1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎12.0% ‎49.0% ‎10.4% ‎-3.0%

های وب

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: -0.21% 9,540
قیمت پایانی: 9,560
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎3.3‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎2,111 :EPS
‎4 :P/E
9,560 10,134
8,986

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد های وب


1,115 17,033,131 (inf%)
حقیقی
791 17,489,981 (inf%)
6 1,124,482 (inf%)
حقوقی
2 667,632 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی15 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
19 میلیون تومان 23 میلیون تومان 22 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی21 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
22 میلیون تومان 26 میلیون تومان 24 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.91 0.91 0.92
خروج پول حقیقی : 437 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-1 میلیارد تومان ‎-52 میلیارد تومان ‎-49 میلیارد تومان

توضیحات نماد های وب

های وب (داده گسترعصرنوین-های وب) : شرکت های وب به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه اینترنت در ایران به ارائه خدمات انتقال داده ‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی در 31 استان کشور می پردازد. مدیرعامل: سیدایمان میری مدیر مالی: مهدی جامی سرمایه: 4000000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم های وب در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 9,540
(‎-1.04)
9,560
(‎-0.83)
‎18.2‎ M ‎173.6‎ B 0.69 ‎‎-4.4‎ B
1401/03/02 9,570
(‎-5.34)
9,640
(‎-4.65)
‎40.5‎ M ‎390.5‎ B 0.61 ‎‎-6.5‎ B
1401/03/01 10,110
(‎3.06)
10,110
(‎3.06)
‎28.1‎ M ‎284.3‎ B 1.20 ‎‎68.1‎ B
1401/02/31 9,760
(‎-0.61)
9,810
(‎-0.10)
‎14.5‎ M ‎142.0‎ B 0.89 ‎‎-3.7‎ B
1401/02/28 9,860
(‎-1.50)
9,820
(‎-1.90)
‎15.9‎ M ‎155.8‎ B 0.86 ‎‎8.7‎ B
1401/02/27 9,990
(‎-0.30)
10,010
(‎-0.10)
‎24.2‎ M ‎242.3‎ B 0.79 ‎‎-25.8‎ B
1401/02/26 10,070
(‎4.46)
10,020
(‎3.94)
‎34.7‎ M ‎347.6‎ B 1.56 ‎‎40.2‎ B
1401/02/25 9,640
(‎-3.12)
9,640
(‎-3.12)
‎28.0‎ M ‎269.5‎ B 0.81 ‎‎-8.0‎ B
1401/02/24 10,000
(‎-1.09)
9,950
(‎-1.58)
‎44.7‎ M ‎445.0‎ B 0.72 ‎‎-69.3‎ B
1401/02/21 10,130
(‎1.40)
10,110
(‎1.20)
‎63.2‎ M ‎639.0‎ B 0.98 ‎‎-8.6‎ B

گروه: اطلاعات و ارتباطات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
اپرداز 13,800 13,700 0 0 -
اوان 10,820 11,020 0 0 -
اسیاتک 14,170 14,170 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎5 B 54.64% 0
شركت توسعه مخابراتي آرياسل-سهامي خاص- ‎286 M 3.42% 0
موسسه رفاه وتامين اتيه اميد ‎149 M 1.78% 0
شركت گسترش الكترونيك تدبيرايران-سهامي خاص- ‎139 M 1.67% 0
بانك كارآفرين-شركت سهامي عام- ‎105 M 1.26% 0
جمع کل سهامداران درصدی 62.77%
تعداد کل سهام شرکت ‎8.3‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎248.7‎ M
میانگین قیمت معامله شده 9,840 ریال
موضوع فعالیت
ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی ...
