 0
قدرت ‎2.9‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 3,957 0 3,957 0
ارزش معاملات ‎41.7‎ M 0 ‎41.7‎ M 0
قدرت 834,927 - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 2 0
حجم معاملات 5,160 0 5,160 0
ارزش معاملات ‎56.1‎ M 0 ‎56.1‎ M 0
قدرت 801,274 - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 2,806 0 2,806 0
ارزش معاملات ‎31.4‎ M 0 ‎31.4‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎3.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 1,725 0 1,725 0
ارزش معاملات ‎20.3‎ M 0 ‎20.3‎ M 0
قدرت 677,350 - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 2,068 0 2,068 0
ارزش معاملات ‎25.1‎ M 0 ‎25.1‎ M 0
قدرت 836,851 - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 0
حجم معاملات 2,217 0 2,217 0
ارزش معاملات ‎27.7‎ M 0 ‎27.7‎ M 0
قدرت 693,367 - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 8 0
حجم معاملات 35,009 0 35,009 0
ارزش معاملات ‎451.3‎ M 0 ‎451.3‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎5.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 0 39 1
حجم معاملات 145,636 0 145,376 260
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B ‎3.5‎ M
قدرت ‎6.4‎ M - ‎5.1‎ M 352,560
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 2 0
حجم معاملات 11,471 0 11,471 0
ارزش معاملات ‎160.2‎ M 0 ‎160.2‎ M 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 1,178 0 1,178 0
ارزش معاملات ‎17.0‎ M 0 ‎17.0‎ M 0
قدرت 565,440 - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 3,172 0 3,172 0
ارزش معاملات ‎47.1‎ M 0 ‎47.1‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 821 0 821 0
ارزش معاملات ‎12.8‎ M 0 ‎12.8‎ M 0
قدرت 641,201 - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 1,168 0 1,168 0
ارزش معاملات ‎18.8‎ M 0 ‎18.8‎ M 0
قدرت 626,827 - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 669 0 669 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ M 0 ‎11.1‎ M 0
قدرت 554,936 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 349 0 349 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ M 0 ‎6.0‎ M 0
قدرت 596,790 - 596,790 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 290 0 290 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 521,710 - 521,710 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 3,756 0 3,756 0
ارزش معاملات ‎69.6‎ M 0 ‎69.6‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 262 0 262 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
قدرت 500,682 - 500,682 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 1,806 0 1,806 0
ارزش معاملات ‎35.6‎ M 0 ‎35.6‎ M 0
قدرت 711,564 - ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 1 0
حجم معاملات 2,380 0 2,380 0
ارزش معاملات ‎48.3‎ M 0 ‎48.3‎ M 0
قدرت 805,233 - ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 240 0 240 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
قدرت 501,600 - 501,600 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 503 0 503 0
ارزش معاملات ‎10.8‎ M 0 ‎10.8‎ M 0
قدرت 540,725 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 250 0 250 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
قدرت 565,000 - 565,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 470 0 470 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ M 0 ‎10.9‎ M 0
قدرت 546,375 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 4 0
حجم معاملات 21,430 0 21,430 0
ارزش معاملات ‎513.1‎ M 0 ‎513.1‎ M 0
قدرت ‎17.1‎ M - ‎12.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 209 0 209 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 515,896 - 515,896 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 413 0 413 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ M 0 ‎10.5‎ M 0
قدرت 525,481 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 3,437 0 3,437 0
ارزش معاملات ‎92.1‎ M 0 ‎92.1‎ M 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 567 0 567 0
ارزش معاملات ‎15.7‎ M 0 ‎15.7‎ M 0
قدرت 521,905 - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 2 0
حجم معاملات 1,769 0 1,769 0
ارزش معاملات ‎50.4‎ M 0 ‎50.4‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی 0
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 1,542 0 1,542 0
ارزش معاملات ‎45.3‎ M 0 ‎45.3‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 410 0 410 0
ارزش معاملات ‎12.0‎ M 0 ‎12.0‎ M 0
قدرت 601,778 - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2,000 0 2,000 0
ارزش معاملات ‎58.7‎ M 0 ‎58.7‎ M 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 1 0
حجم معاملات 2,932 0 2,932 0
ارزش معاملات ‎86.1‎ M 0 ‎86.1‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 980 0 980 0
ارزش معاملات ‎28.8‎ M 0 ‎28.8‎ M 0
قدرت 719,663 - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 720 0 720 0
ارزش معاملات ‎21.2‎ M 0 ‎21.2‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 1,381 0 1,381 0
ارزش معاملات ‎40.6‎ M 0 ‎40.6‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 0
حجم معاملات 5,077 0 5,077 0
ارزش معاملات ‎149.2‎ M 0 ‎149.2‎ M 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 296 0 296 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ M 0 ‎8.7‎ M 0
قدرت 870,447 - 870,447 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 250 0 250 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ M 0 ‎7.4‎ M 0
قدرت 735,200 - 735,200 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 880 0 880 0
ارزش معاملات ‎25.9‎ M 0 ‎25.9‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 176 0 176 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
قدرت 517,669 - 517,669 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 1,778 0 1,778 0
ارزش معاملات ‎52.3‎ M 0 ‎52.3‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 1 0
حجم معاملات 6,625 0 6,625 0
ارزش معاملات ‎194.9‎ M 0 ‎194.9‎ M 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎19.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.33
جریان پول حقیقی 0
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 2,623 0 2,623 0
ارزش معاملات ‎77.2‎ M 0 ‎77.2‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0