1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-1.8% ‎2.3% ‎53.0% ‎53.0%

تجلی

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: 1.12% 1,533
قیمت پایانی: 1,532
حجم معاملات: ‎4.8‎ M
ارزش معاملات: ‎7.4‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 259
کمترین قیمت: 1,511
بیشترین قیمت: 1,544
‎9 :EPS
‎170 :P/E
1,516 1,607
1,425

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد تجلی


114 5,002,538 (103.95%)
حقیقی
102 5,122,538 (106.44%)
1 120,000 (2.49%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی7 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
19 میلیون تومان 18 میلیون تومان 16 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی8 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
17 میلیون تومان 16 میلیون تومان 15 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.17 1.12 1.11
خروج پول حقیقی : 18 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-32 میلیارد تومان ‎-38 میلیارد تومان ‎-59 میلیارد تومان

توضیحات نماد تجلی

هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم تجلی در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 1,515
(‎0.33)
1,516
(‎0.40)
‎58.7‎ M ‎89.0‎ B 0.70 ‎‎-9.2‎ B
1401/03/02 1,521
(‎-3.49)
1,510
(‎-4.19)
‎148.2‎ M ‎223.8‎ B 0.51 ‎‎-52.1‎ B
1401/03/01 1,556
(‎0.06)
1,576
(‎1.35)
‎57.0‎ M ‎89.8‎ B 0.93 ‎‎1.0‎ B
1401/02/31 1,551
(‎-2.39)
1,555
(‎-2.14)
‎76.8‎ M ‎119.4‎ B 1.09 ‎‎-9.1‎ B
1401/02/28 1,600
(‎-3.32)
1,589
(‎-3.99)
‎212.3‎ M ‎337.4‎ B 0.90 ‎‎-99.3‎ B
1401/02/27 1,613
(‎-3.24)
1,655
(‎-0.72)
‎275.3‎ M ‎455.6‎ B 0.90 ‎‎-48.5‎ B
1401/02/26 1,668
(‎4.97)
1,667
(‎4.91)
‎427.2‎ M ‎712.1‎ B 2.03 ‎‎175.0‎ B
1401/02/25 1,618
(‎5.00)
1,589
(‎3.11)
‎235.1‎ M ‎373.6‎ B 2.67 ‎‎-32.5‎ B
1401/02/24 1,570
(‎1.55)
1,541
(‎-0.32)
‎202.1‎ M ‎311.5‎ B 0.76 ‎‎-172.2‎ B
1401/02/21 1,552
(‎2.44)
1,546
(‎2.05)
‎238.9‎ M ‎369.4‎ B 1.27 ‎‎-77.2‎ B

گروه: استخراج کانه های فلزی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ومعادن 12,620 12,620 ‎65.6‎ میلیون ‎828.3‎ میلیارد -
کاما 6,420 6,310 ‎1.5‎ میلیون ‎9.7‎ میلیارد -
کچاد 16,520 16,440 489,680 ‎8.1‎ میلیارد -
کدما 92,990 91,310 429,236 ‎39.2‎ میلیارد -
کگل 13,610 13,610 411,641 ‎5.6‎ میلیارد -
تاصیکو 10,790 10,770 260,335 ‎2.8‎ میلیارد -
اپال 20,670 20,570 84,537 ‎1.7‎ میلیارد -
کبافق 37,460 36,530 81,295 ‎3.0‎ میلیارد -
کروی 26,620 25,870 58,416 ‎1.5‎ میلیارد -
تکنار 58,600 59,550 56,652 ‎3.4‎ میلیارد -
کنور 19,850 19,830 39,403 ‎776.9‎ میلیون -
کگهر 49,900 49,900 22,918 ‎1.1‎ میلیارد -
کمنگنز 16,410 16,540 10,529 ‎173.4‎ میلیون -
وامیر 373,350 382,500 123 ‎45.9‎ میلیون -
عسناسنگ 6,860,520 6,860,520 2 ‎13.7‎ میلیون -
عسیرجان 1,295,560 1,295,560 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام ‎34 B 55.31% 11 M
شركت معدني وصنعتي چادرملو-سهامي عام- ‎11 B 17.26% 0
شركت معدني وصنعتي گل گهر-سهامي عام- ‎11 B 17.00% 0
شركت سرمايه گذاري پرتوتابان معادن وفلزات-س.خ- ‎670 M 1.08% 5 M
جمع کل سهامداران درصدی 90.65%
تعداد کل سهام شرکت ‎62.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎1.7‎ B
میانگین قیمت معامله شده 1,578 ریال
موضوع فعالیت
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
جزئیات فعالیت
هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
مدیر عامل
مرتضي علي اکبري
مدیر مالی
کاظم افشاری اصل
نشانی
تلفن
02143971220-23
فکس
02186044871 - 02186122798
پست الکترونیک
info@tajalimmd.ir
سال مالی
12/29
سرمایه
62,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 794 3 622 2
حجم معاملات ‎51.6‎ M ‎7.1‎ M ‎57.7‎ M 980,000
ارزش معاملات ‎78.3‎ B ‎10.7‎ B ‎87.5‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎9.9‎ M ‎356.7‎ M ‎14.1‎ M ‎74.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-9.2‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,450 7 965 2
حجم معاملات ‎112.5‎ M ‎35.7‎ M ‎147.0‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎169.9‎ B ‎53.9‎ B ‎221.9‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎769.9‎ M ‎23.0‎ M ‎92.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-52.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 759 0 695 3
حجم معاملات ‎57.0‎ M 0 ‎56.4‎ M 642,405
ارزش معاملات ‎89.8‎ B 0 ‎88.8‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎11.8‎ M - ‎12.8‎ M ‎33.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 753 3 887 1
حجم معاملات ‎70.6‎ M ‎6.1‎ M ‎76.5‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎109.8‎ B ‎9.5‎ B ‎118.9‎ B ‎466.5‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎317.3‎ M ‎13.4‎ M ‎46.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎-9.1‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,479 7 1,895 4
حجم معاملات ‎145.9‎ M ‎66.4‎ M ‎208.5‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎231.9‎ B ‎105.5‎ B ‎331.2‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎1.5‎ B ‎17.5‎ M ‎153.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-99.3‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,016 11 2,053 14
حجم معاملات ‎224.8‎ M ‎50.5‎ M ‎254.1‎ M ‎21.2‎ M
ارزش معاملات ‎372.0‎ B ‎83.6‎ B ‎420.5‎ B ‎35.1‎ B
قدرت ‎18.5‎ M ‎760.1‎ M ‎20.5‎ M ‎250.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-48.5‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,831 11 2,740 11
حجم معاملات ‎401.8‎ M ‎25.4‎ M ‎296.8‎ M ‎130.4‎ M
ارزش معاملات ‎669.8‎ B ‎42.3‎ B ‎494.8‎ B ‎217.3‎ B
قدرت ‎36.6‎ M ‎384.5‎ M ‎18.1‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎175.0‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 815 4 2,397 7
حجم معاملات ‎203.1‎ M ‎32.0‎ M ‎223.5‎ M ‎11.6‎ M
ارزش معاملات ‎322.7‎ B ‎50.9‎ B ‎355.1‎ B ‎18.4‎ B
قدرت ‎39.6‎ M ‎1.3‎ B ‎14.8‎ M ‎263.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.67
جریان پول حقیقی ‎-32.5‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,049 5 1,771 0
حجم معاملات ‎90.4‎ M ‎111.7‎ M ‎202.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎139.3‎ B ‎172.2‎ B ‎311.5‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M ‎3.4‎ B ‎17.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-172.2‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,220 4 2,007 11
حجم معاملات ‎170.2‎ M ‎68.8‎ M ‎220.1‎ M ‎18.8‎ M
ارزش معاملات ‎263.1‎ B ‎106.3‎ B ‎340.3‎ B ‎29.1‎ B
قدرت ‎21.6‎ M ‎2.7‎ B ‎17.0‎ M ‎264.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎-77.2‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 940 3 943 5
حجم معاملات ‎80.3‎ M ‎24.6‎ M ‎77.1‎ M ‎27.9‎ M
ارزش معاملات ‎121.7‎ B ‎37.3‎ B ‎116.8‎ B ‎42.2‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎1.2‎ B ‎12.4‎ M ‎843.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,208 7 1,430 7
حجم معاملات ‎119.2‎ M ‎40.6‎ M ‎152.3‎ M ‎7.5‎ M
ارزش معاملات ‎179.1‎ B ‎61.0‎ B ‎228.9‎ B ‎11.3‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎872.1‎ M ‎16.0‎ M ‎161.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-49.8‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,075 3 1,172 3
حجم معاملات ‎96.7‎ M ‎7.3‎ M ‎102.6‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎144.9‎ B ‎10.9‎ B ‎153.7‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎362.5‎ M ‎13.1‎ M ‎69.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,133 1 1,142 1
حجم معاملات ‎121.3‎ M 400,000 ‎116.7‎ M ‎5.0‎ M
ارزش معاملات ‎183.0‎ B ‎603.6‎ M ‎176.1‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎60.4‎ M ‎15.4‎ M ‎754.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 917 2 920 2