جزئیات فعالیت
های وب (داده گسترعصرنوین-های وب) : شرکت های وب به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه اینترنت در ایران به ارائه خدمات انتقال داده ‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی در 31 استان کشور می پردازد. مدیرعامل: سیدایمان میری مدیر مالی: مهدی جامی سرمایه: 4000000
مدیر عامل
سيدايمان ميري
مدیر مالی
مهدی جامی
نشانی
تلفن
02129400
فکس
02129405060
پست الکترونیک
info@hiweb.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
4,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,115 6 791 2
حجم معاملات ‎17.0‎ M ‎1.1‎ M ‎17.5‎ M 667,632
ارزش معاملات ‎162.8‎ B ‎10.8‎ B ‎167.2‎ B ‎6.4‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎179.2‎ M ‎21.1‎ M ‎319.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,876 10 1,168 5
حجم معاملات ‎37.0‎ M ‎3.5‎ M ‎37.6‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎356.4‎ B ‎34.0‎ B ‎362.9‎ B ‎27.5‎ B
قدرت ‎19.0‎ M ‎340.3‎ M ‎31.1‎ M ‎550.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,116 3 1,018 5
حجم معاملات ‎28.0‎ M 82,009 ‎21.3‎ M ‎6.8‎ M
ارزش معاملات ‎283.4‎ B ‎829.1‎ M ‎215.3‎ B ‎68.9‎ B
قدرت ‎25.4‎ M ‎27.6‎ M ‎21.2‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎68.1‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 917 7 839 0
حجم معاملات ‎14.1‎ M 380,051 ‎14.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎138.3‎ B ‎3.7‎ B ‎142.0‎ B 0
قدرت ‎15.1‎ M ‎53.3‎ M ‎16.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 813 7 653 4
حجم معاملات ‎12.6‎ M ‎3.3‎ M ‎11.7‎ M ‎4.2‎ M
ارزش معاملات ‎123.4‎ B ‎32.4‎ B ‎114.7‎ B ‎41.1‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎462.7‎ M ‎17.6‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎8.7‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,134 7 1,014 6
حجم معاملات ‎19.4‎ M ‎4.8‎ M ‎21.9‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎193.9‎ B ‎48.5‎ B ‎219.6‎ B ‎22.7‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎692.2‎ M ‎21.7‎ M ‎377.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-25.8‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,151 7 1,570 4
حجم معاملات ‎32.3‎ M ‎2.4‎ M ‎28.3‎ M ‎6.4‎ M
ارزش معاملات ‎323.8‎ B ‎23.9‎ B ‎283.6‎ B ‎64.1‎ B
قدرت ‎28.1‎ M ‎340.9‎ M ‎18.1‎ M ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.56
جریان پول حقیقی ‎40.2‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,449 6 1,215 0
حجم معاملات ‎27.1‎ M 832,534 ‎28.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎261.5‎ B ‎8.0‎ B ‎269.5‎ B 0
قدرت ‎18.0‎ M ‎133.8‎ M ‎22.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-8.0‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,601 10 1,439 4
حجم معاملات ‎27.5‎ M ‎17.2‎ M ‎34.5‎ M ‎10.2‎ M
ارزش معاملات ‎274.0‎ B ‎171.0‎ B ‎343.3‎ B ‎101.6‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎1.7‎ B ‎23.9‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-69.3‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,215 9 1,222 9
حجم معاملات ‎27.7‎ M ‎35.5‎ M ‎28.6‎ M ‎34.6‎ M
ارزش معاملات ‎280.1‎ B ‎358.9‎ B ‎288.7‎ B ‎350.2‎ B
قدرت ‎23.1‎ M ‎4.0‎ B ‎23.6‎ M ‎3.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,379 6 1,085 8
حجم معاملات ‎31.7‎ M ‎27.6‎ M ‎34.1‎ M ‎25.1‎ M
ارزش معاملات ‎316.2‎ B ‎275.8‎ B ‎341.0‎ B ‎251.0‎ B
قدرت ‎22.9‎ M ‎4.6‎ B ‎31.4‎ M ‎3.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-24.8‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,998 8 2,086 16
حجم معاملات ‎59.2‎ M ‎43.0‎ M ‎67.8‎ M ‎34.4‎ M
ارزش معاملات ‎586.8‎ B ‎426.7‎ B ‎672.3‎ B ‎341.3‎ B
قدرت ‎29.4‎ M ‎5.3‎ B ‎32.2‎ M ‎2.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-85.5‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,398 16 2,540 21
حجم معاملات ‎75.3‎ M ‎72.5‎ M ‎79.7‎ M ‎68.1‎ M
ارزش معاملات ‎757.2‎ B ‎729.6‎ B ‎802.0‎ B ‎684.8‎ B
قدرت ‎31.6‎ M ‎4.6‎ B ‎31.6‎ M ‎3.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-44.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,224 20 2,227 21
