انبوه سازی، املاک و مستغلات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کرمان (‎3.58) 1,041 (‎2.99) 1,035 ‎34.8‎ M ‎36.0‎ B -
وساخت (‎6.00) 35,510 (‎5.94) 35,490 ‎13.2‎ M ‎466.7‎ B -
ثامید (‎4.56) 1,651 (‎2.85) 1,624 ‎8.3‎ M ‎13.7‎ B -
ثرود (‎-1.97) 11,460 (‎-5.05) 11,100 ‎6.8‎ M ‎76.0‎ B -
ثالوند (‎5.68) 8,560 (‎5.80) 8,570 ‎2.4‎ M ‎20.8‎ B -
ثغرب (‎5.99) 5,361 (‎3.48) 5,234 ‎2.0‎ M ‎10.5‎ B -
ثاخت (‎2.00) 2,349 (‎0.13) 2,306 ‎1.7‎ M ‎3.8‎ B -
ثفارس (‎2.37) 6,900 (‎1.48) 6,840 ‎1.2‎ M ‎8.6‎ B -
ثپردیس (‎3.52) 4,910 (‎3.37) 4,903 ‎1.0‎ M ‎5.0‎ B -
ثشرق (‎0.92) 3,850 (‎0.34) 3,828 933,926 ‎3.6‎ B -
ثبهساز (‎3.04) 1,659 (‎0.06) 1,611 924,367 ‎1.5‎ B -
ثتران (‎1.57) 3,500 (‎3.16) 3,555 687,381 ‎2.4‎ B -
کیسون (‎1.33) 1,748 (‎0.12) 1,727 639,462 ‎1.1‎ B -
آ س پ (‎5.37) 5,690 (‎1.48) 5,480 596,501 ‎3.3‎ B -
ثنوسا (‎1.87) 4,900 (‎0.21) 4,820 363,867 ‎1.8‎ B -
ثقزوی (‎2.99) 13,780 (‎1.20) 13,540 297,454 ‎4.1‎ B -
ثشاهد (‎1.30) 9,320 (‎0.22) 9,220 251,482 ‎2.3‎ B -
ثمسکن (‎2.87) 4,295 (‎0.14) 4,181 200,868 ‎861.1‎ M -
ثنام (‎0.84) 6,020 (‎0.17) 5,980 177,441 ‎1.1‎ B -
وآذر (‎3.19) 115,450 (‎3.21) 115,470 169,523 ‎19.6‎ B -
ثعتما (‎-3.00) 15,200 (‎-0.38) 15,610 74,929 ‎1.1‎ B -
وتوس (‎0.25) 8,070 (‎-0.12) 8,040 73,629 ‎581.9‎ M -
ثعمرا (‎3.62) 7,730 (‎0.13) 7,470 71,573 ‎553.1‎ M -
ثنور (‎0.00) 8,110 (‎0.00) 8,110 67,529 ‎548.8‎ M -
ثتوسا (‎-0.27) 14,700 (‎-0.27) 14,700 57,653 ‎832.8‎ M -
ثجوان (‎-2.03) 4,302 (‎-0.02) 4,390 57,012 ‎248.9‎ M -
ثاباد (‎1.16) 33,900 (‎0.03) 33,520 46,876 ‎1.6‎ B -
ثزاگرس (‎1.05) 33,650 (‎0.00) 33,300 19,803 ‎663.4‎ M -
ثباغ (‎2.87) 8,590 (‎0.00) 8,350 18,523 ‎157.3‎ M -
ثنظام (‎-2.54) 16,860 (‎-0.06) 17,290 5,510 ‎93.1‎ M -
ثاصفا (‎-2.93) 11,590 (‎0.00) 11,940 3,721 ‎43.1‎ M -
ثامان (‎1.68) 15,100 (‎0.00) 14,850 2,329 ‎35.2‎ M -
وثخوز (‎-1.92) 33,150 (‎0.00) 33,800 0 0 -
ثاژن (‎-1.94) 4,396 (‎0.00) 4,483 0 0 -
فعالیت های گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات

به طور کلی نماد های گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلاتمعمولا با حرف «ث» در ابتدای نام نماد شناخته می ‌شوند که البته دارای استثنائاتی نیز هست.حدود یک سوم از درآمد ناخالص ملی کشور را بخش مسکن، املاک ومستغلات تشکیل می دهد. داشتن مسکن یکی از نیازهای اولیه هر انسانی است و دولت موظفبه تأمین مسکن خانوار ها و تقاضایی است که طی سال های اخیر به دلایلی همچون اصلاح شاخص تراکم خانوارها و روند رو به رشد نرخ جمعیت به وجود آمده است. در نتیجه باقاطعیت می توان گفت توجه به این بعد از سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و خانوارها ازجایگاه ویژه ای برخوردار است.

در ایران شرکت های فعال در این صنعت، شرکت ‌ها به ۳ شکل فعالیتدارند؛ گروه اول که به ‌طور مستقیم در ساخت فعالیت دارند، گروه دوم که در شرکت‌ های ساخت سرمایه ‌گذاری می‌کنند و گروه سوم که هر دو فعالیت نام برده را انجام می‌ دهند. 

تاریخچه گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
قدیمی ترین نماد این گروه، سرمايه‌ گذاري‌ساختمان‌ايران‌ با نماد "وساخت" می باشد اما با نگاهی اجمالی می توان دید که از نظر زمانی سه گروه شرکت دراین گروه وجود دارد، شرکت هایی که در سال های 81-84 در بورس ثبت شده اند، شرکت هایی که در سال های 91-93 ثبت شده اند و شرکت های جدیدالتاسیس، که وضعیت معیشتی مردم و همچنین سیاست های دولت تاثیر مستقیم در این رابطه داشته است. در راستای مطالب گفته شده شایان به ذکر است که بازار مسکن تقریبااز سال 92 وارد فاز رکود شد و تا سال 96 موقعیت خود را حفظ کرد و در حالی که درحالی که نوید رخت بستن رکود از صنعت ساخت و ساز به گوش می‎رسید، در سال 97 و 98 این رکود عمیق‎تر شد. در سال 99 اما با توجه به سیاست گذاری های دولت و همچنین افزایش قیمت دلار این صنعت شاهد سود زیادی شد. 
ارزش و تعداد شرکت های گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
در گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات بیش از ۳۵ شرکت فعال هستند که با ارزش بازار حدود 150  هزار میلیارد تومان از جذاب ترین گروه های سرمایه گذاری هستند؛ به این دلیل که در حالی که شاخص از سال گذشته تا به امروز رشد بیش از 500% داشته، شاخص صنعت انبوه‌ سازی رشد 800%را ثبت کرده است. از نظر ارزش بازار، شرکت‌ های این گروه بسیار به هم نزدیک هستند. در خصوص سودآوری این گروه به طور کلی می‎توان گفت تحریم ‎های اقتصادی، میزان سرمایه ‎گذاری دولت در حوزه مسکن، رونق و رکود اقتصادی و قیمت مصالح ساختمانی، چهار عامل اصلی موثر بر سودآوری آینده این صنعت به شمار می‎ روند.
بزرگترین شرکت گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه نیز سرمايه گذاري مسكن جنوب با نماد "ثجنوب" است که فروردین 1400 عرضه اولیه شد.