حجم معاملات ‎72.5‎ M ‎13.9‎ M ‎76.4‎ M ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎109.3‎ B ‎21.0‎ B ‎115.1‎ B ‎15.1‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎1.0‎ B ‎12.5‎ M ‎754.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,541 6 1,195 5
حجم معاملات ‎135.0‎ M ‎38.0‎ M ‎165.9‎ M ‎7.0‎ M
ارزش معاملات ‎203.5‎ B ‎57.2‎ B ‎250.0‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎953.2‎ M ‎20.9‎ M ‎212.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-46.6‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 953 3 1,040 3
حجم معاملات ‎92.0‎ M ‎16.6‎ M ‎105.2‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎140.7‎ B ‎25.4‎ B ‎160.8‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎846.6‎ M ‎15.5‎ M ‎177.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-20.1‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,146 9 2,938 4
حجم معاملات ‎89.7‎ M ‎42.0‎ M ‎130.9‎ M 779,607
ارزش معاملات ‎136.9‎ B ‎64.2‎ B ‎199.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎713.0‎ M ‎6.8‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی ‎-63.0‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 923 2 1,449 1
حجم معاملات ‎87.1‎ M ‎6.2‎ M ‎92.5‎ M 826,305
ارزش معاملات ‎134.6‎ B ‎9.6‎ B ‎142.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎14.6‎ M ‎479.0‎ M ‎9.9‎ M ‎127.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎-8.3‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,310 3 1,357 0
حجم معاملات ‎97.8‎ M ‎47.9‎ M ‎145.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎150.2‎ B ‎73.6‎ B ‎223.8‎ B 0
قدرت ‎11.5‎ M ‎2.5‎ B ‎16.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-73.6‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,341 6 1,839 5
حجم معاملات ‎186.6‎ M ‎6.4‎ M ‎181.3‎ M ‎11.6‎ M
ارزش معاملات ‎289.3‎ B ‎9.9‎ B ‎281.2‎ B ‎18.0‎ B
قدرت ‎21.6‎ M ‎165.4‎ M ‎15.3‎ M ‎360.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎8.1‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,813 5 1,150 2
حجم معاملات ‎148.1‎ M ‎14.7‎ M ‎159.7‎ M ‎3.1‎ M
ارزش معاملات ‎221.2‎ B ‎21.9‎ B ‎238.4‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎437.8‎ M ‎20.7‎ M ‎231.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-17.3‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,281 5 1,068 0
حجم معاملات ‎101.1‎ M ‎4.8‎ M ‎105.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎154.1‎ B ‎7.3‎ B ‎161.4‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M ‎145.5‎ M ‎15.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,287 1 1,086 3
حجم معاملات ‎120.5‎ M ‎1.0‎ M ‎108.9‎ M ‎12.6‎ M
ارزش معاملات ‎186.2‎ B ‎1.5‎ B ‎168.3‎ B ‎19.5‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎154.5‎ M ‎15.5‎ M ‎649.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎17.9‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,384 6 1,415 6
حجم معاملات ‎108.3‎ M ‎57.0‎ M ‎145.1‎ M ‎20.2‎ M
ارزش معاملات ‎167.1‎ B ‎87.9‎ B ‎223.8‎ B ‎31.1‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎1.5‎ B ‎15.8‎ M ‎518.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-56.8‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 846 2 1,140 3
حجم معاملات ‎75.2‎ M ‎36.7‎ M ‎109.8‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎118.0‎ B ‎57.6‎ B ‎172.2‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎2.9‎ B ‎15.1‎ M ‎110.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-54.3‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 964 2 788 1
حجم معاملات ‎77.4‎ M 150,000 ‎76.5‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎121.0‎ B ‎234.6‎ M ‎119.6‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎12.5‎ M ‎11.7‎ M ‎15.2‎ M ‎156.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,286 7 1,256 9
حجم معاملات ‎208.7‎ M ‎458.2‎ M ‎628.0‎ M ‎38.9‎ M
ارزش معاملات ‎323.7‎ B ‎710.6‎ B ‎974.0‎ B ‎60.4‎ B
قدرت ‎14.2‎ M ‎10.2‎ B ‎77.5‎ M ‎670.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.18
جریان پول حقیقی ‎-650.3‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,269 9 1,224 1
حجم معاملات ‎107.6‎ M ‎30.5‎ M ‎138.1‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎175.5‎ B ‎49.7‎ B ‎225.2‎ B ‎16.3‎ M
قدرت ‎13.8‎ M ‎551.8‎ M ‎18.4‎ M ‎1.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-49.6‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 915 5 944 7
حجم معاملات ‎89.3‎ M ‎16.7‎ M ‎99.1‎ M ‎7.0‎ M
ارزش معاملات ‎148.4‎ B ‎27.8‎ B ‎164.6‎ B ‎11.6‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎556.2‎ M ‎17.4‎ M ‎165.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-16.2‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 988 6 1,327 5
حجم معاملات ‎103.6‎ M ‎33.2‎ M ‎130.9‎ M ‎5.9‎ M
ارزش معاملات ‎170.7‎ B ‎54.8‎ B ‎215.7‎ B ‎9.8‎ B
قدرت ‎17.3‎ M ‎913.1‎ M ‎16.3‎ M ‎195.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-45.0‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,526 10 2,279 6
حجم معاملات ‎295.1‎ M ‎19.0‎ M ‎305.0‎ M ‎9.1‎ M
ارزش معاملات ‎490.7‎ B ‎31.6‎ B ‎507.2‎ B ‎15.1‎ B
قدرت ‎32.2‎ M ‎316.0‎ M ‎22.3‎ M ‎252.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎-16.5‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,415 10 1,661 5
حجم معاملات ‎145.7‎ M ‎139.4‎ M ‎260.1‎ M ‎25.0‎ M
ارزش معاملات ‎232.6‎ B ‎222.7‎ B ‎415.4‎ B ‎39.9‎ B
قدرت ‎16.4‎ M ‎2.2‎ B ‎25.0‎ M ‎797.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-182.8‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,676 3 1,444 6
حجم معاملات ‎168.7‎ M ‎3.4‎ M ‎158.0‎ M ‎14.1‎ M
ارزش معاملات ‎272.2‎ B ‎5.5‎ B ‎254.9‎ B ‎22.8‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎182.6‎ M ‎17.7‎ M ‎379.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎17.3‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,421 4 1,527 6
حجم معاملات ‎183.4‎ M ‎18.4‎ M ‎197.2‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎293.7‎ B ‎29.5‎ B ‎315.9‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎20.7‎ M ‎736.9‎ M ‎20.7‎ M ‎122.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-22.1‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 706 5 1,416 4
حجم معاملات ‎115.6‎ M ‎33.0‎ M ‎143.2‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎179.3‎ B ‎51.3‎ B ‎222.1‎ B ‎8.5‎ B
قدرت ‎25.4‎ M ‎1.0‎ B ‎15.7‎ M ‎212.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎-42.8‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,860 6 1,747 3
حجم معاملات ‎168.2‎ M ‎81.1‎ M ‎242.3‎ M ‎7.0‎ M
ارزش معاملات ‎252.3‎ B ‎121.7‎ B ‎363.5‎ B ‎10.5‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎2.0‎ B ‎20.8‎ M ‎350.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-111.2‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,117 5 1,010 4
حجم معاملات ‎92.1‎ M ‎61.1‎ M ‎140.2‎ M ‎12.9‎ M
ارزش معاملات ‎142.3‎ B ‎94.4‎ B ‎216.7‎ B ‎20.0‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎1.9‎ B ‎21.5‎ M ‎500.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-74.4‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,842 6 1,229 4
حجم معاملات ‎179.0‎ M ‎35.5‎ M ‎209.9‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎274.8‎ B ‎54.5‎ B ‎322.2‎ B ‎7.1‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎907.6‎ M ‎26.2‎ M ‎176.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-47.4‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,496 4 1,083 6