حجم معاملات ‎103.8‎ M ‎78.4‎ M ‎141.1‎ M ‎41.0‎ M
ارزش معاملات ‎994.4‎ B ‎750.9‎ B ‎1,352.0‎ B ‎393.2‎ B
قدرت ‎44.7‎ M ‎3.8‎ B ‎60.7‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-357.6‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 653 5 778 9
حجم معاملات ‎20.1‎ M ‎3.9‎ M ‎19.4‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎182.4‎ B ‎35.1‎ B ‎175.9‎ B ‎41.6‎ B
قدرت ‎27.9‎ M ‎702.5‎ M ‎22.6‎ M ‎462.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎6.5‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 994 11 1,189 7
حجم معاملات ‎24.9‎ M ‎9.6‎ M ‎33.2‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎220.7‎ B ‎84.7‎ B ‎294.3‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎770.4‎ M ‎24.8‎ M ‎159.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-73.6‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,307 4 1,470 13
حجم معاملات ‎50.7‎ M ‎4.5‎ M ‎42.3‎ M ‎12.8‎ M
ارزش معاملات ‎456.3‎ B ‎40.1‎ B ‎380.9‎ B ‎115.5‎ B
قدرت ‎34.9‎ M ‎1.0‎ B ‎25.9‎ M ‎888.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎75.4‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 710 6 826 6
حجم معاملات ‎18.9‎ M ‎2.9‎ M ‎14.9‎ M ‎6.9‎ M
ارزش معاملات ‎162.4‎ B ‎24.9‎ B ‎128.1‎ B ‎59.2‎ B
قدرت ‎22.9‎ M ‎415.6‎ M ‎15.5‎ M ‎987.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎34.3‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 868 13 786 5
حجم معاملات ‎15.0‎ M ‎7.5‎ M ‎15.8‎ M ‎6.6‎ M
ارزش معاملات ‎128.3‎ B ‎63.7‎ B ‎135.4‎ B ‎56.5‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎490.2‎ M ‎17.2‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 743 6 673 5
حجم معاملات ‎11.2‎ M ‎3.8‎ M ‎14.3‎ M 709,061
ارزش معاملات ‎93.1‎ B ‎31.6‎ B ‎118.8‎ B ‎5.9‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎527.0‎ M ‎17.6‎ M ‎117.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-25.7‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 907 5 811 4
حجم معاملات ‎14.5‎ M ‎3.3‎ M ‎16.1‎ M ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎121.9‎ B ‎27.8‎ B ‎135.1‎ B ‎14.6‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎555.6‎ M ‎16.7‎ M ‎364.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-13.2‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,801 19 1,594 6
حجم معاملات ‎30.6‎ M ‎25.2‎ M ‎53.4‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎261.3‎ B ‎214.9‎ B ‎455.6‎ B ‎20.6‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎1.1‎ B ‎28.6‎ M ‎344.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-194.3‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,993 20 1,879 19
حجم معاملات ‎76.1‎ M ‎16.2‎ M ‎72.9‎ M ‎19.4‎ M
ارزش معاملات ‎642.7‎ B ‎137.2‎ B ‎615.7‎ B ‎164.2‎ B
قدرت ‎32.2‎ M ‎685.9‎ M ‎32.8‎ M ‎864.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎27.0‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 205 0 508 10
حجم معاملات ‎21.2‎ M 0 ‎6.6‎ M ‎14.6‎ M
ارزش معاملات ‎171.1‎ B 0 ‎53.0‎ B ‎118.1‎ B
قدرت ‎83.5‎ M - ‎10.4‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.00
جریان پول حقیقی ‎118.1‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 570 7 440 2
حجم معاملات ‎6.8‎ M ‎1.2‎ M ‎6.7‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎52.3‎ B ‎9.3‎ B ‎51.4‎ B ‎10.3‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎133.5‎ M ‎11.7‎ M ‎513.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎929.9‎ M
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 998 4 859 0
حجم معاملات ‎21.5‎ M ‎5.0‎ M ‎26.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎163.3‎ B ‎38.1‎ B ‎201.4‎ B 0
قدرت ‎16.4‎ M ‎953.5‎ M ‎23.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-38.1‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 856 6 732 0