حجم معاملات ‎130.8‎ M ‎71.7‎ M ‎186.2‎ M ‎16.3‎ M
ارزش معاملات ‎202.5‎ B ‎110.9‎ B ‎288.2‎ B ‎25.2‎ B
قدرت ‎13.5‎ M ‎2.8‎ B ‎26.6‎ M ‎420.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-85.7‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,840 7 1,628 3
حجم معاملات ‎189.7‎ M ‎36.7‎ M ‎193.8‎ M ‎32.6‎ M
ارزش معاملات ‎293.1‎ B ‎56.6‎ B ‎299.4‎ B ‎50.3‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎809.2‎ M ‎18.4‎ M ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,766 12 1,572 6
حجم معاملات ‎217.2‎ M ‎41.0‎ M ‎171.2‎ M ‎87.0‎ M
ارزش معاملات ‎345.8‎ B ‎65.3‎ B ‎272.6‎ B ‎138.5‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎544.4‎ M ‎17.3‎ M ‎2.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎73.2‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,431 0 1,483 5
حجم معاملات ‎130.9‎ M 0 ‎123.0‎ M ‎8.0‎ M
ارزش معاملات ‎216.1‎ B 0 ‎203.0‎ B ‎13.1‎ B
قدرت ‎15.1‎ M - ‎13.7‎ M ‎262.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎13.1‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,492 6 1,709 8
حجم معاملات ‎153.0‎ M ‎10.9‎ M ‎140.9‎ M ‎23.0‎ M
ارزش معاملات ‎257.2‎ B ‎18.4‎ B ‎236.9‎ B ‎38.7‎ B
قدرت ‎17.2‎ M ‎306.8‎ M ‎13.9‎ M ‎484.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎20.3‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,761 5 2,104 6
حجم معاملات ‎242.7‎ M ‎4.2‎ M ‎237.9‎ M ‎9.0‎ M
ارزش معاملات ‎413.4‎ B ‎7.2‎ B ‎405.2‎ B ‎15.4‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎143.7‎ M ‎19.3‎ M ‎256.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎8.2‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,306 6 2,607 14
حجم معاملات ‎519.1‎ M ‎14.9‎ M ‎380.3‎ M ‎153.6‎ M
ارزش معاملات ‎872.1‎ B ‎25.0‎ B ‎638.9‎ B ‎258.1‎ B
قدرت ‎37.8‎ M ‎416.6‎ M ‎24.5‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎233.1‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 971 4 1,513 8
حجم معاملات ‎425.4‎ M ‎16.7‎ M ‎226.8‎ M ‎215.3‎ M
ارزش معاملات ‎683.1‎ B ‎26.8‎ B ‎364.2‎ B ‎345.8‎ B
قدرت ‎70.4‎ M ‎670.5‎ M ‎24.1‎ M ‎4.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.92
جریان پول حقیقی ‎319.0‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 906 12 4,767 10
حجم معاملات ‎160.5‎ M ‎134.0‎ M ‎278.9‎ M ‎15.5‎ M
ارزش معاملات ‎245.7‎ B ‎205.1‎ B ‎427.0‎ B ‎23.8‎ B
قدرت ‎27.1‎ M ‎1.7‎ B ‎9.0‎ M ‎237.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.03
جریان پول حقیقی ‎-181.3‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,266 5 3,463 5
حجم معاملات ‎119.7‎ M ‎288.2‎ M ‎405.6‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎177.7‎ B ‎427.9‎ B ‎602.3‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎8.6‎ B ‎17.4‎ M ‎66.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-424.6‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,257 5 2,280 5
حجم معاملات ‎99.4‎ M ‎147.1‎ M ‎216.5‎ M ‎30.0‎ M
ارزش معاملات ‎147.8‎ B ‎218.7‎ B ‎321.9‎ B ‎44.6‎ B
قدرت ‎11.8‎ M ‎4.4‎ B ‎14.1‎ M ‎892.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-174.0‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,937 6 2,057 5
حجم معاملات ‎197.7‎ M ‎25.3‎ M ‎214.5‎ M ‎8.5‎ M
ارزش معاملات ‎295.8‎ B ‎37.8‎ B ‎320.9‎ B ‎12.7‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎630.1‎ M ‎15.6‎ M ‎253.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-25.1‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,502 6 2,184 6
حجم معاملات ‎175.2‎ M ‎8.4‎ M ‎174.4‎ M ‎9.2‎ M
ارزش معاملات ‎267.8‎ B ‎12.8‎ B ‎266.6‎ B ‎14.1‎ B
قدرت ‎17.8‎ M ‎214.0‎ M ‎12.2‎ M ‎234.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.46
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,690 4 2,533 6
حجم معاملات ‎157.8‎ M ‎234.8‎ M ‎376.6‎ M ‎16.0‎ M
ارزش معاملات ‎236.4‎ B ‎351.8‎ B ‎564.2‎ B ‎23.9‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎8.8‎ B ‎22.3‎ M ‎398.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-327.8‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,767 7 1,785 4
حجم معاملات ‎174.7‎ M ‎8.1‎ M ‎176.9‎ M ‎5.9‎ M
ارزش معاملات ‎261.6‎ B ‎12.1‎ B ‎264.9‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎173.1‎ M ‎14.8‎ M ‎221.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,170 5 3,618 3
حجم معاملات ‎293.5‎ M ‎91.5‎ M ‎354.1‎ M ‎30.8‎ M
ارزش معاملات ‎433.7‎ B ‎135.2‎ B ‎523.4‎ B ‎45.6‎ B
قدرت ‎20.0‎ M ‎2.7‎ B ‎14.5‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎-89.6‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,752 6 2,730 9
حجم معاملات ‎336.9‎ M ‎3.2‎ M ‎318.2‎ M ‎22.0‎ M
ارزش معاملات ‎502.0‎ B ‎4.8‎ B ‎474.1‎ B ‎32.7‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎80.2‎ M ‎17.4‎ M ‎363.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎27.9‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,650 7 4,620 4
حجم معاملات ‎343.7‎ M ‎9.3‎ M ‎332.0‎ M ‎21.0‎ M
ارزش معاملات ‎512.1‎ B ‎13.8‎ B ‎494.6‎ B ‎31.3‎ B
قدرت ‎19.3‎ M ‎197.0‎ M ‎10.7‎ M ‎782.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎17.5‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,491 9 6,331 10
حجم معاملات ‎464.4‎ M ‎98.0‎ M ‎534.7‎ M ‎27.7‎ M
ارزش معاملات ‎687.4‎ B ‎145.0‎ B ‎791.4‎ B ‎41.0‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎1.6‎ B ‎12.5‎ M ‎410.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.22
جریان پول حقیقی ‎-104.0‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,649 12 6,077 6
حجم معاملات ‎595.3‎ M ‎19.5‎ M ‎527.4‎ M ‎87.4‎ M
ارزش معاملات ‎918.6‎ B ‎30.0‎ B ‎813.8‎ B ‎134.8‎ B
قدرت ‎19.8‎ M ‎250.2‎ M ‎13.4‎ M ‎2.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎104.8‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,536 13 3,380 14
حجم معاملات ‎614.8‎ M ‎36.3‎ M ‎370.9‎ M ‎280.1‎ M
ارزش معاملات ‎912.3‎ B ‎53.8‎ B ‎550.5‎ B ‎415.6‎ B
قدرت ‎36.0‎ M ‎413.8‎ M ‎16.3‎ M ‎3.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.21
جریان پول حقیقی ‎361.8‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,764 12 11,864 25
حجم معاملات ‎617.0‎ M ‎564.7‎ M ‎1.0‎ B ‎158.5‎ M
ارزش معاملات ‎873.1‎ B ‎799.1‎ B ‎1,447.9‎ B ‎224.2‎ B
قدرت ‎18.3‎ M ‎6.7‎ B ‎12.2‎ M ‎896.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎-574.9‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,434 8 5,651 17
حجم معاملات ‎677.3‎ M ‎21.4‎ M ‎531.0‎ M ‎167.7‎ M
ارزش معاملات ‎1,001.7‎ B ‎31.6‎ B ‎785.3‎ B ‎248.0‎ B
قدرت ‎18.4‎ M ‎394.8‎ M ‎13.9‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎216.4‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,854 10 3,977 15
حجم معاملات ‎418.7‎ M ‎30.8‎ M ‎372.4‎ M ‎77.2‎ M
ارزش معاملات ‎548.1‎ B ‎40.3‎ B ‎487.4‎ B ‎101.0‎ B
قدرت ‎29.6‎ M ‎403.0‎ M ‎12.3‎ M ‎673.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.41
جریان پول حقیقی ‎60.7‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,875 10 6,748 19
حجم معاملات ‎450.4‎ M ‎258.6‎ M ‎600.2‎ M ‎108.8‎ M
ارزش معاملات ‎563.5‎ B ‎323.5‎ B ‎750.9‎ B ‎136.1‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎3.2‎ B ‎11.1‎ M ‎716.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی ‎-187.4‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5,340 16 8,281 19
حجم معاملات ‎1.1‎ B ‎65.2‎ M ‎580.2‎ M ‎537.8‎ M
ارزش معاملات ‎1,309.7‎ B ‎81.1‎ B ‎721.7‎ B ‎669.1‎ B
قدرت ‎24.5‎ M ‎506.8‎ M ‎8.7‎ M ‎3.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.81
جریان پول حقیقی ‎588.0‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,392 9 5,932 32
حجم معاملات ‎700.9‎ M ‎14.6‎ M ‎410.4‎ M ‎305.1‎ M
ارزش معاملات ‎846.0‎ B ‎17.6‎ B ‎495.3‎ B ‎368.3‎ B
قدرت ‎35.4‎ M ‎195.6‎ M ‎8.3‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.24
جریان پول حقیقی ‎350.7‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 597 6 2,389 7
حجم معاملات ‎159.2‎ M ‎5.4‎ M ‎114.8‎ M ‎49.8‎ M
ارزش معاملات ‎183.4‎ B ‎6.3‎ B ‎132.2‎ B ‎57.4‎ B
قدرت ‎30.7‎ M ‎104.2‎ M ‎5.5‎ M ‎820.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.55
جریان پول حقیقی ‎51.2‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,358 6 3,703 12
حجم معاملات ‎174.4‎ M ‎12.6‎ M ‎148.2‎ M ‎38.8‎ M
ارزش معاملات ‎193.6‎ B ‎14.0‎ B ‎164.5‎ B ‎43.1‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎233.0‎ M ‎4.4‎ M ‎359.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.21
جریان پول حقیقی ‎29.1‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,782 5 3,581 15
حجم معاملات ‎200.3‎ M ‎148.1‎ M ‎285.6‎ M ‎62.7‎ M
ارزش معاملات ‎219.7‎ B ‎162.4‎ B ‎313.3‎ B ‎68.8‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎3.2‎ B ‎8.7‎ M ‎458.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-93.6‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,328 10 4,288 19
حجم معاملات ‎386.6‎ M ‎29.8‎ M ‎349.1‎ M ‎67.3‎ M
ارزش معاملات ‎421.8‎ B ‎32.5‎ B ‎380.9‎ B ‎73.5‎ B
قدرت ‎18.1‎ M ‎325.2‎ M ‎8.9‎ M ‎386.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی ‎40.9‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,687 5 3,464 11
حجم معاملات ‎213.0‎ M ‎122.9‎ M ‎187.9‎ M ‎148.0‎ M
ارزش معاملات ‎225.4‎ B ‎130.0‎ B ‎198.8‎ B ‎156.5‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎2.6‎ B ‎5.7‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎26.5‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,663 5 8,039 20
حجم معاملات ‎227.9‎ M ‎409.5‎ M ‎501.0‎ M ‎136.3‎ M
ارزش معاملات ‎240.2‎ B ‎431.6‎ B ‎528.0‎ B ‎143.7‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎8.6‎ B ‎6.6‎ M ‎718.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی ‎-287.9‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6,159 19 14,133 36
حجم معاملات ‎879.7‎ M ‎474.2‎ M ‎968.1‎ M ‎385.8‎ M
ارزش معاملات ‎939.5‎ B ‎506.4‎ B ‎1,033.9‎ B ‎412.0‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎2.7‎ B ‎7.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.09
جریان پول حقیقی ‎-94.4‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4,286 13 11,476 47
حجم معاملات ‎660.3‎ M ‎1.6‎ B ‎1.6‎ B ‎650.9‎ M
ارزش معاملات ‎690.6‎ B ‎1,643.6‎ B ‎1,653.4‎ B ‎680.8‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎12.6‎ B ‎14.4‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-962.7‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,611 9 2,015 6
حجم معاملات ‎360.7‎ M ‎25.2‎ M ‎300.3‎ M ‎85.6‎ M
ارزش معاملات ‎361.4‎ B ‎25.3‎ B ‎300.9‎ B ‎85.8‎ B
قدرت ‎22.4‎ M ‎280.6‎ M ‎14.9‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎60.5‎ B
پیام ناظر
تاریخ جزییات
00/10/27 08:00 توقف نماد (تجلي1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (تجلي1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت تجلي توسعه معادن و فلزات متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:00:43 100,000 1,611 ‎16.1‎ میلیون تومان
2 9:00:43 47,000 1,611 ‎7.6‎ میلیون تومان
3 9:00:43 40,000 1,611 ‎6.4‎ میلیون تومان
4 9:00:43 20,000 1,611 ‎3.2‎ میلیون تومان
5 9:00:43 15,497 1,611 ‎2.5‎ میلیون تومان
6 9:00:43 14,207 1,611 ‎2.3‎ میلیون تومان
7 9:00:43 14,000 1,611 ‎2.3‎ میلیون تومان
8 9:00:43 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
9 9:00:43 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
10 9:00:43 9,600 1,611 ‎1.5‎ میلیون تومان
11 9:00:43 5,000 1,611 805,500 تومان
12 9:00:43 4,000 1,611 644,400 تومان
13 9:00:43 3,730 1,611 600,903 تومان
14 9:00:43 3,274 1,611 527,441 تومان
15 9:00:43 3,150 1,611 507,465 تومان
16 9:00:43 876 1,611 141,124 تومان
17 9:00:43 662 1,611 106,648 تومان
18 9:00:43 338 1,611 54,452 تومان
19 9:00:43 124 1,611 19,976 تومان
20 9:00:57 36,484 1,611 ‎5.9‎ میلیون تومان
21 9:00:57 1,776 1,611 286,114 تومان
22 9:01:00 10,000 1,613 ‎1.6‎ میلیون تومان
23 9:01:03 47,000 1,611 ‎7.6‎ میلیون تومان
24 9:01:04 5,000 1,613 806,500 تومان
25 9:01:09 5,000 1,611 805,500 تومان
26 9:01:14 4,900 1,611 789,390 تومان
27 9:01:15 5,000 1,611 805,500 تومان
28 9:01:21 5,000 1,613 806,500 تومان
29 9:01:21 5,000 1,613 806,500 تومان
30 9:01:21 35,000 1,611 ‎5.6‎ میلیون تومان
31 9:01:26 1,324 1,611 213,296 تومان
32 9:01:26 31,076 1,611 ‎5.0‎ میلیون تومان
33 9:01:27 6,000 1,611 966,600 تومان
34 9:01:36 30,400 1,611 ‎4.9‎ میلیون تومان
35 9:01:37 6,600 1,611 ‎1.1‎ میلیون تومان
36 9:01:42 3,200 1,611 515,520 تومان
37 9:01:46 5,359 1,613 864,407 تومان
38 9:01:46 4,641 1,613 748,593 تومان
39 9:01:49 13,000 1,611 ‎2.1‎ میلیون تومان
40 9:01:50 9,724 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
41 9:01:50 20,276 1,611 ‎3.3‎ میلیون تومان
42 9:01:52 4,724 1,611 761,036 تومان
43 9:01:52 5,000 1,611 805,500 تومان
44 9:01:52 3,702 1,611 596,392 تومان
45 9:01:55 5,000 1,612 806,000 تومان
46 9:01:55 15,000 1,611 ‎2.4‎ میلیون تومان
47 9:01:56 20,000 1,611 ‎3.2‎ میلیون تومان
48 9:02:02 850 1,613 137,105 تومان
49 9:02:02 1,600 1,613 258,080 تومان
50 9:02:02 3,550 1,613 572,615 تومان
51 9:02:06 11,016 1,613 ‎1.8‎ میلیون تومان
52 9:02:08 3,095 1,629 504,176 تومان
53 9:02:10 984 1,613 158,719 تومان
54 9:02:10 80,757 1,612 ‎13.0‎ میلیون تومان
55 9:02:10 18,259 1,612 ‎2.9‎ میلیون تومان
56 9:02:26 6,000 1,615 969,000 تومان
57 9:02:40 4,000 1,615 646,000 تومان
58 9:02:43 196,905 1,624 ‎32.0‎ میلیون تومان
59 9:02:43 3,095 1,625 502,938 تومان
60 9:02:45 3,100 1,615 500,650 تومان
61 9:02:45 2,900 1,613 467,770 تومان
62 9:02:50 3,100 1,615 500,650 تومان
63 9:02:52 16,306 1,615 ‎2.6‎ میلیون تومان
64 9:02:56 4,000 1,615 646,000 تومان
65 9:03:24 5,022 1,620 813,564 تومان
66 9:03:24 194,978 1,621 ‎31.6‎ میلیون تومان
67 9:03:24 80,000 1,615 ‎12.9‎ میلیون تومان
68 9:03:25 3,154 1,620 510,948 تومان
69 9:03:25 6,000 1,615 969,000 تومان
70 9:03:31 5,022 1,621 814,066 تومان
71 9:03:31 1,124 1,621 182,200 تومان
72 9:03:33 876 1,621 142,000 تومان
73 9:03:35 1,000 1,621 162,100 تومان
74 9:03:39 165 1,621 26,747 تومان
75 9:03:41 197,959 1,621 ‎32.1‎ میلیون تومان
76 9:03:54 165 1,621 26,747 تومان
77 9:03:54 10,000 1,624 ‎1.6‎ میلیون تومان
78 9:03:54 10,000 1,624 ‎1.6‎ میلیون تومان
79 9:03:54 635 1,624 103,124 تومان
80 9:04:08 5,465 1,624 887,516 تومان
81 9:04:09 4,535 1,624 736,484 تومان
82 9:04:09 30,465 1,621 ‎4.9‎ میلیون تومان
83 9:04:09 4,535 1,621 735,124 تومان
84 9:04:15 3,706 1,621 600,743 تومان
85 9:04:15 4,000 1,618 647,200 تومان
86 9:04:16 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
87 9:04:20 26,759 1,621 ‎4.3‎ میلیون تومان
88 9:04:20 2,400 1,621 389,040 تومان
89 9:04:24 1,500 1,621 243,150 تومان
90 9:04:25 39,251 1,621 ‎6.4‎ میلیون تومان
91 9:04:33 18,000 1,621 ‎2.9‎ میلیون تومان
92 9:04:33 9,000 1,618 ‎1.5‎ میلیون تومان
93 9:04:38 41,439 1,620 ‎6.7‎ میلیون تومان
94 9:04:38 8,561 1,621 ‎1.4‎ میلیون تومان
95 9:04:44 27,000 1,618 ‎4.4‎ میلیون تومان
96 9:04:44 1,000 1,618 161,800 تومان
97 9:04:50 117,500 1,618 ‎19.0‎ میلیون تومان
98 9:04:56 3,142 1,618 508,376 تومان
99 9:04:59 1,858 1,618 300,624 تومان
100 9:05:08 39,000 1,617 ‎6.3‎ میلیون تومان
101 9:05:11 4,624 1,617 747,701 تومان