حجم معاملات ‎14.4‎ M ‎1.1‎ M ‎15.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎114.2‎ B ‎8.4‎ B ‎122.6‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M ‎140.1‎ M ‎16.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,322 4 689 5
حجم معاملات ‎19.0‎ M ‎1.5‎ M ‎15.0‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎151.7‎ B ‎12.3‎ B ‎120.1‎ B ‎43.9‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎307.8‎ M ‎17.4‎ M ‎877.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎31.6‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,734 6 883 8
حجم معاملات ‎28.8‎ M ‎2.5‎ M ‎25.9‎ M ‎5.4‎ M
ارزش معاملات ‎228.4‎ B ‎19.8‎ B ‎205.3‎ B ‎42.8‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎330.1‎ M ‎23.3‎ M ‎535.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎23.0‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,394 4 787 6
حجم معاملات ‎25.1‎ M ‎2.7‎ M ‎24.8‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎196.1‎ B ‎21.0‎ B ‎193.4‎ B ‎23.6‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎525.0‎ M ‎24.6‎ M ‎394.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 710 7 886 5
حجم معاملات ‎19.8‎ M ‎5.2‎ M ‎24.1‎ M 886,648
ارزش معاملات ‎153.0‎ B ‎40.4‎ B ‎186.5‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎21.5‎ M ‎576.9‎ M ‎21.0‎ M ‎137.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎-33.5‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,044 7 908 0
حجم معاملات ‎20.7‎ M ‎5.8‎ M ‎26.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎154.7‎ B ‎43.2‎ B ‎198.0‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M ‎617.7‎ M ‎21.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-43.2‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,024 4 993 6
حجم معاملات ‎38.4‎ M ‎4.1‎ M ‎41.5‎ M 961,066
ارزش معاملات ‎290.4‎ B ‎30.9‎ B ‎314.1‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎28.4‎ M ‎772.9‎ M ‎31.6‎ M ‎121.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-23.6‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 816 8 642 1
حجم معاملات ‎12.2‎ M ‎3.9‎ M ‎15.9‎ M 250,000
ارزش معاملات ‎89.0‎ B ‎28.7‎ B ‎115.8‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎358.3‎ M ‎18.0‎ M ‎181.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-26.8‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,064 4 876 5
حجم معاملات ‎28.1‎ M ‎5.0‎ M ‎31.5‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎204.3‎ B ‎36.1‎ B ‎229.4‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎19.2‎ M ‎901.4‎ M ‎26.2‎ M ‎219.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-25.1‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 468 2 608 2
حجم معاملات ‎12.0‎ M ‎2.0‎ M ‎14.0‎ M 10,600
ارزش معاملات ‎83.8‎ B ‎14.1‎ B ‎97.9‎ B ‎74.3‎ M
قدرت ‎17.9‎ M ‎704.1‎ M ‎16.1‎ M ‎3.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-14.0‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 587 3 452 3
حجم معاملات ‎9.6‎ M 750,000 ‎10.1‎ M 215,573
ارزش معاملات ‎65.7‎ B ‎5.1‎ B ‎69.4‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎171.3‎ M ‎15.3‎ M ‎49.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-3.7‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 625 4 412 2
حجم معاملات ‎14.4‎ M ‎1.5‎ M ‎14.6‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎97.6‎ B ‎10.5‎ B ‎99.3‎ B ‎8.8‎ B
قدرت ‎15.6‎ M ‎262.1‎ M ‎24.1‎ M ‎439.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 525 3 387 2
حجم معاملات ‎13.8‎ M 583,269 ‎14.1‎ M 318,865
ارزش معاملات ‎92.4‎ B ‎3.9‎ B ‎94.1‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎17.6‎ M ‎130.3‎ M ‎24.3‎ M ‎106.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 348 4 339 2
حجم معاملات ‎7.4‎ M 511,000 ‎7.7‎ M 205,688
ارزش معاملات ‎48.4‎ B ‎3.3‎ B ‎50.4‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎83.7‎ M ‎14.9‎ M ‎67.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 4 259 2
حجم معاملات ‎4.7‎ M ‎1.3‎ M ‎5.8‎ M 180,000