102 9:05:14 5,376 1,617 869,299 تومان
103 9:05:14 3,300 1,616 533,280 تومان
104 9:05:14 1,324 1,616 213,958 تومان
105 9:05:15 14,842 1,618 ‎2.4‎ میلیون تومان
106 9:05:15 194 1,618 31,389 تومان
107 9:05:15 8,800 1,618 ‎1.4‎ میلیون تومان
108 9:05:15 18,722 1,619 ‎3.0‎ میلیون تومان
109 9:05:15 57,442 1,619 ‎9.3‎ میلیون تومان
110 9:05:16 1,000 1,618 161,800 تومان
111 9:05:20 131 1,618 21,196 تومان
112 9:05:24 2,869 1,618 464,204 تومان
113 9:05:30 60,000 1,618 ‎9.7‎ میلیون تومان
114 9:05:35 37,131 1,618 ‎6.0‎ میلیون تومان
115 9:05:35 2,000 1,618 323,600 تومان
116 9:05:35 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
117 9:05:36 6,291 1,618 ‎1.0‎ میلیون تومان
118 9:05:36 42,000 1,618 ‎6.8‎ میلیون تومان
119 9:05:36 1,709 1,615 276,004 تومان
120 9:05:38 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
121 9:05:47 50,000 1,616 ‎8.1‎ میلیون تومان
122 9:05:58 6,000 1,616 969,600 تومان
123 9:05:58 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
124 9:05:58 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
125 9:05:58 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
126 9:05:58 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
127 9:05:58 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
128 9:05:58 6,244 1,616 ‎1.0‎ میلیون تومان
129 9:05:58 50,000 1,617 ‎8.1‎ میلیون تومان
130 9:05:58 500 1,617 80,850 تومان
131 9:05:58 87,256 1,618 ‎14.1‎ میلیون تومان
132 9:06:04 6,564 1,615 ‎1.1‎ میلیون تومان
133 9:06:06 33 1,615 5,330 تومان
134 9:06:21 65,497 1,615 ‎10.6‎ میلیون تومان
135 9:06:22 102,744 1,618 ‎16.6‎ میلیون تومان
136 9:06:22 8,578 1,618 ‎1.4‎ میلیون تومان
137 9:06:22 400 1,618 64,720 تومان
138 9:06:22 1,634 1,618 264,381 تومان
139 9:06:23 16,791 1,615 ‎2.7‎ میلیون تومان
140 9:06:23 18,133 1,615 ‎2.9‎ میلیون تومان
141 9:06:23 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
142 9:06:23 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
143 9:06:23 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
144 9:06:32 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
145 9:06:33 9,800 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
146 9:06:34 200 1,614 32,280 تومان
147 9:06:42 5,000 1,614 807,000 تومان
148 9:06:42 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
149 9:06:45 1 1,613 161 تومان
150 9:06:47 34,800 1,614 ‎5.6‎ میلیون تومان
151 9:06:47 3,500 1,614 564,900 تومان
152 9:06:54 6,426 1,615 ‎1.0‎ میلیون تومان
153 9:06:59 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
154 9:07:05 18,300 1,614 ‎3.0‎ میلیون تومان
155 9:07:05 31,700 1,614 ‎5.1‎ میلیون تومان
156 9:07:05 30,000 1,614 ‎4.8‎ میلیون تومان
157 9:07:11 20,000 1,614 ‎3.2‎ میلیون تومان
158 9:07:11 50,000 1,614 ‎8.1‎ میلیون تومان
159 9:07:11 50,000 1,614 ‎8.1‎ میلیون تومان
160 9:07:11 50,000 1,614 ‎8.1‎ میلیون تومان
161 9:07:11 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
162 9:07:11 20,000 1,614 ‎3.2‎ میلیون تومان
163 9:07:12 3,999 1,613 645,039 تومان
164 9:07:12 6,500 1,613 ‎1.0‎ میلیون تومان
165 9:07:12 49,524 1,613 ‎8.0‎ میلیون تومان
166 9:07:18 1,198 1,613 193,237 تومان
167 9:07:21 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
168 9:07:21 2,504 1,614 404,146 تومان
169 9:07:21 2,496 1,614 402,854 تومان
170 9:07:32 9,278 1,613 ‎1.5‎ میلیون تومان
171 9:07:32 50,000 1,613 ‎8.1‎ میلیون تومان
172 9:07:32 20,000 1,613 ‎3.2‎ میلیون تومان
173 9:07:32 20,722 1,613 ‎3.3‎ میلیون تومان
174 9:07:34 2,954 1,614 476,776 تومان
175 9:07:34 7,046 1,614 ‎1.1‎ میلیون تومان
176 9:07:36 10,000 1,613 ‎1.6‎ میلیون تومان
177 9:07:38 3,448 1,614 556,507 تومان
178 9:07:40 5,693 1,614 918,850 تومان
179 9:07:45 859 1,614 138,643 تومان
180 9:07:45 4,141 1,614 668,357 تومان
181 9:07:48 50,000 1,615 ‎8.1‎ میلیون تومان
182 9:07:51 68,650 1,615 ‎11.1‎ میلیون تومان
183 9:07:51 131,350 1,615 ‎21.2‎ میلیون تومان
184 9:07:51 4,859 1,614 784,243 تومان
185 9:07:51 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
186 9:07:51 45,141 1,613 ‎7.3‎ میلیون تومان
187 9:07:52 68,650 1,615 ‎11.1‎ میلیون تومان
188 9:07:52 130,421 1,615 ‎21.1‎ میلیون تومان
189 9:07:52 929 1,615 150,034 تومان
190 9:07:53 57,649 1,615 ‎9.3‎ میلیون تومان
191 9:07:53 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
192 9:07:53 132,351 1,615 ‎21.4‎ میلیون تومان
193 9:07:55 5,000 1,614 807,000 تومان
194 9:07:55 67,649 1,615 ‎10.9‎ میلیون تومان
195 9:07:56 27,815 1,615 ‎4.5‎ میلیون تومان
196 9:08:01 2,307 1,615 372,581 تومان
197 9:08:03 2,000 1,615 323,000 تومان
198 9:08:05 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
199 9:08:07 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
200 9:08:07 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
201 9:08:08 9,798 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
202 9:08:09 202 1,618 32,684 تومان
203 9:08:09 798 1,616 128,957 تومان
204 9:08:09 60,058 1,619 ‎9.7‎ میلیون تومان
205 9:08:09 139,942 1,620 ‎22.7‎ میلیون تومان
206 9:08:14 2,000 1,616 323,200 تومان
207 9:08:14 27,202 1,616 ‎4.4‎ میلیون تومان
208 9:08:14 53,407 1,615 ‎8.6‎ میلیون تومان
209 9:08:15 5,000 1,618 809,000 تومان
210 9:08:24 11,822 1,615 ‎1.9‎ میلیون تومان
211 9:08:24 9,487 1,615 ‎1.5‎ میلیون تومان
212 9:08:29 154,000 1,615 ‎24.9‎ میلیون تومان
213 9:08:35 5,000 1,616 808,000 تومان
214 9:08:38 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
215 9:08:42 75,000 1,616 ‎12.1‎ میلیون تومان
216 9:08:42 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
217 9:08:42 600 1,616 96,960 تومان
218 9:08:44 14,400 1,616 ‎2.3‎ میلیون تومان
219 9:08:44 12,136 1,615 ‎2.0‎ میلیون تومان
220 9:08:46 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
221 9:08:54 4,377 1,615 706,886 تومان
222 9:08:54 195,623 1,615 ‎31.6‎ میلیون تومان
223 9:08:59 3,000 1,616 484,800 تومان
224 9:09:10 800 1,617 129,360 تومان
225 9:09:10 12,330 1,617 ‎2.0‎ میلیون تومان
226 9:09:10 86,870 1,617 ‎14.0‎ میلیون تومان
227 9:09:10 27,828 1,616 ‎4.5‎ میلیون تومان
228 9:09:12 6,200 1,616 ‎1.0‎ میلیون تومان
229 9:09:14 3,200 1,616 517,120 تومان
230 9:09:16 15,000 1,616 ‎2.4‎ میلیون تومان
231 9:09:17 4,000 1,615 646,000 تومان
232 9:09:21 377 1,615 60,886 تومان
233 9:09:21 12,000 1,615 ‎1.9‎ میلیون تومان
234 9:09:21 27,353 1,615 ‎4.4‎ میلیون تومان
235 9:09:21 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
236 9:09:21 270 1,615 43,605 تومان
237 9:09:22 58,333 1,616 ‎9.4‎ میلیون تومان
238 9:09:22 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
239 9:09:22 5,000 1,616 808,000 تومان
240 9:09:27 2,000 1,616 323,200 تومان
241 9:09:33 4,500 1,617 727,650 تومان
242 9:09:33 5,500 1,617 889,350 تومان
243 9:09:33 4,500 1,616 727,200 تومان
244 9:09:36 1,600 1,616 258,560 تومان
245 9:09:40 50,000 1,616 ‎8.1‎ میلیون تومان
246 9:09:46 35 1,617 5,660 تومان
247 9:09:50 12,660 1,618 ‎2.0‎ میلیون تومان
248 9:09:58 60,058 1,620 ‎9.7‎ میلیون تومان
249 9:09:58 35,639 1,620 ‎5.8‎ میلیون تومان
250 9:09:58 4,303 1,620 697,086 تومان
251 9:10:04 1,781 1,620 288,522 تومان
252 9:10:04 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
253 9:10:04 10,125 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
254 9:10:04 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
255 9:10:04 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
256 9:10:04 20,000 1,620 ‎3.2‎ میلیون تومان
257 9:10:05 6,188 1,621 ‎1.0‎ میلیون تومان
258 9:10:05 2,000 1,621 324,200 تومان
259 9:10:05 2,000 1,621 324,200 تومان
260 9:10:05 189,812 1,621 ‎30.8‎ میلیون تومان
261 9:10:12 10,188 1,621 ‎1.7‎ میلیون تومان
262 9:10:12 10,000 1,621 ‎1.6‎ میلیون تومان
263 9:10:13 24,600 1,618 ‎4.0‎ میلیون تومان
264 9:10:13 7,400 1,618 ‎1.2‎ میلیون تومان
265 9:10:39 3,200 1,620 518,400 تومان
266 9:10:42 4,965 1,623 805,820 تومان
267 9:10:50 45,035 1,623 ‎7.3‎ میلیون تومان
268 9:10:50 10,000 1,623 ‎1.6‎ میلیون تومان
269 9:10:50 2,700 1,623 438,210 تومان
270 9:10:52 3,000 1,624 487,200 تومان
271 9:10:53 5,280 1,624 857,472 تومان
272 9:10:56 2,552 1,624 414,445 تومان
273 9:11:01 3,441 1,623 558,474 تومان
274 9:11:08 3,230 1,623 524,229 تومان
275 9:11:16 8,329 1,623 ‎1.4‎ میلیون تومان
276 9:11:21 26,800 1,620 ‎4.3‎ میلیون تومان
277 9:11:21 45,084 1,620 ‎7.3‎ میلیون تومان
278 9:11:26 916 1,620 148,392 تومان
279 9:11:26 24,084 1,620 ‎3.9‎ میلیون تومان
280 9:11:26 91,671 1,623 ‎14.9‎ میلیون تومان
281 9:11:27 3,086 1,620 499,932 تومان
282 9:11:35 72,830 1,620 ‎11.8‎ میلیون تومان
283 9:11:40 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
284 9:11:45 50,000 1,623 ‎8.1‎ میلیون تومان
285 9:11:47 5,000 1,620 810,000 تومان
286 9:11:50 11,697 1,623 ‎1.9‎ میلیون تومان
287 9:11:51 85,000 1,620 ‎13.8‎ میلیون تومان
288 9:11:51 3,505 1,620 567,810 تومان
289 9:12:04 5,000 1,621 810,500 تومان
290 9:12:04 15,000 1,621 ‎2.4‎ میلیون تومان
291 9:12:04 50,588 1,623 ‎8.2‎ میلیون تومان
292 9:12:04 21,412 1,623 ‎3.5‎ میلیون تومان
293 9:12:11 74,781 1,618 ‎12.1‎ میلیون تومان
294 9:12:16 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
295 9:12:26 3,200 1,620 518,400 تومان
296 9:12:26 600 1,621 97,260 تومان
297 9:12:26 16,200 1,623 ‎2.6‎ میلیون تومان
298 9:12:26 4,287 1,618 693,637 تومان
299 9:12:27 3,869 1,618 626,004 تومان
300 9:12:34 1,000 1,619 161,900 تومان
301 9:12:38 177,907 1,619 ‎28.8‎ میلیون تومان
302 9:12:45 21,093 1,619 ‎3.4‎ میلیون تومان
303 9:12:46 3,200 1,618 517,760 تومان
304 9:12:53 7,000 1,619 ‎1.1‎ میلیون تومان
305 9:12:54 1,907 1,619 308,743 تومان
306 9:12:54 8,093 1,619 ‎1.3‎ میلیون تومان
307 9:12:55 1,907 1,619 308,743 تومان
308 9:13:02 2,000 1,619 323,800 تومان
309 9:13:05 700 1,619 113,330 تومان
310 9:13:19 3,500 1,619 566,650 تومان
311 9:13:25 3,155 1,621 511,426 تومان
312 9:13:25 145 1,619 23,476 تومان
313 9:13:35 40,000 1,619 ‎6.5‎ میلیون تومان
314 9:13:39 3,500 1,619 566,650 تومان
315 9:13:42 5,000 1,620 810,000 تومان
316 9:13:43 9,000 1,619 ‎1.5‎ میلیون تومان
317 9:13:44 1,600 1,619 259,040 تومان
318 9:13:45 45,255 1,619 ‎7.3‎ میلیون تومان
319 9:13:45 70,000 1,619 ‎11.3‎ میلیون تومان
320 9:13:45 16,181 1,619 ‎2.6‎ میلیون تومان
321 9:13:45 68,564 1,618 ‎11.1‎ میلیون تومان
322 9:13:52 12,730 1,618 ‎2.1‎ میلیون تومان
323 9:13:52 1,000 1,618 161,800 تومان
324 9:13:53 14,169 1,618 ‎2.3‎ میلیون تومان
325 9:13:53 3,600 1,618 582,480 تومان
326 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
327 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
328 9:13:53 5,000 1,618 809,000 تومان
329 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
330 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
331 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
332 9:13:53 10,000 1,618 ‎1.6‎ میلیون تومان
333 9:13:53 117,231 1,618 ‎19.0‎ میلیون تومان
334 9:13:59 4,000 1,619 647,600 تومان
335 9:14:02 3,200 1,618 517,760 تومان
336 9:14:02 800 1,618 129,440 تومان
337 9:14:03 4,200 1,618 679,560 تومان
338 9:14:03 802 1,618 129,764 تومان
339 9:14:05 533 1,618 86,239 تومان
340 9:14:05 7,665 1,618 ‎1.2‎ میلیون تومان
341 9:14:05 20,000 1,617 ‎3.2‎ میلیون تومان
342 9:14:05 4,000 1,616 646,400 تومان
343 9:14:05 10,000 1,616 ‎1.6‎ میلیون تومان
344 9:14:05 5,000 1,616 808,000 تومان
345 9:14:05 28,759 1,615 ‎4.6‎ میلیون تومان
346 9:14:11 42,335 1,618 ‎6.8‎ میلیون تومان
347 9:14:11 1,000 1,619 161,900 تومان
348 9:14:12 5,000 1,619 809,500 تومان
349 9:14:14 30,000 1,619 ‎4.9‎ میلیون تومان
350 9:14:15 7,000 1,619 ‎1.1‎ میلیون تومان
351 9:14:15 9,071 1,619 ‎1.5‎ میلیون تومان
352 9:14:16 20,000 1,620 ‎3.2‎ میلیون تومان
353 9:14:23 944 1,619 152,834 تومان
354 9:14:26 32,992 1,619 ‎5.3‎ میلیون تومان
355 9:14:29 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
356 9:14:34 165,000 1,620 ‎26.7‎ میلیون تومان
357 9:14:34 3,220 1,620 521,640 تومان
358 9:14:34 31,780 1,620 ‎5.1‎ میلیون تومان
359 9:14:35 55,000 1,620 ‎8.9‎ میلیون تومان
360 9:14:41 10,000 1,620 ‎1.6‎ میلیون تومان
361 9:14:43 1,881 1,619 304,534 تومان
362 9:14:50 69,777 1,619 ‎11.3‎ میلیون تومان
363 9:14:50 3,471 1,615 560,567 تومان
364 9:14:50 61,700 1,615 ‎10.0‎ میلیون تومان
365 9:14:50 65,052 1,615 ‎10.5‎ میلیون تومان
366 9:14:53 18,462 1,619 ‎3.0‎ میلیون تومان
367 9:14:53 59,085 1,615 ‎9.5‎ میلیون تومان
368 9:14:53 5,000 1,615 807,500 تومان
369 9:14:53 100,000 1,615 ‎16.2‎ میلیون تومان
370 9:14:53 17,453 1,615 ‎2.8‎ میلیون تومان
371 9:14:54 18,401 1,620 ‎3.0‎ میلیون تومان
372 9:14:57 12,547 1,615 ‎2.0‎ میلیون تومان
373 9:14:57 20,000 1,615 ‎3.2‎ میلیون تومان
374 9:14:57 10,000 1,615 ‎1.6‎ میلیون تومان
375 9:14:57 157,453 1,615 ‎25.4‎ میلیون تومان
376 9:15:01 3,124 1,615 504,526 تومان
377 9:15:06 36,923 1,615 ‎6.0‎ میلیون تومان
378 9:15:06 1,700 1,615 274,550 تومان
379 9:15:08 1,800 1,615 290,700 تومان
380 9:15:17 4,981 1,614 803,933 تومان
381 9:15:19 505 1,614 81,507 تومان
382 9:15:20 165,000 1,614 ‎26.6‎ میلیون تومان
383 9:15:21 20,000 1,614 ‎3.2‎ میلیون تومان
384 9:15:22 9,514 1,614 ‎1.5‎ میلیون تومان
385 9:15:22 10,000 1,614 ‎1.6‎ میلیون تومان
386 9:15:28 3,309 1,614 534,073 تومان
387 9:15:30 20,000 1,614 ‎3.2‎ میلیون تومان
388 9:15:32 6,169 1,614 995,677 تومان
389 9:15:38 10,000 1,613 ‎1.6‎ میلیون تومان
390 9:15:47 13,140 1,613 ‎2.1‎ میلیون تومان
391 9:15:47 2,296 1,613 370,345 تومان
392 9:15:47 37,704 1,612 ‎6.1‎ میلیون تومان
393 9:15:51 4,320 1,613 696,816 تومان
394 9:15:58 4 1,613 645 تومان
395 9:16:05 3,200 1,613 516,160 تومان
396 9:16:05 23,594 1,613 ‎3.8‎ میلیون تومان
397 9:16:05 3,715 1,613 599,230 تومان
398 9:16:05 3,200 1,613 516,160 تومان
399 9:16:14 5,000 1,613 806,500 تومان
400 9:16:25 162,296 1,612 ‎26.2‎ میلیون تومان
401 9:16:25 5,000 1,612 806,000 تومان
402 9:16:25 32,704 1,612 ‎5.3‎ میلیون تومان
403 9:16:28 4,992 1,612 804,710 تومان
404 9:16:31 44,045 1,612 ‎7.1‎ میلیون تومان
405 9:16:33 51,955 1,612 ‎8.4‎ میلیون تومان
406 9:16:33 41,280 1,613 ‎6.7‎ میلیون تومان
407 9:16:33 1,370 1,613 220,981 تومان
408 9:16:33 10,000 1,613 ‎1.6‎ میلیون تومان
409 9:16:33 95,395 1,613 ‎15.4‎ میلیون تومان
410 9:16:33 1,298 1,611 209,108 تومان
411 9:16:33 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
412 9:16:33 5,000 1,611 805,500 تومان
413 9:16:33 9,500 1,611 ‎1.5‎ میلیون تومان
414 9:16:33 30,924 1,611 ‎5.0‎ میلیون تومان
415 9:16:33 47,883 1,611 ‎7.7‎ میلیون تومان
416 9:16:40 50,000 1,611 ‎8.1‎ میلیون تومان
417 9:16:44 1,008 1,612 162,490 تومان
418 9:16:48 5,029 1,612 810,675 تومان
419 9:16:48 816 1,611 131,458 تومان
420 9:16:53 3,800 1,611 612,180 تومان
421 9:16:55 97,501 1,611 ‎15.7‎ میلیون تومان
422 9:16:55 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
423 9:16:55 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
424 9:16:55 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
425 9:16:55 10,000 1,611 ‎1.6‎ میلیون تومان
426 9:16:55 50,000 1,611 ‎8.1‎ میلیون تومان
427 9:16:55 12,499 1,611 ‎2.0‎ میلیون تومان