ارزش معاملات ‎29.7‎ B ‎8.3‎ B ‎36.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎9.1‎ M ‎208.6‎ M ‎14.3‎ M ‎57.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 339 1 346 2
حجم معاملات ‎7.6‎ M 250,000 ‎7.8‎ M 100,521
ارزش معاملات ‎48.6‎ B ‎1.6‎ B ‎49.6‎ B ‎641.3‎ M
قدرت ‎14.3‎ M ‎159.5‎ M ‎14.3‎ M ‎32.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-953.7‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 549 6 341 3
حجم معاملات ‎10.0‎ M ‎1.3‎ M ‎10.1‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎62.7‎ B ‎8.3‎ B ‎63.5‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎139.0‎ M ‎18.6‎ M ‎252.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-772.3‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 556 8 389 0
حجم معاملات ‎9.8‎ M ‎2.6‎ M ‎12.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎62.2‎ B ‎16.2‎ B ‎78.4‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M ‎202.0‎ M ‎20.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-16.2‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 527 5 410 2
حجم معاملات ‎15.1‎ M ‎1.6‎ M ‎14.7‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎97.8‎ B ‎10.2‎ B ‎95.1‎ B ‎12.9‎ B
قدرت ‎18.6‎ M ‎204.6‎ M ‎23.2‎ M ‎646.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎2.7‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 560 11 342 2
حجم معاملات ‎11.0‎ M ‎3.2‎ M ‎10.4‎ M ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎71.0‎ B ‎20.9‎ B ‎67.2‎ B ‎24.8‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎190.4‎ M ‎19.6‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 708 12 450 1
حجم معاملات ‎13.1‎ M ‎6.2‎ M ‎13.9‎ M ‎5.4‎ M
ارزش معاملات ‎86.3‎ B ‎41.2‎ B ‎91.8‎ B ‎35.6‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎343.1‎ M ‎20.4‎ M ‎3.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 686 10 627 1
حجم معاملات ‎17.4‎ M ‎2.3‎ M ‎19.5‎ M 195,559
ارزش معاملات ‎114.1‎ B ‎15.0‎ B ‎127.8‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎16.6‎ M ‎150.1‎ M ‎20.4‎ M ‎128.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-13.7‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 447 9 453 0
حجم معاملات ‎10.3‎ M ‎4.3‎ M ‎14.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎67.4‎ B ‎28.0‎ B ‎95.4‎ B 0
قدرت ‎15.1‎ M ‎311.5‎ M ‎21.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-28.0‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 484 6 396 1
حجم معاملات ‎7.5‎ M ‎1.1‎ M ‎8.1‎ M 519,530
ارزش معاملات ‎49.0‎ B ‎7.4‎ B ‎52.9‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎122.8‎ M ‎13.4‎ M ‎340.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 629 6 712 6
حجم معاملات ‎26.1‎ M ‎1.4‎ M ‎23.3‎ M ‎4.3‎ M
ارزش معاملات ‎174.1‎ B ‎9.4‎ B ‎154.9‎ B ‎28.6‎ B
قدرت ‎27.7‎ M ‎156.8‎ M ‎21.8‎ M ‎476.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎19.2‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 440 7 308 4
حجم معاملات ‎10.5‎ M 915,870 ‎8.5‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎67.3‎ B ‎5.9‎ B ‎54.6‎ B ‎18.5‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎83.9‎ M ‎17.7‎ M ‎463.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎12.7‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 4 389 5
حجم معاملات ‎11.8‎ M 794,978 ‎11.3‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎75.5‎ B ‎5.1‎ B ‎72.6‎ B ‎8.0‎ B
قدرت ‎16.3‎ M ‎127.4‎ M ‎18.7‎ M ‎160.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 519 9 422 2
حجم معاملات ‎8.9‎ M ‎3.6‎ M ‎11.6‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎58.0‎ B ‎23.6‎ B ‎75.1‎ B ‎6.6‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎262.8‎ M ‎17.8‎ M ‎329.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-17.1‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 590 6 461 2
حجم معاملات ‎10.0‎ M ‎2.2‎ M ‎10.2‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎64.9‎ B ‎14.3‎ B ‎66.1‎ B ‎13.1‎ B
قدرت ‎11.0‎ M ‎239.0‎ M ‎14.3‎ M ‎657.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 800 4 662 3