428 9:16:56 6,177 1,612 995,732 تومان
429 9:16:56 10,000 1,612 ‎1.6‎ میلیون تومان
430 9:17:00 3,287 1,611 529,536 تومان
431 9:17:02 3,410 1,611 549,351 تومان
432 9:17:02 36,590 1,611 ‎5.9‎ میلیون تومان
433 9:17:04 4,329 1,611 697,402 تومان
434 9:17:04 35,671 1,611 ‎5.7‎ میلیون تومان
435 9:17:07 11,953 1,611 ‎1.9‎ میلیون تومان
436 9:17:07 185,661 1,610 ‎29.9‎ میلیون تومان
437 9:17:07 2,386 1,610 384,146 تومان
438 9:17:12 17,614 1,610 ‎2.8‎ میلیون تومان
439 9:17:12 30,000 1,610 ‎4.8‎ میلیون تومان
440 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
441 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
442 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
443 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
444 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
445 9:17:12 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
446 9:17:12 8,650 1,610 ‎1.4‎ میلیون تومان
447 9:17:15 1,350 1,610 217,350 تومان
448 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
449 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
450 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
451 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
452 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
453 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
454 9:17:15 3,160 1,610 508,760 تومان
455 9:17:15 3,156 1,610 508,116 تومان
456 9:17:15 70,000 1,610 ‎11.3‎ میلیون تومان
457 9:17:15 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
458 9:17:15 5,000 1,610 805,000 تومان
459 9:17:15 5,000 1,610 805,000 تومان
460 9:17:28 4,000 1,607 642,800 تومان
461 9:17:40 12,000 1,600 ‎1.9‎ میلیون تومان
462 9:17:40 3,200 1,600 512,000 تومان
463 9:17:40 1,722 1,600 275,520 تومان
464 9:17:43 1,418 1,600 226,880 تومان
465 9:17:43 3,805 1,600 608,800 تومان
466 9:17:48 1,695 1,600 271,200 تومان
467 9:17:48 3,305 1,600 528,800 تومان
468 9:17:50 1,695 1,600 271,200 تومان
469 9:17:50 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
470 9:17:50 158,305 1,600 ‎25.3‎ میلیون تومان
471 9:17:55 4,000 1,601 640,400 تومان
472 9:17:55 41,695 1,600 ‎6.7‎ میلیون تومان
473 9:17:55 3,200 1,600 512,000 تومان
474 9:17:55 5,000 1,600 800,000 تومان
475 9:17:55 5,000 1,600 800,000 تومان
476 9:17:55 5,000 1,600 800,000 تومان
477 9:17:55 4,000 1,600 640,000 تومان
478 9:18:05 2,861 1,591 455,185 تومان
479 9:18:06 4,986 1,591 793,273 تومان
480 9:18:07 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
481 9:18:07 3,500 1,600 560,000 تومان
482 9:18:11 5,000 1,595 797,500 تومان
483 9:18:18 3,261 1,592 519,151 تومان
484 9:18:23 6,739 1,592 ‎1.1‎ میلیون تومان
485 9:18:23 3,261 1,592 519,151 تومان
486 9:18:26 6,739 1,592 ‎1.1‎ میلیون تومان
487 9:18:26 12,308 1,592 ‎2.0‎ میلیون تومان
488 9:18:26 47,692 1,592 ‎7.6‎ میلیون تومان
489 9:18:26 5,000 1,592 796,000 تومان
490 9:18:26 54,779 1,591 ‎8.7‎ میلیون تومان
491 9:18:26 10,000 1,591 ‎1.6‎ میلیون تومان
492 9:18:26 10,000 1,591 ‎1.6‎ میلیون تومان
493 9:18:26 3,170 1,590 504,030 تومان
494 9:18:26 3,150 1,590 500,850 تومان
495 9:18:26 16,709 1,590 ‎2.7‎ میلیون تومان
496 9:18:29 61,750 1,595 ‎9.8‎ میلیون تومان
497 9:18:29 3,000 1,595 478,500 تومان
498 9:18:29 3,200 1,595 510,400 تومان
499 9:18:33 9,900 1,595 ‎1.6‎ میلیون تومان
500 9:18:33 58,645 1,595 ‎9.4‎ میلیون تومان
501 9:18:35 5,703 1,599 911,910 تومان
502 9:18:47 3,180 1,599 508,482 تومان
503 9:18:55 30,000 1,600 ‎4.8‎ میلیون تومان
504 9:18:55 6,231 1,600 996,960 تومان
505 9:18:57 71,539 1,600 ‎11.4‎ میلیون تومان
506 9:18:57 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
507 9:18:57 6,600 1,600 ‎1.1‎ میلیون تومان
508 9:19:00 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
509 9:19:28 94 1,602 15,059 تومان
510 9:19:37 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
511 9:19:37 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
512 9:19:37 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
513 9:19:37 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
514 9:19:37 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
515 9:19:40 4,000 1,602 640,800 تومان
516 9:19:45 46,000 1,602 ‎7.4‎ میلیون تومان
517 9:19:53 3,200 1,602 512,640 تومان
518 9:20:00 3,900 1,602 624,780 تومان
519 9:20:03 10,000 1,610 ‎1.6‎ میلیون تومان
520 9:20:06 3,180 1,602 509,436 تومان
521 9:20:11 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
522 9:20:12 10,020 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
523 9:20:12 5,050 1,602 809,010 تومان
524 9:20:12 16,000 1,601 ‎2.6‎ میلیون تومان
525 9:20:12 68,930 1,600 ‎11.0‎ میلیون تومان
526 9:20:12 3,200 1,605 513,600 تومان
527 9:20:22 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
528 9:20:24 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
529 9:20:24 10,000 1,602 ‎1.6‎ میلیون تومان
530 9:20:24 40,000 1,601 ‎6.4‎ میلیون تومان
531 9:20:24 32,931 1,600 ‎5.3‎ میلیون تومان
532 9:20:24 88,139 1,600 ‎14.1‎ میلیون تومان
533 9:20:24 6,000 1,600 960,000 تومان
534 9:20:24 3,185 1,600 509,600 تومان
535 9:20:24 9,745 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
536 9:20:29 50,000 1,602 ‎8.0‎ میلیون تومان
537 9:20:30 150,000 1,602 ‎24.0‎ میلیون تومان
538 9:20:30 255 1,600 40,800 تومان
539 9:20:30 49,745 1,600 ‎8.0‎ میلیون تومان
540 9:20:31 255 1,600 40,800 تومان
541 9:20:31 2,825 1,600 452,000 تومان
542 9:20:34 1,800 1,605 288,900 تومان
543 9:20:40 8,200 1,605 ‎1.3‎ میلیون تومان
544 9:20:40 60,680 1,600 ‎9.7‎ میلیون تومان
545 9:20:40 72,000 1,600 ‎11.5‎ میلیون تومان
546 9:20:40 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
547 9:20:40 49,120 1,600 ‎7.9‎ میلیون تومان
548 9:20:48 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
549 9:20:48 5,106 1,600 816,960 تومان
550 9:20:49 135,774 1,600 ‎21.7‎ میلیون تومان
551 9:20:49 3,175 1,600 508,000 تومان
552 9:20:49 15,162 1,600 ‎2.4‎ میلیون تومان
553 9:20:51 100,000 1,600 ‎16.0‎ میلیون تومان
554 9:20:53 84,838 1,600 ‎13.6‎ میلیون تومان
555 9:20:53 3,300 1,600 528,000 تومان
556 9:20:53 11,862 1,600 ‎1.9‎ میلیون تومان
557 9:20:56 2,515 1,605 403,658 تومان
558 9:20:56 32,334 1,610 ‎5.2‎ میلیون تومان
559 9:20:56 65,151 1,610 ‎10.5‎ میلیون تومان
560 9:20:57 38,138 1,600 ‎6.1‎ میلیون تومان
561 9:20:57 1,862 1,600 297,920 تومان
562 9:20:59 4,668 1,600 746,880 تومان
563 9:21:00 14,000 1,600 ‎2.2‎ میلیون تومان
564 9:21:05 3,200 1,600 512,000 تومان
565 9:21:12 3,200 1,602 512,640 تومان
566 9:21:12 4,500 1,602 720,900 تومان
567 9:21:13 100,470 1,600 ‎16.1‎ میلیون تومان
568 9:21:13 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
569 9:21:17 1,117 1,599 178,608 تومان
570 9:21:17 2,083 1,599 333,072 تومان
571 9:21:21 50,000 1,600 ‎8.0‎ میلیون تومان
572 9:21:22 7,917 1,599 ‎1.3‎ میلیون تومان
573 9:21:22 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
574 9:21:22 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
575 9:21:22 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
576 9:21:22 2,083 1,599 333,072 تومان
577 9:21:23 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
578 9:21:24 5,000 1,600 800,000 تومان
579 9:21:25 7,917 1,599 ‎1.3‎ میلیون تومان
580 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
581 9:21:25 20,000 1,599 ‎3.2‎ میلیون تومان
582 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
583 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
584 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