حجم معاملات ‎16.0‎ M ‎1.9‎ M ‎15.5‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎105.9‎ B ‎12.5‎ B ‎102.9‎ B ‎15.5‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎312.6‎ M ‎15.5‎ M ‎517.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 926 5 843 8
حجم معاملات ‎32.4‎ M ‎3.0‎ M ‎27.3‎ M ‎8.0‎ M
ارزش معاملات ‎208.7‎ B ‎19.1‎ B ‎176.0‎ B ‎51.8‎ B
قدرت ‎22.5‎ M ‎381.6‎ M ‎20.9‎ M ‎646.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎32.7‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 543 6 358 2
حجم معاملات ‎10.7‎ M ‎1.4‎ M ‎8.8‎ M ‎3.3‎ M
ارزش معاملات ‎66.9‎ B ‎8.5‎ B ‎55.0‎ B ‎20.5‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎142.0‎ M ‎15.4‎ M ‎1.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎11.9‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 595 3 358 2
حجم معاملات ‎8.8‎ M 860,000 ‎8.9‎ M 725,000
ارزش معاملات ‎55.1‎ B ‎5.4‎ B ‎56.0‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎180.3‎ M ‎15.6‎ M ‎228.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-849.2‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 484 2 322 2
حجم معاملات ‎7.1‎ M 211,000 ‎7.0‎ M 322,341
ارزش معاملات ‎44.9‎ B ‎1.3‎ B ‎44.2‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎66.7‎ M ‎13.7‎ M ‎101.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎703.7‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 543 5 349 4
حجم معاملات ‎8.7‎ M 814,566 ‎7.7‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎54.4‎ B ‎5.1‎ B ‎48.0‎ B ‎11.5‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎101.8‎ M ‎13.8‎ M ‎286.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎6.4‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 670 4 347 3
حجم معاملات ‎9.7‎ M ‎1.4‎ M ‎7.5‎ M ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎62.3‎ B ‎9.1‎ B ‎47.9‎ B ‎23.5‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎228.0‎ M ‎13.8‎ M ‎783.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎14.4‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 404 4 337 2
حجم معاملات ‎7.7‎ M ‎1.2‎ M ‎8.7‎ M 304,170
ارزش معاملات ‎49.1‎ B ‎7.8‎ B ‎55.0‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎195.5‎ M ‎16.3‎ M ‎96.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 651 13 527 2
حجم معاملات ‎14.3‎ M ‎7.4‎ M ‎18.7‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎91.4‎ B ‎47.3‎ B ‎119.7‎ B ‎19.0‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎363.8‎ M ‎22.7‎ M ‎947.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-28.3‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 6 402 3
حجم معاملات ‎8.9‎ M ‎1.6‎ M ‎10.0‎ M 440,713
ارزش معاملات ‎59.6‎ B ‎10.5‎ B ‎67.1‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎174.9‎ M ‎16.7‎ M ‎98.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-7.5‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 532 7 369 2
حجم معاملات ‎8.2‎ M ‎1.2‎ M ‎7.3‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎55.6‎ B ‎8.0‎ B ‎49.5‎ B ‎14.0‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎113.8‎ M ‎13.4‎ M ‎700.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎6.0‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 610 3 394 1
حجم معاملات ‎9.5‎ M 153,073 ‎9.6‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎65.9‎ B ‎1.1‎ B ‎66.6‎ B ‎346.5‎ M
قدرت ‎10.8‎ M ‎35.4‎ M ‎16.9‎ M ‎34.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-714.3‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 784 3 603 3
حجم معاملات ‎19.2‎ M ‎1.0‎ M ‎18.0‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎131.6‎ B ‎7.0‎ B ‎123.5‎ B ‎15.1‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎232.8‎ M ‎20.5‎ M ‎504.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎8.1‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 712 4 462 1
حجم معاملات ‎10.6‎ M ‎2.0‎ M ‎12.3‎ M 230,001
ارزش معاملات ‎71.5‎ B ‎13.5‎ B ‎83.5‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎337.7‎ M ‎18.1‎ M ‎155.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-12.0‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 3 319 1
حجم معاملات ‎6.1‎ M ‎1.4‎ M ‎7.2‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎40.7‎ B ‎9.6‎ B ‎48.3‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎321.6‎ M ‎15.1‎ M ‎201.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎-7.6‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 676 7 478 2
حجم معاملات ‎16.8‎ M ‎1.6‎ M ‎15.3‎ M ‎3.1‎ M
ارزش معاملات ‎108.3‎ B ‎10.0‎ B ‎98.5‎ B ‎19.8‎ B
قدرت ‎16.0‎ M ‎142.8‎ M ‎20.6‎ M ‎987.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎9.8‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 749 6 399 5
حجم معاملات ‎22.2‎ M ‎4.4‎ M ‎22.5‎ M ‎4.1‎ M
ارزش معاملات ‎140.4‎ B ‎27.8‎ B ‎142.5‎ B ‎25.7‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎463.5‎ M ‎35.7‎ M ‎514.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 711 6 472 4
حجم معاملات ‎14.0‎ M ‎1.6‎ M ‎11.6‎ M ‎4.1‎ M
ارزش معاملات ‎93.0‎ B ‎10.7‎ B ‎76.7‎ B ‎27.0‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎178.6‎ M ‎16.2‎ M ‎675.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎16.3‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 998 12 636 5
حجم معاملات ‎20.4‎ M ‎12.2‎ M ‎31.3‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎135.8‎ B ‎81.0‎ B ‎207.9‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎675.3‎ M ‎32.7‎ M ‎178.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-72.1‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 831 4 299 1
حجم معاملات ‎18.6‎ M ‎1.4‎ M ‎19.4‎ M 561,008
ارزش معاملات ‎129.7‎ B ‎9.6‎ B ‎135.3‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎15.6‎ M ‎239.1‎ M ‎45.3‎ M ‎391.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 486 4 479 4
حجم معاملات ‎14.3‎ M ‎2.1‎ M ‎11.7‎ M ‎4.7‎ M
ارزش معاملات ‎104.6‎ B ‎15.2‎ B ‎85.6‎ B ‎34.3‎ B
قدرت ‎21.5‎ M ‎380.4‎ M ‎17.9‎ M ‎856.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎19.0‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 699 5 254 4
حجم معاملات ‎12.8‎ M ‎8.9‎ M ‎19.7‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎93.6‎ B ‎64.9‎ B ‎144.0‎ B ‎14.5‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎1.3‎ B ‎56.7‎ M ‎361.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-50.4‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 294 2 361 1
حجم معاملات ‎7.8‎ M ‎1.0‎ M ‎8.3‎ M 450,000
ارزش معاملات ‎59.6‎ B ‎7.7‎ B ‎63.8‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎20.3‎ M ‎383.5‎ M ‎17.7‎ M ‎345.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 420 4 347 2
حجم معاملات ‎7.7‎ M ‎1.1‎ M ‎7.2‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎58.7‎ B ‎8.7‎ B ‎55.5‎ B ‎12.0‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎218.6‎ M ‎16.0‎ M ‎600.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 423 3 374 1
حجم معاملات ‎7.3‎ M 160,650 ‎7.4‎ M 1,459
ارزش معاملات ‎56.1‎ B ‎1.2‎ B ‎57.4‎ B ‎11.3‎ M
قدرت ‎13.3‎ M ‎41.3‎ M ‎15.3‎ M ‎1.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 6 307 2
حجم معاملات ‎7.0‎ M ‎1.3‎ M ‎8.3‎ M 5,693
ارزش معاملات ‎55.1‎ B ‎10.3‎ B ‎65.3‎ B ‎44.7‎ M
قدرت ‎11.7‎ M ‎171.8‎ M ‎21.3‎ M ‎2.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 2 354 3
حجم معاملات ‎5.5‎ M 400,000 ‎5.6‎ M 309,279
ارزش معاملات ‎43.2‎ B ‎3.2‎ B ‎43.9‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎158.2‎ M ‎12.4‎ M ‎81.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-717.6‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 546 2 392 5
حجم معاملات ‎9.5‎ M 200,000 ‎7.5‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎73.9‎ B ‎1.6‎ B ‎58.4‎ B ‎17.0‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎78.1‎ M ‎14.9‎ M ‎339.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎15.4‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 754 5 531 0