585 9:21:25 5,000 1,599 799,500 تومان
586 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
587 9:21:25 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
588 9:21:25 7,083 1,599 ‎1.1‎ میلیون تومان
589 9:21:27 24,530 1,600 ‎3.9‎ میلیون تومان
590 9:21:27 5,470 1,600 875,200 تومان
591 9:21:28 10,000 1,600 ‎1.6‎ میلیون تومان
592 9:21:28 50,000 1,600 ‎8.0‎ میلیون تومان
593 9:21:31 2,917 1,599 466,428 تومان
594 9:21:31 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
595 9:21:31 3,470 1,599 554,853 تومان
596 9:21:38 10,000 1,598 ‎1.6‎ میلیون تومان
597 9:21:38 7,111 1,598 ‎1.1‎ میلیون تومان
598 9:21:38 28,222 1,599 ‎4.5‎ میلیون تومان
599 9:21:40 3,738 1,599 597,706 تومان
600 9:21:47 2,889 1,598 461,662 تومان
601 9:21:47 2,487 1,598 397,423 تومان
602 9:21:47 7,513 1,598 ‎1.2‎ میلیون تومان
603 9:21:47 1,916 1,598 306,177 تومان
604 9:21:48 8,084 1,598 ‎1.3‎ میلیون تومان
605 9:21:48 10,000 1,598 ‎1.6‎ میلیون تومان
606 9:21:48 10,000 1,598 ‎1.6‎ میلیون تومان
607 9:21:48 3,483 1,598 556,583 تومان
608 9:21:52 3,180 1,598 508,164 تومان
609 9:22:02 27,653 1,599 ‎4.4‎ میلیون تومان
610 9:22:02 629 1,599 100,577 تومان
611 9:22:08 2,989 1,599 477,941 تومان
612 9:22:08 2,500 1,599 399,750 تومان
613 9:22:09 25,000 1,599 ‎4.0‎ میلیون تومان
614 9:22:10 1,000 1,599 159,900 تومان
615 9:22:16 20,000 1,600 ‎3.2‎ میلیون تومان
616 9:22:16 30,978 1,599 ‎5.0‎ میلیون تومان
617 9:22:17 291 1,599 46,531 تومان
618 9:22:23 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
619 9:22:25 6,350 1,600 ‎1.0‎ میلیون تومان
620 9:22:27 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
621 9:22:28 100 1,599 15,990 تومان
622 9:22:30 3,770 1,599 602,823 تومان
623 9:22:35 85,090 1,599 ‎13.6‎ میلیون تومان
624 9:22:35 27,653 1,599 ‎4.4‎ میلیون تومان
625 9:22:35 87,257 1,599 ‎14.0‎ میلیون تومان
626 9:22:35 4,965 1,599 793,904 تومان
627 9:22:35 20,000 1,599 ‎3.2‎ میلیون تومان
628 9:22:37 100,000 1,599 ‎16.0‎ میلیون تومان
629 9:22:40 9,000 1,599 ‎1.4‎ میلیون تومان
630 9:22:44 3,180 1,598 508,164 تومان
631 9:22:45 157 1,598 25,089 تومان
632 9:22:45 10,000 1,598 ‎1.6‎ میلیون تومان
633 9:22:52 3,500 1,598 559,300 تومان
634 9:22:54 7,500 1,596 ‎1.2‎ میلیون تومان
635 9:22:54 2,500 1,595 398,750 تومان
636 9:22:57 10,812 1,596 ‎1.7‎ میلیون تومان
637 9:22:57 54,843 1,598 ‎8.8‎ میلیون تومان
638 9:22:57 3,200 1,598 511,360 تومان
639 9:22:57 66,035 1,599 ‎10.6‎ میلیون تومان
640 9:22:57 30,000 1,599 ‎4.8‎ میلیون تومان
641 9:22:57 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
642 9:22:57 10,000 1,599 ‎1.6‎ میلیون تومان
643 9:22:57 15,110 1,599 ‎2.4‎ میلیون تومان
644 9:22:58 5,000 1,595 797,500 تومان
645 9:23:07 4,020 1,596 641,592 تومان
646 9:23:11 72,500 1,595 ‎11.6‎ میلیون تومان
647 9:23:11 10,000 1,595 ‎1.6‎ میلیون تومان
648 9:23:11 4,000 1,595 638,000 تومان
649 9:23:11 10,000 1,595 ‎1.6‎ میلیون تومان
650 9:23:11 20,000 1,595 ‎3.2‎ میلیون تومان
651 9:23:11 3,179 1,595 507,051 تومان
652 9:23:11 321 1,595 51,200 تومان
653 9:23:11 3,679 1,595 586,801 تومان
654 9:23:11 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
655 9:23:11 5,000 1,592 796,000 تومان
656 9:23:11 50,000 1,592 ‎8.0‎ میلیون تومان
657 9:23:11 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
658 9:23:11 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
659 9:23:11 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
660 9:23:11 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
661 9:23:11 4,000 1,592 636,800 تومان
662 9:23:11 3,500 1,592 557,200 تومان
663 9:23:18 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
664 9:23:22 73,821 1,592 ‎11.8‎ میلیون تومان
665 9:23:22 126,179 1,595 ‎20.1‎ میلیون تومان
666 9:23:31 3,295 1,591 524,235 تومان
667 9:23:32 3,192 1,591 507,847 تومان
668 9:23:35 513 1,591 81,618 تومان
669 9:23:35 10,000 1,591 ‎1.6‎ میلیون تومان
670 9:23:35 89,487 1,591 ‎14.2‎ میلیون تومان
671 9:23:37 1,250 1,591 198,875 تومان
672 9:23:37 100,000 1,591 ‎15.9‎ میلیون تومان
673 9:23:38 9,263 1,591 ‎1.5‎ میلیون تومان
674 9:23:38 50,000 1,591 ‎8.0‎ میلیون تومان
675 9:23:38 5,000 1,591 795,500 تومان
676 9:23:38 100,000 1,591 ‎15.9‎ میلیون تومان
677 9:23:38 8,291 1,590 ‎1.3‎ میلیون تومان
678 9:23:38 6,000 1,590 954,000 تومان
679 9:23:38 5,000 1,590 795,000 تومان
680 9:23:38 8,500 1,590 ‎1.4‎ میلیون تومان
681 9:23:38 5,000 1,590 795,000 تومان
682 9:23:38 2,946 1,590 468,414 تومان
683 9:23:42 3,550 1,591 564,805 تومان
684 9:23:42 86,450 1,591 ‎13.8‎ میلیون تومان
685 9:23:44 37,266 1,591 ‎5.9‎ میلیون تومان
686 9:23:51 76,284 1,591 ‎12.1‎ میلیون تومان
687 9:23:51 123,716 1,591 ‎19.7‎ میلیون تومان
688 9:23:51 50,000 1,591 ‎8.0‎ میلیون تومان
689 9:23:53 7,548 1,591 ‎1.2‎ میلیون تومان
690 9:23:57 18,736 1,591 ‎3.0‎ میلیون تومان
691 9:23:57 4,000 1,591 636,400 تومان
692 9:23:57 9,587 1,590 ‎1.5‎ میلیون تومان
693 9:23:57 30,000 1,590 ‎4.8‎ میلیون تومان
694 9:23:57 31,531 1,590 ‎5.0‎ میلیون تومان
695 9:23:57 12,532 1,590 ‎2.0‎ میلیون تومان
696 9:23:57 5,700 1,590 906,300 تومان
697 9:23:57 10,000 1,590 ‎1.6‎ میلیون تومان
698 9:23:57 10,000 1,590 ‎1.6‎ میلیون تومان
699 9:23:57 67,914 1,590 ‎10.8‎ میلیون تومان
700 9:24:01 3,180 1,592 506,256 تومان
701 9:24:06 3,200 1,593 509,760 تومان
702 9:24:07 1,800 1,593 286,740 تومان
703 9:24:07 6,820 1,592 ‎1.1‎ میلیون تومان
704 9:24:07 10,000 1,592 ‎1.6‎ میلیون تومان
705 9:24:07 10,000 1,591 ‎1.6‎ میلیون تومان
706 9:24:07 50,000 1,591 ‎8.0‎ میلیون تومان
707 9:24:07 5,000 1,591 795,500 تومان
708 9:24:07 16,380 1,590 ‎2.6‎ میلیون تومان
709 9:24:13 500 1,590 79,500 تومان
710 9:24:14 64,680 1,593 ‎10.3‎ میلیون تومان
711 9:24:14 3,094 1,594 493,184 تومان
712 9:24:14 737 1,590 117,183 تومان
713 9:24:17 5,000 1,594 797,000 تومان
714 9:24:18 15,000 1,591 ‎2.4‎ میلیون تومان
715 9:24:24 28,792 1,591 ‎4.6‎ میلیون تومان
716 9:24:36 41,567 1,594 ‎6.6‎ میلیون تومان
717 9:24:36 1,933 1,594 308,120 تومان
718 9:24:37 5,000 1,592 796,000 تومان
719 9:24:37 5,000 1,592 796,000 تومان
720 9:24:37 5,000 1,592 796,000 تومان
721 9:24:37 5,411 1,592 861,431 تومان
722 9:24:40 3,151 1,594 502,269 تومان
723 9:24:44 5,000 1,593 796,500 تومان
724 9:24:45 5,200 1,594 828,880 تومان
725 9:24:45 2,016 1,594 321,350 تومان
726 9:24:45 5,813 1,594 926,592 تومان
727 9:24:45 12,171 1,594 ‎1.9‎ میلیون تومان
728 9:24:49 4,589 1,592 730,569 تومان
729 9:24:49 411 1,592 65,431 تومان
730 9:24:51 5,000 1,592 796,000 تومان
731 9:24:53 4,589 1,592 730,569 تومان
732 9:24:53 411 1,592 65,431 تومان
733 9:24:57 5,000 1,593 796,500 تومان
734 9:24:57 195 1,594 31,083 تومان
735 9:24:57 1,051 1,594 167,529 تومان
736 9:24:57 8,089 1,592 ‎1.3‎ میلیون تومان
737 9:25:12 100,000 1,591 ‎15.9‎ میلیون تومان
738 9:25:12 51,846 1,591 ‎8.2‎ میلیون تومان
739 9:25:15 7,000 1,592 ‎1.1‎ میلیون تومان
740 9:25:21 1,909 1,591 303,722 تومان
741 9:25:24 100 1,591 15,910 تومان
742 9:25:24 2,353 1,591 374,362 تومان
743 9:25:24 3,500 1,591 556,850 تومان
744 9:25:24 194,147 1,591 ‎30.9‎ میلیون تومان
745 9:25:24 1,750 1,591 278,425 تومان
746 9:25:26 20,653 1,592 ‎3.3‎ میلیون تومان
747 9:25:26 4,103 1,591 652,787 تومان
748 9:25:26 50,000 1,591 ‎8.0‎ میلیون تومان
749 9:25:26 3,162 1,591 503,074 تومان
750 9:25:26 35,235 1,591 ‎5.6‎ میلیون تومان
751 9:25:27 164,258 1,592 ‎26.1‎ میلیون تومان
752 9:25:27 1,500 1,592 238,800 تومان
753 9:25:27 400 1,592 63,680 تومان
754 9:25:27 33,842 1,592 ‎5.4‎ میلیون تومان
755