حجم معاملات ‎13.1‎ M 677,486 ‎13.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎102.2‎ B ‎5.3‎ B ‎107.5‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎105.4‎ M ‎20.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 65 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 3,900
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎11.3‎ B ‎31.5‎ M
قدرت ‎12.3‎ M - ‎17.3‎ M ‎3.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎31.5‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 360 4 319 2
حجم معاملات ‎5.1‎ M 659,171 ‎5.4‎ M 312,536
ارزش معاملات ‎41.3‎ B ‎5.4‎ B ‎44.1‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎133.8‎ M ‎13.8‎ M ‎126.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 305 3 363 1
حجم معاملات ‎5.7‎ M 512,775 ‎6.2‎ M 1,000
ارزش معاملات ‎46.5‎ B ‎4.2‎ B ‎50.7‎ B ‎8.2‎ M
قدرت ‎15.2‎ M ‎140.3‎ M ‎14.0‎ M 821,000
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 374 7 392 0
حجم معاملات ‎7.5‎ M ‎1.5‎ M ‎9.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎61.1‎ B ‎12.2‎ B ‎73.3‎ B 0
قدرت ‎16.3‎ M ‎173.9‎ M ‎18.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-12.2‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 460 6 485 2
حجم معاملات ‎7.3‎ M ‎1.6‎ M ‎8.5‎ M 366,588
ارزش معاملات ‎61.2‎ B ‎13.6‎ B ‎71.7‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎226.9‎ M ‎14.8‎ M ‎154.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 567 4 820 7
حجم معاملات ‎13.9‎ M ‎12.0‎ M ‎21.1‎ M ‎4.9‎ M
ارزش معاملات ‎118.9‎ B ‎103.0‎ B ‎180.3‎ B ‎41.6‎ B
قدرت ‎21.0‎ M ‎2.6‎ B ‎22.0‎ M ‎594.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-61.4‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 588 7 450 7
حجم معاملات ‎13.8‎ M ‎2.5‎ M ‎10.3‎ M ‎5.9‎ M
ارزش معاملات ‎114.9‎ B ‎20.6‎ B ‎86.2‎ B ‎49.3‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎293.9‎ M ‎19.2‎ M ‎704.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎28.7‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 577 9 569 2
حجم معاملات ‎11.8‎ M ‎1.8‎ M ‎13.4‎ M 175,010
ارزش معاملات ‎96.7‎ B ‎14.7‎ B ‎110.0‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎163.7‎ M ‎19.3‎ M ‎71.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-13.3‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,106 7 762 5
حجم معاملات ‎19.1‎ M ‎1.0‎ M ‎19.7‎ M 409,957
ارزش معاملات ‎159.1‎ B ‎8.6‎ B ‎164.3‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎123.5‎ M ‎21.6‎ M ‎68.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 853 5 537 4
حجم معاملات ‎16.5‎ M ‎2.4‎ M ‎16.7‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎140.0‎ B ‎20.7‎ B ‎141.6‎ B ‎19.1‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎413.2‎ M ‎26.4‎ M ‎477.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 797 10 523 3
حجم معاملات ‎10.5‎ M ‎4.9‎ M ‎13.9‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎86.3‎ B ‎40.6‎ B ‎113.9‎ B ‎13.1‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎406.1‎ M ‎21.8‎ M ‎435.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-27.5‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 914 9 902 10
حجم معاملات ‎41.7‎ M ‎1.8‎ M ‎31.6‎ M ‎12.0‎ M
ارزش معاملات ‎334.2‎ B ‎14.7‎ B ‎252.7‎ B ‎96.3‎ B
قدرت ‎36.6‎ M ‎163.7‎ M ‎28.0‎ M ‎962.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎81.5‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 359 1 390 1
حجم معاملات ‎6.0‎ M 180,000 ‎5.8‎ M 357,680
ارزش معاملات ‎46.2‎ B ‎1.4‎ B ‎44.8‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎139.0‎ M ‎11.5‎ M ‎276.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 511 2 501 2
حجم معاملات ‎8.4‎ M 420,000 ‎5.8‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎66.2‎ B ‎3.3‎ B ‎45.8‎ B ‎23.7‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎165.5‎ M ‎9.1‎ M ‎1.2‎ B